GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE"

Transkrypt

1 briefing GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE Wprowadzenie do symulacji

2 Wprowadzenie do konkursu Stoją Państwo przed wyjątkowym wyzwaniem! Państwa zespół został zrekrutowany do roli zarządu spółki, która operuje na międzynarodowym rynku. Państwa zadaniem jest pokierowanie firmą na konkurencyjnym rynku. Udział w symulacji GMC pozwoli Państwu rozwinąć następujące umiejętności: - Zarządzania strategicznego; - Podejmowania decyzji; - Współdziałania; - Przywództwa. Briefing Global Management Challenge (to go to next or previous slide use your keyboard arrows) 2

3 Ważne informacje dla uczestników START: Organizacja, Harmonogram, Podręcznik 4 RYWALIZACJA: Drużyna, Historia, Raporty i Decyzje 11 FIRMA: Informacje ogólne 18 Procedury 40 Briefing Global Management Challenge (to go to next or previous slide use your keyboard arrows) 3

4 Start Zadaniem drużyny jest zarządzanie firmą, analiza raportów dotyczących wyników firmy w ostatnich kwartałach oraz opracowanie strategii na najbliższą przyszłość. Należy przeanalizować wyniki, a następnie podjąć decyzje dotyczące różnych obszarów działalności firmy, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku, jak również możliwe dokonania konkurencji. Cel to osiągnięcie najlepszych wyników na rynku. Firma działa na wirtualnej giełdzie. Kryterium w symulacji jest osiągnięty Wynik Inwestycyjny (Investment Performance) Historia, którą drużyny otrzymują w chwili rozpoczęcia gry zawiera raport z pięciu ostatnich kwartałów. 4

5 Start Zarządzanie i organizacja Pierwszy krok to dobra organizacja w drużynie. Organizacja pracy zespołu może znacznie wpłynąć na jakość decyzji oraz końcowe wyniki. Oprócz Kierownika drużyny, warto jest wybrać osoby odpowiedzialne za następujące obszary: Marketing, Produkcja, Zarządzanie personelem i Finanse. Współdziałanie to bardzo ważna część konkursu. Dobrze zorganizowana drużyna, w której wszyscy uczestnicy w pełni wykorzystują swoje umiejętności, ma większe szanse na uzyskanie wyższych wyników w klasyfikacji. 5

6 Start Zarządzanie i organizacja Drugi krok to stworzenie harmonogramu pracy zespołu. Harmonogram powinien być przygotowany i zaakceptowany przez wszystkich członków drużyny. Planując daty spotkań należy wziąć pod uwagę ostateczne terminy dostarczenia arkuszy decyzyjnych w każdym etapie GMC. Radzimy ustalić wcześniej terminy spotkań zespołu. Odpowiednie zarządzanie czasem jest w konkursie bardzo ważne. 6

7 Start Zarządzanie i organizacja Trzeci krok to zapoznanie się z Podręcznikiem, który składa się z czterech części: 1. WPROWADZENIE: Jak korzystać z Podręcznika. 2. OTOCZENIE FIRMY: Sytuacja gospodarcza; Wydarzenia na świecie; Marketing; Produkcja i dystrybucja; Zarządzanie personelem i Finanse. 3. RAPORTY: Objaśnienie raportów i zasady dokonywania obliczeń. 4. DECYZJE: Objaśnienie, w jaki sposób decyzje są komunikowane w każdym kwartale. Zarządzanie firmą to złożony proces, który wymaga przygotowania. Prosimy o zapoznaniem się z Podręcznikiem, aby lepiej zrozumieć relacje, które zachodzą pomiędzy firmami, podstawy symulacji oraz zadania, które drużyna musi wykonać. 7

8 Start Cykl konkursu Etap konkursu składa się z 5 kwartałów (demo z 3 kwartałów). Historia Analiza Analiza rezultatów Dostosowanie strategii Ocena konkurencji na różnych rynkach Analiza historii Opracowanie strategii Przygotowanie decyzji Dostosowanie decyzji do przyjętej strategii Raport 5 Podejmowanie decyzji Analiza historii jest bardzo ważna dla podejmowanych decyzji, raporty obejmujące pięć ostatnich kwartałów. Płynność Udział w rynku Planowanie produkcji Badania i rozwój Dywidendy Zasoby produkcji Zapasy Zaległe zamówienia Proces 8

9 Start Decyzje/ Kwartały Symulacja jest podzielona na kwartały. Przedostatni kwartał Ostatni kwartał Następny kwartał Kwartał Po Następnym W momencie podejmowania decyzji należy pamiętać, że dzieje się to w umownym momencie, pomiędzy ostatnim a następnym kwartałem. Niektóre decyzje mogą wpływać na sytuację, nie w najbliższym, a w kolejnym kwartale. 9

10 Start Zarządzanie to organizacja Wnioski: Kierownik drużyny Osoba odpowiedzialna za dostarczenie decyzji i kontakt z organizatorem. Agenda Należy zwracać szczególną uwagę na terminy dostarczania decyzji. Podręcznik Zapoznanie się z podręcznikiem jest bardzo istotne. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości można się skontaktować z organizatorami. Cykl konkursu/ Decyzje/ Kwartały Zrozumienie cyklu konkursu jest konieczne dla zrozumienia podstaw symulacji. 10

11 Zarządzanie Prezes Kierownik zespołu Marketing Produkcja Zarządzanie personelem Finanse Wizerunek Reklama Marketing Badania i rozwój Montaż Podwykonawcy Jakość Transport Surowce Maszyny Liczba zmian Rekrutacja Warunki pracy Wynagrodzenie Szkolenia Inwestycje Dywidendy Pożyczki Podatki Akcje Warto utworzyć schemat organizacji, ustalić obowiązki i cele, metody i proces podejmowania decyzji. Można wykorzystać powyższy wykres i dodać do niego dodatkowe funkcje. Radzimy wybrać jedną osobę, która będzie wprowadzała decyzje. 11

12 Raport Raport zawiera informacje, które są potrzebne do dokonania analizy przed podejmowaniem decyzji i jest podzielony na sześć części; prosimy o uważne przeczytanie informacji na temat Raportu, które znajdują się w Podręczniku. Warto pamiętać, iż: Raport odtwarza podjęte decyzje. Raport zawiera informacje na temat: środków produkcji, surowców, zarządzania personelem, kanałów sprzedaży, produktów, transportu i finansów: bilanse, zyski i straty, koszty ogólne, przepływy pieniężne oraz ceny akcji. Raport zawiera również informacje na temat firm konkurencyjnych - ceny, zatrudnienie, listy płac, agenci i dystrybutorzy, udziały w rynku, opinie konsumentów; wydatki związane z reklamą, badaniami i rozwojem oraz funkcjonowaniem strony internetowej. 12

13 Przykładowy raport Pierwsza część 13

14 Przykładowy raport Druga część 14

15 Przykładowy raport Trzecia część 15

16 Przykładowy raport Czwarta część 16

17 Przykładowy raport Piąta część 17

18 Przykładowy raport Szósta część 18

19 Przykładowy raport Siódma część 19

20 Zarządzanie to podejmowanie decyzji Strategia zespołu zostaje zastosowana poprzez podjęcie 75 decyzji, dotyczących: Reklamy (wizerunkowej i produktowej) Cen (produktów na poszczególnych rynkach) Dostaw produktów ( do agentów i dystrybutorów) Jakości ( B&R, wprowadzenie zmian, czas montażu, surowce premium) Komponentów (zamówień u podwykonawców) Agentów i Dystrybutorów ( rekrutacji, wsparcia, prowizji) Produkcji i Internetu (surowców, konserwacji, pracy zmianowej, strony www) Personelu ( rekrutacji, szkoleń, budżetu dla zarządu, wynagrodzeń) Finansów ( emisji / skupu akcji, dywidend, pożyczek, lokat, inwestycji w maszyny i fabrykę, ubezpieczenia) Informacji (zakupu informacji o rynku i konkurencji, wywiady gospodarczego). 20

21 Formularz decyzyjny 75 decyzji Należy się upewnić, czy wszystkie decyzje zostały prawidłowo wprowadzone o arkusza on-line. 21

22 Formularz decyzyjny Porady Formularz decyzyjny to narzędzie, które umożliwia zastosowanie strategii. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi sugestiami. Zaleca się, aby jeden z uczestników wprowadził dane, a następnie inny uczestnik je sprawdził. Zwróćcie uwagę, że niektóre decyzje są decyzjami bezwzględnymi a inne względnymi, tj. np. decyzja o całkowej liczbie agentów jest bezwzględna, podczas gdy rekrutacja monterów jest względna. Kierownik zespołu nie musi osobiście wprowadzać danych, ale jest odpowiedzialny za ich terminowe dostarczenie. Decyzje można nadpisywać do momentu zakończenia danego cyklu decyzyjnego. Ostatni zapisany arkusz trafia do organizatora. W razie wątpliwości szukajcie potwierdzenia w podręczniku. 22

23 Firma Przed rozpoczęciem gry należy się zapoznać z Podręcznikiem. Podsumowanie najważniejszych obszarów: Sytuacja gospodarcza Wydarzenia na świecie Marketing Produkcja Zarządzanie personelem Finanse Cele Briefing Global Management Challenge (to go to next or previous slide use your keyboard arrows) 23

24 Firma Sytuacja gospodarcza Firma działa w konkurencji z innymi przedsiębiorstwami, które produkują i sprzedają ten sam rodzaj produktów, w tych samych obszarach geograficznych. Rynek jest podzielony na dwa regiony Unia Europejska (EU) i NAFTA (USD) Jednocześnie, firma działa wykorzystując Internet. We wszystkich obszarach konkurencja przebiega pomiędzy tymi samymi firmami. Kurs wymiany walut wpływa na konkurencyjność na niektórych rynkach; statystyki ekonomiczne są dostarczane zgodnie z sezonowymi zmianami. Dolar jest walutą wykorzystywaną w Internecie. 24

25 Firma Wydarzenia na świecie Wydarzenia mogą być spowodowane sytuacją polityczną, rozwojem ekonomicznym lub środowiskowym, wojnami, klęskami (np. wybuch wulkanu), trzęsieniem ziemi, epidemiami etc. Wydarzenia tego typu mogą wystąpić nagle. Nie jest to jednak konieczne. Czytaj uważnie raport dla zarządu, zapowiedzi wydarzeń będą się tam pojawiać. Wydarzenia na świecie mogą wpłynąć na warunki pracy i wyniki firmy. Uwaga! Wiadomości o wydarzeniach na świecie nie muszą być wiarygodne. 25

26 Firma Marketing Dział marketingu jest odpowiedzialny za wzrost popytu i sprzedaż produktów. Należy dokonać analizy sytuacji na rynku, przygotować plan marketingowy (w krótkim i długim okresie) i podjąć decyzje. Współpraca z innymi działami pozwala się upewnić, czy sprzedaż jest dochodowa i czy firma funkcjonuje prawidłowo, czy produkcja będzie w stanie sprostać oczekiwanym prognozom popytu. Warto sprawdzić co robią inne firmy w kwestii polityki cen, zatrudnienia, płac etc. Radzimy obserwować udziały w rynku i wszelkie inne dostępne informacje. Plan marketingowy wpływa na wszystkie inne obszary działalności firmy. 26

27 Firma Marketing Aby podejmować decyzje związane z marketingiem, drużyna dysponuje wieloma istotnymi, dostępnymi informacjami. Są też informacje, które trzeba nabyć. Informacje ogólnodostępne powinny być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym. Zespół powinien się dobrze zapoznać z następującymi tematami opisanymi w podręczniku: Ceny Jakość produktów Badania i rozwój Reklama Sprzedaż Dostępność produktów Zarządzanie marketingiem 27

28 Firma Marketing warto pomyśleć o Konflikt : MARKETING / PRODUKCJA Potencjał Rynku Plan Produkcji Projekcje marketingu Możliwości Produkcyjne Prognozy Zasoby Surowce Zaległości Trafność prognoz Zapasy 28

29 Firma Marketing Produkty Do trzech produktów Ile produktów firma chce wyprodukować i sprzedać. Dystrybucja UE agenci Na trzy rynki NAFTA dystrybutorzy E-COMMERCE dystrybutor W jaki sposób i, na których rynkach firma będzie obecna. Konsumenci Można zakupić informacje o tym, co konsumenci myślą na temat produktów. 29

30 Firma Marketing - Dystrybucja Prognozowanie sprzedaży UE agenci - Liczba - Wsparcie finansowe - Prowizja Firma może prowadzić Sprzedaż za pośrednictwem różnych kanałów lub przez Internet. Dokładne zasady są opisane w podręczniku. NAFTA dystrybutorzy E-COMMERCE Dystrybutor internetowy - Liczba - Wsparcie finansowe - Prowizja - Rozwój www - Liczba portów - Prowizja - Wsparcie 30

31 Firma Marketing - Reklama Prezentowanie firmy i produktów: Reklama Wizerunek firmy długookresowo - Według obszaru Należy dokładnie przestudiować w podręczniku, efekty reklamy poprzez różne kanały i na różnych rynkach. Reklama produktów krótkookresowo - Według obszaru - Według produktu 31

32 Firma Produkcja i dystrybucja Dział produkcji jest odpowiedzialny za produkcję i dystrybucję produktów w możliwie najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób; przy uwzględnieniu standardów jakości określonych przez politykę rynkową. To wymaga bliskiej współpracy z działem marketingu i zasobów ludzkich, żeby mieć pewność, że jest dostępna odpowiednia liczba pracowników oraz zasoby na produkcji. Najważniejsza decyzja to plan produkcji. Wiele decyzji w tym obszarze przynosi efekty dopiero w kolejnych kwartałach. Zarządzanie budżetem będzie miało istotny wpływ na jakość zarządzania produkcją. 32

33 Firma Produkcja i dystrybucja Produkcja i dystrybucja odpowie na prognozę sprzedaży. Istnieje możliwość zlecenia wykonania komponentów firmie zewnętrznej, aby całkowicie, lub częściowo realizować etap obórki maszynowej w fabryce. Produkcja nigdy nie jest ograniczona, z powodu braku surowców, ponieważ są one zawsze dostępne na okazjonalnym rynku, zwykle w wyższych cenach. Należy zapoznać się z następującymi tematami w podręczniku: Maszyny Konserwacja maszyn Dostępność przestrzeni Zamówienia komponentów Ślad węglowy (carbon footprint) Gwarancje i jakość Transport, magazynowanie i dystrybucja Zakup surowców i magazynowanie Technologie informacyjne Zarządzanie produkcją 33

34 Firma Produkcja MASZYNY MONTAŻ Surowce Komponenty Gotowe produkty Możliwość zastosowania surowców premium Do trzech zmian Możliwość zamówienia o zewnętrznych dostawców Jedna zmiana, nadgodziny ograniczona liczba pracowników Tabele w podręczniku zawierają liczbę godzin, które można przeznaczyć na produkcję, podczas każdej z trzech zmian. W podręczniku można sprawdzić, jakie warunki mogą wpłynąć na montaż. Czas montażu zależy od decyzji firmy i opiera się na określonych standardach jakości. 34

35 Firma Produkcja Czas produkcji Jednostki surowca Czas produkcji Minimalny Czas montażu PROD min. 100 min. PROD min. 150 min. PROD min. 300 min. Godziny konserwacji i wiek maszyn wpływają na czas produkcji. Podręcznik opisuje, w jaki sposób siła robocza wpływa na montaż. 35

36 Firma Produkcja Ślad węglowy CARBON FOOTPRINT Spowodowany używaną energią w fabryce * Istnieje koszt związany z rekompensatą emisji CO2e (tzw. carbon footprint offset). Ta usługa jest zamawiana u organizacji non profit, która zajmuje się sadzeniem drzew, tak aby zrekompensować planecie emitowany CO2e. Opcją jest korzystanie z surowców premium, które są przyjazne środowisku. * Ogrzewanie i oświetlenie fabryki oraz energia wykorzystana w procesie produkcji 36

37 Firma Human Resources Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za zapewnienie firmie odpowiedniej liczby zmotywowanych i skutecznych pracowników. Rekrutacja odbywa się na konkurencyjnym rynku. Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga monitorowania rynku i współpracy między działami, aby przewidzieć zapotrzebowanie na pracowników. Choroby, absencja, zamieszki, strajki będą wpływać na koszty ponoszone przez firmę. Poziom wynagrodzeń wpływa na efektywności firmy i skuteczność pracowników, dotyczy to również zarządu. 37

38 Firma Human Resources Zatem, ważne jest aby dział HR pracował jako część grupy zarządzającej, aby mieć pewność, że oczekiwania pracowników są spełnione, i że pracownicy pracują na najlepszych warunkach, jakie firma może zapewnić. Następujące tematy zostały opisane w podręczniku: Podaż siły roboczej Szkolenia Płace i warunki pracy Budżet dla zarządu 38

39 Firma Human Resources - Pracownicy Stabilność vs niestabilność Średnie kwartalne płace - Rekrutacja Liczba nadgodzin - Poziom absencji Jakość produktów - Strajki Poziom zatrudnienia - Zwolnienia Szkolenia - Szkolenia Rozważając decyzje związane z rekrutacją i motywowaniem, należy pamiętać, że może mieć to ważny wpływ na efektywne działanie firmy. 39

40 Firma Finanse Dział finansowy jest odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie finansami, zgodnie ze strategią firmy. Wiąże się to z monitorowaniem różnych obszarów m. in.: Poziomem zysków Inwestycjami i pożyczkami Poziomem aktywów Systemem podatkowym i wypłacaną dywidendą I najważniejsze, dział finansowy musi blisko współpracować z zarządem w celu osiągnięcie najwyższego wyniku inwestycyjnego, który jest kryterium oceny w konkursie. Pożyczki, aktywa i ubezpieczenia wpływają na koszty. Należy uważnie przeczytać informacje na temat procedur księgowych, aby zrozumieć wszystkie koszty związane z zarządzaniem firmą. 40

41 Firma Finanse Każdy zespół w konkursie zarządza firmą mając za cel zwiększenie jej Wyniku Inwestycyjnego, który jest jedynym kryterium w konkursie GMC. To kryterium mierzy zwrot z inwestycji dla pierwotnych akcjonariuszy nie tylko jako wartość posiadanych przez nich akcji* na koniec konkursu, ale też po wszelkich dodatkowych emisjach i umorzeniach, oraz z uwzględnieniem otrzymanej dywidendy. *na cenę akcji wpływ ma kilka czynników (sprawdź w podręczniku) 41

42 Firma Finanse - Ubezpieczenie Zachorowania i wypadki w pracy Aktywa trwałe Zapasy produktów i surowców Ubezpieczenia zmniejszają koszty, jakie firma musi ponieść w wyjątkowych sytuacjach, nie zastępuje to jednak bezpiecznego środowiska pracy stworzonego dzięki dobremu zarządzaniu. 42

43 Firma Finanse Przepływy pieniężne Kredyt w rachunku bieżącym Pożyczki terminowe Niezabezpieczone pożyczki Należy uważnie obserwować w/w wartości, gdyż będą one wpływać na Wynik Inwestycyjny firmy na koniec każdego okresu. 43

44 Firma Konkurs - Cele WYNIK INWESTYCYJNY NA KONIEC OSTATNIEGO KWARTAŁU TEAM 1 TEAM 2 TEAM 3 TEAM 4 TEAM 5 TEAM 6 TEAM 7 TEAM 8 History Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Qtr 5 Końcowy wynik zależy od wyniku inwestycyjnego osiągniętego w ostatnim kwartale danego etapu! 44

45 Konkurencja Procedura DECYZJE Kierownik drużyny jest odpowiedzialny za przekazanie decyzji w odpowiednim czasie, tj. do godziny w dniu zakończenia cyklu decyzyjnego (zgodnie z agendą na stronie ). (Warto jest sprawdzić dane wprowadzone do arkusza i zweryfikować je w razie potrzeby.) Raport Raport będzie dostępny na stronie po zalogowaniu się w tym samym dniu do godziny Briefing Global Management Challenge (to go to next or previous slide use your keyboard arrows) 45

46 Global Management Challenge Aby zapewnić firmie sukces, zespół powinien zapoznać się z następującymi materiałami: Informacje dla zespołów GMC.pdf Podręcznik Instrukcja dla uczestników GMC Poland 2014 Historia firmy (w każdym etapie jest inna) Briefing OnLine GMC (niniejszy dokument) Materiały są dostępne dla wszystkich zespołów uczestniczących w konkursie GMC Poland Briefing Global Management Challenge (to go to next or previous slide use your keyboard arrows) 46

47 Global Management Challenge Organizatorzy: Paulina Mazur Tomasz Duda Aleksandra Perkowska BIGRAM Personnel Consulting Ul. Cybernetyki Warszawa Tel. (+48) Mail: Briefing Global Management Challenge (to go to next or previous slide use your keyboard arrows) 47

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych

UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych UE inwestuje w tworzenie niezależnych konsumenckich czasopism oraz stron internetowych Dzieki trzyletniemu projektowi UE współfinansowanemu przez Komisję Europejską, konsumenci na Cyprze, w Czechach, Polsce,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo