Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji"

Transkrypt

1 Mezzanine Finance jako źródło finansowania innowacji

2 Mezzanine Finance - historia Mezzanine powstał w latach 70 w USA bazując na rozwoju rynku poŝyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe i kasy oszczędnościowe; W Europie pojawił się pod koniec lat 80 i oferowany jest głównie przez specjalistyczne fundusze; Największe rynki mezzanine w Europie to Wielka Brytania i Francja; Średnia wielkość europejskich transakcji mezzanine wynosi ok. 100 mln EUR, w Polsce największa transakcja miała wartość ok. 300 mln zł. Wartość transakcji mezzanine w Europie (mld Euro) , ,74 9, , ,52 2, Źródło: Fitch Ratings Rynek Mezzanine rozwija się w Europie bardzo dynamicznie. Zmniejszenie się wartości transakcji mezzanine wynikało z bardzo agresywnego działania banków udzielających zwykłego kredytowania. 2

3 Mezzanine Finance - definicja Mezzanine finance finansowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, którym nie wystarcza finansowanie zwykłym długiem. 3

4 Mezzanine Finance definicja Finansowanie, które spełnia zazwyczaj trzy podstawowe warunki: łączy elementy długu i kapitału własnego (warrant, equity kicker); nie wymaga zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstwa; ma odroczony termin spłaty kapitału (spłata jednorazowa na koniec okresu finansowania). 4

5 Mezzanine Finance instrumenty Obligacje z warrantem (premią kapitałową); Obligacje zamienne/wymienne; Obligacje dyskontowe; PoŜyczki; PoŜyczki z elementami kapitałowymi; 5

6 Mezzanine Finance - segmentacja rynku finansowania Kapitał uprzywilejowany Kapitał PoŜyczki udziałowców ryzyko Dług podporządkowany Mezzanine Zwykły dług marŝa 6

7 Mezzanine Finance - moŝliwości zastosowania FINANSOWANIE ROZWOJU Bank finansuje ponadstandardowe programy inwestycyjne przedsiębiorstw. MoŜliwość finansowania dla przedsiębiorstw nie posiadających standardowej zdolności kredytowej. Zabezpieczenie na poziomie udziałowców. 7

8 Mezzanine Finance - moŝliwości zastosowania FINANSOWANIE POMOSTOWE i PRE IPO Bank nabywa część akcji w zamian za organizację zyskownej i pomyślnej oferty publicznej (IPO). Bank dostarcza spółce na kilka miesięcy przed IPO kapitału niezbędnego do przygotowania i wprowadzenia jej do publicznego obrotu. Zwiększa to wiarygodność spółki w ocenie inwestorów giełdowych. 8

9 Mezzanine Finance - moŝliwości zastosowania WYKUP KREDYTOWANY - LBO (ang. leveraged buy out) Bank finansuje zakup pakietu kontrolnego akcji/udziałów - wykupy menedŝerskie, akwizycje itp. Nabywane akcje stanowią zabezpieczenie poŝyczonych środków i źródło ich późniejszej spłaty. 9

10 Mezzanine Finance - moŝliwości zastosowania WYMIANA AKCJONARIUSZA/REKAPITALIZACJA Jeden z udziałowców/akcjonariuszy zainteresowany jak najszybszym wyjściem lub konflikt akcjonariuszy. Bank kupuje akcje na z góry określony czas (wejście w miejsce np. funduszy private equity) z obowiązkiem późniejszej sprzedaŝy na rzecz Klienta na określonych warunkach. Bank finansuje spółce skup akcji własnych. 10

11 Mezzanine Finance zalety finansowanie tańsze niŝ private equity lub emisja akcji na giełdzie; finansowanie dopasowane do indywidualnych potrzeb; finansowanie dostępne pomimo braku standardowej zdolności kredytowej; finansowanie dostępne pomimo braku zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstwa; szansa na sfinansowanie niestandardowego przedsięwzięcia; spłata kapitału na koniec okresu finansowania; finansowanie oparte na zweryfikowanym biznes planie; moŝliwość wliczania odsetek w koszty podatkowe; 11

12 Mezzanine Finance - główne zasady finansowania Okres inwestycji od 1 roku do 7 lat Wielkość inwestycji 10 mln zł 90 mln zł Oprocentowanie WIBOR + marŝa zaleŝna od ryzyka Udział w zyskach ustalany w zaleŝności od ryzyka inwestycji Kontrola prawo powołania członka Rady Nadzorczej Preferowane sektory ŚcieŜka wyjścia wzrostowe, zapewniające stabilny cash flow giełda, dotychczasowi udziałowcy, inwestor strategiczny 12

13 Mezzanine Finance - schemat decyzyjny Działanie Rezultat 2 tygodnie Wstępne Podpisanie rozmowy term sheet Proces Weryfikacja 3 tygodnie due diligence term sheet 9 tygodni Przygotowanie decyzji Decyzja banku 2 tygodnie Banku o finansowaniu Negocjacje umowy Podpisanie 2 tygodnie inwestycyjnej umowy 13

14 Przykłady inwestycji mezzanine obligacje zamienne Marvipol S.A. deweloper działający w segmencie budownictwa mieszkaniowego o podwyŝszonym standardzie w Warszawie cel inwestycji: zwiększenie wartości spółki przed planowanym debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych Kwota Finansowania Okres Finansowania Instrument Mezzanine PLN 30 mln 3 lata Obligacje zamienne Charakter Finansowania Podporządkowane finansowaniu kredytowemu Początek Finansowania

15 Przykłady inwestycji mezzanine obligacje z warrantem Internet Group S.A. spółka holdingowa notowana na GPW, zrzeszająca kilkanaście podmiotów. podstawową działalnością grupy jest konsulting mediowy oraz hurtowy handel powierzchnią mediową. cel inwestycji: przejęcie 4 spółek z branŝy call center za łączną kwotę 140 mln PLN. Kwota Finansowania Okres Finansowania Instrument Mezzanine PLN 40 mln (+ PLN 50 mln kredytu inwestycyjnego) 1 rok (kredyt inwestycyjny 4,5 roku) Obligacje z warranterm Charakter Finansowania Podporządkowane finansowaniu kredytowemu Początek Finansowania

16 Przykłady inwestycji mezzanine obligacje zamienne Stolarka S.A. wiodący producent drzwi drewnianych, działający głownie na rynku angielskim i polskim cel inwestycji: akwizycja podmiotu zagranicznego oraz inne inwestycje struktura finansowania poprzez spółkę matkę, spółkę SPV zarejestrowaną w Luksemburgu JM Holdings S.a.r.l. Kwota Finansowania Okres Finansowania Instrument Mezzanine Charakter Finansowania PLN 40 mln 5 lat Obligacje zamienne Podporządkowane finansowaniu kredytowemu Początek Finansowania

17 Przykłady inwestycji mezzanine obligacje z warrantem ABC Data Holding S.A. struktura finansowania poprzez spółkę SPV utworzoną w celu akwizycji cel akwizycji: ABC Data Sp. z o.o. i Actebis s.r.o. wielkość transakcji: 170 mln PLN podstawowa działalność spółek: dystrybucja sprzętu IT w Polsce, Czechach i na Słowacji cel inwestycji: lewarowanie transakcji Kwota Finansowania Okres Finansowania Instrument Mezzanine Charakter Finansowania PLN 76 mln 5 lat Obligacje z warranterm Podporządkowane finansowaniu obrotowemu Początek Finansowania

18 Zapraszamy do współpracy Departament Finansowania Mezzanine BRE BANK SA ul. Senatorska Warszawa Michał Popiołek - Dyrektor Jolanta Pankiewicz - Wicedyrektor Adela Drewniak Dyrektor Inwestycyjny Bartłomiej Hofman Dyrektor Inwestycyjny Łukasz Pobudejski Dyrektor Inwestycyjny

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014

Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 Sprawozdanie Zarządu AB S.A. z działalności Grupy za pierwsze półrocze 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 31-12-2014 27-02-2015 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE AB....

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Instrumenty finansowania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego Inicjatywa Innowacje 2010 Przewodnik

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE I JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.03.2015r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ KATOWICE, MAJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Spis treści Strona Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach) Dr Marek Panfil Katedra Small Businessu Kierownik Podyplomowych Studiów Metody wyceny spółki kapitałowej marek.panfil@gmail.com Rozdział 7 Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami (po poprawkach)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo