Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim"

Transkrypt

1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska Lębork Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, Poznań 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Wstęp Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie Lęborskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku w powiecie lęborskim Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku w powiecie lęborskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem typu szkoły Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 w powiecie lęborskim według zawodów Problem bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem typu szkoły Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem zawodu Wnioski S t r o n a

3 Wstęp Niniejszy raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim to II - prognostyczna część monitoringu, obejmująca roczną prognozę w zakresie liczby i struktury absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu lęborskiego. Podstawą do opracowania tej części raportu są dane z Aplikacji Monitoring Zawodów, do której zaimportowane zostały dane z Systemu Informacji Oświatowej MEN (SIO) odnośnie absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych. W części prognostycznej raportu zaprezentowano strukturę zawodową absolwentów w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według typów szkół i zawodów w 2012 roku. Określona została także podaż absolwentów, którzy wchodzą na rynek pracy. Przedstawiono także sytuację zawodowa osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według poziomu wykształcenia i uzyskanych zawodów w powiecie lęborskim. Celem opracowania jest przedstawienie głównych czynników, które kształtują i charakteryzują rynek powiatu lęborskiego i mogą posłużyć jako cenne źródło informacji o stopniu komplementarności pomiędzy ofertą edukacyjną oferowaną w powiecie lęborskim a potrzebami lokalnego rynku pracy - zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców. Przedstawione informacje powinny posłużyć do optymalizacji oferty edukacyjnej powiatu lęborskiego oraz projektowania szkoleń i kursów skierowanych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, z uwzględnieniem potrzeb płynących z lokalnego rynku pracy. 3 S t r o n a

4 1. Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe w powiecie Lęborskim Na terenie powiatu lęborskiego (według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN, stan aktualny na dzień r.) funkcjonują następujące szkoły ponadgimnazjalne: I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Lęborku Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Lęborku Zaoczne Liceum Uzupełniające I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 2 Specjalna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy w Lęborku Państwowa Szkoła Muzyczna Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lęborku Ośrodek Szkolenia Zawodowego Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zakład Doskonalenia Zawodowego W Słupsku Ośrodek Kształcenia w Lęborku Społeczna Zawodowa W Łebie Społeczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Łebie Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie Społeczne Technikum Technologii Żywności I Hotelarstwa w Łebie Społeczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych w Łebie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej 4 S t r o n a

5 Na terenie powiatu lęborskiego (według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN, stan aktualny na dzień r.) funkcjonują następujące szkoły zawodowe: Społeczna Zawodowa w Łebie Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łebie Szkoła Policealna 'EKSPERT' w Lęborku EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w Lęborku Państwowa Szkoła Muzyczna w Lęborku Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Lęborku Zawodowa Specjalna Nr 4 Zawodowa Nr 2 w Lęborku Zawodowa nr 1 w Lęborku Zawodowa Nr 3 w Lęborku Technikum Nr 2 w Lęborku Technikum nr 3 w Lęborku Technikum nr 4 w Lęborku 2. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim 2.1. Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2012 roku w powiecie lęborskim Zgodnie z danymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 2012 absolwentami szkół ponadgimnazjalnych (w tym szkół zawodowych) zostało łącznie osób. Dokonując porównania danych pochodzących z 2011 roku, wynika iż liczba absolwentów w powiecie lęborskim wzrosła o 6,6%. (w 2011 roku w powiecie lęborskim naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej ukończyło łącznie 939 absolwentów). Stosując i uwzględniając podział szkół ponadgimnazjalnych z punktu widzenia profilu ukończonej szkoły okazuje się, że licea ogólnokształcące w powiecie lęborskim ukończyło 369 osób, szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 325 osób, zasadnicze szkoły zawodowe 256 osób oraz szkoły policealne 56 osób. Poniżej 5 S t r o n a

6 przedstawiono strukturę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim z uwzględnieniem profilu ukończonej w 2012 roku szkoły. Wykres nr 1. Struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według typu szkoły w powiecie lęborskim w 2012 roku (%) 2.2. Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku w powiecie lęborskim W 2012 roku spodziewać należy się znacznego wzrostu liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim łącznie o 194 osoby, co stanowi wzrost na poziomie 19,3%. Wzrost liczby absolwentów dotyczyć będzie niemal wszystkich rodzajów szkół. Liczba absolwentów liceów ogólnokształcących wzrośnie aż o 194 osoby, liczba absolwentów średnich szkół technicznych zwiększy się o 19 osób, natomiast szkół policealnych o 17 osób. W przyszłym roku szkolnym przewidywane jest natomiast zmniejszenie liczby absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. W tym przypadku liczba absolwentów zmniejszy się o 36 osób. 6 S t r o n a

7 Tabela nr 1. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego w 2012 roku i przewidywana liczba absolwentów w roku 2013 Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2012 roku Przewidywani absolwenci w 2013 roku Wzrost/spadek liczby absolwentów w 2013 roku N % N % N Licea ogólnokształcące ,7% ,9% 194 Zasadnicze szkoły zawodowe ,4% ,3% -36 Szkoły średnie techniczne ,3% ,7% 19 Szkoły policealne 56 5,6% 73 6,1% 17 SUMA ,0% ,0% 194 Zgodnie z danymi prognostycznymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej MEN wynika, że przewidywana struktura absolwentów w 2013 roku ulegnie zmianie. W 2013 roku zdecydowanie najliczniejszą grupę absolwentów stanowić będą uczniowie liceów ogólnokształcących w powiecie lęborskim 46,9%. Zdecydowanie zmniejszy się liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Wykres nr 2. Przewidywana struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według typu szkoły w powiecie lęborskim w 2013 roku (%) 7 S t r o n a

8 2.3. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem typu szkoły. W przypadku abiturientów, którzy w 2012 roku ukończyli jedno z liceów ogólnokształcących w powiecie lęborskim wynika, iż największa liczba absolwentów ukończyła edukację w 2012 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 142 absolwentów oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 113 absolwentów. Na trzecim miejscu pod względem liczby uczniów opuszczających szkołę z tytułu zakończenia nauki znalazło się Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 24 absolwentów. Także 24 absolwentów ukończyło naukę w Zaocznym Liceum Ponadgimnazjalnym. W pozostałych placówkach liczba absolwentów nie przekroczyła 20. Należy spodziewać się, że w roku 2013 największa ilość absolwentów zakończy edukację w I Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 159 absolwentów oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku 142 absolwentów. Warto ponadto zauważyć, że aż 56 absolwentów zakończy naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Nowej Wsi Lęborskiej, natomiast Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ukończy 39 absolwentów. Pozostałe placówki opuści nie więcej niż 30 absolwentów. Tabela nr 2. Absolwenci liceów ogólnokształcących i liceów profilowanych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 Licea ogólnokształcące Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku 2013 (6):(5) w % I Liceum Ogólnokształcące ,23 II Liceum Ogólnokształcące ,27 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ,00 Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne ,00 Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Nowej Wsi Lęborskiej ,00 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Lęborku ,00 Społeczne Liceum Ogólnokształcące W Łebie ,00 Społeczne Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Łebie ,00 Anglojęzyczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące ,29 Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące ,00 II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ,00 Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ,00 8 S t r o n a

9 Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Lęborku ,00 Zaoczne Liceum Uzupełniające ,00 I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych ,00 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Nowej Wsi Lęborskiej ,00 Według danych w roku 2012 największa liczba absolwentów szkół technicznych zakończyła naukę w zawodzie technika hotelarstwa w Technikum nr 3 w Lęborku - 48 absolwentów. Ponadto wielu absolwentów opuściło: Technikum nr 4 w Lęborku w zawodzie technik informatyk 27 absolwentów, Technikum nr 3 w zawodzie technik agrobiznesu - 26 absolwentów oraz Państwową Szkołę Muzyczną na kierunku muzyk 25 absolwentów. Ponad 20 absolwentów ukończyło w 2012 roku naukę z zawodzie: technik ekonomista w Technikum nr 3 24 absolwentów, technik mechanik w Technikum nr 4 24 absolwentów, technik organizacji usług gastronomicznych w Technikum nr 2 23 absolwentów, technik technologii odzieży w Technikum nr 4 21 absolwentów oraz technik teleinformatyk w Technikum nr 4 także 21 absolwentów. Według prognoz w roku 2013 największa ilość absolwentów zakończy edukację w zawodzie technik ekonomista w Technikum nr 3 prognozowana liczba absolwentów w 2013 roku wyniesie 66 osób. Inne zawody, które ukończy ponad 20 absolwentów szkół technicznych w powiecie lęborskim to: technik mechanik w Technikum nr 4 29 absolwentów, technik teleinformatyk w Technikum nr 4 28 absolwentów, technik hotelarstwa w Technikum nr 3 27 absolwentów oraz technik informatyk w Technikum nr 4 także 27 absolwentów. Tabela nr 3. Absolwenci szkół technicznych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 Bezrobotni Szkoły średnie Absolwenci, którzy absolwenci zarejestrowani techniczne ukończyli w PUP w Przewidywani (technika, licea szkołę w roku końcu roku absolwenci w (6):(5) zawodowe) Nazwa zawodu roku 2013 w % Technikum nr 3 Technik hotelarstwa* ,42 Technikum nr 4 Technik informatyk* ,11 Technikum nr 3 Technik agrobiznesu* ,69 Państwowa Szkoła Muzyczna Muzyk* Technikum nr 3 Technik ekonomista* ,5 Technikum nr 4 Technik mechanik* Technikum Nr 2 Technik organizacji usług gastronomicznych* ,09 Technikum nr 4 Technik technologii odzieży* Technikum nr 4 Technik teleinformatyk* ,52 Technikum Nr 2 Technik budownictwa* ,26 Technikum nr 3 Technik informatyk* ,56 9 S t r o n a

10 Technikum nr 3 Technik technologii żywności* ,25 Technikum Nr 2 Technik ochrony środowiska* ,38 Technikum nr 3 Technik ogrodnik* ,67 Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie Technik technologii żywności* Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa w Łebie Technik hotelarstwa* Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Technik handlowiec* Największa liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w roku 2012 zakończyła naukę w zawodzie: sprzedawca w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 34 absolwentów. Powyżej 20 absolwentów ukończyło naukę w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych 30 osób w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1, w zawodzie fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 28 osób, w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 27 absolwentów, w zawodzie kucharz małej gastronomii w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 23 absolwentów oraz w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 także 23 absolwentów. Analizując przewidywaną liczbę absolwentów w poszczególnych placówkach edukacyjnych zauważyć należy, że największa liczba absolwentów w roku 2013 odnotowana zostanie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 33 absolwentów oraz w zawodzie sprzedawca w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 31 absolwentów. Powyżej 20 absolwentów ukończy w 2013 roku jeszcze takie zawody jak: fryzjer w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 26 absolwentów, kucharz małej gastronomii w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 25 absolwentów oraz mechanik - monter maszyn i urządzeń w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 22 absolwentów. 10 S t r o n a

11 Tabela nr 4. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w roku 2012 i absolwenci przewidywani w roku 2013 Zasadnicze szkoły zawodowe Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku 2013 (6):(5) w % Zawodowa nr 1 Sprzedawca* ,59 Zawodowa nr 1 Mechanik pojazdów samochodowych* ,67 Zawodowa Nr 2 Fryzjer* ,00 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* ,22 Zawodowa Nr 2 Kucharz małej gastronomii* ,78 Zawodowa nr 1 Mechanik - monter maszyn i urządzeń* ,04 Zawodowa Nr 2 Sprzedawca* ,43 Zawodowa Nr 2 Stolarz* ,33 Zawodowa Nr 2 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,00 Zawodowa Nr 2 Posadzkarz* ,22 Zawodowa Specjalna Nr 4 Kucharz małej gastronomii* ,00 Zawodowa Nr 2 Murarz* ,67 Zawodowa nr 1 Elektryk* ,00 Zawodowa Specjalna Nr 4 Malarz - tapeciarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Elektryk* ,00 Zawodowa Nr 2 Cukiernik* ,00 Zawodowa Nr 2 Mechanik pojazdów samochodowych* ,33 Zawodowa nr 1 Blacharz samochodowy* ,33 Zawodowa nr 1 Kamieniarz* ,00 Zawodowa nr 1 Dekarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Monter - elektronik* ,00 Zawodowa Nr 2 Tapicer* ,00 Zawodowa nr 1 Monter - elektronik* ,00 Zawodowa nr 1 Piekarz* ,00 Zawodowa nr 1 Stolarz* ,00 Zawodowa nr 1 Obuwnik* ,00 11 S t r o n a

12 Społeczna Zawodowa w Łebie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Kucharz małej gastronomii* ,00 Zawodowa Specjalna Nr 4 Kucharz* ,00 Zawodowa Specjalna Nr 4 Monter suchej zabudowy ,00 Zawodowa Nr 2 Kucharz* ,00 Zawodowa Nr 2 Dekarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Monter suchej zabudowy ,00 Zawodowa Nr 2 Lakiernik* ,00 Zawodowa Nr 2 Blacharz samochodowy* ,00 Zawodowa Nr 2 Ślusarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Elektromechanik* ,00 Zawodowa Nr 2 Piekarz* ,00 Zawodowa Nr 2 Krawiec* ,00 Zawodowa nr 1 Fotograf* ,00 Zawodowa nr 1 Kucharz* ,00 Zawodowa nr 1 Fryzjer* ,00 Zawodowa nr 1 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,00 Zawodowa nr 1 Ślusarz* ,00 Zawodowa nr 1 Operator obrabiarek skrawających* ,00 Zawodowa nr 1 Elektromechanik* ,00 Zawodowa nr 1 Rzeźnik - wędliniarz* ,00 Zawodowa nr 1 Cukiernik* ,00 Zawodowa nr 1 Krawiec* ,00 Najwięcej absolwentów szkół policealnych w roku 2012 ukończyło naukę w zawodzie: technik administracji w Szkole Policealnej EKSPERT" - 23 absolwentów, w zawodzie opiekun medyczny w Studium Zdrowia i Terapii EXTERNUS - 18 absolwentów oraz w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia w Szkole Policealnej EKSPERT" - 15 absolwentów. W roku 2013 wśród absolwentów szkół policealnych pojawi się przede wszystkim: 19 opiekunów medycznych wykształconych w Szkole Policealnej EKSPERT", 15 techników administracji wykształconych w Studium Zdrowia i Terapii EXTERNUS oraz 15 techników bezpieczeństwa i higieny pracy wykształconych w Szkole Policealnej EKSPERT. 12 S t r o n a

13 Tabela nr 5. Absolwenci szkół policealnych w roku 2012 i absolwenci przewidywani w roku 2013 Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2012 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Przewidywani absolwenci w roku 2013 Szkoły policealne Nazwa zawodu SZKOŁA POLICEALNA EKSPERT"" Technik administracji* EXTERNUS - STUDIUM ZDROWIA I TERAPII Opiekun medyczny* SZKOŁA POLICEALNA EKSPERT"" SZKOŁA POLICEALNA EKSPERT"" (6):(5) w % Technik ochrony fizycznej osób i mienia* Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Łebie Technik administracji* Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 i przewidywani absolwenci w roku 2013 w powiecie lęborskim według zawodów. W 2012 roku na terenie powiatu lęborskiego największa grupa absolwentów ukończyła liceum ogólnokształcące, kończąc edukację bez zawodu osób. Znaczna grupa bezrobotnych absolwentów uzyskała zawód technika hotelarstwa 51 absolwentów, sprzedawcy 48 absolwentów oraz technika informatyka 45 osób. Ponadto 33 osoby ukończyły szkołę uzyskując wykształcenie mechanik pojazdów samochodowych, nieco mniej absolwentów 30 uzyskało zawód kucharz małej gastronomii. Warto zauważyć, że na lokalnym rynku pracy pojawiło się również: 28 absolwentów w zawodzie fryzjer, 27 w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 26 w zawodzie technik agrobiznesu oraz 25 w zawodzie muzyk. 13 S t r o n a

14 Tabela nr 6. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim w roku 2012 według zawodów. Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2012 Bez zawodu 369 Technik hotelarstwa* 51 Sprzedawca* 48 Technik informatyk* 45 Mechanik pojazdów samochodowych* 33 Kucharz małej gastronomii* 30 Fryzjer* 28 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 27 Technik agrobiznesu* 26 Muzyk* 25 Technik mechanik* 24 Technik ekonomista* 24 Technik administracji* 23 Technik organizacji usług gastronomicznych* 23 Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 23 Technik technologii odzieży* 21 Technik technologii żywności* 21 Technik teleinformatyk* 21 Technik budownictwa* 19 Opiekun medyczny* 18 Technik ochrony fizycznej osób i mienia* 15 Technik ochrony środowiska* 13 Stolarz* 13 Technik ogrodnik* 12 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 10 Prognoza na rok 2013 przewiduje, że szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lęborskim ukończy przede wszystkim aż 563 absolwentów liceum ogólnokształcącego, kończąc edukację bez zawodu. W przypadku określonych zawodów, największa grupa przyszłych absolwentów zdobędzie zawód technik ekonomista 66 osób. Przybędzie także 48 techników informatyków, 39 mechaników pojazdów samochodowych, 33 techników technologii żywności, 32 kucharzy małej gastronomii oraz 31 sprzedawców. 14 S t r o n a

15 Tabela nr 7. Przewidywani absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim w roku 2013 według zawodów. Nazwa zawodu Przewidywani absolwenci w roku 2013 Bez zawodu 563 Technik ekonomista* 66 Technik informatyk* 48 Mechanik pojazdów samochodowych* 39 Technik technologii żywności* 33 Kucharz małej gastronomii* 32 Sprzedawca* 31 Technik mechanik* 29 Technik teleinformatyk* 28 Technik hotelarstwa* 27 Fryzjer* 26 Technik administracji* 25 Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 22 Technik organizacji usług gastronomicznych* 20 Technik budownictwa* 19 Opiekun medyczny* 19 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 18 Technik ogrodnik* 18 Technik agrobiznesu* 17 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* 15 Technik handlowiec* 15 Technik ochrony fizycznej osób i mienia* 14 Muzyk* 13 Stolarz* 12 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 12 Technik technologii odzieży* 11 Elektryk* Problem bezrobocia wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim. Bezrobocie w powiecie lęborskim w sposób szczególny dotyczy także bezrobotnych absolwentów. Jest to grupa będąca w szczególnej sytuacji na rynku pracy - w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Trudna sytuacja absolwentów na rynku pracy uzasadniana jest brakiem doświadczenia zawodowego, ale często również brakiem kwalifikacji zawodowych. Wybór kierunku edukacji, jak również oferta kształcenia zgłaszana przez szkoły ponadgimnazjalne w powiecie lęborskim nie zawsze idą w parze z faktycznym zapotrzebowaniem istniejącym na rynku pracy. Z drugiej strony faktem jest, 15 S t r o n a

16 że zapotrzebowanie to pozostaje niedostatecznie zbadane, choć pamiętać należy, że znaczna jest tu rola pracodawców, którzy niejednokrotnie mają problem z określeniem przyszłych potrzeb kadrowych. Tymczasem by zdobyć dobrych pracowników powinni włączyć się aktywnie w organizację edukacji, tak by szkoły dostarczały im absolwentów przygotowanych do pracy i aby absolwent po skończeniu edukacji posiadał praktyczne, a nie tylko teoretyczne umiejętności. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku na koniec 2012 roku zarejestrowanych było łącznie 288 absolwentów różnych szkół gimnazjalnych, zawodowych, średnich, policealnych, wyższych zarówno dziennych, jak i dla dorosłych. Z ogólnej liczby 288 wszystkich absolwentów wyszczególniono 165 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych dziennych z terenu powiatu lęborskiego. Do aplikacji Syriusz zostało jednak wprowadzonych przez tutejszy urząd tylko 112 absolwentów, ponieważ 48 absolwentów szkół zasadniczych zawodowych i techników nie posiada żadnego zawodu nie zdali jeszcze egzaminu zawodowego i nie można ich było przypisać do określonych zawodów, natomiast pozostałych 5 absolwentów posiadało zawody, które nie były uwzględnione w katalogu szkół i kierunków Systemu Informacji Oświatowej. Absolwentów bez zawodu odnotowano w następujących szkołach: Technikum nr 1 6 osób, Technikum nr 2 4 osoby, Technikum nr 3 15 osób, Technikum nr 4 10 osób, ZSZ nr 1 7 osób, ZSZ nr 2 6 osób. Według danych na koniec 2012 roku ponad połowę bezrobotnych spośród wszystkich absolwentów stanowili absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 58 bezrobotnych absolwentów co stanowi 51,8% ogółu bezrobotnych absolwentów według stanu na koniec grudnia 2012 roku. Bezrobotni absolwenci szkół średnich technicznych z powiatu lęborskiego to 28,6% ogółu tj. 32 absolwentów. Trzecią pod względem liczności grupę stanowili uczniowie, którzy ukończyli edukację na poziomie liceum ogólnokształcącego 22 osoby (19,6%). Wśród bezrobotnych absolwentów nie odnotowano uczniów szkół policealnych. Tabela nr 8. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego zarejestrowani na koniec 2012 roku w PUP Lębork Typ szkoły Bezrobotni absolwenci N % Licea ogólnokształcące 22 19,6% Zasadnicze szkoły zawodowe 58 51,8% Szkoły średnie techniczne 32 28,6% Szkoły policealne 0 0,0% SUMA ,0% 16 S t r o n a

17 Wykres nr 3. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego zarejestrowani na koniec 2012 roku w PUP Lębork 3.1. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem typu szkoły. W celu szczegółowego zobrazowania sytuacji bezrobotnych absolwentów w powiecie lęborskim postanowiono przedstawić strukturę bezrobotnych z uwzględnieniem typu ukończonej szkoły. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku na koniec 2012 roku zarejestrowano 22 absolwentów liceów ogólnokształcących, w tym 15 bezrobotnych absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego, 6 bezrobotnych absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego oraz 1 bezrobotnego absolwenta Anglojęzycznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Liczba bezrobotnych absolwentów szkół średnich technicznych (technika, licea zawodowe) w powiecie lęborskim na koniec 2012 roku wynosiła 32. Wśród bezrobotnych absolwentów najwięcej uzyskało zawód technik organizacji usług gastronomicznych w Technikum Nr 2 6 bezrobotnych osób. Na koniec 2012 roku zarejestrowanych było 5 bezrobotnych absolwentów z zawodem technik technologii żywności z Technikum nr 3, 5 techników hotelarstwa z Technikum nr 3, 3 absolwentów Technikum nr 3 w zawodzie technik ekonomista, 3 techników informatyków z Technikum nr 4. Po 2 bezrobotnych absolwentów odnotowano w takich zawodach i szkołach jak: technik ogrodnik w Technikum nr 3, technik agrobiznesu w Technikum nr 3, technik ochrony środowiska w Technikum nr 2, technik teleinformatyk w Technikum nr 4. W ewidencji PUP w Lęborku na koniec 2012 roku zarejestrowany był jeden bezrobotny absolwent w zawodzie technik informatyk z Technikum nr 3 oraz technik budownictwa z Technikum nr 2. Na koniec 2012 bezrobotni absolwenci zasadniczych szkół zawodowych stanowili największy odsetek ogółu 17 S t r o n a

18 bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego, łącznie zarejestrowanych było 58 bezrobotnych absolwentów, w tym aż 14 absolwentów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, którzy ukończyli edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1, 8 bezrobotnych absolwentów w zawodzie kucharz małej gastronomii z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, 7 w zawodzie fryzjer także z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, 7 w zawodzie sprzedawca z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, 6 w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2. Zarejestrowano także po 3 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych w zawodach: sprzedawca z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, mechanik - monter maszyn i urządzeń z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1. Na koniec 2012 roku zarejestrowano także 2 bezrobotnych posadzkarzy absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, 2 bezrobotnych elektryków absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 oraz po jednym bezrobotnym absolwencie w zawodach: murarz - Zawodowa Nr 2, monter instalacji i urządzeń sanitarnych - Zawodowa Nr 2, mechanik pojazdów samochodowych - Zawodowa Nr 2, elektryk - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2, stolarz - Zawodowa Nr 2, blacharz samochodowy - Zawodowa nr 1. Na potrzeby opracowania części prognostycznej monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim w 2012 roku wyliczono również stosunek bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w końcu roku 2012 do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do osób kończących szkoły posiadają w przypadku liceum ogólnokształcącego uczniowie Anglojęzycznego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (14,3% bezrobotnych absolwentów), II Liceum Ogólnokształcącego (13,3% bezrobotnych absolwentów) oraz I Liceum Ogólnokształcącego (4,2% bezrobotnych absolwentów). W przypadku absolwentów szkół średnich technicznych (technika, licea zawodowe) najbardziej narażeni na bezrobocie są absolwenci: Technikum nr 3 w zawodzie technik technologii żywności (31,2% bezrobotnych absolwentów), Technikum Nr 2 w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych (26,1% bezrobotnych absolwentów), Technikum nr 3 w zawodzie technik ogrodnik (16,6% bezrobotnych absolwentów), Technikum Nr 2 w zawodzie technik ochrony środowiska (15,4%), Technikum nr 3 w zawodzie technik ekonomista (12,5% bezrobotnych absolwentów), Technikum nr 4 w zawodzie technik informatyk (11,1% bezrobotnych absolwentów) oraz Technikum nr 3 w zawodzie technik hotelarstwa (10,4%). Wśród 18 S t r o n a

19 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych najbardziej narażeni na pozostawanie bez zatrudniania są absolwenci takich szkół i zawodów w powiecie lęborskim jak: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 - mechanik pojazdów samochodowych (46,6% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 1 elektryk (40% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 - kucharz małej gastronomii (34,8% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 - mechanik pojazdów samochodowych (33,3% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 1 blacharz samochodowy (33,3% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 fryzjer (25% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 elektryk (25% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 posadzkarz (22,2% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 technolog robót wykończeniowych w budownictwie (22,2% bezrobotnych absolwentów), Zawodowa nr 2 sprzedawca (21,4% bezrobotnych absolwentów) oraz Zawodowa nr 1 sprzedawca (20,6% bezrobotnych absolwentów) Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2012 w powiecie lęborskim z uwzględnieniem zawodu. Z punktu widzenia posiadanego zawodu, wynika że na koniec 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku odnotowano najwięcej bezrobotnych absolwentów bez zawodu 22 osoby. Ponadto zarejestrowano 15 bezrobotnych absolwentów w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, 10 sprzedawców, 8 kucharzy małej gastronomii, 7 fryzjerów, 6 techników organizacji usług gastronomicznych oraz 6 technologów robót wykończeniowych w budownictwie. Tabela nr 9. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lęborskim na koniec 2012 według zawodów. Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2012 Bez zawodu 22 Mechanik pojazdów samochodowych* 15 Sprzedawca* 10 Kucharz małej gastronomii* 8 Fryzjer* 7 Technik organizacji usług gastronomicznych* 6 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 6 Technik technologii żywności* 5 Technik hotelarstwa* 5 19 S t r o n a

20 Technik informatyk* 4 Technik ekonomista* 3 Mechanik - monter maszyn i urządzeń* 3 Elektryk* 3 Technik teleinformatyk* 2 Technik ogrodnik* 2 Technik agrobiznesu* 2 Technik ochrony środowiska* 2 Posadzkarz* 2 Technik budownictwa* 1 Stolarz* 1 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 1 Murarz* 1 Blacharz samochodowy* 1 20 S t r o n a

21 4. Wnioski Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Przedstawiona druga - prognostyczna część rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim zawiera dane dotyczące szkół zlokalizowanych w powiecie lęborskim oraz absolwentów mieszkających na tym terenie i kończących właśnie te szkoły. Według stanu na koniec grudnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku zarejestrowanych było 112 absolwentów ze szkół powiatu lęborskiego. Szkoły na terenie powiatu lęborskiego ukończyło w 2012 roku absolwentów. Odsetek bezrobotnych absolwentów w stosunku do kończących szkoły wynosił zatem 11,1%. Największy odsetek absolwentów pozostających w ewidencji zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do osób kończących naukę na terenie powiatu lęborskiego odnotowano w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, technik technologii żywności, technik organizacji usług gastronomicznych, elektryk, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz sprzedawca. Spośród wymienionych zawodów najwięcej absolwentów w 2013 roku zakończy edukację w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych 33 absolwentów, fryzjer 26 absolwentów, kucharz małej gastronomii 25 absolwentów, technik technologii żywności 24 absolwentów oraz technik organizacji usług gastronomicznych 20 absolwentów. Konieczna wydaje się próba ograniczenia kształcenia w tych konkretnych zawodach, w zamian za zwiększenie kształcenia w takich zawodach, w których odnotowano niewielki odsetek bezrobotnych absolwentów. Dosyć niepokojący jest również fakt, iż 36,8% absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu nie posiada wyuczonego zawodu absolwenci liceum ogólnokształcącego. Niestety w 2013 roku liczba absolwentów w powiecie lęborskim nie posiadających zawodu wzrośnie aż o 10,1% i wyniesie 46,9%. Struktura kształcenia w powiecie lęborskim będzie niekorzystna z punktu widzenia kształcenia zawodowego. 21 S t r o n a

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2006 ROKU Cieszyn, 13 kwietnia 2007 1. WSTĘP W dobie gospodarki

Bardziej szczegółowo

Toruń, wrzesień 2012 rok

Toruń, wrzesień 2012 rok MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU część druga Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń,

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy Samorząd Województwa Wielkopolskiego Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy Poznań, maj 2012 r. Oddaję w Państwa ręce przygotowany już po raz dziesiąty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 009/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 0r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Poznań, lipiec 213 8 417 7 882 8 511 8 997 8 52 8 235 9 877 6 774 6 888 5 917

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Agnieszka Miler Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Prowadzenie prawidłowej polityki rynku pracy wymaga

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Trzeba wykorzystywać te możliwości, które można znaleźć (Jadwiga Skibińska - Podbielska) ABSOLWENCI 40000 35000 30000 32025 36845 33793 31251 25000 20000 15000 19917 18896

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 Raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe" Strona 1 SPIS TREŚCI Słownik pojęć... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE Stan w końcu I półrocza 2014 roku ŚWIĘTOCHŁOWICE 2014 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo