Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)"

Transkrypt

1 Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia jest zobowiązany zaprojektować, wykonać lub zmodyfikować (czyli również: uruchomić, zamontować, przystosować, skonfigurować, podłączyć itp.) CCTV na potrzeby zdalnego zarządzania obiektami, zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU. 2) Niniejszy Załącznik obejmuje wymagania Zamawiającego względem CCTV. 3) Zdalne zarządzanie CCTV musi odbywać się z poziomu stanowisk operatorskich Centrum Zarządzania Parkingami. 4) Zakres prac dla CCTV obejmuje: a) Parking P+R Metro Młociny na Węźle komunikacyjnym Młociny, b) Parking P+R Metro Marymont, c) Parking P+R Metro Wilanowska, d) Parking P+R Połczyńska, e) Parking P+R Anin SKM, f) Parking P+R Metro Ursynów, g) Parking P+R Wawer SKM, h) Parking P+R Al. Krakowska, i) Parking P+R Ursus Niedźwiadek, j) Parking P+R Metro Stokłosy. 5) Projektując i realizując Przedmiot Zamówienia w zakresie CCTV należy założyć: a) brak pracownika bezpośredniej obsługi na parkingu, b) kontrolę obiektu raz na tydzień, c) minimalizację kosztu zużycia energii elektrycznej, d) wymagania określone w PFU. 6) System telewizji przemysłowej musi uwzględniać podgląd obrazu z kamer znajdujących się na parkingach lokalnie oraz zdalnie, a także zdalne nadzorowanie i sterowanie systemami telewizji przemysłowej znajdującymi się na parkingach z poziomu Centrum Zarządzania Parkingami. II. Stan aktualny Na każdym z obiektów zamontowany jest system telewizji przemysłowej. W niniejszym punkcie zawarto stan aktualny systemów CCTV, które należy zdemontować w ramach Przedmiotu Zamówienia: 1. Parking P+R Metro Marymont. 1) kamera stała 24 szt., 2) kamera obrotowa 8 szt., 3) monitor 4 szt., 4) klawiatura sterująca 1 szt., 1

2 5) rejestrator cyfrowy 2 szt., 6) krosownica wizyjna 1 szt., 7) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 8) przewody zasilające i sygnałowe. 2. Parking P+R Metro Wilanowska. 1) kamera stała 26 szt., 2) kamera kopułkowa 2 szt., 3) monitor 4 szt., 4) rejestrator cyfrowy 2 szt., 5) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 6) przewody zasilające i sygnałowe. 3. Parking P+R Połczyńska. 1) kamera stała 24 szt., 2) kamera obrotowa 6 szt., 3) monitor 3 szt., 4) klawiatura sterująca 1 szt., 5) rejestrator cyfrowy 2 szt., 6) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 7) przewody zasilające i sygnałowe. 4. Parking P+R Anin SKM. 1) kamera obrotowa 1 szt., 2) kamera stała IP (bezobsługowy system pobierania opłat) 2 szt., 3) kamera kopułkowa (bezobsługowy system pobierania opłat) 3 szt., 4) rejestrator hybrydowy (bezobsługowy system pobierania opłat) 1 szt., 5) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 6) przewody zasilające i sygnałowe. 6. Parking P+R Metro Ursynów. 1) kamera obrotowa 2 szt., 2) kamera stała IP (bezobsługowy system pobierania opłat) 2 szt., 3) kamera kopułkowa (bezobsługowy system pobierania opłat) 6 szt., 4) rejestrator hybrydowy (bezobsługowy system pobierania opłat) 1 szt., 5) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 6) przewody zasilające i sygnałowe. 7. Parking P+R Wawer SKM. 1) kamera stała 1 szt., 2) przewody zasilające i sygnałowe. 2

3 III. Szczegółowe wymagania 1. Szczegółowe wymagania funkcjonalne względem sterowania i nadzorowania pracy CCTV 1) Zrealizowany Przedmiot Zamówienia musi umożliwiać za pomocą oprogramowania z poziomu CZP zarządzanie w czasie rzeczywistym pracą CCTV, w tym: a) przesyłanie obrazu z kamer do CZP, b) przesyłanie informacji o CCTV w postaci graficznej, o stanie pracy poszczególnych urządzeń CCTV z podziałem na obiekty, c) lokalny oraz zdalny (z poziomu CZP) podgląd obrazów z kamer sieciowych IP, w bardzo wysokiej jakości, d) zdalne nadzorowanie i sterowanie systemami telewizji przemysłowej znajdującymi się na parkingach z poziomu CZP, e) zdalne nadawanie uprawnień w systemie z poziomu CZP, f) zdalne zarządzanie systemem z poziomu CZP dla uprawnień przypisanych w systemie dla Administratora, 2) Zrealizowany Przedmiot Zamówienia musi informować operatorów CZP o szczegółach zdarzeń poprzez wyświetlanie symboli graficznych na tle planów obiektów (map wizualizacyjnych) i wyświetlanie obrazu z kamer. 3) Opis sygnałów względem CCTV określa Załącznik PFU LBMS i CBMS 1 wymagania ogólne, a także niniejszy Załącznik. 4) Zamawiający wymaga integracji systemu CCTV z następującymi systemami: a) systemem przycisków alarmowych (dla wszystkich obiektów określonych w niniejszym Załączniku), b) systemem sygnalizacji włamania i napadu (tylko dla: parkingu P+R Anin SKM, parkingu P+R Wawer SKM, parkingu P+R Al. Krakowska, parkingu P+R Ursus Niedźwiadek), a) systemem kontroli dostępu (tylko dla: parkingu P+R Anin SKM, parkingu P+R Wawer SKM, parkingu P+R Al. Krakowska, parkingu P+R Ursus Niedźwiadek), c) systemem sygnalizacji pożaru (tylko dla: parkingu P+R Anin SKM, parkingu P+R Wawer SKM, parkingu P+R Al. Krakowska, parkingu P+R Ursus Niedźwiadek), d) systemami bram wjazdowych (tylko dla: parkingu P+R Anin SKM, parkingu P+R Wawer SKM, parkingu P+R Al. Krakowska, parkingu P+R Ursus Niedźwiadek), 5) Zrealizowany Przedmiot Zamówienia musi zapewniać: a) inteligentną analizę materiałów wideo, b) detekcję ruchu śledzenie ruchu oraz przedmiotów, c) rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (pojazdów wjeżdżających na parkingi i wyjeżdzających z parkingów), d) możliwość wyszukania materiału video w systemie poprzez przypisanie zdarzeń z pozostałych zintegrowanych systemów (np. określenie czasu zdarzenia, wpisanie numer tablicy rejestracyjnej, odbicie kartą dostępu itp.), e) archiwizację materiałów video min. 30 dni z automatycznym nadpisywaniem, f) możliwość wykonania kopii zapasowej archiwizowanych nagrań video na nośniki zewnętrzne typu USB, 3

4 g) wizualizację stanu pracy wszystkich kamer na mapach graficznych podglądowych dla każdego obiektu, możliwość sterowania kamerami obrotowymi z poziomu mapy graficznej (aktywne ikony kamer, informacje o kamerze karta katalogowa, dtr., itp.), h) sygnalizowanie o zmianie ustawień kamery IP, i) sygnalizowanie o awarii kamery IP, j) sygnalizowanie o utracie zasilania w kamerze IP, k) sygnalizowanie o utracie połączenia z kamerą IP, l) sygnalizowanie o zmianie ustawień serwera IP, m) sygnalizowanie o awarii serwera IP, n) sygnalizowanie o utracie zasilania w serwerze, o) możliwość rozbudowy o inne dodatkowe funkcje itp. 2. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące integracji systemów CCTV z innymi systemami 1) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami przycisków alarmowych na poziomie lokalnym. a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z systemem przycisków alarmowych (z wyłączeniem obecnego systemu przycisków alarmowych na Węźle Komunikacyjnym Młociny, natomiast z uwzględnieniem nowych urządzeń tj. stacji interkomowych które będą obsługiwały bezobsługowy system pobierania opłat na Węźle Komunikacyjnym Młociny) znajdującym się na danym obiekcie, poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, przypisanej do danej stacji interkomowej, w momencie użycia przycisku tej stacji. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu przycisków alarmowych określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami przycisków alarmowych z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. 2) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami sygnalizacji włamania i napadu na poziomie lokalnym. a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z systemem sygnalizacji włamania i napadu znajdującym się na danym obiekcie (z wyłączeniem WKM), poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, której pole widzenia obejmuje część budynku chronioną przez system sygnalizacji włamania i napadu, w momencie zasygnalizowania alarmu przez ten system. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu sygnalizacji włamania i napadu określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami sygnalizacji włamania i napadu z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. 4

5 3) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami kontroli dostępu na poziomie lokalnym: a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z systemem kontroli dostępu znajdującym się na danym obiekcie (z wyłączeniem WKM), poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, której pole widzenia obejmuje część budynku chronioną przez system kontroli dostępu, w momencie użycia karty dostępu. Poziom dostępu powodujący automatycznego podglądu na lokalnym monitorze będzie określony na etapie wykonania projektu lub jego realizacji. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu kontroli dostępu określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami kontroli dostępu z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. 4) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami sygnalizacji pożaru a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z systemem sygnalizacji pożaru znajdującym się na danym obiekcie (z wyłączeniem WKM), poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, której pole widzenia obejmuje część obszaru chronionego przez system sygnalizacji pożaru, w momencie wystąpienia alarmu na tym obszarze. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu sygnalizacji pożaru określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami sygnalizacji pożaru z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. 5) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami bram wjazdowych a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z bramami wjazdowymi znajdującymi się na danym obiekcie (z wyłączeniem WKM), poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, z chwilą przesłania sygnału o otwarciu i zamknięciu bramy. Pole widzenia przypisanej kamery musi zapewnić bezpieczne zamknięcie i otwarcie bramy przez operatora. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu sygnalizacji pożaru określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z bramami wjazdowymi z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. IV. Szczegółowe wymagania względem ilości urządzeń W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zamontować urządzenia w ilościach podanych w niniejszym punkcie. Zamawiający informuje, że podane ilości 5

6 są ilościami minimalnymi. Jeżeli podane ilości nie zapewnią funkcjonalności Przedmiotu Zamówienia określonej w Umowie, Wykonawca jest zobowiązany zwiększyć podane ilości. 1) Parking P+R Metro Młociny na Węźle komunikacyjnym Młociny a) 1 serwer sieciowy IP redundantny, b) 6 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe, d) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, e) urządzenia sterujące (do obsługi serwera, kamer itp.), f) oprogramowanie (licencje), g) okablowanie sygnałowe i zasilające, h) inne niezbędne urządzenia zapewniające funkcjonalność określoną w PFU. 2) Parking P+R Metro Marymont a) 1 serwer lokalny sieciowy IP, b) 5 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 6 kamer sieciowych IP obrotowych, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 3) Parking P+R Metro Wilanowska b) 5 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 6 kamer sieciowych IP obrotowych, d) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe, e) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 4) Parking P+R Połczyńska b) 5 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 4 kamery sieciowe IP obrotowe, d) 1 kamera sieciowa IP kopułkowa, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 6

7 5) Parking P+R Anin SKM b) 3 kamery sieciowe IP stacjonarne, c) 2 kamery sieciowe IP obrotowe, e) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 6) Parking P+R Metro Ursynów b) 3 kamery sieciowe IP stacjonarne, c) 2 kamery sieciowe IP obrotowe, e) 6 kamer sieciowych IP kopułkowych wandaloodpornych, 7) Parking P+R Wawer SKM b) 3 kamery sieciowe IP stacjonarne, c) 2 kamery sieciowe IP obrotowe, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 8) Parking P+R Al. Krakowska b) 5 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 5 kamer sieciowych IP obrotowych, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 7

8 9) Parking P+R Ursus Niedźwiadek b) 3 kamery sieciowe IP stacjonarne, c) 6 kamer sieciowych IP obrotowych, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 10) Parking P+R Metro Stokłosy Niezbędne urządzenia, wyposażenie, elementy, oprogramowanie, licencje itp. które zapewnią funkcjonalność istniejącego systemu CCTV określoną w niniejszym dokumencie. 11) Centrum Zarządzania Parkingami Ilości minimalne urządzeń wchodzących w skład CZP określa oddzielny załącznik. V. Szczegółowe wymagania techniczne względem urządzeń i wyposażenia 1) Wymagania techniczne dla serwerów sieciowych IP a) obudowa serwera wielkości min. 1U przystosowana do montażu w szafach rack 19, b) możliwość podłączenia do serwera min. 32 kamer sieciowych IP (w przypadku zastosowania serwera dla 32 kamer Wykonawca jest zobowiązany zapewnić oprogramowanie i licencję dla 32 kamer pomimo montażu na obiekcie np. 12 kamer sieciowych IP możliwość podłączenia w przyszłości dodatkowych kamer sieciowych IP bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego), c) możliwość podłączenia dodatkowych serwerów sieciowych IP, d) wielostrumieniowość (możliwość podziału podglądu z jednej kamery na kilka podziałów), e) czas archiwizacji rejestrowanego materiału musi wynosić min. 30 dni przy założeniach podłączenia 32 sztuk kamer sieciowych IP o maksymalnej rozdzielczości minimalnej dla pojedynczej kamery min. 3 Mpx, f) możliwość zgrywania archiwizowanego materiału na różnego rodzaju nośniki w tym na nośniki USB, g) moduły analityki obrazu (rozpoznawania tablic rejestracyjnych, zmian ustawienia pola widzenia kamer, detekcji ruchu itp. h) oprogramowanie w języku polskim. 2) Wymagania techniczne dla kamer sieciowych IP stacjonarnych 8

9 a) temperatura pracy w warunkach zewnętrznych 30 C do + 50 C (dot. kamery zamontowanej w obudowie), b) maksymalna rozdzielczość min. 3 Mpx, c) odpowiedni obiektyw, d) obsługa rozdzielczości Full HD, e) tryb dzień/noc, f) WDR, g) obsługa protokołów transmisyjnych w wersjach min. TCP/IP, IPv4 i IPv6, h) unicast/multicast, i) obudowa kamery (min. IP 65) j) uchwyt mocujący, k) oprogramowanie w języku polskim, 3) Wymagania techniczne dla kamer sieciowych IP obrotowych a) temperatura pracy w warunkach zewnętrznych 30 C do + 50 C, b) maksymalna rozdzielczość min. 1,3 Mpx, c) obsługa rozdzielczości Full HD, d) zoom optyczny min. 30X i zoom cyfrowy min. 16X, e) tryb dzień/noc, f) WDR, g) obsługa protokołów transmisyjnych w wersjach min. TCP/IP, IPv4 i IPv6, h) unicast/multicast, i) stopień ochrony min. IP 66, j) stopień ochrony min. IK 10, k) uchwyt mocujący, l) oprogramowanie w języku polskim. 4) Wymagania techniczne dla kamer sieciowych IP kopułkowych a) temperatura pracy w warunkach zewnętrznych 30 C do + 50 C, b) maksymalna rozdzielczość min. 2 Mpx, c) obsługa rozdzielczości Full HD, d) tryb dzień/noc, e) WDR, f) obsługa protokołów transmisyjnych w wersjach min. TCP/IP, IPv4 i IPv6, g) unicast/multicast, h) stopień ochrony min. IP 65, i) stopień ochrony min. IK 8, j) wbudowany oświetlacz podczerwieni, k) oprogramowanie w języku polskim. 5) Wymagania techniczne dla kamer sieciowych IP kopułkowych wandalodpornych a) temperatura pracy w warunkach zewnętrznych 30 C do + 50 C, b) maksymalna rozdzielczość min. 3 Mpx, c) obsługa rozdzielczości Full HD, d) tryb dzień/noc, e) WDR, f) obsługa protokołów transmisyjnych w wersjach min. TCP/IP, IPv4 i IPv6, 9

10 g) unicast/multicast, h) stopień ochrony min. IP 66, i) stopień ochrony min. IK 10, j) wbudowany oświetlacz podczerwieni, k) oprogramowanie w języku polskim. 6) Wymagania techniczne dla monitorów na obiektach (wymagania dla monitorów na ścianę monitorów i na stanowiska operatorskie są określone w oddzielnym Załączniku) a) matryca LED o przekątnej obrazu min. 24, b) przystosowany do pracy ciągłej 24/7, c) obsługujący rozdzielczość Full HD, d) wejścia wizyjne BNC min. 1, e) wejście AV min. 1, f) wejście VGA min. 1, g) wejście HDMI min. 1, h) wejście DVI min. 1, i) wejście PC min. 1, j) wbudowane głośniki, k) oprogramowanie w języku polskim. 7) Wymagania techniczne dla urządzeń sterujących a) obsługa, sterowanie/zarządzanie serwerami sieciowymi IP, b) sterowanie kamerami sieciowymi IP, c) sterowanie kamerami sieciowymi IP obrotowymi (PTZ), d) możliwość wyboru poszczególnych kamery, e) możliwość zgrania materiału archiwalnego itp.. 8) Wymagania techniczne dla okablowania strukturalnego W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, dostarczyć, zamontować odpowiednie okablowanie zapewniając przy tym funkcjonalność określoną w Umowie. Okablowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. VI. Zakres Przedmiotu Zamówienia Na każdym z obiektów zamontowany jest system CCTV. Dodatkowe nowe systemy telewizji przemysłowej zamontowane przez Wykonawcę mają funkcjonować niezależnie od istniejących. 1) Wykonawca jest zobowiązany na każdym obiekcie, za wyjątkiem parkingu P+R Metro Stokłosy, zamontować oddzielne nowe systemy telewizji przemysłowej o funkcjonalności, wymaganiach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie. 2) Na parkingu P+R Metro Stokłosy Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić modyfikację systemu CCTV, która zapewni funkcjonalność określoną w niniejszym dokumencie. 10

11 3) Wykonawca jest zobowiązany zdemontować wraz z okablowaniem systemy telewizji przemysłowej znajdujące się na następujących parkingach: a) Parkingu P+R Metro Marymont, b) Parkingu P+R Metro Wilanowska, c) Parkingu P+R Połczyńska, d) Parkingu P+R Anin SKM (dotyczy systemu CCTV wchodzącego w skład bezobsługowego systemu pobierania opłat), e) Parkingu P+R Metro Ursynów (dotyczy systemu CCTV wchodzącego w skład bezobsługowego systemu pobierania opłat). 4) Wykonawca jest zobowiązany zdemontować wraz z okablowaniem niżej wymienione urządzenia wchodzące w skład systemów telewizji przemysłowej, znajdujące się na następujących parkingach: a) Parkingu P+R Anin SKM zdemontować 1 kamerę analogową obrotową, b) Parkingu P+R Metro Ursynów zdemontować 2 kamery obrotowe analogowe, c) Parkingu P+R Wawer SKM zdemontować 1 kamerę analogową stałą. 5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać połączenia lokalne i sieciowe zgodnie z Umową: a) nowych systemów telewizji przemysłowych IP zamontowanych przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia. b) systemu telewizji przemysłowej funkcjonującego na parkingu P+R Metro Stokłosy. 6) Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą być nowe i pracować w technologii IP. 7) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i wgrać odpowiednie oprogramowanie (w języku polskim), niezbędne licencje uwzględniając możliwość rozbudowy systemu i podłączenie 15 kolejnych obiektów typu parking P+R Ursus Niedźwiadek do Centrum Zarządzania Parkingami. VII. Uwagi dodatkowe 1) Wykonawca po zakończeniu prac jest zobowiązany przeprowadzić test systemów i szkolenie zgodnie z zapisami Umowy i PFU. 2) Dokumentację techniczną należy przekazać zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie. 3) Dokumentacja projektowa musi uwzględniać okablowanie zasilające i sygnałowe. 11

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) Załącznik PFU SPA 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Przycisków Alarmowych (SPA) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź

Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź Załącznik PFU SIP 1 Wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź I. Definicje... 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego.

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego. Załącznik nr 3 Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 1. Cel wdrożenia System Interkomowego. Celem wdrożenia Systemu Interkomowego jest: 1) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI ZADANIE A SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI 1. Definicje. Konserwacja okresowa przez konserwację okresową należy rozumieć wykonanie w obiektach prac określonych przez dostawcę, producenta i Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC

Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC CyfrowY MONITORING VIDEO monitoring IP VIDEO Kompletna linia produktów: kamery, rejestratory oraz system zarządzania poprzez smartfony, tablety oraz PC Firma Urmet prezentuje nową linię produktów monitoringu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI ZADANIE A SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSERWACJI 1. Definicje. Konserwacja okresowa przez konserwację okresową należy rozumieć wykonanie w obiektach prac określonych przez dostawcę, producenta i Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST.WARSZAWIE 1. Nazwa zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Platforma CCTV IP

Inteligentna Platforma CCTV IP Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

801,86 zł CENA NETTO TYP ZDJĘCIE OPIS KAMERY, ALARMY, ŚWIATŁOWODY, TELEFONY, SERWIS, KONSERWACJE 1. HYU-206

801,86 zł CENA NETTO TYP ZDJĘCIE OPIS KAMERY, ALARMY, ŚWIATŁOWODY, TELEFONY, SERWIS, KONSERWACJE 1. HYU-206 Najwyższej klasy urządzenia marki HYUNDAI do monitoringu IP, telewizji przemysłowej 4in1 CVBS/AHD/HDTVI/HDCVI Rejestratory - Kamery Akcesoria Telewizja Przemysłowa IP TYP ZDJĘCIE OPIS Rejestrator sieciowy

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW

GMINA BOLKÓW ul. Rynek BOLKÓW GKŚ.271.04.2015 Załącznik nr 1 do ogłoszenia GMINA BOLKÓW ul. Rynek 1 59-420 BOLKÓW PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKU MIEJSKIEGO W BOLKOWIE CPV: 71 24

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center Avigilon Control Center Najwyższej klasy system VMS Video Management System Otwarta platforma Intuicyjny interfejs Architektura klient-serwer Przejrzyste opłaty Dostępny w wersji polskiej Współpraca ACC

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Definicje. 1. Serwis. Przez serwis należy rozumieć wykonanie w obiektach budowlanych określonych prac, mających na celu utrzymanie systemów objętych serwisem w dobrym stanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera Everfocus EHN3200 Cena : 1.987,00 zł (netto) 2.444,01 zł (brutto) Producent : EverFocus Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 15-11-2017

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD

KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD KATALOG TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY AHD 2 KAMERY URMET AHD 720p Kamery URMET seria 1092 AHD 720p to wysokiej klasy kamery przeznaczone do szybkiego i łatwego montażu. Analogowa transmisja sygnału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY NA WYKONANIE SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT NA PARKINGACH STRATEGICZNYCH PARKUJ I JEDŹ (P+R) W M.ST.WARSZAWIE 1. Nazwa zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania monitoringu IP. Kamery IP. Kamery IP speeddome. Rejestratory NVR. Monitory. Akcesoria. www.revizoom.pl

Rozwiązania monitoringu IP. Kamery IP. Kamery IP speeddome. Rejestratory NVR. Monitory. Akcesoria. www.revizoom.pl Rozwiązania monitoringu Kamery Kamery speeddome Rejestratory NVR Monitory Akcesoria Rozwiązania monitoringu Rozwiązania sieciowe ReviZOOM zapewniają monitoring w technologii. W odróżnieniu od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-E+ Cena : 555,00 zł (netto) 682,65 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 28-10-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Montaż, rozbudowa i modernizacja systemów zabezpieczenia technicznego na terenie Uniwersytetu Śląskiego".

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 20. Temat : Instalacja monitoringu z przełącznikiem.

Ćwiczenie nr 20. Temat : Instalacja monitoringu z przełącznikiem. Ćwiczenie nr 20 Temat : Instalacja monitoringu z przełącznikiem. Wiadomości do powtórzenia: 1. Schemat instalacji monitoringu. 2. Trasa ułożenia instalacji monitoringu. 3. Elementy instalacji monitoringu.

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera D-Max DMC-20DVC Cena : 1.060,00 zł (netto) 1.303,80 zł (brutto) Producent : D-max Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI, ANALOG) + 2x IP wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI maks. rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne I. Informacje ogólne Monitoring CCTV będzie obejmował wszystkie budynki, będące siedzibami Spółki, czyli: 1. Śniadeckich 1 (Siedziba Główna- SG) 2. Paderewskiego 15 - (Dział Egzekucji -ZEG) 3. Techników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system telewizji szpitalnej IPTV

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system telewizji szpitalnej IPTV Załącznik nr 7 do SIWZ (załącznik nr 1 do umowy) Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system telewizji szpitalnej IPTV Strona 1 1. Cyfrowa stacja czołowa Model, wyposażenie (P/N

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDHSYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.814446285 lub kom.693865235 e mail: info@mdhsystem.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP09C5, 1 X KAMERA PTZ CEA41C5 (2MPX), 1 X KAMERA CDA02C5 (1MPX),

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Novus (Rejestratory) 2 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : NoVus Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016 Katalog: Rejestratory analogowe firmy NoVus REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP

PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl PRZENOŚNY ZESTAW DO MONITORINGU IP, HD-CVI, obsługa do 4 kamer, PZC-401-IP Produkt

Bardziej szczegółowo

IFTER EQU. sygnalizacji pożaru (SSP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji

IFTER EQU. sygnalizacji pożaru (SSP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), telewizji IFTER EQU Firma IFTER jest uznanym oprogramowania zarządzającego budynkowymi, których do producentem systemami zaliczamy: systemy sygnalizacji pożaru (SSP), kontroli dostępu (SKD), sygnalizacji włamania

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CCTV HD / IP

Rozwiązania CCTV HD / IP Rozwiązania CCTV HD / IP SYSTEMY REJESTRACJI......W CZASIE RZECZYWISTYM 1 NVR NVR Super NVR BCS-NVR12816/-D/-DR 128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy 3U Seria Rejestratorów Stacjonarnych 5 MP BCS-NVR32165M/-D/-DR

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie LBMS i CBMS

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie LBMS i CBMS Załącznik PFU LBMS i CBMS 1 wymagania ogólne. Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie LBMS i CBMS 1. Ogólne wymagania System zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami należy zaprojektować

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CCTV

KATALOG PRODUKTÓW CCTV KATALOG PRODUKTÓW CCTV 2012 1 NVR / HYBRYDY / HD-SDI / EFFIO 960H / PROFESJONALNE NVR BCS-NVR6000 128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy BCS-NVR3804/3808/3816 4/8/16 kan. Rejestrator sieciowy 2U

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź Załącznik PFU SPO 1 Wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź I. Definicje... 2 II. Ogólne wymagania...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Kamera do drzwi, WIZJER, JUDASZ, monitor LCD 3,5", dzwonek, zapis na karty micro SD, tryb DZIEŃ/NOC, DETEKCJA RUCHU, wersja HD

Kamera do drzwi, WIZJER, JUDASZ, monitor LCD 3,5, dzwonek, zapis na karty micro SD, tryb DZIEŃ/NOC, DETEKCJA RUCHU, wersja HD MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera do drzwi, WIZJER, JUDASZ, monitor LCD 3,5", dzwonek, zapis na karty micro

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał.b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał.b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Urządzenia będą zamontowane w miejscach wskazanych przez dyrektora szkoły/placówki. 2. Dopuszcza się wykonanie instalacji okablowania w technologii natynkowej

Bardziej szczegółowo

Część VI Urządzenia elektroniczne

Część VI Urządzenia elektroniczne Część VI Urządzenia elektroniczne 1. Zestaw dydaktyczny monitoringu 1.1 Zestaw monitoringu IP Zestaw monitoringu powinien stanowić w pełni funkcjonalny system, ze wszystkimi elementami niezbędnymi do działania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP

Oprogramowanie do zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną inteligencję ( VCA ) włączając

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r.

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ W OBSZARZE ZB I W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM POSADOWIENIEM NOWEJ MASZYNY W OBIEKCIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY obrotowej PTZ N-CAM 870 Przed montażem i uruchomieniem kamery prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi. Umożliwi to bezpieczną instalację i pozwoli na optymalne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Cementowa 8 31-983 Kraków Pismo: SS/10/2015/3 Kraków dnia: 2015-07-29 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo