Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2011 r."

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2011 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2012 r. Opracował: Tomasz Schmidt str. 1

2 1. Wstęp Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obowiązek sporządzenia monitoringu lokalnego rynku pracy w odniesieniu do absolwentów szkół został przesunięty w czasie przez wzgląd na konieczność publikacji danych absolwentów w SIO (Systemie Informacji Oświatowej) przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do tej pory analiza absolwentów zamieszczana była w całościowym raporcie rocznym) Oprócz danych dotyczących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opracowanie zawiera informacje dotyczące absolwentów szkół wyższych kształcących w powiecie. Dane dotyczące absolwentów tych szkół zostały opracowane przez Główny Urząd Statystyczny tylko w ujęciu wojewódzkim z podziałem na poszczególne uczelnie. Przy opracowywaniu raportu monitoringu zawodów za rok 2006 powiatowe urzędy pracy zobowiązane były do przeprowadzenia badania ankietowego pracodawców na podstawie próby statystycznej przesłanej przez GUS. Wyniki tego badania pozwalały na określenie zapotrzebowania na pracowników i charakteryzowały lokalny rynek pracy w oczach pracodawców. W latach ankietyzacja nie byłą przeprowadzana (zgodnie z zaleceniami MPiPS) w związku z czym określenie liczby pracujących, analiza wolnych miejsc pracy oraz perspektywy tworzenia nowych miejsc zatrudnienia zostały podane tylko w ujęciu wojewódzkim z podziałem na wielkie grupy zawodów (analiza danych należy do kompetencji wojewódzkich urzędów pracy). Należy mieć na uwadze także fakt, że raport odzwierciedla i charakteryzuje tylko i wyłącznie sytuację wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne według stanu w końcu roku, a zatem nie ujmuje całości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich fluktuacji na przestrzeni roku. Raport jest tylko porównaniem stanów zarejestrowanych absolwentów według szkół, kierunków nauczania i zawodów na ostatni dzień grudnia poddawanego charakterystyce okresu sprawozdawczego. str. 2

3 2. Szkoły ponadgimnazjalne Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zarejestrowanych absolwentów według stanu na r. z podziałem na poszczególne rodzaje i typy szkół z terenu powiatu tarnogórskiego. Opracowane i umieszczone w aplikacji Syriusz tabele zostały uzupełnione o dane odnośnie ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach z podziałem na kształcone zawody. Lp Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2011 Bezrobotni absolwenci zarejestr. w PUP w końcu roku 2011 Przewidywani absolwenci w roku 2012 (6):(5) w % Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony LIDER"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" "541315" Szkoły policealne Technik ochrony fizycznej osób i mienia* ,0000 "000000" Bez zawodu ,0000 "314202" "325509" Technik architektury krajobrazu* ,0000 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* ,3333 "333107" Technik logistyk* ,0000 "334306" Technik administracji* ,3478 "431103" Technik rachunkowości* ,0000 "514207" 9 Policealna Szkoła Aktorska Art-Play"" "343601" 10 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 "325509" Technik usług kosmetycznych* ,0000 Aktor scen muzycznych (*) ,0000 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* , Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 "334306" Technik administracji* , Szkoła Policealna w Nakle śląskim "314202" Technik architektury krajobrazu* , Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 "325402" Technik masażysta* , Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 "514207" Technik usług kosmetycznych* , Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 "532102" Opiekun medyczny* , Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani ,0000 str. 3

4 17 Szkoła Policealna nr 1 "321301" Technik farmaceutyczny* , Szkoła Policealna nr 1 "325402" Technik masażysta* , Szkoła Policealna nr 1 "532102" Opiekun medyczny* ,0000 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 20 Technikum nr 7 "311911" 21 Technikum nr 7 "311924" Technik cyfrowych procesów graficznych* ,0000 Technik technologii odzieży* , Liceum Plastyczne "343204" Plastyk* , TECHNIKUM nr 8 "311408" Technik elektronik* , TECHNIKUM nr 8 "311410" Technik mechatronik* , TECHNIKUM nr 8 "311513" Technik pojazdów samochodowych* , TECHNIKUM nr 8 "351203" Technik informatyk* , Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 "311204" Technik budownictwa* ,3333 "311303" Technik elektryk* ,0000 "311513" "314403" "322002" "514105" 34 Technikum w Nakle Śląskim "314202" Technik pojazdów samochodowych* ,0000 Technik technologii żywności* ,0000 Technik żywienia i gospodarstwa domowego* ,0000 Technik usług fryzjerskich* ,0000 "522305" Technik handlowiec* ,6667 Technik architektury krajobrazu* , Technikum w Nakle Śląskim "314203" Technik hodowca koni* , Technikum w Nakle Śląskim "314207" Technik rolnik* , Technikum w Nakle Śląskim "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* , Technikum nr 9 "331403" Technik ekonomista* , Technikum nr 9 "522305" Technik handlowiec* , Technikum dla Dorosłych nr 3 "331403" Technik ekonomista* , Technikum nr 2 "000000" Bez zawodu , Technikum nr 2 "311204" Technik budownictwa* , Technikum nr 2 "314202" Technik architektury krajobrazu* , Technikum w Kaletach "000000" Bez zawodu , Technikum w Kaletach "311408" Technik elektronik* , Technikum w Kaletach "331403" Technik ekonomista* , Technikum w Kaletach "351203" Technik informatyk* , Technikum Nr 5 "311408" Technik elektronik* , Technikum Nr 5 "311504" Technik mechanik* , Technikum Nr 5 "311513" Technik pojazdów samochodowych* , Technikum Nr 5 "351203" Technik informatyk* ,3846 str. 4

5 52 Technikum Nr 5 "522305" Technik handlowiec* , Technikum Nr 4 "311303" Technik elektryk* , Technikum Nr 4 "311408" Technik elektronik* , Technikum Nr 4 "311410" Technik mechatronik* , Technikum Nr 4 "311504" Technik mechanik* , Technikum Nr 4 "351203" Technik informatyk* , Technikum nr 6 "314403" Technik technologii żywności* , Technikum nr 6 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* , Technikum nr 6 "422402" Technik hotelarstwa* , Technikum nr 6 "512001" Kucharz* , Technikum nr 6 "513101" Kelner* , Technikum nr 1 "311103" Technik analityk* , Technikum nr 1 "325511" Technik ochrony środowiska* , TECHNIKUM NR 12 "333107" Technik logistyk* , TECHNIKUM NR 12 "351103" Technik teleinformatyk* , Technikum Nr 13 "311408" Technik elektronik* , Technikum Nr 13 "331403" Technik ekonomista* , Technikum Nr 13 "351103" Technik teleinformatyk* , Technikum Nr 13 "522305" Technik handlowiec* , Technikum Leśne "314301" Technik leśnik* ,0000 Licea ogólnokształcące 72 V Liceum Profilowane "000000" Bez zawodu , III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "000000" Bez zawodu , II Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu , Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Żak Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Żak"" "000000" Bez zawodu ,9302 "000000" Bez zawodu , LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. INTEGR. NR XI PRZY SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ "000000" Bez zawodu , I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej "000000" Bez zawodu , IV Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu , III Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu , VI Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu , Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich Liceum Ogólnokształcące w Kamieńcu "000000" Bez zawodu ,1746 "000000" Bez zawodu ,0000 Zasadnicze szkoły zawodowe ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 15 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 14 "732201" Drukarz* ,0000 "512002" Kucharz małej gastronomii* ,0000 str. 5

6 86 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 "713101" Malarz - tapeciarz* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 "512002" Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nakle Śląskim Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nakle Śląskim Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Nakle Śląskim Kucharz małej gastronomii* ,0000 "000000" Bez zawodu ,0000 "512002" "834103" Kucharz małej gastronomii* ,0000 Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 "522301" Sprzedawca* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 "711202" Murarz* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 "712101" Dekarz* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 "712204" Posadzkarz* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 "713101" Malarz - tapeciarz* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 "752205" Stolarz* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "514101" Fryzjer* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "721306" 100 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 "723103" Blacharz samochodowy* ,0000 Mechanik pojazdów samochodowych* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "722204" Ślusarz* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "722307" Operator obrabiarek skrawających* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 "742102" Monter - elektronik* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 "512002" Kucharz małej gastronomii* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 "751201" Cukiernik* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 "751204" Piekarz* , Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 16 Specjalna "512002" Kucharz małej gastronomii* ,5000 "514101" Fryzjer* ,0000 "522301" Sprzedawca* ,2857 "611303" Ogrodnik* ,0000 "711202" Murarz* ,0000 "722204" Ślusarz* ,0000 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* ,0000 "751105" Rzeźnik - wędliniarz* ,0000 "751201" Cukiernik* ,6667 "752205" Stolarz* ,0000 Opracowanie własne na podstawie tabeli 4.1 str. 6

7 (*) absolwenci prywatnej, policealnej szkoły aktorskiej Art-Play widnieją w zestawieniu absolwentów powiatu na skutek tego, iż szkoła ma swoją siedzibę na terenie powiatu natomiast kształci w swojej placówce w Katowicach; Kolejna tabela ujmuje ilości absolwentów poszczególnych zawodów kształconych w szkołach z terenu powiatu tarnogórskiego. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2011 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2011 Przewidywani absolwenci w roku 2012 (5):(3) w % Wykształcenie policealne i średnie zawodowe 1 "331403" Technik ekonomista* , "351203" Technik informatyk* , "422402" Technik hotelarstwa* , "522305" Technik handlowiec* , "311408" Technik elektronik* , "311504" Technik mechanik* , "314202" Technik architektury krajobrazu* , "311204" Technik budownictwa* , "325402" Technik masażysta* , "000000" Bez zawodu , "351103" Technik teleinformatyk* , "314301" Technik leśnik* , "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* , "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* , "512001" Kucharz* , "333107" Technik logistyk* , "311410" Technik mechatronik* , "311924" Technik technologii odzieży* , "314403" Technik technologii żywności* , "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* , "334306" Technik administracji* , "343204" Plastyk* , "513101" Kelner* , "532102" Opiekun medyczny* , "311103" Technik analityk* , "311303" Technik elektryk* , "311513" Technik pojazdów samochodowych* ,0000 str. 7

8 28 "311703" Technik górnictwa podziemnego* , "311911" Technik cyfrowych procesów graficznych* , "314203" Technik hodowca koni* , "314207" Technik rolnik* , "321301" Technik farmaceutyczny* , "324002" Technik weterynarii* , "325511" Technik ochrony środowiska* , "333106" Technik eksploatacji portów i terminali* , "333906" Technik organizacji reklamy* , "343104" Fototechnik* , "343601" Aktor scen muzycznych* , "422103" Technik obsługi turystycznej* , "431103" Technik rachunkowości* , "514105" Technik usług fryzjerskich* , "514207" Technik usług kosmetycznych* , "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani , "541315" Technik ochrony fizycznej osób i mienia* ,0000 Wykształcenie średnie ogólnokształcące 1 "000000" Bez zawodu ,3968 Wykształcenie zasadnicze zawodowe 1 "514101" Fryzjer* , "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* , "512002" Kucharz małej gastronomii* , "522301" Sprzedawca* , "712204" Posadzkarz* , "722204" Ślusarz* , "722307" Operator obrabiarek skrawających* , "751201" Cukiernik* , "751204" Piekarz* , "000000" Bez zawodu , "711202" Murarz* , "713101" Malarz - tapeciarz* , "742102" Monter - elektronik* , "752205" Stolarz* , "611303" Ogrodnik* , "712101" Dekarz* , "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* , "712904" Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* , "721306" Blacharz samochodowy* , "732201" Drukarz* , "741103" Elektryk* ,0000 str. 8

9 22 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* , "751105" Rzeźnik - wędliniarz* , "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* ,0000 Opracowanie własne na podstawie tabeli 4.2. Z danych opublikowanych przez System Informacji Oświatowej, które zostały uzupełnione statystyką urzędu pracy wynika, że w roku 2011 biorąc pod uwagę szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu absolwentami zostało: 241 uczniów szkół policealnych, 938 uczniów techników i liceów zawodowych, 945 uczniów liceów ogólnokształcących oraz 286 uczniów szkół zawodowych. Z danych zamieszczonych w tabeli można wywnioskować także, że największa liczba osób rejestrujących się w urzędzie pracy jest absolwentami techników i liceów zawodowych (111 osób), szkół zawodowych (67 osób) oraz liceów ogólnokształcących tj. 51 osób. Najmniejszą liczbę zarejestrowanych absolwentów stanowią uczniowie szkół policealnych tj. 9 osób. Biorąc pod uwagę poszczególne szkoły i ilość rejestrujących się absolwentów w PUP po zakończonej nauce zauważyć można, że najwięcej uczniów ukończyło: w zakresie szkolnictwa policealnego Szkołę Policealna nr 1 (6 absolwentów), w zakresie szkolnictwa średniego technicznego Technikum nr 6 (20 absolwentów), Technikum nr 4 (18 absolwentów) oraz Technikum nr 9 (16 absolwentów), w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK oraz VI Liceum Ogólnokształcące (po 9 absolwentów), w zakresie kształcenia zawodowego - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (30 absolwentów) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 i 2 (po 7 absolwentów). Stosunek ilości zarejestrowanych w Urzędzie absolwentów do ilości ubiegłorocznych absolwentów ogółem przedstawia się następująco: - szkoły policealne: 3,7 % (9 do 241) - szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe): 11,8 % (111 do 938) - licea ogólnokształcące: 5,4 % (51 do 945) - zasadnicze szkoły zawodowe: 23,4 % (67 do 286) Skupiając się na strukturze zawodów wyuczonych zarejestrowanych absolwentów zauważamy, że w odniesieniu do kształcenia policealnego i średniego str. 9

10 zawodowego największy odsetek stanowią: asystenci ekonomiczni (23 rejestracje), technicy informatycy (16 rejestracji), a w dalszej kolejności: technicy hotelarstwa (12 rejestracji), technicy handlowcy (10 rejestracji) oraz technicy elektronicy (7 rejestracji). Z kolei zarejestrowanymi w końcu 2011 roku absolwentami szkół zawodowych są: fryzjerzy (17 osób), mechanicy pojazdów samochodowych (13 osób), kucharze małej gastronomii (8 osób), sprzedawcy (8 osób) a w dalszej kolejności posadzkarze, ślusarze i operatorzy obrabiarek skrawających. Odrębną kategorię stanowią osoby kończące licea ogólnokształcące oraz licea profilowane, w wypadku których absolwenci nie mają możliwości uzyskania tytułu zawodowego (w zestawieniu widnieją jako osoby bez zawodu z kodem KZiS ). Zgodnie z SIO w roku 2011 absolwentów liceów ogólnokształcących i profilowanych było 945 osób, przy czym zarejestrowanych w urzędzie pracy według stanu w końcu roku było 51 osób. Poniższe wykresy obrazują zmiany w zakresie rejestracji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w latach ubiegłych: Zarejestrowani absolwenci - szkoły policealne; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO str. 10

11 Zarejestrowani absolwenci - szkoły średnie techniczne; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO Zarejestrowani absolwenci - liceum ogól.; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO str. 11

12 Zarejestrowani absolwenci - szkoły zawodowe; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO Prognozy zawarte w przesłanych danych z SIO wskazują przewidywaną liczbę absolwentów poszczególnych kierunków nauczania, którzy zakończą kształcenie w roku Podobnie jak podczas badania absolwentów latach ubiegłych, największą liczbę absolwentów mają stanowić osoby o poziomie wykształcenia policealnym i średnim zawodowym (według prognoz będą to 1203 osoby). W dalszej kolejności znajdą się absolwenci liceów ogólnokształcących (1017 osób) oraz uczniowie zasadniczych szkół zawodowych tj. 348 osób. Spośród osób o poziomie wykształcenia policealnym i średnim zawodowym najwięcej absolwentów zakończy kształcenie w zawodzie technika informatyka (99 osób), technika ekonomisty (84 osoby), technika architektury krajobrazu (63 osoby), technika handlowca (61 osób) oraz technika budownictwa (59 osób). W przypadku uczniów szkół zawodowych największa liczbę absolwentów według prognoz będą stanowić: kucharze małej gastronomii (87 osób), fryzjerzy (55 osób), mechanicy pojazdów samochodowych (48 osób), sprzedawcy (27 osób), murarze (18 osób), ślusarze (15 osób) oraz blacharze samochodowi (12 osób). Osób kończących licea ogólnokształcące i licea profilowane na terenie powiatu tarnogórskiego według prognoz ma być str. 12

13 3. Szkoły wyższe Przy analizie absolwentów szkół wyższych należy wspomnieć, że na terenie powiatu umiejscowione są dwa ośrodki dydaktyczne szkół wyższych, których siedziba główna znajduje się w: Katowicach (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego kształciła do 15/07/2011 roku w ośrodku zamiejscowym w Radzionkowie) oraz w Opolu (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji kształcąca w ośrodku zamiejscowym w Tarnowskich Górach). Przesłane przez GUS informacje dotyczące absolwentów szkół wyższych w roku akademickim 2010/2011 dla wyżej wymienionych szkół pozwalają na określenie struktury zawodowej osób jedynie ogólnie dla każdego kształconego kierunku. W tabeli poniżej zamieszczone są dane dotyczące szkół: I. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Oddział zamiejscowy w Tarnowskich Górach Na studiach WYSZCZEGÓLNIENIE stacjonarnych niestacjonarnych a - ogółem b - studia pierwszego stopnia razem c - studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera d - studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata e - studia magisterskie jednolite f - studia drugiego stopnia ogółem w tym kobiety razem w tym kobiety razem str. 13 w tym kobiety POLSKA a b c d e f OPOLSKIE a b c d e f WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU a b d e f

14 Pedagogika ogółem: a b d e f Ekonomia a b d Politologia a b d Socjologia a b d Zarządzanie a b d f Zarządzanie i marketing a b d e Logistyka a b d Opracowanie własne na podstawie danych GUS Ośrodek dydaktyczny w Tarnowskich Górach kształci w formie studiów niestacjonarnych zaocznych. Dane zamieszczone zamieszczonej w tabeli ujmują liczebność studentów ogółem (dla całej uczelni). Z posiadanych danych w roku 2011 w ośrodku dydaktycznym w Tarnowskich Górach na kierunku ekonomia - uczelnię ukończyło 141 studentów str. 14

15 w specjalnościach: gospodarka i administracja publiczna - 60 osób, eurologistyka i transport - 34 osoby oraz rachunkowość i finanse 47 osób. Przewiduje się, że w roku 2012 liczba absolwentów wyniesie 90 osób w tym według specjalizacji: gospodarka i administracja publiczna 38 osób, eurologistyka i transport 19 osób oraz rachunkowość i finanse 33 osoby. Na koniec 2011 roku w ewidencji Urzędu znajdowało się 5 absolwentów ww. uczelni, co stanowi ok. 3,6 % absolwentów kończących naukę w Tarnowskich Górach. II. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Ośrodek Dydaktyczny w Radzionkowie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny GWSH z Katowic z filią w Radzionkowie kształcił w formie studiów niestacjonarnych zaocznych. Dane zamieszczone w tabeli ujmują liczebność studentów ogółem (dla całej uczelni) natomiast szczegółowe dane odnośnie ilości absolwentów kończących naukę w Radzionkowie zostały przesłane przez szkołę w korespondencji z dnia 03/07/2012 roku. Z treści przesłanego pisma wynika ponadto, że z dniem 15/07/2011 roku decyzją Senatu GWSH Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Radzionkowie został zlikwidowany natomiast studenci mają możliwość kontynuacji nauki w ośrodku zlokalizowanym w Bytomiu. Na studiach WYSZCZEGÓLNIENIE stacjonarnych niestacjonarnych a - ogółem b - studia pierwszego stopnia razem c - studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera d - studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata e - studia magisterskie jednolite f - studia drugiego stopnia ogółem w tym kobiety razem w tym kobiety razem str. 15 w tym kobiety POLSKA a b c d e f ŚLĄSKIE a

16 b c d e f GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH a b c d e f Pedagogika ogółem: a b d Socjologia a b d f Administracja a b d Finanse i rachunkowość a b d Stosunki międzynarodowe a b d f Zarządzanie a b d f Zarządzanie i marketing a b d e str. 16

17 f Informatyka a b c d Informatyka i ekonometria a b c d Fizjoterapia a b d Turystyka i rekreacja a b d e f Kosmetologia a b d Opracowanie własne na podstawie danych GUS Z posiadanych danych wynika, że w roku 2011 absolwentami uczelni zostało 55 osób w specjalnościach: a) administracja samorządowa - 38 osób b) administracja europejska - 4 osoby c) zarządzanie firmą 13 osób Prognoza ilości absolwentów na rok 2012 w związku z likwidacją jednostki zlokalizowanej na terenie powiatu tarnogórskiego powinna być ujęta w badaniu monitoringu opracowywanego dla miasta Bytomia. Z prowadzonej statystyki wynika, że na koniec ubiegłego roku w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy co prawda pozostawało 3 absolwentów tej uczelni lecz żadna z osób nie ukończyła kształcenia na kierunkach, które wykładane były w ośrodku zamiejscowym w Radzionkowie (tj. administracja lub zarządzanie). str. 17

18 4. Wnioski Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowani w urzędzie pracy to z reguły osoby, które po ukończeniu szkoły nie znalazły zatrudnienia bądź nie zdecydowały się na kontynuację nauki w systemie dziennym wykluczającym możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna. Osoby z wykształceniem policealnym to w głównej mierze bezrobotni, którzy podnoszą swoje kwalifikacje bądź uzupełniają własne wykształcenie, niejednokrotnie na skutek wymagań stawianych przez pracodawców bądź też w obliczu zmieniających się technologii, narzędzi czy warunków pracy. Osoby rejestrujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach kształcą się nie tylko w szkołach z terenu powiatu. Analizując strukturę absolwentów zauważyć można, że osoby wybierając konkretną szkołę kierują się przede wszystkim możliwością dogodnego dojazdu i powrotu ze szkoły bądź sporadycznie - brakiem odpowiedniego kierunku kształcenia wśród oferty szkoleniowej lokalnych szkół. Stąd też wśród ogólnej liczby absolwentów można znaleźć osoby kończące szkoły ponadgimnazjalne w Gliwicach, Bytomiu, Piekarach Śląskich, Lublińcu bądź Zabrzu. W wypadku zarejestrowanych absolwentów szkół wyższych mamy do czynienia z uczelniami zlokalizowanymi praktycznie w całym kraju choć przeważają absolwenci śląskich uczelni zlokalizowanych w: Katowicach, Gliwicach, Częstochowie czy Bytomiu. Takich osób jest kilkadziesiąt w skali roku i są ujmowane w badaniach monitoringu sporządzanych przez urzędy pracy miast i powiatów których dotyczą. Porównując otrzymane wyniki z danymi za rok 2010 zauważyć można, że nieznacznie zwiększyła się populacja osób kończących: szkoły policealne z 221 do 241 osób w roku 2011 oraz licea ogólnokształcące z 909 osób w 2010 do 945 osób. Z goła inną sytuację - a mianowicie spadek - można zaobserwować w odniesieniu do osób kończących: szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) z 1045 absolwentów w roku 2010 do 938 osób w ubiegłym roku i szkół zawodowych z poziomu 315 w roku 2010 do 286 osób w roku ubiegłym. Porównując stan zarejestrowanych absolwentów w końcu 2011 roku do danych za poprzedni rok sprawozdawczy obserwujemy spadek w odniesieniu do absolwentów szkół policealnych (z 21 do 9 osób) oraz szkół średnich technicznych str. 18

19 (z 162 do 111 osób). W wypadku szkół zawodowych odnotowano nieznaczne wahania (prawie równowaga) tj. 65 osób w roku 2010 do 67 absolwentów w ubiegłym. Natomiast przyrost ilości zarejestrowanych absolwentów zauważyć można w odniesieniu do liceów ogólnokształcących z 38 do 51 osób. Analiza danych procentowych udziału zarejestrowanej grupy bezrobotnych absolwentów do ilości absolwentów ogółem wskazuje, że największy udział generują osoby kończące szkoły zawodowe (23,4%) oraz szkoły średnie techniczne (11,8%). Natomiast najniższy odsetek notuje się w wypadku absolwentów liceów ogólnokształcących (5,4%) i szkół policealnych (3,7%). Szacunkowe prognozy na rok 2012 wskazują na zwiększenie się liczby absolwentów szkół policealnych z 241 do 358 osób, absolwentów liceów ogólnokształcących z poziomu 945 do 1017 osób oraz szkół zasadniczych zawodowych z 286 do 348. Spadek powinien obejmować tylko absolwentów szkół średnich technicznych z 938 do 845. W wypadku absolwentów szkół wyższych należy wspomnieć, że nie stanowią oni znaczącej grupy bezrobotnych w skali powiatu. Prawdopodobnie przez wzgląd na zaoczny system nauki większość osób pozostaje w zatrudnieniu, a nauka w szkole wyższej zwiększa ich szanse na rynku pracy. Pozytywnym symptomem może być spadek ilości absolwentów szkół średnich ogółem w powiecie, którzy z reguły mają spory problem ze znalezieniem pracy (wskutek braku doświadczenia i praktyki w wykształconym zawodzie). W ślad za tym faktem obserwujemy zmniejszenie się liczby rejestrujących w urzędzie pracy z 162 do 111 osób. Tendencja wzrostowa notowana jest natomiast w odniesieniu do absolwentów liceów ogólnokształcących. Wzrosła nie tylko ilość absolwentów ogółem w powiecie (z 909 do 945) ale także ilość rejestrujących się w urzędzie pracy (z 38 do 51). Ponadto - według prognoz na rok absolwentów liceów powinno być jeszcze więcej (zakładana ilość to: 1017 osób). Ciężko przewidzieć jakie będą losy licealistów po zakończeniu nauki; w wypadku kontynuowania kształcenia na kierunkach, na które kładzie nacisk nowoczesna gospodarka i rozwijające się państwo jest szansa, że ukończenie uczelni wyższej pozwoli na zdobycie satysfakcjonującego zatrudnienia. W przeciwnym razie osoby bez wyuczonego zawodu - będą poszukiwały zatrudnienia lub nabywały kwalifikacje zawodowe poprzez kontynuację nauki w szkołach policealnych lub w formie kursów i specjalistycznych szkoleń. str. 19

20 Prognozy na rok 2012 zakładają także wzrost ilości absolwentów szkół zawodowych, którzy co prawda stanowią najwyższy odsetek rejestracji w Urzędzie w stosunku do ogółu absolwentów szkół o zawodowym profilu wykształcenia (23,4%) jednakże nabyta praktyka w zawodzie (a niejednokrotnie dyplom czeladnika) pozwala dużo bardziej efektywnie poszukiwać zatrudnienia. W czasie trwającego zastoju gospodarczego trudno jest jednoznacznie scharakteryzować i prognozować na temat przyszłych losów absolwentów. Z pewnością zmniejszająca się od 3 lat ilość zgłaszanych do ofert pracy oraz ograniczona pula środków na aktywizację zawodową bezrobotnych niekorzystnie wpływa na losy osób wchodzących dopiero na rynek pracy. str. 20

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2009 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2009 r. Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2010 r. Opracował: Tomasz Schmidt

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2012 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 202 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 203 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie tarnogórskim za 2013 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie tarnogórskim za 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie tarnogórskim za 2013 r. część II : Analiza absolwentów szkół Tarnowskie Góry, lipiec 2014 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo