Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014"

Transkrypt

1 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu GO

2 Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi stoją zarządzający informatyką w różnych branżach i krajach. W tegorocznej edycji badania uczestniczyło ponad 900 liderów IT z 49 krajów Europy, obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii. W ubiegłym roku przedmiotem analizy była skuteczność osób zarządzających informatyką jako partnerów dla biznesu oraz konieczność podejmowania przez nich inicjatyw zwiększających znaczenie CIO w zarządzie. Tegoroczne badanie pogłębia ten temat, biorąc jednocześnie pod lupę rolę liderów IT jako przywódców, których celem jest zapewnienie firmie nowych możliwości rozwoju dzięki innowacjom. W szczególności, uwzględniając wyniki raportu Tech Trends 2014, sprawdzamy, co łączy CIO z inwestorami wysokiego ryzyka. Ponadto, w części Najnowsze trendy przyglądamy się analityce, barierom w stosowaniu oraz poziomowi zaawansowania jej wdrożeń. Raport prezentuje kluczowe wnioski z badania Deloitte CIO 2014 w pięciu obszarach zawierających: Podsumowanie obserwacji dotyczących wszystkich respondentów, bez względu na region geograficzny Wnioski opracowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów z Polski Infografiki przedstawiające dane dla świata i Polski Komentarze i praktyczne wskazówki opracowane przez ekspertów Deloitte Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy uczestniczyli w badaniu. Jestem wdzięczny za poświęcony czas oraz wkład, jaki wnieśli Państwo w realizację badania. Liczę jednocześnie na dalsze okazje do rozmów z Państwem. Mam nadzieję, że niniejszy raport okaże się cennym narzędziem w budowaniu przez Państwa wizerunku lidera IT jako godnego zaufania partnera. Stanisław Bochnak Dyrektor Doradztwo Technologiczne Deloitte Polska 2

3 Na pierwszy rzut oka porównanie CIO do inwestora wysokiego ryzyka może wydawać się nadużyciem. CIO nie mogą na przykład podejmować błyskawicznych decyzji dotyczących ryzykownych inwestycji. Świadczą bowiem usługi o kluczowym znaczeniu dla organizacji, bez których prowadzenie działalności biznesowej nie byłoby możliwe, a ryzyko awarii mogłoby mieć katastrofalne skutki. Jednocześnie, stosując wzorem inwestorów wysokiego ryzyka podejście portfelowe, CIO mogą wiele się nauczyć: jak równoważyć inwestycje w istniejące systemy, innowacje, a nawet najbardziej rewolucyjne technologie; jak rozumieć i przekazywać informacje na temat wartości biznesowej projektów, a także jak odpowiednio wykorzystywać talenty w celu realizacji misji biznesu. Inwestorzy działają w środowiskach wysokiego ryzyka. W ich portfelu inwestycyjnym okazje do wygenerowania ponadprzeciętnych zysków przeplatają się z nieuniknionymi stratami. (Raport Tech Trends, Deloitte, 2014) 3

4 Perspektywa globalna Podsumowanie wniosków Infografiki Po okresie przedłużającego się załamania gospodarczego przedsiębiorstwa na całym świecie podejmują inicjatywy mające na celu zapewnienie im dalszego rozwoju. Dla wielu z tych firm inwestycje technologiczne stają się strategicznym priorytetem. Innowacje technologiczne zmieniają sposób prowadzenia działalności oraz współpracy z innymi podmiotami. Przed firmami otwiera się obecnie możliwość zmiany dotychczasowych modeli operacyjnych w zgodzie z najnowszymi trendami gospodarki cyfrowej. W powszechnym przekonaniu, rola liderów IT sprowadza się do utrzymywania kluczowych systemów informatycznych, z których korzystają pracownicy działów merytorycznych. W tegorocznej edycji badania zapytaliśmy o to, czy liderzy IT powinni być w większym stopniu odpowiedzialni za wykorzystanie innowacji technologicznych w celu zapewnienia firmie nowych możliwości rozwoju. Obecnie na realizację kluczowych usług informatycznych przeznacza się 55% budżetu działu IT. Inicjatywy rozwojowe pochłaniają 22% dostępnych środków. Liderzy IT uważają, że ich najważniejszym zadaniem jest dostarczanie rezultatów biznesowych poprzez usługi IT. Takie podejście ma sens, jeśli uwzględnimy ich odpowiedzialność za zarządzanie kluczowymi systemami przedsiębiorstwa. Sugeruje jednocześnie, że mogliby zrobić więcej w zakresie zastosowania nowych technologii w celu zapewniania firmie możliwości rozwoju dzięki innowacyjności. Środki, jakie większość CIO może przeznaczyć na innowacyjne inicjatywy, są ograniczone. Według CIO awersja pozostałych członków zarządu do ryzyka stanowi poważne ograniczenie w realizacji inwestycji, z którymi wiąże się większa niepewność. Wyniki badania wskazują, że zakres inwestycji technologicznych mógłby być większy, gdyby członkowie kadry zarządzającej najwyższego szczebla oraz zarządzający informatyką podjęli działania mające na celu tworzenie sieci społecznościowych zrzeszających CIO, rozwijanie partnerstwa strategicznego oraz rozwijanie współpracy z dostawcami. Relacje biznesowe z małymi lub niszowymi firmami mogą również okazać się źródłem cennych inspiracji. Wyniki badania pokazują, że liderzy biznesowi nie zawsze są przekonani o tym, iż zarządzający informatyką są najbardziej odpowiednimi osobami do realizacji innowacyjnych inicjatyw technologicznych wspierających rozwój przedsiębiorstwa. Wydaje się jednak, że ta sytuacja ulega zmianie, a liderzy IT coraz częściej cieszą się opinią skutecznych partnerów dla biznesu (połowa badanych uważa się za silnych i skutecznych, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do roku poprzedniego). Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe oraz wdrożenie nowych technologii to najważniejsze priorytety na nadchodzące miesięcy dla zdecydowanej większości liderów IT, którzy wzięli udział w badaniu. Wraz z upowszechnianiem nowych technologii rola liderów IT może się zmienić, o ile będą oni umożliwiać rozwój przedsiębiorstwa poprzez innowacje. Wzrost znaczenia osób zajmujących stanowisko członka zarządu ds. marketingu, strategii cyfrowej czy danych sprawia, że przed firmami otwierają się zupełnie nowe możliwości. Nadeszła odpowiednia chwila, aby liderzy IT podjęli decyzję, czy zamierzają pozostać wyłącznie strażnikami istniejących kluczowych systemów informatycznych, czy wspierać rozwój przedsiębiorstwa dzięki innowacjom technologicznym. 4

5 Perspektywa Polski Podsumowanie wniosków Infografiki Wyniki badania wśród przedsiębiorstw polskich w wielu aspektach są zbieżne z wynikami globalnymi. Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym budżety IT w firmach rosły, choć w sektorze finansowym wzrost ten był wyraźnie wolniejszy, niż w innych branżach. Podobny jest również rozkład budżetu pomiędzy bieżącą działalność organizacji, a zmiany i rozwój, przy czym w Polsce zmiany koncentrują się przede wszystkim na rozwoju biznesu i nowych produktów, a w mniejszym stopniu na transformacji działalności biznesowej. Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe i wdrożenie nowych technologii to również dla polskich przedsiębiorstw kluczowe priorytety na najbliższe miesięcy. Dość istotna pozostaje także reorganizacja modelu operacyjnego IT, która jest wskazywana jako działanie o wysokim priorytecie przez prawie co drugiego zarządzającego IT. Polscy dyrektorzy IT w znacznie mniejszym stopniu deklarują pełną kontrolę nad portfelem projektów IT. Wciąż najważniejszą kwestią pozostaje dostarczanie rezultatów biznesowych przez usługi IT. Relatywnie wysoki poziom dojrzałości zarządzający IT przypisują również elastycznej architekturze i procesom IT oraz poprawianiu komfortu użytkowania poprzez technologię. Gdyby dysponowali większym budżetem IT, w pierwszym rzędzie przeznaczyliby go na rozwój analityki. Jako ważna lub bardzo ważna kwestia dla funkcji IT postrzegana jest kultura innowacyjności, jednak w wielu przypadkach wąskim gardłem jest stosunkowo niewielki poziom funduszy przeznaczanych na ten cel. Jako główne przeszkody hamujące takie inwestycje wskazywane są w pierwszym rzędzie stosunek liderów biznesowych do ryzyka oraz ograniczenia budżetowe IT. Rośnie zainteresowanie Big Data i analityką. W ciągu roku odsetek firm prowadzących implementację rozwiązań w tym obszarze wzrósł do około jednej czwartej, choć większość firm jest wciąż na etapie badań i pilotażu. Brak sponsora i brak scentralizowanego podejścia do zbierania i analizowania danych są wskazywane jako główne przeszkody dla szerszego wykorzystania analityki w organizacjach. Wzrost znaczenia innowacji i nowych technologii dla sukcesu polskich przedsiębiorstw powinien skłonić zarządzających informatyką do zadbania o zwiększenie swojej roli w organizacji. Liderzy IT powinni zadbać o to, aby przestano myśleć o nich wyłącznie jako o dostawcach technicznych narzędzi do pracy, a zaczęto postrzegać ich jako liderów wspierających strategię binesową, którzy potrafią zaproponować i dostarczyć nowe technologie będące motorami innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Relatywnie niewielka liczba polskich zarządzających IT (około jednej czwartej) jest członkami zarządu. Pomimo tego znamienita część CIO dobrze postrzega swoje relacje z najwyższym kierownictwem (CEO, CFO, COO), a niemal siedmiu na dziesięciu wysoko oceniło efektywność IT jako strategicznego partnera biznesu. Równocześnie zaledwie w niewiele ponad jednej trzeciej badanych firm funkcjonuje dedykowany zespół zarządzania relacjami z biznesem. 5

6 : Infografiki Perspektywa globalna Podsumowanie wniosków Alokacja budżetu IT Bieżąca działalność organizacji a zmiany i rozwój Infografiki Priorytety IT Najważniejsze priorytety na kolejne miesięcy 23% Transformacja działalności biznesowej 55% 45% 71% 47% 22% Rozwój biznesu i nowych produktów Bieżąca działalność organizacji Zmiany i rozwój Reagowanie na zmieniające Wdrożenie nowych technologii się potrzeby biznesowe Efektywność funkcji IT jako strategicznego partnera biznesu Udział innowacji w budżecie IT 10% Procent budżetu IT 0-1% Procent budżetu IT 1-10% 19% 27% Procent odpowiedzi W stosunku do roku poprzedniego większa liczba respondentów uważa się za silnych i skutecznych (49% w 2014 w porównaniu do 39% w 2013) Czynniki powstrzymujące przed podejmowaniem bardziej ryzykownych inwestycji w IT Tolerancja liderów biznesowych na ryzyko 38% 6

7 : Infografiki Perspektywa Polski Podsumowanie wniosków Alokacja budżetu IT Bieżąca działalność organizacji a zmiany i rozwój Infografiki Priorytety IT Najważniejsze priorytety na kolejne miesięcy 53% Bieżąca działalność organizacji 47% Zmiany i rozwój 16% Transformacja działalności biznesowej 31% Rozwój biznesu i nowych produktów 77% Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe 55% Wdrożenie nowych technologii Efektywność funkcji IT jako strategicznego partnera biznesu Udział innowacji w budżecie IT 19% Procent budżetu IT 0-1% 11% Procent budżetu IT 1-10% 17% Procent odpowiedzi W stosunku do roku poprzedniego większa liczba respondentów uważa się za silnych i skutecznych (68% w 2014 w porównaniu do 49% w 2013) Czynniki powstrzymujące przed podejmowaniem bardziej ryzykownych inwestycji w IT Tolerancja liderów biznesowych na ryzyko 38% 7

8 : Kluczowe wnioski Świat Kluczowe wnioski Infografiki Ponownie koncentracja na zmianie i rozwoju Najbardziej dotkliwe cięcia budżetu mamy już za sobą. Podobnie jak w ubiegłym roku, w tegorocznej edycji badania uwagę na ograniczenia dostępnych środków zwraca zaledwie 23% respondentów. W dalszym ciągu lwią część budżetu przeznacza się na rutynowe działania IT, choć w bieżącym roku obserwujemy wzrost wydatków na inicjatywy wspierające zmianę i rozwój (o 3%), co może odzwierciedlać nieznaczną poprawę sytuacji makroekonomicznej. Ponadto reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe oraz wdrożenie nowych technologii to najważniejsze priorytety na nadchodzące miesięcy dla większości badanych liderów IT. W pierwszej trójce znalazła się również konieczność wzmacniania praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, prawdopodobnie w wyniku incydentów naruszenia bezpieczeństwa, o których głośno było w ubiegłym roku. Ciągły brak funduszy na innowacje Pomimo modyfikacji priorytetów i większej koncentracji na zmianie oraz rozwoju, niewiele wskazuje na to, że w planach finansowych rezerwuje się specjalne środki na wspieranie innowacji technologicznych. Niemal połowa respondentów przyznaje, że ich firmy przeznaczają na innowacje tylko jedną dziesiątą budżetu lub mniej. 60% przedsiębiorstw, które przeznaczają na ten cel więcej niż 10% swojego budżetu, to organizacje zatrudniające poniżej 2 tys. pracowników, co może świadczyć o duchu przedsiębiorczości panującym w mniejszych firmach. Niesłabnący sceptycyzm wobec specjalistycznych technologii Coraz więcej zarządzających informatyką prowadzi pilotaż, implementację lub już wdrożyła w swoich firmach najnowsze technologie, obejmujące swoim zakresem aplikacje mobilne, media społecznościowe czy Big Data. To kontynuacja trendu, na który zwróciliśmy uwagę w poprzedniej edycji raportu. Jednocześnie większa liczba respondentów przyznaje, że specjalistyczne technologie, takie jak rzeczywistość rozszerzona czy grywalizacja, nie mają większego znaczenia dla ich firm. Analityka i Big Data Jak pokazują wyniki badania, niemal 50% respondentów prowadzi pilotaż, implementację lub już wdrożyło w swoich firmach narzędzia analityczne. Oznacza to zmianę w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to duża liczba badanych deklarowała, że musi najpierw poznać związane z tym korzyści. Z badania wynika także, że respondenci najchętniej zainwestowaliby w analitykę, jeżeli istniałaby możliwość przeznaczenia na ten cel większej części budżetu IT (zob. Najnowsze trendy ). Może to świadczyć o tym, że respondenci dostrzegają już korzyści z analityki, ale bariery budżetowe i ryzyka ograniczają poziom inwestycji. 8

9 : Kluczowe wnioski Polska Kluczowe wnioski Infografiki Mimo rosnących budżetów IT optymalizacja kosztów istotna dla sektora finansowego Wyniki naszego badania wskazują, że obecny rok jest kolejnym, w którym budżety IT w firmach wzrosły. 43% badanych liderów IT wskazało, że ich budżet będzie wyższy, niż w poprzednim roku, a 36%, że pozostanie na niezmienionym poziomie. Tylko 21% badanych liderów IT wskazało, że ich budżet będzie niższy, niż w roku poprzednim. Tendencja ta jest bardzo zbliżona do sytuacji na świecie. Nieco inaczej wygląda sytuacja w sektorze finansowym. O ile na świecie kierunek zmian jest bardzo zbliżony niezależnie od branży (81% firm wskazało, że budżet wzrośnie lub pozostanie na tym samym poziomie, a w 19% jest niższy), to w Polsce aż 38% firm z tej branży będzie dysponowało budżetem niższym, niż w poprzednim roku. Przekłada się to na znaczenie optymalizacji kosztów (dla 77% badanych instytucji finansowych ma priorytet wysoki lub średni), podczas gdy w innych branżach presja na obniżenie kosztów nieco się obniżyła (dla 50% firm ma priorytet co najmniej średni). Reagowanie na potrzeby biznesowe ma najwyższy priorytet dla organizacji IT Na czele listy priorytetów IT znalazły się bieżące potrzeby biznesowe (wysoki priorytet dla 77% badanych). Kolejne miejsca przypadły wdrożeniu nowych technologii (takich jak: aplikacje mobilne, business intelligence, przetwarzanie w chmurze, czy media społecznościowe), dla których wysoki priorytet wskazało 55% badanych, reorganizacja modelu operacyjnego (43%) oraz redukcja/optymalizacja kosztów IT (40%). Na liście priorytetów coraz częściej zaczynają pojawiać się tematy związane z wdrożeniem centrum usług wspólnych (CUW IT) oraz wprowadzeniem modelu szczupłej informatyki (Lean IT), które sygnalizowane są jako zadania o co najmniej średnim priorytecie odpowiednio przez 41% i 53% respondentów. Być może postrzegają oni te rozwiązania przede wszystkim jako sposób na redukcję lub optymalizację kosztów IT, która wciąż jest jednym z najbardziej priorytetowych obszarów. Rozwój i zmiana coraz ważniejsze W polskich przedsiębiorstwach już blisko połowa budżetu IT jest przeznaczana na zmianę i rozwój (47%). Udział ten jest podobny do wyników globalnych, gdzie na zmianę i rozwój przypada 45% budżetu IT. Nieco większą część budżetu IT przeznaczają na rozwój firmy z sektora finansowego (48%), ale zarazem udział ten jest mniejszy niż w poprzednim roku (52%). Wynika to zapewne z faktu, iż budżety IT w sektorze finansowym rosną wolniej, a w sporej części instytucji są nawet niższe. Odbija się to przede wszystkim na nakładach na rozwój i zmianę. 9

10 : Infografiki Świat Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 78% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 22% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 5 23% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 1 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

11 : Infografiki Świat Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 79% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 21% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 6 19% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 1 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

12 : Infografiki Świat Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 64% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 36% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 4 35% niższy niż w poprzednim roku Lean IT Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

13 : Infografiki Świat Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 80% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 20% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 5 21% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 1 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

14 : Infografiki Polska Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 86% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 14% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 6 21% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 13 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

15 : Infografiki Polska Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 79% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 21% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 8 38% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 15 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

16 : Infografiki Polska Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 90% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 10% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 9 15% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 12 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

17 : Kluczowe wnioski Świat Usługi IT ważniejsze od rozwoju Jak pokazują wyniki badania, dla zarządzających informatyką realizacja usług IT ma zazwyczaj wyższy priorytet niż generowanie zysków, innowacyjność czy rozwój. Taką tendencję potwierdza m.in. fakt, że dwa razy więcej respondentów koncentruje się na świadczeniu usług IT, niż na inwestowaniu w nowe technologie lub transformacji IT z centrum kosztów w centrum zysków. Ta powszechna tendencja może ograniczać możliwości tych liderów IT, którzy są zainteresowani wspieraniem rozwoju poprzez swoje portfele projektów IT. Strategiczne zarządzanie portfelem wymaga większego zaangażowania liderów IT Ponad 60% badanych deklaruje, że aktywnie ocenia efektywność swojego portfela projektów w kontekście ryzyka i zwrotu, co jest pozytywnym zjawiskiem. Mimo iż niemal dziewięciu na dziesięciu respondentów twierdzi, że ma całkowitą kontrolę nad zarządzanym przez siebie portfelem projektów, to więcej niż jedna trzecia liderów IT nie ocenia efektywności swojego portfela w kontekście ryzyka i zwrotu, a około jedna trzecia z nich nie posiada umiejętności szybkiego zmieniania priorytetów portfela w odpowiedzi na zmiany w priorytetach i celach strategicznych organizacji. Braki potencjału utrudniają zarządzenie portfelem Znaczące braki w posiadanych kompetencjach i etatach mogą powstrzymywać liderów IT nastawionych na innowacje przed bardziej efektywnym zarządzaniem i oceną portfeli zaledwie jeden na pięciu liderów dysponuje zdolnościami operacyjnymi by inwestować w nowe technologie lub nadać wysoki priorytet transformacji ich organizacji z centrum kosztów w centrum zysków. Ponadto badani zwracają uwagę na niedojrzałość funkcji IT w czerpaniu korzyści z dostępnych danych. Mniej niż czterech na dziesięciu respondentów przyznaje, że posiada pełną dojrzałość operacyjną w tym zakresie. 17

18 : Kluczowe wnioski Polska Dojrzałość zarządzania portfelem projektów IT pełen optymizm Warto zwrócić uwagę, że w Polsce liderzy IT, którzy deklarują pełną kontrolę nad swoim portfelem projektów IT w krótkim i długim okresie, stanowią niespełna 10% respondentów. To ponad trzy razy mniej, niż w wynikach globalnych. Biorąc pod uwagę wszystkie odpowiedzi pozytywne, a więc także te oznaczające ograniczony poziom kontroli, różnice pomiędzy Polską a światem w dalszym ciągu są znaczące (64% odpowiedzi pozytywnych w stosunku do 89% na świecie, a dla branży finansowej 77% wobec 89% na świecie). Pokazuje to wyraźną słabość w zarządzaniu portfelem projektów IT. W tej sytuacji zaskakująco wysoko oceniane są inne aspekty portfela projektów IT aż 93% badanych deklaruje, że poprzez portfel dostarcza wartość dla organizacji i efektywnie komunikuje się z biznesem, a niewiele mniej (88%) aktywnie zarządza wartością i ryzykiem portfela projektów IT. W przypadku wyników dla świata te wartości są znacząco niższe, pomimo deklarowanego lepszego wglądu w portfel. Warto to przemyśleć i zweryfikować, czy faktycznie biznes równie dobrze postrzega portfel projektów IT i komunikację z IT. Priorytety w portfelu CIO Podobnie jak w ubiegłym roku najważniejszą kwestią dla liderów IT pozostaje dostarczanie rezultatów biznesowych poprzez usługi IT. Zagadnienie to było wskazywane jako istotne przez ponad połowę respondentów w Polsce. To znacząco więcej, niż w przypadku innych obszarów objętych pytaniem o priorytety. Jednocześnie ten wynik oznacza, że ponad 40% liderów IT nadal nie postrzega wsparcia biznesu jako priorytetu. Drugą najważniejszą kwestią jest czerpanie korzyści z danych przechowywanych wewnątrz organizacji. Natomiast w branży finansowej na drugim miejscu, podobnie jak w całym badaniu globalnym, znalazło się poprawianie komfortu użytkowania poprzez technologię, co niewątpliwie jest związane z obserwowanym wzrostem liczby organizacji w branży finansowej deklarujących etap implementacji aplikacji mobilnych. Inwestycje w nowe technologie Stosunkowo nisko oceniany jest poziom dojrzałości organizacji w obszarze wykorzystania nowych technologii. Ponad jedna trzecia respondentów stwierdza brak odpowiednich kompetencji w swoich organizacjach. Może to utrudniać ich wdrażanie. Wysoki priorytet dla inwestycji w nowe technologie deklaruje zaledwie czterech na dziesięciu respondentów (w tym zaledwie trzech na dziesięciu w przypadku branży finansowej), co stanowi wynik zbliżony do trendów światowych. Jednak dokładniejsza analiza dla poszczególnych technologii pokazuje, że odsetek badanych, którzy zamierzają inwestować w wybrane nowe technologie może być większy, np. prawie siedmiu na dziesięciu deklaruje pilotaż, implementację lub zakończone wdrożenie aplikacji mobilnych. Trzy najczęściej wskazywane przez respondentów z Polski technologie (na etapie pilotażu, implementacji lub już wdrożone), to aplikacje mobilne, chmura prywatna i analityka. Warto zwrócić uwagę, że najwięcej organizacji wdrożyło chmurę prywatną, zaś najwięcej toczących się implementacji dotyczy aplikacji mobilnych. Jest to szczególnie wyraźne w branży finansowej (etap implementacji deklaruje prawie połowa respondentów). W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba wdrożeń aplikacji mobilnych i analityki jest większa. 18

19 : Kluczowe wnioski Polska W Polsce wyraźnie mniej organizacji niż na świecie wykorzystuje dwa rozwiązania: BYOD (ang. Bring Your Own Device - wykorzystywanie prywatnych urządzeń w pracy) i chmury publiczne w obu przypadkach różnica to około 20 punktów procentowych. Szczególnie niskie wykorzystanie chmury publicznej dotyczy branży finansowej, ale jest to zgodne z trendem światowym. Branża finansowa w Polsce rzadziej niż inne branże wykorzystuje również chmurę prywatną. Wyjątkowo ostrożnie branża finansowa podchodzi do używania mediów społecznościowych (niespełna jedna czwarta wykorzystuje, implementuje lub prowadzi pilotaż takich rozwiązań). Z drugiej strony branża finansowa częściej niż inne wykorzystuje technologie cyfrowe i wielokanałowość, co jest zgodne z tendencjami zaobserwowanymi w badaniu globalnym. Podobnie jak w poprzednim roku zainteresowanie grywalizacją i rzeczywistością rozszerzoną pozostaje na niskim poziomie, co jest również zgodne z trendami stwierdzonymi w badaniu globalnym. 19

20 : Infografiki Świat Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Kluczowe wymiary portfela CIO (%) Znaczenie Dojrzałość 55 Dostarczanie rezultatów biznesowych poprzez usługi IT Poprawianie user-experience / komfortu użytkowania poprzez technologię Zbudowanie bardziej zwinnego modelu dostarczania rezultatów IT Czerpanie korzyści z danych przechowywanych wewnątrz organizacji Transformacja IT z Centrum Kosztów w Centrum Zysków Inwestowanie w nowe technologie albo partnerstwo z zewnętrznymi podmiotami Elastyczna architektura i procesy IT dostosowane do szybkiej zmiany lub integracji kolejnych dostawców Zarządzanie portfelem IT (%) Najważniejsze trendy W którą z poniższych technologii i/lub trendów zainwestował(a)by Pan/Pani, (%) jeżeli istniałaby możliwość przeznaczenia na ten cel większej części budżetu IT(%) Analityka / Big Data 30 89% Zgadzam się 57% Nie zgadzam się Aplikacje mobilne Private cloud computing Technologie cyfrowe/ wielokanałowość Public cloud computing 8 "Mam całkowitą kontrolę nad zarządzanym przeze mnie portfelem projektów i programów IT, zarówno w krótkim jak i długim okresie" Inwestuję w nowe technologie albo rozważam partnerstwo z zewnętrznymi podmiotami Spójność usług na urządzeniach użytkowników Przetwarzanie in-memory 6 6 BYOD 2 Media społecznościowe 2 Rzeczywistość rozszerzona 1 20 Grywalizacja 1

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

HARVEY NASH / KPMG CIO SURVEY 2016

HARVEY NASH / KPMG CIO SURVEY 2016 HARVEY NASH / KPMG CIO SURVEY 2016 KREATYWNY CIO Jeżeli trzeba byłoby wskazać kluczowe przesłanie niniejszego raportu, byłoby to podkreślenie, jak fundamentalnie zmienia się rola CIO. Obecnie w czasach

Bardziej szczegółowo

Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji

Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji Prognoza IT 2015 Polskie firmy na drodze ku cyfrowej transformacji Żyjemy w czasach przełomowych zmian wywołanych przez rozwój i upowszechnienie technologii. Jak te zmiany przekładają się na biznes? Jaką

Bardziej szczegółowo

2016 Global CEO Outlook

2016 Global CEO Outlook 2016 Global CEO Outlook Podsumowanie KPMG International kpmg.com/pl/ceooutlook Podsumowanie Siła i prędkość, z jaką innowacje technologiczne oddziałują na gospodarkę, tworzą punkt zwrotny dla środowiska

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji?

Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Mariusz K.Kaczmarek 11 czerwca 2015 Jakich liderów i jakich technologii potrzebuje biznes w dobie cyfrowej transformacji? Nasza misja CompFort Meridian Polska dostarcza innowacyjne usługi i rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania

Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania Klub Benchmarkingu IT Zaproszenie do badania 2015 Czy chcecie Państwo pokazać swoje osiągnięcia? Znaleźć pomysły na poprawę IT? Wyznaczyć realistyczne cele? Oprzeć strategię IT na faktach i liczbach? Zainspirować

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING.

BADANIE JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII LIFE IS FOR SHARING. ROLA ICT W BUDOWANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW CZĘŚĆ VII JAK POLSKIE FIRMY WYKORZYSTUJĄ NOWE TECHNOLOGIE Badanie wykonane przez THINKTANK - ośrodek dialogu i analiz. Czerwiec 2015 BADANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska

Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy Aster z UPC Polska Beata Stola Dyrektor Personalny i Administracji Magdalena Selwant Różycka Kierownik ds. Komunikacji Biznesowej Zarządzanie informacją i angażująca komunikacja w procesie łączenia spółek - integracja Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Nie pozostawaj w tyle

Nie pozostawaj w tyle maj 2015 Streszczenie Akceptacja chmury rośnie, ale stosunkowo niewiele firm ma nowoczesne strategie korzystania z chmury Osiągnięcie wyższych poziomów akceptacji chmury umożliwia firmom znacznie lepszą

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2400 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa

Powierzchnie biurowe Inkubator dla nowych firm i startupów IT Mix najemców stymulującej kooperacji Baza konferencyjno-szkoleniowa Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwoju nowoczesnych technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy Ułatwienia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Dynamiczny wzrost sektora usług biznesowych

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

PREDICTIVE MAINTENANCE W FIRMACH PRZEMYSŁOWYCH

PREDICTIVE MAINTENANCE W FIRMACH PRZEMYSŁOWYCH PREDICTIVE MAINTENANCE W FIRMACH PRZEMYSŁOWYCH designed by Freepik.com PREDICTIVE MAINTENANCE W FIRMACH PRZEMYSŁOWYCH AUTOR Szymon Augustyniak, Redaktor naczelny CIO Magazyn Dyrektorów IT, Klub CIO, CEO

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz

Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU

MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA FIRM Z RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU ŁÓDŹ 03.12.2008 KONTEKST SYTUACYJNY WRAZ ZE ZMIANĄ USTROJU POLITYCZNO - EKONOMICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne CEL GŁÓWNY PROJEKTU CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY

MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY 1/7 MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm

Wprowadzenie. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2013 Internet Wszechrzeczy wygeneruje co najmniej 613 mld USD globalnych dochodów firm Internet Wszechrzeczy 10 najważniejszych wniosków z badania przeprowadzonego przez firmę Cisco Wskaźnik wartości Internetu Wszechrzeczy z udziałem 7500 osób podejmujących decyzje z 12 krajów Joseph Bradley

Bardziej szczegółowo

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o. www.positive-power.pl 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business.

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury.

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury. Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury Paweł Wnuczak Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury

Bardziej szczegółowo