Organizacja i Zarządzanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja i Zarządzanie"

Transkrypt

1 Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011

2 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT OKŁADKI GrafComp, s.c. Copyright by DrukTur sp. z o.o., Warszawa 2006 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody wydawcy. ALMAMER Szkoła Wyższa Warszawa, ul. Wolska 43 ISBN DRUK I OPRAWA Zakład Wydawniczy DrukTur sp. z o.o Warszawa, ul. Wolska 43 tel

3 Spis treści Wstęp Rozdział 1 Przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu Celnauki Przedmiot nauki o organizacji i zarządzaniu Podstawowe pojęcia nauki o organizacji i zarządzaniu Źródła wiedzy o zarządzaniu Interdyscyplinarność nauki o organizacji i zarządzaniu Metodologia nauk o zarządzaniu Istota i pojęcie metodologii badań naukowych Metody techniki i narzędzia badawcze Rozdział 2 Zarys rozwoju nauki o organizacji i zarządzaniu Ewolucja teorii organizacji i zarządzania Główne szkoły: klasyczna, behawioralna ( human relations ), ilościowa (badania operacyjne, teoria decyzji) Wyzwania współczesnego zarządzania Rozdział 3 System Werowania organizacją Organizacja jako system Kierownik i jego rola w organizacji Rodzaje kierowników oraz ich umiejętności Źródła władzy kierowników Model kierowniczy i jego elementy Funkcje zarządzania Style kierowania Techniki zarządzania

4 4 Spis treści Rozdział 4 Planowanie jako funkcja kierownicza Istota i znaczenie planowania Formułowanie celów organizacji Rodzaje planów Proces planowania i jego podstawowe etapy Szczebel struktury organizacyjnej a hierarchia planów Powiązania między funkcją planowania a kontrolą Podstawowe techniki planowania Rozdział 5 Skuteczne rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie problemów a podejmowanie decyzji Istota problemu Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów Proces rozwiązywania problemów Techniki wykorzystywane w procesie rozwiązywania problemów Twórcze rozwiązywanie problemów Grupowe rozwiązywanie problemów Rozdział 6 Podejmowanie decyzji Decyzje i ich rodzaje Narzędzia podejmowania decyzji Uwamnkowania skuteczności decyzji Partnerstwo w procesach decydowania Rozdział 7 Organizowanie działań Znaczenie funkcji organizowania Podział i projektowanie pracy Dokumentacja organizacyjna Formalizowanie działań Rozdział 8 Struktury organizacyjne Struktury organizacyjne: istota, relacje, stosunki i więzi organizacyjne Typy struktur organizacyjnych Elementy i zasady projektowania oraz budowy struktur organizacyjnych Grupy formalne i nieformalne

5 Spis treści 5 Rozdział 9 Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi Znaczenie zasobów ludzkich w zarządzaniu organizacją Proces kadrowy i planowanie zasobów ludzkich Nabór i dobór pracowników Wprowadzenie do pracy, szkolenia i doskonalenia, ocena pracowników Wynagradzanie pracowników Awanse, przeniesienia, degradacje, zwolnienia pracowników Rozdział 10 Motywowanie do działań Pojęcie i znaczenie motywacji Główne podejścia do motywacji pracowników Teorie motywacji Czynniki motywacyjne Techniki motywacyjne i umiejętność ich stosowania Narzędzia motywowania Uwarunkowania (wytyczne) skutecznej motywacji Rozdział 11 Przywództwo w organizacji Definiowanie przywództwa Kierownik jako przywódca Cechy przywódcze Zachowania przywódców Style przywództwa i determinanty ich skuteczności Przywództwo sytuacyjne Rozdział 12 Komunikowanie się w organizacji Istota i znaczenie komunikowania się Proces komunikowania się Formy komunikacji grupowej i organizacyjnej Style komunikowania się Przeszkody w komunikowaniu się Rozdział 13 Konflikty w organizacji Istota i rodzaje konfliktów Przyczyny powstawania konfliktów Dynamika konfliktów

6 6 Spis treści Pozytywne i negatywne konsekwencje konfliktów Metody i style kierowania konfliktami Rozdział 14 Negocjacje Istota negocjacji Uwarunkowania negocjacji Style negocjacji Przygotowanie i przebieg negocjacji Czynniki decydujące o skuteczności negocjacji Błędy najczęściej popełniane podczas negocjacji Przyczyny porażek podczas negocjacji Cechy dobrego negocjatora Rozdział 15 Kierowanie twórczością w organizacji Istota i uwamnkowania innowacji Etapy procesu twórczego Twórczość indywidualna i osobowość twórcy Sposoby stymulowania twórczości w organizacjach Zmiany w organizacji Modele procesu zmiany Opór wobec zmian Doskonalenie organizacji Nowoczesne techniki zarządzania zmianą Rozdział 16 Kontrola Istota i znaczenie kontroli w procesie zarządzania Funkcje i rodzaje kontroli Proces kontroli i jej projektowanie Techniki kontroli menedżerskiej Zasady skutecznej kontroli Współczesne trendy w zakresie kontroli - controlling Rozdział 17 Kultura organizacji oraz etyczna i społeczna problematyka zarządzania Kultura organizacji Model kultury organizacji Problem wykorzystania kultury organizacyjnej w zarządzaniu Rola kultur we współczesnym zarządzaniu

7 Spis treści Etyka zarządzania Etyka indywidualna w organizacjach i jej kształtowanie Etyka w kontekście organizacyjnym Kierowanie zachowaniem etycznym Relatywizm moralny Społeczna odpowiedzialność kierowników w procesie zarządzania Rozdział 18 Nowoczesne koncepcje zarządzania Benchmarking Reengineering Outsourcing Justintime Sixsigma Normy ISO Lean management Rozdział 19 Zarządzanie wiedzą w organizacji Wiedza jako przedmiot zarządzania Definicja i typy wiedzy Tworzenie wiedzy Zarządzanie wiedzą Konkurencja oparta na wiedzy Organizacja ucząca się Literatura Książki Czasopisma Rysunki i tabele Rysunki Tabele

8

9 Wstęp Przemiany gospodarcze i wejście Polski w Struktury Unii Europejskiej uświadamiają wagę i znaczenie zarządzania w świetle globalnej konkurencji. Ta nowa sytuacja stwarza konieczność posiadania najnowszej wiedzy dotyczącej teorii i praktyki zarządzania, która może decydować o sukcesie przedsiębiorstwa we współzawodnictwie rynkowym. Dlatego też kierownicy muszą posiadać ogromną wiedzę i umiejętności w zakresie pełnionych przez siebie funkcji kierowniczych, do których zaliczamy przede wszystkim: planowanie, organizowanie, kierowanie ludźmi i kontrolowanie. Wynika z tego praktyczna potrzeba studiowania nauki o organizacji i zarządzaniu przez obecnych i przyszłych menedżerów, w czym pomocne może być niniejsze opracowanie. Podręcznik stanowi rozszerzone kompendium aktualnej i usystematyzowanej wiedzy o zarządzaniu. Przedstawia najważniejsze problemy w pracy współczesnego menedżera, a w szczególności kwestie skuteczności jego działania. Podstawą menedżerskiej skuteczności, rozumianej jako osiąganie założonych celów zarówno w krótkim, jak (przede wszystkim) w długim czasie, jest wiedza o pewnych uniwersalnych wymiarach, metodach i technikach zarządzania. Wiedzę tę trzeba stosować w bardzo różnych organizacjach i w zmieniających się uwarunkowaniach, co stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed menedżerami. Dobór treści oraz układ tematów i zagadnień odwołuje się do najnowszej literatury przedmiotu oraz uwzględnia najnowsze tendencje rozwoju zarządzania. Publikacja napisana jest w konwencji podręcznika akademickiego i może być podstawową pomocą dydaktyczną w nauczaniu przedmiotu organizacja i zarządzanie. Zaprezentowana w niej usystematyzowana wiedza podstawowa została wzbogacona i zilustrowana schematami oraz wykresami. W celu ułatwienia czytelnikowi korzystania z podręcznika przyjęto odpowiednią konstaikcję redakcyjną opracowania. Ważniejsze zdaniem autora zagadnienia,

10 10 Wstęp czy też definicje wyróżniono i przedstawiono wytłuszczonym drukiem. Poszczególne rozdziały są wydzielonymi tematycznie problemami, co umożliwia ich studiowanie bez konieczności szczegółowej znajomości rozdziałów poprzedzających. Z uwagi na określoną przez wydawcę objętość książki nie wszystkie zagadnienia mogły zostać przedstawione tak szczegółowo, jak było to w zamierzeniu autora. W takich przypadkach sugeruje się studentom sięgnięcie do literatury uzupełniającej.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też,,podobać się. To właśnie

Bardziej szczegółowo

Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Alfred Czermiński Marek Grzybowski Krzysztof Ficoń PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1999 ISBN 83-910869-4-1 Wydanie trzecie Druk: Wydawnictwo Diecezji

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 273 Z-001 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 1. Nazwa przedmiotu: Doradztwo organizacyjne 2. Prowadzący: dr hab. Janusz Czekaj, dr Tomasz Kafel D ZX: ZF S1 6 15/0 W ZX: ZF S1 5 20/0 Z ZX: ZF S1 6

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia

Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia 2 Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym Wybrane zagadnienia Redakcja Lesław H. Haber 3 Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym Wybrane zagadnienia NOMOS 4 Copyright

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 Zbigniew Witaszek Akademia Marynarki Wojennej ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI STRESZCZENIE W organizacji,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce

Mariusz Sobka. Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Mariusz Sobka Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Lublin 2014 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7143-935-3. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

ISBN 978-83-7143-935-3. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Redakcja naukowa dr hab. inż. MAGDALENA K. WYRWICKA, prof. nadzw. PP Redakcja językowa MAŁGORZATA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. w zespole wirtualnym. Komunikacja w zespole wirtualnym. Tomasz Stefaniuk. Difin. Difin. Difin. cena 46 zł

Komunikacja. w zespole wirtualnym. Komunikacja w zespole wirtualnym. Tomasz Stefaniuk. Difin. Difin. Difin. cena 46 zł cena 46 zł ( ) wdrożenie w organizacji zespołu wirtualnego jest typową innowacją zarządczą. Niezwykłe zalety tej metody w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów zarządzania przez zespół pracowników wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA SOLARZ. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce

MAŁGORZATA SOLARZ. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce MAŁGORZATA SOLARZ Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce Warszawa 2006 Recenzenci prof. zw. dr hab. Grażyna Borys prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel prof. dr hab. Leszek Dziawgo skład i Łamanie GrafComp

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo