Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia Budowa zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 1. Wprowadzenie Prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (dalej zwanego MPWIK lub Spółką) w ramach działalności podstawowej jest uzależnione od dostępności systemów teleinformatycznych. Brak tych systemów może spowodować negatywne konsekwencje ekonomiczne i wizerunkowe dla Przedsiębiorstwa, jak również narazić na problemy i wymierne straty wielu jego klientów. Dla zapewnienia prawidłowego poziomu dostępności systemów teleinformatycznych konieczne jest utworzenie zapasowego ośrodka przetwarzania danych (DRC Disaster Recovery Center), który pozwoli na funkcjonowanie kluczowych systemów w wypadku awarii lub niedostępności ośrodka podstawowego. Infrastruktura MPWiK znajduje się obecnie w trakcie dynamicznych zmian. Stan opisany w niniejszym dokumencie (serwery, licencje, klastry) zostanie osiągnięty przed rozpoczęciem wdrożenia funkcji DRC. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie funkcji DRC a w tym projekt, dostawa, uruchomienie, przetestowanie, szkolenie i wsparcie infrastruktury techniczno-systemowej. Wszystkie dokumenty wytworzone na potrzeby wdrożenia funkcji DRC w tym projekty, dokumentacja testów oraz powykonawcza powinna być sporządzona w języku polskim. Wytypowane systemy teleinformatyczne MPWIK do wdrożenia funkcji DRC: System MB GIS Utility - SB_01_GIS, System IFS Applications 7.5 (łącznie z nowym systemem KP, nowym systemem Transport oraz systemem Sorty) - SB_02_IFS (a także: SB_02_01_KP, SB_02_02_TRANSPORT, SB_02_03_SORTY), Nowy BILING - SB_03_BIL, EOF/EOW/EOZ - SB_04_EOFWZ, EEWA - SB_05_EEWA, System hurtowni danych Eureca - SB_06_EURECA, Płatnik - SB_07_PŁATNIK, System ebok - SB_08_EBOK, Portal Wodnik - SB_09_WODNIK, Strona www Spółki - SB_10_WWW, System Zdalnego Odczytu Wodomierzy - SB_11_WODOMIERZE, System monitoringu pojazdów i zużycia paliwa firmy ELTE - SB_12_ELTE, System Gospodarki Wodno-Ściekowej - SB_13_SGWŚ, System DGA ISO - SB_14_DGA, System poczty elektronicznej Exchange - SB_15_EXCH, Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 52

2 2. Instrukcja Barracuda - system AV/IPS/UTM powiązany z Exchange - SI_02_BARRACUDA, WonderWare - SB_17_WONDERWARE, System Energia - SB_18_ENERGIA, AirWatch - SB_19_AIRWATCH, Kontrolery domeny + DNS - SI_01_AD, System ContactCenter - SB_16_CC, System backupu - SI_03_BACKUP, System antywirusowy - SI_04_AV Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany zgodnie z Zakresem prac oraz wg. Wymagań określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania zostały przedstawione w podziale na: Opis rozwiązania obejmujący istniejącą architekturę środowiska informatycznego przewidzianego do objęcia funkcją DRC oraz opis architektury docelowej oczekiwanego rozwiązania. Zakres prac obejmujący zestawienie wymaganych Zadań oraz ich Produktów z wykazem: o Wymagań wstępnych warunkujących rozpoczęcie realizacji zadania, o Wymagań ogólnych określających formę i zakres dokumentacji formalnej oraz merytorycznej, o Referencji do Wymagań szczegółowych właściwych (wymaganych) dla Zadania i jego Produktu. Wymagania szczegółowe zestawienie obejmujące wymagania szczegółowe w podziale na: o Wymagania szczegółowe w podziale na obszary rozwiązania z o wyszczególnieniem: Specyfikacji istniejącego środowiska detalicznego zestawienia komponentów eksploatowanych w środowisku informatycznym przewidzianym do objęcia funkcją DRC, Specyfikacji wymagań funkcjonalnych zestawienie wymagań funkcjonalnych, które ma spełnić oferowane rozwiązanie. Specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych i ilościowych detalicznego zestawienia minimalnych wymagań ilościowych oraz niefunkcjonalnych, które ma spełniać oferowane rozwiązania. Uwaga! Wymagania niefunkcjonalne i ilościowe obejmują minimalne zestawienie produktów i ich cech, które należy dostarczyć w ramach oferowanego rozwiązania. Jeśli w przyjętej przez Wykonawcę koncepcji oferowanego rozwiązania, dla realizacji wymagań funkcjonalnych, konieczne jest dostarczenie dodatkowych produktów należy je dodać i wykazać w Opisie sposobu spełnienia wymagań. Wymagania dla sposobu prowadzenia prac ramowe wymagania dla harmonogramu realizacji projektu i obowiązków kluczowych członków zespołu Wykonawcy. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 53

3 Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 54

4 3. Opis rozwiązania 3.1. Cel realizacji Celem Zamawiającego jest wdrożenie rozwiązania DRC, które podniesienie dostępności systemów teleinformatycznych do poziomu zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa MPWiK w Warszawie w obszarach uzależnionych od dostępności systemów teleinformatycznych. Wartości parametrów ciągłości działania oraz listę systemów objętych rozwiązaniem DRC zdefiniowano w tabeli wymagań w pkt OPZ "Specyfikacja istniejącego środowiska" Architektura obecna stan wyjściowy Architekturę systemów teleinformatycznych MPWiK cechuje model wielowarstwowy zawierający: Warstwę prezentacji Warstwę logiki biznesowej Warstwę baz danych W architekturze infrastruktury wyróżnia się następujące strefy: Strefa DMZ będąca implementacją warstwy prezentacji dla klientów zewnętrznych Spółki (Portal, ebok) zrealizowana jest w oparciu o klaster serwerów wirtualnych odseparowany od pozostałych stref klastrem zapór ogniowych. Strefa serwerów aplikacyjnych będąca implementacją warstwy logiki biznesowej, oraz warstwy prezentacji dla klientów wewnętrznych Spółki zrealizowana jest w oparciu o trzy klastry serwerów wirtualnych. Dostęp do strefy serwerów aplikacyjnych możliwy jest z różnych lokalizacji MPWiK poprzez sieć WAN. Strefa serwerów bazodanowych będąca implementacją warstwy baz danych zrealizowana jest w oparciu o trzy klastry niezawodnościowe serwerów fizycznych. Dane biznesowe warstwy baz danych oraz dane infrastrukturalne przechowuje i udostępnia strefa macierzy dyskowych komunikująca się z innymi strefami z wykorzystaniem sieci SAN w technologii Fibre Channel FC. Komunikacja klient-serwer w obrębie i pomiędzy strefami odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury sieci LAN/WAN. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 55

5 Rysunek 1. Architektura infrastruktury IT MPWiK Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 56

6 Platforma 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/ Systemy IT i infrastruktura serwerowa Infrastruktura serwerowa MPWiK znajduje się obecnie w trakcie dynamicznych zmian. Stan opisany w niniejszym rozdziale (serwery, licencje, klastry) zostanie osiągnięty przed rozpoczęciem wdrożenia funkcji DRC. Zakłada się, że w chwili rozpoczęcia wdrożenia funkcji DRC Zamawiający będzie eksploatował 19 systemów biznesowych i 4 systemy infrastrukturalne zdefiniowane w tabeli wymagań Wszystkie systemy z wyjątkiem SI_01_AD, SI_02_BARRACUDA, SI_03_BACKUP zostaną zwirtualizowane przed rozpoczęciem wdrożenia funkcji DRC i uruchomione na platformie wirtualizacyjnej opartej o oprogramowanie VMware vsphere w wersji 5.5. Infrastruktura serwerowa MPWiK w warstwie fizycznej oparta jest o dwie technologie serwery stelażowe i serwery kasetowe. Wszystkie serwery kasetowe umieszczone są w kasecie serwerowej produkcji firmy Hewlett-Packard. wirtualizacyjna Platforma wirtualizacyjna w chwili rozpoczęcia wdrożenia funkcji DRC będzie składała się z czterech klastrów VMware: 1. Klaster DMZ, na którym pracują maszyny wirtualne systemu: o ebok - SB_08_EBOK, o strona www - SB_10_WWW, o airwatch - SB_19_AIRWATCH, 2. Klaster ESX, na którym pracują maszyny wirtualne systemu: o WonderWare - SB_17_WONDERWARE, o System Zdalnego Odczytu Wodomierzy - SB_11_WODOMIERZE, o Płatnik - SB_07_PŁATNIK, o MB GIS Utility - SB_01_GIS, o System Energia - SB_18_ENERGIA, o EOF/EOW/EOZ - SB_04_EOFWZ, o EEWA - SB_05_EEWA, o System hurtowni danych Eureca - SB_06_EURECA, o System DGA ISO - SB_14_DGA, o System poczty elektronicznej Exchange - SB_15_EXCH, o Kontrolery domeny i podsystem DNS - SI_01_AD, o Portal Wodnik - SB_09_WODNIK, 3. Klaster ESX-IFS, pracują maszyny wirtualne systemu: o SB_02_IFS, o Nowy system Biling - SB_03_BIL, o System monitoringu pojazdów i zużycia paliwa firmy ELTE - SB_12_ELTE. 4. Klaster ContactCenter o System ContactCenter - SB_16_CC, Klastry ESX i ESX IFS są zarządzane przez wspólną instancję vcenter. Składowe poszczególnych klastrów przedstawiono w tabelach: Tabela B1, Tabela B2, Tabela B3 i Tabela B3. Nazwa serwera Producent i model serwera Model CPU Core [szt.] RAM [GB] DMZ-01 HP ProLiant DL360p Gen8 1x E GHz 6 32 DMZ-02 HP ProLiant DL360p Gen8 1x E GHz Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 57

7 Serwery 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 DMZ-03 HP ProLiant DL360p Gen8 1x E GHz 6 32 Suma dla klastra DMZ: Tabela B1. Składowe klastra DMZ stan obecny Nazwa Producent i model Model CPU Core RAM serwera serwera [szt.] [GB] ESX1 HP ProLiant BL460c G7 2x 2.40GHz ESX2 HP ProLiant BL460c G7 2x 2.40GHz ESX3 HP ProLiant BL460c G7 2x 2.40GHz Suma dla klastra ESX: Tabela B2. Składowe klastra ESX stan obecny Nazwa serwera Producent i model serwera Model CPU Core [szt.] RAM [GB] ESX-IFS1 HP ProLiant BL460c G7 1x 2.80GHz x 2.40GHz ESX-IFS2 HP ProLiant BL460c G7 1x 2.80GHz x 2.40GHz Suma dla klastra ESX-IFS: Tabela B3. Składowe klastra ESX-IFS stan obecny Nazwa serwera Producent i model serwera Model CPU Core [szt.] RAM [GB] ESX-IFS21 HP ProLiant DL360p G8 2x E GHz 8 48 Suma dla klastra ContactCenter: 8 48 Tabela B4. Składowe klastra ContactCenter stan obecny baz danych Oprócz platformy wirtualizacyjnej w architekturze systemów MPWiK występują trzy klastry niezawodnościowe z zasobami baz danych Oracle: 1. Klaster BIL, 2. Klaster IFSDB, 3. Klaster GIS. Klastry zrealizowano w układzie active-pasive w oparciu o mechanizmy systemów operacyjnych. Składowe poszczególnych klastrów przedstawiają tabele: Tabela B4, Tabela B5Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Nazwa Producent i model serwera Model CPU Core RAM HDD RAID serwera [szt.] [GB] [GB] BIL1 HP ProLiant BL460c Gen8 2x E GHz R1 BIL2 HP ProLiant BL460c Gen8 2x E GHz R1 Tabela B4. Składowe klastra BIL stan obecny Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 58

8 Serwery 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Nazwa Producent i model serwera Model CPU Core RAM HDD RAID serwera [szt.] [GB] [GB] IFSDB1 HP ProLiant BL680c G7 2x 2.27GHz R1 IFSDB2 HP ProLiant BL680c G7 2x 2.27GHz R1 Tabela B5. Składowe klastra IFS stan obecny pomocnicze Kolejnym komponentem infrastruktury serwerowej są dedykowane serwery fizyczne, które z powodów technologicznych nie podlegają wirtualizacji: a. Barracuda: Appliance systemu AV/IPS/UTM SI_02_BARRACUDA b. Serwer systemu backupu SI_03_BACKUP Infrastruktura składowania danych Nazwa macierzy Model Liczba kontrolerów Dyski MA01 NetApp x 600GB SAS 24 x 3TB BSAS Sumaryczna pojemność netto [TB] Dyski SAS: 8,66 TB Dyski BSAS: 39,22TB MA_RC NetApp 2240 (RC) 1 12 x 600GB SAS Dyski SAS: 4,33 TB MA02 NetApp x 300GB SAS 24 x 600GB SAS 24 x 1TB BSAS Dyski SAS: 22,46TB Dyski BSAS: 13,12TB Sieć SAN (Storage Area Network) łączącą serwery, macierze i biblioteka taśmowa, jest oparta na dwóch urządzeniach Brocade 6505 (po 24 licencje na porty). Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 59

9 UCS 5108 S LO T 1 S LO T 3 S LO T 5 S LO T 7!!! Console!!! Console!!! Console!! UCS B200 M1 Reset Reset Reset! Console Reset UCS B200 M1 UCS B200 M1 UCS B200 M1!! OK FA IL OK F AI L O K F A IL O K F A IL! Console!!! Console!!! Console!! UCS B200 M1 Reset Reset Reset! Console Reset UCS B200 M1 UCS B200 M1 UCS B200 M1! SL O T 2 SL O T 4 SLOT 6 SL O T /WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/ Infrastruktura sieci LAN i WAN ISP1 ISP2 ebgp ebgp Czerniakowska 124 Firewall/ DMZ Stack 2x3750 Router BGP ASR 1001X Firewall Palo Alto VLAN Użytkownicy Catalyst 4500 Core VLAN Serwery Backoffice Standalone Blade WAN MPLS/Światłowody na obcych światłowodach szyfrowanie MACsec (802.1ae) Rysunek 2. Istniejąca infrastruktura sieciowa MPWiK Na powyższym rysunku przedstawiono istniejącą infrastrukturę sieciową MPWiK ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka przetwarzania danych w lokalizacji Czerniakowska 124. W sieci tej można wyróżnić następujące elementy: Rdzeń sieci tworzony przez przełącznik Cisco 4507, który ma następujące wyposażenie (wypełnione całe chassis): o 2 karty supervisor, zawierające porty 8 x 10G o 2 karty z portami 12 x 1GE (SFP) o 2 karty z portami 48 x 10/100/1000 o 1 karta z portami 12 x 10GE z możliwością szyfrowania (macsec) Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 60

10 Blok firewall/dmz, zawierający serwery z usługami udostępnionymi w Internecie. Ta część sieci jest oparta na dwóch przełącznikach Catalyst Na tych urządzeniach są wykreowane VLAN-y tworzące infrastrukturę firewall/dmz. Dostęp do Internetu zapewnia router brzegowy Cisco ASR 1001x oraz klaster zapór sieciowych (firewall) PaloAlto Obsługują one dwa łącza do Internetu (z BGP v4) do niezależnych operatorów (ATM, PAGI). Blok Serwery BackOffice, zawierający serwery z usługami służącymi wewnętrznym potrzebom MPWiK (usługi te nie są udostępnione w Internecie). Blok ten jest podłączony bezpośrednio do rdzenia sieci z użyciem dedykowanego VLAN. Blok Użytkownicy, tj. VLAN-y na przełączniku Catalyst 4500 przeznaczone dla użytkowników. Lokalizacje zdalne są dołączone do rdzenia sieci poprzez łącza światłowodowe należące do MPWiK lub łącza obce (światłowody / MPLS). Na obcych łączach transmisja jest szyfrowana z użyciem protokołu MACsec (IEEE 802.1ae) Infrastruktura budynkowa Obecnie eksploatowane systemy IT Spółki przeznaczone do objętego funkcją DRC w ramach niniejszego postępowania umieszczone są w ośrodku przetwarzania znajdującym się w budynku na terenie m.st. Warszawa, ul. Czerniakowska Architektura docelowa Wysokopoziomowa architektura docelowa zakłada pracę dwóch ośrodków w trybie activeactive i wynika z następującej koncepcji rozwiązania DRC: a. Rozwiązanie będzie oparte o dwa ośrodki przetwarzania danych. b. Rozwiązanie będzie posiadać cechy klastra metropolitalnego z minimalizacją czasów RTO I RPO. c. Istniejące w architekturze obecnej klastry niezawodnościowe VMware zostaną rozciągnięte pomiędzy dwa ośrodki przetwarzania z zachowaniem wielkości zasobów i wydajności przetwarzania każdego ośrodka na poziomie nie niższym niż w obecnie eksploatowanym ośrodku Czerniakowska. d. Istniejące w architekturze obecnej klastry niezawodnościowe Linux RHCS i Windows MSCS zostaną rozciągnięte pomiędzy dwa ośrodki przetwarzania, z zachowaniem trybu active-passive. W każdym ośrodku podstawowym serwer będzie działał w trybie active, a w ośrodku zapasowym passive. e. Przyjmuje się, że wszystkie serwery fizyczne w pojedynczym klastrze powinny mieć takie same wersje procesorów. f. Infrastruktura składowania danych będzie przyjmowała cechy wspólnego zasobu macierzowego rozciągniętego na dwa ośrodki dzięki zastosowaniu technik wirtualizacyjnych. g. Zakłada się wykorzystanie obecnych macierzy w ośrodku Czerniakowska. h. Nowy ośrodek Koszykowa przejmie rolę ośrodka podstawowego a obecnie eksploatowany ośrodek Czerniakowska obejmie rolę ośrodka zapasowego. i. Infrastruktura sieciowa LAN zostanie rozciągnięta pomiędzy oba ośrodki z zachowaniem wielkości zasobów i wydajności każdego ośrodka na poziomie nie niższym niż w obecnie eksploatowanym ośrodku Czerniakowska. j. Infrastruktura dostępowa WAN zostanie zduplikowana w nowym ośrodku z zachowaniem wielkości zasobów i wydajności na poziomie nie niższym niż w obecnie eksploatowanym ośrodku Czerniakowska. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 61

