SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być integralną częścią systemu zarządzania bezpieczeństwem w obiektach PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto. Jego podstawowym zadaniem ma być wspomaganie pracy pracowników ochrony fizycznej realizujących swoje zadania wewnątrz jak i na zewnątrz chronionych obiektów. System ma obejmować następujące lokalizacje: - Łódź, ul. Rokicińska 148, - Łódź, ul. Tuwima 54/56/58 Zainstalowane urządzenia i oprogramowanie muszą współpracować z istniejącym u zamawiającego systemem SSWiN i stanowić jego funkcjonalne rozszerzenie z zachowaniem dotychczasowych funkcjonalności (istniejące oprogramowanie, zdalna obsługa, nadawanie uprawnień, definiowanie stref, 36- godzinne podtrzymanie pracy w wyniku zaniku zasilania podstawowego, ujednolicony dostęp dla pracowników do manipulatorów.. System ma pozwalać na wydruk danych i raportów oraz na doraźne zabezpieczanie pomieszczeń przy zmianach organizacyjnych i architektonicznych oraz umożliwiać powiadamianie GSM o zdarzeniach w wybranych strefach.

2 2. Wymagania sprzętowe Ilości elementów w poszczególnych lokalizacjach mogą się zmienić w zależności od warunków technicznych instalacji, przy zachowaniu ich sumarycznych ilości. Urządzenia zastosowane do realizacji systemu muszą spełniać co najmniej następujące wymagania 2.1. Centrala alarmowa A 2 szt. 1. Funkcja kontroli dostępu 2. Obsługa systemu za pomocą manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych 3. Obsługa do 240 użytkowników 4. Obsługa do 128 wejść 5. Pamięć zdarzeń z funkcją wydruku 6. Wbudowany zasilacz impulsowy Manipulator A 7 szt. 1. Alarm NAPAD wywoływany z klawiatury 2. Wyświetlacz LCD. 3. Podświetlana klawiatura. 4. Temperatura pracy C 5. Współpraca z centralą A 2.3. Czujnik A 100 szt. 1. Zasilanie 12 V DC 2. Funkcja dualna PIR/mikrofala 2. Wykrywana szybkość ruchu 0,3 3 m/s 3. Zakres temperatur pracy C 2.4. Czujnik zalania 10 szt. 1. Klasa środowiskowa II 2. Funkcja detekcji zalania 2. Zasilanie 12 V DC 3. Zakres temperatur pracy C 2.5. Sygnalizator A 8 szt. 1. Natężenie dźwięku do 120 db 2. Sygnalizacja optyczna LED 3. Zabezpieczenie sabotażowe przed zalaniem pianką, oderwaniem od podłoża, otwarciem 4. Zakres temperatur pracy C 2.6. Obudowa centrali 2 szt. 1. Wykonana z metalu. 2. Umożliwiająca zamontowanie centrali alarmowej. 3. Mocowania na ścianie

3 2.7. Obudowa akumulatora 2 szt. 1. Wykonana z metalu. 2. Umożliwiająca zamontowanie akumulatora 2.8. Obudowa A 4 szt. 1. Do manipulatora, wykonana z metalu. 2. Umożliwiająca zamontowanie manipulatora 3. Zamykana na 1 typ klucza stosowanego w istniejących obudowach 4. Wyposażona w 10 kluczy 5. Mocowana na ścianie 2.9. Akumulator - 6 szt. 1. Napięcie 12 V 2. Podtrzymujący pracę systemu przez 36 godzin Ładowarka do akumulatorów - 4 szt. 1. Zasilanie 230V/50 Hz, 12V DC, prąd ładowania 16A, wyświetlacz LCD, USB 2. Możliwość ładowania akumulatorów Pb- 6C, NiMH-10C, LiPO, LiFe, 3. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe Moduł A - 5 szt. 1.Moduł Ethernetowy 2. Monitoring TCP/IP 2. Zasilanie 12 V 4. Współpraca z centralą alarmową Zestaw komunikacyjny - 3 szt. 1.Moduł komunikacyjny GSM/GPRS, wyświetlacz LCD 2. Zasilanie 12 V 4. Terminal odbiorczy: ekran dotykowy 5,2, zasilanie bateryjne, dual SIM, IP Komputer Systemowy 1 szt. 1. Procesor Core i GB RAM 3. HDD 3TB 4. MS Windows 7 Pro, oprogramowanie pozwalające na realizację wymaganej funkcjonalności 5 Karta grafiki umożliwiająca obsługę 3 monitorów HDMI 6.Klawiatura, mysz. 7.. Zewnętrzny fax/skaner/drukarka 2400x600 dpi laser, 3x dodatkowy zestaw tonerów. Serwisowy 1 szt. 1. Procesor Core i7, matryca LED15,6, 2880x GB RAM, SSD 1 TB, wewnętrzny modem 3G, zapasowa bateria 3. MS Windows 7 Pro, Office 2013 Pro, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie pozwalające na realizację wymaganej funkcjonalności Monitor systemowy 2 szt.

4 1. Ekran 40 LED, 3840 x xHDMI, USB, Ethernet 3. Montaż: na ścianie, stojak Moduł alarmowy B 3 szt wejścia 2. Wybór trybu pracy wejść analogowy/cyfrowy 3. Transmisja testowa, GSM/GPRS, powiadamianie SMS/CLIP 4. Funkcja bezprzewodowa, częstotliwość pracy 434 MHz 5. Wbudowany zasilacz impulsowy z funkcją ładowania akumulatorów 2.16 Manipulator B 3 szt. 1. Alarm i sterowanie urządzeń realizowane z klawiatury 2. Podświetlana klawiatura 3. Zasilanie 3V 4. Temperatura pracy C 5. Funkcja bezprzewodowa, częstotliwość pracy 434 MHz 6. Współpraca z modułem alarmowym B Czujnik B 15 szt. 1. Klasa środowiskowa II 2. Wykrywana prędkość ruchu 0,5-3 m/s 3. Zasilanie 3 V DC 4. Zakres temperatur pracy C 5. Funkcja bezprzewodowa, częstotliwość pracy 434 MHz 6. Współpraca z modułem alarmowym B Pilot radiowy B 10 szt. 1. Współpraca z modułem alarmowym B 3. Możliwość uruchamiania alarmu napadu 4. Częstotliwość pracy 434 MHz Kontroler C - 3 szt. 1.Kontroler systemowy 2. Współpraca z centralą alarmową A 2. Zasilanie 12 V 4. Obsługa 8 manipulatorów i 200 pilotów 868 MHz Czujnik C 10 szt. 1. Klasa środowiskowa II 2. Element MW i podwójny element PIR 3. Zasilanie 3 V DC 4. Zakres temperatur pracy C 5. Funkcja bezprzewodowa, częstotliwość pracy 868 MHz Pilot radiowy C 15 szt. 1. Częstotliwość pracy 868 MHz 2. Komunikacja dwukierunkowa 3. Współpraca z kontrolerem C Centrala C - 3 szt. 1. Dwukierunkowy interfejs 868 MHz, wbudowany komunikator GSM/GPRS

5 2. Obsługa systemu za pomocą manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych 3. Obsługa do 240 użytkowników 4. Obsługa 128 wejść 5. Pamięć zdarzeń 6. Wbudowany zasilacz impulsowy Moduł C - 2 szt. 1.Retransmiter sygnałów 2. Współpraca z centralą alarmową A 4. Częstotliwość pracy 868 MHz Sygnalizator C 5 szt. 1. Natężenie dźwięku do 120 db 2. Sygnalizacja optyczna LED 3. Zabezpieczenie sabotażowe przed oderwaniem od podłoża, otwarciem 4. Zakres temperatur pracy C 5. Funkcja bezprzewodowa, częstotliwość pracy 868 MHz Obudowa C 3 szt. 1. Wykonana z metalu, z możliwością przenoszenia 2. Umożliwiająca zamontowanie centrali, manipulatora akumulatora i osprzętu. 3. Zamykana na klucz, 5 szt. w zestawie Sterownik C 15 szt. 1. Sterownik bezprzewodowy 230V/50 Hz 2. Możliwość sterowania ręcznego 3. Współpraca z kontrolerem C Czujnik zalania B 5 szt. 1. Zasilanie 3 V DC 2. Zakres temperatur pracy C 3. Funkcja bezprzewodowa, częstotliwość pracy 434 MHz 4. Współpraca z modułem alarmowym B Ekspander ilość pozwalająca na dołączenie zaplanowanej ilości czujek 3. Architektura sprzętowa Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być fabrycznie nowy. Konfiguracja dostarczonego sprzętu musi umożliwiać sprawne i wydajne funkcjonowanie systemu oraz możliwość jego rozbudowy 4. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 4.1. Przygotowanie Projektu Technicznego Zamawiający oczekuje na co najmniej 10 dni roboczych przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy wykonania Projektu Technicznego wraz z harmonogramem prac.

6 Projekt powinien uwzględniać i opisywać sposób przeprowadzania testów końcowych każdego z elementów systemu (funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania, funkcjonowanie całości wdrażanego systemu). Uzgodnienie Projektu Technicznego jest warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem prac instalacyjnych Instalacja sprzętu Urządzenia muszą zostać dostarczone, uruchomione i skonfigurowane przez Wykonawcę. Przy instalacji i konfiguracji należy uwzględnić zalecenia przekazane przez Zamawiającego na etapie uzgadniania Projektu Technicznego Uruchomienie systemu Wykonawca musi dokonać konfiguracji dostarczonego systemu u Zamawiającego w zakresie wymaganym przez zakres wdrożenia oraz zestawienia i konfiguracji wymaganych interfejsów i aplikacji. Uruchomiony system musi spełniać wszystkie wymagania określone w punkcie 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia Testy systemu i wykonanie dokumentacji powykonawczej Po wykonaniu prac instalacyjnych mają zostać przeprowadzone testy końcowe, które muszą potwierdzić, że wdrożony system ma wszystkie funkcjonalności wymagane przez Zamawiającego. Pozytywne wyniki przeprowadzonych testów będą podstawą do podpisania Protokołu Odbioru. Wdrożenie musi zakończyć się przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. Podpisany protokół odbioru wraz zatwierdzoną dokumentacją powykonawczą będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. 5. Serwis i wsparcie techniczne 5.1. Sprzedający udziela 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy od dnia odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy wykorzystane do wykonania systemu 5.2. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń serwisowych drogą telefoniczną, mailową oraz faksową Na wdrożony system Wykonawca musi udzielić gwarancji i świadczyć serwis gwarancyjny o następujących parametrach: czas trwania: 36 miesięcy czas reakcji serwisowej: 4 godziny naprawa w następnym dniu od momentu zgłoszenia uszkodzenia naprawa w siedzibie klienta usuwanie awarii odbywać się będzie lokalnie w miejscu wystąpienia awarii lub poprzez połączenie zdalne w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych raz na 3 miesiące zakończonych pisemnym raportem oraz aktualizacji oprogramowania bez dodatkowych opłat.