2. Klapy, zawory przeciwpożarowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Klapy, zawory przeciwpożarowe"

Transkrypt

1 2. Klapy, zawory przeciwpożarowe R 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD Wstęp Charakterystyka ogólna Działanie klapy typu VD Zasady montażu klap przeciwpożarowych typu VD Wymagania dotyczące wielkości otworów do montażu klap przeciwpożarowych w zależności od rodzaju ściany Ogólne zasady dotyczące montażu klap typu VD Przykłady zabudowy klap typu VD Schematy połączeń elektrycznych siłowników klap typu VD Obsługa okresowa i konserwacja Wykaz części zamiennych Dane techniczne siłownika Sposób oznaczania klap przeciwpożarowych przy zamawianiu Wolny przekrój i wielkość przepływającego strumienia przy różnych prędkościach dla typowych wielkości klap VD Orientacyjne ciężary klap 2.2 Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370, RK370, RK370M, RK Zastosowanie Typy wykonywanych przez Frapol przeciwpożarowych klap odcinających Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) Klapy typu RK370 (o przekroju kołowym) Klapy typu RK370M (o przekroju kołowym) Klapy typu RK150 (o przekroju kołowym) Ogólne zasady dotyczące montażu klap przeciwpożarowych Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap przeciwpożarowych w zależności od rodzaju ściany Warianty zabudowy klap przeciwpożarowych Schematy ideowe instalacji elektrycznej Przykładowe układy połączeń klap przeciwpożarowych w układach sterowania sygnalizacji Dane techniczne siłowników oraz elektromagnesu Sposób oznaczania klap przeciwpożarowych przy zamawianiu Wolny przekrój i wielkość wskaźnika f Opory przepływu i poziom mocy akustycznej Orientacyjne ciężary klap. 2.3 Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 i ZPp Wstęp Charakterystyka ogólna Sposób działania zaworów Zasady montażu zaworów Montaż w przegrodach budowlanych betonowych lub murowanych Montaż w przegrodach typu lekkiego wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych Regulacja zaworu Wyposażenie dodatkowe Sposób oznaczania zaworu przy zamówieniu Orientacyjne ciężary zaworów Wielkość strumienia w zależności od ustawienia wielkości h i od prędkości przepływającego powietrza

2 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Zastosowanie Typy wykonywanych przez Frapol przeciwpożarowych klap odcinających Zastosowanie Przeciwpożarowe klapy odcinające przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji i klimatyzacji poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem. Montowane są na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez oddzielenia ogniowe lub w oddaleniu od tych oddzieleń Typy wykonywanych przez Frapol przeciwpożarowych klap odcinających. Przeciwpożarowe klapy odcinające o przekroju prostokątnym typ V370 posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min. Przeciwpożarowe klapy odcinające o przekroju kołowym typ RK370 posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min. Przeciwpożarowe klapy odcinające o przekroju kołowym typ RK370M posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min. Przeciwpożarowe klapy odcinające o przekroju kołowym typ RK150 posiadające klasę odporności ogniowej EIS 120 min. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 118

3 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) R W zależności od rodzaju zastosowanego elementu utrzymującego przegrodę klapy w pozycji otwartej, sposobu otwierania i zamykania klapy oraz wyposażenia, rozróżnia się następujące warianty ich wykonania: Wariant HO - podstawowy wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowanym lub szklanym termoelemencie. Rozlutowanie się termoelementu lutowanego lub pęknięcie termoelementu szklanego ESTI pod wpływem przekroczonej temperatury powoduje zamknięcie się klapy. Wariant HE Podstawowy wariant klapy (HO) rozbudowany o mikroprzełącznik zainstalowany na klapie dający możliwość sygnalizowania położenia przegrody odcinającej lub innego wykorzystania w układach sterowania (np. wyłączenie wentylatora w przypadku zamknięcia się klapy). Wariant MR wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą, podtrzymaniem przegrody odcinającej w pozycji otwartej przez elektromagnes zasilany poprzez elektryczny wyzwalacz termiczny. Zadziałanie wyzwalacza pod wpływem przekroczonej temperatury powoduje rozłączenie zasilania elektromagnesu, co skutkuje zamknięciem się klapy. Przy podłączeniu zasilania elektromagnesu przez dodatkowy wyłącznik, możliwe jest zdalne zamknięcie klapy (np. w celu sprawdzenia działania). Wariant MRI wariant klapy z ręcznie otwieraną i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą, podtrzymaniem przegrody odcinającej w pozycji otwartej przez elektromagnes impulsowy podłączony w obwodzie z elektrycznym wyzwalaczem termicznym. Zadziałanie wyzwalacza pod wpływem przekroczonej temperatury powoduje włączenie zasilania elektromagnesu, co skutkuje zamknięciem się klapy. Przy odpowiednim podłączeniu zasilania elektromagnesu przez dodatkowy wyłącznik, możliwe jest zdalne zamknięcie klapy (np. w celu sprawdzenia działania). Wariant MRS wariant klapy z otwieraniem zdalnym (siłownikiem) i samoczynnie zamykaną przegrodą odcinającą, podtrzymaniem przegrody odcinającej w pozycji otwartej przez zasilany elektromagnes oraz z elektrycznym wyzwalaczem termicznym. Wszystkie funkcje tego wariantu z wyjątkiem funkcji otwierania klapy są identyczne z wariantem MR. Zastosowany siłownik jednokierunkowy umożliwia zdalne otwieranie klapy. Zastosowane rozwiązanie czyni klapę w pełni obsługiwaną zdalnie i jednocześnie zapewnia bardzo krótki czas zamknięcia przegrody. Wariant MRIS wariant klapy funkcjonującej jak MRI z funkcją wariantu MRS. Wariant ER wariant klapy z otwieraniem i utrzymywaniem przegrody klapy w pozycji otwartej realizowanym siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną (dostosowanym specjalnie do obsługi klap p. poż.). Siłowniki te, mogą być zasilane napięciem 24 V prądu stałego i zmiennego lub napięciem 230 V prądu zmiennego. W układzie zasilania siłownika stosowany jest wyzwalacz elektryczny, którego działanie jest identyczne jak np. dla klapy przeciwpożarowej typu MR lub wyzwalacz BAE 72. Siłownik elektryczny pozostający pod napięciem przez cały czas utrzymuje przegrodę w pozycji otwartej. Brak zasilania siłownika spowodowany zanikiem napięcia lub zadziałaniem wyzwalacza wskutek przekroczenia temperatury spowoduje, że sprężyna powrotna osadzona na osi silnika siłą nagromadzonej energii mechanicznej, poprzez układ napędu zamknie przegrodę i utrzymuje ją w pozycji zamkniętej. W przypadku zamknięcia się klapy spowodowanego przerwą w dostawie prądu ponowne włączenie zasilania spowoduje otwarcie się klapy. Wszystkie wyzwalacze termiczne z wyjątkiem wyzwalaczy BAE72 i BAE72-S mogą zadziałać 0 0 w temperaturach 72±5 C lub 90±5 C. Standardowo montowane są wyzwalacze działające przy temperaturze 0 72±5 C

4 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) Klapy tego typu produkowane są we wszystkich niżej przedstawionych wariantach. Wariant HO Wariant HE Wariant MR lub MRI (230V) Wariant MR lub MRI (230V lub) dla klap ze sprężyną z drutu Ø4 mm. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 120

5 2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOZAROWE 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) R Wariant MRS lub MRIS (230V) Wariant MRS lub MRIS (230V ) dla klap ze sprężyną z drutu Ø4 mm. Wariant MRS lub MRIS (24V) Wariant ER Uwaga: Klapy MR; MRI; MRS i MRIS zasilane napięciem 24V prądu stałego nie posiadają transformatorów. W wykonaniu standardowym klapy przeciwpożarowe typu V370 składają się z dwuczęściowych stalowych korpusów (obudowa poz. 1 i 2 wg rys. nr 1) wykonanych z blachy ocynkowanej, rozdzielonych elementami dystansowymi (poz. 3 wg rys. nr 1) izolujące obie części, przegrody odcinającej (poz. 4 wg rys. nr 1)wykonanej z ognioodpornej płyty Promatect zawieszonej na zawiasach i czopach w części izolującej korpusy, uszczelek wentylacyjnych (poz. 5) i pęczniejących (poz. 6), osi i cięgna napędu (poz. 7 i 8), oraz elementów dodatkowych różnych dla poszczególnych wariantów wykonania, zabezpieczających i realizujących podstawowe zadanie, jakim 121

6 2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOZAROWE 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) jest otwieranie i zamykanie przegrody odcinającej a także utrzymywanie jej w położeniu otwartym lub zamkniętym, przerwanie przepływu powietrza w przypadku powstania pożaru. Standardowe przekroje produkowanych klap typu V370 mogą być dowolną kombinacją niżej podanych wymiarów 2 B i H pod warunkiem zachowania powierzchni przekroju poprzecznego klapy mniejszej lub równej 1 m : B (szerokość) = 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 560, 630, 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1400, 1500 mm. H (wysokość) = 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm Wykonuje się również klapy o wymiarach B lub H pośrednich. Klapy o wymiarach pośrednich traktowane są jako wykonanie specjalne. W przypadku, gdy szerokość klapy (wymiar B), lub wysokość klapy (wymiar H), przekraczają dopuszczalne wymiary dla klapy pojedynczej, wykonuje się klapę o wymiarze żądanym jako baterię klap, złożoną z klap wykonanych standardowo. Sposób zestawienia baterii klap przedstawia poniższy rysunek. Długość klap prostokątnych wynosi 370 mm niezależnie od ich wielkości. Bateria klap może składać się z 2-ch kolumn i n wierszy, jeśli osie przegrody klap składowych ustawione są poziomo lub z 2-ch wierszy i n kolumn, jeśli osie przegrody klap składowych ustawione są pionowo. Wykonania specjalne. Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie klapy V370 w jednym z trzech wykonań specjalnych: - klapy do pracy w środowisku atmosferycznym lub narażone na bezpośrednie oddziaływanie wody lub mrozu, - klapy do pracy w środowisku agresywnym chemicznie, narażone na kontakt z oparami alkoholi, kwasów, rozpuszczalników itp. - klapy wykonane ze stali nierdzewnej 1H18N9T. Zaleca się projektować takie usytuowanie klap, aby napęd klapy pozostał na zewnątrz pomieszczenia z agresywnym środowiskiem. Należy uwzględnić stopień ochrony IP54 napędu klapy. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 122

7 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) R Szczegóły budowy i działania Wariant HO. Rys. nr 1 W wariancie HO elementami dodatkowymi, nie występującymi we wszystkich wariantach są: sprężyna zamykająca (poz. 9), zespół dźwigni ręcznej (poz. 10), mechaniczny wyzwalacz termiczny (poz. 11) i zwalniacza (poz. 12). Na szerokim korpusie klapy znajduje się zaczep sprężyny zamykającej, (poz. 13). W pozycji otwartej przegroda odcinająca (poz. 4) utrzymywana jest przez dźwignię ręczną (poz. 10) i zwalniacz (poz. 12) zawieszony na sworzniu mechanicznego wyzwalacza termicznego (poz. 11). Zamknięcie się przegrody klapy odcinającej może nastąpić w wyniku: wzrostu temperatury przepływającego powietrza, do temperatury, w której zadziała termiczny wyzwalacz 0 0 (standard 72±5 C, opcja 90±5 C). ręcznego zwolnienia dźwigni ze zwalniacza - umożliwia okresowe zamknięcie przegrody w celu skontrolowania działania klapy. Mechaniczny wyzwalacz termiczny może występować alternatywnie z elementem termicznym lutowanym lub z bańką szklaną. Działanie mechanicznego wyzwalacza termicznego, polega na tym, że strumień powietrza opływający element termiczny powoduje nagrzanie się elementu termicznego. W przypadku, gdy przepływające w instalacji powietrze osiągnie temperaturę graniczną dla zastosowanego elementu termicznego następuje rozlutowanie lub pęknięcie szklanego termoelementu a w konsekwencji następuje zamknięcie klapy. Zadziałanie elementu termicznego, uwalnia oparty na nim i dociskany sprężyną sworzeń mechanicznego wyzwalacza termicznego, który z kolei cofając się, uwalnia zawieszony na nim zwalniacz blokujący przegrodę klapy w pozycji otwartej. Sprężyna (poz. 9) zamontowana na osi napędu (poz. 8), poprzez układ dźwigni zamyka i utrzymuje przegrodę w pozycji zamkniętej, dociskając ją do uszczelek (poz. 5) na kątownikach oporowych. W przypadku zamknięcia się klapy z powodu przekroczenia temperatury granicznej dalszy wzrost temperatury spowoduje spęcznienie uszczelki (poz. 6) i zablokowanie przegrody

8 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) Wariant HE Konstrukcja i działanie tego wariantu klapy są identyczne jak dla klapy w wariancie HO. Różnica pomiędzy klapą w wariancie HO i HE polega tylko na tym, że klapa w wariancie HE posiada na wsporniku (poz. 2 rys. 2) zainstalowany mikroprzełącznik (poz. 1 rys 2), który poprzez odpowiedni układ elektryczny umożliwia sygnalizacje położenia przegrody klapy, jak również daje możliwość wykorzystania go w układach sterowania (np. wyłączenie wentylatora przy zamknięciu się klapy). Wariant MR i MRI Konstrukcja tego wariantu klapy jest podobna do konstrukcji klapy w wariancie HE. Różnica pomiędzy klapami w wariancie HE i MR oraz MRI polega na zastosowaniu w wariantach MR i MRI elektromagnetycznego podtrzymania przegrody odcinającej w pozycji otwartej oraz na zastosowaniu elektrycznego wyzwalacza termicznego usytuowanego w innym miejscu niż mechaniczny wyzwalacz termiczny w wariancie HE. Klapy wariantów MR i MRI zamykane sprężyną wykonaną z drutu o średnicy 3 i 3,5 mm posiadają układ kinematyczny przedstawiony na rysunku nr 3 i 5. Klapy tych wariantów ze sprężyną z drutu o średnicy 4 mm posiadają układ kinematyczny przedstawiony na rysunku nr 4 i 6. Wielkość zastosowanej sprężyny zależna jest od wielkości klapy (powierzchni przekroju poprzecznego). W wariancie MR przegroda odcinająca klapy utrzymywana jest w pozycji otwartej przez elektromagnes (poz. 1 rys. 3 lub 4) ze zworą (poz. 2 rys. 3 lub 4) zasilany napięciem 24V prądu stałego, połączony z instalacją elektryczną poprzez mikroprzełącznik na elektrycznym wyzwalaczu termicznym (poz.4 rys.3). Na życzenie zamawiającego, klapa tego typu może być wyposażona w transformator prostownikowy (poz. 5 rys. 3 lub 4) zasilany napięciem 230V prądu zmiennego. Zamknięcie przegrody klapy może nastąpić w wyniku: wzrostu temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała element termiczny elektrycznego 0 0 wyzwalacza termicznego i przerwie dopływ prądu do elektromagnesu (standard 72±5 C, opcja 90±5 C). przerwania dopływu prądu do elektromagnesu od sygnału pochodzącego z centrali ppoż. Elektryczny wyzwalacz termiczny może występować alternatywnie z elementem termicznym lutowanym lub z bańką szklaną. W elektrycznym wyzwalaczu termicznym (poz. 4 rys. 3 lub 4) zadziałanie elementu termicznego powoduje cofnięcie się zwory mikroprzełącznika i przerwanie zasilania elektromagnesu utrzymującego przegrodę w pozycji otwartej. Zamontowana na osi napędu sprężyna, poprzez układ dźwigni powoduje zamknięcie przegrody. Zamontowany dodatkowo wyłącznik krańcowy, poprzez odpowiedni układ elektryczny umożliwia sygnalizację położenia przegrody zamykającej klapy, jak również daje możliwość wykorzystania go w układach sterowania. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 124

9 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) R Rys. nr 3 Rys. nr 4 W wariancie MRI układ napędowy jest zbudowany identycznie jak w wariancie MR (rys. nr 3 lub 4). Różnica pomiędzy tymi klapami polega na tym, że elektromagnes (poz. 1 rys 3 lub 4) w wariancie MRI jest elektromagnesem impulsowym (magnes stały plus cewka elektromagnesu). W pozycji otwartej, przegroda odcinająca klapy utrzymywana jest przez zamocowany na korpusie klapy magnes stały i przylegającą do niego zworę zamocowaną na dźwigni ręcznej lub dźwigni zwory (poz. 7 rys. 4). Cewka elektromagnesu, zasilana jest prądem stałym o napięciu 24 V, poprzez mikroprzełącznik na elektrycznym wyzwalaczu termicznym. Na życzenie zamawiającego, klapa tego typu wyposażona jest w transformator prostownikowy zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V. Zamknięcie się przegrody może nastąpić w wyniku: Włączenia zasilania cewki elektromagnesu zainstalowanego w obwodzie reagującym na sygnał od czujnika dymu lub innym wyłącznikiem, Podniesienia się temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała element termiczny elektrycznego wyzwalacza termicznego i włączy dopływ prądu do cewki magnesu. Działanie elektrycznego wyzwalacza termicznego w tym wariancie jest podobne jak w wariancie MR". Inne jest natomiast podłączenie przewodów (patrz schemat ideowy w pkt.9). Rozlutowanie lub pęknięcie ampułki elementu termicznego w termoelemencie elektrycznym powoduje cofnięcie się zwory mikroprzełącznika i następuje włączenie zasilania cewki elektromagnesu. Włączenie zasilania cewki elektromagnesu znosi strumień magnetyczny magnesu stałego i sprężyna napięta podczas otwierania klapy powoduje samoczynne jej zamknięcie. Wariant MRS i MRIS Budowa i działanie klap w wariancie MRS jest podobna do wariantu MR a klap w wariancie MRIS do wariantu MRI. Klapy w wariantach MRS i MRIS posiadają dodatkowo siłownik jednokierunkowy (poz. 8 rys. nr 5 i 6), zasilany napięciem V lub V, zamontowany na wsporniku i połączony z osią napędu poprzez specjalne sprzęgło. Napięcie zasilania podane jest na siłowniku. Siłownik ten umożliwia jedynie zdalne otwarcie klapy. Zamontowany siłownik nie wpływa na działanie klapy. Rozwiązanie to daje bardzo krótki czas zamknięcia się klapy, a równocześnie nie wymaga bezpośredniego kontaktu z klapą w celu jej otwarcia

10 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) Wariant ER Klapy w tym wariancie nie posiadają dźwigni ręcznej, sprężyny zamykającej i mikroprzełącznika. Na osi napędu po zewnętrznej stronie korpusu klapy osadzony jest siłownik (poz. 1 rys. nr 7) będący układem napędowym. Otwieranie i utrzymywanie przegrody klapy w pozycji otwartej a także jej zamykanie realizowane jest jednym z siłowników elektrycznych typu BF lub BLF produkcji szwajcarskiej firmy BELIMO dostosowanych specjalnie do obsługi klap p. ppoż. Siłowniki te, mogą być zasilane napięciem 24 V prądu stałego i zmiennego lub napięciem 230 V prądu zmiennego. Siłowniki typu BLF stosowane są do klap ppoż. o powierzchni przekroju poprzecznego mniejszej od m. Zamknięcie się przegrody klapy, może nastąpić w wyniku przerwy w dopływie prądu do siłownika spowodowanej: Wzrostem temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała element termiczny elektrycznego wyzwalacza termicznego (poz. 2 rys. nr 7) i przerwie dopływ prądu do siłownika. Przerwania dopływu prądu do siłownika od sygnału pochodzącego z centrali p. ppoż. W zależności od zastosowanego typu siłownika stosowany jest wyzwalacz termiczny, którego działanie jest identyczne jak dla klapy przeciwpożarowej typu MR lub jeden z wyzwalaczy BAE72 względnie BAE72-S. Siłownik elektryczny pozostający pod napięciem przez cały czas utrzymuje przegrodę w pozycji otwartej. Z chwilą wystąpienia przerwy w dostawie prądu, sprężyna powrotna osadzona na osi silnika siłą nagromadzonej energii mechanicznej, poprzez układ napędu zamyka przegrodę i utrzymuje ją w pozycji zamkniętej. W przypadku zamknięcia się klapy spowodowanego przerwą w dostawie prądu ponowne włączenie zasilania spowoduje otwarcie się klapy. Jeżeli przerwa w zasilaniu spowodowana została zadziałaniem termoelementu elektrycznego, to ponowne otwarcie klap przeciwpożarowych możliwe jest po wymianie elementu termicznego pod warunkiem, że nie nastąpiło uszkodzenie innych elementów klapy. Siłowniki BELIMO posiadają wmontowane mikrowyłączniki sygnalizujące obrót osi silnika 0 0 o kąty 5 i 85 (sygnalizacja położenia), w związku z tym niewymagane jest montowanie dodatkowych mikroprzełączników informujących o położeniu przegrody. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 126

11 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu V370 (o przekroju prostokątnym) R Klapy w wariancie ER mogą być wyposażone w następujące siłowniki: Siłowniki BELIMO typu BLF24 i BLF230 ze wszystkimi odmianami stosowane w klapach 2 o przekroju < 0,1 m natomiast siłowniki typu BF24 i BF230 ze wszystkimi odmianami stosowane są w klapach 2 o przekroju 0,1 m. Siłowniki BLF24 i BF24 posiadające dodatkowe oznaczenie ST przystosowane są do podłączenia przez moduł kontrolno zasilający BKN Siłowniki BELIMO BFT24 lub BFT230 wyposażone w czujnik temperatury zewnętrznej, który po przekroczeniu temperatury 72 C powoduje zadziałanie zabezpieczenia temp. TF1oraz trwale i bezpowrotnie odłącza zasilanie. Siłowniki BELIMO BF24-T, BF230-T lub BLF24-T, BLF230-T wyposażone w wyzwalacz termoelektryczny BAE72-S, który wyposażony jest w dwa bezpieczniki termiczne TF1 i TF2. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej 72 C, następuje zadziałanie bezpiecznika TF1, natomiast przy wzroście temperatury wewnątrz kanału powyżej 72 C, reaguje bezpiecznik TF2. Zadziałanie któregokolwiek bezpiecznika powoduje trwałe i bezpowrotne odcięcie napięcia zasilającego napęd. Siłowniki BELIMO BF24TL-T-ST inteligentny siłownik do klap odcinających przystosowany do współpracy z szyną komunikacyjną

12 2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK370 (o przekroju kołowym) Klapy tego typu produkowane są we wszystkich niżej przedstawionych wariantach. Wariant HO Wariant HE Wariant MR lub MRI (230V) Wariant MR lub MRI (24V) Wariant MRS lub MRIS (230V ) Wariant ER Uwaga: Klapy MRS i MRIS zasilane napięciem 24V prądu stałego nie posiadają transformatora. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 128

13 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK370 (o przekroju kołowym) Budowa W wykonaniu standardowy klapy przeciwpożarowe typu RK370 o przekroju kołowym (rys. nr 8) składają się z dwuczęściowych stalowych korpusów (poz. 1 i 2) wykonanych z blachy ocynkowanej, rozdzielonych elementami dystansowymi (poz. 3) obie części, przegrody odcinającej (poz. 4) wykonanej z ognioodpornej płyty Promatect zawieszonej na zawiasach (poz. 5) i czopach (poz. 6) w części izolującej korpusy, uszczelek wentylacyjnych (poz. 7) i pęczniejących (poz. 8), osi napędu (poz. 9), cięgna napędu (poz. 10), wyzwalacza termicznego (poz. 11) oraz elementów dodatkowych zabezpieczających i realizujących podstawowe zadanie, jakim jest przerwanie przepływu powietrza w przypadku powstania pożaru tj.: elementy utrzymujące i ustalające ruchomą przegrodę w położeniu otwartym lub zamkniętym (mechanizm dźwigniowo-sprężynowy lub siłownik BELIMO). R Typoszereg produkowanych klap tego typu jest zgodny ze średnicami zalecanymi przez PN-EN 1506 i wynosi: Dn = 400, 500, 560 i 630 mm. Klapy z przewodami instalacji wentylacyjnej mają połączenie mufowe. Całkowita długość klap typu RK wynosi 370 mm. Klapy RK370 wykonywane są również w zakresie średnic D n powyżej 630 mm do 800 mm. Dla tych wielkości wykonywane są z klap prostokątnych (kwadratowych) typu V370, o wymiarach DxD z dodatkowymi kanałami prostokątnymi i kołowymi podłączeniami nyplowymi lub mufowymi. Długość części kwadratowej takiej klapy wynosi D+10 mm. Do standardowego wymiaru klapy (370 mm) po obu stronach, kanałów zamontowane są proste kanały o odpowiednich długościach wg rysunku nr 9, zapewniając swobodne otwieranie się klapy. Z obu stron takiego zestawu (klapa + kanały) zamontowane są przejścia z przekroju kwadratowego w kołowy o wymaganej średnicy D. Całkowita długość takiego zestawu wynosi D+110 mm. n Wykonania specjalne. Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie klapy RK370 w jednym z trzech wykonań specjalnych: - klapy do pracy w środowisku atmosferycznym lub narażone na bezpośrednie oddziaływanie wody lub mrozu, - klapy do pracy w środowisku agresywnym chemicznie, narażone na kontakt z oparami alkoholi, kwasów, rozpuszczalników itp. - klapy wykonane ze stali nierdzewnej 1H18N9T. Zaleca się projektować takie usytuowanie klap, aby napęd klapy pozostał na zewnątrz pomieszczenia z agresywnym środowiskiem. Należy uwzględnić stopień ochrony IP54 napędu klapy. 1/2D - 85 D Dn BxH = DxD napęd BxH = DxD Dn Lc = D oś przegrody klapy 129

14 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK370 (o przekroju kołowym) Szczegóły budowy i działania Szczegóły budowy i działania klap typu RK370 dla poszczególnych wariantów są podobne jak dla klap typu V370 z małymi wyjątkami w zakresie budowy związanymi z różnicą w kształcie korpusu (prostokąt, koło) i identyczne w zakresie działania. W związku z powyższym w tym miejscu przedstawione zostaną tylko różnice w budowie. Wariant HO. W wariancie HO (rys. nr 10) poza podstawowymi elementami tj.: korpusem (poz. 1 i 2), przekładką dystansową (poz. 3) i przegrodą odcinającą (poz. 4) występują: zespół płyty napędu (poz. 5), zespół osi napędu (poz. 9), sprężyna zamykająca (poz. 10), zespół dźwigni ręcznej (poz. 8), mechaniczny wyzwalacz termiczny (poz. 6) i zwalniacza (poz. 7). Zespół płyty napędu posiada zaczepy dla sprężyny (poz. 9). Wariant HE. Klapa w wariancie HE (rys. nr 11) wykonana jest na bazie klapy w wariancie HO poprzez dodanie mikroprzełącznika (poz. 1), zainstalowanego na wsporniku (poz. 2). Wspornik (poz. 2) przymocowany jest do płyty napędu (poz. 3). Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 130

15 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK370 (o przekroju kołowym) R Wariant MR i MRI Klapy w wariancie MR i MRI (rys nr 12) posiadają na płycie napędu (poz. 1) mikroprzełącznik (poz. 2), wspornik elektromagnesu (poz. 3) z elektromagnesem (poz. 4) odpowiednim do wariantu klapy, zworę (poz. 5) zamontowaną na dźwigni ręcznej (poz. 6), transformator prostownikowy (poz. 7) (tylko w klapach zasilanych napięciem 230V) i wyzwalacz elektryczny (poz. 8). W tych wariantach usytuowanie mikroprzełącznika i wyzwalacza jest inne niż w wariancie HE. Wariant MRS i MRIS Budowa i działanie klap RK370 w wariancie MRS (rys. nr 13) jest podobna do wariantu MR a klap w wariancie MRIS do wariantu MRI. Klapy w wariantach MRS i MRIS podobnie jak klapy typu V370 w tych wariantach posiadają dodatkowo na osi napędu (poz. 3) zamontowany siłownik jednokierunkowy (poz. 2) zasilany napięciem V lub V. Siłownik mocowany jest do płyty napędu (poz. 1) poprzez wspornik (poz. 4). Wariant ER Klapy w wariancie ER (rys. nr 14) (podobnie jak dla typu V370) nie posiadają dźwigni ręcznej, sprężyny zamykającej i mikroprzełącznika. Na płycie napędu nałożony na oś napędu zamontowany jest siłownik będący układem napędowym. Otwieranie i utrzymywanie przegrody klapy w pozycji otwartej a także jej zamykanie realizowane jest jednym z siłowników elektrycznych typu BF identycznie jak opisano dla klap typu V

16 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK370M (o przekroju kołowym) Klapy tego typu produkowane są we wszystkich niżej przedstawionych wariantach. Wariant HO Wariant HE Wariant MR lub MRI (230V) Wariant MRS lub MRIS (230V) Wariant MR lub MRI (24V) Wariant ER Uwaga: Klapy MR; MRI; MRS i MRIS zasilane napięciem 24V prądu stałego nie posiadają transformatorów. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 132

17 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK370M (o przekroju kołowym) R Budowa W wykonaniu standardowym klapy przeciwpożarowe typu RK370M o przekroju kołowym składają się z jednoczęściowego korpusu perforowanego wykonanego z blachy ocynkowanej, przegrody odcinającej wykonanej z ognioodpornej płyty Promatect zawieszonej na czopach, uszczelki wentylacyjnej i pęczniejącej, cięgna napędu, wyzwalacza termicznego (lutowanego lub z ampułką szklaną) oraz elementów dodatkowych zabezpieczających i realizujących podstawowe zadanie, jakim jest przerwanie przepływu powietrza w przypadku powstania pożaru tj.: elementy utrzymujące i ustalające ruchomą przegrodę w położeniu otwartym lub zamkniętym (mechanizm dźwigniowo-sprężynowy lub siłownik BELIMO). Typoszereg produkowanych klap tego typu jest zgodny ze średnicami zalecanymi przez PN-EN 1506 i wynosi: Dn = 100, 125, 160, 200, 250 i 315 mm. Klapy z przewodami instalacji wentylacyjnej mogą mieć połączenie nyplowe lub mufowe. Całkowita długość klap wynosi 370 mm a dla wariantu ER opcjonalnie może wynosić 270 mm. Wykonania specjalne. Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie klapy RK370M w jednym z trzech wykonań specjalnych: - klapy do pracy w środowisku atmosferycznym lub narażone na bezpośrednie oddziaływanie wody lub mrozu, - klapy do pracy w środowisku agresywnym chemicznie, narażone na kontakt z oparami alkoholi, kwasów, rozpuszczalników itp. - klapy wykonane ze stali nierdzewnej 1H18N9T. Zaleca się projektować takie usytuowanie klap, aby napęd klapy pozostał na zewnątrz pomieszczenia z agresywnym środowiskiem. Należy uwzględnić stopień ochrony IP54 napędu klapy. Szczegóły budowy i działania Szczegóły budowy i działania klap typu RK370M dla wariantów HO; HE; MR; MRI; MRS; MRIS i ER są podobne jak dla klap typu RK370 z małymi wyjątkami w zakresie budowy związanymi z różnicą w kształcie korpusu i identyczne w zakresie działania. W związku z powyższym w tym miejscu przedstawione zostaną tylko różnice w budowie. Klapy RK370M w wariantach HO2 i HE2 różnią się w budowie i są przedstawione szczegółowo. Wariant HO i HE Wariant HO różni się od wariantu HE tym, że w wariancie HE występuje mikroprzełącznik (poz. 5) zamontowany na wsporniku przymocowanym do płyty napędu. W związku z tym wariant HE po odpowiednim podłączeniu mikroprzełącznika w układzie sterowania posiada możliwość sygnalizacji położenia przegrody odcinającej lub wyłączenia wentylatora w przypadku zamknięcia się klapy. Jednoczęściowy korpus klapy (poz. 1) w tych wariantach posiada dwa wsporniki zewnętrzne (poz. 2) do mocowania płyty napędu (poz. 3) i otwór ulokowany równolegle do osi obrotu przegrody odcinającej na umieszczenie mechanicznego wyzwalacza termicznego (poz. 4). Na perforowanej części korpusu od strony wewnętrznej naklejona jest uszczelka pęczniejąca. Przegroda odcinająca (poz. 6) osadzona jest obrotowo w korpusie klapy na czopach i posiada uszczelkę wentylacyjną (poz.7). Na płycie napędu znajduje się opór (poz. 8) ustalający przegrodę odcinającą w położeniu zamkniętym

18 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK370M (o przekroju kołowym) Wariant MR i MRI Klapy w tym wariancie posiadają korpus podobny do klap w wariancie HO1. Jedyna różnica pomiędzy korpusami dla tych wariantów to umieszczenie w innym miejscu otworu dla wyzwalacza termicznego. W tych wariantach stosowany jest elektryczny wyzwalacz termiczny współpracujący z elementami podtrzymującymi przegrodę odcinającą w położeniu otwartym. Na płycie napędu zamocowany jest wspornik elektromagnesu i mikroprzełącznika oraz transformator prostownikowy w przypadku zasilania 230V. Elektromagnes zamocowany jest na wsporniku a jego zwora na dźwigni ręcznej. Klapa w wariancie MR posiada elektromagnes trzymający zworę tylko podczas zasilania elektromagnesu. Zanik zasilania powoduje zwolnienie zwory i zamknięcie klapy. Klapa w wariancie MRI posiada elektromagnes i magnes stały. W tym wariancie zwora jest trzymana bez zasilania. Włączenie zasilania spowoduje zwolnienie zwory i sprężyna zamknie klapę. W obu przypadkach klapy mogą być wykonane z zasilaniem 24 V lub 230 V. Wariant MRS i MRIS Klapy w wariantach MRS i MRIS wykonane są na bazie klap MR i MRI. Klapy tego wariant różnią się tym, że na oś napędu (poz. 3), nałożony jest siłownik jednokierunkowy zamocowany poprzez wspornik (poz. 2) do płyty napędu (poz.4). Siłownik umożliwia zdalne otwarcie przegrody klapy. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 134

19 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK370M (o przekroju kołowym) R Wariant ER Klapy w tym wariancie mają korpus (poz. 1) o długości 370 mm lub opcjonalnie mogą być wykonane o długości 270 mm. Klapa jest wyposażona w jeden z siłowników (poz. 3) Belimo serii BLF lub BF cyfrowy. Zasilanie może być na 24 V lub na 230 V. Siłownik może być zamontowany równolegle do osi korpusu klapy lub poprzecznie. Siłownik mocowany jest do korpusu poprzez wspornik mocowania siłownika (poz. 2). Zależnie od zastosowanego siłownika klapa posiada wyzwalacz (poz. 4) jak na rysunku lub BAE72-S

20 2.2. PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK150 (o przekroju kołowym) Klapy tego typu produkowane są we wszystkich niżej przedstawionych wariantach. Wariant HO Wariant HE Budowa i działanie Klapy przeciwpożarowe typu RK150 występują w dwuch powyższych wariantach i czterech wielkościach (Dn=100; 125; 160 i 200 mm). Długość klapy zawsze wynosi 150 mm. Korpus klapy posiada mufowe lub nyplowe połączenie z instalacją wentylacyjną. Napęd przegrody klap umieszczony jest wewnątrz korpusu. Klapy mogą być wyposażone 0 w wyzwalacz termiczny lutowany dostosowany do zadziałania w temperaturach 72±5 C lub 0 90±5 C. Wariantowo wyzwalacz wykonany może być z zastosowaniem termoelementu szklanego ESTI również o w/w temperaturach zadziałania. W wykonaniu standardowym klapy przeciwpożarowe typu RK150 o przekroju kołowym składają się z jednoczęściowego korpusu perforowanego wykonanego z blachy ocynkowanej, przegrody odcinającej wykonanej z ognioodpornej płyty Promatect zawieszonej na czopach, uszczelki wentylacyjnej i pęczniejącej, wyzwalacza termicznego, sprężyny zamykającej oraz elementów dodatkowych takich jak zaczepy i ogranicznik przegrody odcinającej dla położenia zamkniętego. Różnica pomiędzy wariantem HO i HE polega na tym, że klapa typu HE ma dodatkowo zainstalowany mikroprzełącznik, który poprzez odpowiedni układ elektryczny umożliwia sygnalizacje położenia przegrody klapy, jak również daje możliwość wykorzystania go w układach sterowania (np. wyłączenie wentylatora przy zamknięciu się klapy). Z uwagi na krótki korpus klapy niemal w całości podlegający zabudowie w oddzieleniu ogniowym, przewody od mikroprzełącznika należy wyprowadzić na zewnątrz instalacji przez szczelną przelotkę umieszczoną w podłączonej instalacji. Zamknięcie przegrody klapy odcinającej może nastąpić w wyniku: automatycznie z powodu wzrostu temperatury przepływającego powietrza, do temperatury, w której 0 0 zadziała wyzwalacz. (standard 72±5 C, opcja 90±5 C). ręcznie poprzez przytrzymanie przegrody, zdjęcie wyzwalacza z zaczepów i zwolnienie przegrody (jest to możliwe tylko w przypadku montażu klapy na końcówce instalacji). Wykonania specjalne. Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie klapy RK150 w jednym z trzech wykonań specjalnych: - klapy do pracy w środowisku atmosferycznym lub narażone na bezpośrednie oddziaływanie wody lub mrozu, klapy do pracy w środowisku agresywnym chemicznie, narażone na kontakt z oparami alkoholi, kwasów, rozpuszczalników itp. - klapy wykonane ze stali nierdzewnej 1H18N9T. Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 136

21 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty wykonania Klapy typu RK150 (o przekroju kołowym) R 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Montaż klap powinien odpowiadać jednemu z niżej przedstawionych wariantów zabudowy. We wcześniej przygotowanym otworze, element (kanał lub klapa), umieszczony w przegrodzie ogniowej (w zależności od wariantu zabudowy klapy) ustawić centrycznie zapewniając jednocześnie jego współosiowość z montowanym ciągiem wentylacyjnym oraz dostęp do obsługi. Oś obrotu przegrody dla klap typu V370 może być ustawiona poziomo lub pionowo. Dla pozostałych typów klap oś obrotu przegrody ma być w płaszczyźnie poziomej. Kierunek przepływu powietrza przez klapę jest bez znaczenia dla sposobu jej montażu (przed lub za przegrodą). Montaż klap może odbywać się w oddzieleniu ogniowym pionowym lub poziomym. Zastosowane materiały montażowe i sposób podwieszenia winien uniemożliwić nieumyślną zmianę położenia klapy względem oddzielenia ogniowego. Klapa musi być połączona z instalacją wentylacji bez jakichkolwiek naprężeń, w sposób trwały i szczelny. Każdy kanał prostokątny, do którego ma być podłączona klapa p.poż. typu V370 niezależnie od wielkości powinien być zakończony kołnierzem o wysokości 30 mm (profil M3). Przegroda odcinająca w pozycji zamkniętej, na całym obwodzie ma przylegać do kątowników oporowych znajdujących się wewnątrz obudowy zamontowanej klapy. 10) Z obu stron zabudowanej klapy wewnątrz podłączonych przewodów wentylacyjnych musi być wolna przestrzeń umożliwiająca pełne otwarcie przegrody odcinającej. 11) Instalację elektryczną sygnalizacji oraz zasilania elementów napędu należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dla odpowiedniego wariantu wykonania klapy. 12) Po zainstalowaniu elementu w przegrodzie ogniowej (w zależności od wariantu zabudowy, klapa lub kanał), wykonać doszczelnienie pomiędzy przegrodą ogniową a zamontowanym elementem wg przyjętego wariantu zabudowy. Po doszczelnieniu należy sprawdzić, czy klapa działa poprawnie i czy elementy napędu klapy nie zostały zabrudzone. Jeżeli tak to należy je oczyścić. 13) Po dokonaniu montażu klapy przeciwpożarowej i przeprowadzeniu próby działania winien zostać dokonany odbiór komisyjny, potwierdzony protokołem odbioru

22 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap przeciwpożarowych w zależności od rodzaju ściany Klapy przeciwpożarowe wszystkich typów objętych katalogiem mogą być instalowane w oddzieleniach ogniowych pionowych i poziomych wykonanych z: betonu, murowanych lub typu lekkiego np. z gipsowo-kartonowych. Wielkość i kształt otworu, jaki należy przygotować zależy od typu i wielkości klapy oraz od rodzaju oddzielenia ogniowego. Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap w ścianie murowanej lub betonowej. Otwór dla klap o przekroju prostokątnym V370 Otwór dla klap o przekroju kołowym RK370 H Dn B Otwór dla klap o przekroju kołowym typu RK370M i typu RK150 Dn + 60 Oś wykonanego otworu dla wszystkich typów klap ma znajdować się w osi montowanego ciągu wentylacyjnego. Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap w ścianie typu lekkiego np. kartonowo gipsowej. otwór dla klap o przekroju prostokątnym V370 otwór dla klap o przekroju kołowym RK370 płyty G-K płyty G-K H Profil nośny ściany G-K Profil nośny ściany G-K B Dn Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 138

23 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap przeciwpożarowych w zależności od rodzaju ściany R otwór dla klap o przekroju kołowym typu RK370M i typu RK150 Profil nośny ściany G-K Dn + A A=60 mm dla klap z izolowaną opaską metalową. A=120 mm dla klap tylko z opaską PCV

24 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty zabudowy klap przeciwpożarowych W zależności od projektowanego sposobu usytuowania klapy w stosunku do oddzielenia ogniowego rozróżniamy warianty zabudowy: - w oddzieleniu ogniowym - w oddaleniu od oddzielenia ogniowego. Szczególnym przypadkiem usytuowania klapy w stosunku do oddzielenia ogniowego jest jej zabudowa na powierzchni oddzielenia (szczegóły montażu i zabudowy podane są w Dokumentacji Techniczno Ruchowej dla każdego typu klapy). Dla oddzielenia ogniowego klasy EI120 wymagana grubość G wynosi: - oddzielenie wykonane z betonu 110 mm, - oddzielenie murowane z bloczków z betonu komórkowego 115 mm, - oddzielenie murowane z cegły pełnej 120 mm, - oddzielenie typu lekkiego np. gipsowo-kartonowe 125 mm. Klapy zamontowane w oddzieleniu ogniowym. Klapy zamontowane według tego wariantu są usytuowane na odpowiedniej głębokość w otworze oddzielenia ogniowego (ścianie lub stropie), przygotowanym wg opisu w punkcie 5. W przypadku montażu tych klap w oddzieleniu ogniowym klasy EI120, oś przegrody klapy powinna być w osi przegrody ogniowej. Montaż klap wg tego wariantu w oddzieleniach ogniowych o niższych klasach odporności ogniowej lub równej EI120, ale w ścianach grubszych należy wykonać z zachowaniem ustawienia klapy względem oddzielenia wg danych w niżej zamieszczonej tabeli. Wartość A [mm] dla klap V370 RK370 RK370M RK370M wariant ER RK150 O długości 270mm 280-1/2G 276-1/2G 278-1/2G 178-1/2G 90-1/2G Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 140

25 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Warianty zabudowy klap przeciwpożarowych R Klapy zamontowane w oddaleniu od oddzielenia ogniowego. Montaż klap w tym wariancie charakteryzuje się tym, iż połączenie klapy z kanałem, oddalone jest od oddzielenia ogniowego. Wystająca z oddzielenia ogniowego część kanału, wraz z częścią klapy do wymiaru A jest tak izolowana, aby spełniła wymagania klasy EI120. Wielkość A jest identyczna jak dla zabudowy klapy w oddzieleniu ogniowym. Klapy zamontowane na powierzchni przegrody ogniowej. Montaż klap w tym wariancie charakteryzuje się tym, iż połączenie klapa z kanałem wentylacyjnym znajduje się w płaszczyźnie powierzchni oddzielenia ogniowego. Natomiast pomiędzy oddzieleniem ogniowym a płaszczyzną przecinającą klapę w odległości A wykonana jest izolacja ognioochronna odpowiadająca klasie oddzielenia ogniowego. Szczegóły tej zabudowy podane są w DTR Wielkość A jest identyczna jak dla zabudowy klapy w oddzieleniu ogniowym

26 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Schematy ideowe instalacji elektrycznej. Schemat ideowy instalacji elektrycznej dla klapy z siłownikiem (1; 2 i 3 - oznaczenie styków na wyłączniku krańcowym wyzwalacza elektrycznego). Podłączenie siłowników z kanałowym wyzwalaczem termoelektrycznym następuje z pominięciem termoelementu z wyłącznikiem krańcowym. ER (BLF) termoelement szafa sterownicza 24/48V DC lub 230V AC ER (BLF-T) BAE 72 szafa sterownicza 24/48V DC lub 230V AC siłownik siłownik MRS, MRIS /48V DC lub 230V AC Schemat ideowy instalacji elektrycznej z siłownikiem jednokierunkowym BL MR 24V szafa sterownicza MRI 24V szafa sterownicza termoelement 1 24/48V DC termoelement 1 24/48V DC elektromagnes 3 2 elektromagnes 2 3 wyłącznik krańcowy wyłącznik krańcowy MR 230V transformator termoelement 1 szafa sterownicza 230V AC MRI 230V transformator termoelement 1 szafa sterownicza 230V AC elektromagnes 3 2 elektromagnes 2 3 wyłącznik krańcowy wyłącznik krańcowy Schemat ideowy instalacji elektrycznej dla klapy z elektromagnesem MR oraz dla klap z elektromagnesem impulsowym MRI Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 142

27 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Przykładowe układy połączeń klap przeciwpożarowych w układach sterowania sygnalizacji. R Jeżeli w wentylowanych pomieszczeniach istnieje instalacja sygnalizacji zagrożenia pożarem, zaleca się, aby siłownik klapy przeciwpożarowej ER, oraz elektromagnes klapy przeciwpożarowej MR i MRI był zasilany poprzez styk sterowany bezpośrednio od centralki przeciwpożarowej. ER (BLF-T) BAE 72 szafa sterownicza 24/48V DC lub 230V AC a b c d s1 s2 s3 s4 s5 s6 <5 <80 siłownik Schemat połączeń siłownika klapy przeciwpożarowej wariant ER z wyzwalaczem termicznym BAE 72. Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: sygnalizacja zamknięcia klapy przeciwpożarowej - obwód a (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji), sygnalizacja otwarcia klapy przeciwpożarowej - obwód c (lampka, przekaźnik, uruchomienie wentylacji), kontrola otwierania klapy przeciwpożarowej (lampka). W przypadku podłączenia siłownika BLF24-ST poprzez BKN należy zaciski 1 i 3 termoelementu z wyłącznikiem krańcowym podłączyć do zacisków 1 i 2 na BKN w miejsce zwory, którą należy usunąć. MR 24V szafa sterownicza 24/48V DC termoelement 1 elektromagnes wyłącznik krańcowy 3 2 a b c 24/48V DC lub 230V AC Schemat połączeń elektromagnesu klapy przeciwpożarowej wariant MR dla instalacji zasilanej napięciem 24V. Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: sygnalizacja zadziałania termoelementu bezpieczeństwa - obwód a (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji), sygnalizacja zamknięcia klapy przeciwpożarowej - obwód b (lampka, przekaźnik, sygnalizator dźwiękowy, wyłączenie wentylacji), sygnalizacja otwarcia klapy przeciwpożarowej - obwód c (lampka, przekaźnik, uruchomienie wentylacji). Przewód elektromagnesu w wariancie MR podłączyć na styk zwarty w termoelemencie elektrycznym natomiast w wariancie MRI przewód podłączyć na styk rozwarty

28 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Przykładowe układy połączeń klap przeciwpożarowych w układach sterowania sygnalizacji. Schemat połączeń wyłącznika krańcowego klapy przeciwpożarowej wariant HE; MR; MRI; MRS i MRIS. HE szafa sterownicza wyłącznik krańcowy a 24/48V DC lub 230V AC przewód "1" b Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: Sygnalizowanie zamknięcia klapy przeciwpożarowej połączenie a sygnalizuje zamknięcie klapy (zależnie od układu sterowania świeci lampka, działa sygnalizator dźwiękowy, następuje wyłączenie wentylacji). Sygnalizacja otwarcia klapy przeciwpożarowej połączenie b (gaśnie lampka lub syrena, uruchomienie wentylacji). Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 144

29 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Dane techniczne siłowników oraz elektromagnesu R Dane techniczne siłowników BELIMO Parametry Napięcie zasilania Pobór mocy BF24 BF24-ST BFT24 BFT24-ST BF24-T BF24-T-ST 24V~ ±20%, 50/60Hz BF230 BFT230 BF230-T AC 230 V 50/60Hz Typ siłowników ze sprężyną powrotną BLF24-ST BLF24-T--ST AC 24V, 50/60Hz BLF 230 BLF T AC 230 V 50/60Hz BF 24TL-T-ST AC 24 V 50/60Hz DC 24V Siłownik jednokierunkowy BL BL AC V AC/DC 24/48V podczas otwierania podczas utrzymywania w 7 W 2 W 8 W 3 W 5 W 2,5 W 5 W 3 W 7 W 2 W 10 W <1 W ) * 10 W <1 W ) * pozycji otwartej Moc znamionowa 10VA 12,5VA 7 VA 7 VA 10 VA 15 VA 15 VA Klasa ochrony III II III II III II III Stopień ochrony Wyłącznik pomocniczy punkt włączenia Czas ruchu Siłownik (otwieranie) Sprężyna powrotna ( zamykanie) Wskazanie położenia Temperatura otoczenia Poziom natężenia dźwięku IP42 IP42 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 2xEPU 6(3)A, 250V 5 o, 80 o 140s ~16s o C) mechaniczne ze wskaźnikiem o C Silnik max.45db(a); sprężyna ~62dB(A) 2xEPU 6(3)A, 250V 5 o, 80 o 140s ~16s tamb=20 C) mechaniczne ze wskaźnikiem o 2xSPDT 6(1.5)A, AC250V 5 o, 80 o ~40 75s (0 4Nm) ~20s przy o C; maks. 60s przy +50 o C mechaniczne ze wskaźnikiem 2xSPDT 6(1.5)A, AC 250V * Pobór mocy przy utrzymaniu położenia Objaśnienia oznaczeń odmian siłowników ze sprężyną powrotną. T umieszczone przed napięciem zasilania oznacza siłownik wyposażony w zewnętrzny wyzwalacz termoelektryczny. T umieszczone po napięciu zasilania oznacza siłownik wyposażony w zewnętrzny i kanałowy (wewnętrzny) wyzwalacz termoelektryczny. ST umieszczone na końcu oznaczenia siłownika oznacza, że kabel podłączeniowy zakończony jest wtyczką umożliwiającą podłączenie do modułu kontrolno-zasilającego BKN o, 80 o ~40 75s (0 4Nm) ~20s przy o C; maks. 60s przy +50 o C mechaniczne ze wskaźnikiem Gniazdo do połączenia BKN230-24LON lub BKN230-24MP ~140 s ~16 s przy temperaturze otoczenia 20 o C; mechaniczne ze wskaźnikiem o C o C o C o C Silnik max.45db(a); sprężyna ~62dB(A) Silnik max.45db(a); sprężyna ~62dB(A) Silnik max.45db(a); sprężyna ~62dB(A) Silnik max.45db(a); sprężyna ~62dB(A) Nie posiada <20 s (0-18Nm) Nie dotyczy o C Silnik max.60db( A) Nie posiada <20 s (0-18Nm) Nie dotyczy o C Silnik max.60db (A) min min min min min min. 300 min. 300 Trwałość nastawień nastawień nastawień nastawień nastawień cykli cykli Obsługa bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy 145

30 2.2 PPOŻ KLAPY ODCINAJĄCE TYPU V370, RK370, RK370M, RK Dane techniczne siłowników oraz elektromagnesu Dane techniczne elektromagnesów zasilanych napięciem 24V DC Wariant klapy/symbol elektromagnesu MR/P MR/ MRI/ MRI/P Moc znamionowa 1,6 W 1 W 3,5 W 3 W Max. siła trzymania 12 dan 20 dan 12 dan 20 dan Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 146

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150 ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120 SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE.........................................................................

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś Zastosowanie: PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające typu RK370 słuŝą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy poŝaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

B. PRZECIWPOśAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp120 35

B. PRZECIWPOśAROWY ZAWÓR ODCINAJĄCY TYP ZPp120 35 PRODUCENT: PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE P.U.H. FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 Tel. 012 653 27 66, 012 653 27 67, 012 653 26 92 Fax 012 653 27 89 SPIS TREŚCI Strona A.

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370 RODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89 MARZEC

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA CENNIK KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA CENNIK KLAPY PRZECIWPOŻAROWE CENNIK KLAPY PRZECIWPOŻAROWE PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE TEL (012) 653-27-66 P.U.H. FRAPOL Sp. z o.o. 653-27-67 30-832 653-26-92 UL. MIERZEJA WIŚLANA 8 FAX (012) 653-27-89 Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie

Bardziej szczegółowo

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche PRZEZNACZENIE Klapy przeciwpożarowe typu KTS przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające oddzielające strefę objętą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

Klapy RK370M. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK370M. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK370M Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 4 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi CDH Czerpnia powietrza SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu 1 1. WSTĘP Celem

Bardziej szczegółowo

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK150 Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 3 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.1.4-2018 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE. ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE PROSTOKĄTNE KOŁOWE TYP TYP V370 RK370 WYRÓB BUDOWLANY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr ITB - 0876/W ZAWORY ODCINAJĄCE TYP ZPp120 WYRÓB BUDOWLANY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr ITB - 1498/W ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370 2.1. 1. Wstęp 2.1.2. Charakterystyka ogólna 2. 1.3. Działanie klapy typu VD370 2. 1.4. Zasady montażu klap przeciwpożarowych typu VD370 2.1.4.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2014

Informator techniczny 2014 Informator techniczny 01 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o jednopłaszczyznowych klapach przeciwpożarowych z

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Klapa VD370 to klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C 10000 AA multi. Jej funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych

Bardziej szczegółowo

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 AKCESORIA DO KLAP CX 4 klapy p. poż GRYFIT dwugodzinne typ CX 4 cena zł 100 327 zł 125 346 zł 160 365 zł 200 385 zł 250 420 zł 315 484 zł 355 511 zł

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r.

Oświadczenie. Kalisz 23.01.2012r. Kalisz 23.01.2012r. Oświadczenie Oświadczam, że projekt wykonawczy rewizji do projektu instalacji wentylacji, projekt zainstalowania klap p.poż. na układzie central wentylacyjnych w budynku PWSZ w Elblągu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S ZASTOSOWANIE Klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/o z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p Zastosowanie Klapy mcr FID S/S c/p z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOśAROWE STOSOWANE W SYSTEMACH WENTYLACJI POśAROWEJ Typ VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2017

Informator techniczny 2017 Informator techniczny 07 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o zastosowaniu, budowie, wariantach wykonania i wyposażenia,

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie

Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie Przekaźniki elektryczne. Budowa, zasada działania, sterowanie Przekaźnik elektryczny. Budowa 30-87...obwód główny przekaźnika 85-86...obwód sterowania przekaźnika Rys.330-1 Schemat budowy przekaźnika elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-S 01.02.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja DKISMA Klapa odcinająca wentylacji pożarowej 1 / 8 DKISMA Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Odporność ogniowa EI120(v ew i o) S1500C mod AAmulti 1396 - CPR - 0112 Kod zamawiania

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis 9 apędy przepustnic DM-M, DM-F Wymiary DM-M-6 6 9 6 Opis DM-M-8 Siłowniki z serii DM-M oraz DM-F przeznaczone są do napędzania przepustnic jednopłaszczyznowych okrągłych i wielopłaszczyznowych prostokątnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TERMEX INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE typ ENO-...-...-...-X do kanałów okrągłych z wbudowanym regulatorem temperatury URZĄDZENIE POSIADA OZNACZENIE Spis treści 1. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

mcr WIP/T mcr WIP/T-G

mcr WIP/T mcr WIP/T-G mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe KONFIGURTOR PRODUKTU N WWW.MERCOR.COM.PL 396-CPR-0097 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EI 60, EI 2 20, EI20, E20 probata Techniczna

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI TERMEX INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE typ EN-...-...-...-X do kanałów prostokątnych z wbudowanym regulatorem temperatury URZĄDZENIE POSIADA OZNACZENIE Spis treści 1. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA

pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA wentylacja_folder.indd 2 1 Went folder PL 2010.indd 6/28/10 2:08:31 PM 2010-06-30 15:35:13 urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

AAmulti. i«o)s1000c

AAmulti. i«o)s1000c Bateria klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczona jest do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa

ELMAST F F F ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK. PKWiU Dokumentacja techniczno-ruchowa ELMAST BIAŁYSTOK F40-5001 F63-5001 F90-5001 ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO W E N T Y L A T O R Ó W PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa 2 ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE F40-5001,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu.

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. wentylatory osiowe konstrukcja Wentylatory osiowe o kompaktowej płaskiej konstrukcji układu silnik-wirnik, dzięki której korpus silnika nie zajmuje dużo miejsca. Obudowę stanowi kwadratowa płyta montażowa

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 131 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF41.. Korpus z żeliwa szarego EN-GJL-250 Średnica DN40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Do montażu pomiędzy kołnierzami PN6, PN10, PN16 wg ISO 7005 Metaliczne szczelne zamknięcie

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE WPUSZCZANE EL-120, EL-140 EL-350, EL-350S EL-600SL, EL-600TSL, EL-600DSL EL-800SL, EL-800BSL EL-800TSL, EL-800DSL EL-1200SL, EL-1200BSL EL-1200TSL,

Bardziej szczegółowo