11 Stary ośrodek POPD Nowy ośrodek ZOPD Infrastruktura sieci LAN / WAN Strefa DMZ VM... VM VM... VM DMZ vmware cluster Strefa serwerów aplikacyjnych VM... VM VM... VM ESX vmware cluster Strefa serwerów bazodanowych Passive Oracle DB Active IFS RedHat Cluster Infrastruktura serwerowa Passive Passive BILL RedHat Cluster GIS Cluster Oracle DB Active Oracle DB Active Infrastruktura składowania danych Rysunek 3. Docelowa architektura infrastruktury IT MPWiK Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 62

12 Infrastruktura 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/ Docelowa infrastruktura serwerowa Rysunek 4. Docelowa architektura infrastruktury serwerowej serwerowa - Platforma wirtualizacyjna Klaster DMZ Klaster DMZ zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Stare serwery klastra zostaną doposażone i rozmieszczone w obu ośrodkach w sposób opisany w tabeli poniżej: Ośrodek Nazwa Producent i model Model CPU Core RAM Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 63

13 Infrastruktura 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 serwera serwera [szt.] [GB] POPD DMZ-01 HP ProLiant DL360p G8 2x 2.50GHz POPD DMZ-02 HP ProLiant DL360p G8 1x 2.50GHz 6 96 ZOPD DMZ-03 HP ProLiant DL360p G8 2x 2.50GHz Suma dla klastra DMZ: Tabela B6. Składowe klastra DMZ stan docelowy Serwery DMZ-01 i DMZ-03 będą obsługiwały środowisko produkcyjne a serwer DMZ-02 będzie obsługiwał środowiska testowe. Serwery produkcyjne zostaną doposażone w drugi procesor i kartę FC: DMZ-01: o 1 x Intel(R) Xeon(R) CPU E GHz 6core o 1 x karta HP FlexFabric 10Gb 2-port SFP+ o 208 GB RAM DMZ-03: o 1 x Intel(R) Xeon(R) CPU E GHz 6core o 208 GB RAM Pamięć RAM zostanie udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego. Klaster ESX Klaster ESX zostanie połączony z klastrem ESX-IFS w jeden klaster rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Stare serwery klastra zostaną wymienione na minimum 8 nowych serwerów z zachowaniem minimalnej konfiguracji ośrodka na poziomie 96 rdzenie i 2048 GB RAM każdy ośrodek. Ośrodek Nazwa serwera Core [szt.] RAM [GB] POPD ESX1 min. 24 min. 512 POPD ESX2 min. 24 min. 512 POPD ESX3 min. 24 min. 512 POPD ESX4 min. 24 min. 512 ZOPD ESX5 min. 24 min. 512 ZOPD ESX6 min. 24 min. 512 ZOPD ESX7 min. 24 min. 512 ZOPD ESX8 min. 24 min. 512 Suma dla klastra ESX: min. 192 min Tabela B7. Składowe klastra ESX stan docelowy Ze względu na możliwość włączenia do nowego klastra serwerów obecnie eksploatowanych w klastrze ESX należy zachować zgodność wersji procesorów ze starymi serwerami. Klaster ESX-IFS Klaster ESX-IFS zostanie włączony do klastra ESX. serwerowa - Serwery baz danych Klaster BIL Klaster BIL zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki, Stare serwery klastra pozostaną w klastrze. Serwer aktywny zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 64

14 Serwery Infrastruktura 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Ośrodek Nazwa Producent i model Model CPU Core RAM HDD RAID serwera serwera [szt.] [GB] [GB] POPD BIL1 HP ProLiant BL460c G8 2x E GHz R1 ZOPD BIL2 HP ProLiant BL460c G8 2x E GHz R1 Tabela B8. Składowe klastra BIL stan docelowy Klaster IFSDB Klaster IFSDB zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Stare serwery klastra pozostaną w klastrze. Serwer aktywny zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji. Ośrodek Nazwa Producent i model Model CPU Core RAM HDD RAID serwera serwera [szt.] [GB] [GB] POPD IFSDB1 HP ProLiant BL680c G7 2x 2.27GHz R1 ZOPD IFSDB2 HP ProLiant BL680c G7 2x 2.27GHz R1 Tabela B9. Składowe klastra IFS stan docelowy Klaster GIS Klaster GIS zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Serwer aktywny zostanie przeniesiony do nowej lokalizacji. pomocnicze Serwer systemu SI_01_AD System Active Directory i DNS zostanie rozciągnięty pomiędzy oba ośrodki. Replikacja danych baz AD i DNS będzie realizowana metodami natywnymi aplikacji. Serwer systemu SI_02_BARRACUDA System SI_02_BARRACUDA zostanie doposażony w drugie urządzenie Barracuda Spam&virus firewall 400 w nowym ośrodku przetwarzania POPD. Urządzenia zostaną skonfigurowane w układzie klastrowym. Serwer systemu SI_03_BACKUP Nowy ośrodek zostanie wyposażone w osobny system backupu. Zakup systemu backupu jest poza zakresem projektu tworzenia DRC. Jednak dla zachowania prawidłowego funkcjonowania systemu backupów docelowa warstwa składowania danych musi zapewnić możliwość wykonywania migawek snapshot dla systemów plików. serwerów kasetowych Planowane wykorzystanie obecnie eksploatowanych serwerów kasetowych HP w obu ośrodkach oznacza potrzebę zakupu kasety serwerowej produkcji firmy Hewlett-Packard do nowego ośrodka. Szczegółowe wymagania dotyczące infrastruktury serwerowej zawarto w rozdziale 5.2 Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 65

15 Replikacja 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/ Docelowa infrastruktura składowania danych Docelowa architektura zakłada, że infrastruktura składowania danych przyjmie cechy wspólnego zasobu macierzowego rozciągniętego na oba ośrodki dzięki zastosowaniu technik wirtualizacyjnych w sieci SAN. Zakłada się wykorzystanie obecnie eksploatowanych dwóch macierzy MA01 i MA02 w ośrodku Czerniakowska. Dyski i półkę dyskową z trzeciej macierzy oznaczonej MA_RC należy zainstalować w macierzy MA01. Macierz w nowym ośrodku powinna posiadać pojemność dyskową, co najmniej taką jak suma pojemności dyskowej macierzy funkcjonujących w obecnym ośrodku tj. pojemność netto osiągnięta na dyskach SAS nie może być mniejsza niż 35,45TB a na dyskach BSAS (SATA) 52,34TB. Macierz powinna być wyposażona: w minimum dwa, redundantne kontrolery dyski SAS minimum 90 szt. dyski BSAS (SATA) minimum 30 szt. Macierz powinna gwarantować rozbudowę do 240 dysków bez potrzeby dokładania kolejnych kontrolerów. Sieci SAN obu ośrodków zostaną połączone ze sobą dwoma traktami światłowodowymi o długości 4 i 11 km. Realizacja połączenia będzie wymagać doposażenia przełączników w starym ośrodku w odpowiednie wkładki optyczne oraz wyposażenia nowego ośrodka w dwa nowe przełączniki z kompletem wkładek. danych pomiędzy ośrodkami Przyjmuje się, że replikację danych pomiędzy ośrodkami zapewni warstwa składowania danych. W realizacji technologicznej oczekuje się replikacji fizycznej na poziomie wirtualizatorów sieci SAN lub na poziomie macierzy dyskowych. Szczegółowe wymagania dotyczące infrastruktury składowania danych zawarto w rozdziale Docelowa infrastruktura sieci LAN i WAN Planując DRC należy zapewnić wysoką dostępność infrastruktury sieciowej. W związku z tym należy zduplikować kluczowe elementy sieci i utworzyć dedykowane połączenia światłowodowe pomiędzy urządzeniami sieciowymi w podstawowym i zapasowym centrum przetwarzania danych. Architekturę docelową zaprezentowano na poniższym rysunku: Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 66

16 Rysunek 5. Docelowa architektura infrastruktury sieci LAN i WAN Rdzeń sieci należy zbudować w oparciu o 2 przełączniki Cisco Catalyst 45xx, z których jeden będzie pracować w podstawowym centrum przetwarzania danych (CPD), a drugi w DRC. Pomiędzy przełącznikami rdzeniowymi w CPD i DRC należy zestawić połączenie w oparciu o dwie istniejące wiązki światłowodowe, przebiegające rozłącznymi trasami: 4 włókna na połączenie przełączników szkieletowych (10 GE), 4 włókna na połączenie przełączników tworzących infrastrukturę firewall / DMZ (10GE), 4 włókna na potrzeby klastra zapór sieciowych PaloAlto 2020 (1GE), 4 włókna na potrzeby SAN (topologia dual fabric, FC 16 Gb/s), 2 włókna na potrzeby Routerów BGP. Należy oprzeć funkcjonowanie połączenia między przełącznikami 45XX o warstwę 3 modelu OSI (L3), z zastrzeżeniem, iż dla VLANów rozciągniętych klastrów serwerów połączenie należy realizować w warstwie drugiej (L2). Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 67

17 Stos przełączników w bloku firewall/dmz (2 x Catalyst 3750) należy rozstawić pomiędzy obie lokalizacje i połączyć łączami 2 x 10 GE L2 (trunk IEEE 802.1q) przy czym istniejące przełączniki należy wymienić na nowe modele Cisco Catalyst Należy również rozstawić klaster zapór PaloAlto 2020 poprzez przeniesienie jednego z urządzeń do nowego ośrodka DRC oraz połączenie ich dwoma łączami 1GE w celu eliminacji punktów krytycznych (single point of failure) w postaci przełączników tworzących infrastrukturę firewall/dmz. Dodatkowo, w nowym ośrodku DRC przełącznik 45XX należy połączyć z routerem WAN w tej lokalizacji. W zakresie łączności z Internetem, należy przenieść jedno z dwóch łączy działających w starej lokalizacji do nowej. W celu uruchomienia protokołu BGP na łączu internetowym w ośrodku DRC należy dostarczyć drugi router brzegowy, tj. Cisco ASR 1001x. Pomiędzy routerami należy zestawić sesję ibgp (internal BGP), natomiast do komunikacji z operatorami należy stosować ebgp (external BGP). Szczegółowe wymagania dotyczące infrastruktury sieci LAN/WAN zawarto w rozdziale Docelowa infrastruktura budynkowa Docelowa architektura rozwiązania DRC zakłada istnienie dwóch ośrodków przetwarzania danych: Ośrodek POPD - lokalizacja: Warszawa, ul. Czerniakowska 124 (ośrodek obecnie eksploatowany). Ośrodek ZOPD - lokalizacja: Warszawa, ul. Koszykowa 81. Pomieszczenia w lokalizacji ul. Koszykowa 81 obecnie nie spełniają zakładanych wymagań i wymagają adaptacji na potrzeby nowego ośrodka. Należy w nich wykonać następujące prace instalacje: Adaptacja pomieszczeń (powierzchnia, nośność stropów, podłoga techniczna), Zwiększenie odporności ogniowej ścian pomieszczenia, Zwiększenie nośności stropów i wykonanie podłogi technicznej, Instalacja systemu gaśniczego, Instalacja systemu kontroli dostępu i jego monitorowania, Zapewnienie odpowiedniej klimatyzacji Doprowadzenie nowego zasilania do pomieszczenia z uwzględnieniem zasilania awaryjnego. Doprowadzenie łączy telekomunikacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące ośrodka POPD zostały zawarte w rozdziale 5.4 Opisu przedmiotu zamówienia. Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 68

18 4. Zakres prac 4.1. ZADANIE_01 Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy funkcjonalno-technicznej, przeprowadzenia uzgodnień oraz opracowania produktu Produkt 01_01 - Dokumentacja techniczna wdrożenia Funkcji DRC spełniającego wymagania: Zadanie 01 Produkt 01 Opracowanie dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego) Dokumentacja techniczna wdrożenia Funkcji DRC Wymagania wstępne Zawarta Umowa na realizację wdrożenia Funkcji DRC Wymaganie Opis wymagania W01_01_01 Wymaga się, aby dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy) została opracowana w formie spójnego zbioru zeszytów projektowych: Produkt 01_01_1, Zeszyt zbiorczy Koncepcja realizacji Funkcji DRC, Produkt 01_01_2, Projekt Adaptacji pomieszczeń DRC, Produkt 01_01_3, Projekt Modyfikacji podsystemów teleinformatycznych, Produkt 01_01_4, Zestawienie Zbiorcze, wykorzystywanych istniejących produktów i licencji, Produkt 01_01_5, Zestawienie Zbiorcze dostarczanych produktów i licencji, Produkt 01_01_6, Zestawienie Wymagań OPZ i podsumowania zaprojektowanego sposobu ich realizacji. W01_01_02 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_1, Zeszyt zbiorczy Koncepcja realizacji Funkcji DRC obejmowała minimum: Spis zeszytów, Wspólny słownik terminów i pojęć, Spis norm i standardów branżowych mających zastosowanie, Wysokopoziomowy opis koncepcji realizacji wymagań OPZ. W01_01_03 Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył Produkt 01_01_1, Zeszyt zbiorczy Koncepcja realizacji Funkcji DRC w formie papierowej (oraz nieedytowalnej kopii w formacie pdf) podpisanej zgodnie z wymaganiami dla kluczowych członków zespołu Wykonawcy. W01_01_04 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_2, Projekt Adaptacji pomieszczeń DRC obejmowała minimum: Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 69

19 Wymaganą uzyskaniem formalnych pozwoleń na prowadzenie prac Treść Rysunkową w skali, Wymaganą uzyskaniem formalnych pozwoleń na prowadzenie prac dokumentację sposobu i warunków realizacji prac, Specyfikację Materiałową, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania przedmiaru prac. W01_01_05 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_3, Projekt Modyfikacji podsystemów teleinformatycznych obejmowała minimum: Treść Rysunkową w skali uwzględniającej specyfikę rozwiązań i prac, Dokumentację sposobu i warunków realizacji prac, Specyfikację Materiałową, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania przedmiaru prac. W01_01_06 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_4 i Produkt 01_01_5 obejmowała minimum Specyfikację Materiałową, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania przedmiaru prac. W01_01_07 Wymaga się, aby zawartość merytoryczna opracowania Produkt 01_01_6 obejmowała minimum tabelaryczne zestawienie wymagań OPZ, szkicu sposobu ich realizacji w ramach projektowanych rozwiązań, referencji do zeszytu i rozdziału zawierających pełny opis projektowy. W01_01_08 Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył Produkt 01_01_2 do Produkt 01_01_6 w formie papierowej (oraz nieedytowalnej kopii w formacie pdf) podpisanej zgodnie z wymaganiami dla kluczowych członków zespołu Wykonawcy. W01_01_09 Niezależnie od dostarczenia podpisanej, papierowej i elektronicznej kopii dokumentów, Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do dostarczenia edytowalnych plików źródłowych dostarczanych dokumentów. Wymagania szczegółowe W01_01_10 Dla Produkt 01_01_2 do Produkt 01_01_6 wymaga się spełnienia wymagań szczegółowych określonych w tabeli: 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.2, 5.8.3, 5.9.2, 5.9.3, , , ZADANIE_02 Opracowanie dokumentacji testów Wykonawca zobowiązany jest do opracowania produktów: Produkt 02_01 Plan testów Produkt 02_02 Scenariusze testów ilościowych Produkt 02_03 Scenariusze testów wstępnych Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 70

20 Produkt 02_04 Scenariusze testów akceptacyjnych spełniających kolejno wymagania: Zadanie 02 Produkt 01 Opracowanie dokumentacji testów Plan testów Wymagania wstępne Zaakceptowana Produkt 1_01 Dokumentacja techniczna wdrożenia Funkcji DRC Wymaganie Opis wymagania W02_01_01 Wymaga się, aby Plan testów został opracowany w formie spójnego dokumentu Produkt 02_01, Plan Testów o zawartości merytorycznej obejmującej minimum: Podejście do testów, Produkty testów, Kryteria akceptacji i odrzucenia, Wymagania, Harmonogram testów, Zakres testów ilościowych, Zakres testów funkcjonalnych, Zakres testów niefunkcjonalnych, Zakres testów DRC, odpowiednio dla testów ilościowych, wstępnych i akceptacyjnych (przez termin Zakres rozumie się listę przewidzianych testów ze wskazaniem testowanego wymagania). W02_01_02 Wymaga się, aby Wykonawca dostarczył Produkt 02_01 w formie papierowej (oraz nieedytowalnej kopii w formacie pdf) podpisanej zgodnie z wymaganiami dla kluczowych członków zespołu Wykonawcy. W02_01_03 Niezależnie od dostarczenia podpisanej, papierowej i elektronicznej kopii dokumentów, Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do dostarczenia edytowalnych plików źródłowych dostarczanych dokumentów. Wymagania szczegółowe W02_01_04 Dla Produkt 02_01 wymaga się spełnienia wymagań szczegółowych określonych w tabeli: 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.6.3, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.2, 5.8.3, 5.9.2, 5.9.3, , , 5.13 Zadanie 02 Produkt 02 Opracowanie dokumentacji testów Scenariusze testów ilościowych Wymagania wstępne Zaakceptowany Produkt 2_01 Plan testów Wymaganie Opis wymagania W02_02_01 Wymaga się, aby scenariusze testów ilościowych zostały opracowane w formie spójnego dokumentu Produkt 02_02, Scenariusze Testów ilościowych o zawartości Postępowanie nr 00929/WS/PW/PZL-DZA-WRO/D/2015 Strona: 71

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych

Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1: Świadczenie usługi Data Center, usług serwisowych i administracyjnych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo