Spis treści WSTĘP 15. Dlaczego zmieniono tytuł? 15 Plan 16 LUDZKIMI -W PROW ADZENIE 17 ZASOBAMI LUDZKIMI 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści WSTĘP 15. Dlaczego zmieniono tytuł? 15 Plan 16 LUDZKIMI -W PROW ADZENIE 17 ZASOBAMI LUDZKIMI 19"

Transkrypt

1 Spis treści i WSTĘP 15 Dlaczego zmieniono tytuł? 15 Plan 16 CZĘŚĆ I ROZDZIAŁ 1 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI -W PROW ADZENIE 17 PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 19 Czvm jest zarządzanie zasobami ludzkimi? 19 Cele 19 Problematyka ZZL 20 Rozwój koncepcji Z Z L - modele amerykańskie 21 Brytyjskie wersje modelu ZZL 22 Cechy ZZL 24 Zastrzeżenia 25 ZZL a zarządzanie personelem 26 Najważniejsze zadania ZZL 26 Najważniejsze wymagania 29 ROZDZIAŁ 2 KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 30 Wprowadzenie 30 Czynniki otoczenia 30 Podejście sytuacyjne 31 Technologia 31 Naciski ze strony konkurencji 32 Zmiany w metodach zarządzania ludźmi 32 Wyzwania stojące przed ZZL 34 Czego oczekuje się od specjalistów w zakresie ZZL 35 Działania 36 Role 37 Modele ról zarządzania zasobami ludzkimi 41 Kontrowersje wokół roli praktyków ZZL 42 Konflikt dotyczący wkładu ZZL w działalność przedsiębiorstwa 43 Rozważania o etyce 44 Profesjonalizm w zarządzaniu zasobami ludzkimi 46 Jak być skutecznym specjalistą w zakresie ZZL 48 Kompetencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi 49 ROZDZIAŁ 4 ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ PERSONALNĄ 51 Rola funkcji personalnej 51 Odmienne sposoby zarządzania zasobami ludzkimi w różnych organizacjach 52 Zmiany w zakresie funkcji personalnej 53 Integrowanie wkładu funkcji personalnej 54 Organizowanie funkcji personalnej 56 Role specjalistów do spraw ZZL i rola menedżerów liniowych 58 Uzyskiwanie poparcia i zaangażowania 60 Marketing funkcji personalnej 62 Przygotowanie, uzasadnienie i zabezpieczenie budżetu funkcji personalnej 63 Wydzielenie (outsourcing) funkcji personalnej 64 Korzystanie z usług konsultantów ds. zarządzania 66 ROZDZIAŁ 5 WKŁAD FUNKCJI PERSONALNEJ 68 ROZDZIAŁ 3 ROLA SPECJALISTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 35 Wkład w wartość dodaną 69 Wkład w uzyskanie przewagi konkurencyjnej 69 Wkład w zarządzanie przez jakość 70

2 Wpływ zarządzania ludźmi na efekty przedsiębiorstwa 72 ROZDZIAŁ 6 OCENA FUNKCJI PERSONALNEJ 74 Metody oceny 74 Ogólne metody oceny 75 Rodzaje mierników efektów 75 Kryteria oceny 76 Praktyczne metody oceny 76 Preferowana metoda 82 ROZDZIAŁ 7 MIĘDZYNARODOWE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 84 Czym jest międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi? 84 Wyzwania związane z międzynarodowym zarządzaniem zasobami ludzkimi 84 Cechy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi 85 Strategie międzynarodowego zatrudnienia i rozwoju 86 Rekrutacja ponad granicami państwowymi 87 Międzynarodowy rozwój pracowników 89 Zarządzanie pracownikami delegowanymi do pracy za granicą 90 Międzynarodowa płaca 92 CZĘŚĆ II ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 95 ROZDZIAŁ 8 CECHY LUDZI 97 Różnice indywidualne 97 Zdolność 98 Inteligencja 98 Postawy 101 Czynniki wpływające na zachowanie w pracy 101 Teoria atrybucji - sposób, w jaki osądzamy ludzi 102 Orientacja wobec pracy 102 Role 103 Zadania dla specjalistów w zakresie ZZL 104 ROZDZIAŁ 9 MOTYWACJA 106 Czym jest motywacja? 106 Proces motywacji 107 Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna 109 Teorie motywacji 110 Instrumentalna teoria motywacji 110 Teorie potrzeb (treści) 111 Dwuczynnikowy model Herzberga 113 Teorie procesu (poznawcze) 115 Teoria behawioralna 118 Teoria społecznego uczenia się 118 Teoria atrybucji 119 Kształtowanie roli 119 Kluczowe przesłania teorii motywacji 119 Związek między motywacją a efektami 121 Motywacja a pieniądze 121 Strategie motywacji 122 Wnioski 124 ROZDZIAŁ 10 ZAANGAŻOWANIE 126 Czym jest zaangażowanie organizacyjne? 126 Znaczenie zaangażowania 126 Problemy z koncepcją zaangażowania 128 Stworzenie strategii zaangażowania 130 Zaangażowanie a współzależność 132 ROZDZIAŁ Jak funkcjonują organizacje 134 Rozważania podstawowe 134 Teorie dotyczące organizacji 134 Struktura organizacyjna 138 Typy organizacji 139 Procesy organizacyjne 141 ROZDZIAŁ 12 KULTURA ORGANIZACYJNA 149 Czym jest kultura organizacyjna? 149 Znaczenie kultury 151 Jak rozwija się kultura organizacyjna? 151 Różnorodność kultury 151 Składniki kultury 152 Klasyfikacja kultury organizacyjnej 153 Ocenianie kultury organizacyjnej 155 Mierzenie klimatu organizacyjnego 156 Odpowiednie kultury 157 Wspieranie i zmiana kultury 157 CZĘŚĆ III PRACA I ZATRUDNIENIE 161 ROZDZIAŁ 13 ISTOTA PRACY 163 Czym jest praca? 163 Teorie na temat pracy 163 Związane z organizacją czynniki mające wpływ na pracę 165 Zmiany w modelu pracy 168 Bezrobocie 169 Oczekiwania w zakresie kariery 170 Postawy wobec pracy 170 ROZDZIAŁ 14 STOSUNEK PRACY 171 Definicja stosunku pracy 171 Istota stosunku pracy 171

3 Podstawa stosunku pracy 172 Czym jest stosunek pracy? 173 Znaczenie stosunku pracy 173 Zmiany stosunku pracy 173 Zarządzanie stosunkiem pracy 174 Zaufanie a stosunek pracy 175 ROZDZIAŁ 15 KONTRAKT PSYCHOLOGICZNY 179 Czym jest kontrakt psychologiczny? 179 Znaczenie kontraktu psychologicznego 180 Istota kontraktu psychologicznego 181 Zmienny charakter kontraktu psychologicznego 183 Stan kontraktu psychologicznego 185 Jak powstają kontrakty psychologiczne 186 Tworzenie i podtrzymywanie pozytywnego kontraktu psychologicznego 187 CZĘŚĆ IV ORGANIZACJA, STANOWISKA PRACY I ROLE 189 ROZDZIAŁ 16 PROJEKT ORGANIZACJI 191 Proces organizowania 191 Cel projektu 192 Przeprowadzenie oceny organizacji 193 Analiza organizacji 193 Diagnoza organizacji 194 Planowanie organizacji 195 Osoby zaangażowane w projekt 196 ROZDZIAŁ 17 ROZWÓJ ORGANIZACJI 197 Co to jest rozwój organizacji? 197 Definicja i historia 198 Zarządzanie zmianą 202 Budowanie zespołów 208 Kompleksowe zarządzanie przez jakość 209 Metoda reorganizacji procesów biznesowych 210 Zarządzanie przez efekty 210 Transformacja organizacji 210 ROZDZIAŁ 18 PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY I BUDOWANIE RÓL 214 Stanowiska pracy i role 214 Czynniki mające wpływ na projektowanie stanowiska pracy i budowanie roli 215 Proces motywacji wewnętrznej 215 Charakterystyka struktury zadania 216 Cechy motywujące pracy 216 Czym jest projektowanie stanowiska pracy? 217 Metody projektowania stanowiska pracy 218 Techniki projektowania stanowiska pracy 219 Wzbogacanie treści pracy 219 Samosterujące zespoły 220 Projekt pracy zapewniający wysoką wydajność 221 CZĘŚĆ V PROCESY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 223 ROZDZIAŁ 19 STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI i 225 Czym jest strategiczne ZZL? 225 Cel strategicznego ZZL 226 Strategiczne ZZL a zarządzanie strategią firmy 226 Geneza koncepcji strategicznego ZZL 227 Znaczenie strategicznego ZZL 227 Strategie ZL 230 Formułowanie strategii ZL 230 Zagadnienia kluczowe 232 Opracowywanie zintegrowanych strategii ZL 232 Wnioski 233 ROZDZIAŁ 20 POLITYKA DOTYCZĄCA ZASOBÓW LUDZKICH 234 Czym jest polityka dotycząca zasobów ludzkich? 234 Do czego potrzebna jest polityka ZL? 234 Czy politykę trzeba formalizować? 234 Obszary polityki ZL 235 Polityka ogólna 235 Formułowanie lub weryfikacja polityki 240 ROZDZIAŁ 21 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI OPARTE NA KOMPETENCJACH 241 Koncepcja kompetencji jako potencjału przyczyniającego się do osiągnięcia określonych wyników 241 Koncepcja kompetencji jako zdolności do wykorzystania wiedzy w nowych sytuacjach zawodowych 242 Dwa odcienie znaczeniowe słowa kompetencja 243 Elementy kompetencji 244 Rodzaje kompetencji 245 Opisywanie kompetencji 246 Zastosowanie koncepcji 248 ROZDZIAŁ 22 ANALIZA ROLI I KOMPETENCJI NA DANYM STANOWISKU 251 Definicje 251 Analiza stanowiska pracy 253 Analiza roli 260 Analiza umiejętności 261 Analiza kompetencji 263 Opisy stanowisk pracy 268 Definicja ról 272

4 CZĘŚĆ VI POZYSKIWANIE PRACOWNIKÓW 275 ROZDZIAŁ 23 PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH 277 Czym jest planowanie zasobów ludzkich? 277 Rynek pracy 278 Cele 279 Osiąganie celów 279 Strategie pozyskiwania pracowników 281 Planowanie scenariuszowe 284 Prognozowanie popytu 284 Prognozowanie podaży 287 Analiza istniejących zasobów ludzkich 287 Płynność zatrudnienia 289 Analiza skutków awansów i transferów 292 Ocena zmian warunków pracy i zjawiska absencji 292 Analiza źródeł podaży 293 Prognozowanie wymagań w sferze zasobów ludzkich 294 Określenie elastyczności 297 Produktywność i koszty 299 Planowanie działań 300 Plan ogólny 301 Plan rozwoju zasobów ludzkich 301 Plan rekrutacji 302 Plan stabilizacji 302 Plan uelastycznienia 305 Plan produktywności 308 Plan redukcji zatrudnienia 309 Kontrola 309 ROZDZIAŁ 24 REKRUTACJA I SELEKCJA 311 Proces rekrutacji i selekcji 311 Określanie wymagań 312 Przyciąganie kandydatów 316 Ogłoszenia o pracy 317 Wydzielenie (outsourcing) rekrutacji 320 Placówki edukacyjne i szkoleniowe 322 Selekcja podań o pracę 322 Metody selekcji 329 Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych 329 Ocena zintegrowana 330 Grafologia 331 Wybór metody selekcji 331 Zwiększenie efektywności rekrutacji i selekcji 333 Referencje i oferty 333 ROZDZIAŁ 25 PRZEPROWADZANIE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH 336 Cel 336 Zalety i wady rozmów kwalifikacyjnych 337 Istota rozmowy 338 Okoliczności rozmowy 338 Przygotowanie rozmowy 340 Czas trwania rozmowy 341 Planowanie i strukturyzowanie rozmów kwalifikacyjnych 341 Metody przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej 342 Techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej - rozpoczynanie i kończenie 345 Techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej - zadawanie pytań 346 Umiejętności związane z prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych 352 Wyciąganie wniosków 353 Wskazówki i przestrogi dotyczące prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej 354 ROZDZIAŁ 26 TESTY PSYCHOLOGICZNE 355 Czym są testy psychologiczne? 355 Cel 355 Cechy dobrego testu 355 Rodzaje testów 357 Interpretacja wyników testu 360 Wybór testu 361 Wykorzystanie testów w procedurze selekcji 361 ROZDZIAŁ 27 WPROWADZENIE DO ORGANIZACJI 362 Na czym polega wprowadzenie do organizacji? 362 Dlaczego wprowadzenie do organizacji jest ważne? 362 Przyjęcie 364 Dokumentacja 364 Wstępne wyjaśnienia 365 Wprowadzenie do miejsca pracy 366 Formalne kursy wprowadzające 366 Szkolenie wprowadzające na stanowisko pracy 368 ROZDZIAŁ 28 ODEJŚCIE Z ORGANIZACJI 369 Rozważania ogólne 369 Nadwyżka zatrudnienia 372 Zwolnienia monitorowane 374 Życiorysy 375 Zwolnienie 376 Pracownicy odchodzący dobrowolnie 379 Referencje 380 Przejście na emeryturę 381 CZĘŚĆ VII ZARZĄDZANIE PRZEZ EFEKTY 383 ROZDZIAŁ 29 PODSTAWY ZARZĄDZANIA PRZEZ EFEKTY 385 Czym jest zarządzanie przez efekty? 385 Cel zarządzania przez efekty 386

5 Zasady zarządzania przez efekty 387 Obszar zainteresowań zarządzania przez efekty 387 Aspekty etyczne 388 Zakres zarządzania przez efekty 388 Geneza zarządzania przez efekty 391 Proces zarządzania przez efekty 392 Podsumowanie 392 ROZDZIAŁ 30 PROCESY ZARZĄDZANIA PRZEZ EFEKTY 393 Kluczowe działania 393 Definicja roli 394 Uzgodnienia oczekiwanych efektów 395 Bieżące zarządzanie efektami 397 Przegląd efektów 400 Wskazówki dotyczące spotkań przeglądowych 402 Prowadzenie konstruktywnego spotkania przeglądowego 403 Ocenianie efektywności 404 Dokumentacja 409 Wprowadzenie zarządzania przez efekty 412 Monitorowanie i ocenianie zarządzania przez efekty 414 ROZDZIAŁ 31 SPRZĘŻENIE ZWROTNE Czym jest sprzężenie zwrotne 360? 415 Wykorzystanie sprzężenia zwrotnego Przyczyny stosowania sprzężenia zwrotnego Sprzężenie zwrotne metodologia 417 Tworzenie i wdrażanie systemu 419 Zalety i wady sprzężenia zwrotnego Kryteria sukcesu sprzężenia zwrotnego CZĘŚĆ VIII ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 423 ROZDZIAŁ 32 PODSTAWY ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 425 Czym jest rozwój zasobów ludzkich? 425 Cele 425 Elementy rozwoju zasobów ludzkich 425 Strategia rozwoju zasobów ludzkich 426 Kontekst rozwoju zasobów ludzkich 427 Marketing rozwoju zasobów ludzkich 428 Ocena roli rozwoju zasobów ludzkich 429 ROZDZIAŁ 33 UCZENIE SIĘ I ROZWÓJ 430 Uczenie się w ramach organizacji 430 W jaki sposób ludzie się uczą? 432 Teoria uczenia się 435 Warunki efektywnej nauki 437 Organizacja ucząca się 438 Ustawiczne uczenie się a rozwój 440 Ukierunkowanie własnego uczenia się 440 ROZDZIAŁ 34 PLANOWANIE ROZWOJU OSOBISTEGO 443 Co to jest plan rozwoju osobistego 443 Cel 443 Ukierunkowanie planów 444 Planowanie rozwoju osobistego - proces całościowy 444 Ustalanie potrzeb rozwojowych i braków 445 Ustalanie sposobów zaspokajania potrzeb 445 Planowanie działania 446 Odpowiedzialność za planowanie rozwoju osobistego 447 Początek planowania rozwoju osobistego 447 ROZDZIAŁ 35 SZKOLENIE 448 Czym jest szkolenie? 448 Cel 448 Zalety 449 Zrozumienie szkolenia 449 Filozofia szkoleniowa 450 Proces szkolenia 451 Określenie potrzeb szkolenia 453 Planowanie programów szkolenia 456 Techniki szkoleniowe 460 Prowadzenie programów szkoleniowych 461 Realizowanie potrzeb szkolenia specyficznych grup 466 Odpowiedzialność za szkolenie 466 Ocena szkolenia 467 ROZDZIAŁ 36 ROZWÓJ KADRY KIEROWNICZEJ 469 Czym jest rozwój kadry kierowniczej? 469 Rozwój kadry kierowniczej jako proces sterowany przez firmę 469 Wpływ rozwoju kadry' kierowniczej na strategię 470 Proces rozwoju kadry kierowniczej 470 Istota rozwoju kadry kierowniczej 471 Strategia rozwoju kadry kierowniczej 472 Odpowiedzialność za rozwój kadry kierowniczej 472 Podstawy rozwoju kadry kierowniczej 476 Metody rozwoju kadry kierowniczej 476 Zintegrowana metoda rozwoju kadry kierowniczej 478 Rozwój kadry' kierowniczej oparty na kompetencjach 479 Metoda rozwoju kompetencji pracowników 479 ROZDZIAŁ 37 ZARZĄDZANIE KARIERĄ - PLANOWANIE NASTĘPSTW I PLANOWANIE KARIERY 481 Definicje 481 Cele ogólne 481

6 Proces zarządzania karierą 482 Założenia zarządzania karierą 485 Prognozowanie popytu i podaży 487 Planowanie następstw 488 Ocena efektów i potencjału 488 Rekrutacja 490 Planowanie kariery 490 CZĘŚĆ IX ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI 495 ROZDZIAŁ 38 SYSTEMY ZARZĄDZANIA WYNAGRODZENIAMI 497 Wstęp 497 Definicja 497 Części składowe systemu wynagrodzeń 497 Elementy zarządzania wynagrodzeniami 498 Ogólne czynniki określające poziomy płacowe 500 Czynniki ekonomiczne wpływające na poziomy płacowe 500 Cele zarządzania wynagrodzeniami - wymagania organizacji 503 Cele systemu wynagrodzeń z punktu widzenia pracowników 504 Osiąganie celów 504 Nowa płaca 505 Strategia wynagradzania 506 Polityka wynagradzania 507 Rozwój zarządzania wynagrodzeniami 508 ROZDZIAŁ 39 WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY 510 Wartościowanie stanowisk pracy - definicja i cele 510 Główne cechy wartościowania stanowisk pracy 511 Podstawowa metodologia 512 Metody wartościowania stanowisk pracy 512 Ranking stanowisk pracy 513 Klasyfikacja stanowisk pracy 514 Wewnętrzny benchmarking 514 Ocena analityczno-punktowa 515 Wartościowanie na podstawie umiejętności 519 Wartościowanie na podstawie kompetencji 520 Wycena rynkowa 520 Argumenty za i przeciw formalnemu wartościowaniu ukierunkowanemu na stanowiska pracy 521 Czy wartościowanie jest konieczne? 522 Wprowadzanie wartościowania stanowisk pracy 522 Tworzenie procedury analityczno-punklowej 524 Przeprowadzenie ćwiczeń wartościowania stanowisk pracy 527 Równa wartość 530 ROZDZIAŁ 40 ANALIZA STAWEK RYNKOWYCH 532 Cel 532 Koncepcja stawki rynkowej 532 Wymagane informacje 533 Porównywanie stanowisk pracy 533 Przedstawienie danych 534 Źródła informacji 534 ROZDZIAŁ 41 STRUKTURY PŁAC 537 Czym jest struktura płac? 537 Cel 537 Kryteria struktur plac 538 Liczba struktur płac 538 Podstawa struktur płac 539 Stopniowane struktury płac 540 Szerokie kategorie zaszeregowania 545 Kategorie indywidualne 547 Struktury rodzin stanowisk pracy 547 Krzywe płac 548 Struktury zaszeregowania pojedynczego stanowiska pracy 550 Siatka płac 550 Struktury plac dla pracowników fizycznych 551 Zintegrowane struktury płac 552 Dodatek ze względu na wiek 553 Wybór struktury 553 ROZDZIAŁ 42 PŁACA UWARUNKOWANA SYTUACYJNIE 554 Czym jest płaca uwarunkowana sytuacyjnie? 554 Uzasadnienie dla płacy uwarunkowanej sytuacyjnie 555 Kryteria dla płacy uwarunkowanej sytuacyjnie 556 Płaca uzależniona od efektów 557 Płaca uzależniona od kompetencji 560 Płaca uzależniona od wkładu 562 Płaca zespołowa 564 Pakiety bonusów i zachęt dla kadry kierowniczej 565 Systemy zachęt dla pracowników. wykonawczych 565 Wybór metody 569 ROZDZIAŁ 43 ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE, PROGRAMY EMERYTALNE ORAZ DODATKI 571 Świadczenia pracownicze 571 Programy emerytalne 573 Dodatki i inne świadczenia 575 ROZDZIAŁ 44 ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ 576 Fundusze wynagrodzeń i prognozy 576 Przeglądy płacowe 578

7 Kontrola 579 Procedury zarządzania wynagrodzeniami 580 Odpowiedzialność za wynagradzanie 581 Komunikowanie się z pracownikami 582 CZĘŚĆ X STOSUNKI PRACY 585 ROZDZIAŁ 45 ZARYS STOSUNKÓW PRACY 587 Elementy stosunków pracy 587 Stosunki przemysłowe jako system zasad 588 Rodzaje regulacji i zasad 589 Rokowania zbiorowe 589 Poglądy monolityczne i pluralistyczne 591 Godzenie interesów 591 Indywidualizm i kolektywizm 592 Woluntaryzm i jego schyłek 593 Spojrzenie na stosunki pracy z punktu widzenia ZZL 593 Kontekst stosunków przemysłowych 594 Rozwój stosunków przemysłowych 595 Obecna scena stosunków przemysłowych 597 Wyniki badań stosunków pracy przeprowadzonych w 1998 roku 598 Strony w stosunkach przemysłowych 599 ROZDZIAŁ 46 STOSUNKI PRACY - PROCESY I WYNIKI 605 Polityka w zakresie stosunków pracy 606 Strategie w zakresie stosunków pracy 609 Klimat stosunków pracy 610 Uznawanie i nieuznawanie związków zawodowych 611 Ustalenia dotyczące rokowań zbiorowych 613 Rozwiązywanie sporów 614 Porozumienia partnerskie 615 Procesy nieformalne w stosunkach pracy 617 Inne cechy stosunków przemysłowych 618 Wyniki stosunków pracy 620 Zarządzanie z udziałem związków zawodowych 622 Zarządzanie bez udziału związków zawodowych 624 ROZDZIAŁ 47 NEGOCJOWANIE I PROWADZENIE ROKOWAŃ 626 Istota negocjowania i prowadzenia rokowań 626 Negocjacje 627 Umiejętności negocjowania i prowadzenia rokowań 633 ROZDZIAŁ 48 WŁĄCZANIE PRACOWNIKÓW W ŻYCIE ORGANIZACJI I PARTYCYPACJA 635 Definicje 635 Cele partycypacji i włączania pracowników w życie organizacji 637 Formy partycypacji i włączania pracowników w życie organizacji 638 Odmiany włączania i partycypacji 639 Badania postaw 641 Koła jakości 643 Metody sugestii 644 Partycypacja konsultacyjna 645 Rady pracownicze 647 Reprezentant pracowników w radzie nadzorczej 647 Zakres włączania i partycypacji 648 Warunki powodzenia procesu włączania pracowników w życie organizacji i ich partycypacji 648 Planowanie włączania i partycypacji 649 ROZDZIAŁ 49 KOMUNIKOWANIE SIĘ 651 Obszary' i cele komunikowania 652 Strategie komunikowania się 652 Systemy komunikowania się 655 CZĘŚĆ XI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ ŚWIADCZENIA 659 ROZDZIAŁ 50 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 661 Zarządzanie higieną i bezpieczeństwem pracy 661 Znaczenie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy 662 Zasady BHP 662 Przeprowadzenie oceny ryzyka 663 Kontrole BHP 665 Inspekcje BHP 667 Programy BHP 667 Radzenie sobie ze stresem 668 Zapobieganie wypadkom 669 Pomiar efektów BHP 669 Informacje o potrzebie poprawienia warunków BHP 670 Szkolenia w zakresie BHP 671 Organizacja BHP 671 ROZDZIAŁ 51 ŚWIADCZENIA SOCJALNE 673 Po co zapewniać świadczenia socjalne? 673 Jakie świadczenia socjalne? 674 Świadczenia indywidualne 675 Grupowe świadczenia socjalne 677 Zapewnienie świadczeń socjalnych 678 Doradztwo wewnętrzne 679 Programy pomocy socjalnej 679

8 CZĘŚĆ XII USŁUGI PRACOWNICZE I USŁUGI W ZAKRESIE ZASOBÓW LUDZKICH 681 ROZDZIAŁ 52 PRAKTYKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM 683 Warunki i zasady umów o pracę 683 Klauzule mobilności 684 Zasady przeniesienia 685 Zasady awansu 685 Kontrola czasu pracy 686 Równe szanse 688 Monitorowanie etniczne 689 Zarządzanie różnorodnością 690 Wiek a zatrudnienie 691 Molestowanie seksualne 691 Palenie 693 Używanie środków odurzających w pracy 693 AIDS 694 Znęcanie się 695 ROZDZIAŁ 53 PROCEDURY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 696 Procedury składania skarg 697 Procedury dyscyplinarne 697 Procedury związane z niespelnianiem wymogów 699 Procedury redukcji zatrudnienia 700 ROZDZIAŁ 54 SYSTEMY INFORMACJI I DANYCH DOTYCZĄCYCH ZASOBÓW LUDZKICH 704 Wstęp 704 Zalety skomputeryzowanego systemu informacji dotyczących zasobów ludzkich 705 Strategia technologii informacyjnej 705 Tworzenie systemu informacji 707 Przykładowe zastosowania 710 Rejestry pisemne 715 ZAŁĄCZNIK A: TECHNIKI SZKOLEŃ 717 Techniki szkolenia na stanowisku pracy 717 Techniki szkolenia na stanowisku pracy lub poza nim 719 Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy 724 ZAŁĄCZNIK B: FORMULARZE DOKUMENTÓW PRACOWNICZYCH 731 BIBLIOGRAFIA 737 SPIS ILUSTRACJI 757 SPIS TABEL 759 INDEKS NAZWISK 761 INDEKS RZECZOWY 765

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29

WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Spis treści WSTĘP 23 Plan książki 24 CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WPROWADZENIE 27 ROZDZIAŁ 1 WŁAŚCIWOŚCI, WPŁYW NA WYNIKI ORGANIZACJI I KONTEKST ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 29 Definicja zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 23 ROZDZIAŁ 1 PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 25

CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 23 ROZDZIAŁ 1 PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 25 Spis treści WSTĘP 21 CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 23 ROZDZIAŁ 1 PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 25 Podstawowe pojęcia i terminy 25 Cele edukacyjne 25 Wprowadzenie 26 Definicja zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red.: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński Przedmowa CZĘŚĆ I. OD PRACY DO KAPITAŁU LUDZKIEGO Rozdział 1. Transformacja pracy i funkcji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści

Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego. Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński ; aut. podręcznika Stanisława Borkowska [et al.]. wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur Zarządzanie potencjałem społecznym Czym jest zarządzanie potencjałem społecznym? Jest to proces skoordynowanych działań nastawionych na ukształtowanie sieci współpracowników sprawnie realizujących misję

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Zarządzanie Potencjałem Społecznym Czym jest ZPS? To

Bardziej szczegółowo

Program studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera pod kierunkiem Agnieszki Flis (AG TEST Human Resources)

Program studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera pod kierunkiem Agnieszki Flis (AG TEST Human Resources) Program studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Tischnera pod kierunkiem Agnieszki Flis (AG TEST Human Resources) Zajęcia integracyjne (4 godz.) Przedstawienie studentom

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BARBARA ZYZDA KONSULTACJE W semestrze zimowym 2015/2016 - pokój 402, bud. A: 07.11.2015 godz. 12.10-13.10 21.11.2015 godz. 14.10-15.10 12.12.2015 godz. 12.10-13.10 23.01.2016

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY

Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY SPIS TREŚCI Wstęp 9 Część pierwsza KLUCZOWE KONTEKSTY PROWADZENIA NEGOCJACJI W SPRAWIE PRACY Rozdział 1. Praca, rynek pracy i bezrobocie w perspektywie psychospołecznej... 15 Wprowadzenie 15 1.1. Praca

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.)

1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) 2. Zachowania ludzi w organizacji (8 godz.) 1. Wybrane psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (12 godz.) Kulturowe i społeczne uwarunkowania kierowania ludźmi Style kierowania Menedżer a przywódca Ewolucja koncepcji przywództwa Zachowania

Bardziej szczegółowo

Geneza koncepcji zzl. pierwotnie: podejście do sprawowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach amerykańskich w latach 80-tych XX

Geneza koncepcji zzl. pierwotnie: podejście do sprawowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach amerykańskich w latach 80-tych XX dr Joanna Purgał-Popiela ZZL Geneza koncepcji zzl Human Resources Management (HRM) pierwotnie: podejście do sprawowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach amerykańskich w latach 80-tych XX Modelowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 26-27 lutego, Warszawa Warszawa WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja opisu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Opis Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Spis treści PRZEDMOWA Część I ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE KIEROWANIE I KIEROWNICY Organizacje i potrzeba kierowania Proces kierowania Rodzaje kierowników Poziom zarządzania a umiejętności Wyzwania stawiane

Bardziej szczegółowo

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy

Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Lp. Potencjalny temat (problematyka) pracy dyplomowej Charakter pracy 1 Adaptacja nowych technologii w celu poprawy skuteczności personelu sprzedażowego firmy Projekt organizacyjny 2 Alternatywne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, Spis treści PRZEDMOWA 13

Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, Spis treści PRZEDMOWA 13 Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, 2011 Spis treści PRZEDMOWA 13 Część I. WPROWADZENIE Rozdział 1. KIEROWANIE I KIEROWNICY 19 Organizacje i potrzeba

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami: Paweł Grzeszczuk Cezary Kuks

Zarządzanie kadrami: Paweł Grzeszczuk Cezary Kuks Zarządzanie kadrami: Paweł Grzeszczuk Cezary Kuks Definicja: Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces celowego grupowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz najważniejszych skrótów... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz najważniejszych skrótów... 11 5 SPIS TREŚCI Wykaz najważniejszych skrótów... 11 Rozdział 1. Organizacja doskonaląca się... 13 Organizacja, przywództwo, menedżer, kultura organizacyjna... 13 1.1.Wprowadzenie... 13 1.2. Istota organizacji...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Cele wynagrodzeń możliwe do uzyskania Czynniki motywowania poprzez płace, związane ze środowiskiem płac Czynniki motywowania związane z budową systemu płac Czynniki

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WYKŁAD 10 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 1 1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi: Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) organizacji jest zespołem działań polegających na kształto- waniu zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU

PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROGRAMY ZAJĘĆ WYKŁADY I ĆWICZENIA PRZEDMIOT: PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU Rok studiów III Semestr Liczba godzin Forma łącznie wykład ćwiczenia seminari a zaj.fakultat. zaliczenia zimowy 20 z letni Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW

PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW/ TUTORÓW Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Koordynator projektu: Schulungszentrum Fohnsdorf Instytucje partnerskie: University of Gothenburg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr.

Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr. Zarządzanie. Kluczowe koncepcje John R. Schermerhorn Jr. We współczesnym świecie bardzo szybko zmieniają się zarówno warunki pracy, jak i sposoby działania firm. Rosną wymagania wobec pracowników, pojawiają

Bardziej szczegółowo

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5

Udział w ćwiczeniach: 30h Realizacja projektu: 5h Przygotowanie do kolokwiów: 15 Przygotowanie do egzaminu: 15 Konsultacje :5 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05

Bardziej szczegółowo

Outplacement jako inwestycja

Outplacement jako inwestycja Outplacement jako inwestycja Wyzwania stojące przed firmami Kryzys gospodarczy (szukanie oszczędności) Zwiększone oczekiwania młodych pracowników (pokolenie Y) Starzejące się społeczeństwo Podwyższanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa

Spis treści 5. Spis treści. Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spis treści 5 Spis treści Wstęp (Adam Stabryła)... 11 Część pierwsza Podstawy projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa Rozdział 1. Interpretacja i zakres metodologii projektowania (Janusz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Rozdział 1 EWOLUCJA TEORII ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 15 1.1. Zasady naukowej organizacji szkoła klasycznej teorii organizacji... 15 1.1.1. Szkoła naukowej organizacji

Bardziej szczegółowo

zarządzanie zasobami ludzkimi

zarządzanie zasobami ludzkimi michael armstrong stephen taylor zarządzanie zasobami ludzkimi Zamów książkę w księgarni internetowej wydanie VI zmienione WARSZAWA 2016 Tytuł oryginału Armstrong s Handbook of Human Resource Management

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela W formie pracy samodzielnej Tryb studiów Niestacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 04/05 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE

BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Marek Gębski BEZROBOCIE ŚWIĘTOKRZYSKIE B381348 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Kielce 2011 Spis treści Wstęp, 7 Rozdział 1 Charakterystyka spoleczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Potencjałem Kadrowym EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Opis efektów kształcenia Symbol

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DORADZTWO ZAWODOWE PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DORADZTWO ZAWODOWE Moduł I Podstawy teoretyczne doradztwa zawodowego 60h Socjologia pracy 15h Pedagogika pracy 15h Teorie orientacji i poradnictwa 20h Poradnictwo edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne

Zachowania organizacyjne Zachowania organizacyjne Sprawy organizacyjne Mail: weronika.wegielnik@wsl.com.pl Literatura: S. P. Robbins Zasady zachowania w organizacjach S. P. Robbins Zachowania w organizacji B. Kożusznik Zachowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Autor referatu: Marek Goliński Prezentuje: Joanna Kijewska Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie kompetencjami

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY EGZAMINACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO ZAWODOWE

ZESTAWY EGZAMINACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO ZAWODOWE ZESTAW I 1. Geneza i rozwój diagnostyki pedagogicznej. 1. Co to jest zawód w ujęciu pedagogicznym? 2. Pośrednictwo pracy wg. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY

pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY pod redakcją naukową Stanisławy Borkowskiej SYSTEMY WYSOCE EFEKTYWNEJ PRACY Warszawa 2007 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 11 Część I ISTOTA PROBLEMY DETERMINANTY Rozdział I Andrzej Woźniakowski KONCEPCJA HIGH

Bardziej szczegółowo

PACJENT W CENTRUM UWAGI SKUTECZNY LIDER PERSONEL NA MEDAL STRATEGIE MARKETINGOWE oferta szkoleń

PACJENT W CENTRUM UWAGI SKUTECZNY LIDER PERSONEL NA MEDAL STRATEGIE MARKETINGOWE oferta szkoleń PACJENT W CENTRUM UWAGI SKUTECZNY LIDER PERSONEL NA MEDAL STRATEGIE MARKETINGOWE oferta szkoleń SZKOLENIA Pharmaloko to szkolenia szyte na miarę z aptekarską precyzją. Zależy mi, aby oferta była dopasowana

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1

Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1 Warszawa -Falenty, 17 kwietnia 2007 1 Jacy LUDZIE? Jakie RYZYKO? Kadry BS i BZ LUDZIE Udziałowcy Klienci Historyczne RYZYKO Operacyjne Systemowe 2 Dyskusje o misji bankowości spółdzielczej z lat 90. zdominowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Kultura organizacyjna Czym jest kultura organizacji?

Bardziej szczegółowo

ZDZISŁAW PIĄTKOWSKI, ANNA KUŁAKOWSKA WSTĘP... 7 BEATA MIELIŃSKA-LASOTA ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA...9

ZDZISŁAW PIĄTKOWSKI, ANNA KUŁAKOWSKA WSTĘP... 7 BEATA MIELIŃSKA-LASOTA ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA...9 SPIS TREŚCI ZDZISŁAW PIĄTKOWSKI, ANNA KUŁAKOWSKA WSTĘP........................................................... 7 BEATA MIELIŃSKA-LASOTA ROZDZIAŁ I ISTOTA I PRZEDMIOT ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA.............9

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska William F. Samuelson, Stephen G. Marks

Ekonomia menedżerska William F. Samuelson, Stephen G. Marks Ekonomia menedżerska William F. Samuelson, Stephen G. Marks Ekonomia menedżerska to doskonale opracowany podręcznik, w którym przedstawiono najważniejsze problemy decyzyjne, przed jakimi stają współcześni

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

O MNIE DOŚWIADCZENIE KRAJOWY KOORDYNATOR DS. BHP GK IGLOTEX

O MNIE DOŚWIADCZENIE KRAJOWY KOORDYNATOR DS. BHP GK IGLOTEX O MNIE Kiedy postanowiłam otworzyłam własną firmę świadczącą kompleksowe usługi z zakresu kadr, płac, bhp i p.poż i kiedy stanęłam przed dylematem stworzenia dla niej nazwy, planowałam aby jej nazwa personifikowałam

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo