Jet Express 1. 1 Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jet Express 1. 1 Spis treści"

Transkrypt

1 Jet Express 1 1 Spis treści 1. Spistreści InformacjeoJet 3 3. Instalacjaikonfiguracja Skróconainstrukcjainstalacji Wymaganiawstępne Jet-instalacja KonfiguracjaprogramuJet Ustawieniaogólne Ustawieniaźródełdanych KonfigurowanieźródładanychDynamicsNAV ZaawansowanakonfiguracjaDynamicNAV UstawieniadostępuużytkownikaSerenicNavigator KorzystaniezdodatkuJetzCitrix 8 4. InterfejsużytkownikaprogramuJet Trybyraportu KsięgaGłówna KreatorfunkcjiJet(Jfx) Kreatortabel Rozwiń Siatkarozwijania Sprawdźbłędy Materiałydodatkowe FunkcjaNL Filtrowaniedanych Filtrypustychpól Znakispecjalnewfiltrze OkreślaniewięcejniżdziesięciufiltrówwfunkcjiNL Ograniczanieliczbyrekordówwkwerendzie PobieraniespecjalnychpólzapomocąNL(Tabela) Sortowanie 14-15

2 Jet Express FunkcjaGL FunkcjaGLwDynamicsNAV Filtrowanie Skrótyklawiaturowe Automatyczneformatowanieraportu Dystrybucjaraportów Opcjeraportu Indeks 19-21

3 Jet Express 3 2 Informacje o Jet CzymjestJet? JetjestdodatkiemdoprogramuMicrosoftExcel,któryintegrujeplikiprogramuExcelzbaządanychużytkownika, umożliwiająctworzenieraportówzapomocąpodstawowychfunkcjiarkuszy.funkcjepobierajądanebezpośrednioz bazydanych,dlategozamiastkopiowaniaiwklejaniainformacjiwystarczyodświeżyćdanebezpośredniow programieexcel.więcejinformacjinatematfunkcjijetmożnaznaleźćwczęścimateriałydodatkowe. Podstawowawymaganawiedza AbykorzystaćzJetwymaganejestdoświadczeniewpracyzprogramemMicrosoftExcel,wtymposiadaniewiedzy natemattworzeniaodwołańdokomórkiifunkcjiarkusza.niezbędnajesttakżepodstawowaznajomośćstruktury bazydanychużytkownika.

4 Jet Express 4 3 Instalacja i konfiguracja 3.1 Skrócona instrukcja instalacji WAŻNE:Należyupewnićsię,żeużytkownikposiadauprawnieniaadministratoraprzedrozpoczęciem instalacji. 1. UruchomJetExpressplikinstalacyjny. 2. DodatekJetExpresszostanieautomatycznieuruchomionywExceludlabieżącegoużytkownikapo zakończeniuinstalacji.abyaktywowaćdodatekdladodatkowychużytkowników,należyzapoznaćsięzsekcją AktywacjaJetExpress('Jet-instalacja'inderonline-dokumentation). 3. NależytakżezapoznaćsięzdodatkowymiWarunkamiwstępnymi(Sektion3.2)dlaodpowiedniegotypu bazydanychużytkownika. 4. SkonfigurujpołączeniezbaządanychwUstawieniachźródładanych(Sektion3.4.2). 3.2 Wymagania wstępne Wszyscyużytkownicy Wspieranesystemyoperacyjne MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 ObsługiwanewersjepakietuMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(wersje32-bitowei64-bitowe) Obsługiwanebazydanych MicrosoftDynamicsNAVwersja6.0(wykonywalne)inowsze DynamicsNAVUżytkownicy PrzedrozpoczęciemkorzystaniazJetExpressrazemzDynamicsNAV,należyzainstalowaćnastępujące oprogramowaniedodatkowe: KlientDynamicsNAVClassic,wersja6.0lubnowsze. NależyzainstalowaćklientaDynamicsNAVClassic,takżedlaużytkownikówDynamicsNAVRTC2009. KoniecznemożebyćtakżezainstalowaniezgodnejwersjiC/FRONT,którajestzałączonadoDynamicsNAVSDK. Niejesttokoniecznewwiększościprzypadków,ponieważJetzawierawymaganąwersjęC/FRONTdlawszystkich wersjigłównychidodatkówservicepackdynamicsnav. PliklicencyjnyDynamicsNAV,któryzezwalanaużycieC/FRONT,musizostaćzapisanyjakoFIN.FLFwfolderze programuklientadynamicsnavkażdejstacjiroboczej,którakorzystazjet. DynamicsNAVZabezpieczenia AbykorzystaćzJet,użytkownikmusimiećprzydzielonąrolęwDynamicsNAVbezokreślonychograniczeńfirmy, któraumożliwiaczytanieobiektutabelifirmyidanychtabeli.użytkownikmusitakżeprzeczytaćuprawnienia dostępudowszystkichtabel,zktórychsporządzanebędąraporty.

5 Jet Express 5 DynamicsNAVFiltryzabezpieczeńniesąautomatyczniestosowaneprzezC/FRONT,jednaknieistnieje możliwośćodczytaniadanychpozaograniczeniamifiltrówbezpieczeństwa.wtakimprzypadkuwyświetlony zostaniekomunikatobłędzie. 3.3 Jet - instalacja JeśliużytkownikkorzystazsystemuWindowsVistalubnowszychwersji,należykliknąćprawymprzyciskiemmyszki naplikwykonywalnyinstalatoraiwybraćzmenu Uruchomjakoadministrator"Należywykonaćtęczynnośćnawet jeżeliużytkownikjestzalogowanyjakoadministrator,abyuruchomićinstalacjęzpodniesieniemuprawnień. MożnadokonaćuaktualnieniaJetbezkoniecznościodinstalowywaniapoprzednichwersji. AktywacjaJetExpress DodatekJetExpressmusizostaćaktywowanywExceludlakażdegoużytkownika,któryzamierzazniegokorzystać. NajprostszymsposobemnaaktywowaniejestwybranieopcjiAktywujzmenuProgramuJetExpress.Możnatakże dokonaćręcznejaktywacji,wykonującnastępującekroki: 1. OtwórzoknoDodatkiwExcel. 2. KliknijprzyciskPrzeglądajiwyszukajfolderprogramowy JetReports". 3. WybierzJetReports.xlam. 4. Jeślipojawisięmonit,kliknijTakabynadpisaćplik,anastępniewybierzOK. Jeśliaktywacjasiępowiedzie,wstążkaJetReportspojawisięwprogramieExcel. 3.4 Konfiguracja programu Jet Ustawienia ogólne Ustawieniaogólnetopreferencjeużytkownikaorazinneustawieniadotyczącewszystkichelementówaplikacji, którewpływająnafunkcjonowanieprogramujet. Język JęzykinterfejsuużytkownikaJet Ogólne Limitrekordówwyświetlanych Maksymalnaliczbawyświetlanychrekordów,którezostanąodnalezionepodczaswyszukiwania. Limitrekordówskanowanych Maksymalnaliczbarekordów,którezostanązeskanowanewceluodnalezieniawartościpodczasprzeprowadzania wyszukiwania. Automatyczniesprawdzajbłędyraportu Warunkuje,czyJetautomatycznieskanujeraportwposzukiwaniubłędów#WARTOŚĆ!pouruchomieniu raportóworazczywyświetlakomunikatdiagnostyczny. Zaawansowane Pokażostrzeżenietrybuzgodności Warunkuje,czyprogramJetwyświetlikomunikatzostrzeżeniemoproblemachzwiązanychzuruchamianiem programuexcelwtrybiezgodności. Pokażostrzeżeniemodułujęzykowego

6 Jet Express 6 Warunkuje,czyprogramJetwyświetliostrzeżeniewprzypadkuwyborujęzykadlaźródładanychDynamicsNAV, dlaktóregoodpowiadającymodułjęzykowyniezostałjeszczewyeksportowany. WłączdziennikzdarzeńJet Warunkuje,czydziałaniabędązapisywanewdziennikuzdarzeńwplikuwokreślonymkatalogu Ustawienia źródeł danych Ustawieniaźródładanychsąwykorzystywanedodefiniowaniapołączeniazbaządanychużytkownika. Pouzupełnieniuinformacjiniezbędnychdonawiązaniapołączeniamożnazweryfikowaćpołączenie,klikając przycisktestujpołączenie Konfigurowanie źródła danych Dynamics NAV Ogólne FolderklientaNavision Określafolder,któryzawieraklientaDynamicsNAV,fin.exelubfinsql.exe.PliklicencjiDynamicsNAVpowinien znajdowaćsięwtymfolderzeimiećnazwę fin.flf". Foldermodułujęzykowego Określafolder,któryzawieramodułyjęzykoweDynamicsNAVużytkownika. Jetmożeużywaćtabel,póliwartościopcjiwjęzykuużytkownika,jeślimodułjęzykowyzostaniewyeksportowany zdynamicsnavizostanieokreślonyfolder,którygozawiera.modułjęzykowypowinienmiećtęsamąnazwę,co trzyliterowykodjęzykowyorazrozszerzenie.flm"(np.duńskimodułjęzykowynazywasię DAN.flm".) Język Abyeksportowaćmodułjęzykowy,użytkownikmusiposiadaćuprawnieniaProjektantaobiektóww DynamicsNAV. Określajęzyk,wktórymJetbędziewyświetlałnagłówkiwbaziedanych,wtymnagłówkitabeli,póliwartości opcji. Uwierzytelnianie Określa,czynależyużyćuwierzytelnianiasystemuWindowsczyuwierzytelnianiaserwerabazydanych. Jeślibazaużytkownikaużywauwierzytelnianiaserwerabazydanych,możnawprowadzićnrIDużytkownikai hasło.jeśliktórekolwiekztychpólpozostanieniewypełnione,pojawisięmonitinformującyużytkownikao koniecznościpodaniapoświadczeńlogowaniadobazydanychpodczaspróbypołączeniasię. Połączenie Typserwera Określa,czyużytkownikłączysięzplikiemlokalnejbazydanych,serweremDynamicsNAVbazydanychlub serweremmicrosoftsqlserver. Serwer Określanazwęserweraobsługującegobazędanych. Bazadanych JeśliużytkownikużywaserweraMicrosoftSQLServer,należywpisaćwtymmiejscunazwębazydanych.

7 Jet Express 7 Jeśliużytkownikkorzystazlokalnegoplikubazydanych,należykliknąćprzyciskPrzeglądajiwyszukaćplik DynamicsNAVbazydanych,którymabyćużyty. Typsieci Określawłaściwyprotokółsieciowy. Firma OkreślafirmęużywanądomyślnieprzezprogramJet. Wyświetlanie Właściwościwyświetlaniaokreślają,wjakisposóbbędąwyświetlanetabeleipolawelementachinterfejsu użytkownikajet. Wyświetlajpustetabele Określa,czywyświetlaćtabelebezrekordów. Wyświetlajliczbęrekordów Określa,czywyświetlaćliczbęrekordówwkażdejtabeli. FormattabelipólwExcelu OkreślaformatidentyfikatorówtabeliipolapodczasichautomatycznegowpisywaniadoformułJet. Zaawansowane Algorytmwyszukiwaniaklucza Określaalgorytmużywanydowyborunajlepszegokluczapodczasprzeszukiwaniabazydanych. FolderC/Front Zastępujedomyślnykatalog,wktórymprogramJetwyszukujebibliotekC/Front,jeśliokreślono Zaawansowana konfiguracja Dynamic NAV Ustawienia dostępu użytkownika Serenic Navigator ProgramJetmamożliwośćzastosowaniaregułdostępuużytkownikaSerenicNavigatordowszystkichzapytań,które sąuruchamianeprzezużytkownika,wprzypadkuktórychmazastosowaniejednalubwięcejreguł.funkcjatamoże zostaćwłączonapoprzezzaimportowanietabelinavigatortojetbusobjects(navigatordoobiektów biznesowychjet)dobazydanychprogramunavigator. Konfigurowanieobiektówbiznesowych Dlakażdegozobiektówbiznesowychistniejezbiórregułmapowaniapólwtabeli NavigatortoJetBusObjects". Regułymapowaniapólokreślają,doktóregozpóliwktórejtabelizostanązastosowaneustawieniadostępu użytkownikadladanegoobiektubiznesowego.regułymapowaniapólmuszązostaćzaimportowanedoprogramu NavigatorręcznielubzapomocąobiektuDataport. Tabela NavigatortoJetBusObjects"zawiera5następującychpól: Nr pola Nazwa pola Typ danych 1 Nrtabeli Liczba całkowita Opis Numertabeliodpowiadającyobiektowibiznesowemu.

8 Jet Express 8 Nr pola Nazwa pola 2 Nrpola Liczba całkowita 3 Obiekt biznesowy 4 Typ obiektu 5 Nagłówek pola Typ danych Kod Opcja Tekst Opis Numerpolaodpowiadającyobiektowibiznesowemu. NrIDobiektubiznesowego.Będzietokod,np.GLACCOUNT,lubnumer wymiaru. Typobiektubiznesowegookreślonywpolu Obiektbiznesowy".Możetobyć kodlubwymiar. Nagłówekpolaokreślonywpolu Nrpola".Poletozostałoumieszczone wyłączniedlawygodyużytkownikainiejestużywaneprzezprogramjet. Poniższeprzykładyprzedstawiająwiersze,któredefiniująniektóremapowaniaObiektówbiznesowychażdotabeli K/GKonta: Nr tabeli Nr pola Obiekt biznesowy Typ obiektu 15 1 GLACCOUNT Kod Nr Nagłówek pola wymiar Wymiar Globalny1 Filtr Wierszepowyżejokreślajądwamapowaniapóldotabeli15( KontoK/G")wbaziedanych.Pierwszywiersz wskazuje,żeustawieniadostępuużytkownikadlaobiektubiznesowego GLACCOUNT"zostanązastosowanedopola Nr"wtabeli KontoK/G".Należyzauważyć,żetypobiektuto kod",aobiektbiznesowy(glaccount)mapuje bezpośredniodonazwyistniejącegoobiektubiznesowego. Drugiwierszwprzykładziematypobiektu wymiar".oznaczato,żewartośćwpolu Obiektbiznesowy"powinna zgadzaćsięznumeremwymiaru,wtymwypadku 1".Tenwierszwskazuje,żeUstawieniadostępuużytkownikadla wymiaru1lub PROGRAMU"wprzykładowejbaziedanychNavigatorzostanązastosowanedopola Wymiar Globalny1Filtr"wtabeli KontoK/G". Jeśliobiektbiznesowyniemapujebezpośredniodopolawtabeli,ustawieniadlategoobiektu biznesowegoniemogązostaćzastosowane.jesttospowodowanetym,żemapowaniapóldlatakich obiektówbiznesowychniemogązostaćzdefiniowaneprzyużyciustrukturytabelijakopisanopowyżej. Sytuacjataniewystępujeczęstowobrębiestandardowegozbioruobiektówbiznesowych Korzystanie z dodatku Jet z Citrix WAŻNE:ProgramJetniejestobsługiwanywśrodowiskuCitrix,jeślicałypulpitniejestzdalny. AbykorzystaćzJetzCitrix,należyprzestrzegaćnastępującychwskazówek: Całyobszarpulpitumusibyćzdalny. Jet,ExcelorazelementybazydanychklientamusząbyćzainstalowanenapulpicieCitrix. JeśliużytkownikkorzystazDynamicsNAV,klientClassicDynamicsNAVmusibyćzainstalowanynapulpicie Citrix. JeśliużytkownikkorzystazłączeniaOLE,sterownikOLEdlakonkretnejbazydanychmusizostać zainstalowanynapulpiciecitrix. JeśliużytkownikkorzystazODBC,źródłodanychODBCWindowsmusizostaćskonfigurowanenapulpicieCitrix. DodatekJetmusizostaćaktywowanywprogramieExceldlakażdegoużytkownika,któryzamierzazniego korzystać.abyuzyskaćwięcejinformacji,należyzapoznaćsięzdziałemaktywowaniejetreports(sektion 3.3).

9 Jet Express 9 4 Interfejs użytkownika programu Jet 4.1 Tryby raportu Projektuj Trybprojektowaniajestwykorzystywanydotworzeniaraportów.WtrybieprojektowaniawynikifunkcjiJetsą zoptymalizowanepodwzględemprędkości,coniedajegwarancjizwróceniapoprawnychwyników. Odśwież FunkcjaOdświeżuruchamiaraport,odświeżającwszystkiedanebezpośredniozbazydanych. 4.2 Księga Główna OtwieraJfx(Sektion4.3)wypełnionypustąfunkcjąGL. 4.3 Kreator funkcji Jet (Jfx) WintuicyjnysposóbumożliwiaużytkownikomJetumieszczaniefunkcjiwarkuszu. 4.4 Kreator tabel KreatortabeltworzytabelęprogramuExcelzwielutabelbazydanych,któramożeposłużyćjakopodstawadlatabeli przestawnychiwykresów. 4.5 Rozwiń Abyrozwinąć,należykliknąćprzycisk Rozwiń,którypojawiasięwkomórcezawierającejformułęJet,lub zaznaczyćkomórkę,anastępniewybieraćrozwiń Siatka rozwijania Siatkarozwijaniawyświetladanerozwijaniawsiatce,którapozwalaużytkownikowinagrupowanie,filtrowaniei sortowaniedanych. Widokfunkcjirozwiń Wsiatcerozwijaniamożnapersonalizowaćwynikirozwijania.Klikającprawymprzyciskiemnagłówekkolumny, użytkownikmożewybrać,którepolabędąwyświetlanewformularzudorozwijania.dodatkowomożnazmienić kolejnośćkolumn,przeciągającnagłówekkolumnydoodpowiedniejpozycji. Gdyformularzdorozwijaniajestzamknięty,pola,któresąobecniewidoczne,orazkolejnośćpólsąprzechowywane wwidokurozwijaniadlatabeli.przynastępnymrozwijaniuwtabelijedyniepola,którebyływcześniejwidoczne, będąwyświetlanewtejsamejkolejności. Analizowaniedanychwsiatcerozwijania Pootwarciuformularzadorozwijanianiewszystkierekordyzostanązaładowane.Podczasładowaniarekordóww lewymdolnymroguformularzapojawiasięwskaźnikpostępu.pozakończeniuładowaniarekordówwyświetlona zostaniełącznaliczbapobranychrekordów.podczasładowaniarekordówmożnaprzeprowadzićgrupowanie, filtrowanieisortowanie. DynamicsNAVorazsiatkarozwijania

10 Jet Express 10 WartościpolaFlowniesąpoczątkowozaładowanewsiatcerozwijania.AbyzaładowaćwartościdlaPolaFlow, kliknijprzyciskodświeżznajdującysięwnagłówkukolumny.niemożnazaładowaćwartościpolaflow,dopókinie pobranowszystkichrekordówrozwijania. 4.6 Sprawdź błędy SprawdzaniebłędówpomagaprzydiagnozowaniubłędówfunkcjiJet.GdywynikiemdziałaniafunkcjiJetbędzie błąd,wkomórcearkuszazawierającejfunkcjępojawisiękomunikat#wartość!.abydebugowaćfunkcję,należy wybraćkomórkęzawierającąbłądiwybraćopcjęsprawdźbłędy.zostaniewyświetlonykomunikatobjaśniający problem.

11 Jet Express 11 5 Materiały dodatkowe 5.1 Funkcja NL =NL(Co, Tabela, Pole, FiltrPola1, Filtr1,..., FiltrPola10, Filtr10) Cel:Zwracapolalubkluczerekorduztabeliwoparciuofiltry. Parametr Zwróć Opis Określa,cojestzwracane. Argument "Link" "Tabela" "PoleLink" "LinkSumy" "PoleFlow" Opis Zwracawartośćciągu,któramożezostaćużytajakofiltrwinnejfunkcji NL.WięcejinformacjiwLinkowaniedoinnychtabeliprzyużyciu Link=('Prostelinkowanie'inderonline-dokumentation). TworzyobiekttabeliExcelwoparciuozwróconewartościpól. PozostawieniepustegoargumentuPolepowodujezwracaniewszystkich pól.należyużyćpamięcipodręcznejpola,abyzwrócićwielepól. Zwracaciągużytydopobraniapolazlinkowanejtabeliwfunkcji NL(Tabela). Zwracaciągużytydopobraniasumypolazlinkowanejtabeliwfunkcji NL(Tabela). ZwracaciągużytydopobraniaPolaFlowztabeligłównejwfunkcji NL(Tabela).FiltryFlowwtejfunkcjisąstosowanetylkodookreślonego PolaFlow,aniedozapytanianadrzędnego. Tabela Pole PoleFiltra1 Nazwa,numerlubnagłówektabeli. Zwracanenazwa,numerlubnagłówekpola.DlaużytkownikówDynamicsNAVmożetobyć równieżzaawansowanywymiar. Abyzwrócićpamięćpodręcznąpola,należyokreślićtablicępól. PamięćpodręcznapolamożezostaćużytazfunkcjąNL(Tabela),gdyużytkownikchce zobaczyćtylkoniektórepolaztabeli.funkcjanlużytazpamięciąpodręcznązwrócitylko unikalnekombinacjewartościpólzpamięcipodręcznejpola. Nazwapierwszegopola,wedługktóregoodbywasięfiltrowanie.DlaużytkownikówDynamics NAVmożetobyćrównieżzaawansowanywymiar.Następującespecjalnewartościsą dozwolonejakoargumentypolafiltra. PoleFiltra "Firma="lub0 "LinkPełny=" "Limit=" "Filtry=" "Nagłówki=" Opis ZamieniadomyślnąfirmęnafirmęokreślonąprzezargumentFiltr. Powiążtabelępodstawowąztąokreślonąprzezargumentfiltraw celuodzyskaniadanych.abyuzyskaćwięcejinformacji,zobacz Odzyskiwaniepólspecjalnychzlinkówzagnieżdżonych (Tabela)(Sektion5.1.2). Ograniczaliczbęzwracanychrekordówlubwartościdoliczby określonejwargumenciefiltr.więcejinformacjiwograniczanie liczbyrekordówwkwerendzie(sektion ). Określazestawfiltrówdlakwerendyzużyciemtablicyfiltrów określonychprzezargumentfiltr.więcejinformacjiwokreślanie więcejniżdziesięciufiltrówwfunkcjinl(sektion ). Zamienianagłówkipólnatablicęnagłówkówokreślonąprzez

12 Jet Express 12 Parametr Opis "UkryjSumy=" "NazwaTabeli=" argumentfiltr.doużytkuzfunkcjąnl(tabela). GdywartośćargumentuFiltrtoPRAWDA,ukrywawierszsum stworzonyprzezfunkcjęnl(tabela). OkreślanazwęwparametrzeFiltrjakotę,którejnależyużyćdla obiektutabeliexcelstworzonegoprzezfunkcjęnl(tabela).użyj tego,abyodnieśćsiędotabeliponazwieztabeliprzestawnej. Filtr1 PoleFiltraN FiltrN WartośćfiltradozastosowaniadoPoleFiltra1. TaksamojakPoleFiltra1.Możnaokreślićdo10parpolaifiltra.Jeśliużytkownikokreśliwiele filtrów,sąonepołączonelogicznymi. TaksamojakFiltr1,alestosujesiędoPoleFiltraN Filtrowanie danych Filtry pustych pól CzasamiużytkownikmożefiltrowaćfunkcjęNL(Sektion5.1)woparciuoinnąwartość,któramożebyćpusta. FunkcjaNLniepozwalaużytkownikowinaokreśleniepustychfiltrów.Jeśliużytkownikwypełniargument Pola Filtr('FunkcjaNL'inderonline-dokumentation)ipozostawiodpowiadającyargumentFiltr('FunkcjaNL' inderonline-dokumentation)pusty,pojawisiękomunikatobłędzie#wartość. Załóżmy,żewartośćwkomórceC4pochodzizinnejfunkcjiJeticzasamijestpusta.Wtakimprzypadkuużytkownik możeużyćdwóchpojedynczychcudzysłowów(')poobustronachwartościfiltra.możnaużyćnastępującejformuły. =NL( Pierwszy", Element", Opis", Numer elementu", &C4&"'") Chociażformułętrochętrudnoodczytać,umieszczaonapojedynczycudzysłów(')pokażdejstronieodwołaniado komórkic4.jeślic4zawierawartośćelement1,filtrwynikowytoelement1.jeślikomórkac4jestpusta,wynikto dwapojedynczecudzysłowy,któresąważnymfiltremdlapustychpól. C4.Funkcjaprzybieranastępującąpostać. =NL( Pierwszy", Element", Opis", Numer elementu", &C4) Znaki specjalne w filtrze Znakitakiejak umożliwiatraktowaniefiltrajakociąguznakówijegowłaściwesprawdzenie. Naprzykład,jeśliużytkownikchcefiltrowaćdanewgklienta,którynazywasię"John(Houston)",musiumieścić =NL("Wiersze","Faktura JeślinazwiskoJohn(Houston)znajdujesięwsąsiedniejkomórce,takąpostaćbędziemiałaodpowiedniaformuła korzystającazodwołaniadokomórki: =NL("Wiersze","Faktura Jeśliużytkownikchcepołączyćrazemkilkawartościfiltrów,którezawierająznakispecjalne,należyumieścićkażdy elementfiltruwpojedynczymcudzysłowie('). Przykład:załóżmy,żeużytkownikchcefiltrowaćdanewgklienta,którynazywasię"JohnA.M."lub"Ben&Jerrys". NależyużyćlogicznegoLUB( formułapokazuje,jakwpoprawnysposóbzdefiniowaćfiltr. =NL("Wiersze","Faktura sprzedaży","nr","klient","'john A.M.' 'Ben & Jerrys'") Ponownietenazwymogąpochodzićzodwołańdokomórek.Odpowiedniaformułazodwołaniamidokomórek

13 Jet Express 13 znajdujesięponiżej. =NL("Wiersze","Faktura sprzedaży","nr","klient","'"&c3&"' '"&C4&"'") Określanie więcej niż dziesięciu filtrów w funkcji NL ZapisFiltry=pozwalanaużyciezakresudookreśleniafiltrówwformułachNL(Sektion5.1).Tozkoleipozwala naużycieponad10parpolefiltra('funkcjanl'inderonline-dokumentation)/filtr('funkcjanl'in deronline-dokumentation),sprawia,żeprojektraportujestbardziejoczywistyiułatwiapóźniejszedodawanie filtrówdoraportu. Abyużyćtejfunkcji,należyokreślićPolaFiltrawkolumniewExceluorazodpowiedniewartościfiltrawsąsiedniej kolumniepoprawejstronie.następnienależyokreślićtablicękomórek,którazawierazarównopolafiltra,jakifiltry wparametrzefiltrwystępującympozapisiefiltry=,jakponiżej: =NL("Wiersze","Faktura sprzedaży",,"filtry=",$b$2:$c$4) Ograniczanie liczby rekordów w kwerendzie Możnaograniczyćliczbęrekordów,którezwrócifunkcjaNL(Sektion5.1)poprzezwprowadzeniezapisuLimit=w jednymzparametrówpolefiltra('funkcjanl'inderonline-dokumentation)iwprowadzeniemaksymalnej liczbywodpowiednimparametrzefiltr('funkcjanl'inderonline-dokumentation). Poniższyprzykładpokazuje,jakotrzymaćnazwiskaklientówzdziesięciomanajwiększymiwartościamisprzedaży. =NL("Wiersze","Klient","Nazwisko","-Sprzedaż ($)","*","Limit=",10) Pobieranie specjalnych pól za pomocą NL(Tabela) Pobieraniewartościpólzlinkowanychtabeli Składniapobieraniawartościpólzlinkowanychtabeliwyglądanastępująco: =NL("Tabela","Tabela1",{"Tabela1Pole","PoleLink([Tabela2], [Tabela2Pole2])"},"Link=","Tabela2","Tabela2Pole1","=Tabela1Pole") TafunkcjapobierawartośćTabela1PolezTabeli1ipierwsząwartośćTabela2Pole2zTabeli2dlakażdegorekordu ztabeli1,gdziewartośćtabela2pole1byłazgodnazwartościątabela1pole. FunkcjaNL(PoleLink) Abyuprościćpobieraniepólzlinkowanychtabeli,wprowadzonofunkcjęNL(PoleLink).SkładniaNL(PoleLink) wyglądanastępująco: =NL("PoleLink","Tabela2","Tabela2Pole") FunkcjatamożezostaćprzywołanawparametrzePolefunkcjiNL(Tabela)zamiastwpisywanajejręczniew formulepolelink(). Pobieraniesumpólzlinkowanychtabeli Składniapobieraniasumpólzlinkowanychtabeliwyglądanastępująco: =NL("Tabela","Tabela1",{"Tabela1Pole","LinkSumyy([Tabela2],[Tabela2Pole2],[Tabela2Pole3], [A*])"},"Link=","Tabela2","Tabela2Pole1","=Tabela1Pole") FunkcjatapobierawartośćTabela1PolezTabeli1isumęwartościzTabela2Pole2dlakażdegorekorduzTabeli1, gdziewartośćtabela2pole1jestzgodnazwartościątabela1poleorazgdziewartośćtabela2pole3zaczynasięna A. FunkcjaNL(LinkSumyy) Abyuprościćpobieraniesumyzlinkowanychtabeli,wprowadzonofunkcjęNL(LinkSumyy).Składnia

14 Jet Express 14 NL(LinkSumyy)wyglądanastępująco: =NL("LinkSumyy","Tabela2","Tabela2Pole2","Tabela2Pole3","A*") FunkcjatamożezostaćprzywołanawparametrzePolefunkcjiNL(Tabela)zamiastwpisywanajejręczniew formulelinksumyy(). PobieraniePolaFlowzFiltramiFlow SkładniaPolaFlow,użytawargumenciePolefunkcjiNL(Tabela),pozwalanapobraniePolaFlowzokreślonym zestawemfiltrówflowzastosowanymtylkodotegopola: =NL("Tabela","Klient",{"Nazwa","PoleFlow([Sprzedaż],[FiltrDaty],[1/1/10..12/31/10])"}) PierwszymargumentemjestPoleFlowdopobrania,ponimnastępujedowolnaliczbapar PoleFiltraFlow/FiltrFlow. JakiekolwiekFiltryFlowstosowanedoogólnegozapytania,tj.funkcjaNL(Tabela)zostanątakże zastosowanedopól,któresąokreśloneprzyużyciuskładnipolaflow. FunkcjaNL(PoleFlow) AbyuprościćpobieraniePolaFlow,zostaławprowadzonafunkcjaNL(PoleFlow).SkładniaNL(PoleFlow)wygląda następująco: =NL("PoleFlow","Klient","Sprzedaż","FiltrDaty","1/1/10..12/31/10") FunkcjatamożezostaćprzywołanawparametrzePolefunkcjiNL(Tabela)zamiastwpisywanajejręczniew formulepoleflow(). Odzyskiwaniepólspecjalnychzlinkówzagnieżdżonych Wartościisumypólmogązostaćodzyskanezpowiązanychtabelizagnieżdżonychwnastępującysposób: =NL("Tabela","Cust. Ledger Entry",{"Entry No.","PoleLink([Customer Posting Group], [Code])"},"LinkPełny=","Customer","No.","=Customer No.","LinkPełny=","Customer Posting Group","Code","=Customer Posting Group") TafunkcjaumożliwiodzyskaniewszystkichwartościzpolaNumerztabeliWpisdoRejestruKlientóworazpola KodztabeliGrupaNadawczaKlienta,którajestpołączonaprzeztabelęKlient. Odzyskiwaniepólspecjalnychzwielutabel Wartościisumypólmogąrównieżzostaćodzyskanezwielutabelpowiązanychztabeląpodstawowąw następującysposób: =NL("Tabela","Customer",{"No.","PoleLink([Customer Posting Group],[Code])","LinkSumy([Cust. Ledger Entry],[Amount])"},"LinkPełny=","Cust. Ledger Entry","Customer No.","=No.","LinkPełny=Customer","Customer Posting Group","Code","=Customer Posting Group") TafunkcjaumożliwiodzyskaniewszystkichwartościzpolaNumerztabeliKlient,wartościzpolaKodztabeli GrupaNadawczaKlientaorazsumywartościzpolaKwotaztabeliWpisdoRejestruKlientów.Zarównotabela GrupaNadawczaKlientajakitabelaWpisdoRejestruKlientówsąpołączoneztabeląKlient Sortowanie WedługustawieńdomyślnychwynikizwracaneprzezfunkcjeJetsąsortowanewporządkurosnącymwoparciuo zwróconewartości;możnazmienićdomyślnesortowanieisortowaćwoparciuowartościdowolnegopolawtabeli,z którejzwracanesądane. Abysortowaćdanewporządkurosnącym,należyumieścićnazwępolapoprzedzonąznakiem"+"wparametrze PoleFiltra('FunkcjaNL'inderonline-dokumentation).

15 Jet Express 15 Abysortowaćwporządkumalejącym,należyumieścićnazwępolapoprzedzonąznakiem" ". ArgumentFiltr('FunkcjaNL'inderonline-dokumentation)PolaFiltrajestrównieżwymagany.Jeśli użytkownikchceposortowaćwgpolabezfiltrowania,należyumieścić"*"wodpowiednimfiltrze. NastępującafunkcjaNL(Sektion5.1)sortujewgNazwyFirmyifiltrujewgNazwyFirmypocząwszyodliteryB. =NL("Tabela","Klienci","+NazwaFirmy","B*") NastępującafunkcjaNLsortujewartościpolaFakturaIDproduktuwgwartościpolaIDklientawporządku rosnącym,anastępniewgwartościpolailośćwporządkumalejącym. =NL("Tabela","Faktury","IDproduktu","+IDklienta","*","-Ilość","*") 5.2 Funkcja GL Funkcja GL w Dynamics NAV =GL(Co, Konto, DataPoczątkowa, DataKońcowa, Widok, Wym1, Wym2, Wym3, Wym4, CentrumKompetencyjne, Firma, Zastrzeżony, WyłączZapisZamykający, Zastrzeżony, Zastrzeżony, Zastrzeżony, Zastrzeżony, Zastrzeżony, Zastrzeżony, PokażZapytanie, Zastrzeżony, ŹródłoDanych) Cel:Zwracabudżet,saldo,zmianęnetto,operacjedebetoweikredytowedlajednegolubkilkukontKsięgiGłównej. Należyużyćdefinicjifunkcjipowyżejdookreśleniakolejnościparametrówopisanychponiżej.Parametry oznaczonejakozastrzeżonyniesąużywane. Parametr Zwróć Konto DataPoczątkowa DataKońcowa Widok Wym1 Wym2 Wym3 Wym4 CentrumKompetencyjne Budżet Opis Określa,cozwracafunkcjaGL.OpcjetoSaldo,Budżet,Operacjekredytowe luboperacjedebetowe. Numerkonta,filtrlubzakresK/G.Jeśliużytkownikokreślipojedyncze kontopodsumowujące,zwracawartośćtegokonta.jeśliużytkownikokreśli wielekontlubzakreskont,kontapodsumowująceniebędązaliczonedo wyniku. Określadatępoczątkowątransakcji,którebędąwłączonedowyników.Aby uzyskaćsaldokontadlakonkretnejdaty,należypozostawićpole DataPoczątkowapuste.Abyuzyskaćzmianęnettodlakonta,należyużyć SaldaiokreślićzarównoDatęPoczątkową,jakiDatęKońcową. Określadatękońcowątransakcji,którebędąwłączonedowyników. WidokanalizyK/Gdoużycia.Jeślipolepozostaniepuste,Widokanalizy niebędzieużywany. Filtrdlapierwszegowymiaruwidokuanalizy.JeśliargumentWidokjest pusty,tojestfiltrdlawymiaruglobalnego1. Filtrdladrugiegowymiaruwidokuanalizy.JeśliargumentWidokjest pusty,tojestfiltrdlawymiaruglobalnego2. Filtrdlatrzeciegowymiaruwidokuanalizy. Filtrdlaczwartegowymiaruwidokuanalizy. Filtrdlacentrumkompetencyjnego. Filtrbudżetu.Należypozostawićpolepustedlawszystkichbudżetów.Nie jestużywane,oileniesązwracanebudżety.

16 Jet Express 16 Parametr Firma WyłączZapisZamykający PokażZapytanie Opis Nazwafirmy.Jeślitenparametrjestpusty,używanajestdomyślnie ustawionafirma. "Prawda",abywyłączyćtransakcjezdatyzamknięcia.Ustawieniedomyślne to"fałsz". "Prawda",abypokazaćciągfinhlink,którybędzieużytydorozwijania. Ustawieniedomyślneto"fałsz". Źródłodanych 5.3 Filtrowanie Nazwaźródładanych.Jeślitenparametrjestpusty,używanejest domyślnieustawioneźródłodanych. Znaczenie Symbol Przykładowe wyrażenie Równe Brak 377 NIEBIESKI Pobranerekordy Tezwartościąpola377 TezwartościąpolaNIEBIESKI Różneod <> <>0 Tezwartościamipólróżnymiod0 I & >1000&<2000 Tezwartościamipólwiększymiod1000 imniejszymiod2000 Lub Tezwartościamipólrównymi1000lub 2000 Większeod > >1000 Tezwartościamipólwiększymiod1000 Większeodlub równe >= >=1000 Tezwartościamipólwiększymiodlub równymi1000 Mniejszeod < <1000 Tezwartościamipólmniejszymiod 1000 Mniejszeodlub równe <= <=1000 Tezwartościamipólmniejszymiodlub równymi1000 Zakres Tezwartościamipólpomiędzy1000a 2000,włącznie Tezwartościamipóldo1000włącznie Tezwartościamipólrównymi1000lub więcej Symbol wieloznaczny * *co* *co co* Tezwartościamipólzawierającymi"co" Tezwartościamipólkończącymisięna "co" Tezwartościamipólrozpoczynającymi sięod"co" Symbol wieloznaczny pojedynczegoznaku Kolejność wykonywania działań? Hans?n TezwartościamipóltakimijakHanson lubhansen () 30 (>10&<20) Tezwartościamipólrównymi30LUB wartościamipólwiększymiod10i mniejszymiod20 Ignorujznaki TezwartościąpolaA&B

17 Jet Express 17 Znaczenie Symbol Przykładowe wyrażenie specjalne Pobranerekordy '' 'A&B' 'C&D' Tezwartościamipóltakimijak lokalizacja,lokalizacjalub Lokalizacja 5.4 Skróty klawiaturowe WJetdostępnesąnastępująceskrótyklawiaturowe: Skrót Dostępnyz Działanie F1 Komponentyinterfejsuużytkownika Wyświetlapomoc kontekstową F4 Jfx Przełączatryb adresowaniaodwołania dokomórki F6 Komponentyinterfejsuużytkownikaz wyszukiwaniemwartości Wyświetla wyszukiwaniewbazie danych 5.5 Automatyczne formatowanie raportu Automatycznazmianarozmiaru Niektórewartościdanychmajązmiennądługość,copowoduje,żeprzeduruchomieniemraportuniewiadomo,jak szerokapowinnabyćkolumna.jeślikolumnaniejestwystarczającoszeroka,abywyświetlićdane,excelalbo wyświetli########,albopokażejedynietęczęśćdanych,któramieścisięwkomórce. Dopasuj Kolumnamożezostaćautomatyczniesformatowanawtakisposób,abydopasowaćsiędonajszerszejporcjidanych, którajestwniejzawarta,poprzezumieszczeniesłowakluczowegodopasujwwierszu1wtejkolumnie.wysokość wierszamożezostaćsformatowanawpodobnysposób,tylkożesłowokluczowedopasujbędzieumieszczonew KolumnieAwiersza,którymazostaćsformatowany. Automatyczneukrywanie Niektóretreściskoroszytumogąbyćpotrzebnedoprojektowaniaraportu,aleichobecnośćwtrybieraportu ('Trybyraportu'inderonline-dokumentation)jestniepożądana. UkryjiUkryjArkusz KolumnalubwierszmogązostaćautomatycznieukrytepoprzezumieszczeniesłowakluczowegoUkryjwWierszu1 ukrywanejkolumnylubwkolumnieaukrywanegowiersza.abyautomatycznieukryćcałyarkusz,możnadodać polecenie+ukryjarkuszdokomórkia1takiegoarkusza.podczasuruchomieniaraportujetukryjewybranego wiersze,kolumnylubarkusze. 5.6 Dystrybucja raportów Opcje raportu DowyświetleniaoknaOpcjeraportuwtrakciekorzystaniazraportunależyużyćnastępującychznacznikówarkusza: Opcja,TytułiWartość. Każdywierszarkuszazawierającyopcję,któramasiępojawićwoknieOpcjeraportu,musizawieraćznacznik Opcja

18 Jet Express 18 wkolumniea.kolumnazawierającatytułyopcjimusizawieraćznaczniktytułwwierszu1.kolumnazawierająca rzeczywistewartościopcji,doktórychużytkownikpowiniensięodnieśćwraporcie,musizawieraćznacznik Wartośćwwierszu1.ObszarywspólnydlawierszyOpcjiorazkolumnTytułiWartośćudostępniaopcjeraportu. Następującatabelastanowiprostyprzykład: A B C 1 Auto+Ukryj+Wartości Tytuł Wartość 2 Opcja Klient * 3 Opcja Otwórz PRAWDA Kiedyużytkownikuruchamiaraportzopcjamiraportu,zostaniewyświetloneoknoOpcjeraportu. Jeśliopcjeraportuznajdująsięnaarkuszu,którychcemyukryćprzedużytkownikiem,należydopisać +UkryjArkuszdoznacznikawkomórceA1.

19 Jet Express 19 6 Indeks #Wartość!,10 Aktywacja,5 Auto,17 Autodopasowanie,17 Automatyczneformatowanieraportu,17 Automatyczniesprawdzajbłędyraportu,5-6 Bazadanych,6 Błąd,10 Budżet,15-16 CentrumKompetencyjne,15-16 Citrix,8 Co,11-12,15-16 DataKońcowa,15-16 DataPoczątkowa,15-16 Dopasuj,17 Dziennik,5-6 Excel,3 Express,3 Filtr,11-12 FiltrFlow,13-14 Filtrowanie,16-17 Filtrowaniedanych Filtrypustychpól,12 Znakispecjalnewfiltrze,12-13 OkreślaniewięcejniżdziesięciufiltrówwfunkcjiNL,13 Ograniczanieliczbyrekordówwkwerendzie,13 Filtry,11-12 Filtrypustychpól,12 Firma,15-16 FunkcjaGL FunkcjaGLwDynamicsNAV,15-16 FunkcjaGLwDynamicsNAV,15-16 FunkcjaNL,11-12 FunkcjaNL FunkcjaNL,11-12 PobieraniespecjalnychpólzapomocąNL(Tabela),13-14 Sortowanie,14-15 I,16-17 InformacjeoJet,3 Instalacjaikonfiguracja Skróconainstrukcjainstalacji,4 Wymaganiawstępne,4-5 Jet-instalacja,5 Interwał,16-17

20 Jet Express 20 Jet-instalacja,5 Język,5-6 Konfiguracja,6 KonfiguracjaprogramuJet Ustawieniaogólne,5-6 KorzystaniezdodatkuJetzCitrix,8 KonfigurowanieźródładanychDynamicsNAV,6-7 Konto,15-16 KorzystaniezdodatkuJetzCitrix,8 KreatorfunkcjiJet(Jfx),9 Kreatortabel,9 KsięgaGłówna,9 Limitrekordówskanowanych,5-6 Limitrekordówwyświetlanych,5-6 Link,11-12,13-14 LinkSumy,13-14 Lub,16-17 MicrosoftExcel,3 Mniejszeod,16-17 Mniejszeodlubrówne,16-17 Nagłówki,11-12 Odśwież,9 Ograniczanieliczbyrekordówwkwerendzie,13 OkreślaniewięcejniżdziesięciufiltrówwfunkcjiNL,13 Opcjeraportu,17-18 OptymizacjaNF,5-6 PobieraniespecjalnychpólzapomocąNL(Tabela),13-14 Połączenie,6 PoleFiltra,11-12 PoleFlow,13-14 PoleLink,13-14 Równe,16-17 Różneod,16-17 Rejestrowanie,5-6 Rozwiń,9 Rozwiń Rozwiń,9 Siatkarozwijania,9-10 Siatkarozwijania,9-10 Skróconainstrukcjainstalacji,4 Skrótyklawiaturowe,17 Sortowanie,14-15 Sprawdźbłędy,10 Tabela,11-12 Trybprojektowania,9 Trybraport,9

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX WebInterface 2 Czerwiec 2015 Copyright TRX Dotyczy programu WebInterface 2 w wersji 2.1.0.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo