Lista pytań i zagadnień dotyczących Centrum przetwarzania danych w projekcie ITS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista pytań i zagadnień dotyczących Centrum przetwarzania danych w projekcie ITS"

Transkrypt

1 Lista pytań i zagadnień dotyczących Centrum przetwarzania danych w projekcie ITS W przykładowych odpowiedziach zamawiający przedstawił jedynie formę odpowiedzi i najważniejsze zagadnienia dotyczące danego tematu. Jeżeli Wykonawca nie zamierza korzystania np. z sieci SAN proszę napisać nie dotyczy. W przypadku urządzeń oraz oprogramowania Zamawiającego interesują funkcjonalności niezbędne do prawidłowego działania wdrażanego systemu. 1. Serwerownia a. Przewidywane zapotrzebowanie na miejsce w serwerowni (Ilość szaf 42U). Proszę o rozdzielenie informacji ile miejsca w szafach RACK zajmą urządzenia telekomunikacyjne, ile miejsca zajmą serwery, ile miejsca zajmą macierze do przechowywania danych CCTV (proszę podać jaka ilość kamer była założona do wyliczeń), ile miejsca zajmie system backupowy - jeżeli jest przewidywany, ile miejsca zajmą macierze do przechowywania danych produkcyjnych (jeżeli do przechowywania danych produkcyjnych przewidywane są macierze). Czy istnieje możliwość wykorzystania szaf serwerowych które znajdują się w centrum przetwarzania danych? Jeżeli Wykonawca zamierza dostarczyć macierze dyskowe to czy dostarczane są one wraz z szafą, czy istnieje możliwość zainstalowania półek dyskowych, kontrolerów, oraz innego wyposażenia wymaganego do poprawnego działania macierzy w szafie innego producenta? b. Architektura systemu Jaką architekturę centrum danych przewiduje Wykonawca? Czy ma być to jedna lokalizacja w której będą wszystkie systemy, czy dwa rozdzielone centra oddalone o ok. 10 km? Czy Wykonawca przewiduje wdrożenie i wykorzystanie dwóch lokalizacji? Jeżeli przewidywana jest architekturą złożona z dwóch lokalizacji to : Jaki będzie ilościowy podział szaf serwerowych pomiędzy lokalizacje? Czy Wykonawca przewiduje pełne zdublowanie systemu, czy rozdzielone będą tylko najbardziej kluczowe systemy? W przypadku zastosowania dwóch lokalizacji, systemu działającego w klastrze oraz sieci SAN lub NAS, Wykonawca przewiduje jedną wspólną macierz dla klastra zlokalizowaną w jednym centrum, czy dwie macierze z replikacją danych? c. Technologie przechowywania danych. Czy Wykonawca planuje wykorzystanie macierzy i sieci składowania danych (NAS lub SAN)? W jaki sposób Wykonawca zamierza przechowywać dane? o Przykładowa forma odpowiedzi na to pytanie (oczekiwana krótka zwięzła odpowiedź): Wykonawca dla danych CCTV zamierza wykorzystać macierze NAS o pojemności xxx TB. Do przechowywania danych produkcyjnych Wykonawca nie zamierza wykorzystywać sieci składowania danych. Preferowana technologia - 1 -

2 przechowywania danych produkcyjnych to lokalne dyski serwerów. Przewidywana wielkość danych produkcyjnych to xxx GB, TB. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać sieć składowania danych, to czy będzie to sieć jednego typu (SAN lub NAS), czy technologia mieszana? o Np. Wykonawca przewiduje wykorzystanie sieci SAN dla danych CCTV, dla danych produkcyjnych Wykonawca przewiduje wykorzystanie sieci NAS. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać sieć składowania danych typu NAS, to czy infrastruktura obsługująca sieć składowania danych jest zintegrowana z siecią służącą do normalnej komunikacji, czy jest to osobna infrastruktura? W przypadku wykorzystania sieci składowania NAS, jakie minimalne parametry powinny spełniać infrastruktura składowania danych? o Np. Wykonawca planuje wykorzystanie sieci NAS do składowania danych. Infrastruktura wymagana do prawidłowego działania systemu ITS (związana ze składowaniem danych) to : x przełączników posiadających następujące funkcjonalności (wymienione funkcjonalności potrzebne dla ITS), X macierzy o pojemności nie mniejszej niż (xxx TB) posiadającej następujące funkcjonalności (wymienione funkcjonalności). Inne urządzenia (jakie) o następujących funkcjonalnościach (panele krosownicze, okablowanie, o następujących parametrach). Jeżeli Wykonawca planuje wykorzystanie technologii SAN prośba o wymienienie urządzeń (ilość urządzeń oraz funkcjonalności jakie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania systemu ITS). Pytania analogiczne do poprzedniego podpunktu dotyczącego sieci NAS. Jeżeli Wykonawca planuje wykorzystać sieć SAN, jaka będzie architektura sieci? o Np. Wykonawca zamierza wykorzystać do przechowywania danych produkcyjnych sieć SAN. Planowana architektura to 2 sieci SAN, każde urządzenie (serwer, macierz, biblioteka wyposażona w dwie karty FC wpięte do każdej sieci. Urządzenia pogrupowane w logiczne grupy urządzeń. Karty w serwerach będą skonfigurowane do pracy w trybach failover lub load balancing. Przewidywane xxx urządzeń wyposażonych w interfejscy FC, przewidywana ilość portów nadmiarowych w przełącznikach FC to xx sztuk. Jakimi kryteriami kierował się Wykonawca wybierając technologię składowania danych. o Np. Wykonawca rekomenduje zastosowanie jednej technologii przechowywania danych ponieważ :..., za technologią mieszaną przemawia..., Za zastosowaniem technologii... Wykonawca - 2 -

3 kierował się wydajnością i niezawodnośćią, nie brał pod uwagę ceny oraz późniejszej eksploatacji. Jaka jest przewidywana wielkość danych produkcyjnych oraz danych CCTV? Jaki jest przewidywany szacunkowy przyrost danych produkcyjnych w systemie oferowanym przez wykonawcę? Czy Wykonawca jest w stanie oszacować rozsądny czas (wynikający z doświadczenia Wykonawcy) przechowywania danych z kamer CCTV? Licencjonowanie macierzy, oprogramowania zarządzającego oraz urządzeń sieciowych. o Czy rozwiązanie które zamierza wykorzystać Wykonawca poza kosztami jednorazowymi (np. koszty licencji za pojemność) pociąga ponoszenie dodatkowych rocznych kosztów licencyjnych lub eksploatacyjnych? Czy rozwiązanie które zamierza wykorzystać Wykonawca wymaga korzystania z dodatkowych funkcjonalności jakie oferują macierze do składowania danych (np. deduplikacja danych, wykonywanie migawek, klony itp.) Jeżeli rozwiązanie oferowane przez wykonawcę wymaga korzystania z dodatkowych funkcjonalności proszę o podanie jakie to funkcjonalności. Czy wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności pociąga za sobą jakieś dodatkowe koszty eksploatacyjne lub licencyjne (chodzi głównie o koszty roczne, które zamawiający będzie musiał ponosić po upływie okresu gwarancji lub supportu) Jaki jest przewidywany czas eksploatacji macierzy? Po jakim czasie Wykonawca sugeruje wymianę macierzy dyskowych? Czy Wykonawca może oszacować lub uzyskać informację od producenta sprzętu na jaki maksymalny okres czasu można wykupić wsparcie techniczne oraz gwarancję na macierze dyskowe? Zamawiającemu zależy żeby oferowana macierz dyskowa nie wychodziła z produkcji w momencie dostawy. o Np. Wykonawca dostarczy na oferowany sprzęt maksymalną oferowaną przez producenta np. 5 letnią gwarancję producenta sprzętu w ramach której producent sprzętu zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw u kienta ( sugerowany czas reakcji dla urządzeń przechowujące kluczowe dane produkcyjne to... godzin, dla macierzy CCTV to... godzin, dla przełączników...). Wykonawca oferuje sprzęt który jest dostępny na rynku od miesiąca, roku, 4 lat, xxx lat. Czy Wykonawca jest w stanie określić czasy reakcji serwisowych na poszczególne elementy systemu składowania danych? o Np. Dla serwerów i urządzeń (lista kluczowych urządzeń składowania danych) Wykonawca zaleca czas reakcji na poziomie xxx godzin, dla pozostałych urządzeń może to być standardowy czas oferowany przez producenta sprzętu (xxx godzin)

4 Jaki jest sposób zarządzania macierzami dyskowymi (tworzenie grup dyskowych i prezentowanie je dla serwerów) oraz siecią składowania danych? Czy odbywa się to z jednego centralnego serwera, czy każdą macierzą zarządza się osobno? Czy zarządzanie kilkoma macierzami z jednego centralnego punktu wymaga dodatkowych licencji? Czy Wykonawca planuje dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie do monitorowania stanu macierzy, oraz obciążenia sieci SAN/NAS? Jeżeli Wykonawca planuje dostarczyć oprogramowanie służące do monitorowania macierzy i sieci SAN/NAS to w jaki sposób jest ono licencjonowane? Jednorazowo czy też zamawiający będzie zobowiązany do ponoszenia rocznych kosztów związanych z licencjami na to oprogramowanie? Czy licencja obejmuje określoną ilość urządzeń? Czy można dokupować dodatkowe licencje? d. System backupu danych Czy Wykonawca przewiduje wdrożenie system do backupu danych? Jaka jest architektura systemu backupu? Czy dane zapisywane są najpierw na dysk (macierz lub dysk lokalny), a później na taśmy. Czy tylko na dysk i po określonym czasie są nadpisywane? Czy tylko na taśmy? Jeżeli Wykonawca planuje użyć do backupu macierzy dyskowej jaka będzie szacunkowa pojemność macierzy dyskowej i jakie powinna mieć parametry? Czy w projektowanym systemie backupu danych przewidziany jest dedykowany serwer backupowy? Jeżeli tak to jakie powinien mieć parametry i funkcjonalności żeby zapewnić bezpieczeństwo danych systemu ITS? Czy w systemie backupu danych Wykonawca przewiduje zastosowanie napędu taśmowego? Jeżeli tak to jakie parametry powinien mieć taki napęd? o Np. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych Wykonawca sugeruje zastosowanie pojedynczego napędu LTO3 ze złączem ULTRA 320 zainstalowanego wewnątrz serwera wyposażonego w dwa procesory itd. Napęd powinien posiadać następujące parametry (lista parametrów). Jeżeli Wykonawca planuje wdrożenie systemu backupu wykorzystującego sieć składowania danych SAN/NAS (lub inna) to czy system posiada możliwość wykonywania kopii zapasowych bezpośrednio po sieci składowania danych? Czy Wykonawca zamierza wykorzystać taką funkcjonalność (Jeżeli zamierza to czy z taką funkcjonalnością związane są dodatkowe opłaty licencyjne, które zamawiający będzie musiał ponosić w późniejszym etapie eksploatacji)? - 4 -

5 W jaki sposób licencjonowany jest system backupu, który zamierza wdrożyć Wykonawca? (na procesor, na rdzeń, na klienta, na komponent (np. baza danych, serwer pocztowy))? Czy są to opłaty jednorazowe, czy zamawiający będzie musiał ponosić dodatkowe roczne opłaty eksploatacyjno-licencyjne? Jaką wersję systemu backupowego zamierza wdrożyć Wykonawca (enterprise, standard, czy jakaś inna?). Czy system, który planuje wdrożyć Wykonawca posiada możliwość tzw. Bare-metal Restore? Jeżeli tak to czy Wykonawca planuje wykorzystać taką funkcjonalność i czy jest ona jakoś dodatkowo licencjonowana? 2. Oprogramowanie a. Systemy operacyjne W oparciu o jakie systemy operacyjne działają poszczególne podsystemy ITS? Jeżeli system może działać na kilku systemach operacyjnych to na jakim systemie Wykonawca zamierza zainstalować system ITS? o Np. System ITS działa na większości dostępnych systemów operacyjnych. Wykonawca zamierza zainstalować system ITS na 64 bitowych serwerach Linux (np. Red Hat linux 5.2) oraz Windows 2008 Enterprise Edition. Ile licencji na poszczególny system operacyjny zamierza użyć Wykonawca? b. Systemy baz danych Jakie systemy baz danych zamierza użyć Wykonawca przy wdrożeniu systemu? o Np. Wykonawca zamierza wykorzystać bazę danych Oracle Enterprise Edition (2 instancje) oraz MS SQL 2005 Standard Edition(1 instancja). Jaka jest architektura systemu i połączenia z serwerami aplikacyjnymi? Czy Wykonawca zamierza wykorzystać jeden dedykowany serwer bazodanowy, czy każdy serwer aplikacyjny będzie posiadał osobny serwer bazodanowy? o Np. Wykonawca zamierza użyć jednego dedykowanego serwera bazodanowego z którego będą korzystały inne serwery ITS. W tym celu Wykonawca zamierza zainstalować jedną instancję Oracle 10g (klaster dwóch serwerów) oraz jeden serwer MS SQL Z tych serwerów bazodanowych będą korzystały inne serwery ITS. W celu poprawnego działania serwery powinny posiadać następujące parametry (lista parametrów oraz funkcjonalności). Czy dla systemów baz danych Wykonawca przewiduje użycie dodatkowych funkcjonalności lub opcji które są licencjonowane oddzielnie? - 5 -

6 W jaki sposób licencjonowany jest system bazodanowy (na procesor fizyczny, na procesor wirtualny, na rdzeń, na podstawkę fizyczną?) Ile licencji na poszczególny system bazodanowy zamierza wykorzystać Wykonawca? o Np. Wykonawca zamierza wykorzystać 8 licencji Enterprise Edition dla bazy danych Oracle 10g. c. Systemy prezentacji danych (serwery www, serwery prezentacji, serwery aplikacyjne) Czy Wykonawca zamierza użyć we wdrażanym systemie dedykowanych komercyjnych serwerów prezentacji? Czy z tymi systemami wiążą się dodatkowe opłaty licencyjne? (opłaty roczne) d. Systemy wirtualizacji Czy w ramach wdrażanego systemu Wykonawca zamierza wykorzystać systemy wirtualizacji? Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać system wirtualizacji czy będą to produkty vmware czy inne? Jaki typ licencji zamierza wykorzystać Wykonawca dla systemów wirtualizacji (Enterprise, Standard )? e. Topologia sieci w centrum danych Czy Wykonawca planuje logiczny podział serwerów? o Np. Wykonawca zamierza umieścić wszystkie serwery w jednej podsieci bez stosowania zapór ogniowych, lub Wykonawca zamierza podzielić sieć na vlany z wydzieloną strefą DMZ w której znajdą się następujące usługi :..., Dodatkowo Wykonawca zamierza zastosować dwie zapory z możliwościami tworzenia kanałów VPN (front end i back end). Z wykorzystaniem zapory backend wiążą się dodatkowe roczne opłaty licencyjne itp. f. Systemy zarządzania ruchem, flotą pojazdów, system wspierający inżyniera ruchu i. Jaką architekturę ma system? Np. Architektura klient-serwer, na serwerze zainstalowane oprogramowanie wykonujące optymalizację ruchu, na stacjach operatorskich zainstalowane oprogramowanie klienckie łączące się z serwerem centralnym. ii. W jaki sposób zarządza się systemem (administrator systemu zarządzania ruchem)? Np. Administrator systemu ma specjalną aplikację dzięki której może tworzyć użytkowników, nadawać uprawnienia, zmieniać parametry systemu. iii. Czy istnieje możliwość ustawienia poziomu uprawnień w systemie zarządzania ruchem

7 Np. Wdrażany przez wykonawcę system pozwala ustawić wiele poziomów uprawnień np. : operator monitorowanie ruchu, projektant monitorowanie, symulacja i tworzenie strategii, główny inżynier monitorowanie, projektowanie, symulacje ruchu, raportowanie oraz ostateczne zatwierdzanie strategii sterowania przed wysłaniem jej do sterowników, administrator pełne uprawnienia bez możliwości zmiany strategii w mieście. Chodzi o to czy istnieje możliwość żeby administrator osoba najczęściej techniczna odpowiedzialna za obsługę użytkowników, posiadająca duże uprawnienia do programu a nie znająca się na sterowaniu ruchem nie mogła zmieniać strategii sterowania ruchem. iv. Z jakimi systemami operacyjnymi współpracują aplikacje klienckie (np. WindowsXP, widnows 7, linux, inne) v. Jeżeli system wdrażany przez wykonawcę posiada architekturę klient serwer to czy istnieją jakieś ograniczenie licencyjne na ilość zakładanych użytkowników, na ilość zainstalowanego oprogramowania klienckiego. Np. czy jest możliwość instalowania nieograniczonej liczby oprogramowania do projektowania strategii sterowania? g. Systemy antywirusowe Czy Wykonawca planuje instalację systemów antywirusowych na stacjach operatorskich i serwerach, czy planuje stosowanie zapór ogniowych? h. Stanowiska operatorskie Jakie systemy operacyjne planowane są na stacjach operatorskich (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, linux, lub inne). i. Usługi katalogowe Czy Wykonawca zamierza wykorzystać do zarządzania użytkownikami, stacjami usług katalogowych? Jeżeli tak to jakich? 3. Możliwości integracji z innym systemami (otwartość i skalowalność systemu). a. Czy w ramach wdrażanego systemu istnieje możliwość wykorzystania i rozbudowy następujących systemów, które posiada zamawiający : Tivoli Storage Manager, Websphere, Vmware vsphere4, Symantec Endpoint Protection? b. Czy wdrażany system (systemy wizualizacji pojazdów, nanoszenie informacji na mapy lub inne podsystemy wykorzystujące dane GIS) współpracuje z oprogramowaniem firmy ESRI. Czy wdrażane oprogramowanie ma możliwość korzystania z danych GIS poprzez ARCSDE (nie bezpośrednio do bazy). i. Uwaga zamawiającego dotycząca systemów GIS. Obecnie dane geograficzne przechowywane są w układzie współrzędnych GROMNIK, - 7 -

8 lecz zamawiający w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy planuje przejść na układ współrzędnych PUWG c. Czy istnieje możliwość integracji systemu (lub części systemu) z MS Active Directory 2008R2. Uwierzytelnianie, korzystanie z grup, nadawanie uprawnień do grup stworzonych w Active Directory? 4. Urządzenia fizyczne a. Serwery Jakie serwery zamierza dostarczyć Wykonawca? o Np. Wykonawca zamierza dostarczyć x serwerów intel (serwery x procesorowe), x serwerów z procesorami AMD OPTERON, x serwerów typu blade, ew. inne. Spełniające następujące wymagania : wypunktowane wymagania dotyczące wydajności. Czy dostarczane platformy serwerowe wymagają, poza jednorazowym zakupem dodatkowych opłat licencyjnych lub innych opłat rocznych związanych z dostępem do aktualizacji firmware i sterowników? b. Sprzęt sieciowy (wyposażenie sieci LAN w serwerowni i sali operatorskiej) Np.W ramach stworzenia sieci LAN w centrum przetwarzania danych Wykonawca zamierza dostarczyć : X przełączników warstwy dystrybucyjnej realizującej następujące funkcje (obsługa vlanów, obsługa protokołów routingu, możliwość filtrowania ruchu na poziomie list kontroli dostępu, X przełączników warstwy dostępowej realizującej następujące funkcje X routerów realizujących następujące funkcje X przełączników dla sieci NAS realizujących następujące funkcje X ścian ogniowych sprzętowych realizujących następujące funkcje X ścian ogniowych programowych realizujących następujące funkcje. i. Jakie wymagania dotyczące wydajności powinny posiadać urządzenia warstwy dystrybucyjnej i dostępowej? ii. Czy z dostawą wyżej wymienionych urządzeń związane są jakieś roczne opłaty eksploatacyjno licencyjne (np. dostęp do aktualizacji systemów stosowanych w wyżej wymienionych urządzeniach). c. Pozostały sprzęt (wyposażenie centrum danych), który zamierza dostarczyć Wykonawca, niezbędny do prawidłowego działania systemu ITS Np. x paneli krosowniczych światłowodowych o następujących parametrach, x paneli krosowniczych RJ45 o następujących parametrach, przełączniki KVM o następujących parametrach, x monitorów 46 dla ściany wizyjnej o następujących parametrach i inne. d. Oprogramowanie do monitorowania i. Czy Wykonawca planuje dostarczenie i wdrożenie oprogramowania monitorującego stan urządzeń fizycznych (serwery, macierze, sprzęt sieciowy). ii. Czy Wykonawca planuje dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie monitorujące stan urządzeń sieciowych wykorzystywanych przez - 8 -

9 system ITS oraz ich obciążenie (łatwiejsza lokalizacja wąskich gardeł w sieci). Zarówno urządzenia w centrum przetwarzania danych jak również urządzenia rozmieszczone w mieście. Jeżeli tak to jakie funkcjonalności będzie miało takie oprogramowanie. iii. Licencjonowanie i późniejsze roczne opłaty licencyjno eksploatacyjne na dostarczane oprogramowanie. 5. Przewidywana ilość etatów na utrzymanie systemu. a. Ile etatów potrzebnych jest do utrzymania sieci LAN w centrum przetwarzania danych w następujących trybach pracy : 1. 5 dni w tygodniu po 8 godzin 2. 5 dni w tygodniu po 12 godzin + gotowość podjęcia pracy w weekendy, w nocy, w niedzielę i święta 3. 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę 4. inny optymalny tryb pracy wynikających z doświadczenia wykonawcy Np. Wykonawca przewiduje następującą strukturę zatrudnienia administratorów sieci : tryb 5 dni w tygodniu po 8 godzin 1 etat głównego administratora, który utrzymuje i monitoruje system, 1,5 etatu technika wykonującego naprawy i wymiany urządzeń w mieście tryb 5 dni w tygodniu po 12 godzin + gotowość do podjęcia pracy w czasie wolnym 2,5 etatu admnistratora + 2 etaty technika b. Ile etatów potrzebnych jest do utrzymania systemów serwerowych, pamięci masowych w trybach pracy takich jak dla administratora sieci LAN c. Jeżeli z doświadczeń Wykonawcy wynika że do utrzymania centrum przetwarzania danych, potrzebne są jakieś dodatkowe etaty poza administratorem sieci LAN/WAN oraz administratorami systemów, Zamawiający prosi o podanie ilości dodatkowych etatów. 6. Gwarancje na sprzęt, czasy reakcji serwisowych, gwarancje na oprogramowanie. a. Jakie okresy gwarancji na poszczególne elementy hardware w centrum danych proponuje Wykonawca. Czy są możliwości wydłużenia okresów gwarancyjnych u producenta sprzętu? b. Sugerowany czas po którym należy wymienić poszczególne elementy systemu lub dokonać rozbudowy (Serwery, sieć SAN, elementy sieci LAN, biblioteki taśmowe itp.) c. Propozycja czasów reakcji serwisowych na poszczególne elementy systemu. Prośba o wskazanie najbardziej kluczowych elementów systemu. 7. Inne a. Jeżeli do prawidłowego działania systemu (głównie pod kątem centrum przetwarzania danych oraz sali operatorskiej wymagane jest dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt), który nie został uwzględniony w poprzednich punktach, zamawiający prosi o uwzględnienie o jaki sprzęt chodzi, o podanie parametrów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu, z uwzględnieniem sposobów licencjonowania

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 Przedmiotem umowy jest konsolidacja środowiska informatycznego Zamawiającego przy pomocy technologii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc 1. Serwer Obudowa 1.1. Typ 1.2. procesora Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Procesory

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa producenta:... Typ produktu, model: Lp. Komponent Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) Parametry

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia...4 II. Wstęp...4 III. Architektura docelowa SYSTEMU...5 1. Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych i Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych...5 2. Warstwa techniczna...6

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG 8.2/2013 Ciechanów, 15.07.2013 Zamawiający: Hurtownia Elektronarzędzi TOMAX Ul. Sienkiewicza 77 06-400 Ciechanów Tel.: +48 23 673 22 43 NIP: 5661635413 REGON: 130858417 Zapytanie ofertowe B2B/ETAP2/TRWWNP/POIG

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy na mocy Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami

Bardziej szczegółowo