Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r."

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz Schmidt str. 1

2 1. Wstęp Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obowiązek sporządzenia monitoringu lokalnego rynku pracy w odniesieniu do absolwentów szkół został przesunięty w czasie (do tej pory analiza absolwentów zamieszczana była w całościowym raporcie rocznym) przez wzgląd na konieczność publikacji danych absolwentów w SIO (Systemie Informacji Oświatowej) przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz danych dotyczących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opracowanie zawiera informacje dotyczące absolwentów szkół wyższych kształcących w powiecie. Dane dotyczące absolwentów szkół wyższych zostały opracowane przez Główny Urząd Statystyczny tylko w ujęciu wojewódzkim z podziałem na poszczególne uczelnie. Przy opracowywaniu raportu monitoringu zawodów za rok 2006 powiatowe urzędy pracy zobowiązane były do przeprowadzenia badania ankietowego pracodawców na podstawie próby statystycznej przesłanej przez GUS. Wyniki tego badania pozwalały na określenie zapotrzebowania na pracowników i charakteryzowały lokalny rynek pracy w oczach pracodawców. W latach ankietyzacja nie została przeprowadzona (zgodnie z zaleceniami MPiPS) w związku z czym określenie liczby pracujących, analiza wolnych miejsc pracy oraz perspektywy tworzenia nowych miejsc zatrudnienia zostały podane tylko w ujęciu wojewódzkim z podziałem na wielkie grupy zawodów (analiza danych należy do kompetencji wojewódzkich urzędów pracy). Należy mieć na uwadze także fakt, że raport odzwierciedla tylko i wyłącznie sytuację wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne według stanu w końcu roku, a zatem nie ujmuje całości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich fluktuacji na przestrzeni roku. str. 2

3 2. Szkoły ponadgimnazjalne Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zarejestrowanych absolwentów według stanu na r. z podziałem na poszczególne rodzaje i typy szkół z terenu powiatu tarnogórskiego. Opracowane i umieszczone w aplikacji Syriusz tabele zostały uzupełnione o dane odnośnie ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach z podziałem na kształcone zawody. Lp Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2010 Przewidywani absolwenci w roku 2011 (6):(5) w % Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony LIDER"" Policealna Szkoła Aktorska Art- Play"" Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 "314202" "325509" Szkoły policealne Technik architektury krajobrazu ,00 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,00 "333107" Technik logistyk ,09 "334306" Technik administracji ,00 "514207" "541315" Technik usług kosmetycznych ,18 Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,09 "343601" Aktor scen muzycznych (*) ,00 "311204" Technik budownictwa ,00 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,00 "333107" Technik logistyk ,00 "333906" Technik organizacji reklamy ,00 "334306" Technik administracji ,29 "351203" Technik informatyk ,00 "532102" Opiekun medyczny ,00 15 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani ,00 16 Szkoła Policealna nr 1 "321301" Technik farmaceutyczny ,71 str. 3

4 17 Szkoła Policealna nr 1 "325402" Technik masażysta ,58 18 SZKOŁA POLICEALNA "314202" Technik architektury krajobrazu ,00 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 1 Technikum nr 3 "314301" Technik leśnik ,92 2 Technikum w Kaletach "311408" Technik elektronik ,00 3 Technikum w Kaletach "331403" Technik ekonomista ,00 4 Technikum w Kaletach "351203" Technik informatyk ,00 5 Technikum Nr 13 "311408" Technik elektronik ,00 6 Technikum Nr 13 "311703" Technik górnictwa podziemnego ,00 7 Technikum Nr 13 "331403" Technik ekonomista ,00 8 Technikum Nr 13 "351103" Technik teleinformatyk ,50 9 Technikum Nr 13 "522305" Technik handlowiec ,38 10 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowskich Górach "343602" Muzyk (**) , Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 "311204" Technik budownictwa ,00 "311303" Technik elektryk ,76 "311504" Technik mechanik ,00 "311513" "314403" "322002" Technik pojazdów samochodowych ,00 Technik technologii żywności ,00 Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,00 "514105" Technik usług fryzjerskich ,00 "522305" Technik handlowiec ,45 19 Technikum nr 2 "311204" Technik budownictwa ,53 20 Technikum nr 2 "314202" Technik architektury krajobrazu ,08 21 Technikum Nr 5 "311408" Technik elektronik ,57 22 Technikum Nr 5 "311504" Technik mechanik ,00 23 Technikum Nr 5 "351203" Technik informatyk ,73 24 Technikum Nr 5 "522305" Technik handlowiec ,81 25 Technikum Nr 4 "311408" Technik elektronik ,75 26 Technikum Nr 4 "311410" Technik mechatronik ,00 27 Technikum Nr 4 "311504" Technik mechanik ,09 28 Technikum Nr 4 "351203" Technik informatyk ,03 29 Technikum Nr 4 "352203" Technik telekomunikacji ,00 30 Technikum nr 6 "314403" 31 Technikum nr 6 "343403" Technik technologii żywności ,69 Technik organizacji usług gastronomicznych ,69 32 Technikum nr 6 "422402" Technik hotelarstwa ,00 33 Technikum nr 6 "512001" Kucharz ,79 34 Technikum nr 6 "513101" Kelner ,67 35 TECHNIKUM EKONOMICZNE Z ODDZ. INTEGR. NR 14 PRZY SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ "331403" Technik ekonomista ,00 str. 4

5 36 Technikum nr 9 "331403" Technik ekonomista ,00 37 Technikum nr 9 "522305" Technik handlowiec ,75 38 Technikum dla Dorosłych nr 3 "331403" Technik ekonomista ,77 39 Technikum nr 1 "311103" Technik analityk ,50 40 Technikum nr 1 "325511" Technik ochrony środowiska ,11 41 TECHNIKUM nr 8 "311408" Technik elektronik ,71 42 TECHNIKUM nr 8 "311504" Technik mechanik ,22 43 TECHNIKUM nr 8 "351203" Technik informatyk ,12 44 TECHNIKUM "314202" Technik architektury krajobrazu ,00 45 TECHNIKUM "314205" Technik ogrodnik ,33 46 TECHNIKUM "314207" Technik rolnik ,64 47 TECHNIKUM "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,00 48 Technikum nr 7 "311924" Technik technologii odzieży ,67 49 Liceum Plastyczne "343204" Plastyk ,89 50 TECHNIKUM NR 12 "333107" Technik logistyk ,00 51 TECHNIKUM NR 12 "351103" Technik teleinformatyk ,00 52 Technikum nr 10 "331403" Technik ekonomista ,00 53 Technikum nr 10 "333107" Technik logistyk ,00 54 Technikum Uzupełniające nr 1 "512001" Kucharz ,00 55 Technikum nr 11 "311408" Technik elektronik ,00 56 Technikum nr 11 "331403" Technik ekonomista ,00 57 Technikum nr 11 "351203" Technik informatyk ,00 Licea ogólnokształcące 1 V Liceum Profilowane "000000" Bez zawodu ,69 2 III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "000000" Bez zawodu ,56 3 II Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu , Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Żak"" Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Żak"" LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. INTEGR. NR XI PRZY SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej "000000" Bez zawodu ,14 "000000" Bez zawodu ,00 "000000" Bez zawodu ,78 "000000" Bez zawodu ,76 8 IV Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu ,25 9 VI Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu , Liceum Ogólnokształcące w Kamieńcu Liceu Ogólnokształcące w Kaletach "000000" Bez zawodu ,13 "000000" Bez zawodu ,00 12 III Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu ,56 13 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie "000000" Bez zawodu ,47 Zasadnicze szkoły zawodowe str. 5

6 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 15 Specjalna Nr 14 nr 13 Nr 12 nr 1 nr 1 nr 1 "512002" Kucharz małej gastronomii ,00 "514101" Fryzjer ,00 "522301" Sprzedawca ,00 "611303" Ogrodnik ,00 "711202" Murarz ,00 "722204" Ślusarz ,00 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych ,00 "751105" Rzeźnik - wędliniarz ,00 "751201" Cukiernik ,00 "751204" Piekarz ,00 "752205" Stolarz ,00 "732201" Drukarz ,14 "512002" Kucharz małej gastronomii ,67 "713101" Malarz - tapeciarz ,00 "512002" Kucharz małej gastronomii ,00 "711202" Murarz ,67 "712101" Dekarz ,00 "712204" Posadzkarz ,00 19 nr 1 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych , nr 1 nr 1 Nr 3 "713101" Malarz - tapeciarz ,00 "752205" Stolarz ,67 "514101" Fryzjer ,78 23 Nr 3 "721301" Blacharz ,00 24 Nr 3 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych , Nr 2 Nr 2 Nr 2 nr 4 "722204" Ślusarz ,00 "722307" Operator obrabiarek skrawających ,36 "742102" Monter - elektronik ,33 "512002" Kucharz małej gastronomii ,64 str. 6

7 nr 4 nr 4 nr 7 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 10 "751201" Cukiernik ,00 "751204" Piekarz ,00 "522301" Sprzedawca ,57 "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń ,09 "742102" Monter - elektronik ,38 "512002" Kucharz małej gastronomii ,67 "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych ,00 "741103" Elektryk ,53 Opracowanie własne na podstawie tabeli 4.1 (*) absolwenci prywatnej, policealnej szkoły aktorskiej Art-Play widnieją w zestawieniu absolwentów powiatu na skutek tego, iż szkoła ma swoją siedzibę na terenie powiatu natomiast kształci w swojej placówce w Katowicach; (**) szkoły muzyczne I-go stopnia nie mają uprawnień do nadawania tytułu zawodowego muzyka co jest możliwe po kontynuacji nauki w szkole muzycznej II go stopnia; Kolejna tabela ujmuje ilości absolwentów poszczególnych zawodów kształconych w szkołach z terenu powiatu tarnogórskiego. lp Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2010 Przewidywani absolwenci w roku 2011 (5):(3) w % Wykształcenie policealne i średnie zawodowe 1 "331403" Technik ekonomista ,69 2 "311408" Technik elektronik ,16 3 "333107" Technik logistyk ,53 4 "351203" Technik informatyk ,68 5 "522305" Technik handlowiec ,00 6 "311504" Technik mechanik ,33 7 "321301" Technik farmaceutyczny ,71 8 "512001" Kucharz ,24 9 "343204" Plastyk ,89 str. 7

8 10 "314202" Technik architektury krajobrazu ,08 11 "314205" Technik ogrodnik ,33 12 "314403" Technik technologii żywności ,18 13 "325402" Technik masażysta ,58 Technik organizacji usług 14 "343403" gastronomicznych ,69 15 "311204" Technik budownictwa ,00 16 "352203" Technik telekomunikacji ,00 17 "513101" Kelner ,67 18 "311103" Technik analityk ,50 19 "314207" Technik rolnik ,64 20 "311303" Technik elektryk ,76 21 "314301" Technik leśnik ,92 22 "325511" Technik ochrony środowiska ,11 23 "351103" Technik teleinformatyk ,45 24 "514207" Technik usług kosmetycznych ,18 25 "311924" Technik technologii odzieży ,67 26 "334306" Technik administracji ,70 Technik ochrony fizycznej osób i 27 "541315" mienia ,09 28 "311410" Technik mechatronik ,00 29 "311513" 30 "322002" Technik pojazdów samochodowych ,00 Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,00 Technik bezpieczeństwa i higieny 31 "325509" pracy ,00 32 "333906" Technik organizacji reklamy ,00 33 "343601" Aktor scen muzycznych* ,00 34 "343602" Muzyk** ,00 35 "422402" Technik hotelarstwa ,00 36 "514105" Technik usług fryzjerskich ,00 37 "532102" Opiekun medyczny ,00 38 "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani ,00 Wykształcenie średnie ogólnokształcące 1 "000000" Bez zawodu ,1804 Wykształcenie zasadnicze zawodowe 1 "512002" Kucharz małej gastronomii ,39 2 "514101" Fryzjer ,78 Mechanik pojazdów 3 "723103" samochodowych ,92 4 "522301" Sprzedawca ,57 5 "742102" Monter - elektronik ,00 6 "752205" Stolarz ,71 7 "722307" Operator obrabiarek skrawających ,36 8 "711202" Murarz ,67 9 "751204" Piekarz ,00 10 "712204" Posadzkarz ,00 str. 8

9 11 "741103" Elektryk ,53 Mechanik - monter maszyn i 12 "723310" urządzeń ,09 13 "732201" Drukarz ,14 14 "611303" Ogrodnik ,00 15 "712101" Dekarz ,00 Monter instalacji i urządzeń 16 "712604" sanitarnych ,00 17 "713101" Malarz - tapeciarz ,00 18 "751105" Rzeźnik - wędliniarz ,00 19 "751201" Cukiernik ,00 Mechanik - operator pojazdów i 20 "834103" maszyn rolniczych ,00 21 "722204" Ślusarz ,00 Opracowanie własne na podstawie tabeli 4.2. Z danych opublikowanych przez System Informacji Oświatowej, które zostały uzupełnione statystyką urzędu pracy wynika, że w roku 2010 biorąc pod uwagę szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu absolwentami zostało 221 uczniów szkół policealnych, 1045 uczniów techników i liceów zawodowych, 909 uczniów liceów ogólnokształcących oraz 315 uczniów szkół zawodowych. Z danych zamieszczonych w tabeli można wywnioskować, że największa liczba osób rejestrujących się w urzędzie pracy jest absolwentami techników i liceów zawodowych (162 osoby), szkół zawodowych (65 osób) oraz liceów ogólnokształcących tj. 38 osób. Najmniejszą liczbę zarejestrowanych absolwentów stanowią uczniowie szkół policealnych tj. 21 osób. Biorąc pod uwagę poszczególne szkoły i ilość rejestrujących się absolwentów w PUP po zakończonej nauce zauważyć można, że największy odsetek rejestrujących się ukończyło: w zakresie szkolnictwa policealnego Szkołę Policealna nr 1 (15 absolwentów), w zakresie szkolnictwa średniego technicznego Technikum nr 10 (21 absolwentów), Technikum nr 6 (20 absolwentów) oraz Technikum nr 5 (19 absolwentów), w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie (9 absolwentów) oraz w zakresie kształcenia zawodowego - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (17 absolwentów) oraz nr 1 (10 absolwentów). Stosunek ilości zarejestrowanych w Urzędzie absolwentów do ilości ubiegłorocznych absolwentów ogółem przedstawia się następująco: - szkoły policealne: 9,5 % (21 do 221) - szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe): 15,5 % (162 do 1045) str. 9

10 - licea ogólnokształcące: 4,18 % (38 do 909) - zasadnicze szkoły zawodowe: 20,63 % (65 do 315) Skupiając się na strukturze zawodów wyuczonych zarejestrowanych absolwentów zauważamy, że w odniesieniu do kształcenia policealnego i średniego zawodowego największy odsetek stanowią: asystenci ekonomiczni (34 rejestracje), technicy elektronicy (16 rejestracji), a w dalszej kolejności: technicy logistycy (13 rejestracji), technicy informatycy (13 rejestracji), technicy handlowcy (13 rejestracji), technicy mechanicy, technicy farmacji oraz kucharze. Z kolei zarejestrowanymi w końcu 2010 roku absolwentami szkół zawodowych są: kucharze małej gastronomii (15 osób), fryzjerzy (10 osób), mechanicy pojazdów samochodowych (7 osób), sprzedawcy (6 osób), monterzy - elektronicy (6 osób) a w dalszej kolejności stolarze, operatorzy maszyn skrawających, murarze czy piekarze. Odrębną kategorię stanowią osoby kończące licea ogólnokształcące oraz licea profilowane, w wypadku których absolwenci nie mają możliwości uzyskania tytułu zawodowego (w zestawieniu widnieją jako osoby be zawodu z kodem KZiS ). Zgodnie z SIO w roku 2010 absolwentów liceów ogólnokształcących i profilowanych było 909 osób, przy czym zarejestrowanych zostało 38 osób według stanu w końcu roku. Poniższe wykresy obrazują zmiany w zakresie rejestracji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w latach ubiegłych: Zarejestrowani absolwenci - szkoły policealne; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO str. 10

11 Zarejestrowani absolwenci - szkoły średnie techniczne; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO Zarejestrowani absolwenci - liceum ogól.; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO str. 11

12 Zarejestrowani absolwenci - szkoły zawodowe; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO Prognozy zawarte w przesłanych danych z SIO wskazują przewidywaną liczbę absolwentów poszczególnych kierunków nauczania, którzy zakończą kształcenie w roku Podobnie jak podczas badania absolwentów latach ubiegłych, największą liczbę absolwentów mają stanowić osoby o poziomie wykształcenia policealnym i średnim zawodowym (według prognoz będzie to 1279 osób). W dalszej kolejności znajdą się absolwenci liceów ogólnokształcących (975 osób) oraz uczniowie zasadniczych szkół zawodowych tj. 310 osób. Spośród osób o poziomie wykształcenia policealnym i średnim zawodowym najwięcej absolwentów zakończy kształcenie w zawodzie asystenta ekonomicznego (110 osób), technika informatyka (97 osób), technika handlowca (81 osób), technika elektronika (70 osób) a w dalszej kolejności: technika architektury krajobrazu, technika mechanika, technika budownictwa, technika leśnika czy technika hotelarstwa. W przypadku uczniów szkół zawodowych największa liczbę absolwentów według prognoz będą stanowić: kucharze małej gastronomii (60 osób), fryzjerzy (46 osób), mechanicy pojazdów samochodowych (45 osób), sprzedawcy (33 osoby), malarze (13 osób), cukiernicy (13 osób), posadzkarze (12 osób) a dalej: drukarze, piekarze, stolarze i inni. Osób kończących licea ogólnokształcące i licea profilowane na terenie powiatu tarnogórskiego według prognoz ma być 975. str. 12

13 3. Szkoły wyższe Przy analizie absolwentów szkół wyższych należy wspomnieć, że na terenie powiatu umiejscowione są dwa ośrodki dydaktyczne szkół wyższych, których siedziba główna znajduje się w: Katowicach (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego kształcąca w ośrodku zamiejscowym w Radzionkowie) oraz w Opolu (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji kształcąca w ośrodku zamiejscowym w Tarnowskich Górach). Przesłane przez GUS informacje dotyczące absolwentów szkół wyższych w roku akademickim 2009/2010 dla wyżej wymienionych szkół pozwalają na określenie struktury zawodowej osób jedynie ogólnie dla każdego kształconego kierunku. W tabeli poniżej zamieszczone są dane dotyczące szkół: I. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Oddział zamiejscowy w Tarnowskich Górach WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - studia pierwszego stopnia razem c - studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera d - studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata e - studia magisterskie jednolite f - studia drugiego stopnia ogółem w tym kobiety Na studiach stacjonarnych razem w tym kobiety niestacjonarnych razem str. 13 w tym kobiety POLSKA a b c d e f WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU a b d e f Pedagogika a b d e f

14 Ekonomia a b d Politologia a b d Socjologia a b d Zarządzanie a b d f Zarządzanie i marketing a b d e Opracowanie własne na podstawie danych GUS Ośrodek dydaktyczny w Tarnowskich Górach kształci w formie studiów niestacjonarnych zaocznych. Dane zamieszczone w tabeli ujmują liczebność studentów ogółem (dla całej uczelni). Z posiadanych danych w roku 2010 w ośrodku dydaktycznym w Tarnowskich Górach na kierunku ekonomia - uczelnię ukończyło 111 absolwentów w specjalnościach: gospodarka i administracja publiczna - 47 osób, eurologistyka i transport - 37 osób oraz rachunkowość i finanse 27 osób. Przewiduje się, że w roku 2011 liczba absolwentów wyniesie 152 osoby w tym według specjalizacji: gospodarka i administracja publiczna 67 osób, eurologistyka i transport 37 osób oraz rachunkowość i finanse 48 osób. Na koniec 2010 roku w ewidencji Urzędu znajdowało się 5 absolwentów ww. uczelni, co stanowi ok. 4,5 % ogółu absolwentów kończących naukę w ubiegłym roku. str. 14

15 II. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Ośrodek Dydaktyczny w Radzionkowie Z posiadanych informacji studenci Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego GWSH w Radzionkowie zostali absolwentami uczelni począwszy od czerwca 2009 roku. Byli to pierwsi absolwenci tej uczelni od początku funkcjonowania ośrodka dydaktycznego w Radzionkowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny GWSH w Radzionkowie kształci w formie studiów niestacjonarnych zaocznych. Dane zamieszczone w tabeli ujmują liczebność studentów ogółem (dla całej uczelni). WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - studia pierwszego stopnia razem c - studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera d - studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata e - studia magisterskie jednolite f - studia drugiego stopnia ogółem w tym kobiety Na studiach stacjonarnych razem w tym kobiety niestacjonarnych razem str. 15 w tym kobiety POLSKA a b c d e f GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH a b c d e f Socjologia a b d f Administracja a b d Finanse i rachunkowość a

16 b d Stosunki międzynarodowe a b d Zarządzanie a b d f Zarządzanie i marketing a b d e f Informatyka a b c d Informatyka i ekonometria a b c d Fizjoterapia a b d Turystyka i rekreacja a b d e f Kosmetologia a b d Opracowanie własne na podstawie danych GUS str. 16

17 Z posiadanych danych wynika, że w roku 2010 uczelnię ukończyło 50 absolwentów w specjalnościach: a) administracja samorządowa - 24 osoby b) administracja europejska - 18 osób c) zarządzanie firmą 8 osób Przewiduje się, że w roku 2011 liczba absolwentów wyniesie 47 osób w tym według specjalizacji: a) administracja samorządowa 32 osoby b) administracja europejska 4 osoby c) zarządzanie firmą 11 osób Z prowadzonej statystyki wynika, że na koniec ubiegłego roku w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy coprawda pozostawało 4 absolwentów tej uczelni lecz tylko 1 osoba zakończyła kształcenie na kierunku, który wykładany jest w tym ośrodku zamiejscowym (tj. administracja publiczna). str. 17

18 4. Wnioski Monitoring absolwentów jako badanie łączy w sobie analizę danych zastanych oraz krótkookresową prognozę w zakresie ilości absolwentów danego zawodu lub kierunku kształcenia, kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu zarejestrowanych na koniec roku sprawozdawczego. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowani w urzędzie pracy to z reguły osoby, które po ukończeniu szkoły nie znalazły zatrudnienia bądź nie zdecydowały się na kontynuację nauki w systemie dziennym wykluczającym możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna. Osoby z wykształceniem policealnym to w głównej mierze bezrobotni, którzy podnoszą swoje kwalifikacje bądź uzupełniają własne wykształcenie, niejednokrotnie na skutek wymagań stawianych przez pracodawców bądź w obliczu zmieniających się technologii czy metod pracy. Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy kształcą się nie tylko w szkołach z terenu powiatu. Analizując poszczególne przypadki zauważa się, że osoby wybierając konkretną szkołę kierują się przede wszystkim możliwością dogodnego dojazdu i powrotu ze szkoły bądź sporadycznie - brakiem odpowiedniego kierunku kształcenia wśród oferty szkoleniowej lokalnych szkół. Wśród ogólnej liczby absolwentów można znaleźć osoby kończące szkoły ponadgimnazjalne w Gliwicach, Bytomiu, Piekarach Śląskich, Lublińcu bądź Zabrzu. W wypadku zarejestrowanych absolwentów szkół wyższych mamy do czynienia z uczelniami zlokalizowanymi praktycznie w całym kraju. Takich osób jest kilkadziesiąt w skali roku i są ujmowane w badaniach monitoringu sporządzanych przez urzędy pracy miast i powiatów których dotyczą. Porównując otrzymane wyniki z danymi za rok 2009 zauważyć można, że nieznacznie zwiększyła się liczba ogółem osób kończących szkoły policealne z 216 osób do 221 osób w roku Podobna sytuację można zaobserwować w odniesieniu do osób kończących szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) z 936 absolwentów w roku 2009 do 1045 na koniec grudnia ubiegłego roku oraz liceów ogólnokształcących z 878 osób w 2009 do 909 osób w końcu roku Ilość absolwentów szkół zawodowych z poziomu 323 w roku 2009 zmniejszyła się nieznacznie do 315 osób w roku ubiegłym. Porównując stan zarejestrowanych absolwentów w końcu 2010 roku do danych za poprzedni rok sprawozdawczy obserwujemy: tendencję wzrostową w odniesieniu str. 18

19 do absolwentów szkół policealnych (z 18 do 21 osób), stagnację w wypadku szkół średnich technicznych (z 161 do 162 osób) i szkół zawodowych (po 65 osób) oraz spadek w wypadku absolwentów liceów ogólnokształcących (z 49 do 38 osób). Można wnioskować, że w dalszym ciągu negatywne, rozciągnięte w czasie skutki ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego odbijają się także na absolwentach. Spadek ilości miejsc zatrudnienia bądź nieznaczne wahania ich stanu (w ofert; w roku ofert) powodują, że absolwenci mają trudności z podjęciem pracy i nabyciem odpowiedniej praktyki zawodowej, która nierzadko przesądza o wyniku prowadzonej rekrutacji. Kwestią odrębną jest jakość organizowanych praktyk. O ile w ujęciu szkół zawodowych praktyka zawodowa w warsztatach pracy z reguły przygotowuje absolwenta do wejścia na rynek pracy to problem wydaje się być widoczny w odniesieniu do osób z wykształceniem średnim technicznym, które rzadko mają okazję w praktyce sprawdzić nabytą wiedzę teoretyczną. Analiza danych procentowych udziału zarejestrowanej grupy bezrobotnych absolwentów do ilości absolwentów ogółem ukazuje, że największy udział generują osoby kończące szkoły zawodowe (20,63%) oraz szkoły średnie techniczne (15,5%). Natomiast najniższy odsetek notuje się w wypadku absolwentów liceów ogólnokształcących (4,18%) i szkół policealnych (9,5%). Z punktu widzenia prowadzenia pośrednictwa pracy największą rotację i mobilność na rynku pracy wykazują osoby z wykształceniem zawodowym na przekór wysokiemu odsetkowi rejestracji. Gorzej sytuacja wygląda w odniesieniu do osób z wykształceniem średnim technicznym, których aktywizacja zawodowa wymaga większego nakładu czasu i wspierana jest niejednokrotnie środkami finansowymi na formy subsydiowane. Szacunkowe prognozy na rok 2011 wskazują na zwiększenie się liczby absolwentów szkół policealnych z 221 do 277 osób oraz absolwentów liceów ogólnokształcących z poziomu 909 do 975 osób. Spadek powinien obejmować ilość absolwentów szkół średnich technicznych z 1045 do 1002 oraz szkół zasadniczych zawodowych z 315 do 310. W wypadku absolwentów szkół wyższych należy wspomnieć, że nie stanowią oni znaczącej grupy bezrobotnych w skali powiatu. Prawdopodobnie przez wzgląd na zaoczny system nauki większość osób pozostaje w zatrudnieniu, a nauka w szkole wyższej zwiększa ich szanse na rynku pracy. str. 19

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych Poznań, lipiec 213 8 417 7 882 8 511 8 997 8 52 8 235 9 877 6 774 6 888 5 917

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RADOMIA NA LATA 2008-2020 Dokument opracowany przez zespół autorski WYG International Sp. z o.o. W składzie: Renata Mordak Magdalena

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8 tel. 224-10-92, fax. 225 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU - 1 - WSTĘP Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1

CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 CZAS ZAWODOWCÓW Raport końcowy nr 1 Raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców - Wielkopolskie kształcenie zawodowe" Strona 1 SPIS TREŚCI Słownik pojęć... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Agnieszka Miler Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Syntetyczna informacja o monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Prowadzenie prawidłowej polityki rynku pracy wymaga

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Luty, 2013 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE 7

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo