Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz"

Transkrypt

1 Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz

2 Cele wynagrodzeń możliwe do uzyskania Czynniki motywowania poprzez płace, związane ze środowiskiem płac Czynniki motywowania związane z budową systemu płac Czynniki motywowania związane z pracownikiem

3 Kształtując wynagrodzenia w firmie odpowiadamy na pytania: Ile należy płacić pracownikom? Jak różnicować wynagrodzenia? W jakiej formie i kiedy? Co uwzględniać w systemie wynagradzania? Odpowiedź na te pytania nie jest łatwa, a nawet można powiedzieć, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Pewne odpowiedzi daje uzmysłowienie sobie funkcji spełnianych przez płace

4 Funkcja dochodowa płaca dla większości stanowi podstawowe źródło dochodów, które decydują o poziomie zaspokojenia potrzeb pracownika i rodziny. Naturalnym jest zatem dążenie do maksymalizacji uzyskiwanego wynagrodzenia przez pracobiorców nie tylko w kontekście własnego wkładu w ostateczny wynik firmy, ale także w kontekście poziomu cen i inflacji. Funkcja kosztowa dla firmy wynagrodzenie to składnik kosztów. Wynagrodzenia wraz a innymi składnikami tworzącymi dochód z pracy oraz pozostałymi wydatkami ponoszonymi przez firmę z racji zatrudnienia pracowników składa się na koszty pracy. Naturalną jest chęć ograniczania kosztów, w tym kosztów pracy.

5 Funkcja motywacyjna Wynagrodzenia stanowią rekompensatę i nagrodę za wykonywaną pracę, pełnią funkcję motywacyjną. Polega na harmonizowaniu interesów firmy i pracownika Funkcja społeczna poziom i różnicowanie wynagrodzenia musi odpowiadać systemowi wartości i oczekiwań występujących w danym kraju, społeczności, grupie zawodowej [płaca godziwa]. Co powoduje konieczność: o ustalania wynagrodzenia minimalnego na poziomie, który razem z innymi dochodami pracowniczego gospodarstwa domowego będzie zapobiegał ubóstwu pracownika i jego rodziny o ochrony wynagrodzeń realnych, w tym płacy minimalnej o o zapobiega konfliktom na tle płacowym i pomaga je rozwiązywać zapobiega nadmiernym, nieuzasadnionym rozpiętościom płacowym

6 Ogół świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, otrzymywanych przez pracownika z tytułu zatrudnienia i świadczenia pracy Wynagrodzenie jest ceną za pracę i podlega prawom popytu i podaży

7 Wynagrodzenie stałe płaca zasadnicza, dodatki, deputaty, ryczałty Wynagrodzenie zmienne: a/ krótkookresowe premie, nagrody b/ długookresowe akcje, udziały, ubezpieczenia na życie

8 Wynagrodzenia pracownika zależą od; Możliwości finansowych firmy, Wartości stanowiska, Sytuacji na rynku pracy, Wkładu pracownika Wyników pracy Potrzeb pracownika

9 Wynagrodzenie decyduje o: Możliwości firmy do pozyskiwania wartościowych pracowników Stabilizacji wykwalifikowanych i silnie zmotywowanych pracowników Kształtowaniu pożądanych postaw i zachowań, w tym stosunków międzyludzkich Efektywności pracy pracowników i zespołów Optymalizacji kosztów pracy

10 Przyciągać pracowników gwarantujących realizację strategii organizacji. Utrzymać tych pracowników. Motywować ich do zachowań sprzyjających realizacji strategii organizacji

11 Za pomocą płac możemy spowodować; 1. Aby pracownik chciał włączyć się do systemu i pozostać w nim. 2. Aby niezawodnie pełnił wyznaczoną mu rolę, 3. Aby zachowywał się innowacyjnie i spontanicznie, aby podejmował się wykonywania zadań wykraczających poza rolę.

12 Jaka jest rola wynagrodzenia w procesie motywowania? Czy każde wynagrodzenie pełni funkcję motywacyjną?

13 Teoria F. Herzberga Czynniki higieny bhp Warunki pracy Bezpieczeństwo socjalne Czynniki motywacji możliwość rozwoju treść pracy konstruktywna ocena i różnicowanie płac

14 Teoria A. Maslowa dopóki nie są zaspokojone potrzeby niższego rzędu nie działają potrzeby wyższego rzędu. Zatem, gdy wynagrodzenie w gotówce będzie w odczuciu pracownika zbyt niskie, wprowadzanie innych form, np. pozapłacowych nie będzie skuteczne, może tylko zwiększyć koszty wynagrodzenia. Teoria oczekiwań V. Vrooma wg. niej motywacja zależy od siły oczekiwania i od oceny prawdopodobieństwa spełnienia tego oczekiwania. Zatem jeżeli pracownik oceni, że jego szanse na otrzymanie, premii, nagrody, podwyżki są niewielkie, [pracodawca rzadko je wypłaca], a regulamin premiowania nie precyzuje zasad, nie będzie starał się lepiej, wydajniej pracować. Takie postawy pracodawców nie sprzyjają wzmocnieniu, lecz raczej osłabieniu motywacji

15 Teoria sprawiedliwości I. Adamsa [teoria słusznej pracy], wg. niej pracownicy dążą do uzyskania sprawiedliwych korzyści z poniesionych dla organizacji nakładów pracy. Oznacza to, że siła motywacji zależy od stopnia sprawiedliwości stosowanych narzędzi motywowania. Płaca i opinie pracowników wpływają na jakość wykonywanej pracy. Warunkiem motywacyjności wynagrodzeń jest stosowanie obiektywnych kryteriów różnicowania płac.

16 Lp Śr. Płaca Płaca menedżerów Płaca Specjalistów 1. Szwajcaria Norwegia Dania Luxemburg Irlandia Finlandia Belgia Holandia Niemcy Szwecja Frncja

17 LP Kraj Śr. płaca Płaca menedżerów Płaca profesjonalist ów 18 Włochy Hiszpania Chorwacja Czechy Polska Węgry Litwa Rumunia Bułgaria

18 Uwarunkowania zewnętrzne: -Rynek pracy [kto na nim szuka pracy] - Rynki zbytu - Konkurencja - Udziałowcy - prawodawstwo -Misja -Strategia -Cele Polityka wynagradzania w firmie -Rezultaty działalności -Pozycja rynkowa Uwarunkowania wewnętrzne -kultura organizacyjna -dobór kadr, potencjał kadrowy -stosunki społeczne

19 Pieniądz jest głównym motywatorem, ale jego rola nie jest taka sama dla różnych grup społecznych Motywacyjna rola pieniądza nie polega na oddziaływaniu jego ilością, lecz składnikami wynagrodzenia

20 SYSTEM PREMIOWY, INNE ŚWIADCZENIA SIATKA PŁAC RYNEK PRACY POLITYKA PŁAC TABELA ZASZEREGOWAŃ ilość i rozpiętość kategorii WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

21 Wewnętrzna struktura płac; Musi być prosta i przejrzysta bo; - prostota i zrozumiałość jest warunkiem motywowania przez płace, - duża liczba składników nie tylko komplikuje system, ale powoduje rozdrobnienie płac i osłabienie poszczególnych składników. Każdy składnik płacy musi służyć jasno określonemu celowi. Jeżeli taki cel nie istnieje należy go wycofać.

22 ZASADA BROADBANDINGU Oznacza szerokie przedziały, zakłada; Stosowanie niewielkiej liczby kategorii zaszeregowania [najczęściej od do ośmiu] W ramach każdej kategorii występują szerokie przedziały stawek płac zasadniczych Pozwala na uzależnienie stawek płac nie tylko od treści pracy, ale i od innych cech np. efektywności, rynkowej ceny pracy, dodatkowych funkcji pełnionych przez pracownika [coacha], realnie posiadanych przez pracownika kwalifikacji

23 Zdiagnozowanie zasad wynagradzania i wysokości płac otrzymywanych przez pracowników funkcjonujących w otoczeniu firmy. Porównanie płac poszczególnych grup pracowników firmy z płacami rynkowymi

24 SYSTEM PREMIOWY, INNE ŚWIADCZENIA SIATKA PŁAC RYNEK PRACY POLITYKA PŁAC TABELA ZASZEREGOWAŃ ilość i rozpiętość kategorii WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

25 Satysfakcja z pracy jest pochodną: Wynagrodzenia Samej pracy Możliwości awansu Stosunków z przełożonymi Stosunków z współpracownikami [P. Mankin, G. Cooper, CH. Cox]

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ

Teorie motywacji. Dr Beata Pawłowska. Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Teorie motywacji Dr Beata Pawłowska Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii UŁ Motywacja stanowi proces wyboru, jakiego dokonują ludzie między różnymi zachowaniami i formami aktywności,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLIMATU SPOŁECZNEGO W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM

ANALIZA KLIMATU SPOŁECZNEGO W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 58 Organizacja i Zarządzanie 2012 Marta Cypriana KLIBER Magdalena Krystyna WYRWICKA** ANALIZA KLIMATU SPOŁECZNEGO W WYBRANYM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie 728 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Bogusława Puzio-Wacławik Katedra Mikroekonomii Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie 1. Deregulacja rynku pracy w krajach Unii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI dr inż. Zbigniew CIEKANOWSKI Akademia Obrony Narodowej PROCES OCENIANIA PRACOWNIKÓW W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI The process of workers evaluation in a modern organization Streszczenie Artykuł przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA

KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA KIERUNKI DZIAŁAŃ W POLSCE NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA ŻYCIE RODZINA pod redakcją naukową Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 28 RECENZJA PROF.

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego Załącznik do Uchwały nr110/2014r. Zarządu z dnia 15.12.2014r. Do Uchwały nr 31/2014r. z dnia 15.12.2014r Zasady Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie Kleszczów, grudzień 2014 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW WARUNKUJĄCYCH SATYSFAKCJĘ ZAWODOWĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 67 Nr kol. 1900 Martyna MICHALAK Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Zarządzania Kadrami MOŻLIWOŚCI ROZWOJU JAKO

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD

Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 1 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD 2004 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU 2 ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ i ROZWOJU Na mocy artykułu 1 Konwencji podpisanej w Paryżu w dniu 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA

ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA ELASTYCZNE FORMY PRACY SZANSE I ZAGROŻENIA pod redakcją Cecylii Sadowskiej Snarskiej W YDAWNICTWO W Y Ż SZEJ S ZKOŁ Y E KONOMICZNEJ W B IAŁ YMSTOKU Białystok 2008 RECENZJA PROF. DR HAB. ANDRZEJ F. BOCIAN

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo