INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA

2 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie P-U-H "FRAPOL" Spółka z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) , , fax (012)

3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA WARIANTY WYKONANIA, BUDOWA I DZIAŁANIE KLAPY ZASADY MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH OBSŁUGA OKRESOWA I KONSERWACJA WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH UTYLIZACJA

4 1. WSTĘP Klapy przeciwpożarowe o przekroju kołowym typu RK 150 o odporności ogniowej w klasie EIS 120 min. produkowane są przez Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie FRAPOL Sp. z o.o. w Krakowie i przeznaczone są do stosowania w budownictwie jako elementy zamykające w czasie pożaru przewody wentylacyjne w obrębie oddzielenia przeciwpożarowego (ściany lub stropy) w celu zapobiegania przedostawaniu się tą drogą gorących gazów i dymów pożarowych do stref nie objętych pożarem. Wymienione klapy przeciwpożarowe posiadają: oraz Aprobatę Techniczną nr AT /2008 Certyfikat Zgodności ITB-1682/W wydane przez: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa, ul. Filtrowa 1 Posiadają także Atest Higieniczny nr HK/B/1835/01/2007 wydany przez: PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa, ul. Chocimska CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Klapy przeciwpożarowe typu RK150 występują w 2-ch wariantach i 4-ch wielkościach (Dn=100; Dn=125; Dn=160 i Dn=200 mm). Długość klapy zawsze wynosi 150 mm. Korpus klapy posiada mufowe lub nyplowe połączenie z instalacją wentylacyjną. Napęd przegrody klap umieszczony jest wewnątrz korpusu. Klapy mogą być wyposażone w wyzwalacz termiczny dostosowany do zadziałania w temperaturach 72±5 0 C lub 90±5 0 C. 3

5 Klapa osadzona może być w pionowej lub poziomej przegrodzie ogniowej. W przypadku innego usytuowania klapy względem przegrody ogniowej, musi być spełniona ciągłość odporności ogniowej na odcinku od przegrody klapy do przegrody ogniowej (ściany lub stropu). 3. WARIANTY WYKONANIA, BUDOWA I DZIAŁANIE KLAPY W zależności od rodzaju zastosowanego wyposażenia, rozróżnia się następujące warianty wykonania klap p. poż. typu RK150 (rys. nr 1): Rys. nr Wariant HO Klapy przeciwpożarowe w tym wariancie składają się z jedno częściowego stalowego korpusu o przekroju kołowym poz.1, przegrody odcinającej poz.3, sprężyny zamykającej poz. 8, elementu ustalającego ruchomą przegrodę w położeniu zamkniętym wraz z zaczepami dla sprężyny i wyzwalacza termicznego poz. 2 i 5, uszczelki wentylacyjnej 4

6 poz. 4, uszczelki pęczniejącej poz. 9, elementów łożyskowania przegrody poz. 6 i 7, wyzwalacza termicznego utrzymującego przegrodę klapy w położeniu otwartym poz. 10 i opaski poz. 12. W pozycji otwartej przegroda odcinająca utrzymywana jest przez wyzwalacz termiczny zaczepiony o odpowiednie wsporniki na ruchomej przegrodzie klapy i na korpusie klapy. Wyzwalacz wykonany jest z mosiężnych blaszek połączonych lutem o temperaturze topnienia 72 0 C lub 90 0 C. Wariantowo wyzwalacz wykonany może być z zastosowaniem termoelementu szklanego ESTI również o w/w temperaturach zadziałania. Zamknięcie przegrody klapy odcinającej może nastąpić w wyniku: Automatycznie z powodu wzrostu temperatury przepływającego powietrza, do temperatury, w której zadziała wyzwalacz. (standard 72±5 0 C). Ręcznie poprzez przytrzymanie przegrody, zdjęcie wyzwalacza z zaczepów i zwolnienie przegrody (jest to możliwe tylko w przypadku montażu klapy na końcówce instalacji). Działanie wyzwalacza w wykonaniu podstawowym, polega na tym, że strumień powietrza opływający element termiczny powoduje nagrzanie się mosiężnych blaszek połączonych lutem, które po osiągnięciu temperatury topnienia lutu rozłączą się a w konsekwencji nastąpi zamknięcie się klapy. W przypadku zastosowania wyzwalacza wykonanego wariantowo działanie jest podobne. Wyzwalacz w wykonaniu wariantowym składa się z 2-ch stalowych elementów tak ukształtowanych, że ich wzajemne połączenie zapewnia szklany element termiczny ESTI. Pęknięcie elementu termicznego, uwalnia połączone elementy wyzwalacza i w konsekwencji nastąpi również zamknięcie się klapy. W obu w/w przypadkach zwolniona przegroda klapy zamykana jest sprężyną zaczepioną pomiędzy ruchomą przegrodą i stałym korpusem utrzymywaną w pozycji napiętej poprzez wyzwalacz termiczny Wariant HE Konstrukcja i działanie klapy tego wariantu jest identyczne jak przy wariancie HO. Różnica pomiędzy wariantem HO i HE polega tylko na tym, że klapa typu HE ma dodatkowo zainstalowany mikroprzełącznik poz. 13, który poprzez odpowiedni układ elektryczny umożliwia sygnalizacje położenia przegrody klapy, jak również daje możliwość wykorzystania go w układach sterowania (np. wyłączenie wentylatora 5

7 przy zamknięciu się klapy). Z uwagi na krótki korpus klapy niemal w całości podlegający zabudowie w oddzieleniu ogniowym, przewody od mikroprzełącznika należy wyprowadzić na zewnątrz instalacji przez szczelną przelotkę. Przelotkę taką można wykonać w następujący sposób: wywiercić otwór Ø9 mm w podłączonym do klapy kanale wentylacyjnym. W otworze zacisnąć nitonakrętkę M8. Przez otwór nitonakrętki wyprowadzić przewody mikroprzełącznika i w otwór nitonakrętki wcisnąć niewielką ilość masy ogniochronnej. 4. ZASADY MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH 4.1. UWAGI OGÓLNE Przed przystąpieniem do montażu klap przeciwpożarowych należy: Sprawdzić zgodność dostarczonego urządzenia z projektem (typ, wariant i wielkość) Sprawdzić czy nie występują widoczne ślady uszkodzeń spowodowane w transporcie, lub podczas składowania urządzeń na budowie Sprawdzić kompletność urządzenia i przygotować klapę do montażu. Dostarczona klapa znajdują się w położeniu zamkniętym. Wyzwalacz termiczny znajduje się w woreczku foliowym przyklejonym wewnątrz korpusu klapy. Klapy przeznaczone do zabudowy wg pkt i oraz dla wariantu II wg pkt posiadają opaskę poz. 12 z taśmy PCV. Klapy przeznaczone do zabudowy wg wariantu I pkt posiadają opaskę poz. 12 stalową odizolowaną od korpusu. Naciskając brzeg przegrody odcinającej w pobliżu ścianki korpusu klapy po stronie zaczepienia sprężyny, obrócić przegrodę do pozycji otwartej i założyć wyzwalacz termiczny na zaczepy. Podczas otwierania klapy napinana jest sprężyna służąca do zamykania klapy. Po zaczepieniu wyzwalacza klapa pozostaje w pozycji otwartej. Klapa jest gotowa do montażu w oddzieleniu pożarowym. Otwarcie klapy może być wykonane również po jej zamontowaniu w oddzieleniu pożarowym a przed podłączeniem do instalacji wentylacyjnej Sprawdzić wielkość i kształt otworów przygotowanych w ścianach do osadzenia klap według punktu

8 W przypadku stwierdzenia niezgodności należy podjąć działania wyjaśniające i doprowadzić do zgodności z wymaganiami WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIELKOŚCI I KSZTAŁTU OTWORÓW DO MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ODDZIELENIA P.POŻ. Dn+60mm Dn Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap w przegrodzie murowanej lub betonowej. Oś wykonanego otworu winna znajdować się w osi montowanego ciągu wentylacyjnego. Dn+A Dn Profil nośny ściany G-K Wymagania dotyczące wielkości i kształtu otworów do montażu klap w przegrodzie typu lekkiego wykonanej z płyt gipsowo kartonowych. A=60 mm dla klap z izolowaną opaską metalową. A=120 mm dla klap tylko z opaską PCV. Dn+A 7

9 4.3. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE MONTAŻU KLAP RK Montaż klap powinien odpowiadać jednemu z wariantów zabudowy wg pkt Oś obrotu przegrody może być ustawiona w płaszczyźnie poziomej lub pionowej Kierunek przepływu powietrza przez klapę jest bez znaczenia dla sposobu jej montażu (przed lub za przegrodą) Montaż klap może odbywać się w przegrodzie ogniowej pionowej lub poziomej (w stropie) Zastosowane materiały montażowe i sposób podwieszenia winien uniemożliwić nieumyślną zmianę położenia klapy względem przegrody ogniowej Klapa musi być połączona z instalacją wentylacji bez jakichkolwiek naprężeń, w sposób trwały i szczelny Z obu stron przegrody klapy wewnątrz przewodu wentylacyjnego musi być wolna przestrzeń umożliwiająca jej otwarcie Instalację elektryczną sygnalizacji, oraz zasilania elementów napędu należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dla odpowiedniego wariantu wykonania klapy według punktu Po zainstalowaniu elementu w przegrodzie ogniowej (w zależności od wariantu zabudowy, klapa lub kanał), wykonać doszczelnienie pomiędzy przegrodą ogniową a zamontowanym elementem wg przyjętego wariantu zabudowy. Po doszczelnieniu należy sprawdzić, czy klapa działa poprawnie i czy elementy napędu klapy nie zostały zabrudzone. Jeżeli tak, to należy je oczyścić Po dokonaniu montażu klapy przeciwpożarowej i przeprowadzeniu próby działania winien zostać dokonany odbiór komisyjny, potwierdzony protokołem odbioru. 8

10 4.4. WARIANTY ZABUDOWY KLAP PRZECIWPOŻARO- WYCH Klapy zainstalowane wewnątrz otworu w oddzieleniu ogniowym betonowym lub murowanym Instalacja klap w tym wariancie zabudowy może odbywać się w oddzieleniach ogniowych (ścianach lub stropach) o grubości G wymaganej dla oddzielenia 2-godzinnego tj.: - betonowych 110 mm, - murowanych z bloczków z betonu komórkowego 115 mm, - murowanych z cegły pełnej 120 mm, lub w oddzieleniach ogniowych o innej grubości odpowiadającej niższej odporności ogniowej W oddzieleniach ogniowych wykonać otwór wg punktu i umieścić w nim klapę typu RK150. W przypadku oddzieleń o w/w Rodzaj przegrody ogniowej betonowa murowana z bloczków z betonu komórkowego murowana z cegły pełnej oś przegrody klapy klapa Wartość A mm 35 mm 32,5 mm 30 mm grubościach lub grubszych klapę umieścić w otworze tak, aby wystawała z przegrody ogniowej od strony napędu na odległość A mm (patrz rysunek). W przypadku osadzania klapy w oddzieleniach ogniowych o mniejszej odporności ogniowej klapę umieścić w otworze tak, aby przegroda odcinająca klapy w pozycji zamkniętej znalazła się w osi ściany. napęd Wykonać połączenia klap z podwieszonymi kanałami wentylacyjnymi po jednej i drugiej stronie oddzielenia ogniowego. zaprawa cementowa cementowo wapienna lub promastop MG III G min A oddzielenie p. poż Szczelinę pomiędzy obudową klapy, a przegrodą ogniową dokładnie wypełnić zaprawą cementową, cementowo-wapienną lub zaprawą ogniochronną PROMASTOP MG III. 9

11 Wbijanie przy doszczelnianiu jakichkolwiek kawałków cegieł lub betonu jest zabronione, bowiem może doprowadzić do odkształcenia obudowy a tym samym uniemożliwić swobodne obracanie się przegrody i jej zamknięcie (tarcie w łożyskach ślizgowych, lub ocieranie przegrody o obudowę) Klapy zainstalowane w oddzieleniu ogniowym typu lekkiego wykonanym z płyt gipsowo - kartonowych. n e doszcz. any masą nną np. EAL-Mastic t do G-K w nik oporowy a ny do profila w ego ściany kanał wentylacyjny P łyty G-K ściany dwie warstwy napęd Wełna mineralna min. 100 kg/m3 profil stalowy ściany G-K. Klapa RK150 Dn P łyta G-K gr. 12,5 mm - 4 warstwy Wełna mineralna min. 100 kg/m3 lub pianka ogniochronna np. PROMAFOAM Zabudowa klap przed montażem kanałów wentylacyjnych. W przegrodzie ogniowej wykonać odpowiedni otwór wg punktu Przygotować 4-ry formatki o wym. Dn+115 mm z płyty gipsowo kartonowej o grubości 12,5 mm. W formatkach wyciąć otwory odpowiadające zewnętrznemu obrysowi klapy z luzem około 5 mm na stronę. Do stalowych profili przegrody G-K przymocować kątowniki oporowe po 2 sztuki naprzeciw siebie (na poziomych lub na pionowych profilach). Przygotowane formatki z płyty G-K połączyć ze sobą za pomocą wkrętów do K-G. i całość przykręcić do kątowników oporowych w przegrodzie ogniowej. Klapę umieścić centrycznie w przygotowanym otworze zamontowanej płyty tak, aby wystawała ze ściany od strony napędu na odległość 27,5 mm. Szczelinę pomiędzy klapą a formatkami płyty G-K dokładnie wypełnić pianką ogniochronną i pozostawić do utwardzenia się pianki. 10

12 Obciąć nadmiar pianki i pozostałe przestrzenie pomiędzy zewnętrznymi płytami G-K a wstawionymi formatkami wypełnić wełną mineralną lub również pianką ogniochronną. Zamontować zewnętrzne płyty przegrody ogniowej i wykonać obustronne doszczelnienie masą ogniochronną klapy i przegrody ogniowej. Szczegół osadzenia Kanał wentylacyjny Wkręt do G-K Kątownik oporowy Pianka ogniochronna np. PROMAFOAM Obustronne doszczelnienie masą ogniochronną Wariant I zabudowy Płyty G-K ściany dwie warstwy Wariant II zabudowy Płyty G-K ściany dwie warstwy Obustronne doszcz. klapy i oddzielenia masą ogniochronną np. PROMASEAL-Mastic Wełna mineralna min. 100 kg/m 3 profil stalowy oddzielenia G-K. Klapa RK150 Podwieszony kanał wentylacyjny Kątownik mocujący pierścień Obustronne doszcz. klapy i oddzielenia masą ogniochronną np. PROMASEAL-Mastic Wełna mineralna min. 100 kg/m 3 profil stalowy oddzielenia G-K. Klapa RK150 Podwieszony kanał wentylacyjny nap ę d na pę d Dn Dn Podwieszony kanał wentylacyjny Opaska stalowa o szerok. 35 mm na obwodzie Wełna mineralna min. 100 kg/m 3 lub pianka ogniochronna np. PROMAFOAM Pianka ogniochronna np. PROMAFOAM Pierścień stalowy o szerok. 35 mm na obwodzie Wełna mineralna min. 100 kg/m 3 lub pianka ogniochronna np. PROMAFOAM 11

13 Zabudowa klap z równoczesnym montażem kanałów wentylacyjnych (dwa warianty). W przegrodzie ogniowej wykonać odpowiedni otwór wg punktu Zamontować klapę do podwieszonej instalacji wentylacyjnej. Wystarczy jednostronne połączenie klapy z instalacją. Klapa instalowana wg wariantu I powinna posiadać izolowaną stalową opaskę zaciskową w miejscu perforacji korpusu (na zamówienie dostarczona klapa posiada odpowiednią opaskę). Zamontowana klapa powinna być umieszczona centrycznie w przygotowanym otworze i powinna wystawać z przegrody od strony napędu na odległość 27,5 mm. Po odpowiednim ustawieniu klapy w przegrodzie ogniowej dokładne wypełnić przestrzeń pomiędzy klapą i stalowymi profilami przegrody wełną mineralną o gęstości min. 100 kg/m 3. Zamontować zewnętrzne płyty przegrody ogniowej i wykonać obustronne doszczelnienie masą ogniochronną klapy i przegrody ogniowej. Klapa instalowana wg wariantu II nie posiada opaski stalowej. Podczas montażu klapy wg tego wariantu do stalowych profili oddzielenia G-K należy przymocować pierścień dostarczony na zamówienie. Przestrzeń pomiędzy klapą a pierścieniem należy dokładnie wypełnić pianką ogniochronną. Pozostałe wymagania zabudowy klapy w tym wariancie są zgodne z wymaganiami dla wariantu I Klapy zainstalowane w oddaleniu od powierzchni oddzielenia ogniowego Oddalenie klapy od przegrody ogniowej występuje, jeżeli wymiar A dla zabudowy w oddzieleniu murowanym lub betonowym jest większy od wartości podanych w tabeli pkt , oraz gdy większy jest wymiar 27,5 dla oddzielenia typu lekkiego wykonanego z płyt G-K Zmontować instalację wentylacyjną przechodzącą przez wcześniej przygotowany otwór w oddzieleniu ogniowym i połączyć ją z klapą p.poż., zapewniając zaprojektowane oddalenie klapy od przegrody ogniowej i wykonać podwieszenia instalacji Przejście instalacji przez otwór w oddzieleniu pożarowym zaizolować wełną mineralną lub pianką ogniochronną. 12

14 Obudować klapę w miejscu jej umieszczenia w sposób przedstawiony na poniższym rysunku nie zamykając czoła obudowy Dla wielkości X do 500 mm nie stosować podwieszeń zabudowy. Dla wielkości X do 1000 mm zastosować tylko podwieszenie przy klapie. Dla X większego od 1000 mm stosować oba podwieszenia. Dla X większego od długości zastosowanych płyt stosować dodatkowe podwieszenia na połączeniach płyt Wewnątrz obudowy umieścić i zamocować płytę G-K. Płyta stanowi ograniczenie dla stosowanej pianki ogniochronnej Dokładnie wypełnić pianką ogniochronną przestrzeń pomiędzy klapą, obudową oraz płytą G-K i po utwardzeniu się pianki obciąć jej nadmiar Zamknąć obudowę płytą czołową Wszystkie połączenia płyt kleić klejem np. K84 i skręcać wkrętami do G-K Wełna mineralna min. 100 kg/m^3 lub pianka ogniochronna Płyta Promatect L500 Klapa p.poż. Kanał wentylacyjny Oś podwieszenia oddzielenie p. poż. Płyta Promatect L lub płyty G-K napęd Przegroda klapy Pianka ogniochronna Płyta G-K G 13

15 4.5. PRZYKŁADOWE UKŁADY POŁĄCZEŃ KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH W UKŁADACH STEROWANIA SYGNALIZACJI Przewód żółty lub oznaczenie "4" Przewód czarny lub oznaczenie "2" wyłącznik krańcowy N L Przewód czerwony lub oznzczenie "1" Schemat połączeń wyłącznika krańcowego klapy przeciwpożarowej RK150 wariant HE Objaśnienia do połączeń obwodów sterowania i sygnalizacji: Kontrolka a sygnalizuje zamknięcie klapy (zależnie od układu sterowania świeci lampka, działa sygnalizator dźwiękowy, następuje wyłączenie wentylacji). Kontrolka b sygnalizuje otwarcie klapy (gaśnie lampka, wyłącza się sygnalizator dźwiękowy następuje uruchomienie wentylacji). 5. ZASADY OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH Wymiana wszystkich opisywanych elementów możliwa jest jedynie po zdemontowaniu części instalacji znajdującej się na wylocie klapy po stronie napędu. Po wykonaniu każdej z opisywanych niżej czynności klapę pozostawić w pozycji otwartej Wymiana wyzwalacza termicznego. Przegrodę odcinającą klapy ręcznie obrócić do położenia otwarte i wyzwalacz wykonanymi w nim otworami zaczepić o występy na wspornikach zamontowanych do korpusu klapy i do przegrody odcinającej. Powoli zwolnić trzymaną przegrodę a wyzwalacz zostanie napięty. 14

16 5.3. Wymiana sprężyny klapy. Przed przystąpieniem do wymiany sprężyny należy przegrodę odcinającą obrócić do położenia zamknięte. Zaczepić sprężynę o zaczep sprężyny na przegrodzie i drugi koniec sprężyny zaczepić o zespolony zaczep sprężyny i wyzwalacza zamocowany do korpusu klapy tak, aby powstało odpowiednie naprężenie sprężyny potrzebne do dociśnięcia przegrody do jej oporu Wymiana mikroprzełącznika. Odłączyć napięcie i następnie przewody mikroprzełącznika od instalacji sygnalizacyjnej. Odkręcić wkręty (2 szt.) mocujące wymieniany mikroprzełącznik do wspornika znajdującego się przy korpusie klapy. Wyciągnąć przewody z otworu przelotki i wyjąć wymieniany mikroprzełącznik. Oczyścić przelotkę. Przykręcić w/w wkrętami nowy mikroprzełącznik ustawiając jego punkt przełączania (mikroprzełącznik ma się przełączyć w chwili zamknięcia się przegrody odcinającej oparcia się jej o zderzak). Przewody mikroprzełącznika wyprowadzić na zewnątrz instalacji przez przelotkę. Otwór w przelotce zakitować masą ogniochronną stosowaną do osadzania klap. Sprawdzić działanie mikroprzełącznika przyrządem np. omomierzem. Podłączyć przewody mikroprzełącznika do instalacji sygnalizacyjnej i ponownie sprawdzić działanie przez obserwację kontrolek. 6. OBSŁUGA OKRESOWA I KONSERWACJA Klapy przeciwpożarowe RK150 nie wymagają kontroli pod kątem prawidłowości ich działania. Okresowemu sprawdzeniu (2 razy w roku) należy poddać położenie przegrody odcinającej. Położenie przegrody klapy RK150/HE sygnalizowane jest kontrolką umieszczoną zgodnie z projektem sterowania i kontroli systemu wentylacyjnego. Położenie przegrody klapy należy ocenić przez sprawdzenie przepływu powietrza na końcu odcinka instalacji obsługiwanej przez sprawdzaną klapę. Fakt ten winien być udokumentowany w protokole kontroli. Eksploatowanie instalacji wentylacji i klimatyzacji z niesprawnymi klapami przeciwpożarowymi niesie bardzo duże ryzyko, że nie spełnią one swej funkcji w przypadku ewentualnego pożaru i obciąża użytkownika instalacji. 15

17 7. WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH 1. Wyzwalacz termiczny - (poz. 10 rys. 1). 2. Mikroprzełącznik (poz. 13 rys. 1). 3. Sprężyna (poz. 8 rys. 1). 8. UTYLIZACJA Utylizacja klap musi być przeprowadzona przez wyspecjalizowane jednostki. Wszystkie zastosowane materiały muszą zostać zutylizowane bądź odzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klapy wykonane są z następujących materiałów: stal ocynkowana, mosiądz, płyt wapniowo sylikatowych, guma, tarnamid, promaseal pasy z grafitu C i PCV (możliwość odzyskania i przetworzenia elementów metalowych). 16

18 PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-AUSTRIACKIE P.U.H. FRAPOL SPÓŁKA Z O.O UL. MIERZEJA WIŚLANA 8 TELEFON: (012) TELEFAX: (012) PAŹDZIERNIK 2008

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89 MARZEC

Bardziej szczegółowo

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK150 Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 3 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK370M PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89 MARZEC

Bardziej szczegółowo

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370 2.1. 1. Wstęp 2.1.2. Charakterystyka ogólna 2. 1.3. Działanie klapy typu VD370 2. 1.4. Zasady montażu klap przeciwpożarowych typu VD370 2.1.4.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Klapy RK370M. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK370M. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK370M Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 4 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.1.4-2018 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

2. Klapy, zawory przeciwpożarowe

2. Klapy, zawory przeciwpożarowe 2. Klapy, zawory przeciwpożarowe R 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370 2.1. 1. Wstęp 2.1.2. Charakterystyka ogólna 2. 1.3. Działanie klapy typu VD370 2. 1.4. Zasady montażu klap przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTS Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE TYPU V370 i RK370 RODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ V370 i RK370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012) 653-27-89

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi CDH Czerpnia powietrza SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu 1 1. WSTĘP Celem

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 58 Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się następujące masy ogniochronne

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

Część I Montaż klap KWP w baterie.

Część I Montaż klap KWP w baterie. Część I Montaż klap KWP w baterie. Instrukcja montażu baterii klap KWP Montaż klap w baterie jest możliwy tylko przy wcześniejszej informacji (na etapie zamówienia), które klapy i w jakim układzie (pionowym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche

Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche Klapy przeciwpożarowe typu KTS Jarosław Wiche PRZEZNACZENIE Klapy przeciwpożarowe typu KTS przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające oddzielające strefę objętą

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne:

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne: OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m 3 pokryta jednostronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zależy

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150 KLAPY PRZECIWPOŻAROWE prostokątne typ V370 kołowe typ RK370 typ RK370M typ RK150 ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI w klasie odporności ogniowej EIS 120 SPIS TREŚCI 1. ZASTOSOWANIE.........................................................................

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Nawiewniki ST-H Nawiewniki z filtrem absolutnym Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.09-2017 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016 Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 0/06 ontaż Klapę przeciwpożarową ETCE należy montować zgodnie z instrukcjami montażu na stronach 5. Działanie i kontrola funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370

KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m 3 i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś Zastosowanie: PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające typu RK370 słuŝą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy poŝaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne

mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne mcr Multicollar uniwersalne e ogniochronne mcr Multiwrap uniwersalne opaski ogniochronne ZASTOSOWANI Kołnierze ogniochronne mcr Multicollar oraz opaski ogniochronne mcr Multiwrap są przeznaczone do zabezpieczania

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek . OPIS PRODUKTU odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut przepływ powietrza do 80% maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 []; prostokątne 600 x 600 [] niestandardowe rozmiary kratek Przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ IM-ALU-01 Wydanie:2 Data: 01.09.2010 Strona 1 z 12 INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ Z.P.H.U. MATUSIAK HENRYK MATUSIAK CHOJNE, UL. SADOWA 1 98-200 SIERADZ Obowiązuje od lipca 2014 IM-ALU-01

Bardziej szczegółowo

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ TDS KARTA TECHNICZNA ALFA FR GRILLE 1

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ TDS KARTA TECHNICZNA ALFA FR GRILLE 1 . OPIS PRODUKTU odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut przepływ powietrza do 80% maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 []; prostokątne 600 x 600 [] Przeciwpożarowe kratki ogniochronne ALFA

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: 15-7725/2008 lub AT-15-7807/2008 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 38 EN-1366-1 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 1: Kanały wentylacyjne Kanał wentylacyjny: Norma Wyprodukowany zgodnie z EN 1505

Bardziej szczegółowo

Ściany. Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego

Ściany. Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego Ściany Ściany nośne, działowe i osłonowe oraz ściany oddzielenia przeciwpożarowego 0 Aby zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru, przegrody muszą uniemożliwić przenoszenie zarówno ognia, jak i dymu. www.promattop.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA STALOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE DFM DS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wydanie pierwsze, Gdańsk 27.07.2017 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI... 2 2. OZNACZENIE WYROBU... 2 3. PRZEPISY BHP... 2 4. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA STALOWE BRAMY PRZECIWPOŻAROWE DFM OS 60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wydanie pierwsze, Gdańsk 29.01.2018 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI... 2 2. OZNACZENIE WYROBU... 2 3. PRZEPISY BHP... 2 4.

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie

Informacja o produkcie Informacja o produkcie Małogabarytowa klapa przeciwpożarowa typ TEC Klasyfikacja odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-3 Niski poziom hałasu Dostępna w następujących wielkościach: DN 80, 100 i 125

Bardziej szczegółowo

KTS DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTS DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KTS Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

KWP-L DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

System PROMADUCT -500

System PROMADUCT -500 Podręcznik A3 System PROMADUCT -500 Ogniochronne przewody wentylacyjne, oddymiające i klimatyzacyjne oraz obudowy stalowych kanałów WENTYLACJA I ODDYMIANIE Wymagania przeciwpożarowe odnośnie przewodów

Bardziej szczegółowo

AAmulti. i«o)s1000c

AAmulti. i«o)s1000c Bateria klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczona jest do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap

Bardziej szczegółowo

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W 488 SMAY Sp. z o.o. 4 488-CPR-0445/W EN 5650:200 Klapa przeciwpożarowa odcinająca model: KTS-O-E, KTS-O-S Nominalne warunki działania/skuteczność: Zamknięcie/otwarcie podczas badania w odpowiednim momencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ SYSTEMU ALUPROF

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ SYSTEMU ALUPROF IM-ALU-01 Wydanie:2 Data: 01.09.2010 Strona 1 z 28 INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ SYSTEMU ALUPROF Z.P.H.U. MATUSIAK HENRYK MATUSIAK CHOJNE, UL. SADOWA 1 98-200 SIERADZ Obowiązuje od lipca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOśAROWE STOSOWANE W SYSTEMACH WENTYLACJI POśAROWEJ Typ VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

W celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany systemu ALUPROF MB 78 EI, powinny być mocowane do następujących przegród:

W celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany systemu ALUPROF MB 78 EI, powinny być mocowane do następujących przegród: 1. Montaż drzwi i ścianek wymagania ogólne W celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany systemu ALUPROF MB 78 EI, powinny być mocowane do następujących przegród: 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

STALOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE DFM DS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wydanie trzecie, Gdańsk

STALOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE DFM DS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wydanie trzecie, Gdańsk STALOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE DFM DS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wydanie trzecie, Gdańsk 11.09.2018. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI... 2 2. OZNACZENIE WYROBU... 2 3. PRZEPISY BHP... 2 4. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA STALOWE DRZWI DFM DS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wydanie pierwsze, Gdańsk 02.01.2018 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI... 2 2. OZNACZENIE WYROBU... 2 3. PRZEPISY BHP... 2 4. INSTRUKCJA MONTAŻU...

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single. Zastosowanie: Pierwsze w Polsce przewody oddymiające o klasie odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

WKP- P DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej

WKP- P DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA WKP- P Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

mcr WIP/T mcr WIP/T-G

mcr WIP/T mcr WIP/T-G mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe KONFIGURTOR PRODUKTU N WWW.MERCOR.COM.PL 396-CPR-0097 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EI 60, EI 2 20, EI20, E20 probata Techniczna

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E-Ex i KWP-O-S-Ex

KWP-O-E-Ex i KWP-O-S-Ex SMAY SP. z o.o. 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWA KLAPA ODCINAJĄCA TYPU KWP-O-E-Ex i KWP-O-S-Ex

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Klapa VD370 to klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C 10000 AA multi. Jej funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych

Bardziej szczegółowo