Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)"

Transkrypt

1 Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia jest zobowiązany zaprojektować, wykonać lub zmodyfikować (czyli również: uruchomić, zamontować, przystosować, skonfigurować, podłączyć itp.) CCTV na potrzeby zdalnego zarządzania obiektami, zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU. 2) Niniejszy Załącznik obejmuje wymagania Zamawiającego względem CCTV. 3) Zdalne zarządzanie CCTV musi odbywać się z poziomu stanowisk operatorskich Centrum Zarządzania Parkingami. 4) Zakres prac dla CCTV obejmuje: a) Parking P+R Metro Młociny na Węźle komunikacyjnym Młociny, b) Parking P+R Metro Marymont, c) Parking P+R Metro Wilanowska, d) Parking P+R Połczyńska, e) Parking P+R Anin SKM, f) Parking P+R Metro Ursynów, g) Parking P+R Wawer SKM, h) Parking P+R Al. Krakowska, i) Parking P+R Ursus Niedźwiadek, j) Parking P+R Metro Stokłosy. 5) Projektując i realizując Przedmiot Zamówienia w zakresie CCTV należy założyć: a) brak pracownika bezpośredniej obsługi na parkingu, b) kontrolę obiektu raz na tydzień, c) minimalizację kosztu zużycia energii elektrycznej, d) wymagania określone w PFU. 6) System telewizji przemysłowej musi uwzględniać podgląd obrazu z kamer znajdujących się na parkingach lokalnie oraz zdalnie, a także zdalne nadzorowanie i sterowanie systemami telewizji przemysłowej znajdującymi się na parkingach z poziomu Centrum Zarządzania Parkingami. II. Stan aktualny Na każdym z obiektów zamontowany jest system telewizji przemysłowej. W niniejszym punkcie zawarto stan aktualny systemów CCTV, które należy zdemontować w ramach Przedmiotu Zamówienia: 1. Parking P+R Metro Marymont. 1) kamera stała 24 szt., 2) kamera obrotowa 8 szt., 3) monitor 4 szt., 4) klawiatura sterująca 1 szt., 1

2 5) rejestrator cyfrowy 2 szt., 6) krosownica wizyjna 1 szt., 7) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 8) przewody zasilające i sygnałowe. 2. Parking P+R Metro Wilanowska. 1) kamera stała 26 szt., 2) kamera kopułkowa 2 szt., 3) monitor 4 szt., 4) rejestrator cyfrowy 2 szt., 5) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 6) przewody zasilające i sygnałowe. 3. Parking P+R Połczyńska. 1) kamera stała 24 szt., 2) kamera obrotowa 6 szt., 3) monitor 3 szt., 4) klawiatura sterująca 1 szt., 5) rejestrator cyfrowy 2 szt., 6) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 7) przewody zasilające i sygnałowe. 4. Parking P+R Anin SKM. 1) kamera obrotowa 1 szt., 2) kamera stała IP (bezobsługowy system pobierania opłat) 2 szt., 3) kamera kopułkowa (bezobsługowy system pobierania opłat) 3 szt., 4) rejestrator hybrydowy (bezobsługowy system pobierania opłat) 1 szt., 5) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 6) przewody zasilające i sygnałowe. 6. Parking P+R Metro Ursynów. 1) kamera obrotowa 2 szt., 2) kamera stała IP (bezobsługowy system pobierania opłat) 2 szt., 3) kamera kopułkowa (bezobsługowy system pobierania opłat) 6 szt., 4) rejestrator hybrydowy (bezobsługowy system pobierania opłat) 1 szt., 5) inne (np.: obiektywy, uchwyty, obudowy, zasilacze, gniazda, panele, łączówki, moduły, konwertery, itp.), 6) przewody zasilające i sygnałowe. 7. Parking P+R Wawer SKM. 1) kamera stała 1 szt., 2) przewody zasilające i sygnałowe. 2

3 III. Szczegółowe wymagania 1. Szczegółowe wymagania funkcjonalne względem sterowania i nadzorowania pracy CCTV 1) Zrealizowany Przedmiot Zamówienia musi umożliwiać za pomocą oprogramowania z poziomu CZP zarządzanie w czasie rzeczywistym pracą CCTV, w tym: a) przesyłanie obrazu z kamer do CZP, b) przesyłanie informacji o CCTV w postaci graficznej, o stanie pracy poszczególnych urządzeń CCTV z podziałem na obiekty, c) lokalny oraz zdalny (z poziomu CZP) podgląd obrazów z kamer sieciowych IP, w bardzo wysokiej jakości, d) zdalne nadzorowanie i sterowanie systemami telewizji przemysłowej znajdującymi się na parkingach z poziomu CZP, e) zdalne nadawanie uprawnień w systemie z poziomu CZP, f) zdalne zarządzanie systemem z poziomu CZP dla uprawnień przypisanych w systemie dla Administratora, 2) Zrealizowany Przedmiot Zamówienia musi informować operatorów CZP o szczegółach zdarzeń poprzez wyświetlanie symboli graficznych na tle planów obiektów (map wizualizacyjnych) i wyświetlanie obrazu z kamer. 3) Opis sygnałów względem CCTV określa Załącznik PFU LBMS i CBMS 1 wymagania ogólne, a także niniejszy Załącznik. 4) Zamawiający wymaga integracji systemu CCTV z następującymi systemami: a) systemem przycisków alarmowych (dla wszystkich obiektów określonych w niniejszym Załączniku), b) systemem sygnalizacji włamania i napadu (tylko dla: parkingu P+R Anin SKM, parkingu P+R Wawer SKM, parkingu P+R Al. Krakowska, parkingu P+R Ursus Niedźwiadek), a) systemem kontroli dostępu (tylko dla: parkingu P+R Anin SKM, parkingu P+R Wawer SKM, parkingu P+R Al. Krakowska, parkingu P+R Ursus Niedźwiadek), c) systemem sygnalizacji pożaru (tylko dla: parkingu P+R Anin SKM, parkingu P+R Wawer SKM, parkingu P+R Al. Krakowska, parkingu P+R Ursus Niedźwiadek), d) systemami bram wjazdowych (tylko dla: parkingu P+R Anin SKM, parkingu P+R Wawer SKM, parkingu P+R Al. Krakowska, parkingu P+R Ursus Niedźwiadek), 5) Zrealizowany Przedmiot Zamówienia musi zapewniać: a) inteligentną analizę materiałów wideo, b) detekcję ruchu śledzenie ruchu oraz przedmiotów, c) rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (pojazdów wjeżdżających na parkingi i wyjeżdzających z parkingów), d) możliwość wyszukania materiału video w systemie poprzez przypisanie zdarzeń z pozostałych zintegrowanych systemów (np. określenie czasu zdarzenia, wpisanie numer tablicy rejestracyjnej, odbicie kartą dostępu itp.), e) archiwizację materiałów video min. 30 dni z automatycznym nadpisywaniem, f) możliwość wykonania kopii zapasowej archiwizowanych nagrań video na nośniki zewnętrzne typu USB, 3

4 g) wizualizację stanu pracy wszystkich kamer na mapach graficznych podglądowych dla każdego obiektu, możliwość sterowania kamerami obrotowymi z poziomu mapy graficznej (aktywne ikony kamer, informacje o kamerze karta katalogowa, dtr., itp.), h) sygnalizowanie o zmianie ustawień kamery IP, i) sygnalizowanie o awarii kamery IP, j) sygnalizowanie o utracie zasilania w kamerze IP, k) sygnalizowanie o utracie połączenia z kamerą IP, l) sygnalizowanie o zmianie ustawień serwera IP, m) sygnalizowanie o awarii serwera IP, n) sygnalizowanie o utracie zasilania w serwerze, o) możliwość rozbudowy o inne dodatkowe funkcje itp. 2. Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące integracji systemów CCTV z innymi systemami 1) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami przycisków alarmowych na poziomie lokalnym. a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z systemem przycisków alarmowych (z wyłączeniem obecnego systemu przycisków alarmowych na Węźle Komunikacyjnym Młociny, natomiast z uwzględnieniem nowych urządzeń tj. stacji interkomowych które będą obsługiwały bezobsługowy system pobierania opłat na Węźle Komunikacyjnym Młociny) znajdującym się na danym obiekcie, poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, przypisanej do danej stacji interkomowej, w momencie użycia przycisku tej stacji. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu przycisków alarmowych określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami przycisków alarmowych z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. 2) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami sygnalizacji włamania i napadu na poziomie lokalnym. a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z systemem sygnalizacji włamania i napadu znajdującym się na danym obiekcie (z wyłączeniem WKM), poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, której pole widzenia obejmuje część budynku chronioną przez system sygnalizacji włamania i napadu, w momencie zasygnalizowania alarmu przez ten system. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu sygnalizacji włamania i napadu określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami sygnalizacji włamania i napadu z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. 4

5 3) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami kontroli dostępu na poziomie lokalnym: a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z systemem kontroli dostępu znajdującym się na danym obiekcie (z wyłączeniem WKM), poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, której pole widzenia obejmuje część budynku chronioną przez system kontroli dostępu, w momencie użycia karty dostępu. Poziom dostępu powodujący automatycznego podglądu na lokalnym monitorze będzie określony na etapie wykonania projektu lub jego realizacji. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu kontroli dostępu określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami kontroli dostępu z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. 4) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami sygnalizacji pożaru a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z systemem sygnalizacji pożaru znajdującym się na danym obiekcie (z wyłączeniem WKM), poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, której pole widzenia obejmuje część obszaru chronionego przez system sygnalizacji pożaru, w momencie wystąpienia alarmu na tym obszarze. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu sygnalizacji pożaru określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami sygnalizacji pożaru z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. 5) Wymagania względem integracji systemów telewizji przemysłowej z systemami bram wjazdowych a) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić integrację kamer sieciowych z bramami wjazdowymi znajdującymi się na danym obiekcie (z wyłączeniem WKM), poprzez automatyczny podgląd na monitorze lokalnym obrazu z kamery sieciowej, z chwilą przesłania sygnału o otwarciu i zamknięciu bramy. Pole widzenia przypisanej kamery musi zapewnić bezpieczne zamknięcie i otwarcie bramy przez operatora. Reakcja musi nastąpić w czasie rzeczywistym i musi pozostać bez zmian przez okres rękojmi. b) Wymagania ogólne, ilościowe, funkcjonalne, techniczne dla systemu sygnalizacji pożaru określa oddzielny załącznik. c) Wymagania funkcjonalne dla integracji systemów telewizji przemysłowej z bramami wjazdowymi z poziomu CZP określa oddzielny załącznik. IV. Szczegółowe wymagania względem ilości urządzeń W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zamontować urządzenia w ilościach podanych w niniejszym punkcie. Zamawiający informuje, że podane ilości 5

6 są ilościami minimalnymi. Jeżeli podane ilości nie zapewnią funkcjonalności Przedmiotu Zamówienia określonej w Umowie, Wykonawca jest zobowiązany zwiększyć podane ilości. 1) Parking P+R Metro Młociny na Węźle komunikacyjnym Młociny a) 1 serwer sieciowy IP redundantny, b) 6 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe, d) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, e) urządzenia sterujące (do obsługi serwera, kamer itp.), f) oprogramowanie (licencje), g) okablowanie sygnałowe i zasilające, h) inne niezbędne urządzenia zapewniające funkcjonalność określoną w PFU. 2) Parking P+R Metro Marymont a) 1 serwer lokalny sieciowy IP, b) 5 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 6 kamer sieciowych IP obrotowych, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 3) Parking P+R Metro Wilanowska b) 5 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 6 kamer sieciowych IP obrotowych, d) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe, e) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 4) Parking P+R Połczyńska b) 5 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 4 kamery sieciowe IP obrotowe, d) 1 kamera sieciowa IP kopułkowa, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 6

7 5) Parking P+R Anin SKM b) 3 kamery sieciowe IP stacjonarne, c) 2 kamery sieciowe IP obrotowe, e) 3 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 6) Parking P+R Metro Ursynów b) 3 kamery sieciowe IP stacjonarne, c) 2 kamery sieciowe IP obrotowe, e) 6 kamer sieciowych IP kopułkowych wandaloodpornych, 7) Parking P+R Wawer SKM b) 3 kamery sieciowe IP stacjonarne, c) 2 kamery sieciowe IP obrotowe, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 8) Parking P+R Al. Krakowska b) 5 kamer sieciowych IP stacjonarnych, c) 5 kamer sieciowych IP obrotowych, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 7

8 9) Parking P+R Ursus Niedźwiadek b) 3 kamery sieciowe IP stacjonarne, c) 6 kamer sieciowych IP obrotowych, e) 2 kamery sieciowe IP kopułkowe wandaloodporne, 10) Parking P+R Metro Stokłosy Niezbędne urządzenia, wyposażenie, elementy, oprogramowanie, licencje itp. które zapewnią funkcjonalność istniejącego systemu CCTV określoną w niniejszym dokumencie. 11) Centrum Zarządzania Parkingami Ilości minimalne urządzeń wchodzących w skład CZP określa oddzielny załącznik. V. Szczegółowe wymagania techniczne względem urządzeń i wyposażenia 1) Wymagania techniczne dla serwerów sieciowych IP a) obudowa serwera wielkości min. 1U przystosowana do montażu w szafach rack 19, b) możliwość podłączenia do serwera min. 32 kamer sieciowych IP (w przypadku zastosowania serwera dla 32 kamer Wykonawca jest zobowiązany zapewnić oprogramowanie i licencję dla 32 kamer pomimo montażu na obiekcie np. 12 kamer sieciowych IP możliwość podłączenia w przyszłości dodatkowych kamer sieciowych IP bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego), c) możliwość podłączenia dodatkowych serwerów sieciowych IP, d) wielostrumieniowość (możliwość podziału podglądu z jednej kamery na kilka podziałów), e) czas archiwizacji rejestrowanego materiału musi wynosić min. 30 dni przy założeniach podłączenia 32 sztuk kamer sieciowych IP o maksymalnej rozdzielczości minimalnej dla pojedynczej kamery min. 3 Mpx, f) możliwość zgrywania archiwizowanego materiału na różnego rodzaju nośniki w tym na nośniki USB, g) moduły analityki obrazu (rozpoznawania tablic rejestracyjnych, zmian ustawienia pola widzenia kamer, detekcji ruchu itp. h) oprogramowanie w języku polskim. 2) Wymagania techniczne dla kamer sieciowych IP stacjonarnych 8

9 a) temperatura pracy w warunkach zewnętrznych 30 C do + 50 C (dot. kamery zamontowanej w obudowie), b) maksymalna rozdzielczość min. 3 Mpx, c) odpowiedni obiektyw, d) obsługa rozdzielczości Full HD, e) tryb dzień/noc, f) WDR, g) obsługa protokołów transmisyjnych w wersjach min. TCP/IP, IPv4 i IPv6, h) unicast/multicast, i) obudowa kamery (min. IP 65) j) uchwyt mocujący, k) oprogramowanie w języku polskim, 3) Wymagania techniczne dla kamer sieciowych IP obrotowych a) temperatura pracy w warunkach zewnętrznych 30 C do + 50 C, b) maksymalna rozdzielczość min. 1,3 Mpx, c) obsługa rozdzielczości Full HD, d) zoom optyczny min. 30X i zoom cyfrowy min. 16X, e) tryb dzień/noc, f) WDR, g) obsługa protokołów transmisyjnych w wersjach min. TCP/IP, IPv4 i IPv6, h) unicast/multicast, i) stopień ochrony min. IP 66, j) stopień ochrony min. IK 10, k) uchwyt mocujący, l) oprogramowanie w języku polskim. 4) Wymagania techniczne dla kamer sieciowych IP kopułkowych a) temperatura pracy w warunkach zewnętrznych 30 C do + 50 C, b) maksymalna rozdzielczość min. 2 Mpx, c) obsługa rozdzielczości Full HD, d) tryb dzień/noc, e) WDR, f) obsługa protokołów transmisyjnych w wersjach min. TCP/IP, IPv4 i IPv6, g) unicast/multicast, h) stopień ochrony min. IP 65, i) stopień ochrony min. IK 8, j) wbudowany oświetlacz podczerwieni, k) oprogramowanie w języku polskim. 5) Wymagania techniczne dla kamer sieciowych IP kopułkowych wandalodpornych a) temperatura pracy w warunkach zewnętrznych 30 C do + 50 C, b) maksymalna rozdzielczość min. 3 Mpx, c) obsługa rozdzielczości Full HD, d) tryb dzień/noc, e) WDR, f) obsługa protokołów transmisyjnych w wersjach min. TCP/IP, IPv4 i IPv6, 9

10 g) unicast/multicast, h) stopień ochrony min. IP 66, i) stopień ochrony min. IK 10, j) wbudowany oświetlacz podczerwieni, k) oprogramowanie w języku polskim. 6) Wymagania techniczne dla monitorów na obiektach (wymagania dla monitorów na ścianę monitorów i na stanowiska operatorskie są określone w oddzielnym Załączniku) a) matryca LED o przekątnej obrazu min. 24, b) przystosowany do pracy ciągłej 24/7, c) obsługujący rozdzielczość Full HD, d) wejścia wizyjne BNC min. 1, e) wejście AV min. 1, f) wejście VGA min. 1, g) wejście HDMI min. 1, h) wejście DVI min. 1, i) wejście PC min. 1, j) wbudowane głośniki, k) oprogramowanie w języku polskim. 7) Wymagania techniczne dla urządzeń sterujących a) obsługa, sterowanie/zarządzanie serwerami sieciowymi IP, b) sterowanie kamerami sieciowymi IP, c) sterowanie kamerami sieciowymi IP obrotowymi (PTZ), d) możliwość wyboru poszczególnych kamery, e) możliwość zgrania materiału archiwalnego itp.. 8) Wymagania techniczne dla okablowania strukturalnego W celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, dostarczyć, zamontować odpowiednie okablowanie zapewniając przy tym funkcjonalność określoną w Umowie. Okablowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. VI. Zakres Przedmiotu Zamówienia Na każdym z obiektów zamontowany jest system CCTV. Dodatkowe nowe systemy telewizji przemysłowej zamontowane przez Wykonawcę mają funkcjonować niezależnie od istniejących. 1) Wykonawca jest zobowiązany na każdym obiekcie, za wyjątkiem parkingu P+R Metro Stokłosy, zamontować oddzielne nowe systemy telewizji przemysłowej o funkcjonalności, wymaganiach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie. 2) Na parkingu P+R Metro Stokłosy Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić modyfikację systemu CCTV, która zapewni funkcjonalność określoną w niniejszym dokumencie. 10

11 3) Wykonawca jest zobowiązany zdemontować wraz z okablowaniem systemy telewizji przemysłowej znajdujące się na następujących parkingach: a) Parkingu P+R Metro Marymont, b) Parkingu P+R Metro Wilanowska, c) Parkingu P+R Połczyńska, d) Parkingu P+R Anin SKM (dotyczy systemu CCTV wchodzącego w skład bezobsługowego systemu pobierania opłat), e) Parkingu P+R Metro Ursynów (dotyczy systemu CCTV wchodzącego w skład bezobsługowego systemu pobierania opłat). 4) Wykonawca jest zobowiązany zdemontować wraz z okablowaniem niżej wymienione urządzenia wchodzące w skład systemów telewizji przemysłowej, znajdujące się na następujących parkingach: a) Parkingu P+R Anin SKM zdemontować 1 kamerę analogową obrotową, b) Parkingu P+R Metro Ursynów zdemontować 2 kamery obrotowe analogowe, c) Parkingu P+R Wawer SKM zdemontować 1 kamerę analogową stałą. 5) Wykonawca jest zobowiązany wykonać połączenia lokalne i sieciowe zgodnie z Umową: a) nowych systemów telewizji przemysłowych IP zamontowanych przez Wykonawcę w ramach Przedmiotu Zamówienia. b) systemu telewizji przemysłowej funkcjonującego na parkingu P+R Metro Stokłosy. 6) Wszystkie urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą być nowe i pracować w technologii IP. 7) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i wgrać odpowiednie oprogramowanie (w języku polskim), niezbędne licencje uwzględniając możliwość rozbudowy systemu i podłączenie 15 kolejnych obiektów typu parking P+R Ursus Niedźwiadek do Centrum Zarządzania Parkingami. VII. Uwagi dodatkowe 1) Wykonawca po zakończeniu prac jest zobowiązany przeprowadzić test systemów i szkolenie zgodnie z zapisami Umowy i PFU. 2) Dokumentację techniczną należy przekazać zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie. 3) Dokumentacja projektowa musi uwzględniać okablowanie zasilające i sygnałowe. 11

Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź

Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź Załącznik PFU SIP 1 Wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego odnośnie Przedmiotu Zamówienia w zakresie systemu informacji o zajętości miejsc postojowych na parkingach Parkuj i Jedź I. Definicje... 3 II.

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego.

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu Interkomowego. Załącznik nr 3 Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Interkomowego. 1. Cel wdrożenia System Interkomowego. Celem wdrożenia Systemu Interkomowego jest: 1) Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Platforma CCTV IP

Inteligentna Platforma CCTV IP Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Ełk: Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Bursy Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A Numer ogłoszenia: 302384-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center Avigilon Control Center Najwyższej klasy system VMS Video Management System Otwarta platforma Intuicyjny interfejs Architektura klient-serwer Przejrzyste opłaty Dostępny w wersji polskiej Współpraca ACC

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania monitoringu IP. Kamery IP. Kamery IP speeddome. Rejestratory NVR. Monitory. Akcesoria. www.revizoom.pl

Rozwiązania monitoringu IP. Kamery IP. Kamery IP speeddome. Rejestratory NVR. Monitory. Akcesoria. www.revizoom.pl Rozwiązania monitoringu Kamery Kamery speeddome Rejestratory NVR Monitory Akcesoria Rozwiązania monitoringu Rozwiązania sieciowe ReviZOOM zapewniają monitoring w technologii. W odróżnieniu od tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne I. Informacje ogólne Monitoring CCTV będzie obejmował wszystkie budynki, będące siedzibami Spółki, czyli: 1. Śniadeckich 1 (Siedziba Główna- SG) 2. Paderewskiego 15 - (Dział Egzekucji -ZEG) 3. Techników

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź Załącznik PFU SPO 1 Wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie bezobsługowego systemu pobierania opłat na parkingach Parkuj i Jedź I. Definicje... 2 II. Ogólne wymagania...

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Novus (Rejestratory) 2 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : NoVus Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016 Katalog: Rejestratory analogowe firmy NoVus REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej Produkt InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r.

Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. Załącznik nr 1 Warszawa, dn. 31.03.2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ W OBSZARZE ZB I W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM POSADOWIENIEM NOWEJ MASZYNY W OBIEKCIE

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie LBMS i CBMS

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie LBMS i CBMS Załącznik PFU LBMS i CBMS 1 wymagania ogólne. Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie LBMS i CBMS 1. Ogólne wymagania System zdalnej obsługi i nadzoru nad parkingami należy zaprojektować

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego Mariny Gdańsk, zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Szafarnia. DOSTAWA 1. Dziewięciu kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY MONITORINGU WIZYJNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. TRANSPORT MIEJSKI W PUŁTUSK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CCTV

KATALOG PRODUKTÓW CCTV KATALOG PRODUKTÓW CCTV 2012 1 NVR / HYBRYDY / HD-SDI / EFFIO 960H / PROFESJONALNE NVR BCS-NVR6000 128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy BCS-NVR3804/3808/3816 4/8/16 kan. Rejestrator sieciowy 2U

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP

Oprogramowanie do zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną inteligencję ( VCA ) włączając

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZADANIA PN. ROZBUDOWA SYSTEMU CCTV ZAKRES OFERTY: - rozbudowa istniejącej infrastruktury zasilającej oraz istniejącej infrastruktury transmisyjnej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania CCTV HD / IP

Rozwiązania CCTV HD / IP Rozwiązania CCTV HD / IP SYSTEMY REJESTRACJI......W CZASIE RZECZYWISTYM 1 NVR NVR Super NVR BCS-NVR12816/-D/-DR 128 kan. Super wydajny rejestrator sieciowy 3U Seria Rejestratorów Stacjonarnych 5 MP BCS-NVR32165M/-D/-DR

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System Bezpieczna przyszłość dzięki technologii sieciowej

Bosch Video Management System Bezpieczna przyszłość dzięki technologii sieciowej Bosch Video Management System Bezpieczna przyszłość dzięki technologii sieciowej Sieciowy dozór wizyjny Pełna integracja Bosch Video Management System (VMS) zarządza wszystkimi Twoimi urządzeniami sieciowymi

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2.

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2. Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c 1. Kamera zewnętrzna typu Bullet 2 MP Wymagane parametry kamer typu Bullet 2 MP Parametry proponowanego Spełnienie 1. urządzenia CMOS

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP MBS Systems Stanislawa Sulimy 1/227 82-300 Elblag tel. 55 619 30 05 kom. 509 963 841 kom. 530 013 083 CENNIK IP EKONOMICZNY,

Bardziej szczegółowo

Kamery sieciowe IP stacjonarne 1.3 mpix - 1280x1024, 15 kl./s

Kamery sieciowe IP stacjonarne 1.3 mpix - 1280x1024, 15 kl./s KAMERY IP Kamery sieciowe IP stacjonarne 1.3 mpix - 1280x1024, 15 kl./s GV-BX110D - kompaktowa, filtr IR, H.264, PoE, karty SDHC, BNC, C/CS DC, obiekt. 4mm GV-BX110D (4-9mm) - j.w. z obiektywem 4~9mm GV-BX110D

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY. www.tiandy.pl

CENNIK DETALICZNY. www.tiandy.pl CENNIK DETALICZNY www.tiandy.pl Zawartość cennika 1. Kamery IP... 3 1.1. Kamery IP tubowe... 3 1.2. Kamery IP kopułkowe... 4 1.3. Kamery IP szybkoobrotowe PTZ...5 2. Rejestratory IP... 6 2.1. Rejestratory

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z O F E R T Y

F O R M U L A R Z O F E R T Y Zał. nr 2 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70-70 5 kodeksu cywilnego Zaprojektowanie i budowa systemu obserwacji ścieżki edukacyjnej na terenie Parku wydmowego oraz

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A

MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A DOMOFONY I VIDEODOMOFONY NOWEJ GENERACJI TELEWIZYJNE SYSTEMY DOZORU SYSTEMY ALARMOWE AUTOMATYKA BRAM MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90 A Tel. (+48 42) 616 21 00, Fax (+48 42) 616 21

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator HikVision DS-7616HI-ST Cena : 2.253,00 zł (netto) 2.771,19 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena :

Bardziej szczegółowo

RANVR24. Najważniejsze cechy rejestratora:

RANVR24. Najważniejsze cechy rejestratora: RANVR24 Rejestrator sieciowy RACK NVR (RANVR) zaprojektowany do pracy w trybie ciągłym, o solidnej konstrukcji, bazujący na obudowie przemysłowej RACK 19" 4U wykonanej z blachy stalowej 1mm. Zalecany do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Łomża 18-400. jacek@maadres.pl. fax:862237251. tel: 862237250. Projekt CCTV

Łomża 18-400. jacek@maadres.pl. fax:862237251. tel: 862237250. Projekt CCTV Informatyka Partnerstwo Handel Jacek Kulka Akademicka 20 lokal 124 Łomża 18-400 jacek@maadres.pl mobile: +48.793503676 fax:862237251 tel: 862237250 Projekt CCTV Obiekt: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MONITORINGU CCTV dla potrzeb imprez masowych dostosowanie do aktualnych przepisów. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

BUDOWA MONITORINGU CCTV dla potrzeb imprez masowych dostosowanie do aktualnych przepisów. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania : BUDOWA MONITORINGU CCTV dla potrzeb imprez masowych dostosowanie do aktualnych przepisów. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Obiekt: Lodowisko Ul. De Gaulle a w Tychach Inwestor: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

System Integrujący Ulisses - Wprowadzenie. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003

System Integrujący Ulisses - Wprowadzenie. Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003 System Integrujący Ulisses - Wprowadzenie Materiały edukacyjne System Integrujący ULISSES STEKOP S.A. Białystok 12-13 V 2003 Ulisses System Integrujący Integracja: System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6.1 do siwz

Załącznik nr 6.1 do siwz Załącznik nr 6. do siwz Zamawiający wprowadza poniższe zmiany w stosunku do dokumentu "Projekt wykonawczy zamienny systemów audiowizualnych Część A - Budynek Biurowo-Laboratoryjny " uwzględnionego w załączniku

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

SISTORE MX Hybrid DVR

SISTORE MX Hybrid DVR Siemen Building Technologie SISTORE MX Hybrid DVR 1 Przegląd rozwiązań Siemen Building Technologie SISTORE MX Rodzina rejetratorów cyfrowych SISTORE MX 100 SISTORE MX 50 SISTORE NVR 2 SISTORE MX Rodzina

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP

Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP Cennik Detaliczny Systemów IP Rozwiązania EKONOMICZNE * Rejestratory NVR * Kamery IP CENNIK IP EKONOMICZNY, AKTUALIZACJA 04-12-2015 1,23 Zdjęcie Opis Ilość kanałów Model Cena Netto Cena Brutto REJESTRATORY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SYSTEMU TELEWIZJI OBSERWACYJNEJ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SYSTEMU TELEWIZJI OBSERWACYJNEJ TechAL SYSTEMY ZABEZPIECZEN ALARMY, TV OBSERWACYJNA, SIECI TELEINFORMATYCZNE 15-868 BIAŁYSTOK UL. KOZŁOWA 3/8 TEL. (085) 869-11-57, 0602-52-48-32, TEL/FAX (085) 869-11-58 www.techal.com.pl DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Głuchołazy Załącznik nr 13 METRYKA PROJEKTOWA. Aneks nr 1 METRYKA PROJEKTOWA Aneks nr 1 Głuchołazy2009 I. System monitoringu miejskiego w strukturze IP W zakresie dostawy jest: Dostawa montaż instalacja kamer na głowicach szybkoobrotowych Modernizacja 2 istniejących

Bardziej szczegółowo

Capital Investment Sp. z o.o. Ul. Targowa 12/22 87-100 Toruń Tel (056) 639 26 96 e-mail: monitoring@capitalinvestment.com.pl. System monitoringu

Capital Investment Sp. z o.o. Ul. Targowa 12/22 87-100 Toruń Tel (056) 639 26 96 e-mail: monitoring@capitalinvestment.com.pl. System monitoringu Capital Investment Sp. z o.o. Ul. Targowa 12/22 87-100 Toruń Tel (056) 639 26 96 e-mail: monitoring@capitalinvestment.com.pl System monitoringu Przedstawiamy Państwu ofertę dotyczącą sprzedaży, montażu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV). 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu CCTV

Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV). 2. Ogólne wymagania dotyczące Systemu CCTV Załącznik nr 2 Charakterystyczne parametry oraz właściwości funkcjonalno-użytkowe Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV). 1. Cel wdrożenia Systemu CCTV Celem wdrożenia Systemu CCTV jest zapewnienie optymalnego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Prywatne ROK ZAŁOŻENIA FIRMY 1983 ; REGON 008013752 ; NIP 634-006-68-05

Przedsiębiorstwo Prywatne ROK ZAŁOŻENIA FIRMY 1983 ; REGON 008013752 ; NIP 634-006-68-05 Przedsiębiorstwo Prywatne ROK ZAŁOŻENIA FIRMY 1983 ; REGON 008013752 ; NIP 634-006-68-05 40-862 Katowice, ul. Gliwicka 282 www.volty.pl www.teletrom.pl tel/fax (32) 254-45-67 e-mail: teletrom@teletrom.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Systemu Telewizji Dozorowej w budynku biurowym przy ulicy Syreny 23. I. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika.

Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika. Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 05.11.2015 do momentu wydania kolejnego cennika. MODEL ZDJĘCIE PRODUKTU OPIS CENA NETTO CENA BRUTTO SYSTEM HD-CVI REJESTRATORY HD-CVI DHI-HCVR4216A-S2 Rejestrator HDCVI/ANALOG

Bardziej szczegółowo

NMS zmiany w oprogramowaniu

NMS zmiany w oprogramowaniu NMS zmiany w oprogramowaniu Wersja 1.36.8 Obsługiwane urządzenia: NHDR-XXXX HYBRID NVIP-5DN3512V/IR-1P NVIP-5DN3512H/IR-1P NVIP-4DN3513H/IR-1P NVIP-1DN3031V/IR-1P NVIP-1DN3033V/IR-1P NVIP-2DN3033V/IR-1P

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo