AKADEMIA LOGISTYCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA LOGISTYCZNA"

Transkrypt

1 Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI PAŹDZIERNIKA PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE W ŁAŃCUCHACH DOSTAW (MAGS1, SIEĆ EPC, RFID I INNE) 2-3 GRUDNIA 2014 Warsztaty dla logistyków Warsztaty przeznaczone są dla osób zarządzających i uczestniczących w procesach zintegrowanych łańcuchów dostaw, a w szczególności planistów i kierowników działów planowania logistycznego, działów logistyki, kierowników operacyjnych, specjalistów z obszaru zarządzania zakupami, zaopatrzeniem, zapasami, gospo-darką magazynową, transportem, dystrybucją oraz controllingiem operacyjnym. KOSZT UCZESTNICTWA: 1495 pln netto. (cena uzależniona od daty zgłoszenia, warunki uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym)

2 Warsztaty / Warszawa Certified Global Education Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową od kilku lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje / działy w organizacji jak i branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej. PROWADZĄCY Konrad Kucharski Trener i doradca biznesowy w zakresie wdrożeń zarządzania projektami, programami i portfelami projektów. Realizował wdrożenia w polskich i międzynarodowych organizacjach. Swoją zawodową przygodę rozpoczynał jako uczestnik oraz kierownik zespołów projektowych, podczas systemowych zmian w procesach produkcyjnych oraz logistycznych. W międzynarodo -wym koncernie odpowiadał za projekt centralizacji funkcji zakupowych i inwestycyjnych, uczestniczył w przedsięwzięciach optymalizujących zapasy towarowe i produktowe. Realizował zadania w Chinach, Indiach, Inonezji, Singapurze i Malezji. Z wykształcenia jest magistrem ekonomii o specjalizacji zarządzanie procesami logistycznymi. Pracę magisterską na temat systemu transportu intermodalnego w Europie obronił w roku 2000 na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Edukację kontynuował w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, gdzie ukończył studia podyplomowe. SZKOLENIE ZAMKNIĘTE W przypadku zainteresowania tym szkoleniem większej liczby osób z Państwa organizacjiz przyjemnością przygotujemy je dla Państwa w wersji szkolenia zamkniętego. Prosimy o kontakt z kierownikiem projektu Anną Milewską Serdecznie zapraszamy! KONTAKT: Anna Milewska Kierownik projektu, tel: , fax: PRZY ZGŁOSZENIU W 2 LUB WIĘCEJ SZKOLENIACH DOSTĘPNE RABATY

3 PLANOWANIE LOGISTYCZNE PAŹDZIERNIKA 2014 w stosowaniu metod, narzędzi oraz technik planowania logistycznego, w tym procedur planistycznych oraz algorytmów i zależności obliczeniowych. Szkolenie zawiera zarówno planowanie operacyjne jak i planowanie kosztów oraz budżetowanie, w ujęciu pochodnym do celów biznesowych wynikających ze strategii przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do planowania w logistyce zasady planowania logistycznego - część składowa zarządzania w przedsiębiorstwie poziomy planowania w przedsiębiorstwie cykl i okres planowania procedura i organizacja planowania metody planowania w logistyce Sieci i łańcuchy dostaw planowanie potrzeb otoczenie rynkowe przedsiębiorstwa łańcuchy i sieci dostaw sieć zaopatrzenia i kooperacji zintegrowany łańcuch i sieć dostawy analizy popytu, poziomu obsługi, kosztów i wykorzystania zasobów w łańcuchu dostaw kolejność analizy i planowania w sieci dostaw algorytm planowania i projektowania sieci dostaw wyznaczanie lokalizacji węzłów w sieci dostaw planowanie potrzeb w sieciach analiza uwarunkowań centrum dystrybucji planowanie centrum dystrybucji w sieci dostaw Planowanie przepływu materiałów otoczenie przepływu materiałów w przedsiębiorstwie cykl dostawy i punkt rozdzielający w planowaniu przepływu materiałów proces planowania przepływu materiałów w przedsiębiorstwie struktura wyrobu marszruta produkcyjna i cyklogram wyrobu planowanie potrzeb materiałowych planowanie zakupów i dostaw w procesie zaopatrzenia materiałowego proces kwalifikacji dostawcy planowanie JIT i JIS w planowaniu przepływu materiałów Planowanie produkcji uwarunkowania planowania produkcji w przedsiębiorstwie planowanie sprzedaży i produkcji planowanie zapotrzebowania na zasoby przedsiębiorstwa zarządzanie popytem główny harmonogram produkcji normatywy planowania produkcji - wielkość partii produkcyjnej wstępne planowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego planowanie zadań i obciążeń produkcyjnych - harmonogram produkcji bilansowanie zadań produkcyjnych ze zdolnością produkcyjną sterowanie produkcją Ocena wykonania planu sterowanie produktywnością ocena wykonania planu standardy w ocenie planów oraz mierniki wykonania planu pomiar produktywności śledzenie i sterowanie produktywnością metody poprawy produktywności Planowanie kosztów logistyki podstawy planowania kosztów logistyki zakres i podział kosztów logistyki ewidencja i analiza kosztów rachunek kosztów logistyki kalkulacja kosztów budżetowanie w logistyce System informacyjnyw planowaniu w logistyce zintegrowany system informacyjny logistyki przedsiębiorstwa informacje na poziomie planowania strategicznego, taktycznego i operatywnego logistyki ZAPASAMI w stosowaniu metod, narzędzi oraz technik planowania logistycznego, w tym procedur planistycznych oraz algorytmów i zależności obliczeniowych. Szkolenie zawiera zarówno planowanie operacyjne jak i planowanie kosztów oraz budżetowanie, w ujęciu pochodnym do celów biznesowych wynikających ze strategii przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do zarządzania zapasami Popyt oczekiwania klienta, które czasem znamy, a które czasem nas zaskakują Zapasy czy moglibyśmy się bez nich obyć? Klasyfikacja zapasów różne przyczyny, różne cele Struktura zapasów z jakich części składa się typowy zapas? Koszty zarządzania zapasami uzupełnianie,utrzymanie, braki inadmiar Analiza popytu Ocena ilościowa i wartościowa asortymentu według popytu Analiza i klasyfikacja ABC/XYZ Analiza zmian popytu w czasie Popyt stacjonarny, sezonowy, trendy popytu, zmiany i anomalie popytu Prognozowanie popytu Podstawowe pojęcia związane z prognozowaniem Metody i modele prognozowania Ocena jakości prognoz Profil popytu Tworzenie profilu popytu Różne postacie profilu popytu Opis profil popytu, rozkłady popytu PAŹDZIERNIKA 2014 Cykl uzupełnienia zapasu Cykl uzupełnienia zapasu Popyt w cyklu uzupełnienia zapasu Zapas zabezpieczający Zapas cykliczny Odnawianie zapasów w systemie opartym na poziomie informacyjnym Odnawianie zapasów w systemie opartym na przeglądzie okresowym

4 Wpływ czasu cyklu przeglądu na zapas zabezpieczający i zapas cykliczny Ustalanie optymalnego czasu cyklu przeglądu zapasu Inne systemy odnawiania zapasu Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu Odchylenie standardowe popytu w wielu miejscach obsługi Prawo pierwiastka kwadratowego Zapas zabezpieczający w przypadku rozproszenia zapasu Wpływ rozpraszania lub centralizacji zapasu na zapas cykliczny Zarządzanie zapasami grup pozycji asortymentowych Grupowanie zamówień Analiza pokrycia sposób na minimalizację kosztów utrzymania zapasu grupy pozycji asortymentowych Kontrola zapasów i systemów zarządzania nimi Pomiar zapasu Odpowiedzialność za zapasy w przedsiębiorstwie Różne strategie i koncepcje logistyczne nakierowane na redukcję zapasów SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU LISTOPAD 2014 w stosowaniu metod, narzędzi oraz technik zarządzania procesami zagospodarowania przestrzeni magazynów i usprawnienia realizowanego w nich przepływu ładunku. Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak: funkcje, rodzaje i zadania magazynów, rodzaje zapasów i warunki ich przechowywania, jednostki ładunkowe i sposoby ich formowania, program magazynowania, odpowiedzialność w magazynie i nadzorowanie jego pracy, zagospodarowanie przestrzeni magazynu, procesy magazynowe(przyjmowanie, składowanie, kompletowanie i wydawanie), funkcjonalność systemów i możliwości wspomagania procesów magazynowania, wykorzystanie automatycznej identyfikacji, wydajność i koszty magazynowania. Wprowadzenie do systemów magazynowania Magazyn i magazynowanie Funkcje i zadania magazynów Rodzaje magazynów i zapasów Warunki przechowywania Jednostki ładunkowe Program magazynowania Inwentaryzacja, nadzorowanie i odpowiedzialność w magazynie Zagospodarowanie magazynu Podział magazynu na strefy Układy technologiczne magazynów Składowanie (rzędowe, blokowe, ułożenie i piętrzenie jednostek ładunkowych) Moduły magazynowe i wyposażenie do składowania Zagospodarowanie przestrzeni magazynu Procesy magazynowe Główne procesy magazynowe (przyjmowanie, składowanie, kompletowanie, wydawanie) Analiza ABC w magazynowaniu Rozmieszczenie zapasu towarów Metody kompletacji Środki transportu wewnętrznego Przepływ towarów, informacji, dokumentacja magazynowa Magazynowe systemy informatyczne Funkcjonalność systemów Wspomaganie procesów Stosowanie systemów automatycznej identyfikacji Przepisy i normy w magazynowaniu Wydajność i koszty magazynowania Definicje Koszty magazynowania Mierniki i wskaźniki w magazynowaniu PROCESY STANDARYZACYJNE W ŁAŃCUCHACH DOSTAW (MAGS1, SIEĆ EPC, RFID I INNE) 2-3 GRUDNIA 2014 Wprowadzenie do RFID Rys historyczny Zasada działania technologii Uwarunkowania techniczne Kryteria doboru znaczników Komponenty techniczne Wybór technologii Standardy i ich rozwój Sieć EPC Koncepcja sieci EPCglobal Transformacja numerów GS1 do formatu EPC Komponenty sieci Prawne aspekty wdrażania i korzystania z RFID Ewolucja identyfikacji Przechowywanie i administrowanie danych Podstawowe postulaty prawne dotyczące bezpiecznego korzystania z RFID do identyfikacji Zastosowanie RFID i możliwe zagrożenia prawa do prywatności Szanse i ryzyka w RFID Strategie wdrażania technologii RFID Perspektywa rozwoju technologii Praktyka wdrożeniowa w łańcuchach dostaw Przykłady projektów RFID w Polsce i na świecie Rozkład zajęć: 9.30 Rozpoczęcie I dnia szkolenia 9:00 Rozpoczęcie II dnia szkolenia przerwa na kawę Obiad przerwa na kawę Zakończenie I dnia szkolenia 16:00 Zakończenie II dnia szkolenia

5 WYPEŁNIJ I WYŚLIJ ZGŁOSZENIE FAKSEM LUB EM AKADEMIA LOGISTYCZNA C0297 Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem lub drogą ową: w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. *WARUNKI UCZESTNICTWA PROSZĘ ZAZNACZYĆ WYBRANE SZKOLENIE o Planowanie logistyczne: Do pln + 23% VAT Od pln + 23% VAT o Zarządzanie zapasami: Do pln + 23% VAT Od pln + 23% VAT Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed kursem (w ciągu 14 dni od zgłoszenia) na konto: Nordea Bank Polska S.A. Nr R-ku: W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie. Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziale): o poniżej 20 o Koszty udziału w kursie: Cena obejmuje: udział w kursie, dokumentację, wyżywienie. Ceny nie zawierają kosztów parkingu i noclegów. o o o o Proszę o informowanie mnie w przyszłości o wydarzeniach CGE z następujących dziedzin: o Banki/Ubezpieczenia o Produkcja/SUR o Zarządzanie strategiczne o Zarządzanie projektami o Zarządzanie systemem magazynowania i przepływem ładunku: Do pln + 23% VAT, Od pln + 23%VAT o Procesy standaryzacyjne w łańcuchu dostaw (MAGS1, SIEĆ EPC, RFID I INNE): Do pln + 23%VAT, Od pln +23%VAT Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. o Ryzyko &Compliance o Prawo o Finanse/Podatki /Rachunkowość o o powyżej 5001 o IT o HR o Sprzedaż i marketing o Umiejętności osobiste Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Data:..... Podpis: Hotline: fax: Internet: KRS: , Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, NIP: , REGON , Kapitał zakładowy: zł Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy Kapitałowej LOTOS. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za rok 2014 Spis treści 1. O Grupie Kapitałowej LOTOS... 5 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie Kapitałowej LOTOS... 6 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo