Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda"

Transkrypt

1 Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Agenda e-urząd Nowy wymiar komunikacji System Elektronicznego Obiegu Dokumentów COMARCH WORKFLOW Doświadczenia z wdraŝania Społeczeństwo Informacyjne nowe wyzwania Dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego Sprawna i efektywna obsługa obywateli Planowanie oraz kontrola procesów zachodzących w urzędzie Organizacja procedur i zadań związanych z obiegiem i archiwizacją dokumentów Uproszczenie i zwiększenie dostępności procedur urzędowych realizowanych on-line 1

2 Urząd w obliczu nowych wyzwań System Elektronicznego Obiegu Dokumentów COMARCH WORKFLOW 2

3 Elektroniczny system obiegu dokumentów Obsługa spraw Automatyczna i ręczna Zarządzanie dokumentami Wprowadzanie dokumentów w róŝnych formach Wsparcie pracy grupowej Wspólna praca w tym samym środowisku Podział zadań Kontrola terminowości Wspomaganie pracy urzędu: Porządkowanie dokumentów Standaryzacja! Przechowywanie w jednej bazie danych lub w przypadku rozproszonego repozytorium jednolity logiczny widok na wszystkie dokumenty (korespondencję) Integracja! Zabezpieczenie przed utratą Archiwizacja! Kontrola dostępności i zarządzanie ich przepływem Automatyzacja! Zwiększenie wydajności pracy Porządkowanie relacji z kontrahentami NajwaŜniejsze funkcje systemu Kancelaria Wersjonowanie dokumentów Prowadzenie i obieg spraw Struktura organizacji Definiowanie procesów Raportowanie Wyszukiwanie informacji Kartoteki Skanowanie i rozpoznawanie pisma (OCR) Skrzynka pocztowa Terminarz Numeracja dokumentów Powiadomienia Obsługa archiwum Podpis cyfrowy 3

4 COMARCH Workflow Technologia Open Source wykorzystuje darmowe bazy danych i serwery aplikacji Tzw. cienki klient przeglądarka WWW Preferowane środowiska bazodanowe: PostgreSQL Preferowany serwer aplikacji: Tomcat MoŜe działać pod kontrolą Linux, Windows Mechanizmy wersjonowania, wyszukiwania, kontroli Integracja z elektroniczną skrzynką podawczą (ESP, epuap) oraz portalem Proces wdroŝeniowy trwa do 3 miesięcy (podstawowe obiegi dokumentów) Architektura systemu Procedury elektroniczne (1) Zapisy interesantów na wizytę do Prezydenta/Zastępców Prezydenta Miasta. Udzielenie informacji o nadanych noworodkom numerach PESEL Udostępnienie danych osobowych zgodnie z art. 44h ust. 1 i 44h ust.8 p. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Oświetlenie uliczne interwencje Kanalizacja deszczowa interwencje PrzedłuŜenie umowy dzierŝawy gruntu / rezygnacja z dzierŝawy gruntu Wyrejestrowanie psa 4

5 Procedury elektroniczne (2) Przedkładanie przez os. fizyczne, nie będące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością, który jest przedsiębiorcą Sporządzenie nowego lub zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania Sporządzenie nowego lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WdroŜenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Cele i zadania projektu Cel 1: UmoŜliwienie świadczenia usług urzędowych drogą elektroniczną Cel 1.1 UmoŜliwienie składania wniosków i sprawozdań elektronicznie Cel 1.2 UmoŜliwienie przesyłania podpisanych elektronicznie dokumentów Cel 2: Zwiększenie efektywności pracy urzędników Cel 2.1 Ułatwienie dostępu do informacji Cel 2.2 Większa kontrola nad realizacją spraw Cel 2.3 Automatyczne kierowanie dokumentów do odpowiednich adresatów Cel 2.4 Wsparcie pracy grupowej Cel 3: Dostarczenie informacji na temat funkcjonowania Urzędu Cel 3.1 Zwiększenie transparentności pracy urzędników Cel 3.2 Publikacja aktualnych informacji wytwarzanych w Urzędzie. 5

6 Rezultaty projektu Jednakowa obsługa dokumentów wpływających papierowo i elektronicznie MoŜliwa komunikacja podmiotów zewnętrznych z Urzędem w formie elektronicznej zgodność z wymogami prawa nowy wygodny sposób komunikacji miedzy pracownikami Ułatwione zarządzanie obiegiem dokumentów w ramach Urzędu zgodność z Instrukcją Kancelaryjną elektroniczna archiwizacja dokumentów przygotowanie do rezygnacji z obiegu papierowego publikacje w BIP przez działy tworzące informacje Zakres systemu Elektroniczny obieg dokumentów Obieg pism i spraw, zgodny z instrukcją kancelaryjną Pisma papierowe oraz dokumenty elektroniczne Obsługa urlopów Rejestry obowiązkowe i nieobowiązkowe BIP i Cyfrowy Urząd Publikacja materiałów w BIP Rejestry publiczne Uchwały Zarządu i Sejmiku Wysyłanie cyfrowych formularzy ze strony WWW Śledzenie przebiegu spraw Zakres systemu Elektroniczna skrzynka podawcza Wymaganie ustawowe od 1. maja 2008 Przyjmowanie dokumentów elektronicznych Wystawianie UPO urzędowego poświadczenia odbioru Sprzęt 9 serwerów IBM Drukarka/skaner HP Skaner Epson Karty z podpisem dla 50 pracowników 6

7 Doświadczenia wybranych wdroŝeń Gmina Miejska Ciechanów Oprogramowanie COMARCH e- Urząd COMARCH WORKFLOW dla 120 uŝytkowników WdroŜenie, szkolenia Oprogramowanie bazodanowe, antywirusowe i biurowe Gwarancja 36 miesięcy Dostawy Dostawa elementów aktywnych sieci LAN System przetwarzania i archiwizacji oraz UPS Komputery, drukarki, skanery, infomaty Infrastruktura podpisu cyfrowego Wartość: ,00 Finansowanie: ZPORR Realizacja: 7 msc Miasto Zduńska Wola Oprogramowanie COMARCH e- Urząd COMARCH WORKFLOW dla 120 uŝytkowników Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania WdroŜenie, szkolenia Oprogramowanie bazodanowe Gwarancja 36 miesięcy Dostawy Skanery kodów kreskowych Drukarki etykiet Certyfikaty kwalifikowane Wartość: ,20 Finansowanie: ZPORR Realizacja: 5 msc 7

8 Śląski Urząd Wojewódzki Elektroniczna Platforma Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej COMARCH e- Urząd COMARCH WORKFLOW dla 1000 uŝytkowników WdroŜenie, szkolenia Gwarancja 36 miesięcy Dostawy Oprogramowanie od archiwizacji Systemy operacyjne Oprogramowanie bazodanowe Wartość: ,82 Finansowanie: ZPORR Realizacja: 9 miesięcy Dziękuję za uwagę 8

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Lubelska Biblioteka Wirtualna platforma zintegrowanych zasobów cyfrowych Lubelszczyzny

Lubelska Biblioteka Wirtualna platforma zintegrowanych zasobów cyfrowych Lubelszczyzny Lubelska Biblioteka Wirtualna platforma zintegrowanych zasobów cyfrowych Lubelszczyzny Piotr Kostko, Krystyna Mojejko-Kotlińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Agenda

Bardziej szczegółowo

E-administracja epuap, e-podpis Szanse i zagrożenia dla uczelni wyższej oczyma praktyka. Janina Mincer-Daszkiewicz. jmd@mimuw.edu.

E-administracja epuap, e-podpis Szanse i zagrożenia dla uczelni wyższej oczyma praktyka. Janina Mincer-Daszkiewicz. jmd@mimuw.edu. E-administracja epuap, e-podpis Szanse i zagrożenia dla uczelni wyższej oczyma praktyka Janina Mincer-Daszkiewicz jmd@mimuw.edu.pl CPI, Warszawa, 8.03.2011 Ja, MUCI i USOS Ja: Instytut Informatyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management Enterprise Content Management Document Management Archiving Workflow Collaboration Management Life Cycle Management Knowledge Management E-Mail Management Web Content Management ELOprofessional Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Stromiec dysponuje następującym sprzętem komputerowym: 30 stanowisk komputerowych wraz z urządzeniami bezpośrednio związanymi, 4 laptopy

Urząd Gminy Stromiec dysponuje następującym sprzętem komputerowym: 30 stanowisk komputerowych wraz z urządzeniami bezpośrednio związanymi, 4 laptopy GMINA STEOMIEC woj. mazowieckie, pow. białobrzeski 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4 Stromiec dn. 12 grudnia 2014r. NIP:798-142-60-72, Regon:670224025 tek: 48 619 10 20, fax: 48 619 10 17 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją o środowisku

Zarządzanie informacją o środowisku Zarządzanie informacją o środowisku PRZEWODNIK Spis treści Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 1. Prawo do informacji o stanie środowiska i jego ochronie 1.1. Informacja o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo