CONTROLLER FINANSOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONTROLLER FINANSOWY"

Transkrypt

1 WARSZTATY CONTROLLER FINANSOWY LISTOPADA, WARSZAWA Celem szkolenia jest: prezentacja zasad konstruowania sytemu controllingu omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych elementów systemu controllingu przekazanie praktycznych umiejętności tworzenia i stosowania narzędzi controllingu przedstawienie korzyści wynikających z wdrożenia controllingu operacyjnego i strategicznego Grupa docelowa: kontrolerzy finansowi oraz pracownicy działów controllingu chcący zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania narzędzi controllingowych wszyscy pracownicy działów finansowo księgowych (księgowi, analitycy finansowi, kontrolerzy i dyrektorzy finansowi) chcący rozszerzyć swoje praktyczne umiejętności dotyczące implementacji oraz funkcjonowania controllingu przyszli pracownicy działów finansowych chcący zapoznać się z praktycznymi instrumentami stosowanymi w controllingu Zagadnienia prezentowane podczas szkolenia zostaną przedstawione w formie przykładów liczbowych oraz studiów przypadku. Zajęcia będą miały charakter praktyczny oraz interaktywny. Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej (w pliku Excel) rozwiązywane podczas zajęć przykłady liczbowe. ZGŁOSZENIA: fax , więcej informacji

2 PROGRAM 1. Controlling wprowadzenie: rola rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania firmą, rachunkowość finansowa jako baza informacyjna systemu controllingu zakładowy plan kont, organizacja systemu rachunkowości finansowej a dostępność informacji menedżerskiej przekroje kosztów w rachunkowości finansowej: ograniczenia systemu rachunkowości finansowej w świetle zapotrzebowania kadry kierowniczej na informację rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa rachunkowość zarządcza a controlling controling operacyjny a controlling strategiczny konstrukcja systemu controllingu w przedsiębiorstwie (formułowanie celów przedsiębiorstwa, wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności ewidencja przychodów i kosztów, budżetowanie i rozliczanie budżetów analiza odchyleń, system raportowania, zasady oceny centrów odpowiedzialności oraz system motywacyjny jako istotny element systemu controllingu, systemy wskaźników i zasady ich tworzenia). 2. Rachunek kosztów klasyfikacja kosztów: koszty rodzajowe, koszty według typów działalności, koszty proste, złożone, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne cele grupowania i rozliczania kosztów pośrednich (grupowanie kosztów pośrednich, rozliczanie kosztów pośrednich) rachunek kosztów pełnych a koncepcja rachunku kosztów zmiennych tradycyjny rachunek kosztów w procesie wyceny produktów tradycyjne metody rozliczania kosztów pośrednich produkcji na produkt konsekwencja wyboru poszczególnych metod rozliczeniowych w procesie wyceny produktów/usług koncepcja rachunku kosztów zmiennych wycena produktów/usług w oparciu o rachunek kosztów zmiennych optymalne warunki zastosowania wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w analizie rentowności produktów, usług, rynków koncepcja rachunku kosztów działań (Activity Based Costing) charakterystyka rachunku kosztów działań zalety rachunku kosztów działań w stosunku do tradycyjnych rachunków kosztów etapy wdrożenia budowa wielowymiarowych rachunków kosztów i wyników koncepcja progu rentowności 3. Budżetowanie i analiza przepływów gotówkowych analiza historycznych przepływów gotówkowych konstrukcja sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w układzie pośrednim i bezpośrednim techniki analizy sprawozdania z przepływów pieniężnych budżetowanie przepływów gotówkowych w strategicznym zarządzaniu płynnością zasady budowania modeli do planowania pozycji gotówkowej diagnozowanie luki płynności budżetowanie przepływów gotówkowych w operacyjnym zarządzaniu płynnością rola krótkoterminowego preliminarza gotówkowego w zarządzaniu płynnością

3 4. Budżetowanie i analiza odchyleń sterowanie budżetowe budżetowanie operacyjne a budżetowanie kapitałowe sterowanie budżetowe, architektura budżetu budżetowanie w budżetach cząstkowych zależności zachodzące pomiędzy budżetami cząstkowymi - zestawienia finansowe pro forma organizacyjne aspekty budżetowania (budżetowanie odgórne i oddolne, rola procedury budżetowej, typy budżetowania) wybrane problemy budżetowania w centrach odpowiedzialności - budżet elastyczny analiza odchyleń 5. Identyfikacja i funkcje centrów odpowiedzialności: ośrodki odpowiedzialności za koszty ośrodki odpowiedzialności za przychody ośrodki odpowiedzialności za zysk ośrodki odpowiedzialności za inwestycje problematyka wąskich gardeł i ich wpływ na efektywność przedsiębiorstwa 6. Elementy controllingu strategicznego: istota controllingu strategicznego controlling w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa wykorzystanie koncepcji EVA w controllingu kreacji wartości PROWADZĄCY dr Paweł Mielcarz kluczowe kompetencje: Przeprowadzenie ponad 60 warsztatów szkoleniowych z zakresu oceny projektów inwestycyjnych (szkolenia zamknięte dla domów maklerskich, firm consultingowych, ministerstw i agencji rządowych, największych polskich przedsiębiorstw, szkolenia otwarte oraz kursy prowadzone przez firmy szkoleniowe, specjalistyczne studia podyplomowe prowadzone dla Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kufstain University, ESSCA - École de Management, FAP University of Porto) Współautor książki "Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa", PWN 2013 Uczestnictwo lub kierowanie zespołem prowadzącym wyceny oraz doradztwo transakcyjne dla ponad 50 podmiotów Biegły sądowy w zakresie wyceny przedsiębiorstw Uczestnictwo jako ekspert w postępowaniach KNF w zakresie wyceny przedsiębiorstw Ponad 40 publikacji z zakresu wyceny przedsiębiorstw, pakietów mniejszościowych oraz składników aktywów dr Paweł Wnuczak doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Przeprowadził ponad 300 dni szkoleniowych, między innymi dla: PKO BP, TP S.A., Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy

4 Europejskie, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia z zakresu opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach PO IiŚ, PO IG, RPO (opracowywanie studiów wykonalności, biznesplanów oraz wniosków), zarządzania finansami przedsiębiorstw, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, analizy finansowej, oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych organizowane przez Polską Akademię Rachunkowości, CS Szkolenia i Doradztwo, Instytut Rozwoju Biznesu, Global Business Center, Agencję Rozwoju Mazowsza S.A., Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Europejskie Centrum Edukacji LIBRA, Fundację Rozwoju Lubelszczyzn, Narodowe Centrum Kultury. Od zrealizował następujące Projekty doradcze / ekspertyzy: Projektowanie i wdrożenie systemów controllingu między innymi: EuroLot, POL-MOT Warfama S.A., 4FUNTV, Rebel-tv, ASCO Sp. z o.o., Akademia Leona Koźmińskiego, WKRA S.A., Inoxa Sp. z o.o, TBM Snacks. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznes planów itp.) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG lub kierowanie zespołem opracowującym dokumentację między innymi projekty dla Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, Instytutu Energii Atomowej w Świerku, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie. Wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw, znaków towarowych między innymi projekty dla: IDM Sp. z o.o., Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Media Express Sp. z o.o., Super Media Holding S.A., Corenet Sp. z o.o., Supermedia Interactive Sp. z o.o., Eurotruck Sp. z o.o., AdAction Sp. z o.o., Afilo Sp. z o.o., Target S.A., Tamark S.A. Opracowanie biznesplanów, wniosków kredytowych, analiz finansowych - WKRA S.A., Resover Sp. z o.o., RMF Scena Sp. z o.o., VGC Sp. z o.o., Mazowiecka Agencja Rozwoju S.A.., AMC Sp. z o.o. oraz 20 innych projektów. Informacja o organizatorze Certified Global Education Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową od kilku lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje/działy w organizacji jak i branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełniane potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej. Jest dla nas niezwykle ważne aby być postrzeganym przez naszych klientów przez pryzmat najwyższej jakości usług i prestiż. Właśnie dzięki prestiżowi oraz temu, że jesteśmy całkowicie niezależną i neutralną instytucją, możemy liczyć na wsparcie partnerów biznesowych wspierających i certyfikujących nasze projekty, którzy pełnią kluczowe role w swoich dziedzinach.

5 W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt: Anna Milewska Kierownik projektu Certified Global Education Sp. z o. o. Tel Fax SZKOLENIE ZAMKNIĘTE W przypadku zainteresowania tym szkoleniem większej liczby osób z Państwa organizacji z przyjemnością przygotujemy je dla Państwa w wersji szkolenia zamkniętego. Prosimy o kontakt Serdecznie zapraszamy! Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów kursów i szkoleń zawartych w ofercie Certified Global Education Sp. z o.o. w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza publikacja podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Certified Global Education Sp. z o.o.

6 Wypełnij i wyślij zgłoszenie faksem lub em Do: Certified Global Education Sp. z o. o. C0326 CONTROLLER FINANSOWY listopada 2014, Warszawa Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:... Stanowisko:... Dział:... Stanowisko:... Dział:... Tel.:... Tel.: DANE DO FAKTURY Firma: Ulica/skr. poczt.: Osoba akceptująca udział: Imię i nazwisko:... Stanowisko / Dział: Tel.: Faks: . Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa* i akceptuję je. Data.. Podpis. Osoba do kontaktu - podanie jej danych ułatwi kontakt w sprawach organizacyjnych: Imię i nazwisko:.. Stanowisko / Dział: Tel.: Faks: Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). NIP: Kod pocztowy/miejscowość: WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU: Do od PLN +23% VAT Oszczędzasz 300 PLN 1795 PLN +23% VAT Cena obejmuje: udział w kursie, dokumentację, wyżywienie. Ceny nie zawierają kosztów parkingu i noclegów. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty przed szkoleniem (w ciągu 14 dni od zgłoszenia) wpłaty na konto: Nordea Bank Polska S.A. Nr R-ku: W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie. Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem lub drogą ową: w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji. Data:... Podpis:..

Profesjonalne projektowanie i redagowanie wewnętrznych aktów normatywnych tworzących Ład Korporacyjny

Profesjonalne projektowanie i redagowanie wewnętrznych aktów normatywnych tworzących Ład Korporacyjny PRAKTYCZNE WARSZTATY Profesjonalne projektowanie i redagowanie wewnętrznych aktów normatywnych tworzących Ład Korporacyjny 3-4 MARCA 2015, WARSZAWA Korzyści uczestnictwa: Uczestnicy posiądą wiedzę i przećwiczą

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA WARSZTATY PRAWNE Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku 16 marca 2015, WARSZAWA Najważniejsze zagadnienia: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej a system odpowiedzialności za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA

ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA WARSZTATY: 15-16 GRUDNIA, WARSZAWA ASPEKTY PRAWNE REKLAMACJI - NOWA USTAWA KONSUMENCKA Ustawa wchodzi w życie 25 grudnia 2014! PODCZAS SZKOLENIA OMÓWIONE ZOSTANA M.IN.: 1. Projektowane zmiany przepisów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Suprema Lex Biznes zaprasza na szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING styczeń/luty 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING wrzesień/listopad 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

Manager Cen Transferowych

Manager Cen Transferowych przez: DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Poznają Państwo metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi ale przede wszystkim dowiedzą się Państwo jakie tkwią w nich możliwości optymalizacyjne W praktyczny

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

INŻYNIER WYMAGAŃ. Certyfikowany 14-16. marca CERTYFIKAT

INŻYNIER WYMAGAŃ. Certyfikowany 14-16. marca CERTYFIKAT przez: 14-16 marca 2012 Warszawa INŻYNIER WYMAGAŃ CERTYFIKAT uzyskał tytuł INŻYNIER WYMAGAŃ 14-16 marca 2012, Warszawa Zdobył wiedzę i umiejętności z zakresu: Znaczenia inżynierii wymagań w projektach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w praktyce

Zarządzanie ryzykiem w praktyce Jedyna na polskim rynku konferencja w sposób tak praktyczny omawiająca zintegrowane zarządzanie portfelem ryzyk w różnych typach przedsiębiorstw Partner Konferencji Zarządzanie ryzykiem w praktyce 11 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

AKADEMIA KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH AKADEMIA KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH Zrozumieć inną kulturę to znaczy wiedzieć jak się komunikować z jej przedstawicielami Firma CGE oraz AVANTI oferują eksperckie szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych.

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Szkolenie: koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień.

Szkolenie: Szkolenie: koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 Szkolenie: DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6/8 dni koszt inwestycji ~ od 2 150,00 PLN brutto/os Termin:26-27.11,3-4,10-11,17-18.12.2010r. WROCŁAW lub szkolenie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkoleń Harmonogram zajęć w Warszawie oraz we Wrocławiu: strona 6 Ceny szkoleń: strona 6 Awans na wyższe stanowisko jest naturalną ścieżką w rozwoju kariery. Prezes zarządu,

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo