EPDE - DĘBLIN. 2 km (1.2 NM) 120 GEO. 32 m VFR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPDE - DĘBLIN. 2 km (1.2 NM) 120 GEO. 32 m VFR"

Transkrypt

1 AIP POLSKA EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN EPDE AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD N E Środek RWY 12/30./Centre of RWY 12/ Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 2 km (1.2 NM) 120 GEO 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 120 m AMSL Nie zmierzona./not measured. 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska/geoid undulation at AD ELEV PSN 32 m 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS 5 E (2009) +5 Użytkownik lotniska:/aerodrome operator: Jednostka Wojskowa Nr 3823/Military Unit No Adres pocztowy:/postal address: Jednostka Wojskowa Nr 3823/Military Unit No Dęblin Adres telegraficzny:/telegraphic address: EPDEZPZM - MIL ARO EPDEZTZM - MIL TWR Telefon:/Phone: Faks:/Fax: Dowódca/Commander Dowódca/Commander 7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) VFR 8. Uwagi/Remarks Telefony:/Phones: MIL TWR MIL ARO MIL APP Faks:/Fax: MIL ARO AD 2 EPDE-1 EPDE AD 2.3 GODZINY PRACY OPERATIONAL HOURS 1. Zarządzający lotniskiem/ad Administration LMT. 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration 3. Służby medyczne i sanitarne/health and sanitation 4. Służba Informacji Lotniczej/AIS 5. Biuro Odpraw Załóg/ATS Reporting Office (ARO) H24 - MIL ARO 6. Biuro Meteorologiczne/MET Office H24 - MIL MET 7. Służby Ruchu Lotniczego/ATS H24 - MIL ATS 8. Tankowanie Fuelling 9. Obsługa/Handling H Ochrona/Security H Odladzanie/De-icing 12. Uwagi/Remarks NIL Wymaga uzgodnienia z JW 3823 przed przylotem. Consultation with Military Unit 3823 required before arrival. EPDE AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze/cargo-handling facilities Podnośnik widłowy STIHL/STIHL fork lift. 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/oil types 1. Rodzaje paliwa:/fuel grades: AVGAS 100LL, NATO F Rodzaje oleju:/oil grades: SDF-32, Aeroshell Oil 100, Castrol 599, Lotos Aero, Aeroshell Turbine 500, Aeroshell Fluid 41. POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr FEB 2010 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 094

2 AD 2 EPDE-2 AIP POLSKA 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling facilities/capacity 4. Urządzenia do odladzania/de-icing facilities 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych/hangar space for visiting aircraft 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych/repair facilities for visiting aircraft 7. Uwagi/Remarks NIL Cysterny samochodowe o pojemności 33 m 3, 27 m 3, 25 m 3, 7,5 m 3. Tank trucks with capacities of 33 m 3, 27 m 3, 25 m 3 and 7.5 m 3. EPDE AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels Hotel w pobliżu lotniska. Telefon: Hotel near the aerodrome. Phone: Restauracje Restaurants Restauracje w mieście. Restaurants in the city. 3. Środki transportu/transportation Autobusy, taksówki./buses, taxi. 4 Pomoc medyczna/medical facilities Pierwsza pomoc na lotnisku. Szpitale w mieście./first aid at the aerodrome. Hospitals in the city. 5. Usługi bankowe i pocztowe/bank and Post Office W mieście./in the city. 6. Informacja turystyczna/tourist Office W mieście./in the city. 7. Uwagi/Remarks NIL EPDE AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej/aerodrome category for fire fighting Kategoria 2 ICAO. ICAO category Wyposażenie ratownicze/rescue equipment Jelcz GCBA 6/32 (5000 l wody), Jelcz GCBA 5/24 (5000 l wody), Jelcz GCBA 2,5/12 (2500 l wody); sprzęt ratownictwa technicznego typu HOLMATRO; pianotwórczy, syntetyczny środek gaśniczy. Heavy firefighting vehicles: Jelcz 6/32 (5000 l water capacity), Jelcz 5/24 (5000 l water capacity), Jelcz 2.5/12 (2500 l water capacity); HOLMATRO rescue equipment; foamcreating synthetic firefighting agent. 3. Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych/capability for removal of disabled air- Dźwig do 18 t. craft Crane for loads up to 18 t. 4. Uwagi/Remarks GCBA - Gaśniczy Ciężki Bojowy Autopompa. EPDE AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Type(s) of clearing equipment 2. Kolejność oczyszczania Clearance priorities 3. Uwagi/Remarks NIL EPDE AD 2.8 Oczyszczarka/cleaner - 2, odśnieżarka/snow blower - 2, pług śnieżny/snow plough - 2. RWY, TWY A, TWY D, TWY B, TWY C, płyty postojowe/aprons. PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność/taxiway width, surface and strength 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints 5. Uwagi/Remarks NIL Płyta/Apron A: CONC, PCN 37/R/B/X/T Płyta/Apron B: CONC, PCN 37/R/B/X/T Płyta/Apron C: CONC, PCN 37/R/B/X/T Płyta/Apron D: CONC, PCN 37/R/B/X/T Płyta/Apron E: CONC, PCN 37/R/B/X/T Płyta/Apron F: CONC, PCN 37/R/B/X/T TWY A, D: 14 m, CONC, PCN 37/F/B/X/T TWY B, C: 12 m, CONC, PCN 37/F/B/X/T 11 FEB 2010 Zmiana AIRAC nr 094 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 094 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

3 AIP POLSKA AD 2 EPDE-3 EPDE AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych Wojskowe oznakowanie poziome, żółte. Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and Military markings, yellow. visual docking/parking guidance system of aircraft stands 2. Oznakowanie i światła dróg startowych i dróg kołowania/rwy and TWY markings and lights 3. Poprzeczki zatrzymania/stop bars Oznakowanie poziome i pionowe. 1) /Markings and signs. 1) Światła krawedziowe RWY, TWY/RWY and TWY edge lights. 4. Uwagi/Remarks 1) Oznakowanie niezgodne z przepisami ICAO./Markings and signs not compliant with ICAO regulations. EPDE AD 2.10 RWY/Strefa RWY/Area affected RWY 12/30 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu In approach/tkof areas Rodzaj przeszkody Wysokość (M, AMSL) Oznakowanie/Oświetlenie Obstacle type Elevation (M, AMSL) Markings/LGT 1. Drzewa/Trees, Drzewa/Trees, Pomnik (L)/Statue (L), Drzewa/Trees, Drzewa/Trees, Wieża kościelna (L)/Church tower (L), Drzewa/Trees, Drzewa/Trees, 136 Lokalizacja: (od ARP) Kurs (GEO)/Odległość (M) Location: (from ARP) Direction (GEO)/ Distance (M) 306 / / / / / / / /2950 Uwagi/Remarks * Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze./TV and Radio Broadcasting Centre. EPDE AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku In circling area and at AD Rodzaj przeszkody Wysokość (M, AMSL) Oznakowanie/Oświetlenie Obstacle type Elevation (M, AMSL) Markings/LGT 1. Drzewa/Trees, Budynek/Building, Las/Forest, Maszt/Mast, Budynek/Building, Komin/Chimney, Komin (L)/Chimney (L), Komin (L)/Chimney (L), Wieża radarowa/radar tower, RTCN* Ryki, Biuro MET/Associated MET Office Lotniskowe Biuro Meteorologiczne./Aerodrome MET Office. 1) 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours H24/Centrum Hydrometeorologii Sił Zbrojnych RP. H24/Hydrometeorological Centre of the Polish Armed Forces. 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/ Okres ważności Lotniskowe Biuro Meteorologiczne./Aerodrome MET Office. Office responsible for TAF preparation/period of validity 9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami TAF/3 HR Trend forecast/interval of issuance 5. Odprawy przedstartowe Briefing/consultation provided 6. Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used Konsultacje osobiste. Personal consultations. Pl, En Lokalizacja: (od ARP) Kurs (GEO)/ Odległość (M) Location: (from ARP) Direction (GEO)/ Distance (M) 260 / / / / / / / / / / Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation Mapy synoptyczne, diagram aerologiczny, zdjęcia satelitarne, radar MET, mapa istotnych zjawisk pogody. Synoptic charts, aerological diagram, satellite images, MET radar, SWL. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji/ Automatyczny system pomiarów meteorologicznych METNET. Supplementary equipment available for providing information METNET automatic meteorological measurement system. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET/ATS units provided with MET information MIL TWR, MIL APP 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.)/ Additional information (limitation of services, etc.) 1) Telefony:/Phones: Faks:/Fax: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr FEB 2010 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 094

4 AD 2 EPDE-4 AIP POLSKA EPDE AD 2.12 Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Kierunek geograficzny/ magnetyczny TRUE&MAG BRG 121 GEO 116 MAG 301 GEO 296 MAG Wymiary (M) RWY Dimensions of RWY (M) 2500 x x 60 Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY Strength (PCN) and surface of RWY and SWY PCN 35/R/B/W/T CONC PCN 35/R/B/W/T CONC Współrzędne THR (WGS- 84)/Undulacja geoidy progu (M) THR coordinates (WGS-84)/ THR geoid undulation (M) N E 32.5 m N E 32.5 m Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego (M, AMSL)/ THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/nonprecision APP RWY (M, AMSL) Oznaczenie RWY/NR Nachylenie RWY i Wymiary SWY (M) Wymiary CWY (M) Wymiary pasa drogi startowej (M)/Strip dimenkód/ofz Strefa wolna od przesz- Designations RWY/NR SWY/Slope of SWY dimensions (M) CWY dimensions (M) RWY-SWY sions (M) x x % x x 380 Uwagi/Remarks NIL EPDE AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY TORA (M) TODA (M) ASDA (M) LDA (M) Uwagi/Remarks NIL EPDE AD 2.14 Oznaczenie RWY RWY designator Oznaczenie RWY RWY designator ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Typy świateł podejścia, długość, intensywność APCH LGT type, LEN, INTST Uproszczony system podejścia krzyż typu B, 420 m, LIH, pięć stopni intensywności. Simplified approach lighting system cross type B, 420 m, LIH, five stages of intensity. Świetlny system podejścia - CALVERT, 330 m, LIH, pięć stopni intensywności. Precision approach lighting system - CALVERT, 330 m, LIH, five stages of intensity. Światła linii centralnej RWY, długość, odstępy, kolor, intensywność RWY centre line LGT, length, spacing, colour, INTST Kolor świateł progu, poprzeczka WBAR THR LGT colour, WBAR 10 reflektorów zielonych, LIH, pięć stopni intensywności/brak. 10 green lights, LIH, five stages of intensity/none. 10 reflektorów zielonych/brak. 10 green lights/none. Światła krawędziowe RWY, długość, odstępy, kolor, intensywność RWY edge LGT, LEN, spacing, colour, INTST Białe (82 lampy), ostatnie 800 m w kierunku lądowania - żółte, ostatnie 300 m w kierunku lądowania - czerwone, LIH, pięć stopni intensywności. 12 White (82 lamps), last 800 m in the landing direction - yellow, last 300 m in the landing direction - red, LIH, five stages of intensity. Białe (82 lampy), ostatnie 800 m w kierunku lądowania - żółte, ostatnie 300 m w kierunku lądowania - czerwone, LIH, pięć stopni intensywności. 30 White (82 lamps), last 800 m in the landing direction - yellow, last 300 m in the landing direction - red, LIH, five stages of intensity. Uwagi/Remarks: Brak lamp osi RWY./No RWY centre line lights installed. Wizualne systemy podejścia VASIS (MEHT) PAPI PAPI, 3, 260 m od THR 12, MEHT - 13,6 m. PAPI, 3, 260 m from THR 12, MEHT m. PAPI, 3, 260 m od THR 30, MEHT - 13,6 m. PAPI, 3, 260 m from THR 30, MEHT m. Kolor świateł końcowych RWY, WBAR RWY end LGT colour, WBAR Czerwone (10 lamp), LIH, pięć stopni intensywności. Red (10 lamps), LIH, five stages of intensity. Czerwone (10 lamp), LIH, pięć stopni intensywności. Red (10 lamps), LIH, five stages of intensity. 11 FEB 2010 Zmiana AIRAC nr 094 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 094 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY Strefa przyziemienia, długość świateł TDZ, LGT LEN Światła SWY, długość (M), kolor SWY LGT, LEN (M), colour

5 AIP POLSKA AD 2 EPDE-5 EPDE AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni identyfikacyjnej ABN/IBN location, characteristics and hours of operation 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and LGT Anemometer location and LGT 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting 4. Zasilanie rezerwowe i czas przełączania Dostępne/15 sek. Secondary power supply including switch-over time Available/15 sec. 5. Uwagi/Remarks NIL Krawędziowe - niebieskie (236 lamp), światła linii centralnych - brak. Edge - blue (236 lamps), centre line lights - none. EPDE AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA Starty i lądowania dla śmigłowców na RWY 30/12./Helicopter take-offs and landings on RWY 30/12. EPDE AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE 1. Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych MATZ EPDE A: 1) 1) "N "E (WGS-84) 2) "N "E Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) 3) "N "E 4) "N "E 5) "N "E 6) "N "E 7) "N "E 1) "N "E MATZ EPDE B: 1) 1) 51 32'52"N '17"E dalej łuk o promieniu 13 km i środku w punkcie:/ then arc of 13 km radius centred at point: 51 37'22"N 2) 51 44'22"N '25"E 3) 51 44'05"N '09"E 1) 51 32'52"N '17"E MATZ EPDE C: 1) 1) 51 32'26"N '34"E dalej łuk o promieniu 13 km i środku w punkcie:/ then arc of 13 km radius centred at point: 51 27'41"N 2) 51 20'50"N '57"E 1) 51 32'26"N '34"E 1), 2) MATZ EPDE Y: 1) 51 32'52"N '17"E dalej łuk o promieniu 13 km i środku w punkcie:/ then arc of 13 km radius centred at point: 51 37'22"N 2) 51 44'22"N '25"E 3) 51 44'05"N '09"E 1) 51 32'52"N '17"E 1), 2) MATZ EPDE Z: 1) 51 32'26"N '34"E dalej łuk o promieniu 13 km i środku w punkcie:/ then arc of 13 km radius centred at point: 51 27'41"N 2) 51 20'50"N '57"E 1) 51 32'26"N '34"E 2. Granice pionowe/vertical limits MATZ EPDE A: GND m (3500 ft) AMSL MATZ EPDE B: 366 m (1200 ft) m (3500 ft) AMSL MATZ EPDE C: 549 m (1800 ft) m (3500 ft) AMSL MATZ EPDE Y: GND m (1200 ft) AMSL MATZ EPDE Z: GND m (1800 ft) AMSL 3. Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification 4. Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS/ATS unit call sign, language(s) Niesklasyfikowana. Unclassified. DĘBLIN INFO Pl, En '54"E '19"E '54"E '19"E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr MAR 2010 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 095

6 AD 2 EPDE-6 AIP POLSKA 5. Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 2000 m (6500 ft) AMSL 6. Uwagi/Remarks 1) W MATZ działa wojskowa służba ruchu lotniczego, pracująca w oparciu o przepisy i procedury wojskowe./matz is operated by MIL ATS acting in accordance with military regulations and procedures. 2) Loty innych użytkowników w przestrzeni wyznaczonej granicami segmentu są możliwe jedynie po wcześniejszym nawiązaniu łączności z FIS (nie później niż na 5 min przed planowanym wlotem). W czasie wykonywania lotu w ww. przestrzeni użytkownik powinien pozostać na łączności z FIS./Flights performed by other airspace users within the area delimited by the segment boundaries are allowed only after establishing radio contact with FIS (not later than 5 minutes in advance of the planned entry). When performing a flight within this area an airspace user should remain on the FIS frequency. EPDE AD 2.18 Opis służby Service designation URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość (MHz) Frequency (MHz) AFIS DĘBLIN INFO H24 TWR APP Uwagi/Remarks EPDE AD 2.19 Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) DĘBLIN WIEŻA DĘBLIN TOWER DĘBLIN ZBLIŻANIE DĘBLIN APPROACH H24 Godziny pracy Hours of operation w czasie wykonywania lotów/during flights Organ wojskowy prowadzi służbę informacji powietrznej na podstawie przepisów i procedur wojskowych./military Unit provides flight information service on the basis of military regulations and procedures. RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Znak rozpoznawczy ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia Uwagi anteny nadawczej Position of transmitting antenna Remarks coordinates TACAN TDN H N E CH25X NDB NDE 465 khz Na żądanie, N E 3878 m FM THR 30 NDB ND 366 khz wymaga uzgodnienia./ N E 857 m FM THR 30 NDB NED 465 khz On request, prior N E 4760 m FM THR 12 consultation NDB NE 366 khz required. 1) N E 850 m FM THR 12 ILS LLZ IDN MHz N E ILS DME IDN - H N E ILS GP MHz N E CAT I RWY 30, 296, 0.47 km FM THR 12 CH28X, ELEV 120 m AMSL GP 3, 0.12 km S FM RCL, 0.32 km FM THR 30 along RCL, RDH=15 m Urządzenia wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze./military facilities NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. 1) Uzgadniać z Wojskową Służbą Ruchu Lotniczego z wyprzedzeniem 24 HR. Telefon: , , faks: Consult Military Air Traffic Services 24 HR in advance. Phone: , , fax: EPDE AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY RUCHU Wnioski o zezwolenie Wnioski o zezwolenie na lądowanie krajowych cywilnych statków powietrznych należy składać do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP w terminie 7 dni przed planowanym przylotem (tel.: , faks: ). Wnioski o zezwolenie na lądowanie zagranicznych cywilnych statków powietrznych należy składać do Dowództwa Sił Powietrznych w terminie 21 dni przed planowanym przylotem (tel.: , faks: ) zgodnie z obowiązującymi przepisami w Siłach Zbrojnych RP. Niezależnie od uzyskania zgody wymagane jest zgłoszenie zamiaru wykonania lotu organowi AFIS w dniu poprzedzającym wykonanie operacji. Uzgodnienia dotyczące wykonywania lotów z lotniska, obsługi, tankowania, ochrony statku powietrznego tylko z zarządzającym lotniskiem. EPDE AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS Applications for permission Applications for permission for landing of domestic civil aircraft shall be submitted to Military Air Traffic Services of the Polish Armed Forces (phone: , fax: ) at least 7 days in advance of the planned arrival. Applications for permission for landing of foreign civil aircraft shall be submitted to Air Force Headquarters at least 21 days in advance of the planned arrival (phone: , fax: ) in accordance with regulations applicable in the Polish Armed Forces. Irrespective of permission, flight intention shall be notified to AFIS on the day preceding the operation. Consultations regarding flights from the aerodrome, handling service, fuelling, protection of aircraft - only with the AD management. 11 MAR 2010 Zmiana AIRAC nr 095 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC Amendment No. 095 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

7 AIP POLSKA EPDE AD 2.21 NIL EPDE AD 2.22 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU PROCEDURY LOTU Dla lotów cywilnych: W przypadku utraty orientacji, należy utrzymać kurs północny i wznosić się do wysokości 560 m AMSL z zachowaniem warunków dla lotu VFR i niezwłocznie nawiązać kontakt radiowy z WARSZAWA ZBLIŻANIE na częstotliwości 128,800 MHz, dalej postępować zgodnie z poleceniami kontrolera APP WARSZAWA. EPDE AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE Urządzenie hamujące ATU-2M, siatka: odległość od THR m. EPDE AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA Mapa Lotniska - ICAO AD 2 EPDE Mapa Przeszkód Lotniskowych - ICAO Typ A RWY 12/30 AD 2 EPDE Mapy Instrumentalnych Podejść - ICAO ILS/DME RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE NDB RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE NDB RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE TACAN RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE TACAN RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE AD 2 EPDE-7 EPDE AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES NIL EPDE AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES For civil flights: In case of orientation loss, maintain heading north, climb to 560 m AMSL, maintaining VFR flight conditions and contact immediately WARSZAWA APPROACH on frequency MHz, then follow WARSZAWA APP controller instructions. EPDE AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION ATU-2M arresting net system: 150 m FM THR 12. EPDE AD 2.24 CHARTS RELATED TO THE AERODROME Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPDE Aerodrome Obstacle Chart - ICAO - Type A RWY 12/30 AD 2 EPDE Instrument Approach Charts - ICAO ILS/DME RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE NDB RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE NDB RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE TACAN RWY 12 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE TACAN RWY 30 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPDE POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ Zmiana AIRAC nr MAR 2010 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC Amendment No. 095

8 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI AIP POLSKA AD 2 EPTM-1 EPTM AD 2.1 EPTM AD 2.2. WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

EPLK - ŁASK. 195 m AMSL +25 C 3 (2000) +5 VFR. Brak. None.

EPLK - ŁASK. 195 m AMSL +25 C 3 (2000) +5 VFR. Brak. None. AIP POLSKA AD 2 EPLK-1 EPLK AD 2.1 EPLK AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - ŁASK DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPMM - MIŃSK MAZOWIECKI

EPMM - MIŃSK MAZOWIECKI AIP POLSKA EPMM AD 2.1 EPMM AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - MIŃSK MAZOWIECKI DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

1. AD LUBLIN/Radawiec (EPLR)

1. AD LUBLIN/Radawiec (EPLR) AIP POLSKA 1. AD LUBLIN/Radawiec (EPLR) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site

Bardziej szczegółowo

EPMI - MIROSŁAWIEC WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMI - MIROSŁAWIEC WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPMI-1 EPMI AD 2.1 EPMI AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMI - MIROSŁAWIEC DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPSN - ŚWIDWIN WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPSN - ŚWIDWIN WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA EPSN AD 2.1 EPSN AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSN - ŚWIDWIN DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI AIP POLSKA AD 2 EPPR1 EPPR AD 2.1 EPPR AD 2.2. WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATIOR AND NAME EPPR PRUSZCZ GDAŃSKI DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPRA - RADOM. 190 m AMSL C. Unknown (2001) +3 VFR

EPRA - RADOM. 190 m AMSL C. Unknown (2001) +3 VFR AIP POLSKA EPRA AD 2.1 EPRA AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA RADOM DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN

EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN AIP POLSKA AD 2 EPDE 1-1 13 OCT 2016 EPDE AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN cc EPDE AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI

EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPTM 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPTM AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPTM - TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD RYBNIK/Gotartowice (EPRG) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek AIP POLSKA AD 2 EPLL-1 EPLL AD 2.1 EPLL AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDE 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPDE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDE - DĘBLIN EPDE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

MIL AIP POLAND AIRAC effective date

MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPIR 1-1 05 JAN 2017 EPIR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPIR - INOWROCŁAW EPIR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPMB 1-1 EPMB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK cc EPMB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPMM - Mińsk Mazowiecki

EPMM - Mińsk Mazowiecki AIP POLSKA AD 2 EPMM 1-1 - EPMM AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMM - Mińsk Mazowiecki cc EPMM AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPMB - MALBORK EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPMB 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPMB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPMB - MALBORK EPMB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPCE 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPCE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPCE - CEWICE EPCE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPOK 1-1 EPOK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE EPOK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA AD 2 EPOK 1-1 EPOK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPOK - OKSYWIE cc EPOK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC-1 EPSC AD 2.1 EPSC AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI

EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPPR 1-1 AIRAC effective date 13 OCT 2016 EPPR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPPR - PRUSZCZ GDAŃSKI EPPR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPLK - ŁASK EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPLK 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPLK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - ŁASK EPLK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask

EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME. EPLK - Łask AIP POLSKA AD 2 EPLK 1-1 05 JAN 2017 EPLK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLK - Łask cc EPLK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM)

1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) AIP POLSKA 1. AD KATOWICE/Muchowiec (EPKM) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and

Bardziej szczegółowo

EPSY - OLSZTYN/Mazury

EPSY - OLSZTYN/Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - OLSZTYN/Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 30 MAR 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPOD - Dajtki k/olsztyna

EPOD - Dajtki k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPDA - DARŁOWO WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

EPDA - DARŁOWO WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME AIP POLSKA EPDA AD 2.1 EPDA AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDA - DARŁOWO DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ/Krzesiny

EPKS - POZNAŃ/Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS-1 EPKS AD 2.1 EPKS AD 2.2. WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ/Krzesiny DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 02 FEB 2017 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPSN 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPSN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSN - ŚWIDWIN EPSN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny

EPKS - POZNAŃ / Krzesiny AIP POLSKA AD 2 EPKS 1-1 EPKS AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKS - POZNAŃ / Krzesiny cc EPKS AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

7. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) MIL AIP POLAND MIL AD 4 EPDA 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPDA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPDA - DARŁOWO EPDA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 47/14 (AD 2 EPGD)

SUP 47/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZNI DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMONTOWYCH NA RWY 0/25 LIMITD AVAILABILITY O KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS ON RWY 0/25 STRONA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGNCJA ŻGLUGI POWITRZNJ

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel.

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny: Duty Officer: Tel. AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRA 1-1 EPRA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRA - RADOM/Sadków AERODROME

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 02 FEB 2017 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

EPSC - Szczecin - Goleniów

EPSC - Szczecin - Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - Szczecin - Goleniów cc EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT. MAŁYCH LOTNISK ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OPERATÓW PRZESZKÓD NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWYCH PUBLIKACJI AIS/AIM ORAZ OPRACOWANIA PROCEDUR PODEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

EPKK - KRAKÓW/Balice

EPKK - KRAKÓW/Balice AIP POLSKA AD 2 EPKK-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo