ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ"

Transkrypt

1 Klapa VD370 to klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C AA multi. Jej funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych z pomieszczeń objętych pożarem zlokalizowanych w różnych strefach pożarowych przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przez instalację wentylacji oddymiającej poprzez zachowanie kryteriów szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności. W przypadku zastosowania w instalacjach nawiewnych, funkcją wyrobu jest dostarczanie czystego (niezadymionego) powietrza kompensacyjnego, napływającego do stref objętych pożarem w miejsce usuwanych gazów pożarowych. Klapy VD370: przeznaczone są do stosowania w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie, mogą służyć do obsługi zarówno pojedynczych stref pożarowych jak i wielu stref pożarowych, mogą być stosowane w systemach wentylacyjnych typu mieszanego, pełniących zamiennie funkcje systemu wentylacji pożarowej i wentylacji ogólnej/bytowej, mogą stosowane w instalacjach w których uruchomienie wentylatorów następuje dopiero po przejściu klap do żądanego położenia (do pozycji otwartej w przypadku klap obsługujących strefę objętą pożarem oraz do pozycji zamkniętej w przypadku klap obsługujących pozostałe strefy pożarowe), mogą stosowane w instalacjach w których maksymalne podciśnienie robocze instalacji pożarowej wynosi 1500 Pa, mogą stosowane w instalacjach w których maksymalne nadciśnienie robocze instalacji pożarowej wynosi 500 Pa. Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: szerokość: od 200 mm do 1500 mm, wysokość: od 200 mm do 1000 mm, długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie przekracza 1,0 m 2 co oznacza, że maksymalne wymiary klap nie przekraczają odpowiednio 1500 x 660 mm i 1000 x 1000 mm. Jeżeli klapa narażona będzie na działanie warunków atmosferycznych lub wilgoci należy zaznaczyć to w zamówieniu (opcja impregnowania przegrody klapy).

2 Typowe wymiary klap oraz stosowany do poszczególnych wielkości typ siłownika: H/B BLE BE 800 x x x 900 x x x x 1000 x x x x x x Możliwe jest wykonanie klap nietypowych o pośrednich wielkościach wymiarów B lub H. Klapy o wymiarach pośrednich wykonywane są za dopłatą. Ciężar klap typu VD370 [kg] H/B ,1 12,1 13,0 13,9 15,0 16,8 17,9 19,3 22,5 24,4 26,3 29,7 32,6 33,9 35,7 37, ,8 12,7 13,7 14,6 15,7 17,6 18,7 20,1 24,3 26,3 27,7 30,1 32,5 34,8 36,7 38, ,7 13,8 14,8 15,8 17,0 19,0 20,3 21,8 26,9 29,0 31,0 33,1 35,2 37,7 39,8 41, ,8 14,9 16,0 17,1 18,4 20,6 22,0 25,2 29,0 31,3 32,5 35,7 37,9 40,7 42,9 45, ,9 16,1 17,3 18,5 19,8 22,2 25,2 27,0 31,1 33,6 34,9 38,4 40,8 43,7 46,1 48, ,8 17,1 18,4 19,7 21,1 25,2 26,8 28,7 33,1 35,7 37,3 40,9 43,5 46,5 49,1 51, ,8 18,2 19,5 20,9 22,4 26,7 28,4 30,4 35,1 37,9 39,6 43,4 46,1 49,4 52,2 55, ,3 19,9 21,4 24,5 26,2 29,3 31,2 33,5 38,7 41,9 44,0 48,1 51,2 54,8 57,9 61, ,3 22,1 25,3 27,1 28,9 32,4 34,4 37,0 42,8 46,3 48,8 53,2 56,7 60,6 64,1 x ,2 24,1 27,6 29,5 31,5 35,3 37,6 40,4 46,8 50,7 53,4 58,3 62,1 x x x ,1 27,8 29,8 31,9 34,1 38,3 40,7 43,7 50,8 55,0 58,1 63,3 x x x x ,0 29,8 32,1 34,3 36,7 41,2 43,6 47,1 54,8 59,3 62,8 x x x x x Konstrukcja: Klapy przeciwpożarowe typu VD370 zbudowane są z dwuczęściowego stalowego korpusu o przekroju prostokątnym, ruchomej jednopłaszczyznowej przegrody odcinającej oraz układu napędowego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,25 mm i składa się z dwóch segmentów o długości 70 mm oraz 260 mm, pomiędzy którymi umieszczona jest przekładka izolacyjna wykonana z płyty wapniowo-silikatowej typu Promatect-L firmy

3 Promat o przekroju 40 x 28 mm. Całkowita długość obudowy wynosi 370 mm. Na obu końcach obudowy znajdują się kołnierze przyłączeniowe o wysokości 30 mm. Od wewnątrz do przekładki izolacyjnej, dookoła zamkniętej przegrody odcinającej, przyklejona jest samoprzylepna uszczelka pęczniejąca typu Promaseal PL PVC SK o przekroju 40 x 2,2 mm firmy Promat. Do wewnętrznej powierzchni obudowy, za pomocą zgrzewania punktowego, przymocowane są kształtowniki oporowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 2 mm, ograniczające ruch obracanej przegrody odcinającej. Kształtowniki te oklejone są taśmą, zapewniając zachowanie szczelności klapy w warunkach otoczenia. Przegroda odcinająca klap VD370 wykonana jest z dwóch płyt wapniowo-silikatowych typu Promatect-H firmy Promat o grubości 20 mm połączonych ze sobą, za pomocą śrub M8 oraz zszywek lub wkrętów do płyt gipsowo kartonowych. Całkowita grubość przegrody wynosi 40 mm. W klapach odcinających typu VD370 układ napędowy stanowi siłownik elektryczny serii BLE lub BE firmy Belimo (napięcie zasilania 24V AC/DC lub 230V AC). Stosowanie siłowników serii BLE jest ograniczone do klap o powierzchni nieprzekraczającej 0,6 m 2. Przestawianie klapy z pozycji zamkniętej do otwartej, jak i odwrotnie - z otwartej do zamkniętej, odbywa się po podłączeniu zasilania do siłownika. Klapy VD370 nie posiadają wyzwalaczy termicznych, a zastosowane w nich siłowniki elektryczne nie posiadają sprężyny powrotnej (zanik napięcia nie powoduje ruchu przegrody odcinającej klapy). Siłowniki napędowe serii BLE lub BE umieszczone są w obudowach z płyt Promatect-H firmy Promat o grubości 8 mm i blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm. Pomiędzy siłownikami a obudowami klap umieszczona jest płyta Promatect-H o grubości 20 mm. Schemat konstrukcyjny: 1 - Korpus szeroki 2 - Korpus wąski 3 - Przekładki izolacyjnej 4 - Uszczelka pęczniejąca 5 - Uszczelka wentylacyjna 6 - Opory przegrody 7 - Przegroda odcinająca 8 - Zawiasy przegrody 9 - Cięgno napędu 10 - Zespół osi napędu 11 - Siłownik Belimo 12 - Obudowa siłownika 13 - Płyta izolująca 14 - Wypełnienie gipsowe 15 - Śruby skręcające obudowę

4

5 Klapy VD370 mogą być wyposażone w następujące siłowniki: BLE24; BLE24-ST; BLE230; BE24-12; BE24-12-ST i BE Siłowniki BELIMO serii BLE stosowane w klapach o przekroju < 0,6 m 2. Wszystkie siłowniki Belimo serii BLE oraz BE posiadają wmontowane mikroprzełączniki sygnalizujące obrót osi siłownika o 5 i 85 (sygnalizacja położenia), w związku z tym nie wymagane jest montowanie dodatkowych mikroprzełączników informujących o położeniu przegrody. Położenie przegrody można odczytać również z mechanicznego wskaźnika położenia umieszczonego na siłowniku. Siłowniki BLE24-ST i BE24-ST przystosowane są do podłączenia przez moduł sterująco zasilający BKNE Stosowane siłowniki zabezpieczone są przed przeciążeniami i w związku z tym prąd elektryczny może pozostawać doprowadzony do nich także podczas spoczynku w położeniach krańcowych. Wszystkie typy siłowników wyposażone są w korbkę umożliwiającą ręczne przesterowanie położenia przegrody klapy w celu sprawdzenia jej działania. Montaż: Klapy montowane mogą być w następujących przegrodach budowlanych: ścianach betonowych o grubości nie mniejszej niż 115 mm, ścianach murowanych z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niż 115 mm, ścianach murowanych z bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 115 mm, ścianach lekkich z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości całkowitej nie mniejszej niż 125 mm posiadających klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż EI 120. Klapy powinny być montowane przy zachowaniu następujących minimalnych odległości: 200 mm między klapami montowanymi w biegnących równolegle instalacjach wentylacyjnych, 75 mm między klapą odcinającą a przegrodą budowlaną (ścianą lub stropem). Klapy mogą być montowane w powyższych ścianach zarówno w układzie poziomym jak i pionowym (położenie osi przegrody odcinającej poziome lub pionowe). Podczas normalnej pracy instalacji wentylacyjnej przegroda odcinająca klap typu VD370 znajduje się w pozycji: zamkniętej, gdy instalacja wentylacyjna, w której została zamontowana, jest instalacją wentylacji pożarowej, otwartej lub zamkniętej, gdy instalacja wentylacyjna, w której została zamontowana, jest instalacją typu mieszanego - wykorzystywaną do wentylowania pomieszczeń w warunkach normalnej eksploatacji, a w przypadku wybuchu pożaru pełnią funkcje wentylacji pożarowej.

6 W przypadku wybuchu pożaru zastosowany układ napędowy powoduje: otwarcie klap obsługujących strefy detekcji pożaru lub pozostawienie klap w pozycji otwartej w sytuacji, gdy w momencie wybuchu pożaru znajdowały się w pozycji otwartej, zamknięcie klap obsługujących strefy pożarowe nieobjęte pożarem lub pozostawienie ich w pozycji zamkniętej w sytuacji, gdy w momencie wybuchu pożaru znajdowały się w pozycji zamkniętej. Ogólne zasady dotyczące montażu : montaż klap powinien odpowiadać jednemu z niżej przedstawionych wariantów zabudowy, klapa musi być osadzona w przegrodzie bez naprężeń poprzecznych oraz skręcających, należy zachować prostokątny wymiar przekrój klapy, kierunek przepływu powietrza przez klapę jest bez znaczenia dla sposobu jej montażu, montaż klap zawsze ma umożliwiać dostęp do obudowy siłownika (zdjęcie pokrywy obudowy i wymiana siłownika), w pionowym oddzieleniu ogniowym oś obrotu przegrody klap może być ustawiona poziomo lub pionowo, zastosowane materiały montażowe i sposób podwieszenia winien uniemożliwić nieumyślną zmianę położenia klapy względem przegrody ogniowej, klapa musi być połączona z instalacją wentylacji bez jakichkolwiek naprężeń w sposób trwały i szczelny a podłączana instalacja niezależnie od wielkości wymiarów B x H powinna być zakończona kołnierzem o wysokości 30 mm, przegroda klapy w pozycji zamkniętej, na całym obwodzie ma przylegać do uszczelek na elementach oporowych znajdujących się wewnątrz jej obudowy, z obu stron przegrody klapy wewnątrz przewodu wentylacyjnego musi być wolna przestrzeń umożliwiająca ustawienie przegrody w pozycji otwartej, instalację elektryczną sygnalizacji, oraz zasilania elementów napędu należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dla zastosowanego siłownika, po zainstalowaniu elementu w przegrodzie ogniowej należy sprawdzić, czy klapa działa poprawnie i czy elementy napędu klapy nie zostały zabrudzone. Jeżeli tak to należy je oczyścić.

7 Sposób montażu klap odcinających typu VD370 w ścianach lekkich z płyt gipsowokartonowych na ruszcie stalowym (jednostronne podłączenie przewodów oddymiających wielostrefowych wykonanych z płyt ogniochronnych oraz jednostronne podłączenie przewodów oddymiających jednostrefowych):

8 Sposób montażu klap odcinających typu VD370 w ścianach betonowych i murowanych (dwustronne podłączenie przewodów oddymiających wielostrefowych wykonanych z płyt ogniochronnych):

9 Schematy połączeń elektrycznych siłowników. Kable, zasilający i sterujący, wyprowadzone z obudowy siłownika podłączyć zgodnie z odpowiednim schematem i zabezpieczyć tak, aby zapewniały zasilanie siłownika przez czas nie krótszy niż 2 minuty od momentu odebrania sygnału z czujki pożarowej. Przed wykonaniem podłączenia sprawdzić zgodność doprowadzonego napięcia z wymaganiami zainstalowanego na klapie siłownika. Zasilanie należy podłączyć poprzez czujniki automatycznego sterowania oraz poprzez przyciski serwisowe. Siłownik BE lub BLE 24 Siłownik BE lub BLE230 Sterowanie dwuprzewodowe Sterowanie dwuprzewodowe Uwaga: Podłączyć przez oddzielający transformator zasilający Siłowniki BE24-ST i BLE24-ST przystosowane są do otwierania i zamykania za pośrednictwem urządzenia zasilająco sterującego BKNE Siłowniki wyposażone są w złącza wtykowe na kablu zasilającym i sterującym ułatwiające jego połączenie z urządzeniem BKNE (zasilanie wtyk 3-stykowy i sterowanie wtyk 6-stykowy). Przykładowy układ połączeń przeciwpożarowych w układach sterowania sygnalizacji za pośrednictwem modułu Belimo BKSE24-6:

10 1-zacisk mocujący 2- miejsce na etykietę (strefa/piętro) 3-miejsce na etykiety (klapy) 4-czerwona diodowa lampka kontrolna (usterka) 5-przycisk PGR 6-Żółta diodowa lampka kontrolna(otwarta) 7- zielona diodowa lampka kontrolna (zamknięta) 8-przycisk SET/INIT 9- zaciski przewodów z wkrętami dociskowymi Wyjście sygnałów: Sygnał Styk (zacisk) Działanie Zwłoka 0 s K1 (14) Styk zwiera się natychmiast po wdaniu polecenia ODDYMIANIE Zwłoka 60 s K2 (15) Styk zwiera się w 60 sekund po wydaniu polecenia ODDYMIANIE Otwarta K3 (16) Styk pozostaje zwarty przez cały czas sygnalizowania, że klapa jest OTWARTA Zamknięta K4 (17) Styk pozostaje zwarty przez cały czas sygnalizowania, że klapa jest OTWARTA Usterka K5 (18) Styk usterki rozwiera się natychmiast po wykryciu usterki. Możliwe są następujące usterki: - Klapa nie znajduje się w zadanym położeniu - Siłownik nie jest podłączony - Brak zasilania elektrycznego - Usterka układu

11 Schemat blokowy:

12 Dane techniczne siłowników: Typ siłownika Parametry Be24-12 BE24-12-ST BE BLE24 BLE24-ST BLE230 Napięcie znamionowe AC 24V 50/60 Hz DC 24V AC 230V 50/60 Hz AC 24V 50/60 Hz DC 24V AC 230V 50/60 Hz Pobór mocy - podczas ruchu 12 W 8 W 4 W 4 W - w położeniu krańcowym 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W Moment obrotowy 40 Nm 40 Nm 15 Nm 15 Nm Kierunek obrotu lewy / prawy lewy / prawy lewy / prawy Lewy / prawy Złącze kształtowe 12 x 12 mm 12 x 12 mm 12 x 12 mm 12 x 12 mm Dane do doboru przewodów 18 VA ( l max. 8,2 5ms ) 15 VA ( l max. 5ms ) 10 VA ( l max. 5ms ) 10 VA ( l max. 5ms ) Klasa ochrony przed poraż. III II III II Stopień ochrony IP54 IP54 IP54 IP54 Przełączniki pomocnicze 2x SPDT 2x SPDT 2x SPDT 2x SPDT 2x SPDT 2x SPDT - parametry znam. styków - punkty przyłączenia 3, 87 tol. ±2 3, 87 tol. ±2 3, 87 tol. ±2 3, 87 tol. ±2 3, 87 tol. ±2 3, 87 tol. ±2 Przewody przyłączeniowe bezhalogenowe bezhalgenowe bezhalogenowe bezhalogenowe bezhalogenowe bezhalogenowe - silnik - przełączniki pomocnicze Czas przejścia między położeniami krańcowymi 6 (3)A, AC250 V ( sty ki: srebro) dł. 1m, 3x0,75mm 2 dł. 1m, 6x0,75mm 2 1 ma, DC 5V..6A, AC 250V ( styki: srebro pozłoc. ) dł. 1m, 3x0,75mm 2 z wtyczką 3- stykową dł. 1m, 6x0,75mm 2 z wtyczką 6- stykową < 60 s dla 90 < 60 s dla 90 < 30 s dla 90 < 30 s dla 90 Wskaźnik położenia mechaniczny ze wskazówką mechaniczny ze wskazówką mechaniczny ze wskazówką mechaniczny ze wskazówką Zakres temperatur powietrza - normalna praca C C C C - składowania C C C C Poziom mocy akusty cznej max. 62 db (A) max. 62 db (A) max. 62 db (A) max. 62 db (A) Trwałość Co najmniej cykli min cykli Co najmniej cykli min cykli Obsługa i konserwacja bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy bezobsługowy 6 (3) A 250 V 1 ma..3a, DC 5V AC 250V ( sty ki: srebro pozłoc.) dł. 1m, 3x0,75 mm 2 dł. 1m, 3x0,75mm 2 dł. 1m,6x0,75mm 2 dł. 1m, 6x0,75mm 2 1 ma..6a, DC 5V AC 250 V (sty ki: srebro pozłoc ) dł. 1m, 3x0,75mm 2 z wtyczką do BKNE dł. 1m, 6x0,75mm2 z wtyczką do BKNE 1 ma...3a, DC 5V.. AC 250V ( styki: srebro pozłoc.) dł. 1m, 3x0,75mm 2 dł. 1m, 6x0,75mm 2

13 Powierzchnia efektywna oraz współczynnik f1 klap typu VD370: Powierzchnia efektywna [m 2 ] oraz współczynnik f1 klap typu VD370 f1 H/B , ,028 0,036 0,043 0,051 0,058 0,073 0,082 0,093 0,118 0,133 0,148 0,163 0,178 0,193 0,208 0,223 16, ,038 0,048 0,058 0,068 0,078 0,098 0,110 0,124 0,158 0,178 0,198 0,218 0,238 0,258 0,278 0,298 13, ,047 0,060 0,072 0,085 0,097 0,122 0,137 0,155 0,197 0,222 0,247 0,272 0,297 0,322 0,347 0,372 11, ,057 0,072 0,087 0,102 0,117 0,147 0,165 0,186 0,237 0,267 0,297 0,327 0,357 0,387 0,417 0,447 10, ,066 0,084 0,101 0,119 0,136 0,171 0,192 0,217 0,276 0,311 0,346 0,381 0,416 0,451 0,486 0,521 8, ,076 0,096 0,116 0,136 0,156 0,196 0,220 0,248 0,316 0,356 0,396 0,436 0,476 0,516 0,556 0,596 8, ,085 0,108 0,130 0,153 0,175 0,220 0,247 0,279 0,355 0,400 0,445 0,490 0,535 0,580 0,625 0,670 6, ,104 0,132 0,159 0,187 0,214 0,269 0,302 0,341 0,434 0,489 0,544 0,599 0,654 0,709 0,764 0,819 5, ,123 0,156 0,188 0,221 0,253 0,318 0,357 0,403 0,513 0,578 0,643 0,708 0,773 0,838 0,903 x 5, ,142 0,180 0,217 0,255 0,292 0,367 0,412 0,465 0,592 0,667 0,742 0,817 0,892 x x x 4, ,161 0,204 0,246 0,289 0,331 0,416 0,467 0,527 0,671 0,756 0,841 0,926 x x x x 4, ,180 0,228 0,275 0,323 0,370 0,465 0,522 0,589 0,750 0,845 0,940 x x x x x Opory przepływu klap typu VD370 w zależności od f 1 i w :

14 Poziom powierzchniowego ciśnienia akustycznego L pa w zależności od f 1 i w : L = L + k wa pa 1 [db] gdzie: k - poprawka w db określona z wykresu w zależności od stosunku F kl /F o F kl - powierzchnia przekroju klapy, m 2 F o - powierzchnia odniesienia równa 1 m 2 Zależność k1 od F ki /F 0 :

15 Przykład zamówienia: Dokumenty dopuszczające: Norma zharmonizowana PN EN :2011 Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr CE 14/01 Certyfikat Właściwości Użytkowych 1488-CPD-0000/W wydany przez: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Warszawa, ul. Filtrowa 1 Posiada także Atest higieniczny Nr. HK/B/1539/01/2012 wydany przez: PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY Warszawa, ul. Chocimska 24

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOśAROWE STOSOWANE W SYSTEMACH WENTYLACJI POśAROWEJ Typ VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do klap przeciwpożarowych

Siłowniki do klap przeciwpożarowych Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E dla wielkości przegrody większej od 0.1[ ] oraz KTS-O-E gdy DN>400 m 2 Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

AAmulti. i«o)s1000c

AAmulti. i«o)s1000c Bateria klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczona jest do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja DKISMA Klapa odcinająca wentylacji pożarowej 1 / 8 DKISMA Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Odporność ogniowa EI120(v ew i o) S1500C mod AAmulti 1396 - CPR - 0112 Kod zamawiania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EK-JZ Zastosowanie Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845

Bardziej szczegółowo

WKP- P DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej

WKP- P DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA WKP- P Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ OKRĄGŁE Nazwa klapy ABS120 ABS 2 60 ABS 2 120 CR60 CR120 CR2 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO Strona główna > Produkty > Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa > Klapy wentylacji pożarowej > EK-JZ EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi CDH Czerpnia powietrza SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu 1 1. WSTĘP Celem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2014

Informator techniczny 2014 Informator techniczny 01 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o jednopłaszczyznowych klapach przeciwpożarowych z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S ZASTOSOWANIE Klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/o z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś Zastosowanie: PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające typu RK370 słuŝą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy poŝaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V. DC 21, ,8 V Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRFD24 (-O) Siłownik Zamknij/Otwórz z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 1,6 Nm Napięcie znamionowe AC / DC 24 V Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single. Zastosowanie: Pierwsze w Polsce przewody oddymiające o klasie odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

mcr WIP/T mcr WIP/T-G

mcr WIP/T mcr WIP/T-G mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe KONFIGURTOR PRODUKTU N WWW.MERCOR.COM.PL 396-CPR-0097 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EI 60, EI 2 20, EI20, E20 probata Techniczna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-S 01.02.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis 9 apędy przepustnic DM-M, DM-F Wymiary DM-M-6 6 9 6 Opis DM-M-8 Siłowniki z serii DM-M oraz DM-F przeznaczone są do napędzania przepustnic jednopłaszczyznowych okrągłych i wielopłaszczyznowych prostokątnych.

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

Typ EK-EU DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I JAKO NAWIEW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO

Typ EK-EU DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I JAKO NAWIEW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO Strona główna > Produkty > Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa > Klapy wentylacji pożarowej > Type EK-EU Typ EK-EU DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I JAKO NAWIEW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO Prostokątne

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej

Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej .1 X X testregistrierung Przegroda klapy typu EK- EU Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej Typ z siłownikiem otwórz/zamknij Oznakowanie CE zgod nie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej Opcjonalnie

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2017

Informator techniczny 2017 Informator techniczny 07 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o zastosowaniu, budowie, wariantach wykonania i wyposażenia,

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa ze sprężyną powrotną, 24 V AC / 230 V AC

Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa ze sprężyną powrotną, 24 V AC / 230 V AC 4 614 OpenAir T Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa ze sprężyną powrotną, 24 V AC / 230 V AC GA...1 Siłowniki z silnikiem elektrycznym ze sterowaniem 2-stawnym, 3-stawnym lub ciągłym. oment

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Siłowniki dla potrzeb instalacji grzewczych, wentylacji i klimatyzacji Informacja o produktach Napędy do przepustnic ze sprężyną powrotną Siłowniki do przepustnic

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo

Siłowniki. Siłowniki sterowane sygnałem napięciowym

Siłowniki. Siłowniki sterowane sygnałem napięciowym X X sterowane sygnałem napięciowym testregistrierung sterowane sygnałem napięciowym Do płynnej regulacji oraz przełączania pomiędzy trybem ogrzewania i chłodzenia elementów nawiewnych do płynnej regulacji

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 2 ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

System klap i drzwi rewizyjnych z odpornością ogniową. Do montażu w sufitach podwieszanych i ścianach szachtowych Siniat

System klap i drzwi rewizyjnych z odpornością ogniową. Do montażu w sufitach podwieszanych i ścianach szachtowych Siniat System klap i drzwi rewizyjnych z odpornością ogniową Do montażu w sufitach podwieszanych i ścianach szachtowych Siniat Klapy rewizyjne z odpornością ogniową do montażu w sufitach podwieszanych Siniat

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa 4/17/PL/3 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +48 22 717 14 70 Oddział w Polsce fax +48 22 717 14 72 ul. Techniczna 2 e-mail trox@trox.pl 05-500

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI Przeznaczenie: Stosowane na zakończeniach instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W 488 SMAY Sp. z o.o. 4 488-CPR-0445/W EN 5650:200 Klapa przeciwpożarowa odcinająca model: KTS-O-E, KTS-O-S Nominalne warunki działania/skuteczność: Zamknięcie/otwarcie podczas badania w odpowiednim momencie

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

Siłownik elektryczny

Siłownik elektryczny Siłownik elektryczny SQK349.00 do zaworów obrotowych o średnicy do D50 apięcie zasilania 230 V AC Sygnał sterujący 3-stawny ominalny kąt obrotu 90 Montaż bezpośrednio na zaworze, bez łącznika montażowego

Bardziej szczegółowo

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC

A2 CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 1WKP S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO POCZĄTEK 1WKK S MODUŁ WSKAŹNIKA KRAŃCOWEGO KONIEC CENNIK DAVENTA w cenach netto ważny od 01 03 2009 14 AKCESORIA DO KLAP CX 4 klapy p. poż GRYFIT dwugodzinne typ CX 4 cena zł 100 327 zł 125 346 zł 160 365 zł 200 385 zł 250 420 zł 315 484 zł 355 511 zł

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-P-E Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KWP-P-E Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p

Instrukcja montażu klap serii FID S/S c/p Zastosowanie Klapy mcr FID S/S c/p z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez pionowe i poziome przegrody budowlane.

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do przepustnic powietrza

Siłowniki do przepustnic powietrza 4 621 OpenAir TM Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa, 24 V AC / 230 V AC GEB...1 Siłowniki z silnikiem elektrycznym ze sterowaniem 3-stawnym lub ciągłym. Moment obrotowy 15 Nm, samocentrujący

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 508 Siłowniki elektryczne do zaworów z kątem obrotu 90 SQK34.00 SQK84.00 SQK34.00 napięcie zasilania 230 V AC SQK84.00 napięcie zasilania 24 V AC Sygnał sterujący 3-stawny Nominalny kąt obrotu 90 Nominalny

Bardziej szczegółowo

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK150 Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 3 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E-Ex i KWP-O-S-Ex

KWP-O-E-Ex i KWP-O-S-Ex SMAY SP. z o.o. 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWA KLAPA ODCINAJĄCA TYPU KWP-O-E-Ex i KWP-O-S-Ex

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Stalowe przewody oddymiające typu PO obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500single PRODUCENT: EURO-WENT Sp. z o.o. 80-058 Gdańsk Ul.

Bardziej szczegółowo