SYSTEM EZD v

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM EZD v. 3.16.26.0"

Transkrypt

1 SYSTEM EZD v Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy: - wyłącznie z bieżącym rokiem kalendarzowym 1

2 - z dowolnie wybranym rokiem kalendarzowym 2. Dodano możliwość usuwania etykiet 2

3 3. Dodano wyświetlanie informacji o pracowniku na liście historii zmian adresata 4. Dodano ustawienie umożliwiające oznaczanie metadanych wpływów uzupełnianych przez kancelarię jako wypełnione (pomarańczowa ikonka zamiast szarej) Włączenie w ustawieniach opcji Automatyczne oznaczanie metadanych: W efekcie np. przy udostępnianiu koszulek w związku z dekretacją nie będzie konieczne zapisywanie metadanych udostępnionego dokumentu 5. Czyszczenie ostatnich wyników wyszukiwania (ustawienie search.clear) Pola z wybranymi atrybutami do wyszukiwania czyszczą się automatycznie po wyjściu z zakładki wyszukiwarki 3

4 6. Dodano możliwość zarządzania teczkami JRWA z poziomu Rejestry- >JRWA Dodano możliwość uzupełnienia JRWA o nowe symbole i hasła klasyfikacyjne, czyli dodawania nowych teczek: Po uzupełnieniu wszystkich wymagalnych pól nowe hasło i symbol zostaną dodane do struktury JRWA i będzie możliwość założenia sprawy na nowym symbolu: 4

5 7. Weryfikacja przekazanych listów poleconych na podstawie Nr R W module Kancelaria będzie dostępna na uprawnienie (Przyjmowanie przesyłek 182) zakładka Przyjmowanie kopert. System będzie umożliwiał przyjmowanie przesyłek poleconych w formacie pliku XML dostarczanej z Poczty Polskiej. Po wczytaniu zapisanej na dysku listy Nr R przesłanej wcześniej przez operatora pocztowego, ukaże się lista Nr R 5

6 Po sczytaniu Nr R, zostanie on wyświetlony jako Nr nadania potwierdzony W przypadku sczytania błędnego kodu wyświetli się komunikat jak poniżej: 6

7 8. Możliwość nadawania ręcznego dostępu do koszulek jednostki przez Administracja->Dostęp do jednostek. Przydzielony dostęp na uprawnieniu oddziałowym W module administracja pojawiła się nowa zakładka Dostęp do jednostek, która pozwala na przydzielenie dowolnym pracownikom dostępu do koszulek prowadzonych w innych komórkach organizacyjnych jednostki. Po wybraniu pracownika lub pracowników, którym ma być nadany dostęp: 7

8 Wskazujemy jednostki, do koszulek których wskazane wyżej osoby będą miały dostęp: Zatwierdzenie dostępu następuje przez ikonkę Dodaj dostęp wybranym pracownikom 8

9 Po zatwierdzeniu nadania dostępu, osoba, której przyznano taki dostęp będzie miała dostęp do koszulek innych jednostek np. przez spis spraw lub wyszukiwarkę (dostęp umożliwiający zarządzanie koszulkami, ale nie dokumentami w tych koszulkach) Nowa opcja pozwala też na odebranie dostępu oraz wyczyszczenie dostępu i nadanie dostępu do innych niż wcześniej wyznaczone jednostki: 9. Nowe uprawnienia dostępowe Pojawiły się nowe uprawnienia systemowe związane z nadawaniem dostępu do koszulek w obrębie tej samej jednostki osobom kierującym tym jednostkom (dostęp umożliwiający zarządzanie koszulkami, ale nie dokumentami w tych koszulkach) 9

10 Uprawnienie do jednostek podrzędnych 183: - jeśli z obowiązującej struktury organizacyjnej wynika, iż kierownik jednostki jest przyporządkowany strukturalnie do określonej komórki organizacyjnej w obrębie tej jednostki, to nadanie tego uprawnienia oznacza, że będzie miał wgląd do wszystkich koszulek w tej komórce organizacyjnej, niezależnie od jej wewnętrznej organizacji Uprawnienie do jednostek podrzędnych (-1)184: - jeśli z obowiązującej struktury organizacyjnej wynika, iż kierownik jednostki jest przyporządkowany strukturalnie do określonej komórki organizacyjnej, to nadanie tego uprawnienia oznacza, ze będzie miał wgląd do wszystkich koszulek w całej jednostce, której jest szefem 10

11 10. Pojawiły się ustawienia Pliki zawsze przez AddIna (addin.everyfile.enabled) wszystkie pliki serwowane są przez dodatek AddIn (obecnie tylko te do edycji) Raport spisu spraw dostępny na liście wydruków wybranych spraw (spisspraw.raport.wybranesprawy) Po włączeniu tego ustawienia istnieje możliwość, z poziomu spisu spraw, wygenerowania i wydrukowania raportu z dowolną liczbą spraw z danego spisu 11

12 11. Nowe opcje wyszukiwania korespondencji wychodzącej Istnieje możliwość wyszukiwania korespondencji wychodzącej przez opcje: - tylko ZPO - tylko mój PKN ograniczenie tylko do własnego oddziału PKN Widok całej korespondencji jest opcją dostępną na uprawnienie Wyszukiwanie całej korespondencji Wprowadzono w profilu użytkownika możliwość ustawienia rosnącego sortowania grup w folderach/etykietach System domyślnie wyświetla koszulki od najwcześniejszych do najstarszych Po odznaczeniu checkboxa oraz zapisaniu ustawienia 12

13 System wyświetli koszulki od najstarszej do najmłodszej we wszystkich folderach systemowych i etykietach 13. Moduł auto-uzupełniania zakładek w dokumentach Word/OpenOffice rozbudowano do 47 zakładek Dodano m.in. identyfikator dokumentu (zakładka o nazwie ezdidentyfikatordokumentupdf) możliwy do umieszczenia na dokumentach PDF, uzupełniany tylko w przypadku automatycznego tworzenia dokumentu PDF na podstawie dokumentu Word/OpenOffice (uprawnienie Pierwszy podpis tworzy pdf 153). 14. Zmodyfikowano widok korespondencji wychodzącej Tak było: 13

14 Tak jest: 15. Możliwość narzucenia opcji PRIORYTET przesyłkom zagranicznym Poczty Polskiej Po ustawieniu na on opcji Wymuszanie PRIORYTET podczas rejestrowania zagranicznej korespondencji, w przypadku wybrania przy rejestracji koperty zawierającej przesyłkę zagraniczną, automatycznie odznaczy się checkbox przy opcji PRIORYTET, którego nie można odznaczyć 14

15 16. Możliwość edycji ról organizacyjnych Po wybraniu roli organizacyjnej można wyedytować jej nazwę lub ją usunąć: 17. Zmieniono 1 wiersz górnych przycisków zarządzania koszulką na 3 wiersze przycisków Możliwość ukrycia na uprawnienie przycisków korespondencji oraz przycisków prowadzenia sprawy: ukrycie wiersza przycisków korespondencji jest na uprawnienie Ukrycie wiersza przycisków korespondencji 186 ukrycie wiersza przycisków prowadzenia sprawy jest na uprawnienie Ukrycie wiersza przycisków prowadzenia sprawy 187 Widok po nadaniu obu uprawnień jednocześnie: 15

16 18. Rozbudowano integrację z AD o możliwość połączenia użytkownika AD z użytkownikiem EZD oraz wypełnienie kilku pól na podstawie informacji z AD Włączenie zaznaczonej opcji pozwala na uzupełnienie danych o użytkowniku na podstawie informacji z domeny 19. Rozbudowano kartę pracownika do 6 dodatkowych atrybutów 16

17 20. Rozbudowano wyszukiwarkę o pola filtrujące etapy: Data nadania etapu, Data odebrania etapu, Pracownik nadający koszulkę, Pracownik odbierający koszulkę, Jednostka nadająca koszulkę, Jednostkę odbierającą koszulkę 21. Rozbudowano wyszukiwarkę o eksport do pliku excel wszystkich wyników wyszukiwania bez limitu wierszy. (Pierwsza kolumna zawiera link do koszulki). 17

18 22. Możliwość konfiguracji wydruku dekretacji oraz wygenerowania wydruku dekretacji w formacie PDF Wydruk dekretacja na odrębnej kartce jest możliwy z menu podręcznego dokumentu. Możliwość wydruku dotyczy wyłącznie dokumentów w koszulkach wytworzonych po aktualizacji EZD do wersji W przypadku dekretacji wielostopniowej na wydruku będą widoczne wszystkie wykonane dekretacje. Dane wyświetlane na dekretacji podlegają konfiguracji, zgodnie z potrzebami urzędu. Pełny wykaz danych na wydruku dekretacji obejmuje następujące dane: Na wydruku dekretacji najpierw pojawia się tabelka z informacja o dekretowanym dokumencie, jak poniżej: 18

19 a następnie treść poszczególnych dekretacji: 19

20 Dodatkowo w nagłówku i stopce pojawiają się dodatkowe informacje: nagłówek: stopka 20

21 23. Dodano możliwość pobrania dokumentu w wersji do edycji na podstawie dokumentu PDF automatycznie utworzonego podczas podpisywania dokumentu WORD/OpenOffice Możliwość dotyczy dokumentów w koszulkach wytworzonych po aktualizacji EZD do wersji Opcja jest dostępna z menu podręcznego dokumentu. Dokument zostaje otwarty w formacie doc. 21

22 Dokument nie jest automatycznie zapisywany na serwerze EZD, w razie potrzeby należy zapisać go na dysku. 24. Dodano możliwość wygenerowania wydruku w formacie PDF dla dokumentów formatu.doc,.docx,.odt,.rtf,.xps,.html,.xls,.xlsx 25. Dodano możliwość wygenerowania wydruku w formacie HTML dla dokumentów formatu.doc,.docx,.odt,.rtf,.xps,.html,.xls,.xlsx Opcje dostępne z menu podręcznego dokumentu. 22

23 26. Możliwość konfiguracji wydruku uwierzytelnienia dokumentu oraz wygenerowania wydruku Możliwość wydruku dotyczy wyłącznie dokumentów w koszulkach wytworzonych po aktualizacji EZD do wersji oraz dokumentów PDF automatycznie utworzonych podczas podpisywania dokumentu Wydruk uwierzytelnienia jest możliwy w trzech opcjach, w formacie pdf: 1) wydruk samego uwierzytelnienia W przypadku korzystania z tej opcji jest możliwe konfigurowanie tabeli z danymi uwierzytelnienia 2) wydruk dokumentu z uwierzytelnieniem na odrębnej kartce wydruk jest możliwy w przypadku sporządzenia dokumentu z rozszerzeniem: doc., docx., odt., rtf., W przypadku korzystania z tej opcji jest możliwe konfigurowanie tabeli z danymi uwierzytelnienia 23

24 3) wydruk dokumentu z uwierzytelnieniem pod ostatnim akapitem dokumentu wydruk jest możliwy w przypadku sporządzenia dokumentu z rozszerzeniem: doc., docx., odt., rtf., W przypadku korzystania z tej opcji nie ma możliwości konfigurowania tabeli z danymi uwierzytelnienia 24

25 27. Możliwość ściągania wszystkich plików przez AddIna W ustawieniach powinna być na on ustawiona opcja Pliki zawsze przez AddIna W przypadku potrzeby wskazania, których rozszerzeń AddIn ma nie otwierać należy wskazać je w zaznaczonym miejscu, wymieniajac po średniku 28. Zmiana widoku strony głównej Ze strony głównej można wyszukać koszulkę ze sprawą, wpisując w pole Znak sprawy pełny znak szukanej sprawy, Nr RPW lub znak widniejący na wpływie Dodano szybką wyszukiwarkę znaku sprawy/rpw na głównej stronie umożliwiającą szybkie przejście do koszulki 25

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI

Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Kancelaria MADAR INSRUKCJA OBSŁUGI Zabrze, grudzień 2003 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 1.1.Instalacja... 5 1.2.Ogólne informacje o obsłudze... 6 1.3.Katalogi...7 Wyszukanie elementu...8 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta

ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl. Wersja 3.3.0. Instrukcja użytkownika. Moduł klienta ELEKTRONICZNY NADAWCA https://e-nadawca.poczta-polska.pl Wersja 3.3.0 Instrukcja użytkownika Moduł klienta aktualizacja na dzień 18.12.2012 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE.... 5 2. WYKAZ SKRÓTÓW

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Docum.pl. Instrukcja obsługi

Docum.pl. Instrukcja obsługi Docum.pl Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2011 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna wersja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi

Madar 7 Mobile w chmurze. Instrukcja obsługi Madar 7 Mobile w chmurze Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A.

Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Instrukcja użytkownika sklepu internetowego Polski Tytoń S.A. Spis treści Wstęp... 3 1. Strona główna... 3 2. Profil... 10 2.1. Oferta dla Ciebie... 11 2.2. Szablony zamówień... 12 2.3. Zarządzaj profilem...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE Internet Banking dla Firm (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo