Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olecko

2 Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Szczegółowy zakres dostaw i usług Centrum rejestracji i archiwizacji obrazów w Urzędzie Miejskim w Olecku Główne stanowisko nadzoru monitoringu w Urzędzie Miejskim w Olecku Dodatkowe stanowisko nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku Punkty kamerowe ) Punkt kamerowy nr 1 (Park miejski - rotunda) ) Punkt kamerowy nr 2 (skrzyżowanie ul. Cichej i 11-go Listopada) ) Punkt kamerowy nr 3 (Plac Wolności, przy skrzyżowaniu z ulicą Jeziorną) ) Punkt kamerowy nr 4 (skrzyżowanie ulic Jeziornej i Partyzantów) ) Punkt kamerowy nr 5 (Plac Wolności, przy skrzyżowaniu z ulicą Grunwaldzką) ) Punkt kamerowy nr 6 (rondo na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa i ulicy Ełckiej) Szkolenie administratorów systemu monitoringu wizyjnego Szkolenie użytkowników systemu monitoringu wizyjnego... 16

3 I. Opis przedmiotu zamówienia W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać dostawy urządzeń i oprogramowania oraz usługi konfiguracji, uruchomienie i szkolenia obejmujące: a) dostawę, instalację, konfiguracje i uruchomienie wyposażenia centrum rejestracji i archiwizacji obrazów w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy pl. Wolności 3; b) wykonanie i wyposażenie głównego stanowiska nadzoru monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy pl. Wolności 1; c) wykonanie i wyposażenie dodatkowego stanowisko nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku; d) dostarczenie i uruchomienie 6 kamer, wykonać połączenia teletransmisyjne sygnałów z kamer do centrum rejestracji, wykonać instalacje zasilające i sygnałowe do kamer, skonfigurować i uruchomić urządzenia w celu wykonania sześciu nowych punktów kamerowych na terenie Olecka; e) wykonanie rekonfiguracji serwera i macierzy, urządzeń sieciowych, radiowego system transmisji szkieletowej pracującego w pasmach licencjonowanych 5,9 GHz i 6,4 GHz, systemu transmisji optycznej GEPON w celu zestawienia połączenia transmisyjnego elementów systemu monitoringu wizyjnego; f) przeprowadzenie szkoleń administratorów i użytkowników systemu monitoringu, g) umieszczenie tablic informujących na obszarze objętym monitoringiem o zainstalowanych kamerach. Na tabliczkach należy zawrzeć informacje kto jest administratorem danych (wraz ze wskazaniem dokładnej nazwy i adresu). Powyższe tablice należy umieścić w miejscach widocznych tak, aby można je było łatwo dostrzec. Informacja o nim musi być również przedstawiona w formie graficznej poprzez umieszczenie odpowiednich piktogramów. Dostarczone urządzenia i oprogramowanie powinny spełniać poniższe wymagania minimalne określone w załączniku nr 8 do SIWZ Formularz zgodności parametrów zaoferowanych urządzeń i oprogramowania z wymaganiami minimalnymi. II. Szczegółowy zakres dostaw i usług 1. Centrum rejestracji i archiwizacji obrazów w Urzędzie Miejskim w Olecku Centrum rejestracji i archiwizacji obrazów zlokalizowane będzie w pomieszczeniu istniejącej serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku pl. Wolności 3. Zakres dostaw i usług związanych z realizacją centrum rejestracji i archiwizacji obrazów obejmuje: a) Dostawę, konfigurację i uruchomienie dedykowanej Macierzy sieciowej do rejestracji obrazów z podłączeniem zasilania z istniejącego systemu zasilania UPS.

4 Uwaga: b) Instalację na serwerze z macierzą FC (Fiber Channel), dostarczonych w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko, Oprogramowania systemu do rejestracji i archiwizacji obrazów. W tym celu Wykonawca wykona: rozbudowę pamięci RAM serwera o 32 GB (dedykowana do serwera IBM x3650 M4), rozbudowę przestrzeni dyskowej macierzy o 4 TB (2 dyski 2TB, HDD 3,5, NL SAS, 7.2k, dedykowane do serwera IBM x3650 M4) konfigurację na serwerze nowej maszyny wirtualnej, dostawę i instalację na maszynie wirtualnej systemu operacyjnego wymaganego do uruchomienia dostarczanego Oprogramowania do rejestracji i archiwizacji obrazów, instalację na maszynie wirtualnej aplikacji serwer Oprogramowania do rejestracji i archiwizacji obrazów, c) Skonfigurowanie na potrzeby uruchomienia systemu monitoringu wydzielonej sieci logicznej na przełącznikach sieciowych (zainstalowanych w budynkach Urzędu Miejskiego w Olecku: pl. Wolności 3 i pl. Wolności 1 oraz w stacji bazowej) oraz w systemie GEPON i w radiowym systemie transmisji szkieletowej pracującym w pasmach licencjonowanych 5,9 GHz i 6,4 GHz. d) Konfigurację istniejącego routera, dostarczonego w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko, w celu przeroutowania sygnałów sygnalizacji alarmowej i zarządzania systemu monitoringu do sieci logicznej zarządzania urządzeniami sieci szerokopasmowej gminy Olecko. e) Konfigurację i wizualizację stanu pracy wszystkich urządzeń systemu monitoringu (macierz sieciowa, serwer, terminale, kamery) w istniejącym systemie nadzoru sieci szerokopasmowej gminy Olecko. f) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej centrum rejestracji i archiwizacji obejmującej dokumentację montażową, zasilającą, sygnałową oraz konfiguracyjną urządzeń monitoringu, sieci PON, urządzeń aktywnych serwerowni i radiowego systemu transmisji szkieletowej. Do podłączenia urządzeń instalowanych na potrzeby centrum rejestracji i archiwizacji obrazów wykorzystywane są elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej (tj. infrastruktura i urządzenia serwerowni obejmujące szafy serwerowe, instalacje i urządzenia zasilające UPS, system GEPON, przełączniki sieciowe, serwer z macierzą Fiber Channel) wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko, które objęte są gwarancją i serwisem wykonawcy do dnia r. Infrastruktura aktywna serwerowni (w szczególności router brzegowy, przełączniki sieciowe, serwer z macierzą Fiber Channel) wykorzystywana jest na potrzeby obsługi teleinformatycznej, zapewnienia dostępu do Internetu oraz działania aplikacji związanych z pracą Urzędu Miejskiego w Olecku, jednostek podległych Zamawiającemu oraz Starostwa Powiatowego w Olecku i jednostek podległych Starostwu Powiatowemu w Olecku, a także

5 obsługą sieci ponad 40 bezprzewodowych publicznych punktów dostępu do Internetu Hot- Spot zainstalowanych na terenie miasta i gminy Olecko. Zamawiający wymaga aby Wykonawca systemu monitoringu uzgodnił zakres prac konfiguracyjnych i przełączeniowych z Zamawiającym i wykonawcą oraz wykonał je pod nadzorem i w asyście wykonawcy Sieci szerokopasmowej gminy Olecko. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca systemu monitoringu ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania swoje i zależnych od niego podmiotów trzecich mogące skutkować utratą gwarancji na elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko. Wykonawca systemu monitoringu ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania swoje i zależnych od niego podmiotów trzecich mogące skutkować przerwą w pracy aplikacji teleinformatycznych lub przerwą w dostępie do Internetu na potrzeby Zamawiającego i jednostek podległych Zamawiającemu oraz Starostwa Powiatowego w Olecku i jednostek podległych. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji, przeróbek, zmian konfiguracji, spowodowania jakiejkolwiek awarii lub usterki sieci lub jej elementów, itp., Wykonawca zobowiązany jest przejąć pełne zobowiązania gwarancyjne w stosunku do tych elementów sieci, gdzie dokonał nieautoryzowanej ingerencji (w szczególności infrastruktura i urządzenia serwerowni) na okres do dnia r. oraz na własny koszty przywrócić pełne działanie sieci szerokopasmowej. 2. Główne stanowisko nadzoru monitoringu w Urzędzie Miejskim w Olecku Główne stanowisko nadzoru monitoringu zlokalizowane będzie w dedykowanym pomieszczeniu nr 2.07 w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy pl. Wolności 1. Zakres dostaw i usług związanych z realizacją centrum rejestracji i archiwizacji obrazów obejmuje: a) Meble do stanowiska nadzoru: biuro komputerowe z miejscem na drukarkę, krzesło obrotowe. b) Terminal z jednym monitorem typu 1 i jednym monitorem typu 2 zamontowanym na ścianie. Na terminalu zainstalowane oprogramowanie typu klient współpracujące z Oprogramowaniem do rejestracji i archiwizacji obrazów oraz Macierzą sieciową do rejestracji obrazów. c) Dedykowany przez producenta oferowanych kamer i systemu rejestracji obrazów sterownik (dedykowana klawiatura wraz z manipulatorem 3D i wyświetlaczem) umożliwiający pełne sterowanie kamerami PTZ, podglądem obrazów z kamer,

6 wyborem oglądanej kamery, wyborem trybu podglądu i odtwarzaniem zarejestrowanych obrazów. d) Drukarkę. e) Doprowadzenie połączeń sieci LAN i zasilania do instalowanych urządzeń. f) Instalację i konfigurację dedykowanego systemu łączności VoIP do bezpośrednich połączeń głosowych z dodatkowym stanowiskiem nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku. Nie dopuszcza się zastosowania systemu łączności VoIP z dostępem do sieci publicznej. g) Konfigurację na potrzeby uruchomienia łączności VoIP wydzielonej sieci logicznej na przełącznikach sieciowych oraz w systemie GEPON. h) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej głównego stanowiska nadzoru monitoringu obejmującej dokumentację montażową, zasilającą, sygnałową oraz konfiguracyjną urządzeń monitoringu, sieci PON, urządzeń sieciowych. 3. Dodatkowe stanowisko nadzoru monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku Dodatkowe stanowisko nadzoru monitoringu zlokalizowane będzie w pomieszczeniu oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Olecku. Zakres dostaw i usług związanych z realizacją centrum rejestracji i archiwizacji obrazów obejmuje: a) Terminal z jednym monitorem typu 2. Na terminalu należy zainstalować oprogramowanie typu klient współpracujące z Oprogramowaniem serwera systemu rejestracji i archiwizacji obrazów oraz Macierzą sieciową do rejestracji obrazów. a) Doprowadzenie z istniejącej szafki teletechnicznej zlokalizowanej w serwerowni połączeń sieci LAN i zasilania do dostarczanych urządzeń instalowanych w pomieszczeniu oficera dyżurnego (długość trasowa ok. 30m). b) Instalację i konfigurację dedykowanego systemu łączności VoIP do bezpośrednich połączeń głosowych z głównym stanowiskiem nadzoru monitoringu w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy pl. Wolności 1. Nie dopuszcza się zastosowania systemu łączności VoIP z dostępem do sieci publicznej. b) Konfigurację na potrzeby uruchomienia łączności VoIP wydzielonej sieci logicznej na przełącznikach sieciowych oraz w systemie GEPON. c) Konfigurację modułu optycznego ONT GEPON zainstalowanego w szafce teletechnicznej, w celu podłączenia terminala oraz systemu łączności VoIP. d) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dodatkowego stanowiska nadzoru monitoringu obejmującej dokumentację montażową, zasilającą, sygnałową oraz konfiguracyjną urządzeń monitoringu, sieci PON, urządzeń sieciowych.

7 4. Punkty kamerowe 1) Punkt kamerowy nr 1 (Park miejski - rotunda) Zakres dostaw i usług związanych z realizacją punktu kamerowego obejmuje: a) Dostawę i montaż na istniejącym słupie oświetleniowym kamery zewnętrznej szybkoobrotowej PTZ. Kamerę należy zamontować na słupie z zastosowaniem dedykowanego (dopasowanego do obudowy kamery) wysięgnika i uchwytu nasłupowego. b) Wykonanie połączenia zasilającego i sygnałowego kamery do istniejącej szafki teletechnicznej typ OTU 400/600 zamontowanej na słupie oświetleniowym. Do połączenia zastosować kable przeznaczone do instalacji zewnętrznych lub kable poprowadzone w rurze ochronnej typu peszel odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. c) Podłączenia zasilania kamery z gniazda z podtrzymaniem w zasilaczu UPS zainstalowanym w szafce teletechnicznej. Dopuszcza się zasilanie kamery i grzałki z wykorzystaniem zasilania DC lub zasilacza typu High PoE. d) Skonfigurowanie i zestawienie połączenia teletransmisyjnego Ethernet (wydzielona podsieć) pomiędzy kamerą, a istniejącym przełącznikiem sieciowym w serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku poprzez istniejący radiowy system transmisji szkieletowej, pracujący w pasmach licencjonowanych 5,9 GHz i 6,4 GHz. W tym celu Wykonawca wykona: Dostawę i instalację w szafce teletechnicznej oraz konfigurację dedykowanego zarządzalnego przełącznika sieciowego z obsługą VLAN. (Zamawiający dopuszcza zamiennie rozbudowę i konfigurację istniejących urządzeń w szafce teletechnicznej); separację sieci na przełączniku w sposób zapewniający niezależne podłączenia sygnałowe kamery oraz istniejącego zainstalowanego na słupie bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu HotSpot WiFi; rekonfigurację usług na radiowym terminalu klienckim zainstalowanym na słupie w celu transmisji dodatkowego VLAN sieci monitoringu dla przeniesienia sygnału z kamery; rekonfigurację 6-sektorowej stacji bazowej radiowego system transmisji szkieletowej, pracującej w pasmach licencjonowanych 5,9 GHz i 6,4 GHz, zainstalowanej na wieży ciśnień w Olecku w celu zmiany współczynnika podziału pasma (zwiększenie przepływności w górę sieci ) i ustawienia wydzielonej sieci monitoringu do przeniesienia sygnałów z kamer; rekonfigurację przełącznika sieciowego w stacji bazowej zainstalowanej na wieży ciśnień w Olecku w celu ustawienia wydzielonej sieci do

8 przeniesienia sygnałów z kamer podłączonych poprzez radiowy system transmisji szkieletowej do systemu GEPON; rekonfigurację połączenia sieci optycznej GEPON w relacji OLT CN stacja bazowa w celu ustawienia dedykowanej usługi w systemie GEPON - wydzielonej sieci monitoringu wizyjnego; konfigurację ustawień przełącznika sieciowego w centrum nadzoru sieci w Urzędzie Miejskim w Olecku w celu ustawienia wydzielonej sieci do przeniesienia sygnału z kamery do rejestratora sieciowego, serwera i terminali nadzoru. e) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej punktu kamerowego obejmującej dokumentację montażową, zasilającą, sygnałową oraz konfiguracyjną urządzeń monitoringu, sieci PON, wydzielonych podsieci i urządzeń aktywnych serwerowni. Uwaga: Do podłączenia punktu kamerowego wykorzystywane są elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej (tj. szafka teletechniczna, instalacje zasilające, sieć światłowodowa, system GEPON, urządzenia radiowe i przełącznik stacji bazowej, infrastruktura i urządzenia serwerowni) wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko, które objęte są gwarancją wykonawcy do dnia r. Zamawiający wymaga aby Wykonawca systemu monitoringu uzgodnił zakres prac konfiguracyjnych i przełączeniowych z wykonawcą sieci oraz wykonał je pod nadzorem i w asyście wykonawcy Sieci szerokopasmowej gminy Olecko. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca systemu monitoringu ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania swoje i zależnych od niego podmiotów trzecich mogące skutkować utratą gwarancji na elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji, przeróbek, zmian konfiguracji, spowodowania jakiejkolwiek awarii lub usterki sieci lub jej elementu, itp., Wykonawca systemu monitoringu zobowiązany jest przejąć pełne zobowiązania gwarancyjne w stosunku do tych elementów sieci, gdzie dokonał nieautoryzowanej ingerencji (w szczególności infrastruktura i urządzenia serwerowni, urządzenia stacji bazowej oraz punktu kamerowego) na okres do dnia r. oraz na własny koszty przywrócić pełne działanie sieci szerokopasmowej. 2) Punkt kamerowy nr 2 (skrzyżowanie ul. Cichej i 11-go Listopada) Zakres dostaw i usług związanych z realizacją punktu kamerowego obejmuje:

9 a) Dostawę i montaż na istniejącym słupie oświetleniowym zewnętrznej kamery szybkoobrotowej PTZ. Kamerę do słupa należy zamontować z zastosowaniem dedykowanego (dopasowanego do obudowy kamery) wysięgnika i uchwytu nasłupowego. b) Wykonanie połączenia zasilającego i sygnałowego kamery do istniejącej szafki teletechnicznej typ OTU 400/600 zamontowanej na słupie oświetleniowym. Do połączenia zastosować kable przeznaczone do instalacji zewnętrznych lub kable poprowadzone w rurze ochronnej typu peszel odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. c) Podłączenia zasilenia kamery z gniazda z podtrzymaniem w zasilaczu UPS zainstalowanym w szafce teletechnicznej. Dopuszcza się zasilanie kamery i grzałki z wykorzystaniem zasilania 24V lub zasilacza typu High PoE. d) Skonfigurowanie i zestawienie połączenia teletransmisyjnego Ethernet (wydzielonej podsieci ) pomiędzy kamerą a istniejącym przełącznikiem sieciowym w serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku poprzez sieć optyczną GEPON. W tym celu Wykonawca dokona: konfiguracji modułu optycznego ONT GEPON zainstalowanego w szafce teletechnicznej; rekonfiguracji sieci optycznej GEPON, tj. rekonfiguracji ustawień na module OLT, ustawienia dedykowanej usługi w systemie GEPON opartej na wydzielonej podsieci i wymaganych przez kamerę parametrach transmisji; konfigurację ustawień przełącznika sieciowego w centrum nadzoru sieci w Urzędzie Miejskim w Olecku w celu ustawienia wydzielonej podsieci do przeniesienia sygnału z kamery do rejestratora sieciowego, serwera i terminali nadzoru. e) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej punktu kamerowego obejmującej dokumentację montażową, zasilającą, sygnałową oraz konfiguracyjną urządzeń monitoringu, sieci PON, urządzeń aktywnych serwerowni. Uwaga: Do podłączenia punktu kamerowego wykorzystywane są elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej (tj. szafka teletechniczna, instalacje zasilające, sieć światłowodowa, system GEPON, infrastruktura i urządzenia serwerowni) wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko, które objęte są gwarancją wykonawcy do dnia r. Zamawiający wymaga aby Wykonawca punktu kamerowego uzgodnił zakres prac konfiguracyjnych i przełączeniowych z wykonawcą oraz wykonał je pod nadzorem i w asyście wykonawcy Sieci szerokopasmowej gminy Olecko. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty.

10 Wykonawca systemu monitoringu ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania swoje i zależnych od niego podmiotów trzecich skutkować utratą gwarancji na elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji, przeróbek, zmian konfiguracji, spowodowania jakiejkolwiek awarii lub usterki sieci lub jej elementu, itp., Wykonawca punktu kamerowego zobowiązany jest przejąć pełne zobowiązania gwarancyjne w stosunku do tych elementów sieci, gdzie dokonał nieautoryzowanej ingerencji (w szczególności infrastruktura i urządzenia serwerowni oraz punktu kamerowego) na okres do dnia r. oraz na własny koszty przywrócić pełne działanie sieci szerokopasmowej. 3) Punkt kamerowy nr 3 (Plac Wolności, przy skrzyżowaniu z ulicą Jeziorną) Zakres dostaw i usług związanych z realizacją punktu kamerowego obejmuje: a) Dostawę i montaż na istniejącym słupie oświetleniowym zewnętrznej kamery szybkoobrotowej PTZ. Kamerę do słupa należy zamontować z zastosowaniem dedykowanego (dopasowanego do obudowy kamery) wysięgnika i uchwytu nasłupowego. b) Wykonanie połączenia zasilającego i sygnałowego kamery do istniejącej szafki teletechnicznej typ OTU 400/600 zamontowanej na słupie oświetleniowym. Do połączenia zastosować kable przeznaczone do instalacji zewnętrznych lub kable poprowadzone w rurze ochronnej typu peszel odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. c) Podłączenia zasilenia kamery z gniazda z podtrzymaniem w zasilaczu UPS zainstalowanym w szafce teletechnicznej. Dopuszcza się zasilanie kamery i grzałki z wykorzystaniem zasilania 24V lub zasilacza typu High PoE. d) Skonfigurowanie i zestawienie połączenia teletransmisyjnego Ethernet (wydzielonej podsieci ) pomiędzy kamerą a istniejącym przełącznikiem sieciowym w serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku poprzez sieć optyczną GEPON. W tym celu Wykonawca dokona: konfiguracji modułu optycznego ONT GEPON zainstalowanego w szafce teletechnicznej; rekonfiguracji sieci optycznej GEPON, tj. rekonfiguracji ustawień na module OLT, ustawienia dedykowanej usługi w systemie GEPON opartej na wydzielonej podsieci i wymaganych przez kamerę parametrach transmisji; konfigurację ustawień przełącznika sieciowego w centrum nadzoru sieci w Urzędzie Miejskim w Olecku w celu ustawienia wydzielonej podsieci do

11 przeniesienia sygnału z kamery do rejestratora sieciowego, serwera i terminali nadzoru. e) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej punktu kamerowego obejmującej dokumentację montażową, zasilającą, sygnałową oraz konfiguracyjną urządzeń monitoringu, sieci PON, urządzeń aktywnych serwerowni. Uwaga: Do podłączenia punktu kamerowego wykorzystywane są elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej (tj. szafka teletechniczna, instalacje zasilające, sieć światłowodowa, system GEPON, infrastruktura i urządzenia serwerowni) wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko, które objęte są gwarancją wykonawcy do dnia r. Zamawiający wymaga aby Wykonawca punktu kamerowego uzgodnił zakres prac konfiguracyjnych i przełączeniowych z wykonawcą oraz wykonał je pod nadzorem i w asyście wykonawcy Sieci szerokopasmowej gminy Olecko. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca systemu monitoringu ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania swoje i zależnych od niego podmiotów trzecich mogące skutkować utratą gwarancji na elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji, przeróbek, zmian konfiguracji, spowodowania jakiejkolwiek awarii lub usterki sieci lub jej elementu, itp., Wykonawca punktu kamerowego zobowiązany jest przejąć pełne zobowiązania gwarancyjne w stosunku do tych elementów sieci, gdzie dokonał nieautoryzowanej ingerencji (w szczególności infrastruktura i urządzenia serwerowni oraz punktu kamerowego) na okres do dnia r. oraz na własny koszty przywrócić pełne działanie sieci szerokopasmowej. 4) Punkt kamerowy nr 4 (skrzyżowanie ulic Jeziornej i Partyzantów) Zakres dostaw i usług związanych z realizacją punktu kamerowego obejmuje: f) Dostawę i montaż na istniejącym słupie oświetleniowym zewnętrznej kamery szybkoobrotowej PTZ. Kamerę do słupa należy zamontować z zastosowaniem dedykowanego (dopasowanego do obudowy kamery) wysięgnika i uchwytu nasłupowego. g) Wykonanie połączenia zasilającego i sygnałowego kamery do istniejącej szafki teletechnicznej typ OTU 400/600 zamontowanej na słupie oświetleniowym. Do połączenia zastosować kable przeznaczone do instalacji zewnętrznych lub kable poprowadzone w rurze ochronnej typu peszel odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

12 h) Podłączenia zasilenia kamery z gniazda z podtrzymaniem w zasilaczu UPS zainstalowanym w szafce teletechnicznej. Dopuszcza się zasilanie kamery i grzałki z wykorzystaniem zasilania 24V lub zasilacza typu High PoE. i) Skonfigurowanie i zestawienie połączenia teletransmisyjnego Ethernet (wydzielonej podsieci) pomiędzy kamerą a istniejącym przełącznikiem sieciowym w serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku poprzez sieć optyczną GEPON. W tym celu Wykonawca dokona: konfiguracji modułu optycznego ONT GEPON zainstalowanego w szafce teletechnicznej rekonfiguracji sieci optycznej GEPON, tj. rekonfiguracji ustawień na module OLT, ustawienia dedykowanej usługi w systemie GEPON opartej na wydzielonej podsieci i wymaganych przez kamerę parametrach transmisji; konfigurację ustawień przełącznika sieciowego w centrum nadzoru sieci w Urzędzie Miejskim w Olecku w celu ustawienia wydzielonej podsieci do przeniesienia sygnału z kamery do rejestratora sieciowego, serwera i terminali nadzoru. j) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej punktu kamerowego obejmującej dokumentację montażową, zasilającą, sygnałową oraz konfiguracyjną urządzeń monitoringu, sieci PON, urządzeń aktywnych serwerowni. Uwaga: Do podłączenia punktu kamerowego wykorzystywane są elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej (tj. szafka teletechniczna, instalacje zasilające, sieć światłowodowa, system GEPON, infrastruktura i urządzenia serwerowni) wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko, które objęte są gwarancją wykonawcy do dnia r. Zamawiający wymaga aby Wykonawca punktu kamerowego uzgodnił zakres prac konfiguracyjnych i przełączeniowych z wykonawcą oraz wykonał je pod nadzorem i w asyście wykonawcy Sieci szerokopasmowej gminy Olecko. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca systemu monitoringu ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania swoje i zależnych od niego podmiotów trzecich mogące skutkować utratą gwarancji na elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji, przeróbek, zmian konfiguracji, spowodowania jakiejkolwiek awarii lub usterki sieci lub jej elementu, itp., Wykonawca punktu kamerowego zobowiązany jest przejąć pełne zobowiązania gwarancyjne w stosunku do tych elementów sieci, gdzie dokonał nieautoryzowanej

13 ingerencji (w szczególności infrastruktura i urządzenia serwerowni oraz punktu kamerowego) na okres do dnia r. oraz na własny koszty przywrócić pełne działanie sieci szerokopasmowej. 5) Punkt kamerowy nr 5 (Plac Wolności, przy skrzyżowaniu z ulicą Grunwaldzką) Zakres dostaw i usług związanych z realizacją punktu kamerowego obejmuje: a) Dostawę i montaż na istniejącym słupie oświetleniowym kamery zewnętrznej szybkoobrotowej PTZ. Kamerę do słupa należy zamontować z zastosowaniem dedykowanego (dopasowanego do obudowy kamery) wysięgnika i uchwytu nasłupowego. b) Wykonanie połączenia zasilającego i sygnałowego kamery do istniejącej szafki teletechnicznej typ OTU 400/600 zamontowanej na słupie oświetleniowym. Do połączenia zastosować kable przeznaczone do instalacji zewnętrznych lub kable poprowadzone w rurze ochronnej typu peszel odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. c) Podłączenia zasilenia kamery z gniazda z podtrzymaniem w zasilaczu UPS zainstalowanym w szafce teletechnicznej. Dopuszcza się zasilanie kamery i grzałki z wykorzystaniem zasilania 24V lub zasilacza typu High PoE. d) Skonfigurowanie i zestawienie połączenia teletransmisyjnego Ethernet (wydzielonej podsieci) pomiędzy kamerą a istniejącym przełącznikiem sieciowym w serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku poprzez sieć optyczną GEPON. W tym celu Wykonawca dokona: konfiguracji modułu optycznego ONT GEPON zainstalowanego w szafce teletechnicznej; rekonfiguracji sieci optycznej GEPON, tj. rekonfiguracji ustawień na module OLT, ustawienia dedykowanej usługi w systemie GEPON opartej na wydzielonej podsieci i wymaganych przez kamerę parametrach transmisji; konfigurację ustawień przełącznika sieciowego w centrum nadzoru sieci w Urzędzie Miejskim w Olecku w celu ustawienia wydzielonej podsieci do przeniesienia sygnału z kamery do rejestratora sieciowego, serwera i terminali nadzoru. e) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej punktu kamerowego obejmującej dokumentację montażową, zasilającą, sygnałową oraz konfiguracyjną urządzeń monitoringu, sieci PON, urządzeń aktywnych serwerowni. Uwaga:

14 Do podłączenia punktu kamerowego wykorzystywane są elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej (tj. szafka teletechniczna, instalacje zasilające, sieć światłowodowa, system GEPON, infrastruktura i urządzenia serwerowni) wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko, które objęte są gwarancją wykonawcy do dnia r. Zamawiający wymaga aby Wykonawca punktu kamerowego uzgodnił zakres prac konfiguracyjnych i przełączeniowych z wykonawcą oraz wykonał je pod nadzorem i w asyście wykonawcy Sieci szerokopasmowej gminy Olecko. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca systemu monitoringu ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania swoje i zależnych od niego podmiotów trzecich mogące skutkować utratą gwarancji na elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji, przeróbek, zmian konfiguracji, spowodowania jakiejkolwiek awarii lub usterki sieci lub jej elementu, itp., Wykonawca punktu kamerowego zobowiązany jest przejąć pełne zobowiązania gwarancyjne w stosunku do tych elementów sieci, gdzie dokonał nieautoryzowanej ingerencji (w szczególności infrastruktura i urządzenia serwerowni oraz punktu kamerowego) na okres do dnia r. oraz na własny koszty przywrócić pełne działanie sieci szerokopasmowej. 6) Punkt kamerowy nr 6 (rondo na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa i ulicy Ełckiej) Zakres dostaw i usług związanych z realizacją punktu kamerowego obejmuje: a) Dostawę i montaż na istniejącym słupie oświetleniowym kamery zewnętrznej szybkoobrotowej PTZ. Kamerę do słupa należy zamontować z zastosowaniem dedykowanego (dopasowanego do obudowy kamery) wysięgnika i uchwytu nasłupowego. b) Wykonanie połączenia zasilającego i sygnałowego kamery do istniejącej szafki teletechnicznej typ OTU 400/600 zamontowanej na słupie oświetleniowym. Do połączenia zastosować kable przeznaczone do instalacji zewnętrznych lub kable poprowadzone w rurze ochronnej typu peszel odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. c) Podłączenia zasilania kamery z gniazda z podtrzymaniem w zasilaczu UPS zainstalowanym w szafce teletechnicznej. Dopuszcza się zasilanie kamery i grzałki z wykorzystaniem zasilania 24V lub zasilacza typu High PoE. d) Skonfigurowanie i zestawienie połączenia teletransmisyjnego Ethernet (wydzielonej podsieci) pomiędzy kamerą a istniejącym przełącznikiem sieciowym w serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku poprzez istniejący

15 radiowy system transmisji szkieletowej, pracujący w pasmach licencjonowanych 5,9 GHz i 6,4 GHz. W tym celu Wykonawca wykona: dostawę i instalację w szafce teletechnicznej oraz konfigurację dedykowanego zarządzalnego przełącznika sieciowego z obsługą VLAN. (Zamawiający dopuszcza zamiennie rozbudowę i konfigurację istniejących urządzeń w szafce teletechnicznej); separację sieci na przełączniku w sposób zapewniający niezależne podłączenia sygnałowe kamery oraz istniejącego zainstalowanego na słupie bezprzewodowego punktu dostępu do Internetu HotSpot WiFi; rekonfigurację usług na radiowym terminalu klienckim zainstalowanym na słupie w celu transmisji dodatkowego VLAN sieci monitoringu dla przeniesienia sygnału z kamery; rekonfigurację 6-sektorowej stacji bazowej radiowego system transmisji szkieletowej, pracującej w pasmach licencjonowanych 5,9 GHz i 6,4 GHz, zainstalowanej na wieży ciśnień w Olecku w celu zmiany współczynnika podziału pasma (zwiększenie przepływności w górę sieci ) i ustawienia wydzielonej sieci monitoringu do przeniesienia sygnałów z kamer; rekonfigurację przełącznika sieciowego w stacji bazowej zainstalowanej na wieży ciśnień w Olecku w celu ustawienia wydzielonej sieci do przeniesienia sygnałów z kamer podłączonych poprzez radiowy system transmisji szkieletowej do systemu GEPON; rekonfigurację połączenia sieci optycznej GEPON w relacji OLT CN stacja bazowa w celu ustawienia dedykowanej usługi w systemie GEPON - wydzielonej sieci monitoringu wizyjnego; konfigurację ustawień przełącznika sieciowego w centrum nadzoru sieci w Urzędzie Miejskim w Olecku w celu ustawienia wydzielonej sieci do przeniesienia sygnału z kamery do rejestratora sieciowego, serwera i terminali nadzoru. e) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej punktu kamerowego obejmującej dokumentację montażową, zasilającą, sygnałową oraz konfiguracyjną urządzeń monitoringu, sieci PON, radiowego system transmisji szkieletowej, urządzeń aktywnych serwerowni. Uwaga: Do podłączenia punktu kamerowego wykorzystywane są elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej (tj. szafka teletechniczna, instalacje zasilające, sieć światłowodowa, system GEPON, urządzenia radiowe i przełącznik stacji bazowej, infrastruktura i urządzenia serwerowni) wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko, które objęte są gwarancją wykonawcy do dnia r.

16 Zamawiający wymaga aby Wykonawca punktu kamerowego uzgodnił zakres prac konfiguracyjnych i przełączeniowych z wykonawcą oraz wykonał je pod nadzorem i w asyście wykonawcy Sieci szerokopasmowej gminy Olecko. Koszty z tym związane należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca systemu monitoringu ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania swoje i zależnych od niego podmiotów trzecich mogące skutkować utratą gwarancji na elementy infrastruktury pasywnej i aktywnej wykonane w ramach projektu p.n.: Sieć szerokopasmowa gminy Olecko. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji, przeróbek, zmian konfiguracji, spowodowania jakiejkolwiek awarii lub usterki sieci lub jej elementu, itp., Wykonawca punktu kamerowego zobowiązany jest przejąć pełne zobowiązania gwarancyjne w stosunku do tych elementów sieci, gdzie dokonał nieautoryzowanej ingerencji (w szczególności infrastruktura i urządzenia serwerowni, urządzenia stacji bazowej oraz punktu kamerowego) na okres do dnia r. oraz na własny koszty przywrócić pełne działanie sieci szerokopasmowej. 2. Szkolenie administratorów systemu monitoringu wizyjnego W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić szkolenie dla 2 osób z zakresu administrowania systemem monitoring wizyjnego. Zakres szkolenia powinien obejmować co najmniej: a) Prezentację architektury i konfiguracji systemu. b) Omówienie poszczególnych elementów systemu (serwer i oprogramowanie systemu rejestracji i archiwizacji obrazów, macierz sieciowa do rejestracji obrazów, terminal stanowiska nadzoru monitoringu, kamera) c) Prezentację funkcji i cech zainstalowanego systemu monitoringu wizyjnego. d) Konfigurację systemu rejestracji i archiwizacji obrazów. e) Zapoznanie z obsługą i zasadami konfiguracji kamer. f) Zapoznanie z podstawowymi i zaawansowanymi funkcjami systemu tj. programowanie podglądu, ustawianie stref, analiza obrazów, detekcja ruchu, itp. g) Obsługę archiwów obrazów. h) Analizę stanów alarmowych i diagnostykę systemu. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczna i część praktyczną (warsztatową) zrealizowaną na zainstalowanym systemie. Minimalny czas trwania szkolenia 1 dzień. 3. Szkolenie użytkowników systemu monitoringu wizyjnego W ramach realizacji zamówienia należy przeprowadzić szkolenie dla 2 osób personelu obsługi stanowisk nadzoru monitoringu. Zakres szkolenia powinien obejmować co najmniej:

17 a) Prezentację funkcji i cech zainstalowanego systemu monitoringu wizyjnego. b) Zapoznanie z obsługą i zasadami sterowania kamerami. c) Prezentację i zapoznanie z podstawowymi i zaawansowanymi funkcjami systemu tj. programowanie podglądu, ustawianie stref, analiza obrazów, detekcja ruchu, itp. d) Obsługę systemu rejestracji i archiwizacji obrazów. e) Obsługę archiwów obrazów, wyszukiwanie zdarzeń w archiwach, zgrywanie wybranych zdarzeń, itp. f) Analizę stanów alarmowych. Szkolenie powinno obejmować część teoretyczna i część praktyczną (warsztatową) zrealizowaną na zainstalowanym systemie. Minimalny czas trwania szkolenia 1 dzień.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 1 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Kamery systemu telewizji CCTV. Punkt kamerowy zewnętrzny, stałopozycyjny. producent... model... symbol...

Kamery systemu telewizji CCTV. Punkt kamerowy zewnętrzny, stałopozycyjny. producent... model... symbol... ... (Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy) Formularz ofertowy Ja/My jako upoważniony/nieni* przedstawiciel/e:... (imię i nazwisko) (siedziba/adres zamieszkania i adres Wykonawcy)..... NIP REGON.nr

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Załącznik nr 2a do SIWZ ( pieczęć adresowa Wykonawcy) KALKULACJA UPROSZCZONA CENY OFERTY obejmująca elementy i prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 1.A 1.B 1.C 1.D radiolinia 100

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T Y

F O R M U L A R Z O F E R T Y Zał. nr 2 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70-70 5 kodeksu cywilnego Zaprojektowanie i budowa systemu obserwacji ścieżki edukacyjnej na terenie Parku wydmowego oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*:

Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: Załącznik nr do Formularza ofertowego Cena oferty została obliczona zgodnie z poniższymi cenami jednostkowymi*: *Niniejszy wykaz cen nie ma charakteru wiążącego dla Zamawiającego Wykonawca winien wziąć

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń do modernizacji sieci komputerowej oraz systemu do zarządzania i monitoringu sieci wraz z usługą konfiguracji sieci

Bardziej szczegółowo

PK9 Istniejąca część systemu monitoringu miejskiego. Rejestrator NOVUS K-3. K-2 Switch z wejściami PoE. Wieża Ratusza AP2

PK9 Istniejąca część systemu monitoringu miejskiego. Rejestrator NOVUS K-3. K-2 Switch z wejściami PoE. Wieża Ratusza AP2 PK9 Istniejąca część systemu monitoringu miejskiego Straż Miejska Rejestrator NOVUS K-3 K-2 Switch z wejściami PoE Legenda : Punkt kamerowy obrotowy K-1 Punkt kamerowy stacjonarny Punkt dystrybucyjny Przewód

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca.

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca. Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wybrany Wykonawca:

Załącznik nr 1. Wybrany Wykonawca: Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na zaprojektowanie, zamontowanie i uruchomienie systemu obserwacji wskazanej części płyty manewrowej i drogi startowej 33 lotniska EPWA w OR Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo miejskiego internetu. Adam Łukasz

Bezpieczeństwo miejskiego internetu. Adam Łukasz Bezpieczeństwo miejskiego internetu Adam Łukasz Charakterystyka gminy Janów Lubelski jest gminą miejsko-wiejską o pow. 178,24 km 2, usytuowaną w południowo - wschodniej Polsce, w woj. lubelskim, w powiecie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 14940-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowe Warpno ZADANIE 1 1) dostarczenie Internetu dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Nowe Warpno - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 4. Wykaz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia WYKAZ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA W tabeli poniższej przedstawiono szczegółowy wykaz warstwy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Katalog rejestratorów FEN NVR przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Samsung Security Manager S - Entry NVR Model Entry NVR to podstawowy serwer przeznaczony do rejestracji* obrazu z 16 kamer IP.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC

URZĄD GMINY W SANTOKU. Program Testów. dot. postępowania przetargowego RRG AC URZĄD GMINY W SANTOKU Program Testów dot. postępowania przetargowego RRG.271.11.2013.AC Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oraz rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego miasta

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r.

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych, komputerów przenośnych, macierzy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.342-4/PW/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych Kody CPV: 30216110-0 skanery komputerowe 32420000-3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI

KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI ZAKŁAD ELEKTRONIKI SUWAR 16-400 SUWAŁKI ul. 1-go MAJA 24 tel./fax (087) 566-55-55 KONCEPCJA BUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W GOŁDAPI INWESTOR: Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-3/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego: akcesoria komputerowe 1.1. Dostawa urządzenia Akcesoria komputerowe (Typ 1) [1 szt.]:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN. Nazwa wykonawcy:...

WYKAZ CEN. Nazwa wykonawcy:... WYKAZ CEN ZAŁĄCZNIK NR 9 Nazwa wykonawcy:... Adres wykonawcy:... Numer telefonu:..., numer fax-u..., e-mail... Wykaz cen - klasyfikacja planowanego do zakupu sprzętu, który zostanie włączony w ewidencję

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch

Załącznik do Projektu Wykonawczego. Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego. Bogusław Dyduch P Bogusław Dyduch Załącznik do Projektu Wykonawczego Opis konstrukcji mocujących Systemu Monitorowania Wizyjnego Temat opracowania: Opracowanie będące załącznikiem do projektu zawiera opis konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 4a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość, data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA (INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być

Bardziej szczegółowo

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

3.Przedmiot umowy będzie realizowany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. UMOWA zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne

- punkty kamerowe projektowane. - punkty kamerowe przenoszone. - Centrum Nadzoru. - punkty retransmisyjne PR4 PR 2 CN 8 0 6 PR 7 4 6 PR2 7 - punkty kamerowe projektowane - punkty kamerowe przenoszone CN PR - Centrum Nadzoru - punkty retransmisyjne 06.2009 Mapa Inowrocławia z naniesionymi punktami kamerowymi

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-5/13 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego - serwery 1. Dostawa urządzenia Elementy do rozbudowy serwera dyskowego (Typ 1) [1 szt.]:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w procedurze otwartej Powiat Otwocki ul. Górna 13, 05 400 Otwock tel. (22) 788-15,34;35;37 w 378 fax (22) 788-15,34;35;37 w 378 www.powiat-otwocki.pl Otwock dnia 02.12.2016 r. SAI. 272.Z38.2016 Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. W ramach realizacji zamówienia: 1.1. Wymagane jest aby urządzenia radiowe stacji bazowej, stacji abonenckich (CPE), publicznych punktów

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu IT 1 komplet

Zakup sprzętu IT 1 komplet Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz NIP 968 093 3987 Kalisz, 25.09.2015r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PK01 PK8. Stacja Bazowa LMDS. Centrum Monitorowania Komenda StraŜy Miejskiej. Sektor SBR. Radiolinia. StraŜ Miejska w Cieszynie Nr umowy...

PK01 PK8. Stacja Bazowa LMDS. Centrum Monitorowania Komenda StraŜy Miejskiej. Sektor SBR. Radiolinia. StraŜ Miejska w Cieszynie Nr umowy... PK01 Sektor SBR Radiolinia PK8 Stacja Bazowa LMDS Komin Elektrociepłowni Centrum Monitorowania Komenda StraŜy Miejskiej 1 Schemat ideowy projektowanego systemu CCTV SB LEGENDA PK-03 PK-02 PK-05 PK-06 PK-0X

Bardziej szczegółowo

kwh FR 301 20A Istniejąca tablica parter budynku Układ połączeń TN-S Ochrona od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania S301 B16 N,PE

kwh FR 301 20A Istniejąca tablica parter budynku Układ połączeń TN-S Ochrona od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania S301 B16 N,PE N,PE S301 B16 Istniejąca tablica parter budynku Układ połączeń TN-S Ochrona od porażeń samoczynne wyłączenie zasilania YDY 3x2,5mm 2 L1,PE,N L=1m kwh FR 301 20A Projektowana rozdzielnica RU-1 parter budynku

Bardziej szczegółowo

WiMAX w Gminie Przesmyki

WiMAX w Gminie Przesmyki WiMAX w Gminie Przesmyki zrealizowany w ramach projektu E-Sołectwa w Gminie Przesmyki 1 Gmina Przesmyki Położenie północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich krańcach woj. mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Huawei EchoLife HG8245/ GPON Terminal. User s Manual

Huawei EchoLife HG8245/ GPON Terminal. User s Manual Huawei EchoLife HG8245/ GPON Terminal User s Manual Huawei Echolife HG8245, urządzenie końcowe sieci optycznej (ONT) jest to brama główna wysokiej klasy rozwiązanie FTTH. Przy użyciu technologii GPON oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cedry Wielkie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu

Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Urząd Miejski w Międzyrzeczu Międzyrzecki model wykorzystania technologii WiMax w rozwoju miasta i regionu Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna Agenda Międzyrzecka bezprzewodowa sieć informatyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu IT 1 komplet

Zakup sprzętu IT 1 komplet Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz NIP 968 093 3987 Kalisz, 26.08.2015r. Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo