Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok"

Transkrypt

1 Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko rok

2 Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych w realizacji celów polityki gospodarczej ukierunkowanej na rozwój sektora Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw.

3 HISTORIA FUNDUSZY PORĘCZŃ KREDYTOWYCH Pierwsze Fundusze Poręczeń Kredytowych powstały pod koniec XIX w. w Belgii i Francji. Dynamiczny rozwój banków oraz wzrost popytu na pieniądz w latach 50-tych XX w. doprowadziły do rozwoju systemów poręczeń kredytowych w szerszej skali. Obecnie FPK funkcjonują w kilkudziesięciu krajach wszystkich kontynentów.

4 HISTORIA FUNDUSZY PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH W Polsce pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w 1994 roku. Rozkwit Funduszy rozpoczął się po 2000 roku, w duŝym stopniu dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie funkcjonuje ponad 50 funduszy poręczeniowych.

5 ISTOTA DZIAŁANIA Celem funduszy poręczeniowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i poŝyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

6 ISTOTA DZIAŁANIA Fundusze poręczeniowe oferują poręczenia zobowiązań finansowych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń.

7 Fundusze o największym kapitale poręczeniowym : Źródło Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce stan na r. PAG Uniconsult

8 Kapitał funduszy poręczeniowych ( w tys. zł) : Źródło Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce stan na r. PAG Uniconsult

9 Liczba poręczeń udzielanych przez fundusze poręczeniowe (szt.) : Źródło Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce stan na r. PAG Uniconsult

10 Wartośćudzielanych poręczeńprzez fundusze poręczeniowe ( w tys. zł) : Źródło Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce stan na r. PAG Uniconsult

11 Warmińsko- Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe powstał roku.

12 Udziałowcy

13 Kapitałporęczeniowy (mln zł)

14 Ilość udzielonych poręczeń

15 Wartość udzielonych poręczeń(mln zł)

16

17

18

19 Regionalny fundusz poręczeniowy dla województwa warmińsko-mazurskiego projekt finansowany przez Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

20 Przedmiot poręczenia: kredyty/poŝyczki inwestycyjne kredyty/poŝyczki obrotowe Okres poręczenia: od 3 miesięcy do 10 lat Wartość poręczenia (warunki łączne): Maksymalna wartość poręczenia ,00 PLN 80% wartości kredytu/poŝyczki

21 Prowizja płatna jednorazowo od udzielonego poręczenia: dla kredytów do 1 roku - 1,0%, dla kredytów dłuŝszych niŝ 1 rok i nie dłuŝszych niŝ 2 lata - 1,2%, dla kredytów dłuŝszych niŝ 2 lata i nie dłuŝszych niŝ 3 lata - 1,4%, dla kredytów dłuŝszych niŝ 3 lata i nie dłuŝszych niŝ 4 lata - 1,6%, dla kredytów dłuŝszych niŝ 4 lata i nie dłuŝszych niŝ 5 lat - 1,8%, dla kredytów dłuŝszych niŝ 5 lat i nie dłuŝszych niŝ 6 lat - 2,0%, dla kredytów dłuŝszych niŝ 6 lat i nie dłuŝszych niŝ 7 lat - 2,2%, dla kredytów dłuŝszych niŝ 7 lat i nie dłuŝszych niŝ 8 lat - 2,4%, dla kredytów dłuŝszych niŝ 8 lat i nie dłuŝszych niŝ 9 lat - 2,6%, dla kredytów dłuŝszych niŝ 9 lat - 2,8%.

22 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych projekt finansowany przez Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata

23 Beneficjenci projektu: mikro przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiot poręczenia: kredyty inwestycyjne poŝyczki inwestycyjne Fundusz udziela poręczeń na okres do 10 lat. Maksymalna wartość poręczenia nie moŝe przekroczyć ,00 PLN i jednocześnie 80 % kwoty poręczanego kredytu lub poŝyczki. Poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis.

24 Prowizja od udzielonego poręczenia: dla kredytów/poŝyczek inwestycyjnych do 5 lat - 1,2% dla kredytów/poŝyczek inwestycyjnych pow. 5 lat do 10 lat - 1,4% dla kredytów/poŝyczek obrotowych do 1 roku - 0,8% dla kredytów/poŝyczek obrotowych pow. 1 roku do 5 lat - 1,2% nie mniej niŝ 200,- zł Dla start - up standardowa prowizja jest zwiększona o 0,2%

25 Reporęczenie szansąna zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy Poręczeniowych w Polsce Wschodniej. Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej I Wartość projektu ,- zł Wartość linii reporęczeniowej ,- zł

26 Beneficjenci poręczenia: -mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie obszaru Polski Wschodniej - województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poręczenia mogą być udzielane na zabezpieczenie: - kredytów, - poŝyczek udzielanych przez Banki Maksymalna kwota poręczenia: PLN - do 80% kapitału kredytu lub poŝyczki Maksymalny okres poręczenia: 66 miesięcy

27 Reporęczenie szansąna zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy Poręczeniowych w Polsce Wschodniej. Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski wschodniej II Wartość projektu ,- zł Wartość linii reporęczeniowej ,- zł

28 Beneficjenci poręczenia: -mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie obszaru Polski Wschodniej - województwa Warmińsko-Mazurskiego. Poręczenia mogą być udzielane na zabezpieczenie: - kredytów, - poŝyczek udzielanych przez Banki i Fundusze PoŜyczkowe Maksymalna kwota poręczenia: PLN - do 80% kapitału kredytu lub poŝyczki Maksymalny okres poręczenia: 66 miesięcy

29 Przedmiot poręczenia Poręczane kredyty muszą być przeznaczone na realizację celów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju firmy oraz poprawę gotowości inwestycyjnej MSP, a w szczególności na: 1)finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych; 2)tworzenie nowych miejsc pracy; 3)wdraŜanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; 4)informatyzację, w tym m.in. systemy zarządzania przedsiębiorstwem; 5)zakup wyposaŝenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym takŝe zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; 6)oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP. Kredyty nie mogą być przeznaczane wyłącznie na pokrywanie bieŝących kosztów działalności gospodarczej.

30 Zabezpieczenie poręczenia -weksel własny in blanco Koszty poręczenia Prowizja od wysokości udzielonego poręczenia: Dla kredytu/poŝyczki do 1roku 0,8% Dla kredytu/poŝyczki pow. 1 roku 1,2% Nie mniej niŝ 100,00 zł dla Start-Up wysokość prowizji podnosi się o 0,2% Prowizja płatna jednorazowo za cały okres poręczenia. Poręczenia udzielane są w ramach pomocy de minimis.

31 KLIENT BANK / FUNDUSZ POśYCZKOWY ANALIZA I DECYZJA FUNDUSZ PORĘCZENIOWY

32 Korzyści dla Przedsiębiorców korzystających z poręczeń Szerszy dostęp do rynku kredytowego. Większa szansa na otrzymanie kredytu/poŝyczki. Szeroka oferta poręczeń dostosowana do potrzeb i moŝliwości Klienta. Niskie koszty poręczenia. Fachowa obsługa.

33 Regionalne Centrum Informacji Finansowej Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Wartośćprojektu ,99 Wartość dotacji ,84

34

35

36 Regionalne Centrum Informacji Finansowej

37 PP WMFPK PI RCIF

38 Dziękuję za uwagę

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA SIERADZKA Politechnika Radomska FUNDUSZE POŻYCZKOWE INSTRUMENT FINANSOWEGO WSPARCIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Możliwości wsparcia firm w 2013r. Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. Rzeszów, 09-04-2013r. 1 PUNKT KONSULTACYJNY KSU Świadczy bezpłatne usługi informacyjne: - jak, krok po kroku, założyć własną firmę;

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Komercyjne czyli zwrotne finansowanie działalności gospodarczej

Komercyjne czyli zwrotne finansowanie działalności gospodarczej Komercyjne czyli zwrotne finansowanie działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej wiąŝe się z koniecznością inwestowania funduszy zarówno na starcie jak i w sytuacji gdy firma rozwija

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo