DUŻA RAMA KOMUNIKACYJNA MIASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUŻA RAMA KOMUNIKACYJNA MIASTA"

Transkrypt

1 DUŻA RAMA KOMUNIKACYJNA MIASTA - DROGA ZIELONA OD UL. HALLERA DO AL. NIEPODLEGŁOŚCI - ODCINEK OD AL. NIEPODLEGŁOŚCI DO OBWODNICY METROPOLITALNEJ Prezes Biura Projektów Budownictwa Komunalnego mgr inż. J.T. Kosiedowski

2 PRZESTRZEŃ MIEJSKA ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE LAT 60/70TYCH XX WIEKU Koncepcja układu podstawowego zespołu Gdańsk Gdynia z systemem obwodnic oraz trasami średnicowymi (Droga Czerwona, Droga Zielona). Droga Czerwona Spacerowa Nowa Politechniczna Słowackiego - PRZESTRZEŃ MIEJSKA MOŻLIWOŚCI JEJ KSZTAŁTOWANIA - - Aglomeracja Gdańsk Gdynia Ruch Miejski Jan Bogusławski, Gdańsk 1973 Armii Krajowej Nowa Małomiejska

3 PRZESTRZEŃ MIEJSKA ZAŁOŻENIA PLANISTYCZNE LAT 60/70TYCH XX WIEKU Około 1980 roku w Europie Zachodniej następuje zmiana myślenia o planowaniu miast: ekologia, rewitalizacja, komunikacja publiczna Koncepcja układu podstawowego zespołu Gdańsk Gdynia z systemem obwodnic oraz trasami średnicowymi (Droga Czerwona, Droga Zielona). Droga Czerwona Spacerowa Nowa Politechniczna Słowackiego - PRZESTRZEŃ MIEJSKA MOŻLIWOŚCI JEJ KSZTAŁTOWANIA - - Aglomeracja Gdańsk Gdynia Ruch Miejski Jan Bogusławski, Gdańsk 1973 Armii Krajowej Nowa Małomiejska

4 PRZESTRZEŃ MIEJSKA RAMA KOMUNIKACYJNA GDAŃSKA - PLANY POWSTRZYMANIA DALSZEJ MIGRACJI POZA OBSZARY MIASTA Rama komunikacyjna Gdańska umożliwia osłabienie ruchu wewnątrz aglomeracji. Obwodnica Trójmiasta Słowackiego Armii Krajowej Obwodnica Południowa

5 DUŻA I MAŁA RAMA KOMUNIKACYJNA GDAŃSKA PODNOSZENIE DOSTĘPNOŚCI ORAZ MOŻLIWOŚĆ WARIANTOWANIA PODRÓŻY Obwodnica Trójmiasta Słowackiego DUŻA RAMA Armii Krajowej MAŁA RAMA Obwodnica Południowa

6 GŁÓWNE CELE RELIZACJI INWESTYCJI KRYTERIA WYBORU WARIANTU, A ROZWÓJ MIASTA Integracja metropolii wspólny rozwój: Gdańsk, Sopot, Żukowo Kontekst wpływu proponowanych wariantów na rozwiązywanie problemów rozwojowych wspólnych dla Gdańska i Sopotu (Obszaru Metropolitalnego) (skala ponadgminna do ZIT)

7 GŁÓWNE CELE RELIZACJI INWESTYCJI KRYTERIA WYBORU WARIANTU, A ROZWÓJ MIASTA Integracja metropolii wspólny rozwój: Gdańsk, Sopot, Żukowo Kontekst wpływu proponowanych wariantów na rozwiązywanie problemów rozwojowych wspólnych dla Gdańska i Sopotu (Obszaru Metropolitalnego) (skala ponadgminna do ZIT) Rewitalizacja Kontekst wykorzystania nowej trasy jako narzędzia rewitalizacji: - dzielnice historyczne (Oliwa, Jelitkowo, Górny Sopot) - nadmorskie tereny rekreacyjne - przestrzenie publiczne dzielnic mieszkaniowych (Osowa, Przymorze, Zaspa)

8 GŁÓWNE CELE RELIZACJI INWESTYCJI KRYTERIA WYBORU WARIANTU, A ROZWÓJ MIASTA Integracja metropolii wspólny rozwój: Gdańsk, Sopot, Żukowo Kontekst wpływu proponowanych wariantów na rozwiązywanie problemów rozwojowych wspólnych dla Gdańska i Sopotu (Obszaru Metropolitalnego) (skala ponadgminna do ZIT) Rewitalizacja Kontekst wykorzystania nowej trasy jako narzędzia rewitalizacji: - dzielnice historyczne (Oliwa, Jelitkowo, Górny Sopot) - nadmorskie tereny rekreacyjne - przestrzenie publiczne dzielnic mieszkaniowych (Osowa, Przymorze, Zaspa) Ekologia Kontekst powiązania oceny rozwiązań z ochroną wartości przyrodniczo -kulturowych i społecznych (szeroko rozumiana ekologia)

9 GŁÓWNE CELE RELIZACJI INWESTYCJI KRYTERIA WYBORU WARIANTU, A ROZWÓJ MIASTA Integracja metropolii wspólny rozwój: Gdańsk, Sopot, Żukowo Kontekst wpływu proponowanych wariantów na rozwiązywanie problemów rozwojowych wspólnych dla Gdańska i Sopotu (Obszaru Metropolitalnego) (skala ponadgminna do ZIT) Rewitalizacja Kontekst wykorzystania nowej trasy jako narzędzia rewitalizacji: - dzielnice historyczne (Oliwa, Jelitkowo, Górny Sopot) - nadmorskie tereny rekreacyjne - przestrzenie publiczne dzielnic mieszkaniowych (Osowa, Przymorze, Zaspa) Ekologia Kontekst powiązania oceny rozwiązań z ochroną wartości przyrodniczo -kulturowych i społecznych (szeroko rozumiana ekologia) Transport publiczny i pas nadmorski Kontekst znaczenia rozwiązań dla poprawy obsługi obszaru stref mieszkaniowych oraz rekreacyjno-turystycznych poprzez transport publiczny (podnoszenie dostępności oraz wariantowania podróży) (promocja transportu zbiorowego)

10 WSPÓLNE CELE GDAŃSKA I SOPOTU: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej strefy nadmorskiej, uzdrowiskowej i historycznej obu miast.

11 WSPÓLNE CELE GDAŃSKA I SOPOTU: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej strefy nadmorskiej, uzdrowiskowej i historycznej obu miast. Ochrona i poprawa warunków życia (mieszkaniowych) utrzymanie potencjału rozwojowego struktur mieszkaniowych (liczebność i kondycja ludności, jakość twardej infrastruktury)

12 WSPÓLNE CELE GDAŃSKA I SOPOTU: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej strefy nadmorskiej, uzdrowiskowej i historycznej obu miast. Ochrona i poprawa warunków życia (mieszkaniowych) utrzymanie potencjału rozwojowego struktur mieszkaniowych (liczebność i kondycja ludności, jakość twardej infrastruktury) Trasa Spacerowa - Droga Zielona rozwiązująca, a nie generująca problem: wzrostu zapotrzebowania na miejsca parkingowe w rejonach nadmorskich, Wyprowadzania, a nie wprowadzania tranzytu do strefy nadmorskiej, mieszkaniowoturystycznej wycofanie/ochrona przed kolizją pomiędzy ruchem tranzytowym, a lokalnym oraz wzmocnienie ruchu pieszo-rowerowego rozwój możliwości korzystania ze sprawnej i efektywnej komunikacji publicznej usprawnienie dojazdu do głównych generatorów ruchu i parkowania

13 GŁÓWNE OBSZARY REWITALIZACJI GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA

14 GŁÓWNE OBSZARY ŚRODOWISKOWO CHRONIONE GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA

15 GŁÓWNE OBSZARY ŚRODOWISKOWO CHRONIONE GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA

16 GŁÓWNE OBSZARY ŚRODOWISKOWO CHRONIONE GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA KURORT REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA

17 GŁÓWNE OBSZARY MIESZKANIOWE GÓRNY SOPOT REWITALIZACJA KURORT OBSZARY MIESZKANIOWE REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA OBSZARY CHRONIONE REWITALIZACJA

18 DOJAZD DO GŁÓWNYCH STREF PRACY W GDAŃSKU STREFA PRZEMYSŁOWO PORTOWA AIR PORT CITY DOJAZD DO LOTNISKA, OBWODNICY TRÓJMIEJSKIEJ WRZESZCZ REWITALIZACJA DOJAZD DO OBWODOWEJ POŁUDNIOWEJ, AUTOSTRADY A1

19 OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA SOPOTU TRANZYT PRZEZ GDAŃSK DOJAZD DO SOPOTU STREFA PRZEMYSŁOWO PORTOWA AIR PORT CITY WRZESZCZ REWITALIZACJA DOJAZD DO A1

20 KIERUNKI RUCHU DOJAZD DO SOPOTU STREFA PRZEMYSŁOWO PORTOWA AIR PORT CITY DOJAZD DO GDAŃSKA DOJAZD DO GDAŃSKA WRZESZCZ REWITALIZACJA DOJAZD DO GDAŃSKA

21 DOLNY TARAS POTENCJAŁY ROZWOJU METROPOLII W KONTEKŚCIE REALIZACJI DROGI ZIELONEJ EGRO ARENA OBSŁUGA REKREACYJNA OBSŁUGA STREFY MIESZKANIOWEJ

22 POWIĄZANIA TRASY W KONTEKŚCIE METROPOLITALNYM m. Sopot 20 Osowa Oliwa m. Gdańsk Zaspa Hallera Port PKP m. Żukowo 7 Armii Krajowej 20

23 PODZIAŁ TRASY NA ODCINKI CHARAKTER TRASY podmiejski OSOWA mieszkanie kameralność sielskość

24 ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ MIASTA DROGA ZIELONA DROGĄ DZIELNICOWĄ

25 ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO Sopot Chwaszczyno Droga Zielona Osowa Trójmiejska Obwodnica Oliwa Grunwaldzka Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Strefa mieszkaniowa Jelitkowo Słowackiego Nowa Kościuszki Wrzeszcz Port

26 ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO Sopot Chwaszczyno Droga Zielona Osowa Trójmiejska Obwodnica Oliwa Grunwaldzka Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Strefa mieszkaniowa Jelitkowo Słowackiego Nowa Kościuszki Wrzeszcz Uspokojenie ruchu Port

27 ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO Chwaszczyno Nowa Kielnieńska Nowa Spacerowa Sopot Uspokojenie ruchu Droga Zielona Osowa Uspokojenie ruchu Trójmiejska Obwodnica Oliwa Uspokojenie ruchu Grunwaldzka Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Strefa mieszkaniowa Jelitkowo Słowackiego Nowa Kościuszki Wrzeszcz Uspokojenie ruchu Tunel pod Martwa Wisłą Port Trasa Sucharskiego Obwodnica Południowa

28 ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO Chwaszczyno Nowa Kielnieńska Nowa Spacerowa Sopot Uspokojenie ruchu Droga Zielona Obwodnica Metropolita Osowa Uspokojenie ruchu Trójmiejska Obwodnica Oliwa Uspokojenie ruchu Grunwaldzka Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Strefa mieszkaniowa Jelitkowo Nowa Słowackiego Nowa Kościuszki Nowa Gdańska Wrzeszcz Uspokojenie ruchu Tunel pod Martwa Wisłą Port Trasa Sucharskiego Obwodnica Południowa

29 ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO Chwaszczyno Nowa Kielnieńska Sopot Uspokojenie ruchu Nowa Spacerowa Droga Zielona Droga Zielona Obwodnica Metropolita Osowa Uspokojenie ruchu Trójmiejska Obwodnica Oliwa Uspokojenie ruchu Grunwaldzka Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Strefa mieszkaniowa Jelitkowo Uspokojenie ruchu Droga Zielona Nowa Słowackiego Nowa Kościuszki Nowa Gdańska Wrzeszcz Uspokojenie ruchu Tunel pod Martwa Wisłą Port Trasa Sucharskiego Obwodnica Południowa

30 STUDIUM UWARUNKOWAŃ GDAŃSKA I SOPOTU SYSTEM TRANSPORTOWY BITWY POD PŁOWCAMI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA POŁĄCZENIE Z DROGĄ ZIELONĄ DROGA ZIELONA

31 STUDIUM UWARUNKOWAŃ GDAŃSKA I SOPOTU ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OCHRONA OBSZARU UZDROWISKA A1 I A2 PIORYTET ROZWOJU FUNKCJI UZDROWISKOWEJ OBSZARY OCHRONY B1- B2 OBSZAR OCHRONY C STREFA OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY OBSZAR WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW OBSZAR O ZNACZENIU KRAJOWYM I REGIONALNYM

32 STREFY OCHRONY GDAŃSKA I SOPOTU TPK SOPOT KURORT PARK JELIITKOWSKI PARK PARK REGANA PRZYMORZE POTOK JELITKOWSKI PAS NADMORSKI OŚ OLIWSKA OBSZAR A1 OBSZAR B1 WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW PARK OLIWSKI PARK OLIWSKI KORYTARZ EKOLOGICZNY POTOKU OLIWSKIEGO TPK

33 KORYTARZE KOMUNIKACYJNE DROGA ZIELONA I NOWA SPACEROWA TPK NA TLE STREF OCHRONY GDAŃSKA I SOPOTU USTALENIA STUDIUM GDAŃSKA I SOPOTU SOPOT KURORT PARK JELIITKOWSKI PAS NADMORSKI PARK PARK REGANA PRZYMORZE POTOK JELITKOWSKI OŚ OLIWSKA PARK OLIWSKI KORYTARZ EKOLOGICZNY POTOKU OLIWSKIEGO TPK

34 GŁÓWNE OBSZARY KONFLIKTU STREFY OCHRONY GDAŃSKA I SOPOTU TPK A Korytarz komunikacyjny Droga zielona i Nowa Spacerowa SOPOT KURORT PARK JELIITKOWSKI PAS NADMORSKI PARK PARK REGANA PRZYMORZE POTOK JELITKOWSKI OŚ OLIWSKA PARK OLIWSKI KORYTARZ EKOLOGICZNY POTOKU OLIWSKIEGO TPK

35 KORZYŚCI REALIZACJI TRASY WJAZD/WYJAZD DO/Z SOPOTU Nowa Spacerowa + Tunel pod Pachołkiem Uspokojenie ruchu na Al. Niepodległości DO SOPOTU Sopot USPOKOJENIE RUCHU

36 KORZYŚCI REALIZACJI TRASY REWITALIZACJA OLIWA I JELITKOWO Uspokojenie ruchu na ulicach Opata Rybińskiego - Stara Spacerowa Rewitalizacja Oliwy USPOKOJENIE RUCHU Jelitkowo Oliwa USPOKOJENIE R UCHU

37 ORIENTACJA - PRZEBIEG TRASY

38 KORZYŚCI REALIZACJI TRASY - OSOWA Tunel+ Nowa Spacerowa+ Nowa Kielnieńska Uspokojenie ruchu - Kielnieńska, kładka nad O.T Osowa USPOKOJENIE RUCHU

39 ZADANIE 1 (Nowa Spacerowa G2/2 + Nowa Kielnieńska G1/2 + węzeł Drogi Zielonej/ Al. Grunwaldzkiej 1 jezdniowy) Włączenie w węzeł Chwaszczyno Obwodnicy Metropolitalnej Węzeł Wysoka 2 JEZDNIE Skrzyżowanie Drogi Zielonej z al. Niepodległości/ Grunwaldzką 2 poziomowe, 1 jezdniowe

40 SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE 1. ODCINEK NOWA SPACEROWA LINIE MPZP NOWA SPACEROWA (7m) NOWA SPACEROWA (7m) PIESZO-ROWEROWY (3,5m) ZIELEŃ (2m) PAS DZIELĄCY (2m) 2. ODCINEK TUNEL POD PACHOŁKIEM TUNEL (7m) TUNEL (7m) LINIE MPZP 3. ODCINEK GOSPODY - POMORSKA (~16m) LINIE MPZP DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) TERENY CHODNIK + ŚCIEŻKA MIESZKANIOWE (2m + 2m) ZIELEŃ (10m) PAS NADMORSKI

41 ZADANIE 2 (odcinek od Al. Hallera do Al. Jana Pawła II 2 jezdniowy, odcinek do Al. Jana Pawła II do ul. Gospody/ Łokietka 1 jezdniowy, tramwaj wzdłuż Drogi Zielonej i ul. O. Wybrzeża) 1 JEZDNIA 2 JEZDNIE

42 SZCZEGÓŁOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEKROJE NORMALNE CD. 4. ODCINEK POMORSKA OBROŃCÓW WYBRZEŻA LINIE MPZP REZERWA TRAMWAJ (10m) DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) TERENY CHODNIK + ŚCIEŻKA MIESZKANIOWE (2m + 2m) PAS NADMORSKI 5. ODCINEK OBROŃCÓW WYBRZEŻA JANA PAWŁA II I ETAP BUDOWY LINIE MPZP DROGA ZIELONA (7m) REZERWA (7m) TERENY CHODNIK + ŚCIEŻKA MIESZKANIOWE (2m + 2m) TRAMWAJ PAS NADMORSKI 6. ODCINEK JANA PAWŁA II - HALLERA LINIE MPZP DROGA ZIELONA (7m) DROGA ZIELONA (7m) TERENY CHODNIK + ŚCIEŻKA MIESZKANIOWE (2m + 2m) TRAMWAJ PAS NADMORSKI

43 TRAFIK DLA WYBRANEGO WARIANTU Stan istniejący. Natężenie ruchu na Drodze Zielonej w godzinie szczytu popołudniowego

44 TRAFIK DLA WYBRANEGO WARIANTU Prognozowane natężenie ruchu na Drodze Zielonej w godzinie szczytu popołudniowego ZADANIE 1 (Nowa Spacerowa G2/2 + Nowa Kielnieńska G1/2 + węzeł Drogi Zielonej/ Al. Grunwaldzkiej 1 jezdniowy) ZADANIE 2 (odcinek od Al. Hallera do Al. Jana Pawła II 2 jezdniowy, odcinek do Al. Jana Pawła II do ul. Gospody/ Łokietka 1 jezdniowy, tramwaj wzdłuż Drogi Zielonej i ul. O. Wybrzeża)

45 PODZIAŁ NA ZADANIA

46 NAKŁADY INWESTYCYJNE Zadanie 1 L.p. Kategoria kosztów WA WB WC WD I Prace przygotow aw cze II Dokumentacja przetargow a III Nadzór inw estorski/inżynier kontraktu IV Roboty budow lane V Rezerw a VI Całkow ity koszt (z rezerw ą) VII Całkowity koszt (bez rezerwy)

47 NAKŁADY INWESTYCYJNE Zadanie 2 L.p. Kategoria kosztów WA WB1 WB2 WC1 WC2 WD I Prace przygotow aw cze II Dokumentacja przetargow a III Nadzór inw estorski/inżynier kontraktu IV Roboty budow lane V Rezerw a VI Całkow ity koszt (z rezerw ą) VII Całkowity koszt (bez rezerwy)

48 PODSUMOWANIE DZIĘKI REALIZACJI ZADANIA 1 (Nowa Spacerowa, Tunel, Nowa Kielnieńska) Wyprowadzenie ruchu ze Starej Oliwy i Sopotu Ograniczenie ruchu tranzytowego w Osowej + kładka pieszo rowerowa nad Obwodnicą Trójmiasta Włączenie Jelitkowa w obszar kurortu Sopot DZIĘKI REALIZACJI ZADANIA 2 (Droga Zielona) Uporządkowane komunikacji w rejonie Dolnego Tarasu Tramwaj w Drodze Zielonej na odcinku od ulicy Hallera do ulicy Obrońców Wybrzeża Tramwaj w ulicy Obrońców Wybrzeża Pętla integracyjna Pomorska (tramwaj + autobus)

49 KORZYŚCI REALIZACJI TRASY REWITALIZACJA Górny Sopot Osowa USPRAWNIENIE DOJAZDU Obwodnica Trójmiasta REWITALIZACJA Oliwa Grunwaldzka/ Niepodległości REWITALIZACJA Jelitkowo

50 PODZIAŁ ZADAŃ NA ODCINKI Zadanie 1 Węzeł Chwaszczyno odcinek VIII Węzeł Wysoka Węzeł Kierunkowy odcinek I odcinek II Skrzyżowanie Al. Niepodległości odcinek III Zadanie 2 Obwodnica Metropolitalna Obwodnica Trójmiasta Skrzyżowanie Al. Grunwaldzką Skrzyżowanie ul. Gospody ul. Pomorska ul. Obrońców Wybrzeża odcinek VII ul. Jana Pawła II odcinek VI odcinek V odcinek IV al. Hallera

51 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK IV-VI

52 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK IV

53 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK V

54 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK VI

55 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 2 - ODCINEK VI

56 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK I-III

57 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK III

58 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK II

59 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK I

60 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄNIE - ZAD. 1 - ODCINEK VIII

61 KORZYŚCI REALIZACJI TRASY REWITALIZACJA Górny Sopot Osowa USPRAWNIENIE DOJAZDU Obwodnica Trójmiasta REWITALIZACJA Oliwa Grunwaldzka/ Niepodległości REWITALIZACJA Jelitkowo

62 ROZWÓJ RAMY KOMUNIKACYJNEJ GDAŃSKA JAKO OSI TRANSPORTU MIĘDZYDZIELNICOWEGO Chwaszczyno Nowa Kielnieńska Sopot Uspokojenie ruchu Nowa Spacerowa Droga Zielona Droga Zielona Obwodnica Metropolita Osowa Uspokojenie ruchu Trójmiejska Obwodnica Oliwa Uspokojenie ruchu Grunwaldzka Chłopska-Rzeczpospolitej-Gospody Strefa mieszkaniowa Jelitkowo Uspokojenie ruchu Droga Zielona Nowa Słowackiego Nowa Kościuszki Nowa Gdańska Wrzeszcz Uspokojenie ruchu Tunel pod Martwa Wisłą Port Trasa Sucharskiego Obwodnica Południowa

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XI/24/2015 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 9 grudnia 2015 r.

Uchwała nr XI/24/2015 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 9 grudnia 2015 r. Uchwała nr XI/24/2015 Rady Dzielnicy Osowa z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska Na podstawie 15 ust. 1 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ DOLNEGO TARASU W GDAŃSKU

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ DOLNEGO TARASU W GDAŃSKU NOWOCZESNY SYSTEM TRANSPORTOWY NOWA JAKOŚĆ DOLNEGO TARASU ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ DOLNEGO TARASU W GDAŃSKU granice Dolnego Tarasu przyjęte dla realizacji zlecenia Miejskie promenady wczoraj i jutro

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3]

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3] Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do modelowania systemów transportowych EMME/2 [Emme 3] Autorzy: mgr inż. Jan T. Kosiedowski mgr inż. Tadeusz Mendel Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU

UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU UCHWAŁA NR XVII/190/2012 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Sopotu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego.

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Podniesienie rangi Gdańska jako miasta portowego. Cele

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada, S droga

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU

PREZENTACJA PROJEKTU PREZENTACJA PROJEKTU WSTĘP Prezentacja przedstawia wyniki opracowania pt. Studium obsługi komunikacyjnej dzielnicy Żoliborz, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ul. Krasińskiego, na zachód od pl. Wilsona

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice

Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice Informacja Prezydenta Miasta nt. inwestycji komunikacyjnych w mieście 1. Planowane inwestycje komunikacyjne 2. Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne 3. Zakończone w roku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Londyn, Docklands Thems Park TRASA PRZEBIEGU PKM W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

30.06.2014. 30 czerwca 2014

30.06.2014. 30 czerwca 2014 TRASA KOMUNIKACYJNA tzw. NOWA POLITECHNICZNA spotkanie informacyjne z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny i Radnymi Miasta Gdańska 3 czerwca 214 PLAN PREZENTACJI 1. UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO URBANISTYCZNE PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA NA TEMAT BUDOWY DROGI ZIELONEJ

OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA NA TEMAT BUDOWY DROGI ZIELONEJ OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA NA TEMAT BUDOWY DROGI ZIELONEJ - wyniki sondażu przeprowadzonego w dniach 10-16 czerwca 2016 na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Gdańska 1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO D R H A B. I N Ż. K A Z I M I E R Z J A M R O Z, D R I N Ż. L E C H M I C H A L S K I M G R I N Ż.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - w liczbach Długość nowych torów Czas realizacji projektu Planowany termin oddania do użytku całości trasy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.02.04.02-22-0001/17 2. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Budowa gotowości

Bardziej szczegółowo

Rozwój sieci drogowej III etap

Rozwój sieci drogowej III etap Rozwój sieci drogowej III etap Źródło: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Załącznik do uchwały nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. (poz. 252) Rozwój sieci kolejowej III etap

Bardziej szczegółowo

Potencjalne kierunki rozwoju systemu transportowego w obszarze Metropolitalnym - wybrane zagadnienia

Potencjalne kierunki rozwoju systemu transportowego w obszarze Metropolitalnym - wybrane zagadnienia Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego na przykładzie miasta Gdańska Potrzeby, wyzwania i plany nowoczesnej urbanizacji miasta Gdańsk 23.03.2015 Potencjalne kierunki rozwoju systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM WYKAZ PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ IZ RPO WP W TRYBIE POZAKONKURSOWYM L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku Nazwa wnioskodawcy 1. RPPM.07.01.01-22-0001/17 Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO RAPORT NT. WYNIKÓW STUDIUM WYKONALNOŚCI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 13 STYCZNIA 2011 R. GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju sieci transportowej w województwie pomorskim

Kierunki rozwoju sieci transportowej w województwie pomorskim Kierunki rozwoju sieci transportowej w województwie pomorskim Ryszard Świlski Zarząd Województwa Pomorskiego Jakub Pietruszewski Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego Pomorskie Forum Drogowe Gdynia,

Bardziej szczegółowo

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin

dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI Studium komunikacyjne miasta Lublin Lublin, 6 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROBLEMAMI ZGŁASZANYMI PODCZAS I WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH WYZWANIA

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROBLEMAMI ZGŁASZANYMI PODCZAS I WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH WYZWANIA WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROBLEMAMI ZGŁASZANYMI PODCZAS I WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH WYZWANIA Lp. Główne problemy rozwoju przestrzennego zgłaszane przez mieszkańców Przyznane punkty w kategorii WAśNE Przyznane

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK EURO 2012 Komunikacja i transport

GDAŃSK EURO 2012 Komunikacja i transport GDAŃSK EURO 2012 Komunikacja i transport Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 08.02.2012 r. EURO 2012 w Gdańsku 3 mecze grupowe Grupy C (Gdańsk/Poznań) 10 czerwca (niedziela) HISZPANIA WŁOCHY godz. 18.00 14

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEBIEGU TRASY GDAŃSK POŁUDNIE-WRZESZCZ I OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ANALIZA PRZEBIEGU TRASY GDAŃSK POŁUDNIE-WRZESZCZ I OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ANALIZA PRZEBIEGU TRASY GDAŃSK POŁUDNIE-WRZESZCZ I OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ KAMPUSU POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG dr inż. arch. Romanika Okraszewska mgr inż. Krystian Birr

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański

1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 1. NAZWA PROJEKTU Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk Starogard Gdański 2. DANE PODSTAWOWE Lokalizacja: - Województwo: pomorskie - Powiat: gdański i starogardzki, - Gmina: Gdańsk, Pruszcz

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKIE BADANIA RUCHU 2016 BROSZURA INFORMACYJNA. Projekt zrealizowany na zlecenie miasta Gdańsk przez firmę VIA VISTULA

GDAŃSKIE BADANIA RUCHU 2016 BROSZURA INFORMACYJNA. Projekt zrealizowany na zlecenie miasta Gdańsk przez firmę VIA VISTULA BROSZURA INFORMACYJNA Projekt zrealizowany na zlecenie miasta Gdańsk przez firmę VIA VISTULA KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU W GDAŃSKU Kompleksowe Badania Ruchu to badania zachowań komunikacyjnych, czyli informacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia

Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia Policjanci informują mieszkańców Gdańska oraz osoby przyjezdne o obowiązujących w dniu dzisiejszym zmianach organizacji ruchu na niektórych ulicach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ STADIUM DOKUMENTACJI KONCEPCJA PROGRAMOWA NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 marca 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/168/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 marca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

KONCEPCJA PROGRAMOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ STADIUM DOKUMENTACJI KONCEPCJA PROGRAMOWA NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-6 SŁUPSK GDAŃSK NA ODCINKU OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Czym jest Budżet Obywatelski? Aktualności Dokumenty projekt uchwały i załączniki FAQ (często zadawane pytania)

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Czym jest Budżet Obywatelski? Aktualności Dokumenty projekt uchwały i załączniki FAQ (często zadawane pytania) www.gdansk.pl/budzet-obywatelski Czym jest Budżet Obywatelski? Aktualności Dokumenty projekt uchwały i załączniki FAQ (często zadawane pytania) 43. spotkanie obywatelskie Mój dom, moja dzielnica, moje

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie inwestycji infrastrukturalnych w rozwoju miasta i metropolii. Przypadek Metropolii Trójmiejskiej

Rola i znaczenie inwestycji infrastrukturalnych w rozwoju miasta i metropolii. Przypadek Metropolii Trójmiejskiej Rola i znaczenie inwestycji infrastrukturalnych w rozwoju miasta i metropolii. Przypadek Metropolii Trójmiejskiej Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska 28 1.

Bardziej szczegółowo

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. 2 Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez trzy miasta Gdynię, Sopot i Gdańsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK PO 1 LIPCA 2012

GDAŃSK PO 1 LIPCA 2012 GDAŃSK PO 1 LIPCA 2012 DOBRE WZORCE I DOŚWIADCZENIA ORGANIZACYJNE Schemat organizacyjny Urząd Miejski w Gdańsku Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 STADION Biuro Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 Gdańskie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA

WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WPŁYW BUDOWY POMORSKIEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1 NA ZAKRES ZADAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Feliks PANKAU Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

"Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73.

Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK73. 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. LOKALIZACJA INWESTYCJI... 2 3. ZAKRES INWESTYCJI... 2 4. CEL INWESTYCJI... 2 5. WARIANTY INWESTYCYJNE... 3 5.1 WARIANT 1 (czerwony)...5 5.2 WARIANT 2 (żółty)...7

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Studium transportowe dla miasta Wadowice

Studium transportowe dla miasta Wadowice Studium transportowe dla miasta Wadowice Politechnika Krakowska Zakład Systemów Komunikacyjnych www.zsk.pk.edu.pl PBS Spółka z o.o. www.pbs.pl WERSJA DO KONSULTACJI LIPIEC 2017 Cele studium główny stworzenie

Bardziej szczegółowo

m.st. Warszawa Warszawska Polityka Mobilności

m.st. Warszawa Warszawska Polityka Mobilności Warszawska Polityka Mobilności Dokument opracowany w 2014 roku przez zespół pod kierunkiem p.dr Andrzeja Brzezińskiego Stanowi uzupełnienie i rozwinięcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROBLEMAMI ZGŁASZANYMI PODCZAS I WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH WYZWANIA

WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROBLEMAMI ZGŁASZANYMI PODCZAS I WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH WYZWANIA WYNIKI GŁOSOWANIA NAD PROBLEMAMI ZGŁASZANYMI PODCZAS I WARSZTATÓW URBANISTYCZNYCH WYZWANIA Lp. Główne problemy rozwoju przestrzennego zgłaszane przez mieszkańców Przyznane punkty w kategorii WAśNE Przyznane

Bardziej szczegółowo

Koncepcja uspokojenia ruchu na osiedlu Wilda w Poznaniu główne założenia

Koncepcja uspokojenia ruchu na osiedlu Wilda w Poznaniu główne założenia POLITECHNIKA POZNAŃSKA Zakład Systemów Transportowych Koncepcja uspokojenia ruchu na osiedlu Wilda w Poznaniu główne założenia Odbiorca: Rada Osiedla Wilda, Zarząd Dróg Miejskich Autorzy: dr inż. Szymon

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI ANODY KONOTOPA PUŁAWSKA CIĄGU ULIC NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU

ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI ANODY KONOTOPA PUŁAWSKA CIĄGU ULIC NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI CIĄGU ULIC PUŁAWSKA DOLINA SŁUŻEWIECKA NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA ANODY W ASPEKCIE PRZEJĘCIA RUCHU PO WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU KONOTOPA PUŁAWSKA Biuro Planowania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II Inwestor: Gmina Miasta Toruń Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II Wykonawca: PROGREG Sp. z o.o. ul. Dekarzy 7C 30-414 Kraków PLAN

Bardziej szczegółowo

Gdzie mieszkania? Gdzie miejsca pracy? Możliwe scenariusze dla polityki przestrzennej w Studium

Gdzie mieszkania? Gdzie miejsca pracy? Możliwe scenariusze dla polityki przestrzennej w Studium Gdzie mieszkania? Gdzie miejsca pracy? Możliwe scenariusze dla polityki przestrzennej w Studium Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi spotkanie 12 maja 2015

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIUM POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

NOWE STUDIUM POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI NOWE STUDIUM POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI ZAŁOŻENIA NOWEJ POLITYKI PRZESTRZENNEJ m zamieszkiwanie g gospodarka zieleń bez i usługi granic z zieleń bez granic w rzeki woda p przestrzenie publiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z warsztatów. Gdańsk Osowa. 10 maja 2011 roku

Sprawozdanie z warsztatów. Gdańsk Osowa. 10 maja 2011 roku Sprawozdanie z warsztatów Gdańsk Osowa 10 maja 2011 roku 10 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. M. Siedleckiego 14 w Gdańsku odbyły się drugie z cyklu 19 warsztatów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, al. Generała Hallera Budujemy powyżej oczekiwań

Gdańsk, al. Generała Hallera Budujemy powyżej oczekiwań Gdańsk, al. Generała Hallera Budujemy powyżej oczekiwań www.atal.pl 113 mieszkań Niepowtarzalne połączenie udogodnień na terenie inwestycji, takich jak kort tenisowy, ogólnodostępne tarasy widokowe na

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

DROGI ROWEROWE JAK I GDZIE?

DROGI ROWEROWE JAK I GDZIE? Prezentacja DROGI ROWEROWE JAK I GDZIE? Urząd Miejski w Gdańsku przy współpracy Gdańskiej Kampanii Rowerowej Gdańsk 2007 Zadania dróg rowerowych w mieście komunikacja codzienna rekreacja turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579 Biuro Inżynierskie VIATECH Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 144 02-305 Warszawa e-mail:office@viatech.pl tel. 022 662 31 58, 022 662 24 26 fax: 022 662 23 86 PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Trasy Olszynki Grochowskiej

Trasy Olszynki Grochowskiej Koncepcja rozwiązania węzła Trasy Olszynki Grochowskiej z Trasą Siekierkowską oraz ulicami Ostrobramską i Grochowską wraz z analizą możliwości zlokalizowania w tym rejonie pętli tramwajowo-autobusowej

Bardziej szczegółowo

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) Beneficjent: Miasto Białystok Koszt całkowity inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy ZAŁOŻENIA AL. JEROZOLIMSKIE RONDO 40-LATKA RONDO DMOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Andrzej Ryński Z-ca dyrektora POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Gdynia położona jest na Zatoką Gdańską, która stanowi wschodnią granicę miasta. Centralne dzielnice

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1

NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 NAZWA PROJEKTU ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 I NR 229 NA ODCINKU OD STAROGARDU GDAŃSKIEGO PRZEZ JABŁOWO DO WĘZŁA AUTOSTRADY A-1 Lokalizacja: - województwo pomorskie - powiaty starogardzki i tczewski

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE PLANSZE WERSJA DO KONSULTACJI LIPEC 27 wyniki szczyt popołudniowy mapa punktów POMIARY RUCHU generatory ruchu (3:-6:) o SO samochody osobowe SD lekkie samochody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO. Karolina Jesionkiewicz KNIK/TransEko

PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO. Karolina Jesionkiewicz KNIK/TransEko Politechnika Warszawska, 6 grudzień 2007 PROJEKT MODERNIZACJI UL. EMILII PLATER WRAZ Z SYSTEMEM ROWERU MIEJSKO-AKADEMICKIEGO Karolina Jesionkiewicz KNIK/TransEko Krzysztof Masłowski KNIK/FABER MAUNSELL

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

LIWA. PLANOWANE OTWARCIE r. K W I D Z Y N C E N T R U M H A N D L O W E

LIWA. PLANOWANE OTWARCIE r. K W I D Z Y N  C E N T R U M H A N D L O W E PLANOWANE OTWARCIE - 014 r. LIWA C E N T R U M H A N D L O W E K W I D Z Y N www.centrumliwa.pl KWIDZYN Kwidzyn stolica Dolnego Powiśla. Miasto usytuowane w południowo wschodniej części województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budżet Gdańska Gdańsk, 5 grudnia 2017r.

Budżet Gdańska Gdańsk, 5 grudnia 2017r. Budżet Gdańska 8 Gdańsk grudnia 7r. Założenia do projektu budżetu 8 Realne tempo wzrostu PKB 8 Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych Wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 8 Nominalne

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania. Ilość pojemników. Pojemnik do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania. Ilość pojemników. Pojemnik do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1813/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 października 2017 r Wykaz zawierający gruntowe stanowiąc własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone do oddania w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/1307/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR LVI/1307/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR LVI/1307/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego

Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego Przebudowa Warszawskiego Węzła Drogowego a jego rola w krajowym i regionalnym systemie transportowym - wnioski dla obszaru metropolitalnego dr Piotr Rosik prof. Tomasz Komornicki Sławomir Goliszek Plan

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach 1 Rewitalizacja obszarowa jako szansa na zmianę sposobu zagospodarowania ciągów

Bardziej szczegółowo

Razem inwestujemy w Gdańsk. propozycje inwestycji do roku 2020

Razem inwestujemy w Gdańsk. propozycje inwestycji do roku 2020 Razem inwestujemy w Gdańsk propozycje inwestycji do roku 2020 ZAINWESTOWALIŚMY: Gdańsk się zmienia! Od lat inwestujemy w miasto. 6,2 mld zł. z budżetu miasta!!! Przez ostatnie 10 lat, dzięki pozyskanym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 80-275 Gdańsk tel./ fax. 058-346-13-69 NIP: 584-10-26-673 Regon:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Studium techniczno-ekonomiczne zachodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej SYNTEZA. Rys.1 Planowana sieć ekspresowych obwodnic Warszawy na rok 2017.

Studium techniczno-ekonomiczne zachodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej SYNTEZA. Rys.1 Planowana sieć ekspresowych obwodnic Warszawy na rok 2017. SYNTEZA Rys.1 Planowana sieć ekspresowych obwodnic Warszawy na rok 2017. Opracowanie dotyczy planowany zachodniego odcinka domykającego Obwodnicę Śródmiejską od Mostu Gdańskiego, ciągiem ulic Słomińskiego,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

6. Analiza dokumentów planistycznych

6. Analiza dokumentów planistycznych 6. Analiza dokumentów planistycznych 6.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego SUiKZ miasta Sandomierza (uchwała rady Miasta Nr XL/344/2009 z dnia 28 października 2009 r.) nie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul.

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Szymanowskiego Wykonawca: PRUiM S.A. Zakończenie prac: VI.2013r. Koszt za 2013r.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A. Wykaz czę ci nieruchomo ci gruntowych zabudowanych wiatami przystankowymi PAKIET I oznaczenie nieruchomo ci

Załącznik nr 1A. Wykaz czę ci nieruchomo ci gruntowych zabudowanych wiatami przystankowymi PAKIET I oznaczenie nieruchomo ci l.p. lokalizacja 1 Obrońców Westerplatte 6 251/3 Załącznik nr 1A Wykaz czę ci nieruchomo ci gruntowych zabudowanych wiatami przystankowymi PAKIET I oznaczenie nieruchomo ci nr rodzaj przystank przystan

Bardziej szczegółowo