Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r."

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2010 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2011 r. Opracował: Tomasz Schmidt str. 1

2 1. Wstęp Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obowiązek sporządzenia monitoringu lokalnego rynku pracy w odniesieniu do absolwentów szkół został przesunięty w czasie (do tej pory analiza absolwentów zamieszczana była w całościowym raporcie rocznym) przez wzgląd na konieczność publikacji danych absolwentów w SIO (Systemie Informacji Oświatowej) przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz danych dotyczących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu opracowanie zawiera informacje dotyczące absolwentów szkół wyższych kształcących w powiecie. Dane dotyczące absolwentów szkół wyższych zostały opracowane przez Główny Urząd Statystyczny tylko w ujęciu wojewódzkim z podziałem na poszczególne uczelnie. Przy opracowywaniu raportu monitoringu zawodów za rok 2006 powiatowe urzędy pracy zobowiązane były do przeprowadzenia badania ankietowego pracodawców na podstawie próby statystycznej przesłanej przez GUS. Wyniki tego badania pozwalały na określenie zapotrzebowania na pracowników i charakteryzowały lokalny rynek pracy w oczach pracodawców. W latach ankietyzacja nie została przeprowadzona (zgodnie z zaleceniami MPiPS) w związku z czym określenie liczby pracujących, analiza wolnych miejsc pracy oraz perspektywy tworzenia nowych miejsc zatrudnienia zostały podane tylko w ujęciu wojewódzkim z podziałem na wielkie grupy zawodów (analiza danych należy do kompetencji wojewódzkich urzędów pracy). Należy mieć na uwadze także fakt, że raport odzwierciedla tylko i wyłącznie sytuację wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne według stanu w końcu roku, a zatem nie ujmuje całości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz ich fluktuacji na przestrzeni roku. str. 2

3 2. Szkoły ponadgimnazjalne Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zarejestrowanych absolwentów według stanu na r. z podziałem na poszczególne rodzaje i typy szkół z terenu powiatu tarnogórskiego. Opracowane i umieszczone w aplikacji Syriusz tabele zostały uzupełnione o dane odnośnie ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach z podziałem na kształcone zawody. Lp Nazwa szkoły Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2010 Przewidywani absolwenci w roku 2011 (6):(5) w % Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu Żak"" Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony LIDER"" Policealna Szkoła Aktorska Art- Play"" Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 "314202" "325509" Szkoły policealne Technik architektury krajobrazu ,00 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,00 "333107" Technik logistyk ,09 "334306" Technik administracji ,00 "514207" "541315" Technik usług kosmetycznych ,18 Technik ochrony fizycznej osób i mienia ,09 "343601" Aktor scen muzycznych (*) ,00 "311204" Technik budownictwa ,00 "325509" Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ,00 "333107" Technik logistyk ,00 "333906" Technik organizacji reklamy ,00 "334306" Technik administracji ,29 "351203" Technik informatyk ,00 "532102" Opiekun medyczny ,00 15 Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani ,00 16 Szkoła Policealna nr 1 "321301" Technik farmaceutyczny ,71 str. 3

4 17 Szkoła Policealna nr 1 "325402" Technik masażysta ,58 18 SZKOŁA POLICEALNA "314202" Technik architektury krajobrazu ,00 Szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) 1 Technikum nr 3 "314301" Technik leśnik ,92 2 Technikum w Kaletach "311408" Technik elektronik ,00 3 Technikum w Kaletach "331403" Technik ekonomista ,00 4 Technikum w Kaletach "351203" Technik informatyk ,00 5 Technikum Nr 13 "311408" Technik elektronik ,00 6 Technikum Nr 13 "311703" Technik górnictwa podziemnego ,00 7 Technikum Nr 13 "331403" Technik ekonomista ,00 8 Technikum Nr 13 "351103" Technik teleinformatyk ,50 9 Technikum Nr 13 "522305" Technik handlowiec ,38 10 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnowskich Górach "343602" Muzyk (**) , Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 6 "311204" Technik budownictwa ,00 "311303" Technik elektryk ,76 "311504" Technik mechanik ,00 "311513" "314403" "322002" Technik pojazdów samochodowych ,00 Technik technologii żywności ,00 Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,00 "514105" Technik usług fryzjerskich ,00 "522305" Technik handlowiec ,45 19 Technikum nr 2 "311204" Technik budownictwa ,53 20 Technikum nr 2 "314202" Technik architektury krajobrazu ,08 21 Technikum Nr 5 "311408" Technik elektronik ,57 22 Technikum Nr 5 "311504" Technik mechanik ,00 23 Technikum Nr 5 "351203" Technik informatyk ,73 24 Technikum Nr 5 "522305" Technik handlowiec ,81 25 Technikum Nr 4 "311408" Technik elektronik ,75 26 Technikum Nr 4 "311410" Technik mechatronik ,00 27 Technikum Nr 4 "311504" Technik mechanik ,09 28 Technikum Nr 4 "351203" Technik informatyk ,03 29 Technikum Nr 4 "352203" Technik telekomunikacji ,00 30 Technikum nr 6 "314403" 31 Technikum nr 6 "343403" Technik technologii żywności ,69 Technik organizacji usług gastronomicznych ,69 32 Technikum nr 6 "422402" Technik hotelarstwa ,00 33 Technikum nr 6 "512001" Kucharz ,79 34 Technikum nr 6 "513101" Kelner ,67 35 TECHNIKUM EKONOMICZNE Z ODDZ. INTEGR. NR 14 PRZY SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ "331403" Technik ekonomista ,00 str. 4

5 36 Technikum nr 9 "331403" Technik ekonomista ,00 37 Technikum nr 9 "522305" Technik handlowiec ,75 38 Technikum dla Dorosłych nr 3 "331403" Technik ekonomista ,77 39 Technikum nr 1 "311103" Technik analityk ,50 40 Technikum nr 1 "325511" Technik ochrony środowiska ,11 41 TECHNIKUM nr 8 "311408" Technik elektronik ,71 42 TECHNIKUM nr 8 "311504" Technik mechanik ,22 43 TECHNIKUM nr 8 "351203" Technik informatyk ,12 44 TECHNIKUM "314202" Technik architektury krajobrazu ,00 45 TECHNIKUM "314205" Technik ogrodnik ,33 46 TECHNIKUM "314207" Technik rolnik ,64 47 TECHNIKUM "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,00 48 Technikum nr 7 "311924" Technik technologii odzieży ,67 49 Liceum Plastyczne "343204" Plastyk ,89 50 TECHNIKUM NR 12 "333107" Technik logistyk ,00 51 TECHNIKUM NR 12 "351103" Technik teleinformatyk ,00 52 Technikum nr 10 "331403" Technik ekonomista ,00 53 Technikum nr 10 "333107" Technik logistyk ,00 54 Technikum Uzupełniające nr 1 "512001" Kucharz ,00 55 Technikum nr 11 "311408" Technik elektronik ,00 56 Technikum nr 11 "331403" Technik ekonomista ,00 57 Technikum nr 11 "351203" Technik informatyk ,00 Licea ogólnokształcące 1 V Liceum Profilowane "000000" Bez zawodu ,69 2 III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "000000" Bez zawodu ,56 3 II Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu , Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Żak"" Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Żak"" LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. INTEGR. NR XI PRZY SALEZJAŃSKIM ZESPOLE SZKÓŁ I Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej "000000" Bez zawodu ,14 "000000" Bez zawodu ,00 "000000" Bez zawodu ,78 "000000" Bez zawodu ,76 8 IV Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu ,25 9 VI Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu , Liceum Ogólnokształcące w Kamieńcu Liceu Ogólnokształcące w Kaletach "000000" Bez zawodu ,13 "000000" Bez zawodu ,00 12 III Liceum Ogólnokształcące "000000" Bez zawodu ,56 13 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie "000000" Bez zawodu ,47 Zasadnicze szkoły zawodowe str. 5

6 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 15 Specjalna Nr 14 nr 13 Nr 12 nr 1 nr 1 nr 1 "512002" Kucharz małej gastronomii ,00 "514101" Fryzjer ,00 "522301" Sprzedawca ,00 "611303" Ogrodnik ,00 "711202" Murarz ,00 "722204" Ślusarz ,00 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych ,00 "751105" Rzeźnik - wędliniarz ,00 "751201" Cukiernik ,00 "751204" Piekarz ,00 "752205" Stolarz ,00 "732201" Drukarz ,14 "512002" Kucharz małej gastronomii ,67 "713101" Malarz - tapeciarz ,00 "512002" Kucharz małej gastronomii ,00 "711202" Murarz ,67 "712101" Dekarz ,00 "712204" Posadzkarz ,00 19 nr 1 "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych , nr 1 nr 1 Nr 3 "713101" Malarz - tapeciarz ,00 "752205" Stolarz ,67 "514101" Fryzjer ,78 23 Nr 3 "721301" Blacharz ,00 24 Nr 3 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych , Nr 2 Nr 2 Nr 2 nr 4 "722204" Ślusarz ,00 "722307" Operator obrabiarek skrawających ,36 "742102" Monter - elektronik ,33 "512002" Kucharz małej gastronomii ,64 str. 6

7 nr 4 nr 4 nr 7 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 10 "751201" Cukiernik ,00 "751204" Piekarz ,00 "522301" Sprzedawca ,57 "723310" Mechanik - monter maszyn i urządzeń ,09 "742102" Monter - elektronik ,38 "512002" Kucharz małej gastronomii ,67 "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych ,00 "741103" Elektryk ,53 Opracowanie własne na podstawie tabeli 4.1 (*) absolwenci prywatnej, policealnej szkoły aktorskiej Art-Play widnieją w zestawieniu absolwentów powiatu na skutek tego, iż szkoła ma swoją siedzibę na terenie powiatu natomiast kształci w swojej placówce w Katowicach; (**) szkoły muzyczne I-go stopnia nie mają uprawnień do nadawania tytułu zawodowego muzyka co jest możliwe po kontynuacji nauki w szkole muzycznej II go stopnia; Kolejna tabela ujmuje ilości absolwentów poszczególnych zawodów kształconych w szkołach z terenu powiatu tarnogórskiego. lp Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy ukończyli szkołę na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w końcu roku 2010 Przewidywani absolwenci w roku 2011 (5):(3) w % Wykształcenie policealne i średnie zawodowe 1 "331403" Technik ekonomista ,69 2 "311408" Technik elektronik ,16 3 "333107" Technik logistyk ,53 4 "351203" Technik informatyk ,68 5 "522305" Technik handlowiec ,00 6 "311504" Technik mechanik ,33 7 "321301" Technik farmaceutyczny ,71 8 "512001" Kucharz ,24 9 "343204" Plastyk ,89 str. 7

8 10 "314202" Technik architektury krajobrazu ,08 11 "314205" Technik ogrodnik ,33 12 "314403" Technik technologii żywności ,18 13 "325402" Technik masażysta ,58 Technik organizacji usług 14 "343403" gastronomicznych ,69 15 "311204" Technik budownictwa ,00 16 "352203" Technik telekomunikacji ,00 17 "513101" Kelner ,67 18 "311103" Technik analityk ,50 19 "314207" Technik rolnik ,64 20 "311303" Technik elektryk ,76 21 "314301" Technik leśnik ,92 22 "325511" Technik ochrony środowiska ,11 23 "351103" Technik teleinformatyk ,45 24 "514207" Technik usług kosmetycznych ,18 25 "311924" Technik technologii odzieży ,67 26 "334306" Technik administracji ,70 Technik ochrony fizycznej osób i 27 "541315" mienia ,09 28 "311410" Technik mechatronik ,00 29 "311513" 30 "322002" Technik pojazdów samochodowych ,00 Technik żywienia i gospodarstwa domowego ,00 Technik bezpieczeństwa i higieny 31 "325509" pracy ,00 32 "333906" Technik organizacji reklamy ,00 33 "343601" Aktor scen muzycznych* ,00 34 "343602" Muzyk** ,00 35 "422402" Technik hotelarstwa ,00 36 "514105" Technik usług fryzjerskich ,00 37 "532102" Opiekun medyczny ,00 38 "532990" Pozostali pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani ,00 Wykształcenie średnie ogólnokształcące 1 "000000" Bez zawodu ,1804 Wykształcenie zasadnicze zawodowe 1 "512002" Kucharz małej gastronomii ,39 2 "514101" Fryzjer ,78 Mechanik pojazdów 3 "723103" samochodowych ,92 4 "522301" Sprzedawca ,57 5 "742102" Monter - elektronik ,00 6 "752205" Stolarz ,71 7 "722307" Operator obrabiarek skrawających ,36 8 "711202" Murarz ,67 9 "751204" Piekarz ,00 10 "712204" Posadzkarz ,00 str. 8

9 11 "741103" Elektryk ,53 Mechanik - monter maszyn i 12 "723310" urządzeń ,09 13 "732201" Drukarz ,14 14 "611303" Ogrodnik ,00 15 "712101" Dekarz ,00 Monter instalacji i urządzeń 16 "712604" sanitarnych ,00 17 "713101" Malarz - tapeciarz ,00 18 "751105" Rzeźnik - wędliniarz ,00 19 "751201" Cukiernik ,00 Mechanik - operator pojazdów i 20 "834103" maszyn rolniczych ,00 21 "722204" Ślusarz ,00 Opracowanie własne na podstawie tabeli 4.2. Z danych opublikowanych przez System Informacji Oświatowej, które zostały uzupełnione statystyką urzędu pracy wynika, że w roku 2010 biorąc pod uwagę szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu absolwentami zostało 221 uczniów szkół policealnych, 1045 uczniów techników i liceów zawodowych, 909 uczniów liceów ogólnokształcących oraz 315 uczniów szkół zawodowych. Z danych zamieszczonych w tabeli można wywnioskować, że największa liczba osób rejestrujących się w urzędzie pracy jest absolwentami techników i liceów zawodowych (162 osoby), szkół zawodowych (65 osób) oraz liceów ogólnokształcących tj. 38 osób. Najmniejszą liczbę zarejestrowanych absolwentów stanowią uczniowie szkół policealnych tj. 21 osób. Biorąc pod uwagę poszczególne szkoły i ilość rejestrujących się absolwentów w PUP po zakończonej nauce zauważyć można, że największy odsetek rejestrujących się ukończyło: w zakresie szkolnictwa policealnego Szkołę Policealna nr 1 (15 absolwentów), w zakresie szkolnictwa średniego technicznego Technikum nr 10 (21 absolwentów), Technikum nr 6 (20 absolwentów) oraz Technikum nr 5 (19 absolwentów), w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie (9 absolwentów) oraz w zakresie kształcenia zawodowego - Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (17 absolwentów) oraz nr 1 (10 absolwentów). Stosunek ilości zarejestrowanych w Urzędzie absolwentów do ilości ubiegłorocznych absolwentów ogółem przedstawia się następująco: - szkoły policealne: 9,5 % (21 do 221) - szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe): 15,5 % (162 do 1045) str. 9

10 - licea ogólnokształcące: 4,18 % (38 do 909) - zasadnicze szkoły zawodowe: 20,63 % (65 do 315) Skupiając się na strukturze zawodów wyuczonych zarejestrowanych absolwentów zauważamy, że w odniesieniu do kształcenia policealnego i średniego zawodowego największy odsetek stanowią: asystenci ekonomiczni (34 rejestracje), technicy elektronicy (16 rejestracji), a w dalszej kolejności: technicy logistycy (13 rejestracji), technicy informatycy (13 rejestracji), technicy handlowcy (13 rejestracji), technicy mechanicy, technicy farmacji oraz kucharze. Z kolei zarejestrowanymi w końcu 2010 roku absolwentami szkół zawodowych są: kucharze małej gastronomii (15 osób), fryzjerzy (10 osób), mechanicy pojazdów samochodowych (7 osób), sprzedawcy (6 osób), monterzy - elektronicy (6 osób) a w dalszej kolejności stolarze, operatorzy maszyn skrawających, murarze czy piekarze. Odrębną kategorię stanowią osoby kończące licea ogólnokształcące oraz licea profilowane, w wypadku których absolwenci nie mają możliwości uzyskania tytułu zawodowego (w zestawieniu widnieją jako osoby be zawodu z kodem KZiS ). Zgodnie z SIO w roku 2010 absolwentów liceów ogólnokształcących i profilowanych było 909 osób, przy czym zarejestrowanych zostało 38 osób według stanu w końcu roku. Poniższe wykresy obrazują zmiany w zakresie rejestracji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w latach ubiegłych: Zarejestrowani absolwenci - szkoły policealne; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO str. 10

11 Zarejestrowani absolwenci - szkoły średnie techniczne; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO Zarejestrowani absolwenci - liceum ogól.; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO str. 11

12 Zarejestrowani absolwenci - szkoły zawodowe; lata Opracowanie własne na podstawie danych SIO Prognozy zawarte w przesłanych danych z SIO wskazują przewidywaną liczbę absolwentów poszczególnych kierunków nauczania, którzy zakończą kształcenie w roku Podobnie jak podczas badania absolwentów latach ubiegłych, największą liczbę absolwentów mają stanowić osoby o poziomie wykształcenia policealnym i średnim zawodowym (według prognoz będzie to 1279 osób). W dalszej kolejności znajdą się absolwenci liceów ogólnokształcących (975 osób) oraz uczniowie zasadniczych szkół zawodowych tj. 310 osób. Spośród osób o poziomie wykształcenia policealnym i średnim zawodowym najwięcej absolwentów zakończy kształcenie w zawodzie asystenta ekonomicznego (110 osób), technika informatyka (97 osób), technika handlowca (81 osób), technika elektronika (70 osób) a w dalszej kolejności: technika architektury krajobrazu, technika mechanika, technika budownictwa, technika leśnika czy technika hotelarstwa. W przypadku uczniów szkół zawodowych największa liczbę absolwentów według prognoz będą stanowić: kucharze małej gastronomii (60 osób), fryzjerzy (46 osób), mechanicy pojazdów samochodowych (45 osób), sprzedawcy (33 osoby), malarze (13 osób), cukiernicy (13 osób), posadzkarze (12 osób) a dalej: drukarze, piekarze, stolarze i inni. Osób kończących licea ogólnokształcące i licea profilowane na terenie powiatu tarnogórskiego według prognoz ma być 975. str. 12

13 3. Szkoły wyższe Przy analizie absolwentów szkół wyższych należy wspomnieć, że na terenie powiatu umiejscowione są dwa ośrodki dydaktyczne szkół wyższych, których siedziba główna znajduje się w: Katowicach (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego kształcąca w ośrodku zamiejscowym w Radzionkowie) oraz w Opolu (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji kształcąca w ośrodku zamiejscowym w Tarnowskich Górach). Przesłane przez GUS informacje dotyczące absolwentów szkół wyższych w roku akademickim 2009/2010 dla wyżej wymienionych szkół pozwalają na określenie struktury zawodowej osób jedynie ogólnie dla każdego kształconego kierunku. W tabeli poniżej zamieszczone są dane dotyczące szkół: I. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Oddział zamiejscowy w Tarnowskich Górach WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - studia pierwszego stopnia razem c - studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera d - studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata e - studia magisterskie jednolite f - studia drugiego stopnia ogółem w tym kobiety Na studiach stacjonarnych razem w tym kobiety niestacjonarnych razem str. 13 w tym kobiety POLSKA a b c d e f WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU a b d e f Pedagogika a b d e f

14 Ekonomia a b d Politologia a b d Socjologia a b d Zarządzanie a b d f Zarządzanie i marketing a b d e Opracowanie własne na podstawie danych GUS Ośrodek dydaktyczny w Tarnowskich Górach kształci w formie studiów niestacjonarnych zaocznych. Dane zamieszczone w tabeli ujmują liczebność studentów ogółem (dla całej uczelni). Z posiadanych danych w roku 2010 w ośrodku dydaktycznym w Tarnowskich Górach na kierunku ekonomia - uczelnię ukończyło 111 absolwentów w specjalnościach: gospodarka i administracja publiczna - 47 osób, eurologistyka i transport - 37 osób oraz rachunkowość i finanse 27 osób. Przewiduje się, że w roku 2011 liczba absolwentów wyniesie 152 osoby w tym według specjalizacji: gospodarka i administracja publiczna 67 osób, eurologistyka i transport 37 osób oraz rachunkowość i finanse 48 osób. Na koniec 2010 roku w ewidencji Urzędu znajdowało się 5 absolwentów ww. uczelni, co stanowi ok. 4,5 % ogółu absolwentów kończących naukę w ubiegłym roku. str. 14

15 II. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Ośrodek Dydaktyczny w Radzionkowie Z posiadanych informacji studenci Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego GWSH w Radzionkowie zostali absolwentami uczelni począwszy od czerwca 2009 roku. Byli to pierwsi absolwenci tej uczelni od początku funkcjonowania ośrodka dydaktycznego w Radzionkowie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny GWSH w Radzionkowie kształci w formie studiów niestacjonarnych zaocznych. Dane zamieszczone w tabeli ujmują liczebność studentów ogółem (dla całej uczelni). WYSZCZEGÓLNIENIE a - ogółem b - studia pierwszego stopnia razem c - studia pierwszego stopnia z tytułem inżyniera d - studia pierwszego stopnia z tytułem licencjata e - studia magisterskie jednolite f - studia drugiego stopnia ogółem w tym kobiety Na studiach stacjonarnych razem w tym kobiety niestacjonarnych razem str. 15 w tym kobiety POLSKA a b c d e f GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W KATOWICACH a b c d e f Socjologia a b d f Administracja a b d Finanse i rachunkowość a

16 b d Stosunki międzynarodowe a b d Zarządzanie a b d f Zarządzanie i marketing a b d e f Informatyka a b c d Informatyka i ekonometria a b c d Fizjoterapia a b d Turystyka i rekreacja a b d e f Kosmetologia a b d Opracowanie własne na podstawie danych GUS str. 16

17 Z posiadanych danych wynika, że w roku 2010 uczelnię ukończyło 50 absolwentów w specjalnościach: a) administracja samorządowa - 24 osoby b) administracja europejska - 18 osób c) zarządzanie firmą 8 osób Przewiduje się, że w roku 2011 liczba absolwentów wyniesie 47 osób w tym według specjalizacji: a) administracja samorządowa 32 osoby b) administracja europejska 4 osoby c) zarządzanie firmą 11 osób Z prowadzonej statystyki wynika, że na koniec ubiegłego roku w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy coprawda pozostawało 4 absolwentów tej uczelni lecz tylko 1 osoba zakończyła kształcenie na kierunku, który wykładany jest w tym ośrodku zamiejscowym (tj. administracja publiczna). str. 17

18 4. Wnioski Monitoring absolwentów jako badanie łączy w sobie analizę danych zastanych oraz krótkookresową prognozę w zakresie ilości absolwentów danego zawodu lub kierunku kształcenia, kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu zarejestrowanych na koniec roku sprawozdawczego. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowani w urzędzie pracy to z reguły osoby, które po ukończeniu szkoły nie znalazły zatrudnienia bądź nie zdecydowały się na kontynuację nauki w systemie dziennym wykluczającym możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna. Osoby z wykształceniem policealnym to w głównej mierze bezrobotni, którzy podnoszą swoje kwalifikacje bądź uzupełniają własne wykształcenie, niejednokrotnie na skutek wymagań stawianych przez pracodawców bądź w obliczu zmieniających się technologii czy metod pracy. Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy kształcą się nie tylko w szkołach z terenu powiatu. Analizując poszczególne przypadki zauważa się, że osoby wybierając konkretną szkołę kierują się przede wszystkim możliwością dogodnego dojazdu i powrotu ze szkoły bądź sporadycznie - brakiem odpowiedniego kierunku kształcenia wśród oferty szkoleniowej lokalnych szkół. Wśród ogólnej liczby absolwentów można znaleźć osoby kończące szkoły ponadgimnazjalne w Gliwicach, Bytomiu, Piekarach Śląskich, Lublińcu bądź Zabrzu. W wypadku zarejestrowanych absolwentów szkół wyższych mamy do czynienia z uczelniami zlokalizowanymi praktycznie w całym kraju. Takich osób jest kilkadziesiąt w skali roku i są ujmowane w badaniach monitoringu sporządzanych przez urzędy pracy miast i powiatów których dotyczą. Porównując otrzymane wyniki z danymi za rok 2009 zauważyć można, że nieznacznie zwiększyła się liczba ogółem osób kończących szkoły policealne z 216 osób do 221 osób w roku Podobna sytuację można zaobserwować w odniesieniu do osób kończących szkoły średnie techniczne (technika, licea zawodowe) z 936 absolwentów w roku 2009 do 1045 na koniec grudnia ubiegłego roku oraz liceów ogólnokształcących z 878 osób w 2009 do 909 osób w końcu roku Ilość absolwentów szkół zawodowych z poziomu 323 w roku 2009 zmniejszyła się nieznacznie do 315 osób w roku ubiegłym. Porównując stan zarejestrowanych absolwentów w końcu 2010 roku do danych za poprzedni rok sprawozdawczy obserwujemy: tendencję wzrostową w odniesieniu str. 18

19 do absolwentów szkół policealnych (z 18 do 21 osób), stagnację w wypadku szkół średnich technicznych (z 161 do 162 osób) i szkół zawodowych (po 65 osób) oraz spadek w wypadku absolwentów liceów ogólnokształcących (z 49 do 38 osób). Można wnioskować, że w dalszym ciągu negatywne, rozciągnięte w czasie skutki ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego odbijają się także na absolwentach. Spadek ilości miejsc zatrudnienia bądź nieznaczne wahania ich stanu (w ofert; w roku ofert) powodują, że absolwenci mają trudności z podjęciem pracy i nabyciem odpowiedniej praktyki zawodowej, która nierzadko przesądza o wyniku prowadzonej rekrutacji. Kwestią odrębną jest jakość organizowanych praktyk. O ile w ujęciu szkół zawodowych praktyka zawodowa w warsztatach pracy z reguły przygotowuje absolwenta do wejścia na rynek pracy to problem wydaje się być widoczny w odniesieniu do osób z wykształceniem średnim technicznym, które rzadko mają okazję w praktyce sprawdzić nabytą wiedzę teoretyczną. Analiza danych procentowych udziału zarejestrowanej grupy bezrobotnych absolwentów do ilości absolwentów ogółem ukazuje, że największy udział generują osoby kończące szkoły zawodowe (20,63%) oraz szkoły średnie techniczne (15,5%). Natomiast najniższy odsetek notuje się w wypadku absolwentów liceów ogólnokształcących (4,18%) i szkół policealnych (9,5%). Z punktu widzenia prowadzenia pośrednictwa pracy największą rotację i mobilność na rynku pracy wykazują osoby z wykształceniem zawodowym na przekór wysokiemu odsetkowi rejestracji. Gorzej sytuacja wygląda w odniesieniu do osób z wykształceniem średnim technicznym, których aktywizacja zawodowa wymaga większego nakładu czasu i wspierana jest niejednokrotnie środkami finansowymi na formy subsydiowane. Szacunkowe prognozy na rok 2011 wskazują na zwiększenie się liczby absolwentów szkół policealnych z 221 do 277 osób oraz absolwentów liceów ogólnokształcących z poziomu 909 do 975 osób. Spadek powinien obejmować ilość absolwentów szkół średnich technicznych z 1045 do 1002 oraz szkół zasadniczych zawodowych z 315 do 310. W wypadku absolwentów szkół wyższych należy wspomnieć, że nie stanowią oni znaczącej grupy bezrobotnych w skali powiatu. Prawdopodobnie przez wzgląd na zaoczny system nauki większość osób pozostaje w zatrudnieniu, a nauka w szkole wyższej zwiększa ich szanse na rynku pracy. str. 19

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2009 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2009 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2009 r. Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2010 r. Opracował: Tomasz Schmidt

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2011 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2011 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 2012 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2012 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tarnogórskim za 202 r. część II : Analiza absolwentów Tarnowskie Góry, lipiec 203 r. Opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Lipowa 18 b, 69-200 Sulęcin, 095 755 23 36, 095 755 36 44 www.pupsulecin.pl e-mail: sekretariat@pupsulecin.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie tarnogórskim za 2013 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie tarnogórskim za 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie tarnogórskim za 2013 r. część II : Analiza absolwentów szkół Tarnowskie Góry, lipiec 2014 r. Opracował:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok dla powiatu augustowskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu augustowskiego Powiatowy Urząd Pracy w 2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Szkoły ponadgimnazjalne

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w Jaworznie - 2008r. Część II wyniki badania w szkołach ponadgimnazjalnych Jaworzno, sierpień 2009r. Wstęp Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU MONITORING ZAWDÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W 2013 ROKU część II prognostyczna (dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Myślenice, lipiec 2014r. Spis treści I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013

MONITORING ZAWODÓW II/P/2013 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012

MONITORING ZAWODÓW II/P/2012 Powiatowy Urząd Pracy w 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP 843-10-71-368 URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2008 część druga Analiza danych dotycząca zmian występujących

Bardziej szczegółowo