Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014"

Transkrypt

1 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu GO

2 Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi stoją zarządzający informatyką w różnych branżach i krajach. W tegorocznej edycji badania uczestniczyło ponad 900 liderów IT z 49 krajów Europy, obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii. W ubiegłym roku przedmiotem analizy była skuteczność osób zarządzających informatyką jako partnerów dla biznesu oraz konieczność podejmowania przez nich inicjatyw zwiększających znaczenie CIO w zarządzie. Tegoroczne badanie pogłębia ten temat, biorąc jednocześnie pod lupę rolę liderów IT jako przywódców, których celem jest zapewnienie firmie nowych możliwości rozwoju dzięki innowacjom. W szczególności, uwzględniając wyniki raportu Tech Trends 2014, sprawdzamy, co łączy CIO z inwestorami wysokiego ryzyka. Ponadto, w części Najnowsze trendy przyglądamy się analityce, barierom w stosowaniu oraz poziomowi zaawansowania jej wdrożeń. Raport prezentuje kluczowe wnioski z badania Deloitte CIO 2014 w pięciu obszarach zawierających: Podsumowanie obserwacji dotyczących wszystkich respondentów, bez względu na region geograficzny Wnioski opracowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów z Polski Infografiki przedstawiające dane dla świata i Polski Komentarze i praktyczne wskazówki opracowane przez ekspertów Deloitte Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy uczestniczyli w badaniu. Jestem wdzięczny za poświęcony czas oraz wkład, jaki wnieśli Państwo w realizację badania. Liczę jednocześnie na dalsze okazje do rozmów z Państwem. Mam nadzieję, że niniejszy raport okaże się cennym narzędziem w budowaniu przez Państwa wizerunku lidera IT jako godnego zaufania partnera. Stanisław Bochnak Dyrektor Doradztwo Technologiczne Deloitte Polska 2

3 Na pierwszy rzut oka porównanie CIO do inwestora wysokiego ryzyka może wydawać się nadużyciem. CIO nie mogą na przykład podejmować błyskawicznych decyzji dotyczących ryzykownych inwestycji. Świadczą bowiem usługi o kluczowym znaczeniu dla organizacji, bez których prowadzenie działalności biznesowej nie byłoby możliwe, a ryzyko awarii mogłoby mieć katastrofalne skutki. Jednocześnie, stosując wzorem inwestorów wysokiego ryzyka podejście portfelowe, CIO mogą wiele się nauczyć: jak równoważyć inwestycje w istniejące systemy, innowacje, a nawet najbardziej rewolucyjne technologie; jak rozumieć i przekazywać informacje na temat wartości biznesowej projektów, a także jak odpowiednio wykorzystywać talenty w celu realizacji misji biznesu. Inwestorzy działają w środowiskach wysokiego ryzyka. W ich portfelu inwestycyjnym okazje do wygenerowania ponadprzeciętnych zysków przeplatają się z nieuniknionymi stratami. (Raport Tech Trends, Deloitte, 2014) 3

4 Perspektywa globalna Podsumowanie wniosków Infografiki Po okresie przedłużającego się załamania gospodarczego przedsiębiorstwa na całym świecie podejmują inicjatywy mające na celu zapewnienie im dalszego rozwoju. Dla wielu z tych firm inwestycje technologiczne stają się strategicznym priorytetem. Innowacje technologiczne zmieniają sposób prowadzenia działalności oraz współpracy z innymi podmiotami. Przed firmami otwiera się obecnie możliwość zmiany dotychczasowych modeli operacyjnych w zgodzie z najnowszymi trendami gospodarki cyfrowej. W powszechnym przekonaniu, rola liderów IT sprowadza się do utrzymywania kluczowych systemów informatycznych, z których korzystają pracownicy działów merytorycznych. W tegorocznej edycji badania zapytaliśmy o to, czy liderzy IT powinni być w większym stopniu odpowiedzialni za wykorzystanie innowacji technologicznych w celu zapewnienia firmie nowych możliwości rozwoju. Obecnie na realizację kluczowych usług informatycznych przeznacza się 55% budżetu działu IT. Inicjatywy rozwojowe pochłaniają 22% dostępnych środków. Liderzy IT uważają, że ich najważniejszym zadaniem jest dostarczanie rezultatów biznesowych poprzez usługi IT. Takie podejście ma sens, jeśli uwzględnimy ich odpowiedzialność za zarządzanie kluczowymi systemami przedsiębiorstwa. Sugeruje jednocześnie, że mogliby zrobić więcej w zakresie zastosowania nowych technologii w celu zapewniania firmie możliwości rozwoju dzięki innowacyjności. Środki, jakie większość CIO może przeznaczyć na innowacyjne inicjatywy, są ograniczone. Według CIO awersja pozostałych członków zarządu do ryzyka stanowi poważne ograniczenie w realizacji inwestycji, z którymi wiąże się większa niepewność. Wyniki badania wskazują, że zakres inwestycji technologicznych mógłby być większy, gdyby członkowie kadry zarządzającej najwyższego szczebla oraz zarządzający informatyką podjęli działania mające na celu tworzenie sieci społecznościowych zrzeszających CIO, rozwijanie partnerstwa strategicznego oraz rozwijanie współpracy z dostawcami. Relacje biznesowe z małymi lub niszowymi firmami mogą również okazać się źródłem cennych inspiracji. Wyniki badania pokazują, że liderzy biznesowi nie zawsze są przekonani o tym, iż zarządzający informatyką są najbardziej odpowiednimi osobami do realizacji innowacyjnych inicjatyw technologicznych wspierających rozwój przedsiębiorstwa. Wydaje się jednak, że ta sytuacja ulega zmianie, a liderzy IT coraz częściej cieszą się opinią skutecznych partnerów dla biznesu (połowa badanych uważa się za silnych i skutecznych, co stanowi wzrost o 10% w stosunku do roku poprzedniego). Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe oraz wdrożenie nowych technologii to najważniejsze priorytety na nadchodzące miesięcy dla zdecydowanej większości liderów IT, którzy wzięli udział w badaniu. Wraz z upowszechnianiem nowych technologii rola liderów IT może się zmienić, o ile będą oni umożliwiać rozwój przedsiębiorstwa poprzez innowacje. Wzrost znaczenia osób zajmujących stanowisko członka zarządu ds. marketingu, strategii cyfrowej czy danych sprawia, że przed firmami otwierają się zupełnie nowe możliwości. Nadeszła odpowiednia chwila, aby liderzy IT podjęli decyzję, czy zamierzają pozostać wyłącznie strażnikami istniejących kluczowych systemów informatycznych, czy wspierać rozwój przedsiębiorstwa dzięki innowacjom technologicznym. 4

5 Perspektywa Polski Podsumowanie wniosków Infografiki Wyniki badania wśród przedsiębiorstw polskich w wielu aspektach są zbieżne z wynikami globalnymi. Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym budżety IT w firmach rosły, choć w sektorze finansowym wzrost ten był wyraźnie wolniejszy, niż w innych branżach. Podobny jest również rozkład budżetu pomiędzy bieżącą działalność organizacji, a zmiany i rozwój, przy czym w Polsce zmiany koncentrują się przede wszystkim na rozwoju biznesu i nowych produktów, a w mniejszym stopniu na transformacji działalności biznesowej. Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe i wdrożenie nowych technologii to również dla polskich przedsiębiorstw kluczowe priorytety na najbliższe miesięcy. Dość istotna pozostaje także reorganizacja modelu operacyjnego IT, która jest wskazywana jako działanie o wysokim priorytecie przez prawie co drugiego zarządzającego IT. Polscy dyrektorzy IT w znacznie mniejszym stopniu deklarują pełną kontrolę nad portfelem projektów IT. Wciąż najważniejszą kwestią pozostaje dostarczanie rezultatów biznesowych przez usługi IT. Relatywnie wysoki poziom dojrzałości zarządzający IT przypisują również elastycznej architekturze i procesom IT oraz poprawianiu komfortu użytkowania poprzez technologię. Gdyby dysponowali większym budżetem IT, w pierwszym rzędzie przeznaczyliby go na rozwój analityki. Jako ważna lub bardzo ważna kwestia dla funkcji IT postrzegana jest kultura innowacyjności, jednak w wielu przypadkach wąskim gardłem jest stosunkowo niewielki poziom funduszy przeznaczanych na ten cel. Jako główne przeszkody hamujące takie inwestycje wskazywane są w pierwszym rzędzie stosunek liderów biznesowych do ryzyka oraz ograniczenia budżetowe IT. Rośnie zainteresowanie Big Data i analityką. W ciągu roku odsetek firm prowadzących implementację rozwiązań w tym obszarze wzrósł do około jednej czwartej, choć większość firm jest wciąż na etapie badań i pilotażu. Brak sponsora i brak scentralizowanego podejścia do zbierania i analizowania danych są wskazywane jako główne przeszkody dla szerszego wykorzystania analityki w organizacjach. Wzrost znaczenia innowacji i nowych technologii dla sukcesu polskich przedsiębiorstw powinien skłonić zarządzających informatyką do zadbania o zwiększenie swojej roli w organizacji. Liderzy IT powinni zadbać o to, aby przestano myśleć o nich wyłącznie jako o dostawcach technicznych narzędzi do pracy, a zaczęto postrzegać ich jako liderów wspierających strategię binesową, którzy potrafią zaproponować i dostarczyć nowe technologie będące motorami innowacyjnych rozwiązań biznesowych. Relatywnie niewielka liczba polskich zarządzających IT (około jednej czwartej) jest członkami zarządu. Pomimo tego znamienita część CIO dobrze postrzega swoje relacje z najwyższym kierownictwem (CEO, CFO, COO), a niemal siedmiu na dziesięciu wysoko oceniło efektywność IT jako strategicznego partnera biznesu. Równocześnie zaledwie w niewiele ponad jednej trzeciej badanych firm funkcjonuje dedykowany zespół zarządzania relacjami z biznesem. 5

6 : Infografiki Perspektywa globalna Podsumowanie wniosków Alokacja budżetu IT Bieżąca działalność organizacji a zmiany i rozwój Infografiki Priorytety IT Najważniejsze priorytety na kolejne miesięcy 23% Transformacja działalności biznesowej 55% 45% 71% 47% 22% Rozwój biznesu i nowych produktów Bieżąca działalność organizacji Zmiany i rozwój Reagowanie na zmieniające Wdrożenie nowych technologii się potrzeby biznesowe Efektywność funkcji IT jako strategicznego partnera biznesu Udział innowacji w budżecie IT 10% Procent budżetu IT 0-1% Procent budżetu IT 1-10% 19% 27% Procent odpowiedzi W stosunku do roku poprzedniego większa liczba respondentów uważa się za silnych i skutecznych (49% w 2014 w porównaniu do 39% w 2013) Czynniki powstrzymujące przed podejmowaniem bardziej ryzykownych inwestycji w IT Tolerancja liderów biznesowych na ryzyko 38% 6

7 : Infografiki Perspektywa Polski Podsumowanie wniosków Alokacja budżetu IT Bieżąca działalność organizacji a zmiany i rozwój Infografiki Priorytety IT Najważniejsze priorytety na kolejne miesięcy 53% Bieżąca działalność organizacji 47% Zmiany i rozwój 16% Transformacja działalności biznesowej 31% Rozwój biznesu i nowych produktów 77% Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe 55% Wdrożenie nowych technologii Efektywność funkcji IT jako strategicznego partnera biznesu Udział innowacji w budżecie IT 19% Procent budżetu IT 0-1% 11% Procent budżetu IT 1-10% 17% Procent odpowiedzi W stosunku do roku poprzedniego większa liczba respondentów uważa się za silnych i skutecznych (68% w 2014 w porównaniu do 49% w 2013) Czynniki powstrzymujące przed podejmowaniem bardziej ryzykownych inwestycji w IT Tolerancja liderów biznesowych na ryzyko 38% 7

8 : Kluczowe wnioski Świat Kluczowe wnioski Infografiki Ponownie koncentracja na zmianie i rozwoju Najbardziej dotkliwe cięcia budżetu mamy już za sobą. Podobnie jak w ubiegłym roku, w tegorocznej edycji badania uwagę na ograniczenia dostępnych środków zwraca zaledwie 23% respondentów. W dalszym ciągu lwią część budżetu przeznacza się na rutynowe działania IT, choć w bieżącym roku obserwujemy wzrost wydatków na inicjatywy wspierające zmianę i rozwój (o 3%), co może odzwierciedlać nieznaczną poprawę sytuacji makroekonomicznej. Ponadto reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe oraz wdrożenie nowych technologii to najważniejsze priorytety na nadchodzące miesięcy dla większości badanych liderów IT. W pierwszej trójce znalazła się również konieczność wzmacniania praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem, prawdopodobnie w wyniku incydentów naruszenia bezpieczeństwa, o których głośno było w ubiegłym roku. Ciągły brak funduszy na innowacje Pomimo modyfikacji priorytetów i większej koncentracji na zmianie oraz rozwoju, niewiele wskazuje na to, że w planach finansowych rezerwuje się specjalne środki na wspieranie innowacji technologicznych. Niemal połowa respondentów przyznaje, że ich firmy przeznaczają na innowacje tylko jedną dziesiątą budżetu lub mniej. 60% przedsiębiorstw, które przeznaczają na ten cel więcej niż 10% swojego budżetu, to organizacje zatrudniające poniżej 2 tys. pracowników, co może świadczyć o duchu przedsiębiorczości panującym w mniejszych firmach. Niesłabnący sceptycyzm wobec specjalistycznych technologii Coraz więcej zarządzających informatyką prowadzi pilotaż, implementację lub już wdrożyła w swoich firmach najnowsze technologie, obejmujące swoim zakresem aplikacje mobilne, media społecznościowe czy Big Data. To kontynuacja trendu, na który zwróciliśmy uwagę w poprzedniej edycji raportu. Jednocześnie większa liczba respondentów przyznaje, że specjalistyczne technologie, takie jak rzeczywistość rozszerzona czy grywalizacja, nie mają większego znaczenia dla ich firm. Analityka i Big Data Jak pokazują wyniki badania, niemal 50% respondentów prowadzi pilotaż, implementację lub już wdrożyło w swoich firmach narzędzia analityczne. Oznacza to zmianę w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to duża liczba badanych deklarowała, że musi najpierw poznać związane z tym korzyści. Z badania wynika także, że respondenci najchętniej zainwestowaliby w analitykę, jeżeli istniałaby możliwość przeznaczenia na ten cel większej części budżetu IT (zob. Najnowsze trendy ). Może to świadczyć o tym, że respondenci dostrzegają już korzyści z analityki, ale bariery budżetowe i ryzyka ograniczają poziom inwestycji. 8

9 : Kluczowe wnioski Polska Kluczowe wnioski Infografiki Mimo rosnących budżetów IT optymalizacja kosztów istotna dla sektora finansowego Wyniki naszego badania wskazują, że obecny rok jest kolejnym, w którym budżety IT w firmach wzrosły. 43% badanych liderów IT wskazało, że ich budżet będzie wyższy, niż w poprzednim roku, a 36%, że pozostanie na niezmienionym poziomie. Tylko 21% badanych liderów IT wskazało, że ich budżet będzie niższy, niż w roku poprzednim. Tendencja ta jest bardzo zbliżona do sytuacji na świecie. Nieco inaczej wygląda sytuacja w sektorze finansowym. O ile na świecie kierunek zmian jest bardzo zbliżony niezależnie od branży (81% firm wskazało, że budżet wzrośnie lub pozostanie na tym samym poziomie, a w 19% jest niższy), to w Polsce aż 38% firm z tej branży będzie dysponowało budżetem niższym, niż w poprzednim roku. Przekłada się to na znaczenie optymalizacji kosztów (dla 77% badanych instytucji finansowych ma priorytet wysoki lub średni), podczas gdy w innych branżach presja na obniżenie kosztów nieco się obniżyła (dla 50% firm ma priorytet co najmniej średni). Reagowanie na potrzeby biznesowe ma najwyższy priorytet dla organizacji IT Na czele listy priorytetów IT znalazły się bieżące potrzeby biznesowe (wysoki priorytet dla 77% badanych). Kolejne miejsca przypadły wdrożeniu nowych technologii (takich jak: aplikacje mobilne, business intelligence, przetwarzanie w chmurze, czy media społecznościowe), dla których wysoki priorytet wskazało 55% badanych, reorganizacja modelu operacyjnego (43%) oraz redukcja/optymalizacja kosztów IT (40%). Na liście priorytetów coraz częściej zaczynają pojawiać się tematy związane z wdrożeniem centrum usług wspólnych (CUW IT) oraz wprowadzeniem modelu szczupłej informatyki (Lean IT), które sygnalizowane są jako zadania o co najmniej średnim priorytecie odpowiednio przez 41% i 53% respondentów. Być może postrzegają oni te rozwiązania przede wszystkim jako sposób na redukcję lub optymalizację kosztów IT, która wciąż jest jednym z najbardziej priorytetowych obszarów. Rozwój i zmiana coraz ważniejsze W polskich przedsiębiorstwach już blisko połowa budżetu IT jest przeznaczana na zmianę i rozwój (47%). Udział ten jest podobny do wyników globalnych, gdzie na zmianę i rozwój przypada 45% budżetu IT. Nieco większą część budżetu IT przeznaczają na rozwój firmy z sektora finansowego (48%), ale zarazem udział ten jest mniejszy niż w poprzednim roku (52%). Wynika to zapewne z faktu, iż budżety IT w sektorze finansowym rosną wolniej, a w sporej części instytucji są nawet niższe. Odbija się to przede wszystkim na nakładach na rozwój i zmianę. 9

10 : Infografiki Świat Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 78% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 22% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 5 23% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 1 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

11 : Infografiki Świat Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 79% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 21% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 6 19% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 1 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

12 : Infografiki Świat Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 64% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 36% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 4 35% niższy niż w poprzednim roku Lean IT Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

13 : Infografiki Świat Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 80% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 20% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 5 21% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 1 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

14 : Infografiki Polska Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 86% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 14% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 6 21% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 13 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

15 : Infografiki Polska Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 79% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 21% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 8 38% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 15 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

16 : Infografiki Polska Kluczowe wnioski Infografiki Podsumowanie Sektor finansowy Pozostałe Budżet IT Zmiany w skali roku Priorytety IT na kolejne miesięcy (%) 90% taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku Reagowanie na zmieniające się potrzeby biznesowe Wdrożenie nowych technologii Wzmacnianie praktyk zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem Redukcja / optymalizacja kosztów IT % taki sam lub wyższy niż w poprzednim roku 10% niższy niż w poprzednim roku Konsolidacja aplikacji i infrastruktury IT Rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników IT Reorganizacja modelu operacyjnego IT Utrzymanie bieżącej działalności IT Rozwój / aktualizacja strategii sourcingu IT Wdrożenie Centrum Usług Wspólnych IT (CUW IT) Offshoring funkcji IT 9 15% niższy niż w poprzednim roku Lean IT 12 Stopień wdrożenia 2013 a 2014: Pilotaż, implementacja i wdrożenie (%) Public cloud computing Analityka / Big Data BYOD Aplikacje mobilne Private cloud computing Media Rzeczywistość społecznościowe rozszerzona Grywalizacja Technologie Spójność usług :Przetwarzanie cyfrowe/ na urządzeniach in memory wielokanałowość użytkowników

17 : Kluczowe wnioski Świat Usługi IT ważniejsze od rozwoju Jak pokazują wyniki badania, dla zarządzających informatyką realizacja usług IT ma zazwyczaj wyższy priorytet niż generowanie zysków, innowacyjność czy rozwój. Taką tendencję potwierdza m.in. fakt, że dwa razy więcej respondentów koncentruje się na świadczeniu usług IT, niż na inwestowaniu w nowe technologie lub transformacji IT z centrum kosztów w centrum zysków. Ta powszechna tendencja może ograniczać możliwości tych liderów IT, którzy są zainteresowani wspieraniem rozwoju poprzez swoje portfele projektów IT. Strategiczne zarządzanie portfelem wymaga większego zaangażowania liderów IT Ponad 60% badanych deklaruje, że aktywnie ocenia efektywność swojego portfela projektów w kontekście ryzyka i zwrotu, co jest pozytywnym zjawiskiem. Mimo iż niemal dziewięciu na dziesięciu respondentów twierdzi, że ma całkowitą kontrolę nad zarządzanym przez siebie portfelem projektów, to więcej niż jedna trzecia liderów IT nie ocenia efektywności swojego portfela w kontekście ryzyka i zwrotu, a około jedna trzecia z nich nie posiada umiejętności szybkiego zmieniania priorytetów portfela w odpowiedzi na zmiany w priorytetach i celach strategicznych organizacji. Braki potencjału utrudniają zarządzenie portfelem Znaczące braki w posiadanych kompetencjach i etatach mogą powstrzymywać liderów IT nastawionych na innowacje przed bardziej efektywnym zarządzaniem i oceną portfeli zaledwie jeden na pięciu liderów dysponuje zdolnościami operacyjnymi by inwestować w nowe technologie lub nadać wysoki priorytet transformacji ich organizacji z centrum kosztów w centrum zysków. Ponadto badani zwracają uwagę na niedojrzałość funkcji IT w czerpaniu korzyści z dostępnych danych. Mniej niż czterech na dziesięciu respondentów przyznaje, że posiada pełną dojrzałość operacyjną w tym zakresie. 17

18 : Kluczowe wnioski Polska Dojrzałość zarządzania portfelem projektów IT pełen optymizm Warto zwrócić uwagę, że w Polsce liderzy IT, którzy deklarują pełną kontrolę nad swoim portfelem projektów IT w krótkim i długim okresie, stanowią niespełna 10% respondentów. To ponad trzy razy mniej, niż w wynikach globalnych. Biorąc pod uwagę wszystkie odpowiedzi pozytywne, a więc także te oznaczające ograniczony poziom kontroli, różnice pomiędzy Polską a światem w dalszym ciągu są znaczące (64% odpowiedzi pozytywnych w stosunku do 89% na świecie, a dla branży finansowej 77% wobec 89% na świecie). Pokazuje to wyraźną słabość w zarządzaniu portfelem projektów IT. W tej sytuacji zaskakująco wysoko oceniane są inne aspekty portfela projektów IT aż 93% badanych deklaruje, że poprzez portfel dostarcza wartość dla organizacji i efektywnie komunikuje się z biznesem, a niewiele mniej (88%) aktywnie zarządza wartością i ryzykiem portfela projektów IT. W przypadku wyników dla świata te wartości są znacząco niższe, pomimo deklarowanego lepszego wglądu w portfel. Warto to przemyśleć i zweryfikować, czy faktycznie biznes równie dobrze postrzega portfel projektów IT i komunikację z IT. Priorytety w portfelu CIO Podobnie jak w ubiegłym roku najważniejszą kwestią dla liderów IT pozostaje dostarczanie rezultatów biznesowych poprzez usługi IT. Zagadnienie to było wskazywane jako istotne przez ponad połowę respondentów w Polsce. To znacząco więcej, niż w przypadku innych obszarów objętych pytaniem o priorytety. Jednocześnie ten wynik oznacza, że ponad 40% liderów IT nadal nie postrzega wsparcia biznesu jako priorytetu. Drugą najważniejszą kwestią jest czerpanie korzyści z danych przechowywanych wewnątrz organizacji. Natomiast w branży finansowej na drugim miejscu, podobnie jak w całym badaniu globalnym, znalazło się poprawianie komfortu użytkowania poprzez technologię, co niewątpliwie jest związane z obserwowanym wzrostem liczby organizacji w branży finansowej deklarujących etap implementacji aplikacji mobilnych. Inwestycje w nowe technologie Stosunkowo nisko oceniany jest poziom dojrzałości organizacji w obszarze wykorzystania nowych technologii. Ponad jedna trzecia respondentów stwierdza brak odpowiednich kompetencji w swoich organizacjach. Może to utrudniać ich wdrażanie. Wysoki priorytet dla inwestycji w nowe technologie deklaruje zaledwie czterech na dziesięciu respondentów (w tym zaledwie trzech na dziesięciu w przypadku branży finansowej), co stanowi wynik zbliżony do trendów światowych. Jednak dokładniejsza analiza dla poszczególnych technologii pokazuje, że odsetek badanych, którzy zamierzają inwestować w wybrane nowe technologie może być większy, np. prawie siedmiu na dziesięciu deklaruje pilotaż, implementację lub zakończone wdrożenie aplikacji mobilnych. Trzy najczęściej wskazywane przez respondentów z Polski technologie (na etapie pilotażu, implementacji lub już wdrożone), to aplikacje mobilne, chmura prywatna i analityka. Warto zwrócić uwagę, że najwięcej organizacji wdrożyło chmurę prywatną, zaś najwięcej toczących się implementacji dotyczy aplikacji mobilnych. Jest to szczególnie wyraźne w branży finansowej (etap implementacji deklaruje prawie połowa respondentów). W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba wdrożeń aplikacji mobilnych i analityki jest większa. 18

19 : Kluczowe wnioski Polska W Polsce wyraźnie mniej organizacji niż na świecie wykorzystuje dwa rozwiązania: BYOD (ang. Bring Your Own Device - wykorzystywanie prywatnych urządzeń w pracy) i chmury publiczne w obu przypadkach różnica to około 20 punktów procentowych. Szczególnie niskie wykorzystanie chmury publicznej dotyczy branży finansowej, ale jest to zgodne z trendem światowym. Branża finansowa w Polsce rzadziej niż inne branże wykorzystuje również chmurę prywatną. Wyjątkowo ostrożnie branża finansowa podchodzi do używania mediów społecznościowych (niespełna jedna czwarta wykorzystuje, implementuje lub prowadzi pilotaż takich rozwiązań). Z drugiej strony branża finansowa częściej niż inne wykorzystuje technologie cyfrowe i wielokanałowość, co jest zgodne z tendencjami zaobserwowanymi w badaniu globalnym. Podobnie jak w poprzednim roku zainteresowanie grywalizacją i rzeczywistością rozszerzoną pozostaje na niskim poziomie, co jest również zgodne z trendami stwierdzonymi w badaniu globalnym. 19

20 : Infografiki Świat Podsumowanie Sektor finansowy Sektor publiczny Pozostałe Kluczowe wymiary portfela CIO (%) Znaczenie Dojrzałość 55 Dostarczanie rezultatów biznesowych poprzez usługi IT Poprawianie user-experience / komfortu użytkowania poprzez technologię Zbudowanie bardziej zwinnego modelu dostarczania rezultatów IT Czerpanie korzyści z danych przechowywanych wewnątrz organizacji Transformacja IT z Centrum Kosztów w Centrum Zysków Inwestowanie w nowe technologie albo partnerstwo z zewnętrznymi podmiotami Elastyczna architektura i procesy IT dostosowane do szybkiej zmiany lub integracji kolejnych dostawców Zarządzanie portfelem IT (%) Najważniejsze trendy W którą z poniższych technologii i/lub trendów zainwestował(a)by Pan/Pani, (%) jeżeli istniałaby możliwość przeznaczenia na ten cel większej części budżetu IT(%) Analityka / Big Data 30 89% Zgadzam się 57% Nie zgadzam się Aplikacje mobilne Private cloud computing Technologie cyfrowe/ wielokanałowość Public cloud computing 8 "Mam całkowitą kontrolę nad zarządzanym przeze mnie portfelem projektów i programów IT, zarówno w krótkim jak i długim okresie" Inwestuję w nowe technologie albo rozważam partnerstwo z zewnętrznymi podmiotami Spójność usług na urządzeniach użytkowników Przetwarzanie in-memory 6 6 BYOD 2 Media społecznościowe 2 Rzeczywistość rozszerzona 1 20 Grywalizacja 1

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI

WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW BI W PRZEDSIĘBIORSTWACH I INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH SZANSE, ZAGROŻENIA, TRENDY WWW.COMPUTERWORLD.PL PARTNER WYDANIA REDAKCJA 02 092 Warszawa, Żwirki i Wigury 18a, tel. 22 3217800,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo