Jet Express 1. 1 Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jet Express 1. 1 Spis treści"

Transkrypt

1 Jet Express 1 1 Spis treści 1. Spistreści InformacjeoJet 3 3. Instalacjaikonfiguracja Skróconainstrukcjainstalacji Wymaganiawstępne Jet-instalacja KonfiguracjaprogramuJet Ustawieniaogólne Ustawieniaźródełdanych KonfigurowanieźródładanychDynamicsNAV ZaawansowanakonfiguracjaDynamicNAV UstawieniadostępuużytkownikaSerenicNavigator KorzystaniezdodatkuJetzCitrix 8 4. InterfejsużytkownikaprogramuJet Trybyraportu KsięgaGłówna KreatorfunkcjiJet(Jfx) Kreatortabel Rozwiń Siatkarozwijania Sprawdźbłędy Materiałydodatkowe FunkcjaNL Filtrowaniedanych Filtrypustychpól Znakispecjalnewfiltrze OkreślaniewięcejniżdziesięciufiltrówwfunkcjiNL Ograniczanieliczbyrekordówwkwerendzie PobieraniespecjalnychpólzapomocąNL(Tabela) Sortowanie 14-15

2 Jet Express FunkcjaGL FunkcjaGLwDynamicsNAV Filtrowanie Skrótyklawiaturowe Automatyczneformatowanieraportu Dystrybucjaraportów Opcjeraportu Indeks 19-21

3 Jet Express 3 2 Informacje o Jet CzymjestJet? JetjestdodatkiemdoprogramuMicrosoftExcel,któryintegrujeplikiprogramuExcelzbaządanychużytkownika, umożliwiająctworzenieraportówzapomocąpodstawowychfunkcjiarkuszy.funkcjepobierajądanebezpośrednioz bazydanych,dlategozamiastkopiowaniaiwklejaniainformacjiwystarczyodświeżyćdanebezpośredniow programieexcel.więcejinformacjinatematfunkcjijetmożnaznaleźćwczęścimateriałydodatkowe. Podstawowawymaganawiedza AbykorzystaćzJetwymaganejestdoświadczeniewpracyzprogramemMicrosoftExcel,wtymposiadaniewiedzy natemattworzeniaodwołańdokomórkiifunkcjiarkusza.niezbędnajesttakżepodstawowaznajomośćstruktury bazydanychużytkownika.

4 Jet Express 4 3 Instalacja i konfiguracja 3.1 Skrócona instrukcja instalacji WAŻNE:Należyupewnićsię,żeużytkownikposiadauprawnieniaadministratoraprzedrozpoczęciem instalacji. 1. UruchomJetExpressplikinstalacyjny. 2. DodatekJetExpresszostanieautomatycznieuruchomionywExceludlabieżącegoużytkownikapo zakończeniuinstalacji.abyaktywowaćdodatekdladodatkowychużytkowników,należyzapoznaćsięzsekcją AktywacjaJetExpress('Jet-instalacja'inderonline-dokumentation). 3. NależytakżezapoznaćsięzdodatkowymiWarunkamiwstępnymi(Sektion3.2)dlaodpowiedniegotypu bazydanychużytkownika. 4. SkonfigurujpołączeniezbaządanychwUstawieniachźródładanych(Sektion3.4.2). 3.2 Wymagania wstępne Wszyscyużytkownicy Wspieranesystemyoperacyjne MicrosoftWindowsXP MicrosoftWindowsServer2003 MicrosoftWindowsVista MicrosoftWindowsServer2008 MicrosoftWindows7 ObsługiwanewersjepakietuMicrosoftOffice MicrosoftOffice2007 MicrosoftOffice2010(wersje32-bitowei64-bitowe) Obsługiwanebazydanych MicrosoftDynamicsNAVwersja6.0(wykonywalne)inowsze DynamicsNAVUżytkownicy PrzedrozpoczęciemkorzystaniazJetExpressrazemzDynamicsNAV,należyzainstalowaćnastępujące oprogramowaniedodatkowe: KlientDynamicsNAVClassic,wersja6.0lubnowsze. NależyzainstalowaćklientaDynamicsNAVClassic,takżedlaużytkownikówDynamicsNAVRTC2009. KoniecznemożebyćtakżezainstalowaniezgodnejwersjiC/FRONT,którajestzałączonadoDynamicsNAVSDK. Niejesttokoniecznewwiększościprzypadków,ponieważJetzawierawymaganąwersjęC/FRONTdlawszystkich wersjigłównychidodatkówservicepackdynamicsnav. PliklicencyjnyDynamicsNAV,któryzezwalanaużycieC/FRONT,musizostaćzapisanyjakoFIN.FLFwfolderze programuklientadynamicsnavkażdejstacjiroboczej,którakorzystazjet. DynamicsNAVZabezpieczenia AbykorzystaćzJet,użytkownikmusimiećprzydzielonąrolęwDynamicsNAVbezokreślonychograniczeńfirmy, któraumożliwiaczytanieobiektutabelifirmyidanychtabeli.użytkownikmusitakżeprzeczytaćuprawnienia dostępudowszystkichtabel,zktórychsporządzanebędąraporty.

5 Jet Express 5 DynamicsNAVFiltryzabezpieczeńniesąautomatyczniestosowaneprzezC/FRONT,jednaknieistnieje możliwośćodczytaniadanychpozaograniczeniamifiltrówbezpieczeństwa.wtakimprzypadkuwyświetlony zostaniekomunikatobłędzie. 3.3 Jet - instalacja JeśliużytkownikkorzystazsystemuWindowsVistalubnowszychwersji,należykliknąćprawymprzyciskiemmyszki naplikwykonywalnyinstalatoraiwybraćzmenu Uruchomjakoadministrator"Należywykonaćtęczynnośćnawet jeżeliużytkownikjestzalogowanyjakoadministrator,abyuruchomićinstalacjęzpodniesieniemuprawnień. MożnadokonaćuaktualnieniaJetbezkoniecznościodinstalowywaniapoprzednichwersji. AktywacjaJetExpress DodatekJetExpressmusizostaćaktywowanywExceludlakażdegoużytkownika,któryzamierzazniegokorzystać. NajprostszymsposobemnaaktywowaniejestwybranieopcjiAktywujzmenuProgramuJetExpress.Możnatakże dokonaćręcznejaktywacji,wykonującnastępującekroki: 1. OtwórzoknoDodatkiwExcel. 2. KliknijprzyciskPrzeglądajiwyszukajfolderprogramowy JetReports". 3. WybierzJetReports.xlam. 4. Jeślipojawisięmonit,kliknijTakabynadpisaćplik,anastępniewybierzOK. Jeśliaktywacjasiępowiedzie,wstążkaJetReportspojawisięwprogramieExcel. 3.4 Konfiguracja programu Jet Ustawienia ogólne Ustawieniaogólnetopreferencjeużytkownikaorazinneustawieniadotyczącewszystkichelementówaplikacji, którewpływająnafunkcjonowanieprogramujet. Język JęzykinterfejsuużytkownikaJet Ogólne Limitrekordówwyświetlanych Maksymalnaliczbawyświetlanychrekordów,którezostanąodnalezionepodczaswyszukiwania. Limitrekordówskanowanych Maksymalnaliczbarekordów,którezostanązeskanowanewceluodnalezieniawartościpodczasprzeprowadzania wyszukiwania. Automatyczniesprawdzajbłędyraportu Warunkuje,czyJetautomatycznieskanujeraportwposzukiwaniubłędów#WARTOŚĆ!pouruchomieniu raportóworazczywyświetlakomunikatdiagnostyczny. Zaawansowane Pokażostrzeżenietrybuzgodności Warunkuje,czyprogramJetwyświetlikomunikatzostrzeżeniemoproblemachzwiązanychzuruchamianiem programuexcelwtrybiezgodności. Pokażostrzeżeniemodułujęzykowego

6 Jet Express 6 Warunkuje,czyprogramJetwyświetliostrzeżeniewprzypadkuwyborujęzykadlaźródładanychDynamicsNAV, dlaktóregoodpowiadającymodułjęzykowyniezostałjeszczewyeksportowany. WłączdziennikzdarzeńJet Warunkuje,czydziałaniabędązapisywanewdziennikuzdarzeńwplikuwokreślonymkatalogu Ustawienia źródeł danych Ustawieniaźródładanychsąwykorzystywanedodefiniowaniapołączeniazbaządanychużytkownika. Pouzupełnieniuinformacjiniezbędnychdonawiązaniapołączeniamożnazweryfikowaćpołączenie,klikając przycisktestujpołączenie Konfigurowanie źródła danych Dynamics NAV Ogólne FolderklientaNavision Określafolder,któryzawieraklientaDynamicsNAV,fin.exelubfinsql.exe.PliklicencjiDynamicsNAVpowinien znajdowaćsięwtymfolderzeimiećnazwę fin.flf". Foldermodułujęzykowego Określafolder,któryzawieramodułyjęzykoweDynamicsNAVużytkownika. Jetmożeużywaćtabel,póliwartościopcjiwjęzykuużytkownika,jeślimodułjęzykowyzostaniewyeksportowany zdynamicsnavizostanieokreślonyfolder,którygozawiera.modułjęzykowypowinienmiećtęsamąnazwę,co trzyliterowykodjęzykowyorazrozszerzenie.flm"(np.duńskimodułjęzykowynazywasię DAN.flm".) Język Abyeksportowaćmodułjęzykowy,użytkownikmusiposiadaćuprawnieniaProjektantaobiektóww DynamicsNAV. Określajęzyk,wktórymJetbędziewyświetlałnagłówkiwbaziedanych,wtymnagłówkitabeli,póliwartości opcji. Uwierzytelnianie Określa,czynależyużyćuwierzytelnianiasystemuWindowsczyuwierzytelnianiaserwerabazydanych. Jeślibazaużytkownikaużywauwierzytelnianiaserwerabazydanych,możnawprowadzićnrIDużytkownikai hasło.jeśliktórekolwiekztychpólpozostanieniewypełnione,pojawisięmonitinformującyużytkownikao koniecznościpodaniapoświadczeńlogowaniadobazydanychpodczaspróbypołączeniasię. Połączenie Typserwera Określa,czyużytkownikłączysięzplikiemlokalnejbazydanych,serweremDynamicsNAVbazydanychlub serweremmicrosoftsqlserver. Serwer Określanazwęserweraobsługującegobazędanych. Bazadanych JeśliużytkownikużywaserweraMicrosoftSQLServer,należywpisaćwtymmiejscunazwębazydanych.

7 Jet Express 7 Jeśliużytkownikkorzystazlokalnegoplikubazydanych,należykliknąćprzyciskPrzeglądajiwyszukaćplik DynamicsNAVbazydanych,którymabyćużyty. Typsieci Określawłaściwyprotokółsieciowy. Firma OkreślafirmęużywanądomyślnieprzezprogramJet. Wyświetlanie Właściwościwyświetlaniaokreślają,wjakisposóbbędąwyświetlanetabeleipolawelementachinterfejsu użytkownikajet. Wyświetlajpustetabele Określa,czywyświetlaćtabelebezrekordów. Wyświetlajliczbęrekordów Określa,czywyświetlaćliczbęrekordówwkażdejtabeli. FormattabelipólwExcelu OkreślaformatidentyfikatorówtabeliipolapodczasichautomatycznegowpisywaniadoformułJet. Zaawansowane Algorytmwyszukiwaniaklucza Określaalgorytmużywanydowyborunajlepszegokluczapodczasprzeszukiwaniabazydanych. FolderC/Front Zastępujedomyślnykatalog,wktórymprogramJetwyszukujebibliotekC/Front,jeśliokreślono Zaawansowana konfiguracja Dynamic NAV Ustawienia dostępu użytkownika Serenic Navigator ProgramJetmamożliwośćzastosowaniaregułdostępuużytkownikaSerenicNavigatordowszystkichzapytań,które sąuruchamianeprzezużytkownika,wprzypadkuktórychmazastosowaniejednalubwięcejreguł.funkcjatamoże zostaćwłączonapoprzezzaimportowanietabelinavigatortojetbusobjects(navigatordoobiektów biznesowychjet)dobazydanychprogramunavigator. Konfigurowanieobiektówbiznesowych Dlakażdegozobiektówbiznesowychistniejezbiórregułmapowaniapólwtabeli NavigatortoJetBusObjects". Regułymapowaniapólokreślają,doktóregozpóliwktórejtabelizostanązastosowaneustawieniadostępu użytkownikadladanegoobiektubiznesowego.regułymapowaniapólmuszązostaćzaimportowanedoprogramu NavigatorręcznielubzapomocąobiektuDataport. Tabela NavigatortoJetBusObjects"zawiera5następującychpól: Nr pola Nazwa pola Typ danych 1 Nrtabeli Liczba całkowita Opis Numertabeliodpowiadającyobiektowibiznesowemu.

8 Jet Express 8 Nr pola Nazwa pola 2 Nrpola Liczba całkowita 3 Obiekt biznesowy 4 Typ obiektu 5 Nagłówek pola Typ danych Kod Opcja Tekst Opis Numerpolaodpowiadającyobiektowibiznesowemu. NrIDobiektubiznesowego.Będzietokod,np.GLACCOUNT,lubnumer wymiaru. Typobiektubiznesowegookreślonywpolu Obiektbiznesowy".Możetobyć kodlubwymiar. Nagłówekpolaokreślonywpolu Nrpola".Poletozostałoumieszczone wyłączniedlawygodyużytkownikainiejestużywaneprzezprogramjet. Poniższeprzykładyprzedstawiająwiersze,któredefiniująniektóremapowaniaObiektówbiznesowychażdotabeli K/GKonta: Nr tabeli Nr pola Obiekt biznesowy Typ obiektu 15 1 GLACCOUNT Kod Nr Nagłówek pola wymiar Wymiar Globalny1 Filtr Wierszepowyżejokreślajądwamapowaniapóldotabeli15( KontoK/G")wbaziedanych.Pierwszywiersz wskazuje,żeustawieniadostępuużytkownikadlaobiektubiznesowego GLACCOUNT"zostanązastosowanedopola Nr"wtabeli KontoK/G".Należyzauważyć,żetypobiektuto kod",aobiektbiznesowy(glaccount)mapuje bezpośredniodonazwyistniejącegoobiektubiznesowego. Drugiwierszwprzykładziematypobiektu wymiar".oznaczato,żewartośćwpolu Obiektbiznesowy"powinna zgadzaćsięznumeremwymiaru,wtymwypadku 1".Tenwierszwskazuje,żeUstawieniadostępuużytkownikadla wymiaru1lub PROGRAMU"wprzykładowejbaziedanychNavigatorzostanązastosowanedopola Wymiar Globalny1Filtr"wtabeli KontoK/G". Jeśliobiektbiznesowyniemapujebezpośredniodopolawtabeli,ustawieniadlategoobiektu biznesowegoniemogązostaćzastosowane.jesttospowodowanetym,żemapowaniapóldlatakich obiektówbiznesowychniemogązostaćzdefiniowaneprzyużyciustrukturytabelijakopisanopowyżej. Sytuacjataniewystępujeczęstowobrębiestandardowegozbioruobiektówbiznesowych Korzystanie z dodatku Jet z Citrix WAŻNE:ProgramJetniejestobsługiwanywśrodowiskuCitrix,jeślicałypulpitniejestzdalny. AbykorzystaćzJetzCitrix,należyprzestrzegaćnastępującychwskazówek: Całyobszarpulpitumusibyćzdalny. Jet,ExcelorazelementybazydanychklientamusząbyćzainstalowanenapulpicieCitrix. JeśliużytkownikkorzystazDynamicsNAV,klientClassicDynamicsNAVmusibyćzainstalowanynapulpicie Citrix. JeśliużytkownikkorzystazłączeniaOLE,sterownikOLEdlakonkretnejbazydanychmusizostać zainstalowanynapulpiciecitrix. JeśliużytkownikkorzystazODBC,źródłodanychODBCWindowsmusizostaćskonfigurowanenapulpicieCitrix. DodatekJetmusizostaćaktywowanywprogramieExceldlakażdegoużytkownika,któryzamierzazniego korzystać.abyuzyskaćwięcejinformacji,należyzapoznaćsięzdziałemaktywowaniejetreports(sektion 3.3).

9 Jet Express 9 4 Interfejs użytkownika programu Jet 4.1 Tryby raportu Projektuj Trybprojektowaniajestwykorzystywanydotworzeniaraportów.WtrybieprojektowaniawynikifunkcjiJetsą zoptymalizowanepodwzględemprędkości,coniedajegwarancjizwróceniapoprawnychwyników. Odśwież FunkcjaOdświeżuruchamiaraport,odświeżającwszystkiedanebezpośredniozbazydanych. 4.2 Księga Główna OtwieraJfx(Sektion4.3)wypełnionypustąfunkcjąGL. 4.3 Kreator funkcji Jet (Jfx) WintuicyjnysposóbumożliwiaużytkownikomJetumieszczaniefunkcjiwarkuszu. 4.4 Kreator tabel KreatortabeltworzytabelęprogramuExcelzwielutabelbazydanych,któramożeposłużyćjakopodstawadlatabeli przestawnychiwykresów. 4.5 Rozwiń Abyrozwinąć,należykliknąćprzycisk Rozwiń,którypojawiasięwkomórcezawierającejformułęJet,lub zaznaczyćkomórkę,anastępniewybieraćrozwiń Siatka rozwijania Siatkarozwijaniawyświetladanerozwijaniawsiatce,którapozwalaużytkownikowinagrupowanie,filtrowaniei sortowaniedanych. Widokfunkcjirozwiń Wsiatcerozwijaniamożnapersonalizowaćwynikirozwijania.Klikającprawymprzyciskiemnagłówekkolumny, użytkownikmożewybrać,którepolabędąwyświetlanewformularzudorozwijania.dodatkowomożnazmienić kolejnośćkolumn,przeciągającnagłówekkolumnydoodpowiedniejpozycji. Gdyformularzdorozwijaniajestzamknięty,pola,któresąobecniewidoczne,orazkolejnośćpólsąprzechowywane wwidokurozwijaniadlatabeli.przynastępnymrozwijaniuwtabelijedyniepola,którebyływcześniejwidoczne, będąwyświetlanewtejsamejkolejności. Analizowaniedanychwsiatcerozwijania Pootwarciuformularzadorozwijanianiewszystkierekordyzostanązaładowane.Podczasładowaniarekordóww lewymdolnymroguformularzapojawiasięwskaźnikpostępu.pozakończeniuładowaniarekordówwyświetlona zostaniełącznaliczbapobranychrekordów.podczasładowaniarekordówmożnaprzeprowadzićgrupowanie, filtrowanieisortowanie. DynamicsNAVorazsiatkarozwijania

10 Jet Express 10 WartościpolaFlowniesąpoczątkowozaładowanewsiatcerozwijania.AbyzaładowaćwartościdlaPolaFlow, kliknijprzyciskodświeżznajdującysięwnagłówkukolumny.niemożnazaładowaćwartościpolaflow,dopókinie pobranowszystkichrekordówrozwijania. 4.6 Sprawdź błędy SprawdzaniebłędówpomagaprzydiagnozowaniubłędówfunkcjiJet.GdywynikiemdziałaniafunkcjiJetbędzie błąd,wkomórcearkuszazawierającejfunkcjępojawisiękomunikat#wartość!.abydebugowaćfunkcję,należy wybraćkomórkęzawierającąbłądiwybraćopcjęsprawdźbłędy.zostaniewyświetlonykomunikatobjaśniający problem.

11 Jet Express 11 5 Materiały dodatkowe 5.1 Funkcja NL =NL(Co, Tabela, Pole, FiltrPola1, Filtr1,..., FiltrPola10, Filtr10) Cel:Zwracapolalubkluczerekorduztabeliwoparciuofiltry. Parametr Zwróć Opis Określa,cojestzwracane. Argument "Link" "Tabela" "PoleLink" "LinkSumy" "PoleFlow" Opis Zwracawartośćciągu,któramożezostaćużytajakofiltrwinnejfunkcji NL.WięcejinformacjiwLinkowaniedoinnychtabeliprzyużyciu Link=('Prostelinkowanie'inderonline-dokumentation). TworzyobiekttabeliExcelwoparciuozwróconewartościpól. PozostawieniepustegoargumentuPolepowodujezwracaniewszystkich pól.należyużyćpamięcipodręcznejpola,abyzwrócićwielepól. Zwracaciągużytydopobraniapolazlinkowanejtabeliwfunkcji NL(Tabela). Zwracaciągużytydopobraniasumypolazlinkowanejtabeliwfunkcji NL(Tabela). ZwracaciągużytydopobraniaPolaFlowztabeligłównejwfunkcji NL(Tabela).FiltryFlowwtejfunkcjisąstosowanetylkodookreślonego PolaFlow,aniedozapytanianadrzędnego. Tabela Pole PoleFiltra1 Nazwa,numerlubnagłówektabeli. Zwracanenazwa,numerlubnagłówekpola.DlaużytkownikówDynamicsNAVmożetobyć równieżzaawansowanywymiar. Abyzwrócićpamięćpodręcznąpola,należyokreślićtablicępól. PamięćpodręcznapolamożezostaćużytazfunkcjąNL(Tabela),gdyużytkownikchce zobaczyćtylkoniektórepolaztabeli.funkcjanlużytazpamięciąpodręcznązwrócitylko unikalnekombinacjewartościpólzpamięcipodręcznejpola. Nazwapierwszegopola,wedługktóregoodbywasięfiltrowanie.DlaużytkownikówDynamics NAVmożetobyćrównieżzaawansowanywymiar.Następującespecjalnewartościsą dozwolonejakoargumentypolafiltra. PoleFiltra "Firma="lub0 "LinkPełny=" "Limit=" "Filtry=" "Nagłówki=" Opis ZamieniadomyślnąfirmęnafirmęokreślonąprzezargumentFiltr. Powiążtabelępodstawowąztąokreślonąprzezargumentfiltraw celuodzyskaniadanych.abyuzyskaćwięcejinformacji,zobacz Odzyskiwaniepólspecjalnychzlinkówzagnieżdżonych (Tabela)(Sektion5.1.2). Ograniczaliczbęzwracanychrekordówlubwartościdoliczby określonejwargumenciefiltr.więcejinformacjiwograniczanie liczbyrekordówwkwerendzie(sektion ). Określazestawfiltrówdlakwerendyzużyciemtablicyfiltrów określonychprzezargumentfiltr.więcejinformacjiwokreślanie więcejniżdziesięciufiltrówwfunkcjinl(sektion ). Zamienianagłówkipólnatablicęnagłówkówokreślonąprzez

12 Jet Express 12 Parametr Opis "UkryjSumy=" "NazwaTabeli=" argumentfiltr.doużytkuzfunkcjąnl(tabela). GdywartośćargumentuFiltrtoPRAWDA,ukrywawierszsum stworzonyprzezfunkcjęnl(tabela). OkreślanazwęwparametrzeFiltrjakotę,którejnależyużyćdla obiektutabeliexcelstworzonegoprzezfunkcjęnl(tabela).użyj tego,abyodnieśćsiędotabeliponazwieztabeliprzestawnej. Filtr1 PoleFiltraN FiltrN WartośćfiltradozastosowaniadoPoleFiltra1. TaksamojakPoleFiltra1.Możnaokreślićdo10parpolaifiltra.Jeśliużytkownikokreśliwiele filtrów,sąonepołączonelogicznymi. TaksamojakFiltr1,alestosujesiędoPoleFiltraN Filtrowanie danych Filtry pustych pól CzasamiużytkownikmożefiltrowaćfunkcjęNL(Sektion5.1)woparciuoinnąwartość,któramożebyćpusta. FunkcjaNLniepozwalaużytkownikowinaokreśleniepustychfiltrów.Jeśliużytkownikwypełniargument Pola Filtr('FunkcjaNL'inderonline-dokumentation)ipozostawiodpowiadającyargumentFiltr('FunkcjaNL' inderonline-dokumentation)pusty,pojawisiękomunikatobłędzie#wartość. Załóżmy,żewartośćwkomórceC4pochodzizinnejfunkcjiJeticzasamijestpusta.Wtakimprzypadkuużytkownik możeużyćdwóchpojedynczychcudzysłowów(')poobustronachwartościfiltra.możnaużyćnastępującejformuły. =NL( Pierwszy", Element", Opis", Numer elementu", &C4&"'") Chociażformułętrochętrudnoodczytać,umieszczaonapojedynczycudzysłów(')pokażdejstronieodwołaniado komórkic4.jeślic4zawierawartośćelement1,filtrwynikowytoelement1.jeślikomórkac4jestpusta,wynikto dwapojedynczecudzysłowy,któresąważnymfiltremdlapustychpól. C4.Funkcjaprzybieranastępującąpostać. =NL( Pierwszy", Element", Opis", Numer elementu", &C4) Znaki specjalne w filtrze Znakitakiejak umożliwiatraktowaniefiltrajakociąguznakówijegowłaściwesprawdzenie. Naprzykład,jeśliużytkownikchcefiltrowaćdanewgklienta,którynazywasię"John(Houston)",musiumieścić =NL("Wiersze","Faktura JeślinazwiskoJohn(Houston)znajdujesięwsąsiedniejkomórce,takąpostaćbędziemiałaodpowiedniaformuła korzystającazodwołaniadokomórki: =NL("Wiersze","Faktura Jeśliużytkownikchcepołączyćrazemkilkawartościfiltrów,którezawierająznakispecjalne,należyumieścićkażdy elementfiltruwpojedynczymcudzysłowie('). Przykład:załóżmy,żeużytkownikchcefiltrowaćdanewgklienta,którynazywasię"JohnA.M."lub"Ben&Jerrys". NależyużyćlogicznegoLUB( formułapokazuje,jakwpoprawnysposóbzdefiniowaćfiltr. =NL("Wiersze","Faktura sprzedaży","nr","klient","'john A.M.' 'Ben & Jerrys'") Ponownietenazwymogąpochodzićzodwołańdokomórek.Odpowiedniaformułazodwołaniamidokomórek

13 Jet Express 13 znajdujesięponiżej. =NL("Wiersze","Faktura sprzedaży","nr","klient","'"&c3&"' '"&C4&"'") Określanie więcej niż dziesięciu filtrów w funkcji NL ZapisFiltry=pozwalanaużyciezakresudookreśleniafiltrówwformułachNL(Sektion5.1).Tozkoleipozwala naużycieponad10parpolefiltra('funkcjanl'inderonline-dokumentation)/filtr('funkcjanl'in deronline-dokumentation),sprawia,żeprojektraportujestbardziejoczywistyiułatwiapóźniejszedodawanie filtrówdoraportu. Abyużyćtejfunkcji,należyokreślićPolaFiltrawkolumniewExceluorazodpowiedniewartościfiltrawsąsiedniej kolumniepoprawejstronie.następnienależyokreślićtablicękomórek,którazawierazarównopolafiltra,jakifiltry wparametrzefiltrwystępującympozapisiefiltry=,jakponiżej: =NL("Wiersze","Faktura sprzedaży",,"filtry=",$b$2:$c$4) Ograniczanie liczby rekordów w kwerendzie Możnaograniczyćliczbęrekordów,którezwrócifunkcjaNL(Sektion5.1)poprzezwprowadzeniezapisuLimit=w jednymzparametrówpolefiltra('funkcjanl'inderonline-dokumentation)iwprowadzeniemaksymalnej liczbywodpowiednimparametrzefiltr('funkcjanl'inderonline-dokumentation). Poniższyprzykładpokazuje,jakotrzymaćnazwiskaklientówzdziesięciomanajwiększymiwartościamisprzedaży. =NL("Wiersze","Klient","Nazwisko","-Sprzedaż ($)","*","Limit=",10) Pobieranie specjalnych pól za pomocą NL(Tabela) Pobieraniewartościpólzlinkowanychtabeli Składniapobieraniawartościpólzlinkowanychtabeliwyglądanastępująco: =NL("Tabela","Tabela1",{"Tabela1Pole","PoleLink([Tabela2], [Tabela2Pole2])"},"Link=","Tabela2","Tabela2Pole1","=Tabela1Pole") TafunkcjapobierawartośćTabela1PolezTabeli1ipierwsząwartośćTabela2Pole2zTabeli2dlakażdegorekordu ztabeli1,gdziewartośćtabela2pole1byłazgodnazwartościątabela1pole. FunkcjaNL(PoleLink) Abyuprościćpobieraniepólzlinkowanychtabeli,wprowadzonofunkcjęNL(PoleLink).SkładniaNL(PoleLink) wyglądanastępująco: =NL("PoleLink","Tabela2","Tabela2Pole") FunkcjatamożezostaćprzywołanawparametrzePolefunkcjiNL(Tabela)zamiastwpisywanajejręczniew formulepolelink(). Pobieraniesumpólzlinkowanychtabeli Składniapobieraniasumpólzlinkowanychtabeliwyglądanastępująco: =NL("Tabela","Tabela1",{"Tabela1Pole","LinkSumyy([Tabela2],[Tabela2Pole2],[Tabela2Pole3], [A*])"},"Link=","Tabela2","Tabela2Pole1","=Tabela1Pole") FunkcjatapobierawartośćTabela1PolezTabeli1isumęwartościzTabela2Pole2dlakażdegorekorduzTabeli1, gdziewartośćtabela2pole1jestzgodnazwartościątabela1poleorazgdziewartośćtabela2pole3zaczynasięna A. FunkcjaNL(LinkSumyy) Abyuprościćpobieraniesumyzlinkowanychtabeli,wprowadzonofunkcjęNL(LinkSumyy).Składnia

14 Jet Express 14 NL(LinkSumyy)wyglądanastępująco: =NL("LinkSumyy","Tabela2","Tabela2Pole2","Tabela2Pole3","A*") FunkcjatamożezostaćprzywołanawparametrzePolefunkcjiNL(Tabela)zamiastwpisywanajejręczniew formulelinksumyy(). PobieraniePolaFlowzFiltramiFlow SkładniaPolaFlow,użytawargumenciePolefunkcjiNL(Tabela),pozwalanapobraniePolaFlowzokreślonym zestawemfiltrówflowzastosowanymtylkodotegopola: =NL("Tabela","Klient",{"Nazwa","PoleFlow([Sprzedaż],[FiltrDaty],[1/1/10..12/31/10])"}) PierwszymargumentemjestPoleFlowdopobrania,ponimnastępujedowolnaliczbapar PoleFiltraFlow/FiltrFlow. JakiekolwiekFiltryFlowstosowanedoogólnegozapytania,tj.funkcjaNL(Tabela)zostanątakże zastosowanedopól,któresąokreśloneprzyużyciuskładnipolaflow. FunkcjaNL(PoleFlow) AbyuprościćpobieraniePolaFlow,zostaławprowadzonafunkcjaNL(PoleFlow).SkładniaNL(PoleFlow)wygląda następująco: =NL("PoleFlow","Klient","Sprzedaż","FiltrDaty","1/1/10..12/31/10") FunkcjatamożezostaćprzywołanawparametrzePolefunkcjiNL(Tabela)zamiastwpisywanajejręczniew formulepoleflow(). Odzyskiwaniepólspecjalnychzlinkówzagnieżdżonych Wartościisumypólmogązostaćodzyskanezpowiązanychtabelizagnieżdżonychwnastępującysposób: =NL("Tabela","Cust. Ledger Entry",{"Entry No.","PoleLink([Customer Posting Group], [Code])"},"LinkPełny=","Customer","No.","=Customer No.","LinkPełny=","Customer Posting Group","Code","=Customer Posting Group") TafunkcjaumożliwiodzyskaniewszystkichwartościzpolaNumerztabeliWpisdoRejestruKlientóworazpola KodztabeliGrupaNadawczaKlienta,którajestpołączonaprzeztabelęKlient. Odzyskiwaniepólspecjalnychzwielutabel Wartościisumypólmogąrównieżzostaćodzyskanezwielutabelpowiązanychztabeląpodstawowąw następującysposób: =NL("Tabela","Customer",{"No.","PoleLink([Customer Posting Group],[Code])","LinkSumy([Cust. Ledger Entry],[Amount])"},"LinkPełny=","Cust. Ledger Entry","Customer No.","=No.","LinkPełny=Customer","Customer Posting Group","Code","=Customer Posting Group") TafunkcjaumożliwiodzyskaniewszystkichwartościzpolaNumerztabeliKlient,wartościzpolaKodztabeli GrupaNadawczaKlientaorazsumywartościzpolaKwotaztabeliWpisdoRejestruKlientów.Zarównotabela GrupaNadawczaKlientajakitabelaWpisdoRejestruKlientówsąpołączoneztabeląKlient Sortowanie WedługustawieńdomyślnychwynikizwracaneprzezfunkcjeJetsąsortowanewporządkurosnącymwoparciuo zwróconewartości;możnazmienićdomyślnesortowanieisortowaćwoparciuowartościdowolnegopolawtabeli,z którejzwracanesądane. Abysortowaćdanewporządkurosnącym,należyumieścićnazwępolapoprzedzonąznakiem"+"wparametrze PoleFiltra('FunkcjaNL'inderonline-dokumentation).

15 Jet Express 15 Abysortowaćwporządkumalejącym,należyumieścićnazwępolapoprzedzonąznakiem" ". ArgumentFiltr('FunkcjaNL'inderonline-dokumentation)PolaFiltrajestrównieżwymagany.Jeśli użytkownikchceposortowaćwgpolabezfiltrowania,należyumieścić"*"wodpowiednimfiltrze. NastępującafunkcjaNL(Sektion5.1)sortujewgNazwyFirmyifiltrujewgNazwyFirmypocząwszyodliteryB. =NL("Tabela","Klienci","+NazwaFirmy","B*") NastępującafunkcjaNLsortujewartościpolaFakturaIDproduktuwgwartościpolaIDklientawporządku rosnącym,anastępniewgwartościpolailośćwporządkumalejącym. =NL("Tabela","Faktury","IDproduktu","+IDklienta","*","-Ilość","*") 5.2 Funkcja GL Funkcja GL w Dynamics NAV =GL(Co, Konto, DataPoczątkowa, DataKońcowa, Widok, Wym1, Wym2, Wym3, Wym4, CentrumKompetencyjne, Firma, Zastrzeżony, WyłączZapisZamykający, Zastrzeżony, Zastrzeżony, Zastrzeżony, Zastrzeżony, Zastrzeżony, Zastrzeżony, PokażZapytanie, Zastrzeżony, ŹródłoDanych) Cel:Zwracabudżet,saldo,zmianęnetto,operacjedebetoweikredytowedlajednegolubkilkukontKsięgiGłównej. Należyużyćdefinicjifunkcjipowyżejdookreśleniakolejnościparametrówopisanychponiżej.Parametry oznaczonejakozastrzeżonyniesąużywane. Parametr Zwróć Konto DataPoczątkowa DataKońcowa Widok Wym1 Wym2 Wym3 Wym4 CentrumKompetencyjne Budżet Opis Określa,cozwracafunkcjaGL.OpcjetoSaldo,Budżet,Operacjekredytowe luboperacjedebetowe. Numerkonta,filtrlubzakresK/G.Jeśliużytkownikokreślipojedyncze kontopodsumowujące,zwracawartośćtegokonta.jeśliużytkownikokreśli wielekontlubzakreskont,kontapodsumowująceniebędązaliczonedo wyniku. Określadatępoczątkowątransakcji,którebędąwłączonedowyników.Aby uzyskaćsaldokontadlakonkretnejdaty,należypozostawićpole DataPoczątkowapuste.Abyuzyskaćzmianęnettodlakonta,należyużyć SaldaiokreślićzarównoDatęPoczątkową,jakiDatęKońcową. Określadatękońcowątransakcji,którebędąwłączonedowyników. WidokanalizyK/Gdoużycia.Jeślipolepozostaniepuste,Widokanalizy niebędzieużywany. Filtrdlapierwszegowymiaruwidokuanalizy.JeśliargumentWidokjest pusty,tojestfiltrdlawymiaruglobalnego1. Filtrdladrugiegowymiaruwidokuanalizy.JeśliargumentWidokjest pusty,tojestfiltrdlawymiaruglobalnego2. Filtrdlatrzeciegowymiaruwidokuanalizy. Filtrdlaczwartegowymiaruwidokuanalizy. Filtrdlacentrumkompetencyjnego. Filtrbudżetu.Należypozostawićpolepustedlawszystkichbudżetów.Nie jestużywane,oileniesązwracanebudżety.

16 Jet Express 16 Parametr Firma WyłączZapisZamykający PokażZapytanie Opis Nazwafirmy.Jeślitenparametrjestpusty,używanajestdomyślnie ustawionafirma. "Prawda",abywyłączyćtransakcjezdatyzamknięcia.Ustawieniedomyślne to"fałsz". "Prawda",abypokazaćciągfinhlink,którybędzieużytydorozwijania. Ustawieniedomyślneto"fałsz". Źródłodanych 5.3 Filtrowanie Nazwaźródładanych.Jeślitenparametrjestpusty,używanejest domyślnieustawioneźródłodanych. Znaczenie Symbol Przykładowe wyrażenie Równe Brak 377 NIEBIESKI Pobranerekordy Tezwartościąpola377 TezwartościąpolaNIEBIESKI Różneod <> <>0 Tezwartościamipólróżnymiod0 I & >1000&<2000 Tezwartościamipólwiększymiod1000 imniejszymiod2000 Lub Tezwartościamipólrównymi1000lub 2000 Większeod > >1000 Tezwartościamipólwiększymiod1000 Większeodlub równe >= >=1000 Tezwartościamipólwiększymiodlub równymi1000 Mniejszeod < <1000 Tezwartościamipólmniejszymiod 1000 Mniejszeodlub równe <= <=1000 Tezwartościamipólmniejszymiodlub równymi1000 Zakres Tezwartościamipólpomiędzy1000a 2000,włącznie Tezwartościamipóldo1000włącznie Tezwartościamipólrównymi1000lub więcej Symbol wieloznaczny * *co* *co co* Tezwartościamipólzawierającymi"co" Tezwartościamipólkończącymisięna "co" Tezwartościamipólrozpoczynającymi sięod"co" Symbol wieloznaczny pojedynczegoznaku Kolejność wykonywania działań? Hans?n TezwartościamipóltakimijakHanson lubhansen () 30 (>10&<20) Tezwartościamipólrównymi30LUB wartościamipólwiększymiod10i mniejszymiod20 Ignorujznaki TezwartościąpolaA&B

17 Jet Express 17 Znaczenie Symbol Przykładowe wyrażenie specjalne Pobranerekordy '' 'A&B' 'C&D' Tezwartościamipóltakimijak lokalizacja,lokalizacjalub Lokalizacja 5.4 Skróty klawiaturowe WJetdostępnesąnastępująceskrótyklawiaturowe: Skrót Dostępnyz Działanie F1 Komponentyinterfejsuużytkownika Wyświetlapomoc kontekstową F4 Jfx Przełączatryb adresowaniaodwołania dokomórki F6 Komponentyinterfejsuużytkownikaz wyszukiwaniemwartości Wyświetla wyszukiwaniewbazie danych 5.5 Automatyczne formatowanie raportu Automatycznazmianarozmiaru Niektórewartościdanychmajązmiennądługość,copowoduje,żeprzeduruchomieniemraportuniewiadomo,jak szerokapowinnabyćkolumna.jeślikolumnaniejestwystarczającoszeroka,abywyświetlićdane,excelalbo wyświetli########,albopokażejedynietęczęśćdanych,któramieścisięwkomórce. Dopasuj Kolumnamożezostaćautomatyczniesformatowanawtakisposób,abydopasowaćsiędonajszerszejporcjidanych, którajestwniejzawarta,poprzezumieszczeniesłowakluczowegodopasujwwierszu1wtejkolumnie.wysokość wierszamożezostaćsformatowanawpodobnysposób,tylkożesłowokluczowedopasujbędzieumieszczonew KolumnieAwiersza,którymazostaćsformatowany. Automatyczneukrywanie Niektóretreściskoroszytumogąbyćpotrzebnedoprojektowaniaraportu,aleichobecnośćwtrybieraportu ('Trybyraportu'inderonline-dokumentation)jestniepożądana. UkryjiUkryjArkusz KolumnalubwierszmogązostaćautomatycznieukrytepoprzezumieszczeniesłowakluczowegoUkryjwWierszu1 ukrywanejkolumnylubwkolumnieaukrywanegowiersza.abyautomatycznieukryćcałyarkusz,możnadodać polecenie+ukryjarkuszdokomórkia1takiegoarkusza.podczasuruchomieniaraportujetukryjewybranego wiersze,kolumnylubarkusze. 5.6 Dystrybucja raportów Opcje raportu DowyświetleniaoknaOpcjeraportuwtrakciekorzystaniazraportunależyużyćnastępującychznacznikówarkusza: Opcja,TytułiWartość. Każdywierszarkuszazawierającyopcję,któramasiępojawićwoknieOpcjeraportu,musizawieraćznacznik Opcja

18 Jet Express 18 wkolumniea.kolumnazawierającatytułyopcjimusizawieraćznaczniktytułwwierszu1.kolumnazawierająca rzeczywistewartościopcji,doktórychużytkownikpowiniensięodnieśćwraporcie,musizawieraćznacznik Wartośćwwierszu1.ObszarywspólnydlawierszyOpcjiorazkolumnTytułiWartośćudostępniaopcjeraportu. Następującatabelastanowiprostyprzykład: A B C 1 Auto+Ukryj+Wartości Tytuł Wartość 2 Opcja Klient * 3 Opcja Otwórz PRAWDA Kiedyużytkownikuruchamiaraportzopcjamiraportu,zostaniewyświetloneoknoOpcjeraportu. Jeśliopcjeraportuznajdująsięnaarkuszu,którychcemyukryćprzedużytkownikiem,należydopisać +UkryjArkuszdoznacznikawkomórceA1.

19 Jet Express 19 6 Indeks #Wartość!,10 Aktywacja,5 Auto,17 Autodopasowanie,17 Automatyczneformatowanieraportu,17 Automatyczniesprawdzajbłędyraportu,5-6 Bazadanych,6 Błąd,10 Budżet,15-16 CentrumKompetencyjne,15-16 Citrix,8 Co,11-12,15-16 DataKońcowa,15-16 DataPoczątkowa,15-16 Dopasuj,17 Dziennik,5-6 Excel,3 Express,3 Filtr,11-12 FiltrFlow,13-14 Filtrowanie,16-17 Filtrowaniedanych Filtrypustychpól,12 Znakispecjalnewfiltrze,12-13 OkreślaniewięcejniżdziesięciufiltrówwfunkcjiNL,13 Ograniczanieliczbyrekordówwkwerendzie,13 Filtry,11-12 Filtrypustychpól,12 Firma,15-16 FunkcjaGL FunkcjaGLwDynamicsNAV,15-16 FunkcjaGLwDynamicsNAV,15-16 FunkcjaNL,11-12 FunkcjaNL FunkcjaNL,11-12 PobieraniespecjalnychpólzapomocąNL(Tabela),13-14 Sortowanie,14-15 I,16-17 InformacjeoJet,3 Instalacjaikonfiguracja Skróconainstrukcjainstalacji,4 Wymaganiawstępne,4-5 Jet-instalacja,5 Interwał,16-17

20 Jet Express 20 Jet-instalacja,5 Język,5-6 Konfiguracja,6 KonfiguracjaprogramuJet Ustawieniaogólne,5-6 KorzystaniezdodatkuJetzCitrix,8 KonfigurowanieźródładanychDynamicsNAV,6-7 Konto,15-16 KorzystaniezdodatkuJetzCitrix,8 KreatorfunkcjiJet(Jfx),9 Kreatortabel,9 KsięgaGłówna,9 Limitrekordówskanowanych,5-6 Limitrekordówwyświetlanych,5-6 Link,11-12,13-14 LinkSumy,13-14 Lub,16-17 MicrosoftExcel,3 Mniejszeod,16-17 Mniejszeodlubrówne,16-17 Nagłówki,11-12 Odśwież,9 Ograniczanieliczbyrekordówwkwerendzie,13 OkreślaniewięcejniżdziesięciufiltrówwfunkcjiNL,13 Opcjeraportu,17-18 OptymizacjaNF,5-6 PobieraniespecjalnychpólzapomocąNL(Tabela),13-14 Połączenie,6 PoleFiltra,11-12 PoleFlow,13-14 PoleLink,13-14 Równe,16-17 Różneod,16-17 Rejestrowanie,5-6 Rozwiń,9 Rozwiń Rozwiń,9 Siatkarozwijania,9-10 Siatkarozwijania,9-10 Skróconainstrukcjainstalacji,4 Skrótyklawiaturowe,17 Sortowanie,14-15 Sprawdźbłędy,10 Tabela,11-12 Trybprojektowania,9 Trybraport,9

Jet Express 1. 1 Spis treści

Jet Express 1. 1 Spis treści Jet Express 1 1 Spis treści 1. Spistreści 1-2 2. InformacjeoJet 3 3. Instalacjaikonfiguracja 4 3.1. Skróconainstrukcjainstalacji 4 3.2. Wymaganiawstępne 4-5 3.3. Jet-instalacja 5 3.4. KonfiguracjaprogramuJet

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Development Environment C/AL Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne:... 3 1.1 Zmienne... 4 1.2

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android

Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Dokumentacja Użytkownika Comarch ERP Mobilny BI na platformę Android Wersja 2.5 Wersja 5.0 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu BIP

Instrukcja użytkownika systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 4 1.3. Słownik skrótów... 4 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB PRO wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Uruchomienie oprogramowania... 3 3. Dostępne opcje aplikacji... 4 3.1. Lokalizacje... 4 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego

Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Skrócona instrukcja obsługi grupowego portalu głosowego Konfigurowanie portalu głosowego Do konfigurowania grupowego portalu głosowego służy interfejs internetowy Rysunek 1. Grupa Usługi Portal głosowy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna.

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna. Tabela przestawna-zmiany... 1 Wiele wartości w wierszu... 1 Raport w formacie Excel... 1 Nazwy skrótowe... 2 Zachowywanie ustawień okna... 2 Nadgrupa, liczność grupy... 3 Inne zmiany... 3 Poprawki... 3

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Zestawienia osobowe - kreator

Zestawienia osobowe - kreator Strona 1 z 13 Zestawienia osobowe - kreator Dostęp do niego jest możliwy poprzez wybranie z menu głównego opcji Konfiguracja Kreatory zestawień osobowych lub - z okna zarządzania kartoteką osobową - wybierając

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz danych Moduł A3 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane użytkowanie baz Sylabus opisuje

Bardziej szczegółowo

EXCEL TABELE PRZESTAWNE

EXCEL TABELE PRZESTAWNE EXCEL TABELE PRZESTAWNE ZADANIE 1. (3 punkty). Ze strony http://www.staff.amu.edu.pl/~izab/ pobierz plik o nazwie Tabela1.xlsx. Używając tabel przestawnych wykonaj następujące polecenia: a) Utwórz pierwszą

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia e-dokumenty. Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT 1. Zmiany w kartotece asortymentowej W celu ułatwienia przeprowadzania zmian w kartotece asortymentowej została przygotowana formatka tppzmienpa01, umożliwiająca grupową zmianę takich informacji jak: stawka

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Wersja 2014 Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Połączenie Host-LAN ISDN

Połączenie Host-LAN ISDN 1. Konfiguracja serwera 2. Konfiguracja klienta 3. Status połączenia 4. Brama domyślna Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ połączenia: Host-LAN ISDN klient

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia 2.0 e-dokumenty Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej firmy należy wybrać polecenie Nowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport

Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport Tworzenie bazy danych w środowisku OpenOffice.org Base tabela, formularz, kwerenda, raport W programie OpenOffice.org Base można uzyskać dostęp do danych zapisanych w plikach baz danych o różnych formatach.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W systemie Streamsoft Prestiż użytkownik ma możliwość samodzielnego tworzenia rozszerzonych analiz w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 -

Tworzenie raportów. Ćwiczenie 1. Utwórz Autoraport przedstawiający tabelę Studenci. - 1 - - 1 - Tworzenie raportów 1. Wstęp Raporty-zawierają dane z tabel lub kwerend odpowiednio uporządkowane w pożądany przez użytkownika sposób. Raport jest wygodnym sposobem prezentacji danych w postaci wydrukowanej.

Bardziej szczegółowo

4Trans Mobile Konfiguracja połączenia - tutorial. Wersja: 4.4

4Trans Mobile Konfiguracja połączenia - tutorial. Wersja: 4.4 4Trans Mobile Konfiguracja połączenia - tutorial Wersja: 4.4 4Trans Mobile Konfiguracj a połączenia - tutorial 2002-2016 INELO Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne

Bardziej szczegółowo

Baza numerów Wersja 1.1

Baza numerów Wersja 1.1 Baza numerów Wersja 1.1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją 1.2 Informacje zwrotne wysyłane z API w odpowiedzi na odebrane odwołania I. Zarządzanie grupami Bazy Numerów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej

Załącznik nr 6.2. Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Załącznik nr 6.2 numer sprawy: 31_SISP-2_PN_2014 Załącznik nr 2 (do OPZ) Przykładowy projekt graficzny interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej Niniejszy Załącznik przedstawia projekt graficzny interfejsu

Bardziej szczegółowo

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12

Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Wersja: 1.12 Pomoc systemu poczty elektronicznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Wersja: 1.12 Instrukcja samodzielnej rejestracji konta poczty elektronicznej w domenie whus.pl Przejdź Instrukcja

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

kod_klienta kod_wycieczki data_rozpoczecia zaplacono KL002 G002 2010-5-20 1 KL003 M001 2010-6-10 0 KL007 M001 2010-6-10 1

kod_klienta kod_wycieczki data_rozpoczecia zaplacono KL002 G002 2010-5-20 1 KL003 M001 2010-6-10 0 KL007 M001 2010-6-10 1 Wycieczki Biuro podróży Travel4u zajmuje się organizacją wycieczek krajoznawczych po Polsce. Informacje na temat wycieczek, organizowanych przez firmę, oraz ich klientów, znajdują się w plikach tekstowych:

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne)

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne) Import danych z plików Excel (pracownicy, limity urlopowe i inne) 1. Wstęp BeeOffice umożliwia import z plików Excel kilku rodzajów danych, najczęściej wykorzystywanych podczas tworzenia nowego systemu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML Wydanie: 1.0 Data wydania: 2012-08-31 Strona / stron: 1/8 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML 1. OPIS OGÓLNY FUNKCJONALNOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE Nowy edytor formularzy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

MS Access 2010 instrukcja część 2. Ćwiczenie 3.

MS Access 2010 instrukcja część 2. Ćwiczenie 3. Importowanie danych z arkusza MS Excel. Ćwiczenie 3. Utworzyć nową bazę danych i przejść do opcji importu danych z arkusz MS Excel. Wskaż źródło danych do zaimportowania (plik arkusza MS Excel jego nazwę

Bardziej szczegółowo

Metody pracy z raportem tabeli przestawnej

Metody pracy z raportem tabeli przestawnej Teoria Tabela przestawna Tabela przestawna (terminologia w arkuszu Microsoft Excel; ang. Pivot Table) - narzędzie analityczne arkusza kalkulacyjnego pozwalające wybierać i przestawiać kolumny i wiersze

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM5 Bazy danych Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących z

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZYCISKÓW:

TWORZENIE PRZYCISKÓW: Laboratorium 4 TWORZENIE PRZYCISKÓW: Na formularzu głównym: Rozkład lotów powinny znajdować się dwa przyciski umożliwiające sprawdzenie dzisiejszych odlotów i dzisiejszych przylotów tzn. przycisk Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna

Korespondencja seryjna Korespondencja seryjna Listy seryjne - część druga W poprzednim tutorialu opisano sposób tworzenia korespondencji seryjnej. W bieżącym tutorialu poznacie sposób na filtrowanie oraz sortowanie źródła danych,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja kont w salonach

Konfiguracja kont  w salonach Konfiguracja kont e-mail w salonach Wersja: 3.1 Data wydania: 2015-07-03 Autor: Kamil Kurek, Sławomir Szablowski Status: Finalny Zastrzeżenia Ten dokument jest własnością firmy Orange Retail S.A. Użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Web of Science Skrócona instrukcja obsługi ISI WEB OF KNOWLEDGE SM Można przeszukiwać ponad 9 00 czasopism w ponad językach z różnych dziedzin nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych, aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Utwórz strukturę bazy

Utwórz strukturę bazy Utwórz strukturę bazy Ćwiczenie 1. Utwórz plik bazy danych - zapisz pod nazwą Wpłaty.mdb. Zaprojektuj tabelę która będzie zawierać informacje o płatnikach. Nazwij ją Płatnicy. Wprowadź pola: Nazwa pola

Bardziej szczegółowo