1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz"

Transkrypt

1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony Drzewa do cięć pielęgnacyjnych w koronach kolor zielony Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 2. Świerk pospolity Picea abies tylce średnicy do 7 cm 3. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum zaatakowany przez 4. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz 5. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz 6. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz 7. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz 8. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz 9. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz 10. Wierzba krucha Salix fragilis złamana na 10m, dociąć tylec o średnicy 36 cm 11. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum słaby 12. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum słaby 13. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum słaby 14. Robinia biała Robinia pseudoacacia liczny średni i gruby susz 14a. Śliwa+wiśnia+czereśnia nasadzenia owocowe o pierśnicach do 16, srednicach koron do 6m i wysokości do 12m 7 sztuk 14b. Lilak + pojedynczo klon zwyczajny szpaler krzewów wysokości do 3m wzdłuż ogrodzenia 14c. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum średni susz oraz tylce egzemplarz słaby 15. Klon zwyczajny Acer platanoides liczny drobny susz, w odległości 2,4m od sciany budynku, korona zachodzi nad dach i uszkadza elewację, kształtować koronę 16. Wiąz drobny i średni susz 17. Ajlant gruczołkowaty Ajlantus altissima liczny drobny susz 18. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 19. Lipa drobnolistna Tilia cordata Topola czarna Włoska Populus nigra Italica średni susz 23. Klon jesionolistny Acer negundo drobny susz 24. Robinia białą Robinia pseudoacacia liczny drobny i średni susz 25. Klon jawor Acer pseudoplatanus Ajlant gruczołkowaty Ajlantus altissima drobny susz 27. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drobny susz 28. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny średni susz 29. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni susz 30. Klon jawor Acer pseudoplatanus średni susz,do wys 3m ubytek wgłębny pnia z murszem miekkim, po odłamanym konarze szer 65 cm, kształtować koronę w celu poprawienia statyki 31. Klon jawor Acer pseudoplatanus drobny susz 32. Klon jawor Acer pseudoplatanus drobny susz

2 15 Sekcja I 33. Tulipanowiec amerykański Lilriodendron tulipifera tylce po odłamanych konarach do 40, od 7-11 m ubytek wgłębny z murszem 34. Klon zwyczajny Acer platanoides na 2.5m suchy konar średnicy 30cm, drobny susz 35. Leszczyna pospolita Corylus avellana forma krzewiasta 36. Brzoza brodawkowa Betula verrucosa drobny susz 37. Brzoza brodawkowa Betula verrucosa drobny susz 38. Brzoza brodawkowa Betula verrucosa drobny susz i tylce o średnicach do 10 cm 39. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum średni susz i tykce średnicy do 25cm 40. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz, słaby 41. Lipa drobnolistna Tilia cordata Leszczyna pospolita Corylus avellana krz Lipa drobnolistna Tilia cordata średni i gruby susz, kształtować koronę przy bryle budynku, 44. Grab pospolity Carpinus betulus prowadnik złamany na wys 8m, korona z bocznych konarów, na całej długości prowadnik ubytek kominowy otwarty, po leczeniu, liczne tylce o średnicach do 30 cm oraz liczny średni susz, na 2m boczny konar o średnicy 55 cm grożący odłamaniem, kształtować koronę 45. Lipa szerokolistna Tilia plathyphyllos nieliczny średni susz 46. Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos drobny susz 47. Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos drobny susz 48. Magnolia Soulange a Magnolia Soulangeana drobny susz 49. Jarząb pospolity Sorbus aucuparia konar średnicy 12cm suchy, drobny susz, egzemplarz słaby 50. Dąb czerwony Quercus rubra drobny i średni susz 51. Grab pospolity Carpinus betulus pień 14 suchy, 52. Lipa drobnolistna Tilia cordata ogłowiona na wys 6m, korona z bocznych konarów, pień z licznymi ubytkami i ubytkiem kominowym z murszem wewnętrznym pnia, usunąć samosiewy bzu czarnego wrastające w odziomek 53. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum kształtować koronę od strony budynku, egzemplarz słaby 54. Klon polny Acer campestre a Klon zwyczajny Acer platanoides Wiąz szypułkowy Ulmus leavis suchy, USUNĄĆ 56. Klon zwyczajny Acer platanoides tylce średnicy do 15cm 57. pień 100 dosadzić kasztanowca 58. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz 59. Robinia biała Robinia pseudoacacia rana powierzchniowa pnia na całej długości pnia oszerokości 20cm, kształtować korone 60 Klon zwyczajny Acer platanoides drobny susz 61 Klon zwyczajny Acer platanoides liczny drobny susz 62 Klon zwyczajny Acer platanoides nieliczny średni susz 63. Platan klonolistny Platanus acerifolia konar o srednicy 65 cm nad alejką z pęknięciem i wymurszeniem przy pniu, grozi odłamaniem, z uwagi na lokalizację oraz dużą wysokość ewentualnego podparcia (ponad 6m) sugeruje się usunięcie części konaru za 1szym odgałęzieniem w celu zmniejszenia jego masy i poprawieniu stanu bezpieczeństwa publicznego 64. Lipa drobnolistna Tilia cordata drobny susz 65. Robinia biała Robinoia pseudoacacia liczny średni susz 66. Robinia biała Robinoia pseudoacacia średni susz 66a. Robinia biała Robinoia pseudoacacia drobny susz 67. Robinia biała Robinoia pseudoacacia średni susz pochylona

3 16 Sekcja I 68. Robinia biała Robinoia pseudoacacia średni susz 69. Robinia biała Robinoia pseudoacacia średni susz 70. Robinia biała Robinoia pseudoacacia średni susz 70a. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz 70b. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Robinia biała Robinoia pseudoacacia drobny i średni susz 72. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum nieliczny średni susz, słaby 72a. Klon zwyczajny Acer platanoides b. Klon zwyczajny Acer platanoides c. Robinia biała Robinia pseudoacacia drobny susz 72d. Robinia biała Robinia pseudoacacia Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Wiąz szypułkowy Ulmus leavis gruby susz 77. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum średni susz 78. Choina kandyjska Tsuga canadensisi tylce do Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum słaby 80. Lipa drobnolistna Tilia cordata a. Wiąz szypułkowy Ulmus leavis Lipa drobnolistna Tilia cordata Choina kandyjska Tsuga canadensisi średni susz i tylce średnicy do 10cm 83. Lipa drobnolistna Tilia cordata Grab drobny susz 85. Choina kanadyjska Tsuga canadensis liczne tylce do 10, słaba 86. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz 87. Świerk pospolity Picea abies liczne tylce średnicy do 5cm 88. Choina Jodła Jodła liczne tylce srednicy do 8cm 91. Klon jawor drobny susz 92. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drobny susz, pochylona 93. Świerk liczne tylce średnicy do 8cm 94. Jodła drobny susz 95. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz, słaby 96. Choina kanadyjska Tsuga canadensis tylce do Platan klonolistny Platanus acerifolia gruby i średni susz, liczne owocniki grzybów, do postrącania, tylec oraz wiszacy konar srednicy 40cm 98. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Klon polny Acer campestre drobny i średni susz 100. Świerk pospolity Picea abies liczne tylce do Choina kanadyjska Tsuga canadensis tylce do Choina kanadyjska Tsuga canadensis tylce do Klon zwyczajny Acer platanoides drobny susz 104. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz, słaby 105. Choina kanadyjska Jodła liczne tylce do a. Klon polny Acer campestre b. Cis pospolity Taxus baccata krz 1 1,5 106c.Klon polny Acer campestre f.n d. Bez czarny Sa,bucus nigra krz Jodła tylce do Cis pospolity Taxus baccata Cis pospolity Taxus baccata 4 3 4

4 17 Sekcja I 110. Cis pospolity Taxus baccata Cis pospolity Taxus baccata Świerk pospolity Picea abies tylce do Świerk pospolity Picea abies tylce do Cis pospolity Taxus baccata krz usunięte 116. Klon polny Acer campestre drobny susz 117. Choina tylce do Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drobny susz 119. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drobny susz 120. Cis pospolity Taxus baccata Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Cis pospolity Taxus baccata drobny susz 123. Cis pospolity Taxus baccata drobny susz 124. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior drobny susz 125. Cis pospolity Taxus baccata Choina kanadyjska tylce d o Dereń krz Cis pospolity Taxus baccata zasychający 132. Klon jawor Acer pseudoplatanus drobny susz 132a. Wiąz szypułkowy Ulmus leavis Choina liczne tylce do a. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior wrastajacy w choinę 134. Świerk pospolity Picea abies tylce do Cis pospolity Taxus baccata krzew Jesion wyniosły Fraxinus excelsior a.Cis pospolity Taxus baccata krz Cis pospolity Taxus baccata słaby 137a. Cis pospolity Taxus baccata suchy, do usunięcia 137b. Pień Buk pospolity Fagus silvatica nieliczny średni susz 139. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz, słaba 140. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior nieliczny średni susz i tylce 141. Klon zwyczajny Acer platanoides nieliczny średni susz 142. Klon zwyczajny Acer platanoides średni susz 143. Klon jawor Acer pseudoplatanus drobny susz 144. Klon polny Acer campestre Lipa drobnolistna Tilia cordata średni susz 146. Klon polny Acer campestre drobny susz 146a Klon polny Acer campestre drobny susz 146b Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna słaby, zamierający w 70% suchy, do usunięcia 146c. Cis pospolity Taxus baccata Klon zwyczajny Acer platanoides drobny susz 148. Platan klonolistny Platanus aceriforia ubytek do wysokości 5motwarty, od strony ulicy konar średnicy 50cm podparty na wysokości 5m 148a. Klon zwyczajny Acer platanoides 5-9 w odległości 0,5m od ogrodzenia, usunąć 3 sztuki wrastające w ogrodzenie 148b. Lilak + bez czarny skupina krzewów 4/3m 149. Robinia biała Robinia pseudoacacia Robinia biała Robinia pseudoacacia Robinia biała Robinia pseudoacacia średni susz Cis do 20 5szt 154a. Cis pospolity Taxus baccata b. Cis pospolity Taxus baccata c. Klon zwyczajny Acer platanoides d. Klon polny Acer campestre e. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum

5 18 Sekcja I 154f. Klon zwyczajny Acer platanoides g. Klon zwyczajny Acer platanoides korekta korony od strony jezdni zabytkowej bramy 154h. Klon zwyczajny Acer platanoides korekta korony od strony jezdni zabytkowej bramy 154i. Klon zwyczajny Acer platanoides korekta korony od strony jezdni zabytkowej bramy 154j. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni susz 155. Lipa drobnolistna Tilia cordata susz i korekta korony od strony budynku 156. Kasztanowiec biały Aesculus hippocatanum Klon zwyczajny Acer platanoides średni susz

6 19 Wykaz inwentaryzacyjny drzew Lp. Nazwa gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 2. Platan klonolistny Platanus acerifolia nieliczny średni susz 3. Platan klonolistny Platanus acerifolia nieliczny średni susz 4. Platan klonolistny Platanus acerifolia średni susz, strącić owocniki grzybów, dociąć rany po odłamanych konarach 5. Klon zwyczajny Acer platanoides średni susz i tylce do 40 cm 6. Klon jawor Acer pseudoplatanus na 5 m pęknięcie podłużne w rozwidleniu z murszem, grożące rozłamaniem, w odziomku rana powierzchniowa i ubytek wgłębny pnia z murszem miękkim 1 m 2, liczny średni susz, kształtować koronę w celu poprawienia statyki 7. Grab pospolity Carpinus betulus na wys. 2 m rana i ubytek z murszem miękkim po odłamanym konarze, rana 1,5 0,5 m, wyrównać brzegi, liczny średni susz oraz tyce 15 cm, kształtować koronę w celu poprawienia statyki 8. Grab pospolity Carpinus betulus średni susz i tylce 9. Buk pospolity Fagus silvatica średni susz, ubytek kominowy z dziuplą do wys. 2m i murszem wewnętrznym pnia 10 Buk pospolity Fagus silvatica średni susz, w trybie awaryjnym usunąć konar wiszący nad ławką 11 Lipa szerokolistna Tilia plathyphyllos drobny susz 12 Grab pospolity +klon polny Carpinus betulus Klon jawor Acer pseudoplatanus średni susz 14 Klon zwyczajny Acer platanoides średni susz, na 9 m dociąć tylec 40cm 15 Klon polny - usunięte 15a Uwagi Samosiewy klonu zwyczajnego średnicy 3 5cm - 17 sztuk i 8 sztuk średnicy 9 13 cm - usunąć samosiewy - pozostawić jedynie docelowe najokazalsze 3 szt. 15b Wiąz szypułkowy Ulmus leavis Modrzew europejski Larix decidua średni susz 17 Modrzew europejski Larix decidua suchy, USUNĄĆ 18 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum zaatakowany przez 19 Lipa szerokolistna Tilia plathyphyllos

7 20 20 Grab pospolity Carpinus betulus nieliczny średni susz, pozostałość po dwójce, w odziomku ubytek wgłębny pnia 21 Jesion wyniosły na 16 m dociąć tylec po odłamanych konarach 21a Gęsty samosiew klonu zwyczajnego + wiąz szypułkowy + klon jawor 26 sztuk o 4 11 cm oraz 30 sztuk o do 4 cmusunąć podrosty pozostawiając w lukach 9 najokazalszych egzemplarzy przyszłościowych 22 Buk pospolity Purpurowy Fagus silvatica Purpurea Grab pospolity Carpinus betulus Grab pospolity Carpinus betulus Klon polny Acer campestre Dąb szypułkowy Quercus robur liczny średni i gruby susz 27 Grab pospolity Carpinus betulus średni susz 27a. Klon zwyczajny Acer platanoides grupa 8 szt podrostów z samosiewu, do usunięcia 5 sztuk pozostawić 2 najokazalsze sztuki w lukach 27b Klon zwyczajny Acer platanoides Dąb szypułkowy Quercus robur gruby susz i suche konary 29 Klon polny Acer campestre Lipa drobnolistna Tilia cordata gruby susz w środkowych partiach korony 31 Klon jawor Acer pseudoplatanus a Grab pospolity Carpinus betulus b Grab pospolity Carpinus betulus Dąb szypułkowy Quercus robur średni i gruby susz 33 Dąb szypułkowy Quercus robur nieliczny gruby susz, w odziomku ślady murszu wewnętrznego 34 Robinia biała Usunięte 35 Klon zwyczajny Acer platanoides Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni susz 37 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Dąb czerwony Quercus rubra drobny susz 39 Dąb czerwony Quercus rubra średni susz 39a Jesion wyniosły Fraxinus excelsior b Czereśnia ptasia Brzoza brodawkowa Betula verrucosa Brzoza brodawkowa Betula verrucosa Lipa drobnolistna Tilia cordata nieliczny średni susz 43 Klon zwyczajny Acer platanoides Klon polny Acer campestre a Grab pospolity + klon zwyczajny grupa 14 sztuk podrostów, - 10 podrostów usunąć pozostawiając w lukach 4 egzemplarze najokazalsze 45 Jarząb pospolity - usunięte 46 Buk pospolity Fagus silvatica średni susz 47 Dąb czerwony średni susz 48 Topola czarna Włoska Populus nigra Italica Topola włoska - usunięte 50 Kasztanowiec usunięty 51 Robinia biała Robinia pseudoacacia średni susz 52 Topola czarna Włoska Populus nigra Italica Jesion wyniosły Fraxinus excelsior a Klon zwyczajny Acer platanoides b Wiąz szypułkowy Ulmus levis Dąb czerwony Quercus rubra średni susz 55 Dąb czerwony Quercus rubra średni susz 55a Dąb czerwony Quercus rubra Dąb czerwony Quercus rubra średni i gruby susz 57 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum zaatakowany przez

8 21 58 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum zaatakowany przez 58a Samosiewy klonu + grab + bez czarny o do 8 cm 21 sztuk, usunąć 15 szt pozostawiając w lukach 6 najokazalszych przysłościowych sztuk 58b Jesion wyniosły+ grab pospolity + klon zwyczajny +kasztanowiec c Bez czarny + samosiewy klonu zwyczajnego do usunięcia z pozostawieniem 2 odmłodzonych krzewów bzu 59 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni susz, obrośnięty bluszczem 60 Klon zwyczajny Acer platanoides średni i gruby, obrośnięty bluszczem 61 Klon polny Acer campestre średni i gruby susz 62 Klon polny Acer campestre Klon zwyczajny Acer platanoides Grab pospolity Carpinus betulus Żywotnik zachodni Thuja occidentalis a Jesion wyniosły + klon zwyczajny samosiewy, tuż przy pniu żywotnika do usunięcia 66 Jałowiec sabiński Juniperus sabina krz 3 3 do odmłodzenia 67 Jałowiec sabiński Juniperus sabina krz 3 3 do odmłodzenia 67a Klon zwyczajny Acer platanoides do usunięcia 67b Klon zwyczajny Acer platanoides powalony do usunięcia 68 Klon jawor Acer pseudoplatanus usunąć pień średnicy 22cm, konkurencja dla żywotnika 69 Żywotnik zachodni Thuja ociidentalis drobny susz 70 Żywotnik zachodni Thuja ociidentalis Żywotnik zachodni Thuja ociidentalis Żywotnik zachodni Thuja ociidentalis szczytowa część korony sucha 73 Żywotnik zachodni Thuja ociidentalis Żywotnik zachodni Thuja ociidentalis Klon jawor Acer pseudoplatanus cięcia redukcyjne usunąć pnie zagłuszające do strony żywotnik 76 Jałowiec sabiński Juniperus sabina krz Jałowiec sabiński Juniperus sabina krz 2 2 +klon zwyczajnysamosiew suche do usunięcia 78 Jałowiec sabiński Juniperus sabina krz Jałowiec sabiński Juniperus sabina krz 5 1,5 usunąć bez czarny średnicy 13cm, rosnący w krzewie jałowca 80 Jałowiec - wycięte 81 Klon zwyczajny Acer platanoides rozwidla się na 0,5, 1,5 i 3m(w trzech miejscach) Żywotnik zachodni Thuja ociidentalis , za granicami parku 90 Klon zwyczajny Acer platanoides nieliczny średni susz 90b. Zwarta skupina bzu czarnego, jaśminowca i podrostów klonu do 7 usunąć pozostawiając jedynie krzewy jaśminowca 91. Klon zwyczajny Acer platanoides Dąb szypułkowy Quercus robur średni susz 91. Dąb szypułkowy Quercus robur średni susz 92. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum drobny susz, zaatakowany przez 93. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum Klon jawor Acer platanoides średni susz 95. Lipa drobnolistna Tilia cordata

9 Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum 110/ rozwidla się na wysokości 2m, gruby susz, silnie zaatakowany przez 97. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum zaatakowany przez 98. Kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum zaatakowany przez, średni susz 99. Lipa drobnolistna Tilia cordata drobny susz 100. Buk pospolity Fagus silvatica ze złamanymi konarami suchy do usunięcia 101. Grab pospolity Carpinus betulus c Lipa drobnolistna Tilia cordata d Klon zwyczajny Acer platanoides e Lipa drobnolistna Tilia cordata Dąb szypułkowy Quercus robur średni susz 103. Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon zwyczajny Acer platanoides średni susz 105. Dąb szypułkowy Quercus robur liczny średni susz 107a Gęsty samosiew bzu czarnego + podrosty klonu zwyczajnego o wys. 4 5 m o do 6 cm do usunięcia z pozostawieniem pojedynczych egzemplarzy krzewów i nielicznych najokazalszych podrostów klonu Dąb szypułkowy Quercus robur średni susz 107. Dąb szypułkowy Quercus robur Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Buk pospolity Fagus silvatica średni susz 112a. Dąb szypułkowy Querrcus robur prowadnik złamany na 8 m USUNĄĆ 111. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Jesion wyniosły Fraxinus excelsior na 17m pęknięty konar 40, do docięcia, średni susz 113. Dąb szypułkowy Quercus robur średni susz 114. Klon zwyczajny Acer platanoides z listwą mrozową 115. Klon zwyczajny Acer platanoides średni susz 116. Robinia biała Robinia pseudoacacia odziomek z murszem, powalona, podparta, do usunięcia 117. Klon zwyczajny Acer platanoides przy ogrodzeniu, 10 sztuk 118. Choina kanadyjska Tsuga canadensis liczny średni susz 119. Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon zwyczajny Acer pseudoplatanus Buk pospolity Fagus silvatica średni susz 122. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni susz 123. Klon jawor Acer pseudoplatanus Wiąz szypułkowy Ulmus leavis Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus średni susz 127. Klon jawor Acer pseudoplatanus Klon jawor Acer pseudoplatanus Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon jawor Acer pseudoplatanus średni susz 131. Klon jawor Acer pseudoplatanus Robinia biała Robinia pseudoacacia średni susz 133. Robinia biała Robinia pseudoacacia Buk pospolity Fagus silvatica średni susz 135. Robinia biała Robinia pseudoacacia Klon jawor Acer pseudoplatanus Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Lipa drobnolistna Tilia cordata

10 Klon jawor Acer pseudoplatanus Lipa drobnolistna Tilia cordata drobny susz 141. Klon jawor Acer pseudoplatanus przewodnik, murszem złamany na 6m, korona z odrostów, do usunięcia 142. Wiąz szypułkowy Ulmus leavis słaby 143. Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata 54/ nieliczny średni susz 146. Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon zwyczajny Acer platanoides zwisający konar średnicy 20cm do stracenia 148. Dąb szypułkowy Quercus robur korona obumarła w 90%, zdrowy 1 prowadnik, do usunięcia 4 konary średnicy 65cm 149. Lipa drobnolistna Tilia cordata średni susz 150. Lipa drobnolistna Tilia cordata wycięte 152. Grab pospolity Carpinus betulus Klon polny Acer campestre Grab pospolity Carpinus betulus Grab pospolity Carpinus betulus Wiąz szypułkowy Ulmus leavis średni susz 157. Grab pospolity Carpinus betulus Dąb -wycięty 159. Klon zwyczajny Acer platanoides Lipa drobnolistna Tilia cordata Robinia biała Robinia pseudoacacia pochylona, ślady murszu wewnętrznego pnia 162. Klon polny Acer campestre a Robinia biała Robinia pseudoacacia pochylona, z murszem, zagrzybiona 163. Grab pospolity Carpinus betulus 78/ Klon zwyczajny Acer platanoides Wiąz szypułkowy Ulmus leavis słaby z grafiozą, średni susz 166. Grab pospolity Carpinus betulus a Lipa drobnolistna Tilia cordata b Kasztanowiec słaby 168c Robinia biała Robinia pseudoacacia drobny susz 168d Robinia biała Robinia pseudoacacia Robinia biała Robinia pseudoacacia a Lipa drobnolistna Tilia cordata Lipa drobnolistna Tilia cordata złamana na 10m, korona z pojedyńczego bocznego konaru, do usunięcia 169. Dąb szypułkowy Quercus robur pochylona, średni susz 170. Lipa drobnolistna Tilia cordata nieliczny średni susz 171. Dąb szypułkowy Quercus robur średni i gruby susz 172. Robinia biała Robinia pseudoacacia Dąb szypułkowy Quercus robur porośnięty kwitnącym bluszczem, średni susz 174. Grab pospolity - wycięty 175. Wiąz szypułkowy Ulmus leavis Grab pospolity Carpinus betulus Grab pospolity Carpinus betulus Robinia - wycięta 179. Lipa drobnolistna Tilia cordata średni susz

11 Wiąz szypułkowy Ulmus leavis Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon polny Acer campestre Klon polny Acer campestre drobny susz 184. Klon polny Acer campestre Lipa drobnolistna Tilia cordata drobny susz 186. Lipa drobnolistna Tilia cordata nieliczny średni susz 187. Klon polny Acer campestre Grab pospolity Carpinus betulus Grab pospolity Carpinus betulus drobny susz Grab pospolity Carpinus betulus Robinia biała Robinia pseudoacacia pochylona po cięciach 192..wycięte 193. Grab pospolity Carpinus betulus Klon polny Acer campestre gruby susz, korona silnie zdeformowana po cięciach, nieliczny średni susz i tyce o do 15 cm Grab pospolity Carpinus betulus drobny susz 196. Grab pospolity Carpinus betulus drobny susz 197. Grab pospolity Carpinus betulus drobny susz Grab pospolity Carpinus betulus drobny susz 200. Grab pospolity Carpinus betulus drobny susz 201. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior średni susz 202. Świerk pospolity Picea abies liczne tylce 10, egzemplarz słaby, zamierający 203. Klon zwyczajny Acer platanoides Klon polny Acer campestre prowadnik złamany na 6m, dociąć usunąć susz obrośnięty kwitnącym bluszczem, zostawić, dociąć i usunąć susz 206a Lipa drobnolistna Tilia cordata Klon polny Acer campestre gruby susz, zamierający, w 90% suchy - do usunięcia 208. Pień 60 cm 209. Podrosty samosiewu bzu czarnego, wiązu, klonu, czeremchy średnicy do 10cm luźno, w podszyciu podrost klonu, bzu czarnego, wiązu i robinii, do usunięcia 210. Podrost samosiewu bzu czarnego, wiązu, klonu, klonu polnego, czeremchy średnicy do 10cm luźno, w podszyciu podrost klonu, bzu czarnego, wiązu i robinii, do usunięcia-pozostawić jedynie pas szerokości 3,5m od muru oporowego skarpy i ogrodzenia

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VI/57/2011 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 czerwca 2011r.

UCHWAŁA nr VI/57/2011 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 czerwca 2011r. UCHWAŁA nr VI/57/2011 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody. Na podstawie art. 44 ust. 4 oraz art. 45 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej;

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej; Lp. Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa Średnica pnia [cm] Średnica korony [m] SEKTOR N Wysokość [m] 1 Tilia cordata lipa drobnolistna 7 7 1-0 susz 0%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem 1 SPIS TREŚCI I. Dane informacyjne II. Dane ogólne Materiały wyjściowe Przedmiot i cel opracowania III. Inwentaryzacja szaty roślinnej IV. Gospodarka drzewostanem Tab.1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki

Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych. Opis. Nr działki Załącznik nr 3 do Formularza oferty Wykaz drzew przeznaczonych do cięć pielęgnacyjnych i korekcyjnych L.p Gatunek drzewa Nr drzewa Obwód pnia Nr działki Opis 1. Klon zwyczajny 3 274 cm 4580/18 Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

DRZEWA LIŚCIASTE W POJEMNIKU

DRZEWA LIŚCIASTE W POJEMNIKU Szkółka Drzew i Krzewów Radwanice Adam Kaliszewski Różana 19, 59-160 Radwanice Tel.: 076/ 83 11 607, NIP: 693-115-17-38 BS Legnica F. Radwanice, 61 8649 1057 2001 0001 2247 0001 DRZEWA LIŚCIASTE W POJEMNIKU

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody Ożywionej

Pomniki Przyrody Ożywionej Zestawienie pomników przyrody ożywionej Gmina Polkowice Pomniki Przyrody Ożywionej Nr Nazwa obiektu Rodzaj Miejscowość Opis stanowiska Podstawa prawna objęcia ochroną Uwagi dot. zachowania lub zniesienia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640)

Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Załacznik do rozporządzenia Nr 25 Wojewody ego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 3640) Lp. 1 miński Cegłów Kiczki Własność Gminy Cegłów / Szkoła Podstawowa w Kiczkach drzewo Wiąz szypułkowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim)

Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim) Pomniki przyrody Gminy Elbląg stan na 2010 r. (zgodnie z Rejestrem pomników przyrody w województwie warmińsko-mazurskim) Lp. Nr ew. Obiekt Obwód cm Wysokość m Lokalizacja Rok uznania 1 38/88 Quercus robur

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu i adres:

Nazwa obiektu i adres: 1 S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 365024-2010 z dnia 2010-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica Dostawa drzew jak niŝej : 1. modrzew europejski Larix decidua - 6 sztuk 2. choina kanadyjska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU

S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ METRYKA PROJEKTU S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e SZEŚĆ Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ Marcin Czyżowski ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29;

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki.

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel. 500 260074, 501 273332 Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.09.2019 r. 21-580 Wisznice,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/686/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5839 UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6703 UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 LEGENDA rośliny do wycinki z powodów sanitarnych rośliny do wycinki z powodów kompozycyjnych O rośliny do konserwacji 21-1 1. brzoza brodawkowata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59

Tab.2. Liczba drzew poszczególnych taksonów na opracowywanym terenie. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba drzew. Acer platanoides Klon pospolity 59 21 ROŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA DRZEWOSTANU Pod względem bogactwa gatunkowego, park w Janczewie jest stosunkowo ubogi, na opracowywanym terenie zarejestrowano występowanie zaledwie 18 taksonów drzew liściastych.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski

Park pałacowy w Kobylnikach. Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Park pałacowy w Kobylnikach Mieczysław Czekalski, Tomasz Bojarczuk, Krzysztof Borkowski Kobylniki położone są na północny zachód od Poznania, w powiecie szamotulskim, 8 km od siedziby powiatu. Pod względem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y

PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT REWITALIZACJI PARKU IM. F. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU INWENTARYZACJA, WALORYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM W PARKU PRZY UL. CHOPINA W ŚWINOUJŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC CHOPINA I PIŁSUDSKIEGO NA DZ. NR EWID.

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2019 / WIOSNA 2020

JESIEŃ 2019 / WIOSNA 2020 SZKÓŁKA DRZEW Stanisław Komsta Klementowice 1A, 24-170 Kurów GPS: 51 22.131' N 22 06.469' E tel. 509 39 40 30, fax 81 882 33 63 http://www.komsta.info/ JESIEŃ 2019 / WIOSNA 2020 MATERIAŁ W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo