Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim"

Transkrypt

1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, Poznań 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Wstęp Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kartuskim Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim Liczba absolwentów szkół wyższych i ponadgimnazjalnych w 2013 roku w powiecie kartuskim Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych w 2013 roku w powiecie kartuskim według zawodów Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku w powiecie kartuskim Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku w powiecie kartuskim według zawodów Analiza bezrobocia wśród absolwentów z powiatu kartuskiego zarejestrowanych w PUP w Kartuzach Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2013 w powiecie kartuskim z uwzględnieniem zawodu Wnioski Spis tabel Spis wykresów S t r o n a

3 Wstęp Prezentowane opracowanie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim to II - prognostyczna część monitoringu, obejmująca roczną prognozę w zakresie liczby i struktury absolwentów kończących szkoły na terenie powiatu kartuskiego. Niniejsze opracowanie jest uzupełnieniem informacji zawartych w I - diagnostycznej części Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim za rok Część diagnostyczna przedstawiała strukturę bezrobocia w powiecie kartuskim oraz popyt na pracę w poszczególnych zawodach z punktu widzenia zgłaszanych do urzędu pracy wolnych miejsc pracy. Natomiast w części prognostycznej raportu zaprezentowano strukturę zawodową absolwentów w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według typów szkół i zawodów w 2013 roku. Określona została także podaż absolwentów, którzy wchodzą na rynek pracy. Przedstawiono również sytuację zawodową osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według poziomu wykształcenia i uzyskanych zawodów. Podstawą do opracowania tej części raportu są dane z Aplikacji Monitoring Zawodów, do której zaimportowane zostały dane z Systemu Informacji Oświatowej MEN (SIO) odnośnie absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych. Celem opracowania jest przedstawienie głównych czynników, które kształtują i charakteryzują rynek pracy i mogą posłużyć jako cenne źródło informacji o stopniu komplementarności pomiędzy ofertą edukacyjną oferowaną w powiecie kartuskim a potrzebami lokalnego rynku pracy - zapotrzebowaniem lokalnych pracodawców. Przedstawione informacje powinny posłużyć do optymalizacji oferty edukacyjnej powiatu kartuskiego oraz projektowania szkoleń i kursów skierowanych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Kartuzach, z uwzględnieniem potrzeb płynących z lokalnego rynku pracy. Prognostyczna część Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych stanowi bardzo cenne źródło informacji dotyczące sytuacji absolwentów na rynku pracy, umożliwiające adekwatne i skuteczne kształtowanie polityki edukacyjnej zgodnej z potrzebami lokalnego rynku pracy. 3 S t r o n a

4 1. Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kartuskim Na terenie powiatu kartuskiego (według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN, stan aktualny na dzień r.) funkcjonuje 2 szkoły policealne: 1. Policealna szkoła dla dorosłych Matrix w Kartuzach 2. Policealna Szkoła Kosmetyczna w Kartuzach Przedstawione powyżej szkoły policealne kształcą w takich zawodach jak: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, technik rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik usług kosmetycznych. Na terenie powiatu kartuskiego (według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN, stan aktualny na dzień r.) funkcjonuje 6 szkół średnich technicznych (technika, licea zawodowe): 1. Technikum nr 1 w Kartuzach 2. Technikum nr 2 w Kartuzach 3. Technikum w Przodkowie 4. Technikum w Sierakowicach 5. Technikum w Somoninie 6. Technikum w Żukowie Szkoły techniczne (technika, licea zawodowe) w powiecie kartuskim kształcą w takich zawodach, jak: Inny zawód lub brak zawodu, technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik handlowiec, technik budownictwa, technik elektryk. Na terenie powiatu kartuskiego (według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN, stan aktualny na dzień r.) funkcjonuje 15 liceów ogólnokształcących: 4 S t r o n a

5 1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach 2. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego w Kartuzach 3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kartuzach 4. II Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach 5. III Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach 6. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kartuzach 7. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kartuzach 8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kartuzach 9. Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Sierakowicach 10. Liceum Ogólnokształcące w Sierakowicach 11. Liceum Ogólnokształcące w Somoninie 12. Liceum Ogólnokształcące w Żukowie 13. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierakowicach 14. Zaoczne Liceum Uzupełniające w Kartuzach 15. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Somoninie Przedstawione licea ogólnokształcące kształcą absolwentów, którzy po ukończeniu szkoły nie mają zawodu. Na terenie powiatu kartuskiego (według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN, stan aktualny na dzień r.) funkcjonuje 7 zasadniczych szkół zawodowych: 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Kartuzach 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Kartuzach 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Kartuzach 4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Przodkowie 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Sierakowicach 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Somoninie 7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żukowie Wymienione zasadnicze szkoły zawodowe w powiecie kartuskim kształcą w takich zawodach, jak: fryzjer, sprzedawca, murarz, dekarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 5 S t r o n a

6 malarz tapeciarz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych. 2. Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim 2.1. Liczba absolwentów szkół wyższych i ponadgimnazjalnych w 2013 roku w powiecie kartuskim Zgodnie z danymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 2013 absolwentami szkół ponadgimnazjalnych (w tym szkół zawodowych) zostało łącznie osób. Stosując i uwzględniając podział szkół ponadgimnazjalnych z punktu widzenia profilu ukończonej szkoły okazuje się, że największa liczba absolwentów ukończyła licea ogólnokształcące w powiecie kartuskim 784 osoby co stanowi 47,3% ogólnej liczby absolwentów kończących szkoły w 2013 roku w powiecie kartuskim. Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) ukończyło 310 osób 18,7% ogółu absolwentów, natomiast szkoły policealne w powiecie kartuskim ukończyło 69 osób, co stanowiło 4,2% absolwentów kończących edukacje w 2013 roku. Łącznie szkoły policealne i średnie zawodowe ukończyło w powiecie kartuskim w 2013 roku ukończyło 379 osób. Zasadnicze szkoły zawodowe ukończyło 495 osób 29,8% ogółu absolwentów. Rysunek 1. Struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według typu szkoły w powiecie kartuskim w 2013 roku (%) 6 S t r o n a

7 2.2. Absolwenci szkół wyższych i ponadgimnazjalnych w 2013 roku w powiecie kartuskim według zawodów W 2013 roku na lokalnym rynku pracy w powiecie kartuskim pojawili się absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych między innymi w zawodach: technik ekonomista 76 osób, technik informatyk - 37, technik budownictwa - 30, technik handlowiec - 26, technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 25, technik administracji - 25, kucharz - 24, technik hotelarstwa - 20, technik mechanik - 19, technik elektryk - 15, technik mechatronik - 15, technik żywienia i gospodarstwa domowego - 13, technik agrobiznesu - 13, technik logistyk - 13, technik ochrony fizycznej osób i mienia 12, technik organizacji usług gastronomicznych 9 oraz technik usług kosmetycznych 7. Największa liczba absolwentów szkół zasadniczych zawodowych w powiecie kartuskim pojawiła się w 2013 roku w następujących zawodach: sprzedawca 86 osób, mechanik pojazdów samochodowych 66, fryzjer 62, kucharz małej gastronomii 50, stolarz 38, monter instalacji i urządzeń sanitarnych 32, elektryk 32, murarz 22, ślusarz 20, malarz tapeciarz 14, blacharz samochodowy 12, elektromechanik 10, cukiernik 8, rolnik 6, lakiernik 6, tapicer 6, piekarz 5, kamieniarz 4 oraz rzeźnik wędliniarz 4. W 2013 roku absolwentami liceów ogólnokształcących zostało 784 osób, kończąc edukację bez zawodu Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku w powiecie kartuskim W 2014 roku spodziewać należy się wyraźnego zmniejszenia liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim. W przyszłym roku prognozowana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wyniesie osób. Prognozowany jest spadek liczby absolwentów w porównaniu do danych z 2013 roku wynoszący 11,3%. W przyszły roku zmniejszy się, aż o 160 osób, liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, o 59 osób zmniejszy się liczba absolwentów liceów ogólnokształcących. Warto zauważyć, iż w 2014 roku prognozowany jest wzrost liczby absolwentów szkół policealnych wzrost o 18 osób oraz liczby absolwentów szkół średnich technicznych wzrost o 13 osób. 7 S t r o n a

8 Tabela 1. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku i przewidywana liczba absolwentów w roku 2014 w powiecie kartuskim. Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2013 roku Przewidywani absolwenci w 2014 roku Wzrost/spadek liczby absolwentów w 2014 roku N % N % N Licea ogólnokształcące ,3% ,3% -59 Zasadnicze szkoły zawodowe ,8% ,8% -160 Szkoły średnie techniczne ,7% ,0% 13 Szkoły policealne 69 4,2% 87 5,9% 18 SUMA ,0% ,0% -188 Zgodnie z danymi prognostycznymi, pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej MEN wynika, że przewidywana struktura absolwentów w 2014 roku ulegnie nieznacznym zmianom. Zmniejszy się udział absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących na rzecz absolwentów szkół policealnych i średnich technicznych. W 2014 roku zdecydowanie najliczniejszą grupę absolwentów stanowić będą nadal uczniowie liceów ogólnokształcących w powiecie kartuskim 49,3%, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 22,8% wszystkich absolwentów oraz absolwenci szkół średnich technicznych 22,0% ogółu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim. Odsetek absolwentów szkół policealnych wyniesie 5,9%. Rysunek 2. Przewidywana struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według typu szkoły w powiecie kartuskim w 2014 roku (%) 8 S t r o n a

9 2.4. Przewidywana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2014 roku w powiecie kartuskim według zawodów. Prognoza na rok 2014 przewiduje, że zawody, w których nastąpi największy wzrost absolwentów w powiecie kartuskim to: technik informatyk o 19 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego o 16 osób, technik rachunkowości o 14 osób, technik architektury krajobrazu o 7 osób, technik teleinformatyk o 7 osób, inny zawód lub brak zawodu o 7 osób mechanik pojazdów samochodowych o 7 osób, stolarz o 7 osób, technik agrobiznesu o 6 osób, technik administracji o 5 osób, ślusarz o 5 osób, piekarz o 4 osoby, technik ekonomista o 3 osoby, technik organizacji usług gastronomicznych o 3 osoby, cukiernik o 3 osoby, technik handlowiec o 2 osoby, technik ochrony fizycznej osób i mienia o 2 osoby, elektromechanik o 2 osoby, tapicer o 2 osoby, technik logistyk o 1 osobę, kamieniarz o 1 osobę, rzeźnik wędliniarz o 1 osobę. W 2014 roku prognozowane jest zmniejszenie udziału absolwentów w następujących zawodach: sprzedawca o 86 osób, kucharz małej gastronomii o 50 osób, malarz o tapeciarz o 14 osób, kucharz o 13 osób, 9 S t r o n a

10 murarz o 13 osób, monter instalacji i urządzeń sanitarnych o 13 osób, technik budownictwa o 12 osób, technik elektryk o 10 osób, technik hotelarstwa o 9 osób, technik mechanik o 6 osób, lakiernik o 6 osób, rolnik o 5 osób, elektryk o 4 osoby, technik bezpieczeństwa i higieny pracy o 2 osoby, kowal o 2 osoby, technik mechatronik o 1 osobę, technik usług kosmetycznych o 1 osobę, cieśla o 1 osobę, blacharz samochodowy o 1 osobę, złotnik - jubiler o 1 osobę, monter o elektronik o 1 osobę, krawiec o 1 osobę. Tabela 2. Struktura zawodowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie kartuskim w 2013 roku oraz przewidywana liczna absolwentów w 2014 roku. Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2013 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2013 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkół danego powiatu Przewidywani absolwenci w roku 2014 (5):(3) w % Wykształcenie policealne i średnie zawodowe Technik ekonomista* ,0526 Technik informatyk* ,8108 Technik budownictwa* ,3333 Technik handlowiec* ,3846 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy* Technik administracji* Kucharz* ,6667 Technik hotelarstwa* Technik mechanik* Technik elektryk* S t r o n a

11 Technik mechatronik* ,6667 Technik żywienia i gospodarstwa domowego* ,6923 Technik agrobiznesu* ,6923 Technik logistyk* ,3846 Technik ochrony fizycznej osób i mienia* Technik organizacji usług gastronomicznych* ,3333 Technik usług kosmetycznych* Inny zawód lub brak zawodu Technik geodeta* Technik technologii drewna* Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej Technik architektury krajobrazu* Technik rolnik* Technik masażysta* Technik ochrony środowiska* Technik organizacji reklamy* Technik teleinformatyk* Technik obsługi turystycznej* Technik rachunkowości* Technik usług fryzjerskich* Kosmetyczka Wykształcenie średnie ogólnokształcące Inny zawód lub brak zawodu ,5867 Wykształcenie zasadnicze zawodowe Sprzedawca* ,3488 Mechanik pojazdów samochodowych* ,2121 Fryzjer* ,1613 Kucharz małej gastronomii* Stolarz* ,3158 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,375 Elektryk* Murarz* ,6364 Ślusarz* Malarz - tapeciarz* ,4286 Blacharz samochodowy* Elektromechanik* Cukiernik* ,5 Rolnik* Lakiernik* ,6667 Tapicer* Piekarz* Kamieniarz* S t r o n a

12 Rzeźnik - wędliniarz* Cieśla* Dekarz* Kowal* Krawiec* Fotograf* Złotnik - jubiler* Elektromechanik pojazdów samochodowych* Monter - elektronik* Inny zawód lub brak zawodu Kucharz* Blacharz* Operator obrabiarek skrawających* Operator urządzeń przemysłu szklarskiego* Analiza bezrobocia wśród absolwentów z powiatu kartuskiego zarejestrowanych w PUP w Kartuzach. Według dostępnych danych należy stwierdzić, że absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych w Polsce, którzy po ukończeniu szkoły zamierzają podjąć pracę zarobkową bardzo szybko napotykają na pierwsze trudności w wejściu na rynek pracy. Bezrobotni absolwenci od lat stanowią grupę dużego ryzyka i znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Jak wynika z badań, w Polsce absolwent szuka pracy średnio przez dwa lata, natomiast w krajach starej Unii Europejskiej zaledwie trzy miesiące. Za główne przyczyny takiego stanu rzeczy uważa się przede wszystkim niedopasowany do potrzeb rynku pracy system edukacji oraz niedostateczny system zdobywania doświadczenia w trakcie nauki (praktyki, staże). Jednocześnie na efektywne kształtowanie polityki edukacyjnej w gminach i powiatach, szczególnie na poziomie szkolnictwa zawodowego, ciągle zbyt mały wpływ mają lokalni pracodawcy. Dodatkowo struktura bezrobocia, także w powiecie kartuskim jest niekorzystna z punktu widzenia aktywizacji zawodowej młodych osób, które nie ukończyły 25 lat. Wśród osób bezrobotnych w wieku do 25 lat znajduje się wiele osób, które dopiero wstępują na rynek pracy i nie posiadają wystarczającego doświadczenia lub kwalifikacji do podjęcia konkretnego zajęcia. Z tych powodów młode osoby mają problemy ze znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia. Poza systemem edukacji, który odgrywa niebagatelną rolę w przygotowaniu osób do wejścia na rynek pracy, duże znaczenie w aktywizowaniu młodych bezrobotnych osób odgrywają instytucje rynku pracy, w tym publiczne służby zatrudnienia, a w szczególności 12 S t r o n a

13 Powiatowe Urzędy Pracy. Dysponują one wieloma instrumentami i usługami, które mają na celu zdobycie doświadczenia zawodowego przez młode osoby (staże, prace interwencyjne, dofinansowanie pracodawcy przy tworzeniu miejsc pracy), podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień (szkolenia, kursy, finansowanie egzaminów), wsparcie przedsiębiorczości (doradztwo, dofinansowanie), pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy, warsztaty aktywizujące), czy profesjonalne pośrednictwo pracy w połączeniu z doradztwem zawodowym. Na koniec 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach zarejestrowanych było 372 absolwentów z powiatu kartuskiego kończących szkoły ponadgimnazjalne i wyższe zlokalizowane w różnych powiatach, w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, co stanowiło 7,3% wszystkich bezrobotnych osób. Na koniec 2013 roku zarejestrowanych było w PUP w Kartuzach 68 bezrobotnych absolwentów szkół wyższych 16,7% wszystkich zarejestrowanych abiturientów. Odsetek bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wynosił 83,3% tj. 304 bezrobotnych absolwentów. W grupie 304 bezrobotnych absolwentów 284 osoby ukończyły szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu kartuskiego. Biorąc pod uwagę bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kartuskiego na koniec 2013 roku, wynika, że 42,2% ogółu bezrobotnych absolwentów to absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 157 osób. Odsetek bezrobotnych abiturientów liceum ogólnokształcącego wynosił 22,3% - 83 osoby, natomiast absolwentów szkół wyższych 18,3% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów 68 osób. Według danych na koniec 2013 roku odnotowano 17,2% ogółu bezrobotnych absolwentów szkół policealnych i średnich zawodowych z terenu powiatu kartuskiego. Tabela 3. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych zarejestrowani na koniec 2013 roku w PUP w Kartuzach. Typ szkoły Bezrobotni absolwenci N % Szkoły wyższe 68 18,3% Licea ogólnokształcące 83 22,3% Zasadnicze szkoły zawodowe ,2% Szkoły policealne i średnie zawodowe 64 17,2% SUMA ,0% 13 S t r o n a

14 Rysunek 3. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowani na koniec 2013 roku w PUP w Kartuzach 3.1. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w roku 2013 w powiecie kartuskim z uwzględnieniem zawodu. Po ukończeniu studiów absolwenci najczęściej rejestrowali się w PUP w Kartuzach w następujących zawodach: specjalista administracji publicznej 5 osób, nauczyciel nauczania początkowego 4 osoby, pedagog 3 osoby, specjalista do spraw rachunkowości 3 osoby, pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 3 osoby, specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych - 3 osoby, pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości 3 osoby, geograf 2 osoby, specjalista ochrony środowiska 2 osoby, nauczyciel geografii 2 osoby, specjalista do spraw finansów 2 osoby, specjalista zastosowań informatyki 2 osoby, politolog 2 osoby, specjalista pracy socjalnej 2 osoby, specjalista resocjalizacji 2 osoby, 14 S t r o n a

15 filolog - filologia polska 2 osoby. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego najczęściej rejestrowała się w następujących zawodach: inny zawód lub brak zawodu 83 osoby, sprzedawca 40 osób, fryzjer - 28 osób, technik ekonomista - 19 osób, mechanik pojazdów samochodowych - 15 osób, monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 13 osób, stolarz - 10 osób, elektryk - 9 osób, kucharz małej gastronomii - 8 osób, technik budownictwa - 7 osób, technik hotelarstwa - 6 osób, ślusarz - 5 osób, technik informatyk - 4 osoby, kucharz - 4 osoby, technik handlowiec - 4 osoby, lakiernik - 4 osoby, technik administracji - 3 osoby, technik organizacji usług gastronomicznych - 3 osoby, murarz - 3 osoby, malarz tapeciarz - 3 osoby, blacharz samochodowy - 3 osoby, cukiernik - 3 osoby, tapicer - 3 osoby, technik logistyk - 2 osoby, technik obsługi turystycznej - 2 osoby, elektromechanik - 2 osoby. W ramach opracowania części prognostycznej monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim w 2013 roku wyliczony został również stosunek 15 S t r o n a

16 bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w Kartuzach na koniec 2013 roku do absolwentów, którzy ukończyli szkołę w tym samym roku. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do osób kończących szkoły posiadają absolwenci w następujących zawodach: złotnik jubiler, lakiernik, cieśla, dekarz, kowal, krawiec, tapicer, sprzedawca oraz fryzjer. Tabela 4. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego oraz bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego zarejestrowani na koniec 2013 roku w PUP w Kartuzach Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2013 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkół danego powiatu (5):(3) w % Złotnik - jubiler Lakiernik ,6667 Cieśla Dekarz Kowal Krawiec Tapicer Sprzedawca ,3488 Fryzjer ,1613 Cukiernik ,5 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych ,375 Technik organizacji usług gastronomicznych ,3333 Stolarz ,3158 Blacharz samochodowy Ślusarz Elektryk Rzeźnik - wędliniarz Technik budownictwa ,3333 Malarz - tapeciarz ,4286 Mechanik pojazdów samochodowych ,2121 Technik ekonomista ,0526 Technik hotelarstwa Elektromechanik Piekarz Kucharz ,6667 Kucharz małej gastronomii Technik logistyk ,3846 Technik handlowiec ,3846 Murarz ,6364 Technik informatyk , S t r o n a

17 4. Wnioski Przedstawiona druga - prognostyczna część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim zawiera dane dotyczące szkół zlokalizowanych w powiecie kartuskim i absolwentów mieszkających na tym terenie i kończących właśnie te szkoły. W raporcie przedstawiono także informacje na temat prognozowanej liczby absolwentów w 2014 roku, którzy zasilą lokalny rynek pracy oraz dane dotyczące bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach według danych na koniec 2013 roku. Na terenie powiatu kartuskiego (według danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej MEN, stan aktualny na dzień r.) funkcjonują 2 szkoły policealne, 6 szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe), 15 liceów ogólnokształcących oraz 7zasadniczych szkół zawodowych. W roku 2013 absolwentami szkół ponadgimnazjalnych (w tym szkół zawodowych) zostało łącznie osób. W 2013 roku najwięcej osób, tj ukończyło szkoły wyższe, w tym osób studia stacjonarne i osób studia niestacjonarne. Odsetek absolwentów kończących szkoły wyższe w Powiecie kartuskim, wśród wszystkich absolwentów, kończących edukację w 2013 roku wynosił 46,4%. Największa liczba absolwentów ukończyła licea ogólnokształcące w powiecie kartuskim 784 osoby co stanowi 47,3% ogólnej liczby absolwentów kończących szkoły w 2013 roku w powiecie kartuskim. Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) ukończyło 310 osób 18,7% ogółu absolwentów, natomiast szkoły policealne w powiecie kartuskim ukończyło 69 osób, co stanowiło 4,2% absolwentów kończących edukacje w 2013 roku. Zasadnicze szkoły zawodowe ukończyło 495 osób 29,8% ogółu absolwentów. W 2013 roku na lokalnym rynku pracy w powiecie kartuskim pojawili się absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych między innymi w zawodach: technik ekonomista S t r o n a

18 osób, technik informatyk - 37, technik budownictwa - 30, technik handlowiec - 26, technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 25, technik administracji - 25, kucharz - 24, technik hotelarstwa - 20, technik mechanik - 19, technik elektryk - 15, technik mechatronik - 15, technik żywienia i gospodarstwa domowego - 13, technik agrobiznesu - 13, technik logistyk 13 oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia 12 Największa liczba absolwentów szkół zasadniczych zawodowych w powiecie kartuskim pojawiła się w 2013 roku w następujących zawodach: sprzedawca 86 osób, mechanik pojazdów samochodowych 66, fryzjer 62, kucharz małej gastronomii 50, stolarz 38, monter instalacji i urządzeń sanitarnych 32, elektryk 32, murarz 22, ślusarz 20, malarz tapeciarz 14, blacharz samochodowy 12 oraz elektromechanik 10. W 2013 roku absolwentami liceów ogólnokształcących zostało 784 osób, kończąc edukację bez zawodu. W 2014 roku spodziewać należy się wyraźnego zmniejszenia liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kartuskim. W przyszłym roku prognozowana liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wyniesie osób. Prognozowany jest spadek liczby absolwentów w porównaniu do danych z 2013 roku wynoszący 11,3%. W przyszły roku zmniejszy się, aż o 160 osób, liczba absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, o 59 osób zmniejszy się liczba absolwentów liceów ogólnokształcących. Warto zauważyć, iż w 2014 roku prognozowany jest wzrost liczby absolwentów szkół policealnych wzrost o 18 osób oraz liczby absolwentów szkół średnich technicznych wzrost o 13 osób. Prognoza na rok 2014 przewiduje, że zawody, w których nastąpi największy wzrost absolwentów w powiecie kartuskim to: technik informatyk o 19 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego o 16 osób, technik rachunkowości o 14 osób, technik architektury krajobrazu o 7 osób, technik teleinformatyk o 7 osób, inny zawód lub brak zawodu o 7 osób, mechanik pojazdów samochodowych o 7 osób, stolarz o 7 osób, technik agrobiznesu o 6 osób, technik administracji o 5 osób oraz ślusarz o 5 osób. 18 S t r o n a

19 W 2014 roku prognozowane jest zmniejszenie udziału absolwentów w następujących zawodach: sprzedawca o 86 osób, kucharz małej gastronomii o 50 osób, malarz o tapeciarz o 14 osób, kucharz o 13 osób, murarz o 13 osób, monter instalacji i urządzeń sanitarnych o 13 osób, technik budownictwa o 12 osób, technik elektryk o 10 osób, technik hotelarstwa o 9 osób, technik mechanik o 6 osób, lakiernik o 6 osób oraz rolnik o 5 osób. Na koniec 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach zarejestrowanych było 372 absolwentów z powiatu kartuskiego kończących szkoły ponadgimnazjalne i wyższe zlokalizowane w różnych powiatach, w stosunku do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, co stanowiło 7,3% wszystkich bezrobotnych osób. Na koniec 2013 roku zarejestrowanych było w PUP w Kartuzach 68 bezrobotnych absolwentów szkół wyższych 16,7% wszystkich zarejestrowanych abiturientów. Odsetek bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych wynosił 83,3% tj. 304 bezrobotnych absolwentów. W grupie 304 bezrobotnych absolwentów 284 osoby ukończyły szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu kartuskiego. Na koniec 2013 roku - 42,2% ogółu bezrobotnych absolwentów to absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 157 osób. Odsetek bezrobotnych abiturientów liceum ogólnokształcącego wynosił 22,3% - 83 osoby, natomiast absolwentów szkół wyższych 18,3% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów 68 osób. Według danych na koniec 2013 roku odnotowano 17,2% ogółu bezrobotnych absolwentów szkół policealnych i średnich zawodowych z terenu powiatu kartuskiego. Po ukończeniu studiów absolwenci najczęściej rejestrowali się w PUP w Kartuzach w następujących zawodach: specjalista administracji publicznej 5 osób, nauczyciel nauczania początkowego 4 osoby, pedagog 3 osoby, specjalista do spraw rachunkowości 3 osoby, pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 3 osoby, specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych - 3 osoby oraz pozostali specjaliści do spraw rynku nieruchomości 3 osoby. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego najczęściej rejestrowała się w następujących zawodach: inny zawód lub brak zawodu 83 osoby, sprzedawca 19 S t r o n a

20 40 osoby, fryzjer - 28 osoby, technik ekonomista - 19 osoby, mechanik pojazdów samochodowych - 15 osoby, monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 13 osoby, stolarz - 10 osoby, elektryk - 9 osoby, kucharz małej gastronomii - 8 osoby, technik budownictwa - 7 osób, technik hotelarstwa - 6 osób oraz ślusarz - 5 osób. Najbardziej niekorzystną relację osób bezrobotnych do osób kończących szkoły posiadają absolwenci w następujących zawodach: złotnik jubiler, lakiernik, cieśla, dekarz, kowal, krawiec, tapicer, sprzedawca oraz fryzjer. Uwzględniając przedstawione w raporcie dane, zasadna wydaje się próba ograniczenia kształcenia w zawodach charakteryzujących się wysokim udziałem bezrobotnych absolwentów wśród absolwentów uzyskujących dany zawód w powiecie kartuskim. Należy zastanowić się nad zwiększeniem kształcenia w takich zawodach, w których odnotowano niewielki odsetek bezrobotnych absolwentów. Prezentowane w raporcie dane wskazują że konieczne jest zwiększenie współpracy i jakości kooperacji pomiędzy kilkoma stronami aktywnymi podmiotami rynku pracy: pracodawcami, przedstawicielami szkolnictwa zawodowego, zwłaszcza na poziomie szkół zasadniczych zawodowych i techników oraz instytucji rynku pracy. Ściślejsza współpraca powinna doprowadzić do zwiększenia efektywności kształcenia i jeszcze lepszego przygotowania młodych osób i absolwentów do wejścia na lokalny rynek pracy. 20 S t r o n a

21 Spis tabel Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Tabela 1. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w 2013 roku i przewidywana liczba absolwentów w roku 2014 w powiecie kartuskim Tabela 2. Struktura zawodowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według poziomu wykształcenia i zawodów w powiecie kartuskim w 2013 roku oraz przewidywana liczna absolwentów w 2014 roku Tabela 3. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych zarejestrowani na koniec 2013 roku w PUP w Kartuzach Tabela 4. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego oraz bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kartuskiego zarejestrowani na koniec 2013 roku w PUP w Kartuzach Spis wykresów Rysunek 1. Struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według typu szkoły w powiecie kartuskim w 2013 roku (%)... 6 Rysunek 2. Przewidywana struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według typu szkoły w powiecie kartuskim w 2014 roku (%)... 8 Rysunek 3. Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowani na koniec 2013 roku w PUP w Kartuzach S t r o n a

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, sierpień 2012 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2010 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za rok. Część II Prognoza Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2013 rok 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STASZOWSKIM W 2010 ROKU Część II raportu - prognostyczna Staszów 2011 rok str. 1 1. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu miechowskiego Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu miechowskiego Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne i zawodowe

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt , fax e- mail POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 1 Maja 8 18-200 Wysokie Mazowieckie, skryt. poczt. 53 275-86-12, fax. 275-86-13 e- mail biwy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WYSOKOMAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2012 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 2012-08-03 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim w roku 2007 część II Mińsk Mazowiecki 2008r. 1 Celem badania sondażowego w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011

MONITORING ZAWODÓW II/P/2011 Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-3 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (-59) 83 43442, 83 43443 Fax (-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-1-71-368 URZĄD

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2010 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2010 ROKU II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2010 ROKU Opracowała: Julia Reszka Doradca zawodowy I stopnia Kartuzy, lipiec 2011 Spis treści WSTĘP 3 I. Analiza absolwentów szkół wyższych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu sochaczewskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Spis treści

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 202 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 203r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. CZĘŚĆ DRUGA ABSOLWENCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU DĘBICKIEGO Lipiec 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo