Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim"

Transkrypt

1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska Lębork Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, Poznań 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Wstęp Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie Lęborskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku w powiecie lęborskim Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku w powiecie lęborskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem typu szkoły Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 w powiecie lęborskim według zawodów Problem bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem typu szkoły Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem zawodu Wnioski S t r o n a

3 Wstęp Niniejszy raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim to II - prognostyczna część monitoringu, obejmująca roczną prognozę w zakresie liczby i struktury absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu lęborskiego. Podstawą do opracowania tej części raportu są dane z Aplikacji Monitoring Zawodów, do której zaimportowane zostały dane z Systemu Informacji Oświatowej MEN (SIO) odnośnie absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych. W części prognostycznej raportu zaprezentowano strukturę zawodową absolwentów w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według typów szkół i zawodów w 2012 roku. Określona została także podaż absolwentów, którzy wchodzą na rynek pracy. Przedstawiono także sytuację zawodowa osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według poziomu wykształcenia i uzyskanych zawodów w powiecie lęborskim. Celem opracowania jest przedstawienie głównych czynników, które kształtują i charakteryzują rynek powiatu lęborskiego i mogą posłużyć jako cenne źródło informacji o stopniu komplementarności pomiędzy ofertą edukacyjną oferowaną w powiecie lęborskim a potrzebami lokalnego rynku pracy - zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców. Przedstawione informacje powinny posłużyć do optymalizacji oferty edukacyjnej powiatu lęborskiego oraz projektowania szkoleń i kursów skierowanych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, z uwzględnieniem potrzeb płynących z lokalnego rynku pracy. 3 S t r o n a

4 1. Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie Lęborskim Na terenie powiatu lęborskiego (według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN, stan aktualny na dzień r.) funkcjonują następujące szkoły ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Lęborku Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Lęborku Zaoczne Liceum Uzupełniające I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 2 Specjalna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy w Lęborku Państwowa Szkoła Muzyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lęborku Ośrodek Szkolenia Zawodowego Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zakład Doskonalenia Zawodowego W Słupsku Ośrodek Kształcenia w Lęborku Społeczna Zawodowa W Łebie Społeczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Łebie Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie Społeczne Technikum Technologii Żywności I Hotelarstwa w Łebie Społeczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych w Łebie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej 4 S t r o n a

5 Na terenie powiatu lęborskiego (według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN, stan aktualny na dzień r.) funkcjonują następujące szkoły zawodowe: Społeczna Zawodowa w Łebie Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łebie Szkoła Policealna 'EKSPERT' w Lęborku EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku Państwowa Szkoła Muzyczna w Lęborku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lęborku Zawodowa Specjalna Nr 4 Zawodowa Nr 2 w Lęborku Zawodowa nr 1 w Lęborku Zawodowa Nr 3 w Lęborku Technikum Nr 2 w Lęborku Technikum nr 3 w Lęborku Technikum nr 4 w Lęborku 2. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim 2.1. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku w powiecie lęborskim Zgodnie z danymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 2012 absolwentami szkół ponadgimnazjalnych (w tym szkół zawodowych) zostało łącznie osób. Dokonując porównania danych pochodzących z 2011 roku, wynika iż liczba absolwentów w powiecie lęborskim wzrosła o 6,6%. (w 2011 roku w powiecie lęborskim naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej ukończyło łącznie 939 absolwentów). Stosując i uwzględniając podział szkół ponadgimnazjalnych z punktu widzenia profilu ukończonej szkoły okazuje się, że licea ogólnokształcące w powiecie lęborskim ukończyło 369 osób, szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 325 osób, zasadnicze szkoły zawodowe 256 osób oraz szkoły policealne 56 osób. Poniżej 5 S t r o n a

6 przedstawiono strukturę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim z uwzględnieniem profilu ukończonej w 2012 roku szkoły. Wykres nr 1. Struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według typu szkoły w powiecie lęborskim w 2012 roku (%) 2.2. Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku w powiecie lęborskim W 2012 roku spodziewać należy się znacznego wzrostu liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim łącznie o 194 osoby, co stanowi wzrost na poziomie 19,3%. Wzrost liczby absolwentów dotyczyć będzie niemal wszystkich rodzajów szkół. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących wzrośnie aż o 194 osoby, liczba absolwentów średnich szkół technicznych zwiększy się o 19 osób, natomiast szkół policealnych o 17 osób. W przyszłym roku szkolnym przewidywane jest natomiast zmniejszenie liczby absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. W tym przypadku liczba absolwentów zmniejszy się o 36 osób. 6 S t r o n a

7 Tabela nr 1. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego w 2012 roku i przewidywana liczba absolwentów w roku 2013 Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 roku Przewidywani absolwenci w 2013 roku Wzrost/spadek liczby absolwentów w 2013 roku N % N % N Licea ogólnokształcące ,7% ,9% 194 Zasadnicze szkoły zawodowe ,4% ,3% -36 Szkoły średnie techniczne ,3% ,7% 19 Szkoły policealne 56 5,6% 73 6,1% 17 SUMA ,0% ,0% 194 Zgodnie z danymi prognostycznymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej MEN wynika, że przewidywana struktura absolwentów w 2013 roku ulegnie zmianie. W 2013 roku zdecydowanie najliczniejszą grupę absolwentów stanowić będą uczniowie liceów ogólnokształcących w powiecie lęborskim 46,9%. Zdecydowanie zmniejszy się liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Wykres nr 2. Przewidywana struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według typu szkoły w powiecie lęborskim w 2013 roku (%) 7 S t r o n a

8 2.3. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem typu szkoły. W przypadku abiturientów, którzy w 2012 roku ukończyli jedno z liceów ogólnokształcących w powiecie lęborskim wynika, iż największa liczba absolwentów ukończyła edukację w 2012 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 142 absolwentów oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 113 absolwentów. Na trzecim miejscu pod względem liczby uczniów opuszczających szkołę z tytułu zakończenia nauki znalazło się Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 24 absolwentów. Także 24 absolwentów ukończyło naukę w Zaocznym Liceum Ponadgimnazjalnym. W pozostałych placówkach liczba absolwentów nie przekroczyła 20. Należy spodziewać się, że w roku 2013 największa ilość absolwentów zakończy edukację w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 159 absolwentów oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 142 absolwentów. Warto ponadto zauważyć, że aż 56 absolwentów zakończy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej, natomiast Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ukończy 39 absolwentów. Pozostałe placówki opuści nie więcej niż 30 absolwentów. Tabela nr 2. Absolwenci liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 Licea ogólnokształcące Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku 2013 (6):(5) w % I Liceum Ogólnokształcące ,23 II Liceum Ogólnokształcące ,27 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ,00 Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne ,00 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Nowej Wsi Lęborskiej ,00 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Lęborku ,00 Społeczne Liceum Ogólnokształcące W Łebie ,00 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Łebie ,00 Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące ,29 Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące ,00 II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ,00 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ,00 8 S t r o n a

9 Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Lęborku ,00 Zaoczne Liceum Uzupełniające ,00 I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ,00 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Nowej Wsi Lęborskiej ,00 Według danych w roku 2012 największa liczba absolwentów szkół technicznych zakończyła naukę w zawodzie technika hotelarstwa w Technikum nr 3 w Lęborku - 48 absolwentów. Ponadto wielu absolwentów opuściło: Technikum nr 4 w Lęborku w zawodzie technik informatyk 27 absolwentów, Technikum nr 3 w zawodzie technik agrobiznesu - 26 absolwentów oraz Państwową Szkołę Muzyczną na kierunku muzyk 25 absolwentów. Ponad 20 absolwentów ukończyło w 2012 roku naukę z zawodzie: technik ekonomista w Technikum nr 3 24 absolwentów, technik mechanik w Technikum nr 4 24 absolwentów, technik organizacji usług gastronomicznych w Technikum nr 2 23 absolwentów, technik technologii odzieży w Technikum nr 4 21 absolwentów oraz technik teleinformatyk w Technikum nr 4 także 21 absolwentów. Według prognoz w roku 2013 największa ilość absolwentów zakończy edukację w zawodzie technik ekonomista w Technikum nr 3 prognozowana liczba absolwentów w 2013 roku wyniesie 66 osób. Inne zawody, które ukończy ponad 20 absolwentów szkół technicznych w powiecie lęborskim to: technik mechanik w Technikum nr 4 29 absolwentów, technik teleinformatyk w Technikum nr 4 28 absolwentów, technik hotelarstwa w Technikum nr 3 27 absolwentów oraz technik informatyk w Technikum nr 4 także 27 absolwentów. Tabela nr 3. Absolwenci szkół technicznych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 Bezrobotni Szkoły średnie Absolwenci, którzy absolwenci zarejestrowani techniczne ukończyli w PUP w Przewidywani (technika, licea szkołę w roku końcu roku absolwenci w (6):(5) zawodowe) Nazwa zawodu roku 2013 w % Technikum nr 3 Technik hotelarstwa* ,42 Technikum nr 4 Technik informatyk* ,11 Technikum nr 3 Technik agrobiznesu* ,69 Państwowa Szkoła Muzyczna Muzyk* Technikum nr 3 Technik ekonomista* ,5 Technikum nr 4 Technik mechanik* Technikum Nr 2 Technik organizacji usług gastronomicznych* ,09 Technikum nr 4 Technik technologii odzieży* Technikum nr 4 Technik teleinformatyk* ,52 Technikum Nr 2 Technik budownictwa* ,26 Technikum nr 3 Technik informatyk* ,56 9 S t r o n a

10 Technikum nr 3 Technik technologii żywności* ,25 Technikum Nr 2 Technik ochrony środowiska* ,38 Technikum nr 3 Technik ogrodnik* ,67 Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie Technik technologii żywności* Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie Technik hotelarstwa* Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Technik handlowiec* Największa liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w roku 2012 zakończyła naukę w zawodzie: sprzedawca w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 34 absolwentów. Powyżej 20 absolwentów ukończyło naukę w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych 30 osób w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1, w zawodzie fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 28 osób, w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 27 absolwentów, w zawodzie kucharz małej gastronomii w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 23 absolwentów oraz w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 także 23 absolwentów. Analizując przewidywaną liczbę absolwentów w poszczególnych placówkach edukacyjnych zauważyć należy, że największa liczba absolwentów w roku 2013 odnotowana zostanie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 33 absolwentów oraz w zawodzie sprzedawca w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 31 absolwentów. Powyżej 20 absolwentów ukończy w 2013 roku jeszcze takie zawody jak: fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 26 absolwentów, kucharz małej gastronomii w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 25 absolwentów oraz mechanik - monter maszyn i urządzeń w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 22 absolwentów. 10 S t r o n a

11 Tabela nr 4. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w roku 2012 i absolwenci przewidywani w roku 2013 Zasadnicze szkoły zawodowe Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku 2013 (6):(5) w % Zawodowa nr 1 Sprzedawca* ,59 Zawodowa nr 1 Mechanik pojazdów samochodowych* ,67 Zawodowa Nr 2 Fryzjer* ,00 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* ,22 Zawodowa Nr 2 Kucharz małej gastronomii* ,78 Zawodowa nr 1 Mechanik - monter maszyn i urządzeń* ,04 Zawodowa Nr 2 Sprzedawca* ,43 Zawodowa Nr 2 Stolarz* ,33 Zawodowa Nr 2 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,00 Zawodowa Nr 2 Posadzkarz* ,22 Zawodowa Specjalna Nr 4 Kucharz małej gastronomii* ,00 Zawodowa Nr 2 Murarz* ,67 Zawodowa nr 1 Elektryk* ,00 Zawodowa Specjalna Nr 4 Malarz - tapeciarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Elektryk* ,00 Zawodowa Nr 2 Cukiernik* ,00 Zawodowa Nr 2 Mechanik pojazdów samochodowych* ,33 Zawodowa nr 1 Blacharz samochodowy* ,33 Zawodowa nr 1 Kamieniarz* ,00 Zawodowa nr 1 Dekarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Monter - elektronik* ,00 Zawodowa Nr 2 Tapicer* ,00 Zawodowa nr 1 Monter - elektronik* ,00 Zawodowa nr 1 Piekarz* ,00 Zawodowa nr 1 Stolarz* ,00 Zawodowa nr 1 Obuwnik* ,00 11 S t r o n a

12 Społeczna Zawodowa w Łebie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Kucharz małej gastronomii* ,00 Zawodowa Specjalna Nr 4 Kucharz* ,00 Zawodowa Specjalna Nr 4 Monter suchej zabudowy ,00 Zawodowa Nr 2 Kucharz* ,00 Zawodowa Nr 2 Dekarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Monter suchej zabudowy ,00 Zawodowa Nr 2 Lakiernik* ,00 Zawodowa Nr 2 Blacharz samochodowy* ,00 Zawodowa Nr 2 Ślusarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Elektromechanik* ,00 Zawodowa Nr 2 Piekarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Krawiec* ,00 Zawodowa nr 1 Fotograf* ,00 Zawodowa nr 1 Kucharz* ,00 Zawodowa nr 1 Fryzjer* ,00 Zawodowa nr 1 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,00 Zawodowa nr 1 Ślusarz* ,00 Zawodowa nr 1 Operator obrabiarek skrawających* ,00 Zawodowa nr 1 Elektromechanik* ,00 Zawodowa nr 1 Rzeźnik - wędliniarz* ,00 Zawodowa nr 1 Cukiernik* ,00 Zawodowa nr 1 Krawiec* ,00 Najwięcej absolwentów szkół policealnych w roku 2012 ukończyło naukę w zawodzie: technik administracji w Szkole Policealnej EKSPERT" - 23 absolwentów, w zawodzie opiekun medyczny w Studium Zdrowia i Terapii EXTERNUS - 18 absolwentów oraz w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia w Szkole Policealnej EKSPERT" - 15 absolwentów. W roku 2013 wśród absolwentów szkół policealnych pojawi się przede wszystkim: 19 opiekunów medycznych wykształconych w Szkole Policealnej EKSPERT", 15 techników administracji wykształconych w Studium Zdrowia i Terapii EXTERNUS oraz 15 techników bezpieczeństwa i higieny pracy wykształconych w Szkole Policealnej EKSPERT. 12 S t r o n a

13 Tabela nr 5. Absolwenci szkół policealnych w roku 2012 i absolwenci przewidywani w roku 2013 Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku 2013 Szkoły policealne Nazwa zawodu SZKOŁA POLICEALNA EKSPERT"" Technik administracji* EXTERNUS - STUDIUM ZDROWIA I TERAPII Opiekun medyczny* SZKOŁA POLICEALNA EKSPERT"" SZKOŁA POLICEALNA EKSPERT"" (6):(5) w % Technik ochrony fizycznej osób i mienia* Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łebie Technik administracji* Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 w powiecie lęborskim według zawodów. W 2012 roku na terenie powiatu lęborskiego największa grupa absolwentów ukończyła liceum ogólnokształcące, kończąc edukację bez zawodu osób. Znaczna grupa bezrobotnych absolwentów uzyskała zawód technika hotelarstwa 51 absolwentów, sprzedawcy 48 absolwentów oraz technika informatyka 45 osób. Ponadto 33 osoby ukończyły szkołę uzyskując wykształcenie mechanik pojazdów samochodowych, nieco mniej absolwentów 30 uzyskało zawód kucharz małej gastronomii. Warto zauważyć, że na lokalnym rynku pracy pojawiło się również: 28 absolwentów w zawodzie fryzjer, 27 w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 26 w zawodzie technik agrobiznesu oraz 25 w zawodzie muzyk. 13 S t r o n a

14 Tabela nr 6. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim w roku 2012 według zawodów. Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2012 Bez zawodu 369 Technik hotelarstwa* 51 Sprzedawca* 48 Technik informatyk* 45 Mechanik pojazdów samochodowych* 33 Kucharz małej gastronomii* 30 Fryzjer* 28 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 27 Technik agrobiznesu* 26 Muzyk* 25 Technik mechanik* 24 Technik ekonomista* 24 Technik administracji* 23 Technik organizacji usług gastronomicznych* 23 Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 23 Technik technologii odzieży* 21 Technik technologii żywności* 21 Technik teleinformatyk* 21 Technik budownictwa* 19 Opiekun medyczny* 18 Technik ochrony fizycznej osób i mienia* 15 Technik ochrony środowiska* 13 Stolarz* 13 Technik ogrodnik* 12 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 10 Prognoza na rok 2013 przewiduje, że szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lęborskim ukończy przede wszystkim aż 563 absolwentów liceum ogólnokształcącego, kończąc edukację bez zawodu. W przypadku określonych zawodów, największa grupa przyszłych absolwentów zdobędzie zawód technik ekonomista 66 osób. Przybędzie także 48 techników informatyków, 39 mechaników pojazdów samochodowych, 33 techników technologii żywności, 32 kucharzy małej gastronomii oraz 31 sprzedawców. 14 S t r o n a

15 Tabela nr 7. Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim w roku 2013 według zawodów. Nazwa zawodu Przewidywani absolwenci w roku 2013 Bez zawodu 563 Technik ekonomista* 66 Technik informatyk* 48 Mechanik pojazdów samochodowych* 39 Technik technologii żywności* 33 Kucharz małej gastronomii* 32 Sprzedawca* 31 Technik mechanik* 29 Technik teleinformatyk* 28 Technik hotelarstwa* 27 Fryzjer* 26 Technik administracji* 25 Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 22 Technik organizacji usług gastronomicznych* 20 Technik budownictwa* 19 Opiekun medyczny* 19 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 18 Technik ogrodnik* 18 Technik agrobiznesu* 17 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* 15 Technik handlowiec* 15 Technik ochrony fizycznej osób i mienia* 14 Muzyk* 13 Stolarz* 12 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 12 Technik technologii odzieży* 11 Elektryk* Problem bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim. Bezrobocie w powiecie lęborskim w sposób szczególny dotyczy także bezrobotnych absolwentów. Jest to grupa będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy - w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Trudna sytuacja absolwentów na rynku pracy uzasadniana jest brakiem doświadczenia zawodowego, ale często również brakiem kwalifikacji zawodowych. Wybór kierunku edukacji, jak również oferta kształcenia zgłaszana przez szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lęborskim nie zawsze idą w parze z faktycznym zapotrzebowaniem istniejącym na rynku pracy. Z drugiej strony faktem jest, 15 S t r o n a

16 że zapotrzebowanie to pozostaje niedostatecznie zbadane, choć pamiętać należy, że znaczna jest tu rola pracodawców, którzy niejednokrotnie mają problem z określeniem przyszłych potrzeb kadrowych. Tymczasem by zdobyć dobrych pracowników powinni włączyć się aktywnie w organizację edukacji, tak by szkoły dostarczały im absolwentów przygotowanych do pracy i aby absolwent po skończeniu edukacji posiadał praktyczne, a nie tylko teoretyczne umiejętności. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku na koniec 2012 roku zarejestrowanych było łącznie 288 absolwentów różnych szkół gimnazjalnych, zawodowych, średnich, policealnych, wyższych zarówno dziennych, jak i dla dorosłych. Z ogólnej liczby 288 wszystkich absolwentów wyszczególniono 165 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dziennych z terenu powiatu lęborskiego. Do aplikacji Syriusz zostało jednak wprowadzonych przez tutejszy urząd tylko 112 absolwentów, ponieważ 48 absolwentów szkół zasadniczych zawodowych i techników nie posiada żadnego zawodu nie zdali jeszcze egzaminu zawodowego i nie można ich było przypisać do określonych zawodów, natomiast pozostałych 5 absolwentów posiadało zawody, które nie były uwzględnione w katalogu szkół i kierunków Systemu Informacji Oświatowej. Absolwentów bez zawodu odnotowano w następujących szkołach: Technikum nr 1 6 osób, Technikum nr 2 4 osoby, Technikum nr 3 15 osób, Technikum nr 4 10 osób, ZSZ nr 1 7 osób, ZSZ nr 2 6 osób. Według danych na koniec 2012 roku ponad połowę bezrobotnych spośród wszystkich absolwentów stanowili absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 58 bezrobotnych absolwentów co stanowi 51,8% ogółu bezrobotnych absolwentów według stanu na koniec grudnia 2012 roku. Bezrobotni absolwenci szkół średnich technicznych z powiatu lęborskiego to 28,6% ogółu tj. 32 absolwentów. Trzecią pod względem liczności grupę stanowili uczniowie, którzy ukończyli edukację na poziomie liceum ogólnokształcącego 22 osoby (19,6%). Wśród bezrobotnych absolwentów nie odnotowano uczniów szkół policealnych. Tabela nr 8. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego zarejestrowani na koniec 2012 roku w PUP Lębork Typ szkoły Bezrobotni absolwenci N % Licea ogólnokształcące 22 19,6% Zasadnicze szkoły zawodowe 58 51,8% Szkoły średnie techniczne 32 28,6% Szkoły policealne 0 0,0% SUMA ,0% 16 S t r o n a

17 Wykres nr 3. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego zarejestrowani na koniec 2012 roku w PUP Lębork 3.1. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem typu szkoły. W celu szczegółowego zobrazowania sytuacji bezrobotnych absolwentów w powiecie lęborskim postanowiono przedstawić strukturę bezrobotnych z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku na koniec 2012 roku zarejestrowano 22 absolwentów liceów ogólnokształcących, w tym 15 bezrobotnych absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego, 6 bezrobotnych absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego oraz 1 bezrobotnego absolwenta Anglojęzycznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Liczba bezrobotnych absolwentów szkół średnich technicznych (technika, licea zawodowe) w powiecie lęborskim na koniec 2012 roku wynosiła 32. Wśród bezrobotnych absolwentów najwięcej uzyskało zawód technik organizacji usług gastronomicznych w Technikum Nr 2 6 bezrobotnych osób. Na koniec 2012 roku zarejestrowanych było 5 bezrobotnych absolwentów z zawodem technik technologii żywności z Technikum nr 3, 5 techników hotelarstwa z Technikum nr 3, 3 absolwentów Technikum nr 3 w zawodzie technik ekonomista, 3 techników informatyków z Technikum nr 4. Po 2 bezrobotnych absolwentów odnotowano w takich zawodach i szkołach jak: technik ogrodnik w Technikum nr 3, technik agrobiznesu w Technikum nr 3, technik ochrony środowiska w Technikum nr 2, technik teleinformatyk w Technikum nr 4. W ewidencji PUP w Lęborku na koniec 2012 roku zarejestrowany był jeden bezrobotny absolwent w zawodzie technik informatyk z Technikum nr 3 oraz technik budownictwa z Technikum nr 2. Na koniec 2012 bezrobotni absolwenci zasadniczych szkół zawodowych stanowili największy odsetek ogółu 17 S t r o n a

18 bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego, łącznie zarejestrowanych było 58 bezrobotnych absolwentów, w tym aż 14 absolwentów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, którzy ukończyli edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1, 8 bezrobotnych absolwentów w zawodzie kucharz małej gastronomii z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, 7 w zawodzie fryzjer także z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, 7 w zawodzie sprzedawca z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, 6 w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2. Zarejestrowano także po 3 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych w zawodach: sprzedawca z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, mechanik - monter maszyn i urządzeń z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1. Na koniec 2012 roku zarejestrowano także 2 bezrobotnych posadzkarzy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, 2 bezrobotnych elektryków absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 oraz po jednym bezrobotnym absolwencie w zawodach: murarz - Zawodowa Nr 2, monter instalacji i urządzeń sanitarnych - Zawodowa Nr 2, mechanik pojazdów samochodowych - Zawodowa Nr 2, elektryk - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, stolarz - Zawodowa Nr 2, blacharz samochodowy - Zawodowa nr 1. Na potrzeby opracowania części prognostycznej monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim w 2012 roku wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w końcu roku 2012 do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do osób kończących szkoły posiadają w przypadku liceum ogólnokształcącego uczniowie Anglojęzycznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (14,3% bezrobotnych absolwentów), II Liceum Ogólnokształcącego (13,3% bezrobotnych absolwentów) oraz I Liceum Ogólnokształcącego (4,2% bezrobotnych absolwentów). W przypadku absolwentów szkół średnich technicznych (technika, licea zawodowe) najbardziej narażeni na bezrobocie są absolwenci: Technikum nr 3 w zawodzie technik technologii żywności (31,2% bezrobotnych absolwentów), Technikum Nr 2 w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych (26,1% bezrobotnych absolwentów), Technikum nr 3 w zawodzie technik ogrodnik (16,6% bezrobotnych absolwentów), Technikum Nr 2 w zawodzie technik ochrony środowiska (15,4%), Technikum nr 3 w zawodzie technik ekonomista (12,5% bezrobotnych absolwentów), Technikum nr 4 w zawodzie technik informatyk (11,1% bezrobotnych absolwentów) oraz Technikum nr 3 w zawodzie technik hotelarstwa (10,4%). Wśród 18 S t r o n a

19 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych najbardziej narażeni na pozostawanie bez zatrudniania są absolwenci takich szkół i zawodów w powiecie lęborskim jak: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 - mechanik pojazdów samochodowych (46,6% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 1 elektryk (40% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 - kucharz małej gastronomii (34,8% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 - mechanik pojazdów samochodowych (33,3% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 1 blacharz samochodowy (33,3% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 fryzjer (25% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 elektryk (25% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 posadzkarz (22,2% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 technolog robót wykończeniowych w budownictwie (22,2% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 sprzedawca (21,4% bezrobotnych absolwentów) oraz Zawodowa nr 1 sprzedawca (20,6% bezrobotnych absolwentów) Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem zawodu. Z punktu widzenia posiadanego zawodu, wynika że na koniec 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku odnotowano najwięcej bezrobotnych absolwentów bez zawodu 22 osoby. Ponadto zarejestrowano 15 bezrobotnych absolwentów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 10 sprzedawców, 8 kucharzy małej gastronomii, 7 fryzjerów, 6 techników organizacji usług gastronomicznych oraz 6 technologów robót wykończeniowych w budownictwie. Tabela nr 9. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim na koniec 2012 według zawodów. Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Bez zawodu 22 Mechanik pojazdów samochodowych* 15 Sprzedawca* 10 Kucharz małej gastronomii* 8 Fryzjer* 7 Technik organizacji usług gastronomicznych* 6 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 6 Technik technologii żywności* 5 Technik hotelarstwa* 5 19 S t r o n a

20 Technik informatyk* 4 Technik ekonomista* 3 Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 3 Elektryk* 3 Technik teleinformatyk* 2 Technik ogrodnik* 2 Technik agrobiznesu* 2 Technik ochrony środowiska* 2 Posadzkarz* 2 Technik budownictwa* 1 Stolarz* 1 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1 Murarz* 1 Blacharz samochodowy* 1 20 S t r o n a

21 4. Wnioski Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Przedstawiona druga - prognostyczna część rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim zawiera dane dotyczące szkół zlokalizowanych w powiecie lęborskim oraz absolwentów mieszkających na tym terenie i kończących właśnie te szkoły. Według stanu na koniec grudnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku zarejestrowanych było 112 absolwentów ze szkół powiatu lęborskiego. Szkoły na terenie powiatu lęborskiego ukończyło w 2012 roku absolwentów. Odsetek bezrobotnych absolwentów w stosunku do kończących szkoły wynosił zatem 11,1%. Największy odsetek absolwentów pozostających w ewidencji zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do osób kończących naukę na terenie powiatu lęborskiego odnotowano w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, technik technologii żywności, technik organizacji usług gastronomicznych, elektryk, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz sprzedawca. Spośród wymienionych zawodów najwięcej absolwentów w 2013 roku zakończy edukację w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych 33 absolwentów, fryzjer 26 absolwentów, kucharz małej gastronomii 25 absolwentów, technik technologii żywności 24 absolwentów oraz technik organizacji usług gastronomicznych 20 absolwentów. Konieczna wydaje się próba ograniczenia kształcenia w tych konkretnych zawodach, w zamian za zwiększenie kształcenia w takich zawodach, w których odnotowano niewielki odsetek bezrobotnych absolwentów. Dosyć niepokojący jest również fakt, iż 36,8% absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu nie posiada wyuczonego zawodu absolwenci liceum ogólnokształcącego. Niestety w 2013 roku liczba absolwentów w powiecie lęborskim nie posiadających zawodu wzrośnie aż o 10,1% i wyniesie 46,9%. Struktura kształcenia w powiecie lęborskim będzie niekorzystna z punktu widzenia kształcenia zawodowego. 21 S t r o n a

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. CZĘŚĆ DRUGA ABSOLWENCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU DĘBICKIEGO Lipiec 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W LIPSKU ul. Rynek 29, 27-300 Lipsko MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIPSKIM W 2012 ROKU Część II (absolwenci szkół ponadgimnazjalnych) 11 Spis treści Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (094) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2013 ROK CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE LIMANOWSKIM CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA SIERPIEŃ 2011 Celem badania jest uzyskanie informacji o liczbie absolwentów według zawodów, którzy ukończyli szkołę

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. centrali/fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel. (-8) 4-8-74, 4-8-68 fax. 4-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA

Bardziej szczegółowo