Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Budowa zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 1. Wprowadzenie Prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (dalej zwanego MPWIK lub Spółką) w ramach działalności podstawowej jest uzależnione od dostępności systemów teleinformatycznych. Brak tych systemów może spowodować negatywne konsekwencje ekonomiczne i wizerunkowe dla Przedsiębiorstwa, jak również narazić na problemy i wymierne straty wielu jego klientów. Dla zapewnienia prawidłowego poziomu dostępności systemów teleinformatycznych konieczne jest utworzenie zapasowego ośrodka przetwarzania danych (DRC Disaster Recovery Center), który pozwoli na funkcjonowanie kluczowych systemów w wypadku awarii lub niedostępności ośrodka podstawowego. Infrastruktura MPWiK znajduje się obecnie w trakcie dynamicznych zmian. Stan opisany w niniejszym dokumencie (serwery, licencje, klastry) zostanie osiągnięty przed rozpoczęciem wdrożenia funkcji DRC. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie funkcji DRC a w tym projekt, dostawa, uruchomienie, przetestowanie, szkolenie i wsparcie infrastruktury techniczno-systemowej. Wszystkie dokumenty wytworzone na potrzeby wdrożenia funkcji DRC w tym projekty, dokumentacja testów oraz powykonawcza powinna być sporządzona w języku polskim. Wytypowane systemy teleinformatyczne MPWIK do wdrożenia funkcji DRC: System MB GIS Utility - SB_01_GIS, System IFS Applications 7.5 (łącznie z nowym systemem KP, nowym systemem Transport oraz systemem Sorty) - SB_02_IFS (a także: SB_02_01_KP, SB_02_02_TRANSPORT, SB_02_03_SORTY), Nowy BILING - SB_03_BIL, EOF/EOW/EOZ - SB_04_EOFWZ, EEWA - SB_05_EEWA, System hurtowni danych Eureca - SB_06_EURECA, Płatnik - SB_07_PŁATNIK, System ebok - SB_08_EBOK, Portal Wodnik - SB_09_WODNIK, Strona www Spółki - SB_10_WWW, System Zdalnego Odczytu Wodomierzy - SB_11_WODOMIERZE, System monitoringu pojazdów i zużycia paliwa firmy ELTE - SB_12_ELTE, System Gospodarki Wodno-Ściekowej - SB_13_SGWŚ, System DGA ISO - SB_14_DGA, System poczty elektronicznej Exchange - SB_15_EXCH, Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 52

2 2. Instrukcja Barracuda - system AV/IPS/UTM powiązany z Exchange - SI_02_BARRACUDA, WonderWare - SB_17_WONDERWARE, System Energia - SB_18_ENERGIA, AirWatch - SB_19_AIRWATCH, Kontrolery domeny + DNS - SI_01_AD, System ContactCenter - SB_16_CC, System backupu - SI_03_BACKUP, System antywirusowy - SI_04_AV Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z Zakresem prac oraz wg. Wymagań określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania zostały przedstawione w podziale na: Opis rozwiązania obejmujący istniejącą architekturę środowiska informatycznego przewidzianego do objęcia funkcją DRC oraz opis architektury docelowej oczekiwanego rozwiązania. Zakres prac obejmujący zestawienie wymaganych Zadań oraz ich Produktów z wykazem: o Wymagań wstępnych warunkujących rozpoczęcie realizacji zadania, o Wymagań ogólnych określających formę i zakres dokumentacji formalnej oraz merytorycznej, o Referencji do Wymagań szczegółowych właściwych (wymaganych) dla Zadania i jego Produktu. Wymagania szczegółowe zestawienie obejmujące wymagania szczegółowe w podziale na: o Wymagania szczegółowe w podziale na obszary rozwiązania z o wyszczególnieniem: Specyfikacji istniejącego środowiska detalicznego zestawienia komponentów eksploatowanych w środowisku informatycznym przewidzianym do objęcia funkcją DRC, Specyfikacji wymagań funkcjonalnych zestawienie wymagań funkcjonalnych, które ma spełnić oferowane rozwiązanie. Specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych i ilościowych detalicznego zestawienia minimalnych wymagań ilościowych oraz niefunkcjonalnych, które ma spełniać oferowane rozwiązania. Uwaga! Wymagania niefunkcjonalne i ilościowe obejmują minimalne zestawienie produktów i ich cech, które należy dostarczyć w ramach oferowanego rozwiązania. Jeśli w przyjętej przez Wykonawcę koncepcji oferowanego rozwiązania, dla realizacji wymagań funkcjonalnych, konieczne jest dostarczenie dodatkowych produktów należy je dodać i wykazać w Opisie sposobu spełnienia wymagań. Wymagania dla sposobu prowadzenia prac ramowe wymagania dla harmonogramu realizacji projektu i obowiązków kluczowych członków zespołu Wykonawcy. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 53

3 Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 54

4 3. Opis rozwiązania 3.1. Cel realizacji Celem Zamawiającego jest wdrożenie rozwiązania DRC, które podniesienie dostępności systemów teleinformatycznych do poziomu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa MPWiK w Warszawie w obszarach uzależnionych od dostępności systemów teleinformatycznych. Wartości parametrów ciągłości działania oraz listę systemów objętych rozwiązaniem DRC zdefiniowano w tabeli wymagań w pkt OPZ "Specyfikacja istniejącego środowiska" Architektura obecna stan wyjściowy Architekturę systemów teleinformatycznych MPWiK cechuje model wielowarstwowy zawierający: Warstwę prezentacji Warstwę logiki biznesowej Warstwę baz danych W architekturze infrastruktury wyróżnia się następujące strefy: Strefa DMZ będąca implementacją warstwy prezentacji dla klientów zewnętrznych Spółki (Portal, ebok) zrealizowana jest w oparciu o klaster serwerów wirtualnych odseparowany od pozostałych stref klastrem zapór ogniowych. Strefa serwerów aplikacyjnych będąca implementacją warstwy logiki biznesowej, oraz warstwy prezentacji dla klientów wewnętrznych Spółki zrealizowana jest w oparciu o trzy klastry serwerów wirtualnych. Dostęp do strefy serwerów aplikacyjnych możliwy jest z różnych lokalizacji MPWiK poprzez sieć WAN. Strefa serwerów bazodanowych będąca implementacją warstwy baz danych zrealizowana jest w oparciu o trzy klastry niezawodnościowe serwerów fizycznych. Dane biznesowe warstwy baz danych oraz dane infrastrukturalne przechowuje i udostępnia strefa macierzy dyskowych komunikująca się z innymi strefami z wykorzystaniem sieci SAN w technologii Fibre Channel FC. Komunikacja klient-serwer w obrębie i pomiędzy strefami odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury sieci LAN/WAN. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 55

5 Rysunek 1. Architektura infrastruktury IT MPWiK Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 56

6 Platforma 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/ Systemy IT i infrastruktura serwerowa Infrastruktura serwerowa MPWiK znajduje się obecnie w trakcie dynamicznych zmian. Stan opisany w niniejszym rozdziale (serwery, licencje, klastry) zostanie osiągnięty przed rozpoczęciem wdrożenia funkcji DRC. Zakłada się, że w chwili rozpoczęcia wdrożenia funkcji DRC Zamawiający będzie eksploatował 19 systemów biznesowych i 4 systemy infrastrukturalne zdefiniowane w tabeli wymagań Wszystkie systemy z wyjątkiem SI_01_AD, SI_02_BARRACUDA, SI_03_BACKUP zostaną zwirtualizowane przed rozpoczęciem wdrożenia funkcji DRC i uruchomione na platformie wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie VMware vsphere w wersji 5.5. Infrastruktura serwerowa MPWiK w warstwie fizycznej oparta jest o dwie technologie serwery stelażowe i serwery kasetowe. Wszystkie serwery kasetowe umieszczone są w kasecie serwerowej produkcji firmy Hewlett-Packard. wirtualizacyjna Platforma wirtualizacyjna w chwili rozpoczęcia wdrożenia funkcji DRC będzie składała się z czterech klastrów VMware: 1. Klaster DMZ, na którym pracują maszyny wirtualne systemu: o ebok - SB_08_EBOK, o strona www - SB_10_WWW, o airwatch - SB_19_AIRWATCH, 2. Klaster ESX, na którym pracują maszyny wirtualne systemu: o WonderWare - SB_17_WONDERWARE, o System Zdalnego Odczytu Wodomierzy - SB_11_WODOMIERZE, o Płatnik - SB_07_PŁATNIK, o MB GIS Utility - SB_01_GIS, o System Energia - SB_18_ENERGIA, o EOF/EOW/EOZ - SB_04_EOFWZ, o EEWA - SB_05_EEWA, o System hurtowni danych Eureca - SB_06_EURECA, o System DGA ISO - SB_14_DGA, o System poczty elektronicznej Exchange - SB_15_EXCH, o Kontrolery domeny i podsystem DNS - SI_01_AD, o Portal Wodnik - SB_09_WODNIK, 3. Klaster ESX-IFS, pracują maszyny wirtualne systemu: o SB_02_IFS, o Nowy system Biling - SB_03_BIL, o System monitoringu pojazdów i zużycia paliwa firmy ELTE - SB_12_ELTE. 4. Klaster ContactCenter o System ContactCenter - SB_16_CC, Klastry ESX i ESX IFS są zarządzane przez wspólną instancję vcenter. Składowe poszczególnych klastrów przedstawiono w tabelach: Tabela B1, Tabela B2, Tabela B3 i Tabela B3. Nazwa serwera Producent i model serwera Model CPU Core [szt.] RAM [GB] DMZ-01 HP ProLiant DL360p Gen8 1x E GHz 6 32 DMZ-02 HP ProLiant DL360p Gen8 1x E GHz Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 57

7 Serwery 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 DMZ-03 HP ProLiant DL360p Gen8 1x E GHz 6 32 Suma dla klastra DMZ: Tabela B1. Składowe klastra DMZ stan obecny Nazwa Producent i model Model CPU Core RAM serwera serwera [szt.] [GB] ESX1 HP ProLiant BL460c G7 2x 2.40GHz ESX2 HP ProLiant BL460c G7 2x 2.40GHz ESX3 HP ProLiant BL460c G7 2x 2.40GHz Suma dla klastra ESX: Tabela B2. Składowe klastra ESX stan obecny Nazwa serwera Producent i model serwera Model CPU Core [szt.] RAM [GB] ESX-IFS1 HP ProLiant BL460c G7 1x 2.80GHz x 2.40GHz ESX-IFS2 HP ProLiant BL460c G7 1x 2.80GHz x 2.40GHz Suma dla klastra ESX-IFS: Tabela B3. Składowe klastra ESX-IFS stan obecny Nazwa serwera Producent i model serwera Model CPU Core [szt.] RAM [GB] ESX-IFS21 HP ProLiant DL360p G8 2x E GHz 8 48 Suma dla klastra ContactCenter: 8 48 Tabela B4. Składowe klastra ContactCenter stan obecny baz danych Oprócz platformy wirtualizacyjnej w architekturze systemów MPWiK występują trzy klastry niezawodnościowe z zasobami baz danych Oracle: 1. Klaster BIL, 2. Klaster IFSDB, 3. Klaster GIS. Klastry zrealizowano w układzie active-pasive w oparciu o mechanizmy systemów operacyjnych. Składowe poszczególnych klastrów przedstawiają tabele: Tabela B4, Tabela B5Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Nazwa Producent i model serwera Model CPU Core RAM HDD RAID serwera [szt.] [GB] [GB] BIL1 HP ProLiant BL460c Gen8 2x E GHz R1 BIL2 HP ProLiant BL460c Gen8 2x E GHz R1 Tabela B4. Składowe klastra BIL stan obecny Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 58

8 Serwery 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Nazwa Producent i model serwera Model CPU Core RAM HDD RAID serwera [szt.] [GB] [GB] IFSDB1 HP ProLiant BL680c G7 2x 2.27GHz R1 IFSDB2 HP ProLiant BL680c G7 2x 2.27GHz R1 Tabela B5. Składowe klastra IFS stan obecny pomocnicze Kolejnym komponentem infrastruktury serwerowej są dedykowane serwery fizyczne, które z powodów technologicznych nie podlegają wirtualizacji: a. Barracuda: Appliance systemu AV/IPS/UTM SI_02_BARRACUDA b. Serwer systemu backupu SI_03_BACKUP Infrastruktura składowania danych Nazwa macierzy Model Liczba kontrolerów Dyski MA01 NetApp x 600GB SAS 24 x 3TB BSAS Sumaryczna pojemność netto [TB] Dyski SAS: 8,66 TB Dyski BSAS: 39,22TB MA_RC NetApp 2240 (RC) 1 12 x 600GB SAS Dyski SAS: 4,33 TB MA02 NetApp x 300GB SAS 24 x 600GB SAS 24 x 1TB BSAS Dyski SAS: 22,46TB Dyski BSAS: 13,12TB Sieć SAN (Storage Area Network) łączącą serwery, macierze i biblioteka taśmowa, jest oparta na dwóch urządzeniach Brocade 6505 (po 24 licencje na porty). Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 59

9 UCS 5108 S LO T 1 S LO T 3 S LO T 5 S LO T 7!!! Console!!! Console!!! Console!! UCS B200 M1 Reset Reset Reset! Console Reset UCS B200 M1 UCS B200 M1 UCS B200 M1!! OK FA IL OK F AI L O K F A IL O K F A IL! Console!!! Console!!! Console!! UCS B200 M1 Reset Reset Reset! Console Reset UCS B200 M1 UCS B200 M1 UCS B200 M1! SL O T 2 SL O T 4 SLOT 6 SL O T /WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/ Infrastruktura sieci LAN i WAN ISP1 ISP2 ebgp ebgp Czerniakowska 124 Firewall/ DMZ Stack 2x3750 Router BGP ASR 1001X Firewall Palo Alto VLAN Użytkownicy Catalyst 4500 Core VLAN Serwery Backoffice Standalone Blade WAN MPLS/Światłowody na obcych światłowodach szyfrowanie MACsec (802.1ae) Rysunek 2. Istniejąca infrastruktura sieciowa MPWiK Na powyższym rysunku przedstawiono istniejącą infrastrukturę sieciową MPWiK ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka przetwarzania danych w lokalizacji Czerniakowska 124. W sieci tej można wyróżnić następujące elementy: Rdzeń sieci tworzony przez przełącznik Cisco 4507, który ma następujące wyposażenie (wypełnione całe chassis): o 2 karty supervisor, zawierające porty 8 x 10G o 2 karty z portami 12 x 1GE (SFP) o 2 karty z portami 48 x 10/100/1000 o 1 karta z portami 12 x 10GE z możliwością szyfrowania (macsec) Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 60

10 Blok firewall/dmz, zawierający serwery z usługami udostępnionymi w Internecie. Ta część sieci jest oparta na dwóch przełącznikach Catalyst Na tych urządzeniach są wykreowane VLAN-y tworzące infrastrukturę firewall/dmz. Dostęp do Internetu zapewnia router brzegowy Cisco ASR 1001x oraz klaster zapór sieciowych (firewall) PaloAlto Obsługują one dwa łącza do Internetu (z BGP v4) do niezależnych operatorów (ATM, PAGI). Blok Serwery BackOffice, zawierający serwery z usługami służącymi wewnętrznym potrzebom MPWiK (usługi te nie są udostępnione w Internecie). Blok ten jest podłączony bezpośrednio do rdzenia sieci z użyciem dedykowanego VLAN. Blok Użytkownicy, tj. VLAN-y na przełączniku Catalyst 4500 przeznaczone dla użytkowników. Lokalizacje zdalne są dołączone do rdzenia sieci poprzez łącza światłowodowe należące do MPWiK lub łącza obce (światłowody / MPLS). Na obcych łączach transmisja jest szyfrowana z użyciem protokołu MACsec (IEEE 802.1ae) Infrastruktura budynkowa Obecnie eksploatowane systemy IT Spółki przeznaczone do objętego funkcją DRC w ramach niniejszego postępowania umieszczone są w ośrodku przetwarzania znajdującym się w budynku na terenie m.st. Warszawa, ul. Czerniakowska Architektura docelowa Wysokopoziomowa architektura docelowa zakłada pracę dwóch ośrodków w trybie activeactive i wynika z następującej koncepcji rozwiązania DRC: a. Rozwiązanie będzie oparte o dwa ośrodki przetwarzania danych. b. Rozwiązanie będzie posiadać cechy klastra metropolitalnego z minimalizacją czasów RTO I RPO. c. Istniejące w architekturze obecnej klastry niezawodnościowe VMware zostaną rozciągnięte pomiędzy dwa ośrodki przetwarzania z zachowaniem wielkości zasobów i wydajności przetwarzania każdego ośrodka na poziomie nie niższym niż w obecnie eksploatowanym ośrodku Czerniakowska. d. Istniejące w architekturze obecnej klastry niezawodnościowe Linux RHCS i Windows MSCS zostaną rozciągnięte pomiędzy dwa ośrodki przetwarzania, z zachowaniem trybu active-passive. W każdym ośrodku podstawowym serwer będzie działał w trybie active, a w ośrodku zapasowym passive. e. Przyjmuje się, że wszystkie serwery fizyczne w pojedynczym klastrze powinny mieć takie same wersje procesorów. f. Infrastruktura składowania danych będzie przyjmowała cechy wspólnego zasobu macierzowego rozciągniętego na dwa ośrodki dzięki zastosowaniu technik wirtualizacyjnych. g. Zakłada się wykorzystanie obecnych macierzy w ośrodku Czerniakowska. h. Nowy ośrodek Koszykowa przejmie rolę ośrodka podstawowego a obecnie eksploatowany ośrodek Czerniakowska obejmie rolę ośrodka zapasowego. i. Infrastruktura sieciowa LAN zostanie rozciągnięta pomiędzy oba ośrodki z zachowaniem wielkości zasobów i wydajności każdego ośrodka na poziomie nie niższym niż w obecnie eksploatowanym ośrodku Czerniakowska. j. Infrastruktura dostępowa WAN zostanie zduplikowana w nowym ośrodku z zachowaniem wielkości zasobów i wydajności na poziomie nie niższym niż w obecnie eksploatowanym ośrodku Czerniakowska. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 61

11 Stary ośrodek POPD Nowy ośrodek ZOPD Infrastruktura sieci LAN / WAN Strefa DMZ VM... VM VM... VM DMZ vmware cluster Strefa serwerów aplikacyjnych VM... VM VM... VM ESX vmware cluster Strefa serwerów bazodanowych Passive Oracle DB Active IFS RedHat Cluster Infrastruktura serwerowa Passive Passive BILL RedHat Cluster GIS Cluster Oracle DB Active Oracle DB Active Infrastruktura składowania danych Rysunek 3. Docelowa architektura infrastruktury IT MPWiK Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 62

12 Infrastruktura 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/ Docelowa infrastruktura serwerowa Rysunek 4. Docelowa architektura infrastruktury serwerowej serwerowa - Platforma wirtualizacyjna Klaster DMZ Klaster DMZ zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Stare serwery klastra zostaną doposażone i rozmieszczone w obu ośrodkach w sposób opisany w tabeli poniżej: Ośrodek Nazwa Producent i model Model CPU Core RAM Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 63

13 Infrastruktura 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 serwera serwera [szt.] [GB] POPD DMZ-01 HP ProLiant DL360p G8 2x 2.50GHz POPD DMZ-02 HP ProLiant DL360p G8 1x 2.50GHz 6 96 ZOPD DMZ-03 HP ProLiant DL360p G8 2x 2.50GHz Suma dla klastra DMZ: Tabela B6. Składowe klastra DMZ stan docelowy Serwery DMZ-01 i DMZ-03 będą obsługiwały środowisko produkcyjne a serwer DMZ-02 będzie obsługiwał środowiska testowe. Serwery produkcyjne zostaną doposażone w drugi procesor i kartę FC: DMZ-01: o 1 x Intel(R) Xeon(R) CPU E GHz 6core o 1 x karta HP FlexFabric 10Gb 2-port SFP+ o 208 GB RAM DMZ-03: o 1 x Intel(R) Xeon(R) CPU E GHz 6core o 208 GB RAM Pamięć RAM zostanie udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego. Klaster ESX Klaster ESX zostanie połączony z klastrem ESX-IFS w jeden klaster rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Stare serwery klastra zostaną wymienione na minimum 8 nowych serwerów z zachowaniem minimalnej konfiguracji ośrodka na poziomie 96 rdzenie i 2048 GB RAM każdy ośrodek. Ośrodek Nazwa serwera Core [szt.] RAM [GB] POPD ESX1 min. 24 min. 512 POPD ESX2 min. 24 min. 512 POPD ESX3 min. 24 min. 512 POPD ESX4 min. 24 min. 512 ZOPD ESX5 min. 24 min. 512 ZOPD ESX6 min. 24 min. 512 ZOPD ESX7 min. 24 min. 512 ZOPD ESX8 min. 24 min. 512 Suma dla klastra ESX: min. 192 min Tabela B7. Składowe klastra ESX stan docelowy Ze względu na możliwość włączenia do nowego klastra serwerów obecnie eksploatowanych w klastrze ESX należy zachować zgodność wersji procesorów ze starymi serwerami. Klaster ESX-IFS Klaster ESX-IFS zostanie włączony do klastra ESX. serwerowa - Serwery baz danych Klaster BIL Klaster BIL zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki, Stare serwery klastra pozostaną w klastrze. Serwer aktywny zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 64

14 Serwery Infrastruktura 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Ośrodek Nazwa Producent i model Model CPU Core RAM HDD RAID serwera serwera [szt.] [GB] [GB] POPD BIL1 HP ProLiant BL460c G8 2x E GHz R1 ZOPD BIL2 HP ProLiant BL460c G8 2x E GHz R1 Tabela B8. Składowe klastra BIL stan docelowy Klaster IFSDB Klaster IFSDB zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Stare serwery klastra pozostaną w klastrze. Serwer aktywny zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji. Ośrodek Nazwa Producent i model Model CPU Core RAM HDD RAID serwera serwera [szt.] [GB] [GB] POPD IFSDB1 HP ProLiant BL680c G7 2x 2.27GHz R1 ZOPD IFSDB2 HP ProLiant BL680c G7 2x 2.27GHz R1 Tabela B9. Składowe klastra IFS stan docelowy Klaster GIS Klaster GIS zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Serwer aktywny zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji. pomocnicze Serwer systemu SI_01_AD System Active Directory i DNS zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Replikacja danych baz AD i DNS będzie realizowana metodami natywnymi aplikacji. Serwer systemu SI_02_BARRACUDA System SI_02_BARRACUDA zostanie doposażony w drugie urządzenie Barracuda Spam&virus firewall 400 w nowym ośrodku przetwarzania POPD. Urządzenia zostaną skonfigurowane w układzie klastrowym. Serwer systemu SI_03_BACKUP Nowy ośrodek zostanie wyposażone w osobny system backupu. Zakup systemu backupu jest poza zakresem projektu tworzenia DRC. Jednak dla zachowania prawidłowego funkcjonowania systemu backupów docelowa warstwa składowania danych musi zapewnić możliwość wykonywania migawek snapshot dla systemów plików. serwerów kasetowych Planowane wykorzystanie obecnie eksploatowanych serwerów kasetowych HP w obu ośrodkach oznacza potrzebę zakupu kasety serwerowej produkcji firmy Hewlett-Packard do nowego ośrodka. Szczegółowe wymagania dotyczące infrastruktury serwerowej zawarto w rozdziale 5.2 Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 65

15 Replikacja 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/ Docelowa infrastruktura składowania danych Docelowa architektura zakłada, że infrastruktura składowania danych przyjmie cechy wspólnego zasobu macierzowego rozciągniętego na oba ośrodki dzięki zastosowaniu technik wirtualizacyjnych w sieci SAN. Zakłada się wykorzystanie obecnie eksploatowanych dwóch macierzy MA01 i MA02 w ośrodku Czerniakowska. Dyski i półkę dyskową z trzeciej macierzy oznaczonej MA_RC należy zainstalować w macierzy MA01. Macierz w nowym ośrodku powinna posiadać pojemność dyskową, co najmniej taką jak suma pojemności dyskowej macierzy funkcjonujących w obecnym ośrodku tj. pojemność netto osiągnięta na dyskach SAS nie może być mniejsza niż 35,45TB a na dyskach BSAS (SATA) 52,34TB. Macierz powinna być wyposażona: w minimum dwa, redundantne kontrolery dyski SAS minimum 90 szt. dyski BSAS (SATA) minimum 30 szt. Macierz powinna gwarantować rozbudowę do 240 dysków bez potrzeby dokładania kolejnych kontrolerów. Sieci SAN obu ośrodków zostaną połączone ze sobą dwoma traktami światłowodowymi o długości 4 i 11 km. Realizacja połączenia będzie wymagać doposażenia przełączników w starym ośrodku w odpowiednie wkładki optyczne oraz wyposażenia nowego ośrodka w dwa nowe przełączniki z kompletem wkładek. danych pomiędzy ośrodkami Przyjmuje się, że replikację danych pomiędzy ośrodkami zapewni warstwa składowania danych. W realizacji technologicznej oczekuje się replikacji fizycznej na poziomie wirtualizatorów sieci SAN lub na poziomie macierzy dyskowych. Szczegółowe wymagania dotyczące infrastruktury składowania danych zawarto w rozdziale Docelowa infrastruktura sieci LAN i WAN Planując DRC należy zapewnić wysoką dostępność infrastruktury sieciowej. W związku z tym należy zduplikować kluczowe elementy sieci i utworzyć dedykowane połączenia światłowodowe pomiędzy urządzeniami sieciowymi w podstawowym i zapasowym centrum przetwarzania danych. Architekturę docelową zaprezentowano na poniższym rysunku: Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 66

16 Rysunek 5. Docelowa architektura infrastruktury sieci LAN i WAN Rdzeń sieci należy zbudować w oparciu o 2 przełączniki Cisco Catalyst 45xx, z których jeden będzie pracować w podstawowym centrum przetwarzania danych (CPD), a drugi w DRC. Pomiędzy przełącznikami rdzeniowymi w CPD i DRC należy zestawić połączenie w oparciu o dwie istniejące wiązki światłowodowe, przebiegające rozłącznymi trasami: 4 włókna na połączenie przełączników szkieletowych (10 GE), 4 włókna na połączenie przełączników tworzących infrastrukturę firewall / DMZ (10GE), 4 włókna na potrzeby klastra zapór sieciowych PaloAlto 2020 (1GE), 4 włókna na potrzeby SAN (topologia dual fabric, FC 16 Gb/s), 2 włókna na potrzeby Routerów BGP. Należy oprzeć funkcjonowanie połączenia między przełącznikami 45XX o warstwę 3 modelu OSI (L3), z zastrzeżeniem, iż dla VLANów rozciągniętych klastrów serwerów połączenie należy realizować w warstwie drugiej (L2). Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 67

17 Stos przełączników w bloku firewall/dmz (2 x Catalyst 3750) należy rozstawić pomiędzy obie lokalizacje i połączyć łączami 2 x 10 GE L2 (trunk IEEE 802.1q) przy czym istniejące przełączniki należy wymienić na nowe modele Cisco Catalyst Należy również rozstawić klaster zapór PaloAlto 2020 poprzez przeniesienie jednego z urządzeń do nowego ośrodka DRC oraz połączenie ich dwoma łączami 1GE w celu eliminacji punktów krytycznych (single point of failure) w postaci przełączników tworzących infrastrukturę firewall/dmz. Dodatkowo, w nowym ośrodku DRC przełącznik 45XX należy połączyć z routerem WAN w tej lokalizacji. W zakresie łączności z Internetem, należy przenieść jedno z dwóch łączy działających w starej lokalizacji do nowej. W celu uruchomienia protokołu BGP na łączu internetowym w ośrodku DRC należy dostarczyć drugi router brzegowy, tj. Cisco ASR 1001x. Pomiędzy routerami należy zestawić sesję ibgp (internal BGP), natomiast do komunikacji z operatorami należy stosować ebgp (external BGP). Szczegółowe wymagania dotyczące infrastruktury sieci LAN/WAN zawarto w rozdziale Docelowa infrastruktura budynkowa Docelowa architektura rozwiązania DRC zakłada istnienie dwóch ośrodków przetwarzania danych: Ośrodek POPD - lokalizacja: Warszawa, ul. Czerniakowska 124 (ośrodek obecnie eksploatowany). Ośrodek ZOPD - lokalizacja: Warszawa, ul. Koszykowa 81. Pomieszczenia w lokalizacji ul. Koszykowa 81 obecnie nie spełniają zakładanych wymagań i wymagają adaptacji na potrzeby nowego ośrodka. Należy w nich wykonać następujące prace instalacje: Adaptacja pomieszczeń (powierzchnia, nośność stropów, podłoga techniczna), Zwiększenie odporności ogniowej ścian pomieszczenia, Zwiększenie nośności stropów i wykonanie podłogi technicznej, Instalacja systemu gaśniczego, Instalacja systemu kontroli dostępu i jego monitorowania, Zapewnienie odpowiedniej klimatyzacji Doprowadzenie nowego zasilania do pomieszczenia z uwzględnieniem zasilania awaryjnego. Doprowadzenie łączy telekomunikacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące ośrodka POPD zostały zawarte w rozdziale 5.4 Opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 68

18 4. Zakres prac 4.1. ZADANIE_01 Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy funkcjonalno-technicznej, przeprowadzenia uzgodnień oraz opracowania produktu Produkt 01_01 - Dokumentacja techniczna wdrożenia Funkcji DRC spełniającego wymagania: Zadanie 01 Produkt 01 Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego) Dokumentacja techniczna wdrożenia Funkcji DRC Wymagania wstępne Zawarta Umowa na realizację wdrożenia Funkcji DRC Wymaganie Opis wymagania W01_01_01 Wymaga się, aby dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy) została opracowana w formie spójnego zbioru zeszytów projektowych: Produkt 01_01_1, Zeszyt zbiorczy Koncepcja realizacji Funkcji DRC, Produkt 01_01_2, Projekt Adaptacji pomieszczeń DRC, Produkt 01_01_3, Projekt Modyfikacji podsystemów teleinformatycznych, Produkt 01_01_4, Zestawienie Zbiorcze, wykorzystywanych istniejących produktów i licencji, Produkt 01_01_5, Zestawienie Zbiorcze dostarczanych produktów i licencji, Produkt 01_01_6, Zestawienie Wymagań OPZ i podsumowania zaprojektowanego sposobu ich realizacji. W01_01_02 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_1, Zeszyt zbiorczy Koncepcja realizacji Funkcji DRC obejmowała minimum: Spis zeszytów, Wspólny słownik terminów i pojęć, Spis norm i standardów branżowych mających zastosowanie, Wysokopoziomowy opis koncepcji realizacji wymagań OPZ. W01_01_03 Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył Produkt 01_01_1, Zeszyt zbiorczy Koncepcja realizacji Funkcji DRC w formie papierowej (oraz nieedytowalnej kopii w formacie pdf) podpisanej zgodnie z wymaganiami dla kluczowych członków zespołu Wykonawcy. W01_01_04 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_2, Projekt Adaptacji pomieszczeń DRC obejmowała minimum: Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 69

19 Wymaganą uzyskaniem formalnych pozwoleń na prowadzenie prac Treść Rysunkową w skali, Wymaganą uzyskaniem formalnych pozwoleń na prowadzenie prac dokumentację sposobu i warunków realizacji prac, Specyfikację Materiałową, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania przedmiaru prac. W01_01_05 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_3, Projekt Modyfikacji podsystemów teleinformatycznych obejmowała minimum: Treść Rysunkową w skali uwzględniającej specyfikę rozwiązań i prac, Dokumentację sposobu i warunków realizacji prac, Specyfikację Materiałową, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania przedmiaru prac. W01_01_06 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_4 i Produkt 01_01_5 obejmowała minimum Specyfikację Materiałową, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania przedmiaru prac. W01_01_07 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_6 obejmowała minimum tabelaryczne zestawienie wymagań OPZ, szkicu sposobu ich realizacji w ramach projektowanych rozwiązań, referencji do zeszytu i rozdziału zawierających pełny opis projektowy. W01_01_08 Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył Produkt 01_01_2 do Produkt 01_01_6 w formie papierowej (oraz nieedytowalnej kopii w formacie pdf) podpisanej zgodnie z wymaganiami dla kluczowych członków zespołu Wykonawcy. W01_01_09 Niezależnie od dostarczenia podpisanej, papierowej i elektronicznej kopii dokumentów, Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do dostarczenia edytowalnych plików źródłowych dostarczanych dokumentów. Wymagania szczegółowe W01_01_10 Dla Produkt 01_01_2 do Produkt 01_01_6 wymaga się spełnienia wymagań szczegółowych określonych w tabeli: 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.2, 5.8.3, 5.9.2, 5.9.3, , , ZADANIE_02 Opracowanie dokumentacji testów Wykonawca zobowiązany jest do opracowania produktów: Produkt 02_01 Plan testów Produkt 02_02 Scenariusze testów ilościowych Produkt 02_03 Scenariusze testów wstępnych Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 70

20 Produkt 02_04 Scenariusze testów akceptacyjnych spełniających kolejno wymagania: Zadanie 02 Produkt 01 Opracowanie dokumentacji testów Plan testów Wymagania wstępne Zaakceptowana Produkt 1_01 Dokumentacja techniczna wdrożenia Funkcji DRC Wymaganie Opis wymagania W02_01_01 Wymaga się, aby Plan testów został opracowany w formie spójnego dokumentu Produkt 02_01, Plan Testów o zawartości merytorycznej obejmującej minimum: Podejście do testów, Produkty testów, Kryteria akceptacji i odrzucenia, Wymagania, Harmonogram testów, Zakres testów ilościowych, Zakres testów funkcjonalnych, Zakres testów niefunkcjonalnych, Zakres testów DRC, odpowiednio dla testów ilościowych, wstępnych i akceptacyjnych (przez termin Zakres rozumie się listę przewidzianych testów ze wskazaniem testowanego wymagania). W02_01_02 Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył Produkt 02_01 w formie papierowej (oraz nieedytowalnej kopii w formacie pdf) podpisanej zgodnie z wymaganiami dla kluczowych członków zespołu Wykonawcy. W02_01_03 Niezależnie od dostarczenia podpisanej, papierowej i elektronicznej kopii dokumentów, Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do dostarczenia edytowalnych plików źródłowych dostarczanych dokumentów. Wymagania szczegółowe W02_01_04 Dla Produkt 02_01 wymaga się spełnienia wymagań szczegółowych określonych w tabeli: 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.2, 5.8.3, 5.9.2, 5.9.3, , , 5.13 Zadanie 02 Produkt 02 Opracowanie dokumentacji testów Scenariusze testów ilościowych Wymagania wstępne Zaakceptowany Produkt 2_01 Plan testów Wymaganie Opis wymagania W02_02_01 Wymaga się, aby scenariusze testów ilościowych zostały opracowane w formie spójnego dokumentu Produkt 02_02, Scenariusze Testów ilościowych o zawartości Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 71

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Radosław Batarowski/Jerzy Konefał Architekci Systemów, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Platforma sprzętowa CPD MPiPS Serwer Call-manager Serwery Backupu/Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawa Nr 17/4/18/16) Na podstawie art.

DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawa Nr 17/4/18/16) Na podstawie art. DO WSZYSKICH ZAINTERESOWANYCH wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (sprawa Nr 17/4/18/16) Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Lista pytań i zagadnień dotyczących Centrum przetwarzania danych w projekcie ITS

Lista pytań i zagadnień dotyczących Centrum przetwarzania danych w projekcie ITS Lista pytań i zagadnień dotyczących Centrum przetwarzania danych w projekcie ITS W przykładowych odpowiedziach zamawiający przedstawił jedynie formę odpowiedzi i najważniejsze zagadnienia dotyczące danego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej

Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy Dostawa, instalacja i wdroŝenie infrastruktury informatycznej Część techniczna specyfikacji I. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH ZASTOSOWANIA ZALETY wysoko wydajne serwery aplikacyjne, serwery hostingowe, serwery bazodanowe, serwery gier, platformy wirtualizacyjne, platformy e-commerce,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA technologie sieciowe

KONFERENCJA technologie sieciowe PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY IT WSPIERĄJĄCEJ APLIKACJE KONFERENCJA technologie sieciowe Damian Sieradzki LANSTER 2014 Model TCP/IP Model ISO/OSI Warstwa aplikacji Warstwa Aplikacji Warstwa prezentacji

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia...4 II. Wstęp...4 III. Architektura docelowa SYSTEMU...5 1. Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych i Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych...5 2. Warstwa techniczna...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych

Załącznik IV do SOPZ. Wymagane parametry techniczne dla urządzeń teleinformatycznych Dane dokumentu Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji dokumentu:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ubiega się o dofinansowanie projektu Wrocław, dnia 29.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Teletechnika Sp. z o.o. e-mail: kmazan@teletechnika.net z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, 55-428

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem sieci teleinformatycznej Zamawiającego wskazane w tabeli nr 1. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/03/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia:dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń danych na potrzeby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH ZASTOSOWANIA ZALETY wysoko wydajne serwery aplikacyjne, serwery hostingowe, serwery bazodanowe, serwery gier, platformy wirtualizacyjne, platformy e-commerce,

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 3 SUSE OpenStack - Architektura SUSE OpenStack - Funkcje Oprogramowanie Open Source na bazie OpenStack Scentralizowane monitorowanie zasobów Portal samoobsługowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Audytowane obszary IT

Audytowane obszary IT Załącznik nr 1 do OPZ Zakres audytu wewnętrznego Audytowane obszary IT Audyt bezpieczeństwa wewnętrznego odbywać się będzie w 5 głównych obszarach 1) Audyt konfiguracji systemów operacyjnych na wybranych

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2

Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Załącznik nr 1 do specyfikacji Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów blade HP BL860c i2 do BL870c i2 Zamawiający wymaga przeprowadzenie rozbudowy każdego z dwóch posiadanych serwerów blade HP BL 860C i2

Bardziej szczegółowo

Firma Monolit IT Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Monolit IT Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. NIP 9581559385 REGON - 220431534 Gdynia, 13.05.2013 Firma pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Tytuł projektu: Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING I. Cel i zakres zamówienia Celem zamówienia (Dostawa i wdrożenie rozwiązania Private Cloud - CZĘŚĆ III CAPACITY PLANNING) jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo