Lista pytań i zagadnień dotyczących Centrum przetwarzania danych w projekcie ITS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista pytań i zagadnień dotyczących Centrum przetwarzania danych w projekcie ITS"

Transkrypt

1 Lista pytań i zagadnień dotyczących Centrum przetwarzania danych w projekcie ITS W przykładowych odpowiedziach zamawiający przedstawił jedynie formę odpowiedzi i najważniejsze zagadnienia dotyczące danego tematu. Jeżeli Wykonawca nie zamierza korzystania np. z sieci SAN proszę napisać nie dotyczy. W przypadku urządzeń oraz oprogramowania Zamawiającego interesują funkcjonalności niezbędne do prawidłowego działania wdrażanego systemu. 1. Serwerownia a. Przewidywane zapotrzebowanie na miejsce w serwerowni (Ilość szaf 42U). Proszę o rozdzielenie informacji ile miejsca w szafach RACK zajmą urządzenia telekomunikacyjne, ile miejsca zajmą serwery, ile miejsca zajmą macierze do przechowywania danych CCTV (proszę podać jaka ilość kamer była założona do wyliczeń), ile miejsca zajmie system backupowy - jeżeli jest przewidywany, ile miejsca zajmą macierze do przechowywania danych produkcyjnych (jeżeli do przechowywania danych produkcyjnych przewidywane są macierze). Czy istnieje możliwość wykorzystania szaf serwerowych które znajdują się w centrum przetwarzania danych? Jeżeli Wykonawca zamierza dostarczyć macierze dyskowe to czy dostarczane są one wraz z szafą, czy istnieje możliwość zainstalowania półek dyskowych, kontrolerów, oraz innego wyposażenia wymaganego do poprawnego działania macierzy w szafie innego producenta? b. Architektura systemu Jaką architekturę centrum danych przewiduje Wykonawca? Czy ma być to jedna lokalizacja w której będą wszystkie systemy, czy dwa rozdzielone centra oddalone o ok. 10 km? Czy Wykonawca przewiduje wdrożenie i wykorzystanie dwóch lokalizacji? Jeżeli przewidywana jest architekturą złożona z dwóch lokalizacji to : Jaki będzie ilościowy podział szaf serwerowych pomiędzy lokalizacje? Czy Wykonawca przewiduje pełne zdublowanie systemu, czy rozdzielone będą tylko najbardziej kluczowe systemy? W przypadku zastosowania dwóch lokalizacji, systemu działającego w klastrze oraz sieci SAN lub NAS, Wykonawca przewiduje jedną wspólną macierz dla klastra zlokalizowaną w jednym centrum, czy dwie macierze z replikacją danych? c. Technologie przechowywania danych. Czy Wykonawca planuje wykorzystanie macierzy i sieci składowania danych (NAS lub SAN)? W jaki sposób Wykonawca zamierza przechowywać dane? o Przykładowa forma odpowiedzi na to pytanie (oczekiwana krótka zwięzła odpowiedź): Wykonawca dla danych CCTV zamierza wykorzystać macierze NAS o pojemności xxx TB. Do przechowywania danych produkcyjnych Wykonawca nie zamierza wykorzystywać sieci składowania danych. Preferowana technologia - 1 -

2 przechowywania danych produkcyjnych to lokalne dyski serwerów. Przewidywana wielkość danych produkcyjnych to xxx GB, TB. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać sieć składowania danych, to czy będzie to sieć jednego typu (SAN lub NAS), czy technologia mieszana? o Np. Wykonawca przewiduje wykorzystanie sieci SAN dla danych CCTV, dla danych produkcyjnych Wykonawca przewiduje wykorzystanie sieci NAS. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać sieć składowania danych typu NAS, to czy infrastruktura obsługująca sieć składowania danych jest zintegrowana z siecią służącą do normalnej komunikacji, czy jest to osobna infrastruktura? W przypadku wykorzystania sieci składowania NAS, jakie minimalne parametry powinny spełniać infrastruktura składowania danych? o Np. Wykonawca planuje wykorzystanie sieci NAS do składowania danych. Infrastruktura wymagana do prawidłowego działania systemu ITS (związana ze składowaniem danych) to : x przełączników posiadających następujące funkcjonalności (wymienione funkcjonalności potrzebne dla ITS), X macierzy o pojemności nie mniejszej niż (xxx TB) posiadającej następujące funkcjonalności (wymienione funkcjonalności). Inne urządzenia (jakie) o następujących funkcjonalnościach (panele krosownicze, okablowanie, o następujących parametrach). Jeżeli Wykonawca planuje wykorzystanie technologii SAN prośba o wymienienie urządzeń (ilość urządzeń oraz funkcjonalności jakie są wymagane do prawidłowego funkcjonowania systemu ITS). Pytania analogiczne do poprzedniego podpunktu dotyczącego sieci NAS. Jeżeli Wykonawca planuje wykorzystać sieć SAN, jaka będzie architektura sieci? o Np. Wykonawca zamierza wykorzystać do przechowywania danych produkcyjnych sieć SAN. Planowana architektura to 2 sieci SAN, każde urządzenie (serwer, macierz, biblioteka wyposażona w dwie karty FC wpięte do każdej sieci. Urządzenia pogrupowane w logiczne grupy urządzeń. Karty w serwerach będą skonfigurowane do pracy w trybach failover lub load balancing. Przewidywane xxx urządzeń wyposażonych w interfejscy FC, przewidywana ilość portów nadmiarowych w przełącznikach FC to xx sztuk. Jakimi kryteriami kierował się Wykonawca wybierając technologię składowania danych. o Np. Wykonawca rekomenduje zastosowanie jednej technologii przechowywania danych ponieważ :..., za technologią mieszaną przemawia..., Za zastosowaniem technologii... Wykonawca - 2 -

3 kierował się wydajnością i niezawodnośćią, nie brał pod uwagę ceny oraz późniejszej eksploatacji. Jaka jest przewidywana wielkość danych produkcyjnych oraz danych CCTV? Jaki jest przewidywany szacunkowy przyrost danych produkcyjnych w systemie oferowanym przez wykonawcę? Czy Wykonawca jest w stanie oszacować rozsądny czas (wynikający z doświadczenia Wykonawcy) przechowywania danych z kamer CCTV? Licencjonowanie macierzy, oprogramowania zarządzającego oraz urządzeń sieciowych. o Czy rozwiązanie które zamierza wykorzystać Wykonawca poza kosztami jednorazowymi (np. koszty licencji za pojemność) pociąga ponoszenie dodatkowych rocznych kosztów licencyjnych lub eksploatacyjnych? Czy rozwiązanie które zamierza wykorzystać Wykonawca wymaga korzystania z dodatkowych funkcjonalności jakie oferują macierze do składowania danych (np. deduplikacja danych, wykonywanie migawek, klony itp.) Jeżeli rozwiązanie oferowane przez wykonawcę wymaga korzystania z dodatkowych funkcjonalności proszę o podanie jakie to funkcjonalności. Czy wykorzystanie dodatkowych funkcjonalności pociąga za sobą jakieś dodatkowe koszty eksploatacyjne lub licencyjne (chodzi głównie o koszty roczne, które zamawiający będzie musiał ponosić po upływie okresu gwarancji lub supportu) Jaki jest przewidywany czas eksploatacji macierzy? Po jakim czasie Wykonawca sugeruje wymianę macierzy dyskowych? Czy Wykonawca może oszacować lub uzyskać informację od producenta sprzętu na jaki maksymalny okres czasu można wykupić wsparcie techniczne oraz gwarancję na macierze dyskowe? Zamawiającemu zależy żeby oferowana macierz dyskowa nie wychodziła z produkcji w momencie dostawy. o Np. Wykonawca dostarczy na oferowany sprzęt maksymalną oferowaną przez producenta np. 5 letnią gwarancję producenta sprzętu w ramach której producent sprzętu zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw u kienta ( sugerowany czas reakcji dla urządzeń przechowujące kluczowe dane produkcyjne to... godzin, dla macierzy CCTV to... godzin, dla przełączników...). Wykonawca oferuje sprzęt który jest dostępny na rynku od miesiąca, roku, 4 lat, xxx lat. Czy Wykonawca jest w stanie określić czasy reakcji serwisowych na poszczególne elementy systemu składowania danych? o Np. Dla serwerów i urządzeń (lista kluczowych urządzeń składowania danych) Wykonawca zaleca czas reakcji na poziomie xxx godzin, dla pozostałych urządzeń może to być standardowy czas oferowany przez producenta sprzętu (xxx godzin)

4 Jaki jest sposób zarządzania macierzami dyskowymi (tworzenie grup dyskowych i prezentowanie je dla serwerów) oraz siecią składowania danych? Czy odbywa się to z jednego centralnego serwera, czy każdą macierzą zarządza się osobno? Czy zarządzanie kilkoma macierzami z jednego centralnego punktu wymaga dodatkowych licencji? Czy Wykonawca planuje dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie do monitorowania stanu macierzy, oraz obciążenia sieci SAN/NAS? Jeżeli Wykonawca planuje dostarczyć oprogramowanie służące do monitorowania macierzy i sieci SAN/NAS to w jaki sposób jest ono licencjonowane? Jednorazowo czy też zamawiający będzie zobowiązany do ponoszenia rocznych kosztów związanych z licencjami na to oprogramowanie? Czy licencja obejmuje określoną ilość urządzeń? Czy można dokupować dodatkowe licencje? d. System backupu danych Czy Wykonawca przewiduje wdrożenie system do backupu danych? Jaka jest architektura systemu backupu? Czy dane zapisywane są najpierw na dysk (macierz lub dysk lokalny), a później na taśmy. Czy tylko na dysk i po określonym czasie są nadpisywane? Czy tylko na taśmy? Jeżeli Wykonawca planuje użyć do backupu macierzy dyskowej jaka będzie szacunkowa pojemność macierzy dyskowej i jakie powinna mieć parametry? Czy w projektowanym systemie backupu danych przewidziany jest dedykowany serwer backupowy? Jeżeli tak to jakie powinien mieć parametry i funkcjonalności żeby zapewnić bezpieczeństwo danych systemu ITS? Czy w systemie backupu danych Wykonawca przewiduje zastosowanie napędu taśmowego? Jeżeli tak to jakie parametry powinien mieć taki napęd? o Np. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych Wykonawca sugeruje zastosowanie pojedynczego napędu LTO3 ze złączem ULTRA 320 zainstalowanego wewnątrz serwera wyposażonego w dwa procesory itd. Napęd powinien posiadać następujące parametry (lista parametrów). Jeżeli Wykonawca planuje wdrożenie systemu backupu wykorzystującego sieć składowania danych SAN/NAS (lub inna) to czy system posiada możliwość wykonywania kopii zapasowych bezpośrednio po sieci składowania danych? Czy Wykonawca zamierza wykorzystać taką funkcjonalność (Jeżeli zamierza to czy z taką funkcjonalnością związane są dodatkowe opłaty licencyjne, które zamawiający będzie musiał ponosić w późniejszym etapie eksploatacji)? - 4 -

5 W jaki sposób licencjonowany jest system backupu, który zamierza wdrożyć Wykonawca? (na procesor, na rdzeń, na klienta, na komponent (np. baza danych, serwer pocztowy))? Czy są to opłaty jednorazowe, czy zamawiający będzie musiał ponosić dodatkowe roczne opłaty eksploatacyjno-licencyjne? Jaką wersję systemu backupowego zamierza wdrożyć Wykonawca (enterprise, standard, czy jakaś inna?). Czy system, który planuje wdrożyć Wykonawca posiada możliwość tzw. Bare-metal Restore? Jeżeli tak to czy Wykonawca planuje wykorzystać taką funkcjonalność i czy jest ona jakoś dodatkowo licencjonowana? 2. Oprogramowanie a. Systemy operacyjne W oparciu o jakie systemy operacyjne działają poszczególne podsystemy ITS? Jeżeli system może działać na kilku systemach operacyjnych to na jakim systemie Wykonawca zamierza zainstalować system ITS? o Np. System ITS działa na większości dostępnych systemów operacyjnych. Wykonawca zamierza zainstalować system ITS na 64 bitowych serwerach Linux (np. Red Hat linux 5.2) oraz Windows 2008 Enterprise Edition. Ile licencji na poszczególny system operacyjny zamierza użyć Wykonawca? b. Systemy baz danych Jakie systemy baz danych zamierza użyć Wykonawca przy wdrożeniu systemu? o Np. Wykonawca zamierza wykorzystać bazę danych Oracle Enterprise Edition (2 instancje) oraz MS SQL 2005 Standard Edition(1 instancja). Jaka jest architektura systemu i połączenia z serwerami aplikacyjnymi? Czy Wykonawca zamierza wykorzystać jeden dedykowany serwer bazodanowy, czy każdy serwer aplikacyjny będzie posiadał osobny serwer bazodanowy? o Np. Wykonawca zamierza użyć jednego dedykowanego serwera bazodanowego z którego będą korzystały inne serwery ITS. W tym celu Wykonawca zamierza zainstalować jedną instancję Oracle 10g (klaster dwóch serwerów) oraz jeden serwer MS SQL Z tych serwerów bazodanowych będą korzystały inne serwery ITS. W celu poprawnego działania serwery powinny posiadać następujące parametry (lista parametrów oraz funkcjonalności). Czy dla systemów baz danych Wykonawca przewiduje użycie dodatkowych funkcjonalności lub opcji które są licencjonowane oddzielnie? - 5 -

6 W jaki sposób licencjonowany jest system bazodanowy (na procesor fizyczny, na procesor wirtualny, na rdzeń, na podstawkę fizyczną?) Ile licencji na poszczególny system bazodanowy zamierza wykorzystać Wykonawca? o Np. Wykonawca zamierza wykorzystać 8 licencji Enterprise Edition dla bazy danych Oracle 10g. c. Systemy prezentacji danych (serwery www, serwery prezentacji, serwery aplikacyjne) Czy Wykonawca zamierza użyć we wdrażanym systemie dedykowanych komercyjnych serwerów prezentacji? Czy z tymi systemami wiążą się dodatkowe opłaty licencyjne? (opłaty roczne) d. Systemy wirtualizacji Czy w ramach wdrażanego systemu Wykonawca zamierza wykorzystać systemy wirtualizacji? Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystać system wirtualizacji czy będą to produkty vmware czy inne? Jaki typ licencji zamierza wykorzystać Wykonawca dla systemów wirtualizacji (Enterprise, Standard )? e. Topologia sieci w centrum danych Czy Wykonawca planuje logiczny podział serwerów? o Np. Wykonawca zamierza umieścić wszystkie serwery w jednej podsieci bez stosowania zapór ogniowych, lub Wykonawca zamierza podzielić sieć na vlany z wydzieloną strefą DMZ w której znajdą się następujące usługi :..., Dodatkowo Wykonawca zamierza zastosować dwie zapory z możliwościami tworzenia kanałów VPN (front end i back end). Z wykorzystaniem zapory backend wiążą się dodatkowe roczne opłaty licencyjne itp. f. Systemy zarządzania ruchem, flotą pojazdów, system wspierający inżyniera ruchu i. Jaką architekturę ma system? Np. Architektura klient-serwer, na serwerze zainstalowane oprogramowanie wykonujące optymalizację ruchu, na stacjach operatorskich zainstalowane oprogramowanie klienckie łączące się z serwerem centralnym. ii. W jaki sposób zarządza się systemem (administrator systemu zarządzania ruchem)? Np. Administrator systemu ma specjalną aplikację dzięki której może tworzyć użytkowników, nadawać uprawnienia, zmieniać parametry systemu. iii. Czy istnieje możliwość ustawienia poziomu uprawnień w systemie zarządzania ruchem

7 Np. Wdrażany przez wykonawcę system pozwala ustawić wiele poziomów uprawnień np. : operator monitorowanie ruchu, projektant monitorowanie, symulacja i tworzenie strategii, główny inżynier monitorowanie, projektowanie, symulacje ruchu, raportowanie oraz ostateczne zatwierdzanie strategii sterowania przed wysłaniem jej do sterowników, administrator pełne uprawnienia bez możliwości zmiany strategii w mieście. Chodzi o to czy istnieje możliwość żeby administrator osoba najczęściej techniczna odpowiedzialna za obsługę użytkowników, posiadająca duże uprawnienia do programu a nie znająca się na sterowaniu ruchem nie mogła zmieniać strategii sterowania ruchem. iv. Z jakimi systemami operacyjnymi współpracują aplikacje klienckie (np. WindowsXP, widnows 7, linux, inne) v. Jeżeli system wdrażany przez wykonawcę posiada architekturę klient serwer to czy istnieją jakieś ograniczenie licencyjne na ilość zakładanych użytkowników, na ilość zainstalowanego oprogramowania klienckiego. Np. czy jest możliwość instalowania nieograniczonej liczby oprogramowania do projektowania strategii sterowania? g. Systemy antywirusowe Czy Wykonawca planuje instalację systemów antywirusowych na stacjach operatorskich i serwerach, czy planuje stosowanie zapór ogniowych? h. Stanowiska operatorskie Jakie systemy operacyjne planowane są na stacjach operatorskich (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, linux, lub inne). i. Usługi katalogowe Czy Wykonawca zamierza wykorzystać do zarządzania użytkownikami, stacjami usług katalogowych? Jeżeli tak to jakich? 3. Możliwości integracji z innym systemami (otwartość i skalowalność systemu). a. Czy w ramach wdrażanego systemu istnieje możliwość wykorzystania i rozbudowy następujących systemów, które posiada zamawiający : Tivoli Storage Manager, Websphere, Vmware vsphere4, Symantec Endpoint Protection? b. Czy wdrażany system (systemy wizualizacji pojazdów, nanoszenie informacji na mapy lub inne podsystemy wykorzystujące dane GIS) współpracuje z oprogramowaniem firmy ESRI. Czy wdrażane oprogramowanie ma możliwość korzystania z danych GIS poprzez ARCSDE (nie bezpośrednio do bazy). i. Uwaga zamawiającego dotycząca systemów GIS. Obecnie dane geograficzne przechowywane są w układzie współrzędnych GROMNIK, - 7 -

8 lecz zamawiający w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy planuje przejść na układ współrzędnych PUWG c. Czy istnieje możliwość integracji systemu (lub części systemu) z MS Active Directory 2008R2. Uwierzytelnianie, korzystanie z grup, nadawanie uprawnień do grup stworzonych w Active Directory? 4. Urządzenia fizyczne a. Serwery Jakie serwery zamierza dostarczyć Wykonawca? o Np. Wykonawca zamierza dostarczyć x serwerów intel (serwery x procesorowe), x serwerów z procesorami AMD OPTERON, x serwerów typu blade, ew. inne. Spełniające następujące wymagania : wypunktowane wymagania dotyczące wydajności. Czy dostarczane platformy serwerowe wymagają, poza jednorazowym zakupem dodatkowych opłat licencyjnych lub innych opłat rocznych związanych z dostępem do aktualizacji firmware i sterowników? b. Sprzęt sieciowy (wyposażenie sieci LAN w serwerowni i sali operatorskiej) Np.W ramach stworzenia sieci LAN w centrum przetwarzania danych Wykonawca zamierza dostarczyć : X przełączników warstwy dystrybucyjnej realizującej następujące funkcje (obsługa vlanów, obsługa protokołów routingu, możliwość filtrowania ruchu na poziomie list kontroli dostępu, X przełączników warstwy dostępowej realizującej następujące funkcje X routerów realizujących następujące funkcje X przełączników dla sieci NAS realizujących następujące funkcje X ścian ogniowych sprzętowych realizujących następujące funkcje X ścian ogniowych programowych realizujących następujące funkcje. i. Jakie wymagania dotyczące wydajności powinny posiadać urządzenia warstwy dystrybucyjnej i dostępowej? ii. Czy z dostawą wyżej wymienionych urządzeń związane są jakieś roczne opłaty eksploatacyjno licencyjne (np. dostęp do aktualizacji systemów stosowanych w wyżej wymienionych urządzeniach). c. Pozostały sprzęt (wyposażenie centrum danych), który zamierza dostarczyć Wykonawca, niezbędny do prawidłowego działania systemu ITS Np. x paneli krosowniczych światłowodowych o następujących parametrach, x paneli krosowniczych RJ45 o następujących parametrach, przełączniki KVM o następujących parametrach, x monitorów 46 dla ściany wizyjnej o następujących parametrach i inne. d. Oprogramowanie do monitorowania i. Czy Wykonawca planuje dostarczenie i wdrożenie oprogramowania monitorującego stan urządzeń fizycznych (serwery, macierze, sprzęt sieciowy). ii. Czy Wykonawca planuje dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie monitorujące stan urządzeń sieciowych wykorzystywanych przez - 8 -

9 system ITS oraz ich obciążenie (łatwiejsza lokalizacja wąskich gardeł w sieci). Zarówno urządzenia w centrum przetwarzania danych jak również urządzenia rozmieszczone w mieście. Jeżeli tak to jakie funkcjonalności będzie miało takie oprogramowanie. iii. Licencjonowanie i późniejsze roczne opłaty licencyjno eksploatacyjne na dostarczane oprogramowanie. 5. Przewidywana ilość etatów na utrzymanie systemu. a. Ile etatów potrzebnych jest do utrzymania sieci LAN w centrum przetwarzania danych w następujących trybach pracy : 1. 5 dni w tygodniu po 8 godzin 2. 5 dni w tygodniu po 12 godzin + gotowość podjęcia pracy w weekendy, w nocy, w niedzielę i święta 3. 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę 4. inny optymalny tryb pracy wynikających z doświadczenia wykonawcy Np. Wykonawca przewiduje następującą strukturę zatrudnienia administratorów sieci : tryb 5 dni w tygodniu po 8 godzin 1 etat głównego administratora, który utrzymuje i monitoruje system, 1,5 etatu technika wykonującego naprawy i wymiany urządzeń w mieście tryb 5 dni w tygodniu po 12 godzin + gotowość do podjęcia pracy w czasie wolnym 2,5 etatu admnistratora + 2 etaty technika b. Ile etatów potrzebnych jest do utrzymania systemów serwerowych, pamięci masowych w trybach pracy takich jak dla administratora sieci LAN c. Jeżeli z doświadczeń Wykonawcy wynika że do utrzymania centrum przetwarzania danych, potrzebne są jakieś dodatkowe etaty poza administratorem sieci LAN/WAN oraz administratorami systemów, Zamawiający prosi o podanie ilości dodatkowych etatów. 6. Gwarancje na sprzęt, czasy reakcji serwisowych, gwarancje na oprogramowanie. a. Jakie okresy gwarancji na poszczególne elementy hardware w centrum danych proponuje Wykonawca. Czy są możliwości wydłużenia okresów gwarancyjnych u producenta sprzętu? b. Sugerowany czas po którym należy wymienić poszczególne elementy systemu lub dokonać rozbudowy (Serwery, sieć SAN, elementy sieci LAN, biblioteki taśmowe itp.) c. Propozycja czasów reakcji serwisowych na poszczególne elementy systemu. Prośba o wskazanie najbardziej kluczowych elementów systemu. 7. Inne a. Jeżeli do prawidłowego działania systemu (głównie pod kątem centrum przetwarzania danych oraz sali operatorskiej wymagane jest dodatkowe oprogramowanie lub sprzęt), który nie został uwzględniony w poprzednich punktach, zamawiający prosi o uwzględnienie o jaki sprzęt chodzi, o podanie parametrów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu, z uwzględnieniem sposobów licencjonowania

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA.

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Artur Maksymiuk Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING I. Cel i zakres zamówienia Celem zamówienia (Dostawa i wdrożenie rozwiązania Private Cloud - CZĘŚĆ III CAPACITY PLANNING) jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ubiega się o dofinansowanie projektu Wrocław, dnia 29.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Teletechnika Sp. z o.o. e-mail: kmazan@teletechnika.net z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, 55-428

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2

AE/ZP-27-16/14. Załącznik nr Z2 Lp. 2 AE/ZP-27-16/14 USŁUGA Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Wymagane i oferowane paramtery techniczne USŁUGA (instalacja, konfiguracja, przeniesienie danych) Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach

Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach Zakres i organizacja dostaw sprzętu komputerowego wramach Projektów BW i EA Marcin Ciesielski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Warszawa, 7 lipiec 00 r. WPROWADZENIE Przedmiotem realizowanych dostaw

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r.

DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Maciej Jabłoński Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-51/2016 Warszawa,... listopada 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW. ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE BIURO FINANSÓW ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92 CBA/WZP/2028/2015 Warszawa, dnia 22.09.2015 r. Uczestnicy postępowania dot.

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Radosław Batarowski/Jerzy Konefał Architekci Systemów, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Platforma sprzętowa CPD MPiPS Serwer Call-manager Serwery Backupu/Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego infrastruktury serwerowej w technologii kasetowej (blade), z

Bardziej szczegółowo

Prawo Opcji. AI_08 System wirtualizacji zasobów w CPD MF

Prawo Opcji. AI_08 System wirtualizacji zasobów w CPD MF Załącznik nr 8 Prawo Opcji W ramach prawa opcji, w przypadku zaistnienia potrzeb oraz dysponowania środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Zamówień Publicznych Mienia i Inwestycji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Wymagania na system wykonywania i składowania kopii zapasowych, nazwa sprzętu oraz oprogramowania L.p. Treść wymagania Spełnione [TAK/NIE] 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc 1. Serwer Obudowa 1.1. Typ 1.2. procesora Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Procesory

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 1/DI/PN/2015 I. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego platformy

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/13/2015

Znak sprawy: ZP/13/2015 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-12-47-303,

Bardziej szczegółowo

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Katalog rejestratorów FEN NVR przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Samsung Security Manager S - Entry NVR Model Entry NVR to podstawowy serwer przeznaczony do rejestracji* obrazu z 16 kamer IP.

Bardziej szczegółowo

Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru

Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Pakiet I: Notebook I wraz z wyposażeniem - 1 szt. Notebook I 1 szt. Podać producenta i model... L.P. Parametr Minimalna wartość parametru Oferowana wartość parametru

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERAJĄCY WYKONYWANIE I ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA

SYSTEM WSPIERAJĄCY WYKONYWANIE I ZARZĄDZANIE KOPIAMI BEZPIECZEŃSTWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI CZĘŚĆ C OPROGRAMOWANIE ESET * OPROGRAMOWANIE ESET Przedłużenie licencji Eset Nod32 Antivirus Business Edition na 3 lata. 336 użytkowników. Licencja wygasa 2013-08-30 Przedłużenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

4.6 Metoda definiowania struktur danych, o jakie struktury danych chodzi i na jakim poziomie? W jakim kontekście?

4.6 Metoda definiowania struktur danych, o jakie struktury danych chodzi i na jakim poziomie? W jakim kontekście? 4.6 Metoda definiowania struktur danych, o jakie struktury danych chodzi i na jakim poziomie? W jakim kontekście? O ile przez technologię przechowywania i zarządzania danymi rozumiemy np.bazy danych SQL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo