KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY ODCINAJĄCE DO SYSTEMÓW WIELOSTREFOWEJ WENTYLACJI POŻAROWEJ TYPU VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) , , fax (012) MAJ

2 Spis treści 1 WSTĘP CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDOWA ORAZ DZIAŁANIE KLAPY TYPU VD ZASADY MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU VD370 ORAZ WARUNKI STOSOWANIA Zalecane wielkości otworów montażowych Ogólne zasady dotyczące montażu Przykłady zabudowy klap typu VD SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SIŁOWNIKÓW KLAP TYPU VD Przykładowy układ połączeń przeciwpożarowych w układach sterowania sygnalizacji za pośrednictwem modułu Belimo BKSE24-6: OBSŁUGA OKRESOWA I KONSERWACJA TRWAŁOŚĆ NIEZAWODNOŚCI DZIAŁANIA UTYLIZACJA DANE TECHNICZNE STOSOWANYCH SIŁOWNIKÓW PROTOKÓŁ KONTROLI KLAPY VD

3 1 WSTĘP Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej typu VD370 produkowane przez firmę Frapol Sp. z o. o. w Krakowie posiadają odporność ogniową EI 120 (v ew i o) S1500 C AA multi Ich funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych z pomieszczeń objętych pożarem zlokalizowanych w różnych strefach pożarowych przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przez instalację wentylacji oddymiającej poprzez zachowanie kryteriów szczelności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub dymoszczelności. W przypadku zastosowania w instalacjach nawiewnych, funkcją wyrobu jest dostarczanie czystego (niezadymionego) powietrza kompensacyjnego, napływającego do stref objętych pożarem w miejsce usuwanych gazów pożarowych. Klapy typu VD370 posiadają: Certyfikat Zgodności WE 1488-CPR-0458/W wydany przez: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, ul. Filtrowa 1 Na zgodność z europejską normą zharmonizowaną: PN EN :2011 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej Posiadają także: Atest Higieniczny nr HK/B/1539/01/2012 wydany przez: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH Warszawa, ul. Chocimska 24 3

4 2 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: szerokość: od 200 [mm] do 1500 [mm], wysokość: od 200 [mm] do 1000 [mm]. Jednocześnie powierzchnia nominalna klap nie może przekraczać 1,0 [m 2 ]. Standardowy typoszereg produkowanych klap oraz ich powierzchni efektywnych przedstawiono w tabeli nr 1. Całkowita długość korpusu wynosi 370 [mm]. Oś przegrody (oś zabudowy) znajduje się 90 [mm] od jednego jej końca. Na obu końcach korpusu znajdują się kołnierze przyłączeniowe o wysokości 30 [mm]. Posiadana klasa odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C AA multi oznacza między innymi, że są one przeznaczone do stosowania w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Tabela nr 1 Standardowe wymiary oraz powierzchnia efektywna [m 2 ] klap typu VD370 H/B ,028 0,036 0,043 0,051 0,058 0,073 0,082 0,093 0,118 0,133 0,148 0,163 0,178 0,193 0,208 0, ,038 0,048 0,058 0,068 0,078 0,098 0,110 0,124 0,158 0,178 0,198 0,218 0,238 0,258 0,278 0, ,047 0,060 0,072 0,085 0,097 0,122 0,137 0,155 0,197 0,222 0,247 0,272 0,297 0,322 0,347 0, ,057 0,072 0,087 0,102 0,117 0,147 0,165 0,186 0,237 0,267 0,297 0,327 0,357 0,387 0,417 0, ,066 0,084 0,101 0,119 0,136 0,171 0,192 0,217 0,276 0,311 0,346 0,381 0,416 0,451 0,486 0, ,076 0,096 0,116 0,136 0,156 0,196 0,220 0,248 0,316 0,356 0,396 0,436 0,476 0,516 0,556 0, ,085 0,108 0,130 0,153 0,175 0,220 0,247 0,279 0,355 0,400 0,445 0,490 0,535 0,580 0,625 0, ,104 0,132 0,159 0,187 0,214 0,269 0,302 0,341 0,434 0,489 0,544 0,599 0,654 0,709 0,764 0, ,123 0,156 0,188 0,221 0,253 0,318 0,357 0,403 0,513 0,578 0,643 0,708 0,773 0,838 0,903 x 800 0,142 0,180 0,217 0,255 0,292 0,367 0,412 0,465 0,592 0,667 0,742 0,817 0,892 x x x 900 0,161 0,204 0,246 0,289 0,331 0,416 0,467 0,527 0,671 0,756 0,841 0,926 x x x x ,180 0,228 0,275 0,323 0,370 0,465 0,522 0,589 0,750 0,845 0,940 x x x x x 4

5 3 BUDOWA ORAZ DZIAŁANIE KLAPY TYPU VD370 Klapy odcinające typu VD370 zbudowane są z dwuczęściowego stalowego korpusu o przekroju prostokątnym, ruchomej jednopłaszczyznowej przegrody odcinającej oraz układu napędowego. Obudowa klap wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,25 [mm] i składa się z dwóch segmentów o długości 70 [mm] oraz 260 [mm], pomiędzy którymi umieszczona jest przekładka izolacyjna wykonana z płyty wapniowo-silikatowej typu Promatect-L firmy Promat. Całkowita długość obudowy wynosi 370 [mm]. Na obu końcach obudowy znajdują się kołnierze przyłączeniowe o wysokości 30 [mm]. Od wewnątrz do przekładki izolacyjnej, dookoła zamkniętej przegrody odcinającej, przyklejona jest samoprzylepna uszczelka pęczniejąca typu Promaseal PL PVC SK. Do wewnętrznej powierzchni obudowy, za pomocą zgrzewania punktowego, przymocowane są kształtowniki oporowe, ograniczające ruch obracanej przegrody odcinającej. Kształtowniki te oklejone są taśmą, zapewniając zachowanie szczelności klapy w warunkach otoczenia. Przegroda odcinająca klap VD370 wykonana jest z dwóch płyt wapniowo-silikatowych typu Promatect-H firmy Promat o grubości 20 [mm] połączonych ze sobą. W klapach odcinających typu VD370 układ napędowy stanowi siłownik elektryczny serii BLE lub BE firmy Belimo (napięcie zasilania wynosi 24V AC/DC lub 230V AC). Stosowanie siłowników serii BLE jest ograniczone do klap o powierzchni nieprzekraczającej 0,6 [m 2 ]. Przestawianie klapy z pozycji zamkniętej do otwartej, jak i odwrotnie - z otwartej do zamkniętej, odbywa się po podłączeniu zasilania do siłownika. Klapy VD370 nie posiadają wyzwalaczy termicznych, a zastosowane w nich siłowniki elektryczne nie posiadają sprężyny powrotnej (zanik napięcia nie powoduje ruchu przegrody odcinającej klapy). Siłowniki napędowe serii BLE lub BE umieszczone są w obudowach z płyt Promatect-H firmy Promat i blachy stalowej ocynkowanej. 5

6 Rysunek nr 1 6

7 Budowę klap odcinających typu VD370 przedstawia rysunek nr 1. Odnośniki na rysunku oznaczają: 1 - korpus szeroki; 9 - cięgno napędu; 2 - korpus wąski; 10 - zespół osi napędu; 3 - przekładka izolacyjna; 11 - siłownik Belimo; 4 - uszczelka pęczniejąca; 12 - obudowa siłownika; 5 - uszczelka wentylacyjna; 13 - płyta izolująca; 6 - opory przegrody; 14 - wypełnienie gipsowe; 7 - przegroda odcinająca; 15 - śruby skręcające obudowę; 8 - zawiasy przegrody; 4 ZASADY MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU VD370 ORAZ WARUNKI STOSOWANIA Klapy odcinające do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej typu VD370 produkowane przez firmę Frapol Sp. z o. o. w Krakowie posiadają odporność ogniową EI 120 (v ew i o) S1500 C AA multi można montować w następujących przegrodach budowlanych: w ścianach betonowych o grubości nie mniejszej niż 115 [mm] (Gmin), w ścianach murowanych z cegły pełnej lub z bloczków betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 115 [mm] (Gmin), w ścianach typu lekkiego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym o grubości całkowitej nie mniejszej niż 125 [mm] (Gmin) oraz klasie odporności nie niższej niż EI60. Klapy odcinające typu VD370 należy montować przy zachowaniu minimalnych odległości: 200 [mm] pomiędzy klapami montowanymi równolegle w przegrodzie, 75 [mm] pomiędzy klapą a przegrodą budowlaną (ścianą lub stropem). Klapy odcinające typu VD370: przeznaczone są do stosowania w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie, mogą służyć do obsługi zarówno pojedynczych stref pożarowych jak i wielu stref pożarowych, 7

8 mogą być stosowane w systemach wentylacyjnych typu mieszanego, pełniących zamiennie funkcje systemu wentylacji pożarowej i wentylacji ogólnej / bytowej, mogą stosowane w instalacjach w których uruchomienie wentylatorów następuje dopiero po przejściu klap do żądanego położenia (do pozycji otwartej w przypadku klap obsługujących strefę objętą pożarem oraz do pozycji zamkniętej w przypadku klap obsługujących pozostałe strefy pożarowe), mogą stosowane w instalacjach w których maksymalne podciśnienie robocze instalacji pożarowej wynosi 1500 Pa, mogą stosowane w instalacjach w których maksymalne nadciśnienie robocze instalacji pożarowej wynosi 500 Pa. Klapy mogą być montowane w powyższych ścianach zarówno w układzie poziomym jak i pionowym (położenie osi przegrody odcinającej poziome lub pionowe). Podczas normalnej pracy instalacji wentylacyjnej przegroda odcinająca klap typu VD370 znajduje się w pozycji: zamkniętej, gdy instalacja wentylacyjna, w której została zamontowana, jest instalacją wentylacji pożarowej, otwartej lub zamkniętej, gdy instalacja wentylacyjna, w której została zamontowana, jest instalacją typu mieszanego - wykorzystywaną do wentylowania pomieszczeń w warunkach normalnej eksploatacji, a w przypadku wybuchu pożaru pełnią funkcje wentylacji pożarowej. W przypadku wybuchu pożaru zastosowany układ napędowy powoduje: otwarcie klap obsługujących strefy detekcji pożaru lub pozostawienie klap w pozycji otwartej w sytuacji, gdy w momencie wybuchu pożaru znajdowały się w pozycji otwartej, zamknięcie klap obsługujących strefy pożarowe nieobjęte pożarem lub pozostawienie ich w pozycji zamkniętej w sytuacji, gdy w momencie wybuchu pożaru znajdowały się w pozycji zamkniętej. 8

9 4.1. Zalecane wielkości otworów montażowych Rysunek nr 2 Zalecane wymiary otworów montażowych przedstawiono na rysunku nr 2. W ścianie lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym otwór montażowy musi być dodatkowo wzmocniony za pomocą profili nośnych ściany Ogólne zasady dotyczące montażu Montaż klap powinien odpowiadać jednemu z niżej przedstawionych wariantów zabudowy Klapa musi być osadzona w przegrodzie bez naprężeń poprzecznych oraz skręcających, należy zachować prostokątny wymiar przekrój klapy Kierunek przepływu powietrza przez klapę jest bez znaczenia dla sposobu jej montażu Montaż klap zawsze ma umożliwiać dostęp do obudowy siłownika (zdjęcie pokrywy obudowy i wymiana siłownika) W pionowym oddzieleniu ogniowym oś obrotu przegrody klap może być ustawiona poziomo lub pionowo. 9

10 Zastosowane materiały montażowe i sposób podwieszenia winien uniemożliwić nieumyślną zmianę położenia klapy względem przegrody ogniowej Klapa musi być połączona z instalacją wentylacji bez jakichkolwiek naprężeń w sposób trwały i szczelny a podłączana instalacja niezależnie od wielkości wymiarów B x H powinna być zakończona kołnierzem o wysokości 30 mm Przegroda klapy w pozycji zamkniętej, na całym obwodzie ma przylegać do uszczelek na elementach oporowych znajdujących się wewnątrz jej obudowy Z obu stron przegrody klapy wewnątrz przewodu wentylacyjnego musi być wolna przestrzeń umożliwiająca ustawienie przegrody w pozycji otwartej Instalację elektryczną sygnalizacji, oraz zasilania elementów napędu należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi dla zastosowanego siłownika Po zainstalowaniu elementu w przegrodzie ogniowej należy sprawdzić, czy klapa działa poprawnie i czy elementy napędu klapy nie zostały zabrudzone. Jeżeli tak to należy je oczyścić W przypadku gdy klapa montowana jest w ciągu instalacji pożarowej wielostrefowej należy ją zaizolować w sposób odpowiedni dla danego systemu izolacji Po dokonaniu montażu klapy przeciwpożarowej i przeprowadzeniu próby działania sporządzić protokół odbioru Przykłady zabudowy klap typu VD Montaż w ścianach budowlanych betonowych lub murowanych. Sposób montażu klap odcinających typu VD370 w ścianie betonowej lub murowanych przedstawiony jest na rysunku nr 3. Przedstawiony na rysunku przykład przedstawia klapę z obustronnie podłączonymi przewodami wielostrefowej instalacji pożarowej. 10

11 Izolacja obudowy klapy oraz przejście przez przegrodę wykonuje się zgodnie z systemem izolacji przewodów wielostrefowych. Rysunek nr 3 11

12 W przegrodzie budowlanej wykonać otwór o zalecanych wymiarach B+100 / H+100 [mm]. W otworze osadzić klapę. Na czas montażu należy ją unieruchomić stosując podkładki lub dodatkowe, tymczasowe mocowanie do przegrody. Klapa musi być osadzona w przegrodzie bez naprężeń poprzecznych oraz skręcających, należy zachować prostokątny wymiar przekrój klapy. Szczelinę pomiędzy obudową klapy a przegrodą budowlaną wypełnić szczelnie zaprawą murarską lub odpowiednią zaprawą montażową. Oś przegrody klapy umieszczona ma być w połowie grubości oddzielenia o grubości Gmin. W przypadku przegrody o grubości większej niż Gmin oś przegrody klapy musi być oddalona od obu stron przegrody o odległość co najmniej 0,5 Gmin. Nie musi on być symetryczny. Prawidłowe wypełnienie konieczne jest co najmniej na szerokości Gmin symetrycznie do osi przegrody klapy Montaż w ścianach typu lekkiego wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Sposób montażu klap odcinających typu VD370 w ścianie typu lekkiego wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych przedstawiony jest na rysunku nr 4. Przedstawiony na rysunku przykład przedstawia klapę z jednostronnie podłączonymi przewodami wielostrefowej instalacji pożarowej. Od drugiej strony podłączone są przewody jednostrefowe instalacji pożarowej. Jednostronna izolacja obudowy klapy oraz przejście przez przegrodę wykonuje się zgodnie z systemem izolacji przewodów wielostrefowych. W przegrodzie budowlanej przygotować otwór o zalecanych wymiarach B+100 / H+100 [mm] z profili nośnych przegrody. W otworze osadzić klapę. Na czas montażu należy ją unieruchomić stosując wypełnienie ustalające oraz dodatkowe, tymczasowe mocowanie do przegrody. Klapa musi być osadzona w przegrodzie bez naprężeń poprzecznych oraz skręcających, należy zachować prostokątny wymiar przekrój klapy. Pozostałą szczelinę pomiędzy obudową klapy a przegrodą budowlaną wypełnić wełną mineralną lub masa montażową ogniochronną. Od strony nieizolowanej instalacji otwór montażowy należy zabezpieczyć za pomocą nakładki z płyty g-k. 12

13 Rysunek nr 4 Oś przegrody klapy umieszczona ma być w połowie grubości oddzielenia o grubości Gmin. W przypadku przegrody o grubości 13

14 Rysunek 5 14

15 większej niż Gmin oś przegrody klapy musi być oddalona od obu stron przegrody o odległość co najmniej 0,5 Gmin. Nie musi on być symetryczny. Prawidłowe wypełnienie konieczne jest co najmniej na szerokości Gmin symetrycznie do osi przegrody klapy Montaż klap równolegle w przegrodzie. Sposób montażu klap odcinających typu VD370 równolegle w przegrodzie budowlanej przedstawiony jest na rysunku nr 5. Należy je montować przy zachowaniu minimalnych odległości 200 [mm] pomiędzy klapami montowanymi równolegle w przegrodzie, oraz 75 [mm] pomiędzy klapą a przegrodą budowlaną (ścianą lub stropem). 5 SCHEMATY POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SIŁOWNIKÓW KLAP TYPU VD370 Kable, zasilający i sterujący, wyprowadzone z obudowy siłownika podłączyć zgodnie z odpowiednim schematem i zabezpieczyć tak, aby zapewniały zasilanie siłownika przez czas nie krótszy niż 2 minuty od momentu odebrania sygnału z czujki pożarowej. Nieodłączną częścią siłownika jest przewodów zasilający 1m, 3x0,75mm2 bezhalogenowy. Nie wymaga on żadnego dodatkowego zabezpieczenia pod kątem odporności ogniowej. Zasilanie klapy (do istniejącego przewodu) powinno być realizowane za pomocą przewodów o odporności ogniowej PH90 oraz przeciwpożarowych puszek instalacyjnych. Przed wykonaniem podłączenia sprawdzić zgodność doprowadzonego napięcia z wymaganiami zainstalowanego na klapie siłownika. Zasilanie należy podłączyć poprzez czujniki automatycznego sterowania oraz poprzez przyciski serwisowe. Sterownie klapami musi pochodzić z automatycznego systemu SAP oraz być zgodne z aktualnie realizowanym scenariuszem pożarowym. 15

16 Siłownik BE lub BLE 24 Sterowanie dwuprzewodowe Siłownik BE lub BLE230 Sterowanie dwuprzewodowe Siłowniki BE24-ST i BLE24-ST przystosowane są do otwierania i zamykania za pośrednictwem urządzenia zasilająco sterującego BKNE Siłowniki wyposażone są w złącza wtykowe na kablu zasilającym i sterującym ułatwiające jego połączenie z urządzeniem BKNE (zasilanie wtyk 3-stykowy i sterowanie wtyk 6- stykowy) Przykładowy układ połączeń przeciwpożarowych w układach sterowania sygnalizacji za pośrednictwem modułu Belimo BKSE24-6: 16

17 1 - zacisk mocujący 2 - miejsce na etykietę (strefa/piętro) 3 - miejsce na etykiety (klapy) 4 - czerwona diodowa lampka kontrolna (usterka) 5 - przycisk PGR 6 - żółta diodowa lampka kontrolna(otwarta) 7 - zielona diodowa lampka kontrolna (zamknięta) 8 - przycisk SET/INIT 9 - zaciski przewodów z wkrętami dociskowymi Wyjście sygnałów: Schemat blokowy: 17

18 6 OBSŁUGA OKRESOWA I KONSERWACJA Konieczność oraz wymagana częstotliwość obsługi serwisowej wynika z analogicznych wymogów odnośnie instalacji w skład której wchodzą klapy odcinające typu VD370. Jeżeli instalacja ta nie ma określonych wymagań co do obsługi okresowej, lub okresy pomiędzy poszczególnymi kontrolami są większe niż 3 miesiące, to klapy odcinające typu VD370 należy sprawdzać co najmniej raz na 3 miesiące. Obowiązek ten stoi po stronie Właściciela Obiektu. Obsługa okresowa klap odcinających typu VD370 polegania na ocenie ich stanu fizycznego oraz poprawności działania z wykorzystaniem Protokołu Kontroli znajdującej się na końcu niniejszej DTR. Zaleca się również ocenę stanu urządzenia wg Protokołu Kontroli po zakończeniu prac montażowych oraz uruchomieniu instalacji w skład której wchodzą klapy odcinające typu VD TRWAŁOŚĆ NIEZAWODNOŚCI DZIAŁANIA Okres niezawodnego użytkowania klap odcinających VD370 określony jest w funkcji ilości cykli otwórz / zamknij które może wykonać klapa i wynosi cykli. Oznacza to że klapa może być stosowana w instalacjach wentylacji pożarowej mieszanej z wentylacją bytową. W klapie nie występują żadne elementy, których wymiana byłaby konieczna w okresie użytkowania. W razie uszkodzenia mechanicznego możliwa jest wymiana następujących elementów: siłowniki Belimo typy i rodzaje wg tabeli w punkcie 9. 8 UTYLIZACJA Utylizacja klap musi być przeprowadzona przez wyspecjalizowane jednostki. Wszystkie zastosowane materiały muszą zostać zutylizowane bądź odzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klapy wykonane są z następujących materiałów: stal ocynkowana, mosiądz, płyt wapniowo sylikatowych, guma, poliamid 6, Promaseal pasy z grafitu C i PVC (możliwość odzyskania i przetworzenia elementów metalowych). 18

19 9 DANE TECHNICZNE STOSOWANYCH SIŁOWNIKÓW Parametry Typ siłownika BLE24 BLE24-ST BLE230 Napięcie znamionowe AC 24V 50/60 Hz DC 24 V AC 230 V 50/60Hz Roboczy zakres napięć AC 19,2 V do 28,8 V DC 21,6V do 28,8 V AC 198 V do 264 V Pobór mocy podczas ruchu 4 W 4 W w położeniu krańcowym 0,5 W 0,5 W Moment obrotowy 15 Nm 15 Nm Kierunek obrotu Lewy / prawy Lewy / prawy Dane do doboru 10VA 10VA (Imax. 7,9 5 ms) przewodów (Imax 5 ms) Klasa ochrony przed poraż. III II Stopień ochrony IP54 IP54 Przełączniki 2xSPDT 2xSPDT 2xSPDT pomocnicze parametry znam. styków 1 ma..3a, DC 5V... AC250 V 1 ma..6a, DC 5V... AC250 V 1 ma..3a, DC 5V... AC250 V (styki: srebro pozłac.) (styki: srebro pozłac.) (styki: srebro pozłac.) punkty przyłączenia 3 o, 87 o tol. ±2 0 3 o, 87 o tol. ±2 0 3 o, 87 o tol. ±2 0 Przewody przyłączeniowe silnik przełączniki pomocnicze (bezhalogenowe) (bezhalogenowe) (bezhalogenowe) Dług. 1m, 3x0,75 Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 mm 2 z wtyczką do BKNE Dług. 1m, 6x0,75 Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 mm 2 z wtyczką do BKNE Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 Czas przejścia między położeniami < 30 s dla 90 o < 30 s dla 90 o krańcowymi Wskaźnik położenia mechaniczny ze wskazówką mechaniczny ze wskazówką Zakres temperatur otoczenia normalna praca o C o C składowania o C o C Poziom mocy akustycznej max.62db (A); max.62db(a); Trwałość Co najmniej cykli min cykli Obsługa i konserwacja bezobsługowy bezobsługowy 19

20 Parametry Typ siłownika BE24-12 BE24-12-ST BE Napięcie znamionowe AC 24V 50/60 Hz DC 24 V AC 230 V 50/60Hz Roboczy zakres napięć AC 19,2 V do 28,8 V DC 21,6V do 28,8 V AC 198 V do 264 V Pobór mocy podczas ruchu 12 W 8 W w położeniu krańcowym 0,5 W 0,5 W Moment obrotowy 40 Nm 40 Nm Kierunek obrotu Lewy / prawy Lewy / prawy Dane do doboru 15VA 18VA (Imax. 8,2 5 ms) przewodów (Imax 5 ms) Klasa ochrony przed poraż. III II Stopień ochrony IP54 IP54 Przełączniki 2xSPDT 2xSPDT 2xSPDT pomocnicze parametry znam. styków 6(3)A, AC250 V 1 ma, DC 5V...6A, (styki: srebro) AC250V 6(3)A, 250V (styki: srebro pozłac.) punkty przyłączenia 3 o, 87 o tol. ±2 0 3 o, 87 o tol. ±2 0 3 o, 87 o tol. ±2 0 Przewody przyłączeniowe silnik przełączniki pomocnicze (bezhalogenowe) (bezhalogenowe) (bezhalogenowe) Dług. 1m, 3x0,75 Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 mm 2 z wtyczką 3- stykową Dług. 1m, 6x0,75 Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 mm 2 z wtyczką 6- stykową Dług. 1m, 3x0,75 mm 2 Dług. 1m, 6x0,75 mm 2 Czas przejścia między położeniami < 60 s dla 90 o < 60 s dla 90 o krańcowymi Wskaźnik położenia mechaniczny ze wskazówką mechaniczny ze wskazówką Zakres temperatur otoczenia normalna praca o C o C składowania o C o C Poziom mocy akustycznej max.62db (A); max.62db(a); Trwałość Co najmniej cykli min cykli Obsługa i konserwacja bezobsługowy bezobsługowy 20

21 10 PROTOKÓŁ KONTROLI KLAPY VD370 do pobrania na Parametr / Funkcja 1. Oznaczenie klapa 2. Data kontroli 3. Sprawdzenie przewodów zasilających siłownika pod kątem uszkodzeń 4. Sprawdzenie przewodów od wskaźników krańcowych pod kątem uszkodzeń 5. Sprawdzenie czystości klapy odcinającej i wyczyszczenie tam gdzie to konieczne 6. Ocena stanu przegrody oraz uszczelek pęczniejącej oraz wentylacyjnej 7. Potwierdzenie przejścia klapy do pozycji OTWARTA (w ciągu 60s) i ZAMKNIĘTA (w ciągu 60 sekund), naprawa tam gdzie to konieczne 8. Potwierdzenie prawidłowego działania wskaźników krańcowych OTWARTA i ZAMKNIĘTA, naprawa tam gdzie to konieczne Wynik 9. Potwierdzenie, że klapa odcinająca spełnia swoją funkcję jako element systemu wentylacji pożarowej 10. Potwierdzenie, że klapa odcinająca pozostawiona została w pozycji roboczej Wykonali: 21

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Klapa VD370 to klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej o odporności ogniowej EI 120 (v ew i o) S1500 C 10000 AA multi. Jej funkcją jest odprowadzanie dymu i gorących gazów pożarowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ VD370 Klasa odporności ogniowej: EIS120AA DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klapy przeciwpożarowe typu VD370 Klasa odporności

Bardziej szczegółowo

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE

H/B 200 250 300 350 400 450 500 560 630 750 800 900 1000 1100 1200 1250 1300 1400 1500 200 250 300 350 400 450 BLE BE Charakterystyka ogólna: Typoszereg produkowanych klap typu VD370 obejmuje wymiary: - szerokość: od 200 mm do 1500 mm - wysokość: od 200 mm do 1000 mm - długość: 370 mm. Jednocześnie powierzchnia klap nie

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOśAROWE STOSOWANE W SYSTEMACH WENTYLACJI POśAROWEJ Typ VD370 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66,

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

KLAPY ODCINAJĄCE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK370 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ.

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. KLAPY ODCINAJĄCE ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe klapy odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi CDH Czerpnia powietrza SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu 1 1. WSTĘP Celem

Bardziej szczegółowo

WKP- P DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej

WKP- P DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA WKP- P Klapy Odcinające Wentylacji Pożarowej SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

AAmulti. i«o)s1000c

AAmulti. i«o)s1000c Bateria klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczona jest do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single. Zastosowanie: Pierwsze w Polsce przewody oddymiające o klasie odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Nawiewniki ST-H Nawiewniki z filtrem absolutnym Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.09-2017 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ OKRĄGŁE Nazwa klapy ABS120 ABS 2 60 ABS 2 120 CR60 CR120 CR2 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do klap przeciwpożarowych

Siłowniki do klap przeciwpożarowych Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E dla wielkości przegrody większej od 0.1[ ] oraz KTS-O-E gdy DN>400 m 2 Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E

Bardziej szczegółowo

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Klapy RK150. Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Klapy RK150 Przeciwpożarowe klapy okrągłe do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka ogólna... 3 3. Warianty wykonania, budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EK-JZ Zastosowanie Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. Spis treści 1. KLAPY ODCINAJĄCE 1.1 Klapy o przekroju prostokątnym Klapy typu V370 1.2 Klapy o przekroju kołowym Klapy typu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Stalowe przewody oddymiające typu PO obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500single PRODUCENT: EURO-WENT Sp. z o.o. 80-058 Gdańsk Ul.

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja

DKISMA. Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej. Kod zamawiania. Opis. Konstrukcja DKISMA Klapa odcinająca wentylacji pożarowej 1 / 8 DKISMA Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Odporność ogniowa EI120(v ew i o) S1500C mod AAmulti 1396 - CPR - 0112 Kod zamawiania

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOś Zastosowanie: PrzeciwpoŜarowe klapy odcinające typu RK370 słuŝą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy poŝaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

mcr WIP/T mcr WIP/T-G

mcr WIP/T mcr WIP/T-G mcr WIP/T mcr WIP/T-G przeciwpożarowe klapy wielopłaszczyznowe transferowe KONFIGURTOR PRODUKTU N WWW.MERCOR.COM.PL 396-CPR-0097 TEST HIGIENICZNY CERTYFIKCJ PRODUKTU EI 60, EI 2 20, EI20, E20 probata Techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO Strona główna > Produkty > Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa > Klapy wentylacji pożarowej > EK-JZ EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ PROSTOKĄTNE Nazwa klapy CU-LT CU-LT-1s CU2 CU2/B CU4 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S

Instrukcja montażu klap serii mcr FID S ZASTOSOWANIE Klapy mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/p, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/o z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych

Bardziej szczegółowo

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

2. KLAPY, ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE 2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370 2.1. 1. Wstęp 2.1.2. Charakterystyka ogólna 2. 1.3. Działanie klapy typu VD370 2. 1.4. Zasady montażu klap przeciwpożarowych typu VD370 2.1.4.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single PRODUCENT: Frapol Spółka z o.o. 30-832 Kraków,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne:

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne: OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m 3 pokryta jednostronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zależy

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2014

Informator techniczny 2014 Informator techniczny 01 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o jednopłaszczyznowych klapach przeciwpożarowych z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Ver. FID-S 01.02.07 Ul. Grzegorza z Sanoka 2 80 408 Gdańsk tel. (0-58) 341 42 45 tel./fax (0-58) 341 39 85 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Przeciwpożarowa klapa odcinająca oraz do systemów wentylacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.1.4-2018 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTS Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-P-E Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA KWP-P-E Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis

DM-ML, DM-FL. Urządzenia. Napędy przepustnic. Wymiary. Opis 9 apędy przepustnic DM-M, DM-F Wymiary DM-M-6 6 9 6 Opis DM-M-8 Siłowniki z serii DM-M oraz DM-F przeznaczone są do napędzania przepustnic jednopłaszczyznowych okrągłych i wielopłaszczyznowych prostokątnych.

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej

Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej .1 X X testregistrierung Przegroda klapy typu EK- EU Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej Typ z siłownikiem otwórz/zamknij Oznakowanie CE zgod nie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej Opcjonalnie

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

systemy wentylacji pożarowej

systemy wentylacji pożarowej NOWE ROZWiaZANIA systemy wentylacji pożarowej KLAPY PRZECIWPO AROWE WENTYLATORY ODDYMIAJÑCE SYSTEMY STEROWANIA SYSTEMY NADCIÂNIENIA urządzenia do ochrony przeciwpożarowej przykłady zastosowania mcr WIP

Bardziej szczegółowo

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W

SMAY Sp. z o.o. 14 1488-CPR-0445/W 488 SMAY Sp. z o.o. 4 488-CPR-0445/W EN 5650:200 Klapa przeciwpożarowa odcinająca model: KTS-O-E, KTS-O-S Nominalne warunki działania/skuteczność: Zamknięcie/otwarcie podczas badania w odpowiednim momencie

Bardziej szczegółowo

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI

CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI CWP CZERPNIE LUB WYRZUTNIE POWIETRZA Z RUCHOMYMI/NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI Przeznaczenie: Stosowane na zakończeniach instalacji wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH typ RK150 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Typ RK150 PRODUCENT: Przedsiębiorstwo Polsko-Austriackie

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin.

Pobór mocy Sprężyna powrotna Utrzymywanie położenia Moc znamionowa. Moment obrotowy (znamionowy) Silnik Min. 2 Nm przy napięciu znamionowymmin. Karta katalogowa Siłownik obrotowy TRF24-2 (-O) Siłownik 3-punktowy z funkcją bezpieczeństwa do zaworów kulowych z kryzą regulacyjną 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy 2 Nm Napięcie znamionowe 24 VAC

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. ( % nastawialny) Połączenia silnik. styk pomocniczy Karta katalogowa NR23A-S Siłownik obrotowy do zaworów kulowych (regulacyjnych) 2- oraz 3-drogowych Moment obrotowy Nm Napięcie znamionowe... 24 VAC Sterowanie: Zamknij/otwórz lub 3-punktowe Wbudowany Dane

Bardziej szczegółowo

Informator techniczny 2017

Informator techniczny 2017 Informator techniczny 07 Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Informator techniczny systemów wentylacji pożarowej zawierający szczegółowe informacje o zastosowaniu, budowie, wariantach wykonania i wyposażenia,

Bardziej szczegółowo

Część I Montaż klap KWP w baterie.

Część I Montaż klap KWP w baterie. Część I Montaż klap KWP w baterie. Instrukcja montażu baterii klap KWP Montaż klap w baterie jest możliwy tylko przy wcześniejszej informacji (na etapie zamówienia), które klapy i w jakim układzie (pionowym

Bardziej szczegółowo

Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa ze sprężyną powrotną, 24 V AC / 230 V AC

Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa ze sprężyną powrotną, 24 V AC / 230 V AC 4 614 OpenAir T Siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa ze sprężyną powrotną, 24 V AC / 230 V AC GA...1 Siłowniki z silnikiem elektrycznym ze sterowaniem 2-stawnym, 3-stawnym lub ciągłym. oment

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające

mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające mcr PROLIGHT, mcr PROLIGHT PLUS klapy oddymiające 1. opis ogólny Klapy oddymiające są głównym elementem systemu oddymiania grawitacyjnego, których zadaniem jest usunięcie z zamkniętych pomieszczeń dymów,

Bardziej szczegółowo