Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO"

Transkrypt

1 Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO Dokument końcowy Zatwierdzony przez Zarząd RSPO 25 listopada

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Zakres 3 3. Jak korzystać z niniejszego dokumentu 4 4. Definicje 5 5. Ogólny Łańcuch Wymagań Systemu Opieki dla Łańcucha Dostaw Stosowalność Ogólnego Łańcucha Wymagań systemu Opieki dla łańcucha dostaw Udokumentowane procedury Zakupy i towary przychodzące Działania dotyczące outsourcingu Sprzedaż i towary wychodzące Rejestracja Szkolenie Oświadczenia Wymagania modułowe 12 Moduł A Zachowana Tożsamość 13 Moduł B Segregacja 14 Moduł C Bilans masy 15 Moduł D Tłocznie CPO (surowy olej palmowy): Segregacja 17 Moduł E Tłocznie CPO(surowy olej palmowy): Bilans Masy 19 Załącznik 1 Zachowana Tożsamość (IP) 23 Załącznik 2 Segregacja (SG) 24 Załącznik 3 Bilans Masy (MB) 25 Załącznik 4 Rezerwacja i Oświadczenia (BC) 26 Załącznik 5 Schematy Uzysku 27 2

3 1. Wprowadzenie Okrągły Stół ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)) jest globalną połączoną inicjatywą dotyczącą zrównoważonych produktów z oleju palmowego. Członkowie RSPO i uczestnicy jego działań pochodzą z różnych środowisk, włącznie z firmami plantacyjnymi, wytwórcami i detalistami zajmującymi się produktami z oleju palmowego, środowiskowymi i społecznymi organizacjami pozarządowymi (NGO) z wielu krajów, które produkują lub stosują produkty z oleju palmowego. Zasadniczym celem RSPO jest "promowanie wzrostu i stosowania zrównoważonego oleju palmowego poprzez współpracę z łańcuchem dostaw i otwarty dialog pomiędzy zainteresowanymi stronami". Metody stosowane przez RSPO, aby osiągnąć swój cel obejmują: Opracowanie standardu certyfikacji produkcji zrównoważonego oleju palmowego i powiązanych mechanizmów weryfikacji odpowiedzialnej produkcji oleju palmowego. Standard Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego zatwierdzony w październiku 2007, jest prezentowany jako szereg Zasad, Kryteriów, Wskaźników i Zaleceń i jest opracowany w taki sposób aby był stosowany przez producentów oleju palmowego tak aby wdrażać zrównoważone praktyki produkcyjne oraz poprzez organa certyfikacji przy weryfikacji terenowej. Opracowanie Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO czyli niniejszy dokument, opisuje wymagania związane z kontrolą produktów z oleju palmowego RSPO w całym łańcuchu dostaw, włącznie z przepływami materiału i powiązanymi oświadczeniami. Niniejszy Standard Łańcucha Dostaw RSPO jest prezentowany jako szereg sprawdzalnych wymagań, które mają być stosowane przez organizacje występujące w łańcuchu dostaw oleju palmowego tak aby zademonstrować wdrożone systemy kontroli certyfikowanych produktów z oleju palmowego RSPO. Późniejsi przetwórcy lub użytkownicy certyfikowanych zrównoważonych produktów z oleju palmowego RSPO mogą żądać stosowania (lub wsparcia) certyfikowanych produktów z oleju palmowego (RSPO) jeśli spełniają wymagania Standardu Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO i jest to niezależnie weryfikowane przez zatwierdzony i akredytowany organ certyfikacji RSPO (patrz dokument Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO). Niniejszy dokument zostanie zweryfikowany w ciągu jednego roku od daty wdrożenia a następnie w odstępach nie dłuższych niż 5 lat. 2. Zakres Produkty z oleju palmowego mogą przechodzić przez wiele etapów produkcji i logistyki pomiędzy producentem, a produktem. Każdym indywidualnym zbiorem palmy i ziarna palmowego można handlować przez jeden z czterech mechanizmów łańcucha dostaw, które są zatwierdzone przez RSPO: Zachowana Tożsamość (Załącznik 1) Segregacja (Załącznik 2) Bilans masy (Załącznik 3) Rezerwacja i oświadczenia (Załącznik 4) Dla pierwszych trzech spośród powyższych, wymagane są kontrole łańcucha dostaw od plantacji do certyfikowanego produktu końcowego. Niniejszy dokument podaje wymagania minimalne dla organizacji kontrolującej certyfikowane 3

4 produkty z oleju palmowego RSPO dla opcji łańcucha dostaw czyli Zachowanej Tożsamości, Segregacji i Bilansu Masy RSPO. 4

5 Użytkownicy systemu Rezerwacji i Oświadczeń RSPO (GreenPalm), którzy nie są producentami, muszą wykazać: Zgodność z zasadami stosowania systemu Rezerwacji i Oświadczeń RSPO (Obecnie obowiązujące Zasady Członkowskie Programu: Oświadczenia składane są zgodnie z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO. 3. Jak stosować niniejszy dokument Jest to dokument modułowy. Obejmuje następujące elementy: Ogólny Łańcuch Wymagań Systemu Opieki dla Łańcucha Dostaw, który ma zastosowanie wobec wszystkich jednostek certyfikacyjnych, z wyjątkiem tłocznie CPO. Tłocznie CPO muszą być zgodne z Modułami D lub E. Wymagania modułowe dla każdej opcji łańcucha dostaw, składającej się z różnych wymagań, które mają zastosowanie wobec każdej z różnych opcji łańcucha dostaw i które mają zastosowanie wobec organizacji w łańcuchu dostaw. Dla tłoczni CPO, obowiązkowe jest wdrożenie modułu D lub E. Dla wszystkich innych organizacji, konieczne jest wdrożenie modułów A, B lub C. Jeden lub więcej z nich można wdrożyć w połączeniu. Ocena certyfikacji łańcucha dostaw obejmuje jedynie te moduły, które organizacja wdrożyła. Moduły ujęte w ocenie zostaną wskazane w zakresie certyfikatu łańcucha dostaw. Ten moduł (moduły) muszą zostać zastosowane dodatkowo do Ogólnego Łańcucha Wymagań Systemu Opieki dla Łańcucha Dostaw. Moduły specyficzne to: Moduł A Zachowana Tożsamość Moduł B - Segregacja Moduł C Bilans Masy Moduł D Tłocznie CPO: Segregacja Moduł E Tłocznie CPO: Bilans Masy Moduł F Certyfikacja Grupowa 5

6 4. Definicje Organ Akredytacyjny Organizacja odpowiedzialna za ocenę i akredytację organów certyfikacji RSPO zgodnie z ISO/IEC Guide 17021:2006 i 65, która jest członkiem Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF) lub pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego sojuszu na rzecz społecznej i ekologicznej akredytacji i oznakowania (the International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) Aplikant Spółka starająca się lub utrzymująca certyfikację Audyt Niezależna ocena przez zatwierdzony organ certyfikacji RSPO jako część procesu certyfikacji List przewozowy Prawny dokument wysyłki, który nadaje tytuł prawny do towarów, które są wysyłane. Rezerwacja i Patrz Załącznik 5: Model Łańcucha Dostaw Rezerwacja i Oświadczenia (BC) Oświadczenia (BC) Standardy Certyfikacji Łańcucha Dostaw Stacja Towarowa Przejściowy magazyn dla oleju palmowego. Nabywca Następna jednostka komercyjna w łańcuchu dostaw dostawca (lub sprzedawca) jest poprzednią jednostką komercyjną w łańcuchu dostaw. Organ certyfikacji (CB) Klient Kodeks postępowania Procedura Reklamacji Plantacje konwencjonalne Surowy Olej Palmowy (lub CPO) Dostawa (kontraktu) Producent produktu końcowego Zakład FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats Associations) Federacja Olejów, Nasion i Tłuszczów) Kiście Świeżych Owoców (FFB) Zachowana Tożsamość Oleju Palmowego (IP) Procedura Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 6 Niezależny organ, który jest zatwierdzony przez RSPO do przeprowadzania ocen certyfikacyjnych zgodnie z intencją i wymaganiami Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO. Patrz rozdział 2 aby uzyskać więcej informacji o procesie zatwierdzania organów certyfikacyjnych. Patrz Aplikant. Kodeks Postępowania RSPO jest zestawem wymagań RSPO od członków oczekuje się ich spełniania. Kodeks można znaleźć na stronie RSPO: Patrz strona RSPO (www.rspo.org) Tłocznie i ich bazy dostaw, które nie zostały certyfikowane przez zatwierdzone organy certyfikacyjne RSPO. Pierwszy etap produkcji produktu z oleju palmowego ze świeżych kiści owoców (FFB) w tłoczni. Fizyczne wykonanie kontraktu zgodnie z warunkami, terminem i ceną, przez dostawcę na rzecz klienta. Producent/przetwórca, który używa produkty bazowe z oleju palmowego do produkcji wyrobów zaprojektowanych i przeznaczonych do konsumpcji lub użytkowania końcowego np. detaliści którzy produkują wyroby pod własną marką, producenci wyrobów konsumenckich, producenci biopaliw, producenci produktów paszowych. Detaliści i dystrybutorzy wyrobów gotowych, kiedy nie ma miejsca dalsza modyfikacja, nie potrzebują Certyfikacji Łańcucha Dostaw. Pojedyncza jednostka funkcjonalna organizacji lub połączenie jednostek umiejscowionych w jednej lokalizacji, która jest geograficznie oddalona od innych jednostek. Organizacja podpisująca kontrakty globalne w zakresie handlu międzynarodowego tłuszczami i olejami. Patrz Kiście owoców palmowych zbierane z drzew na plantacjach/farmach oleju palmowego. Patrz Załącznik 1: Dokument Standardów Certyfikacji Łańcucha Dostaw Modelu Łańcucha Dostaw z Zachowaną Tożsamością (IP) Pragmatyczna pośrednia procedura mająca ustalić zgodność z intencją i wymaganiami

7 Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO. Patrz Rozdział 5 aby uzyskać więcej Cząstkowego szczegółów. Prawny właściciel Jednostka która ma wykonalne prawo lub tytuł do własności, i jest uznawana za taką przez prawo. Bilans masy (MB) Patrz Załącznik 3: Dokument Standardów Certyfikacji Łańcucha Dostaw Modelu Łańcucha Dostaw Bilans Masy (MB) Certyfikacja grupowa Pojęcie stosowane wobec grupy plantacji, farm, tłoczni lub rafinerii itp. Wniesiona razem w ramach biura centralnego i administrowana przy pomocy Wewnętrznego Systemu Kontroli. Produkty z oleju palmowego Audyt w Zakładzie Pochodzenie Właściciel Rafineria Okrągły Stół ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (lub RSPO) Certyfikowany Zrównoważony Olej Palmowy RSPO (lub RSPO- CSPO) RSPO Zalecenia dotyczące Komunikacji i Oświadczeń System IT RSPO Internetowy system poszukiwania certyfikowanego oleju palmowego RSPO w całym łańcuchu dostaw od tłoczni do rafinerii, w ramach modeli łańcucha dostaw Bilans Masy, Segregacja i/lub Zachowana Tożsamość Segregacja (SG) Patrz Załącznik 2: Dokument Standardów Certyfikacji Łańcucha Dostaw Model Łańcucha Dostaw Segregacja (SG) Sprzedawca Patrz Dostawca Jednostka: Pojedyncza jednostka funkcjonalna organizacji lub połączenia jednostek umiejscowiona w jednej lokalizacji, która geograficznie jest odległa od innych jednostek. Ciąg Sytuacja kiedy kilka stron jest zaangażowanych w handel produktem i ma tytuł prawny do fizycznego produktu, ale w rzeczywistości nie odbiera fizycznego produktu. W takim przypadku, odpowiednie dokumenty RSPO przejdą bezpośrednio od pierwszej strony w tym ciągu [często wysyłający] do końcowego nabywcy. Chociaż płatność za produkty przechodzi przez cały ciąg. Końcowy nabywca otrzyma dokumenty od pierwszej strony tuż przed przybyciem statku do portu przeznaczenia. Taki nabywca stanie się wówczas fizycznym właścicielem towarów i dokumentów. Dostawca (lub Poprzednia jednostka komercyjna w łańcuchu dostaw nabywca, lub klient jest następną sprzedawca): jednostką komercyjną w łańcuchu dostaw. Łańcuch Dostaw Szereg procesów/kroków przez które przechodzą surowce rolne od pierwotnego Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 7 Wyroby wyprodukowane z owoców i ziaren palmowych. W zależności od kontekstu fraza 'produkty z oleju palmowego' w niniejszym dokumencie odnosi się do takich produktów jak łupiny, ziarna palmowe, olej z ziaren palmowych (PKO), ekspeler ziarna palmowego lub jego pochodne, oleina, stearyna, destylat z kwasów tłuszczowych palmy (PFAD) który pochodzi z frakcjonowania CPO. Fizyczne odwiedziny w stałej lokalizacji (zespołu) przedstawiciela/przedstawicieli zatwierdzonego organu certyfikującego RSPO. Termin stosowany w handlu towarami do oznaczenia geograficznej lokalizacji/terenu, w którym towar (w tym przypadku CPO) został wyprodukowany. Osoba lub jednostka, która fizycznie posiada towary/zakład/budynek itp. Przykłady obejmują CPO, oleinę, stearynę, zakład przetwórczy itp. Rafineria to zakład produkcyjny, który przetwarza surowy olej palmowy na produkty o większej wartości takie jak rafinowany olej palmowy. Zarejestrowana w Szwajcarii fundacji 'non-profit' pracująca na rzecz poprawy zrównoważenia globalnej produkcji i stosowania oleju palmowego. Olej palmowy produkowany przez tłocznie i jego bazę dostaw, który został pozytywnie zaudytowany zgodnie z Zasadami i Kryteriami RSPO przez zatwierdzony organ certyfikujący RSPO, jako zgodny z kryteriami podanymi w dokumencie Systemów Certyfikacji RSPO. Zasady dotyczące stosowania komunikacji i oświadczeń związane ze stosowaniem lub wsparciem certyfikowanego oleju palmowego RSPO

8 Systemy Certyfikacji Łańcucha Dostaw Handlowiec Jednostka Certyfikacji producenta do producenta produktu końcowego (tzn. uprawa, mielenie, magazynowanie, transport, rafinacja, produkcja oleju palmowego, produkt końcowy itp.). Późniejsi przetwórcy i użytkownicy certyfikowanego oleju palmowego RSPO mogą rościć sobie prawo do stosowania (lub wsparcie) certyfikowanego oleju palmowego RSPO kiedy postępują zgodnie z Systemami Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO i jest to niezależnie zweryfikowane przez zatwierdzony organ certyfikacji. Uczestnik łańcucha dostaw RSPO-CSPO, który nabywa i sprzedaje olej palmowy lub jego pochodne i/lub kontrakty typu futures. Wszyscy operatorzy, którzy mają tytuł prawny i fizycznie zajmują się (włącznie z odbiorem do zbiorników magazynowych) produktami z oleju palmowego Zrównoważonego i Certyfikowanego muszą być w certyfikowanym łańcuchu dostaw RSPO. To wymaganie ma zastosowanie wobec i włącznie z wytwórcą produktu końcowego. Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 8

9 6. Ogólne wymogi Systemu Łańcucha Dostaw 5.1. Zastosowanie Ogólnych Wymagań Systemu Łańcucha dla podmiotów przetwórczych i handlowych Ogólne wymogi Systemu Łańcucha Dostaw RSPO mają zastosowanie wobec wszystkich organizacji w całym łańcuchu dostaw, które mają tytuł prawny i fizycznie zajmują się Certyfikowanego RSPO produktami oleju palmowego (włącznie z przyjęciem do zbiorników magazynowych). To wymaganie ma zastosowanie wobec i włącznie z wytwórcą produktu końcowego Ubiegający się o certyfikację podmiot musi zostać członkiem organizacji RSPO 1 bądź to na poziomie swojego zakładu, bądź członkiem RSPO musi zostać związana z nim firma macierzysta Udokumentowane procedury Zakład musi posiadać udokumentowane procedury i/lub instrukcje pracy, aby zapewnić wdrożenie wszystkich wyszczególnionych elementów. To obejmie jako minimum: Kompletne i aktualne procedury obejmujące wdrożenie wszystkich elementów w tych wymaganiach Kompletne i aktualne zapisy i raporty, które wskazują zgodność z tymi wymaganiami Nazwisko osoby w pełni odpowiedzialnej i posiadającej uprawnienia odnośnie do wdrożenia tych wymagań i zgodności ze wszystkimi stosownymi wymaganiami. Taka osoba będzie stanie zademonstrować świadomość co do procedur zakładu odnośnie wdrożenia niniejszego standardu Zakupy i przyjęcie towarów Zakład zapewni, że zakupy certyfikowanego oleju palmowego i produktów z oleju palmowego RSPO są zgodne z następującymi wymogami: Zakład posiada dokumentację, która wskazuje, że zakupy są dokonywane zgodnie z kategorią materiału uzgodnioną z dostawcą (IP, SG, MB) (np. wyszczególnione w zamówieniach zakupu, kontraktach, specyfikacjach materiałowych). Zakład otrzymujący certyfikowane produkty z oleju palmowego RSPO zapewni ze te produkty są zweryfikowane jako certyfikowane RSPO. Dla zakładów, od których wymaga się ogłoszenia i potwierdzenia transakcji handlowych w Systemie IT RSPO (wszystkie zakłady do końcowej rafinerii włącznie), obejmuje to dokonanie Ogłoszeń Wysyłkowych i Potwierdzeń wysyłkowych w Systemie IT RSPO na poziomie każdej wysyłki. Sprawdzenie ważności Certyfikacji Łańcucha Dostaw dla dostawców jest wymagane dla wszystkich zakładów, które są certyfikowane SCCS. Zostanie to sprawdzone zgodnie z listą zakładów Certyfikowanego Łańcucha Dostaw RSPO na stronie RSPO lub w Systemie IT RSPO we właściwym terminie. 1 Użytkownicy Systemu Rezerwacji i Oświadczeń RSPO (GreenPalm) również musza być członkami RSPO lub GreenPalm. 9

10 Zakład będzie posiadał wdrożony mechanizm postępowania z materiałami / dokumentami niezgodnymi. Ten mechanizm powinien też być stosowany do podjęcia właściwych kroków kiedy okaże się, ze certyfikacja Łańcucha Dostaw dostawcy jest nieważna Podwykonawstwo W przypadkach kiedy podmiot starający się lub utrzymujący certyfikację dokonuje zleca podwykonawstwo działań niezależnym osobom trzecim (np. podwykonawcy magazynowania, transportu i innych działań), taki podmiot starająca się lub posiadająca certyfikację zapewni, że niezależna osoba trzecia postępuje zgodnie z intencją i wymaganiami Standardu Łańcucha Dostaw RSPO Podmioty, które chcą włączyć podwykonawstwo do zakresu swojego certyfikatu Łańcucha Dostaw RSPO muszą zapewnić co następuje: a) Zakład posiada tytuł prawny do wszystkich materiałów wejściowych, które mają być włączone do podzleconych procesów; b) Zakład nie zrzeknie się tytułu prawnego do tych materiałów w trakcie podzleconego przetwarzania; c) Zakład ma umowę lub kontrakt obejmujący podzlecony proces z każdym wykonawcą albo wykonalną umowę z podwykonawcą. Obowiązkiem zakładu jest zapewnienie aby jednostki certyfikujące miały dostęp do podwykonawcy lub operacji jeśli audyt zostanie uznany za konieczny. d) Zakład posiada udokumentowany system kontroli z jasnymi procedurami odnośnie procesów podwykonawczych dla konkretnego podwykonawcy. e) Ponadto zakład starający się lub utrzymujący certyfikat RSPO zapewni (np. poprzez ustalenia kontraktowe) że zaangażowane niezależne osoby trzecie, zapewnią nieograniczony dostęp do odpowiednich operacji, systemów i wszelkich informacji jednostkom certyfikującym, zatwierdzonym przez RSPO, jeśli zostanie to ogłoszone z wyprzedzeniem Zakład prowadzi zapisy nazw i danych kontaktowych wszystkich podwykonawców zaangażowanych do przetwarzania lub produkcji certyfikowanych materiałów RSPO Zakład poinformuje swoją jednostkę certyfikacyjną o każdym nowym podwykonawcy zaangażowanym do przetwarzania lub produkcji materiałów certyfikowanych RSPO Sprzedaż i towary wychodzące Zakład zapewni, że wszystkie faktury sprzedażowe i właściwe dokumenty, np. noty dostawy, dokumenty wysyłkowe i dokumentacja specyfikacji, wydane dla dostarczonych produktów z oleju palmowego certyfikowanych RSPO zawierają wystarczające informacje, które mogą obejmować następujące: Nazwa i adres nabywcy; Nazwa i adres sprzedawcy; Data załadunku lub dostawy; Data wydania dokumentów; Opis produktu, włącznie z odpowiednim modelem łańcucha dostaw (Identity Preserved, Segregated czy Mass Balance) 2 Niniejsze wymaganie nie ma zastosowania wobec magazynowania, kiedy zarządzanie przepływem produktów ruchu zbiorników są kontrolowane przez podmiot certyfikowany (nie przez menadżera składu zbiorników). 10

11 Ilość dostarczonych produktów; 11

12 Inna powiązana dokumentacja transportowa Numer referencyjny certyfikacji łańcucha dostaw 5.6. Rejestracja Uczestnicy łańcucha dostaw, którzy posiadają tytuł prawny i fizycznie zajmują się Certyfikowanymi RSPO produktami z oleju palmowego wcześniej i aż do (końcowej) rafinerii, muszą zarejestrować swoje transakcje w Systemie IT RSPO w momencie fizycznej wysyłki 3. Uczestnicy, którzy muszą dokonać rejestracji to: Tłocznie oleju palmowego produkujące certyfikowany przez RSPO olej palmowy i olej z ziarna palmowego Rafinerie (Końcowa rafineria rafineria, która nie przekazuje już dalej produktu do innych rafinerii pośrednio ani bezpośrednio przez handlowców musi jedynie potwierdzić odbiór przesyłki; nie musi wykonywać ogłoszeń sprzedażowych) Uczestnicy, którzy nie muszą dokonywać rejestracji to: Handlowcy, którzy są częścią ciągu i tym samym prawnymi właścicielami, ale fizycznie nie obsługują materiału (numer Identyfikowalności będzie towarzyszył dokumentom wysyłkowym) Wszyscy operatorzy po rafinerii końcowej np. producenci produktu końcowego czy detaliści Definicje właściciela prawnego, rafinerii, producenci produktu końcowego i ciągu, patrz definicje w rozdziale 4. Więcej szczegółów na temat rejestracji można znaleźć w Zaleceniach (Guidelines) w systemie IT RSPO. 3 Obecnie nie jest jeszcze możliwe wprowadzenie transakcji produktów z ziarna palmowego do systemu IT RSPO. Dlatego aż do stosownego powiadomienia, raportowanie tych transakcji w centralnej bazie danych nie będzie wymagane. Transakcje będą monitorowane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne RSPO jako część audytów certyfikacyjnych łańcucha dostaw, które obejmują też łańcuch dostaw produktu z ziarna palmowego. Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 12

13 5.7. Szkolenie Zakład będzie posiadał zdefiniowany plan szkoleniem, który będzie podlegał przeglądowi na bieżąco i będzie wspierany zapisami ze szkoleń Zakład zapewni szkolenie dla wszystkich pracowników zgodnie z wymaganiami wdrożenia Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw Zakład będzie utrzymywał zapisy ze szkoleń zapewnianych dla pracowników w związku z wdrożeniem tych wymagań Oświadczenia Zakład może składać oświadczenia dotyczące zastosowania lub wspierania certyfikowanych przez RSPO produktów z oleju palmowego tylko jeśli są zgodne z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO. Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 13

14 6. Wymagania modułowe Poniższa część standardu zawiera moduły systemu Łańcucha Dostaw RSPO. Organizacja musi wdrożyć co najmniej jeden z tych modułów, oprócz Ogólnego Łańcucha Wymagań Opieki dla Łańcucha Dostaw powyżej. Można wdrożyć kilka modułów jednocześnie. Obecnie dostępne są następujące moduły: Moduł A Zachowana Tożsamość Moduł B - Segregacja Moduł C Bilans Masy Moduł D Tłocznie CPO: Segregacja Moduł E Tłocznie CPO: Bilans Masy Moduł F Certyfikacja Grupowa 14

15 Moduł A Zachowana Tożsamość A.1 Przetwarzanie A.1.1 A.1.2 A.1.3 Zakład może jedynie używać ten sam model łańcucha dostaw co jego dostawca albo przejść do mniej restrykcyjnego systemu. Deklasyfikację/degradację można przeprowadzić jedynie w następującym porządku: Zachowana Tożsamość -> Segregacja -> Bilans Masy -> Produkty z oleju palmowego niecertyfikowane przez RSPO. Zakład zapewni, że produkt palmowy certyfikowany przez RSPO jest unikatowo identyfikowalny do pojedynczej tłoczni i jego bazy dostaw i jest fizycznie trzymany osobno od innych źródeł oleju palmowego w zakładzie. Te systemy zagwarantują minimalny standard 95% segregacji fizycznego materiału. Zakład zapewni i zweryfikuje poprzez jasne procedury i utrzymywanie zapisów, że produkt z oleju palmowego certyfikowany przez RSPO jest segregowany i trzymany osobno od materiału niecertyfikowanego, włącznie z transportem i magazynowaniem i będzie w stanie wykazać, ze podjął wszelkie rozsądne środki aby zapewnić że nie dojdzie do takiego zanieczyszczenia. Celem jest 100% segregacja materiału. Systemy powinny zagwarantować minimalny standard 95% segregacji materiału fizycznego 4 ; dopuszczalne jest do 5 % zanieczyszczenia A.2 Utrzymywanie zapisów A.2.1 A.2.2 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów to co najmniej pięć (5) lat. A.2.4 A.2.5 W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/ip lub Zachowana Tożsamość. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. Zakład dostarczy udokumentowany dowód, ze produkt z oleju palmowego certyfikowany przez RSPO można zidentyfikować w całej jego drodze do tłoczni oleju palmowego. 15

16 Moduł B - Segregacja B.1 Przetwarzanie B.1.1 B.1.2 Zakład może jedynie używać ten sam model łańcucha dostaw co jego dostawca albo przejść do mniej restrykcyjnego systemu. Deklasyfikację/degradację można przeprowadzić jedynie w następującym porządku: Zachowana Tożsamość -> Segregacja -> Bilans Masy -> Produkty z oleju palmowego niecertyfikowane przez RSPO. Zakład zapewni i zweryfikuje poprzez jasne procedury i utrzymywanie zapisów, że produkt z oleju palmowego certyfikowany przez RSPO jest segregowany i trzymany osobno od materiału niecertyfikowanego, włącznie z transportem i magazynowaniem i będzie w stanie wykazać, ze podjął wszelkie rozsądne środki aby zapewnić że nie dojdzie do takiego zanieczyszczenia. Celem jest 100% segregacja materiału. Systemy powinny zagwarantować minimalny standard 95% segregacji materiału fizycznego 4 ; dopuszczalne jest do 5 % zanieczyszczenia. B.2 Utrzymywanie zapisów B.2.1 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. B.2.2Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów to co najmniej pięć (5) lat. B.2.4 B.2.5 W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/sg lub Segregacja. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. Zakład dostarczy udokumentowany dowód, ze produkt z oleju palmowego certyfikowany przez RSPO można zidentyfikować w całej jego drodze do tłoczni oleju palmowego. 16

17 Moduł C Bilans Masy C.1 Przetwarzanie C.1.1 Zakład może jedynie używać ten sam model łańcucha dostaw co jego dostawca albo przejść do mniej restrykcyjnego systemu. Deklasyfikację/degradację można przeprowadzić jedynie w następującym porządku: Zachowana Tożsamość -> Segregacja -> Bilans Masy -> Produkty z oleju palmowego niecertyfikowane przez RSPO. 4 C.2 Utrzymywanie zapisów C.2.1 C.2.2 C.2.4 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów to co najmniej pięć (5) lat. W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/mb lub Bilans Masy. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. C.3 System bilansowania masy C.3.1 Zakład zapewni, że ilość fizycznego bilansu masy RSPO materiału wejściowego i wyjściowego (wolumen lub waga) w zakładzie fizycznym są monitorowane w czasie rzeczywistym. C.3.2 Zakład zapewni, że wewnętrzny system księgowania materiału jest zgodny z; zakład może dostarczać sprzedaż Bilansu Masy jedynie z dodatniego zapasu. Zakład ma prawo sprzedawać na niedoborze 5 C.3.3 C.3.4 C.3.5 Dane RSPO są ważne od daty ich pierwszego zapisu w systemie księgowania materiału. Dane RSPO będą ważne aż do dnia kiedy nastąpi alokacja do wyników dostarczonych przez organizację. Zakład przydzieli oświadczenie bilansu masy do produktów wychodzących, zapewniając, że dane wejściowe zgadzają się z wynikami (danymi wyjściowymi) zgodnie ze specyfikacją w Załączniku 3. Cały wolumen frakcji oleju palmowego i jego pochodnych, który jest dostarczany jest odejmowany w systemie księgowania materiału zgodnie ze wskaźnikami konwersji podanymi przez RSPO, z wyjątkiem opcji wyszczególnionej w C.3.5, poniżej. PFAD, a inne straty rafineryjne są pomijane dla uproszczenia w systemie Bilansu Masy 6. Zakłady mogą zakupić pewien wolumen posegregowanego produktu palmowego i z ziarna palmowego i wykorzystać go aby dopasować sprzedaż równych wolumenów pochodnych produktu palmowego niż przenosić oświadczenie Bilansu Masy bez wymagania fizycznego i chemicznego powiązania pomiędzy nabytym posegregowanym produktem a pochodnym, który jest sprzedawany w ramach bilansu masy. Uwaga: Posegregowane produkty z oleju palmowego nie mogą być używane do potrącenia roszczeń 4 System bilansu masy: system, w którym dane zrównoważenia o przychodzących przesyłkach można przenosić do przesyłek wychodzących. System bilansu masy pozwala mieszać certyfikowany przez RSPO i niecertyfikowany olej palmowy na każdym etapie w łańcuchu dostaw pod warunkiem, że ilości w całej firmie są kontrolowane. Model bilansu masy jest skonstruowany w taki sposób aby wolumeny wysłanego certyfikowanego produktu RSPO, nigdy nie przekroczą wolumenów otrzymywanych przez finalnego użytkownika. 5 Produkt może zostać sprzedany zanim znajdzie się na zapasie 6 UWAGA dla dostawców zrównoważonego destylatu palmowego kwasu tłuszczowego (PFAD). Zmiana zasady ma pewien wpływ na firmy, które sprzedają Bilans Masy zrównoważonego PFAD. Nie jest już możliwe sprzedawanie Bilansu Masy zrównoważonego PFAD pochodzącego z Bilansu Masy surowego oleju palmowego. Firmy mogą nadal sprzedawać Bilans Masy zrównoważonego PFAD poprzez wykorzystanie właściwej opcji w ramach zasad Bilansu Masy gdzie Posegregowane zrównoważone produkty palmowe można stosować do dopasowania sprzedaży równych wolumenów Bilansu Masy zrównoważonych frakcji produktu palmowego. 17

18 bilansu masy odnośnie produktów z ziarna palmowego i vice versa. Uwaga: To jest niedopuszczalna praktyka dla biopaliw UE. 18

19 Module D Tłocznie CPO: Segregacja Certyfikacja dla tłoczni CPO jest konieczna aby zweryfikować wolumeny certyfikowanego i niecertyfikowanego FFB wchodzącego do tłoczni, wdrożenie kontroli przetwarzania (na przykład, jeśli stosowana jest segregacja) i wolumeny sprzedaży certyfikowanych przez RSPO producentów. Tłocznia może przyjmować dostawy od niecertyfikowanych wytwórców, oprócz tych z własnej certyfikowanej bazy obszarowej. Jeśli tłocznia przetwarza certyfikowane i niecertyfikowane FFB bez segregacji materiału, wówczas zastosowanie ma jedynie Moduł E. Szacowany tonaż produktów CPO i PK, który można potencjalnie wyprodukować w certyfikowanej tłoczni musi zostać zapisany przez organ certyfikacyjny w publicznym podsumowaniu raportu certyfikacyjnego. Ta wartość stanowi łączny wolumen certyfikowanego produktu z oleju palmowego (CPO i PK), który certyfikowana tłocznia ma prawo dostarczyć w jednym roku. Rzeczywisty wyprodukowany tonaż zostanie zapisany w każdym kolejnym rocznym raporcie nadzorowania. Tłocznia musi również spełnić wszystkie wymagania rejestracyjne i sprawozdawcze dla odpowiedniego łańcucha dostaw w ramach zatwierdzonej przez RSPO organizacji zarządzającej łańcuchem dostaw (System IT RSPO lub Greenpalm). D.1 Udokumentowane procedury D.1.1 Zakład będzie posiadał pisemne procedury i/lub instrukcje pracy aby zapewnić wdrożenie wszystkich elementów wyszczególnionych w tych wymaganiach. Jako minimum będzie to obejmować następujące pozycje: a) Kompletne i aktualne procedury obejmujące wdrożenie wszystkich elementów w tych wymaganiach b) Nazwisko osoby w pełni odpowiedzialnej i posiadającej uprawnienia odnośnie do wdrożenia tych wymagań i zgodności ze wszystkimi stosownymi wymaganiami. Taka osoba będzie w stanie zademonstrować świadomość procedur zakładu odnośnie do wdrożenia niniejszego standardu. D.1.2 Zakład będzie posiadał udokumentowane procedury otrzymania i przetworzenia certyfikowanych i niecertyfikowanych FFB. D.2 Zakupy i towary przychodzące D.2.1 D.2.2 Zakład zweryfikuje i udokumentuje certyfikowane i niecertyfikowane otrzymane FFB. Zakład poinformuje CB natychmiast jeśli przewidywana jest nadprodukcja. D.3 Utrzymywanie zapisów D.3.1 D.3.2 D.3.3 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów wynosi co najmniej pięć (5) lat. Zakład będzie zapisywał i bilansował wszystkie przyjęcia certyfikowanych przez RSPO FFB i dostawy certyfikowanych przez RSPO CPO, PKO i mączki z ziarna palmowego co trzy miesiące. 19

20 D.3.4 W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/sg lub Segregacja. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. D.4 Sprzedaż i towary wychodzące D.4.1 Zakład zapewni, że wszystkie faktury sprzedażowe wydane za dostarczone produkty certyfikowane przez RSPO będą zawierać następujące informacje: a) Nazwa i adres nabywcy; b) Data wydania faktury; c) Opis produktu, włącznie z odpowiednim modelem łańcucha dostaw (Segregacja) d) Ilość dostarczonych produktów; e) Odniesienie do pokrewnej dokumentacji transportowej. D.5 Przetwarzanie D.5.1 D.5.2 D.5.3 Zakład zapewni i zweryfikuje poprzez jasne procedury i utrzymywanie zapisów, że olej palmowy certyfikowany przez RSPO jest segregowany i trzymany osobno od materiału niecertyfikowanego w trakcie transportu i magazynowania i będzie w stanie wykazać, ze podjął wszelkie rozsądne środki, aby zapewnić że nie dojdzie do takiego zanieczyszczenia. Celem jest 100% segregacja materiału. Systemy powinny zagwarantować minimalny standard 95% segregacji fizycznego materiału 7 ; dopuszczalne jest do 5 % zanieczyszczenia. Zakład zapewni udokumentowany dowód, że olej palmowy certyfikowany przez RSPO można prześledzić wstecz do certyfikowanego materiału segregowanego. W przypadkach kiedy tłocznia podzleca działania niezależnej firmie zgniatającej ziarno palmowe, ta firma zgniatająca pozostaje w zakresie odpowiedzialności tłoczni i nie musi być certyfikowana oddzielnie. Tłocznia musi zapewnić, że: Operator zgniatarki spełnia niniejsze wymagania dotyczące segregacji. Zgniatarka jest ujęta w ramach podpisanej i wykonalnej umowy. D.6 Szkolenie D.6.1 Zakład zapewni szkolenie dla wszystkich pracowników zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wdrożenia Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw. D.7 Oświadczenia D.7.1 Zakład złoży oświadczenia użytkowania lub wsparcia oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO, które są zgodne z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO. 7 Tło gwarancji minimalnego standardu 95% segregacji materiału fizycznego wynika z fizycznego mieszania dwóch przepływów produktu (certyfikowanego i konwencjonalnego oleju) w przetwarzaniu, co jest nieuniknione. 20

21 Moduł E Tłocznie CPO: Bilans Masy Certyfikacja dla tłoczni CPO jest konieczna aby zweryfikować wolumeny certyfikowanego i niecertyfikowanego FFB wchodzącego do tłoczni i wolumeny sprzedaży certyfikowanych przez RSPO producentów. Tłocznia może przyjmować dostawy od niecertyfikowanych wytwórców, oprócz tych z własnej certyfikowanej bazy obszarowej. W takim scenariuszu, tłocznia może jedynie rościć sobie wolumen produktów z oleju palmowego wyprodukowanego z certyfikowanych FFB jako MB. Szacowany tonaż produktów CPO i PK, który można potencjalnie wyprodukować w certyfikowanej tłoczni musi zostać zapisany przez organ certyfikacyjny w publicznym podsumowaniu raportu certyfikacyjnego. Ta wartość stanowi łączny wolumen certyfikowanego produktu z oleju palmowego (CPO i PK), który certyfikowana tłocznia ma prawo dostarczyć w jednym roku. Rzeczywisty wyprodukowany tonaż zostanie zapisany w każdym kolejnym rocznym raporcie nadzorowania. Tłocznia musi również spełnić wszystkie wymagania rejestracyjne i sprawozdawcze dla odpowiedniego łańcucha dostaw w ramach zatwierdzonej przez RSPO organizacji zarządzającej łańcuchem dostaw (System IT RSPO lub Greenpalm). E.1 Udokumentowane procedury E.1.1 Zakład będzie posiadał pisemne procedury i/lub instrukcje pracy aby zapewnić wdrożenie wszystkich elementów wyszczególnionych w tych wymaganiach. Jako minimum będzie to obejmować następujące pozycje: a) Kompletne i aktualne procedury obejmujące wdrożenie wszystkich elementów w tych wymaganiach E.1.2 b) Nazwisko osoby w pełni odpowiedzialnej i posiadającej uprawnienia odnośnie do wdrożenia tych wymagań i zgodności ze wszystkimi stosownymi wymaganiami. Taka osoba będzie w stanie zademonstrować świadomość procedur zakładu odnośnie do wdrożenia niniejszego standardu Zakład będzie posiadał udokumentowane procedury otrzymania i przetworzenia certyfikowanych i niecertyfikowanych FFB. E.2 Zakupy i towary przychodzące E.2.1 E.2.2 Zakład zweryfikuje i udokumentuje wolumeny otrzymanych certyfikowanych i niecertyfikowanych FFB. Zakład poinformuje CB natychmiast jeśli przewidywana jest nadprodukcja. E.3 Utrzymywanie zapisów E.3.1 E.3.2 Zakład utrzyma dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy i raporty obejmujące wszystkie aspekty tych wymagań. Czas przechowywania dla wszystkich zapisów i raportów wynosi co najmniej pięć (5) lat. E.3.3 a) Zakład zapisze i zbilansuje wszystkie przyjęcia FFB certyfikowanych przez RSPO i dostawy certyfikowanych przez RSPO CPO, PKO oraz mączki z ziarna palmowego co trzy miesiące. b) Wszystkie wolumeny oleju palmowego i oleju z ziarna palmowego, które są dostarczane są odejmowane od systemu księgowania materiału zgodnie ze wskaźnikami konwersji podanymi przez RSPO. 21

22 c) zakład może dostarczać sprzedaż Bilansu Masy jedynie z dodatniego zapasu. Jednak, zakład ma prawo sprzedawać na niedoborze. 22

23 E.3.4 E.3.3 W odpowiednich dokumentach należy stosować i wyszczególniać następujące nazwy handlowe, np. kontrakty zakupu i sprzedaży, np. *nazwa produktu*/mb lub Bilans Masy. Należy jasno wskazać zastosowany model łańcucha dostaw. W przypadkach kiedy tłocznia podzleca działania niezależnej firmie zgniatającej ziarno palmowe, ta firma zgniatająca pozostaje w zakresie odpowiedzialności tłoczni i nie musi być certyfikowana oddzielnie. Tłocznia musi zapewnić, że zgniatarka jest objęta w ramach podpisanej i wykonalnej umowy. E.4 Sprzedaż i towary wychodzące E.4.1 Zakład zapewni, że wszystkie faktury sprzedażowe wydane za dostarczone produkty certyfikowane przez RSPO będą zawierać następujące informacje: a) Nazwa i adres nabywcy; b) Data wydania faktury; c) Opis produktu, włącznie z odpowiednim modelem łańcucha dostaw (Segregacja lub Bilans Masy) d) Ilość dostarczonych produktów; e) Odniesienie do pokrewnej dokumentacji transportowej. E.5 Szkolenie E.5.1 Zakład zapewni szkolenie dla wszystkich pracowników zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wdrożenia Systemów Certyfikacji Łańcucha Dostaw. E.6 Oświadczenia E.6.1 Zakład złoży oświadczenia użytkowania lub wsparcia produktów z oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO, które są zgodne z Zasadami Komunikacji i Oświadczeń RSPO. Tłumaczenie zrealizowane staraniem Control Union Poland Sp. z o.o. Tłumaczenie nie zastępuje oryginału dokumentu. Control Union Poland nie 23

24 Moduł F Certyfikacja Grupowa F.1 Zakres F.1.1 Spółka zdefiniuje obszar geograficzny, liczbę i tożsamość zakładów, model łańcucha dostaw i typy operacji objętych zakresem swojego systemu opieki dla łańcucha grupowego. Księgowość bilansu masy może być prowadzona jedynie na poziomie zakładu. F.2 Odpowiedzialność F.2.1 Jednostki operacyjne wykażą, że są częścią tego samego Biura Centralnego. F.2.2 Biuro Centralne uzasadni grupowanie jednostek operacyjnych w zestawy. F.2.3 Biuro Centralne będzie posiadać centralnie administrowany i udokumentowany System Kontroli Wewnętrznej (ICS) dla zarządzania i wdrożenia łańcuch wymagań opieki RSPO. F.2.4 Biuro Centralne wyznaczy przedstawiciela kierownictwa o całkowitej odpowiedzialności za zapewnienie, że jednostki operacyjne postępują zgodnie z łańcuchem wymagań opieki RSPO. F.2.5 F.2.6 F.3 Szkolenie Biuro Centralne będzie posiadać procedurę podejmowania działań korygujących kiedy okaże się, że jednostka operacyjna postępuje niezgodnie z RSPO SCCS. Biuro Centralne będzie mieć uprawnienia do usunięcia zakładów uczestniczących z zakresu systemu grupowego jeśli wymagania uczestnictwa czy działania korygujące wydane przez organ certyfikujący lub przez samą spółkę, nie są przestrzegane przez zakład(y) uczestniczący(e). F.3.1 Jako część ICS, Biuro Centralne ustali i wdroży szkolenie dla zakładów uczestniczących, aby objąć wszystkie stosowne wymagania RSPO łańcucha grupowego opieki. F.4 Utrzymywanie zapisów F.4.1 F.4.2 F.4.3 F.4.4 Biuro Centralne utrzyma scentralizowane dokładne, kompletne, aktualne i dostępne zapisy dla wszystkich uczestniczących zakładów i będzie odpowiedzialne za utrzymanie raportów obejmujących wszystkie aspekty tych wymagań grupowych RSPO. ICS określi i przygotuje wspólne dokumenty zarządzania, które mają zastosowanie wobec wszystkich jednostek operacyjnych. ICS określi, które dokumenty specyficzne dla zakładu są wymagane w każdej jednostce operacyjnej. ICS utrzyma wszystkie zapisy i raporty przez okres minimum 5 lat. F.5 Audyty wewnętrzne F.5.1 Biuro Centralne przeprowadzi co najmniej coroczne audyty wewnętrzne każdego zakładu uczestniczącego, aby zapewnić zgodność z wymaganiami opieki łańcucha grupowego. F.5.2 Wobec niezgodności ustalonych w ramach audytu wewnętrznego, wydane zostaną wnioski o działania korygujące. F.5.3 Wyniki audytów wewnętrznych i wszystkie działania podjęte dla naprawy niezgodności będą dostępne dla organu certyfikującego na jego prośbę. F.5.4 Wyniki programu audytu wewnętrznego będą podlegać przeglądowi przez najwyższe kierownictwo co najmniej raz w roku. F.6 Oświadczenia 24

25 F.6.1 ICS będzie odpowiedzialne za zapewnienie, ze wszystkie zastosowania logo RSPO i oświadczeń RSPO odnośnie produktu końcowego są zgodne z wymaganiami RSPO poprzez jego centralny punkt kontroli. 25

26 Załącznik 1 Zachowana Tożsamość (IP) Definicja Model łańcucha dostaw (IP) Zachowana Tożsamość zapewnia, że produkty z oleju palowego certyfikowane przez RSPO dostarczone do użytkownika końcowego są unikatowo identyfikowalne do pojedynczej tłoczni i jego bazy dostaw i ze są one trzymane osobno od wszystkich innych źródeł oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw (włącznie z innymi segregowanymi przez RSPO-CSPO źródłami). Wyjaśnienie Model łańcucha dostaw IP wymaga, aby wytwórca, rafineria i łańcuch dostaw utrzymywali pełną izolację i pełną identyfikowalność do punktu dostawy u użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy zostanie zapewniony, że cały otrzymany fizyczny olej palmowy pochodzi z jednego unikatowo identyfikowalnego certyfikowanej przez RSPO tłoczni i jego bazy dostaw i spełnia wszystkie wymagane elementy programu certyfikacji. Wymagania Łańcucha Dostaw Podstawa wymagań łańcucha dostaw dla IP wymaga dowodu izolacji i pełnej identyfikowalności RSPO CSPO i jego pochodnych w całym łańcuchu dostaw od początku aż do końcowego użytkownika oleju. Zakład musi zapewnić, ze RSPO CSPO jest trzymany w fizycznej izolacji od wszystkich innych źródeł oleju palmowego i jest unikatowo identyfikowalny do tłoczni i jego bazy dostaw. Oświadczenia dot. rynku: Patrz najnowsze Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO

27 Załącznik 2 Segregacja (SG) Definicja: Model łańcucha dostaw Segregacja zapewnia, że produkty z oleju palowego certyfikowane przez RSPO dostarczone do użytkownika końcowego pochodzą z certyfikowanych źródeł RSPO. To pozwala na mieszanie certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego z różnych źródeł. Wyjaśnienie: Model łańcucha dostaw Segregacja zapewnia, że cały fizyczny produkt pochodzi z farm/plantacji certyfikowanych przez RSPO. Jednak, fizyczny olej nie będzie unikatowo identyfikowany do konkretnej farmy/plantacji jak w przypadku Zachowanej Tożsamości. Wymagania Łańcucha Dostaw: Podejście Segregacji wymaga, aby certyfikowany przez RSPO olej palmowy z farm/plantacji był trzymany osobno od materiału z niecertyfikowanych przez RSPO farm/plantacji na każdym etapie produkcji, przetwarzania, rafinowania i wytwarzania w całym łańcuchu dostaw. Ten model nie pozwala na mieszanie certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego i jego pochodnych z różnych źródeł. Dlatego fizyczny olej dostarczony do użytkownika końcowego nie będzie w pełni identyfikowalny do konkretnej tłoczni i jego bazy dostaw. Oświadczenia dot. rynku: Patrz najnowsze Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO 27

28 Załącznik 3 Bilans Masy (MB) Definicja: Model łańcucha dostaw bilansu masy administracyjnie monitoruje handel certyfikowanymi przez RSPO produktami z oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, i stanowi napęd dla handlu zrównoważonym olejem palmowym. Wyjaśnienie: Model łańcucha dostaw bilansu masy pozwala każdemu w łańcuchu dostaw na wykazanie swojego zaangażowania w produkcję zrównoważonego oleju palmowego i aktywne promowanie handlu olejem palmowym certyfikowanym przez RSPO. To stymuluje handel produktem certyfikowanym i zachęca przemysł do ustalania posegregowanych łańcuchów dostaw i osiągania dominującego poziomu handlu zrównoważonym olejem palmowym. System bilansu masy pozwala na mieszanie oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO i niecertyfikowanego przez RSPO oleju palmowego na każdym etapie w łańcuchu dostaw pod warunkiem, że kontrolowana jest łączna ilość w zakładzie. Zakłady mogą teraz nabywać pewną ilość posegregowanego zrównoważonego oleju palmowego i produktów z ziarna palmowego i używać jej do dopasowania sprzedaży równych wolumenów pochodnych produktu palmowego, który wówczas przenosi oświadczenie Bilansu Masy bez wymagania fizycznego lub chemicznego powiązania pomiędzy nabytym posegregowanym produktem i pochodnym, który jest sprzedawany w ramach bilansu masy,. Uwaga: Posegregowane produkty z oleju palmowego nie mogą być stosowane do potrącenia roszczeń bilansu masy na produkty z ziarna palmowego i vice versa. Uwaga: Nie jest to praktyka dopuszczalna dla biopaliw UE. Wymagania Łańcucha Dostaw: Podstawa wymagań łańcucha dostaw dla bilansu masy obejmuje rozliczenie pomiędzy ilością materiału RSPO zakupionego i ilością materiału RSPO sprzedanego. To obejmuje kontrolę zakupów i sprzedaży certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego i jego pochodnych, co zostanie niezależnie zweryfikowane. Nie będzie wymagań dotyczących osobnego magazynowania lub kontroli w procesie produkcji. Oświadczenia dot. rynku: Patrz najnowsze Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO

29 Załącznik 4 Rezerwacja i Oświadczenia (BC) Definicja Model łańcucha dostaw Rezerwacja i Oświadczenia zapewnia zbywalne certyfikaty dla oleju palmowego certyfikowanego przez RSPO do bazy dostaw oleju palmowego. Baza dostaw może wówczas zaoferować te certyfikaty w systemie transakcji internetowych użytkownikom końcowym, którzy chcą wspierać konkretne wolumeny certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego i jego pochodne. Wyjaśnienie: System rezerwacji i oświadczeń pozwala na transfer kredytów wolumenu certyfikowanego przez RSPO oleju palmowego z tłoczni i jego bazy dostaw do użytkownika końcowego niezależnie od fizycznego łańcucha dostaw. Użytkownik końcowy nabywa ekwiwalentną ilość kredytów wolumenu na olej, który zakupuje ze swojego istniejącego fizycznego łańcucha dostaw. Tłocznia certyfikowana przez RSPO sprzedaje ekwiwalentny wolumen Surowego Oleju Palmowego do otrzymanych kredytów wolumenowych w swoim istniejącym łańcuchu dostaw jako konwencjonalny CPO. Wymagania Łańcucha Dostaw: Kredyty wolumenowe można wprowadzić do systemu przez tłocznie certyfikowaną przez RSPO i ich bazy dostaw do wysokości rocznego wyniku jednostki certyfikacji. Handel kredytami wolumenowymi odbywa się elektronicznie bezpośrednio do końcowych użytkowników więc jedyne wymagania identyfikowalności odnoszą się do wytwórcy produktu końcowego. Te wymagania maja zapewnić, że cały olej palmowy i/lub jego pochodne, co do których jest zapewnienie, ze są zrównoważone w tym modelu łańcucha dostaw są rzeczywiście objęte zrównoważonymi certyfikatami. Oświadczenia dot. rynku: Patrz najnowsze Zasady Komunikacji i Oświadczeń RSPO - Więcej informacji na temat modelu łańcucha dostaw Bilans Masy można uzyskać w Sekretariacie RSPO. 29

30 Załącznik 5 Schematy Uzysku Model Łańcucha Dostaw Bilansu Masy Schemat Uzysku Wartości pokazane w Modelu Łańcucha Dostaw Bilansu Masy poniżej są stałe i nie można ich modyfikować.

31 Model Łańcucha Dostaw Segregacji Schemat Uzysku Procenty w Modelu Łańcucha Dostaw Segregacja poniżej są wskazaniem i operatorzy mogą modyfikować wartości w zakresie + i - 2%. (uzgodnione w oparciu o wartości RSPO Trade & Traceability Working Croup) Bilans Masy Ziarna Palmowego Schemat Uzysku Firmy, które kupują zrównoważone produkty z ziarna palmowego zastosują następujący zharmonizowany schemat uzysku do kalkulacji ilości zrównoważonego produktu Bilansu Masy, który mogą sprzedać lub o który mogą występować: 100 mt ziarna palmowego > 45 mt oleju z ziarna palmowego > 15.8 mt PKO stearyny mt PKO oleiny. Firmy, które kupują posegregowane zrównoważone produkty z ziarna palmowego mogą wybrać spośród dwóch opcji do kalkulacji ilości zrównoważonego produktu z ziarna palmowego, który mogą sprzedać lub o który mogą występować: 1. Zastosować oświadczenie Segregacji do wszystkich kolejnych pochodnych; 2. Użyć zakup posegregowanych produktów z ziarna palmowego do potrącenia sprzedaży równych wolumenów konkretnych pochodnych ziarna palmowego Bilansu Masy (niekoniecznie pochodnych z nabytego posegregowanego produktu). (www.rspo.org)

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów Numer Publikacji EA-2/13M S1 2013 Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów CEL Celem niniejszego suplementu jest dostarczenie wyjaśnień i udzielenie

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon CoC dla FME 19 grudnia 2014 Tytuł: Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych.

Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Wymagania dla środków zarządzania środowiskowego na przykładzie normy ISO 14001:2015. Identyfikacja aspektów środowiskowych. Konferencja UZP Zielone zamówienia publiczne Warszawa, 6.12.2016 Andrzej Ociepa

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy. Zatwierdzam do stosowania

System certyfikacji biomasy na cele energetyczne. Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy. Zatwierdzam do stosowania Zatwierdzam do stosowania. Data. Dyrektor INiG-PIB System V-Bioss INiG/3 Kraków, luty 2016 Strona 1 z 9 Opis systemu certyfikacji biomasy na cele energetyczne Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja towarów i wyrobów

Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów Identyfikacja towarów i wyrobów w firmie produkcyjnej jest kluczowa pod kątem profesjonalnej obsługi Klienta. Firma chcąc zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów musi być

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa polityka zakupowa oleju palmowego

Międzynarodowa polityka zakupowa oleju palmowego Międzynarodowa polityka zakupowa oleju palmowego Wersja: sierpień 2015 Nasze wymagania Grupa przedsiębiorstw ALDI Nord (zwana dalej ALDI Nord ) działa w sposób prosty, odpowiedzialny i godny zaufania.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014

SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety

REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ. Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety REGULAMIN CERTYFIKACJI ZAKŁADOWEJ Certyfikowana Jakość Produkcji Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Certyfikacja zakładowa przeprowadzana jest przez Europejski Instytut Suplementów i Odżywek (dalej jako:

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania

Energia elektryczna. Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) 1 Zakres zastosowania Energia elektryczna Karta produktu w ramach zielonych zamówień publicznych (GPP) Niniejsza karta produktu stanowi część zestawu narzędzi szkoleniowych Komisji Europejskiej w zakresie GPP, który można pobrać

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017

GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017 . Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r.

Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych. Bronisze, 04.12.2015 r. Identyfikacja i identyfikowalność artykułów spożywczych Bronisze, 04.12.2015 r. 1 Zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia,

Bardziej szczegółowo

HIGIENA PASZ PYT. i ODP.

HIGIENA PASZ PYT. i ODP. SANCO/3655/2005 HIGIENA PASZ PYT. i ODP. 1. Czy rolnicy, którzy sami nie produkują paszy, ale podają ją zwierzętom a) są objęci rozporządzeniem? Tak. Zakres rozporządzenia (rozporządzenie (WE) nr 183/2005)

Bardziej szczegółowo

UNIQ Lisner sp. z o.o.

UNIQ Lisner sp. z o.o. UNIQ Lisner sp. z o.o. System identyfikacji i identyfikowalności w zakładzie Lisner wraz z wybranymi aspektami certyfikacji MSC Jolanta Dębowska Dyrektor ds. Jakości Zakres prezentacji 1. Identyfikowalność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementu Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowanego Standardu

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O.

UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. UWIERZYTELNIANIE DOSTAWCÓW BIOMASY NA CELE ENERGETYCZNE SGS POLSKA SP. Z O.O. IV edycja Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy 16 17 października 2014, Bełchatów W SKRÓCIE Nº1 ŚWIATOWY LIDER 80,000

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej

Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej Zasady przyznawania Znaku Ekonomii Społecznej (tekst jednolity 23.03.2014) 1 Certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej mogą się poddać zgodnie z ZASADAMI WERYFIKACJI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ (dokument

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy

PROCEDURA Zawieszenie, wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy Strona 1/5 1. CEL USTANOWIENIA PROCEDURY Niniejsza procedura podaje kryteria zawieszania i wycofania certyfikatu wydanego przez Bureau Veritas Certification Polska (BVC Polska), jak również unieważnienia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r. PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 05-05-2005 r. Wprowadzenie Ogólną zasadą PCA jest prowadzenie działalności akredytacyjnej tylko

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP Spis treści: Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016 IAF ML 12:2016 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach Strona 2 z 10 International

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw

Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Europejskie systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju biopaliw Michał Cierpiałowski Quality Assurance Poland / Wrocław www.certyfikacja-biopaliw.pl wymagania dyrektywy podstawowym dokumentem prawnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW

PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI wg NORMY PN-EN

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK BADAJĄCYCH I OPINIUJĄCYCH SPRAWOZDANIA PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH WYSTĘPUJĄCYCH O UZYSKANIE ŚWIADECTW POCHODZENIA Z KOGENERACJI Wydanie 4 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Opis składany po raz pierwszy

Opis składany po raz pierwszy OPIS własnego zakładu przetwórczego/podwykonawcy [przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] dokument obligatoryjny - zał. do sekcji IV Wniosku o certyfikację [przetwórstwo i wprowadzanie produktów

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [ Przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany przy składaniu

Bardziej szczegółowo

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017

i wchodzą w życie w dniu 21 września 2017 r. GDAŃSK, WRZESIEŃ 2017 ZASADY STOSOWANIA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ Zasady stosowania numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej - wrzesień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementów Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementów Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementów Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowana Jakość

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF

Biuletyn Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF Biuletyn Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF Usprawnienie funkcjonowania systemu Jednostek Notyfikowanych dla Systemów Powstrzymywania Pojazdów Vehicle Restraint Systems (VRS) O autorach Założona

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRUSZYWA I MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRUSZYWA I MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE Wypełnia PAJ CERT NUMER WNIOSKU: DATA WPŁYWU: dd/mm/rrrr DATA REJESTRACJI: dd/mm/rrrr Tab.1. DANE WEJŚCIOWE WNIOSEK O: WYDA CERTYFIKATU ROZSZERZE CERTYFIKATU Czy producent kiedykolwiek ubiegał się już

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 20 lipca 2010 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Unii

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Sprawdził / Zatwierdził : Data obowiązywania: Wydanie: Radosław Zawiliński Tomasz Piekoszewski 2014-04-01 A 1. CEL Celem procesu opisanego w niniejszej procedurze jest zapewnienie, że materiały

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA P-06 ZAKUPY ZAKUPY

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA P-06 ZAKUPY ZAKUPY Strona 1 z 7 Niniejszy dokument stanowi własność firmy z siedzibą w Poznaniu. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania dokumentu bez zgody właściciela Opracował: Leszek Puchalski Pełnomocnik Zarządu

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

FSC CoC Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1

FSC CoC Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1 Łańcuch kontroli pochodzenia produktu wg standardu FSC-STD-40-004 v2-1 1 Spis treści Wprowadzenie do systemu FSC I. Wymagania uniwersalne II. System kontroli oświadczeń FSC III. Etykietowanie IV. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wyciąg z dokumentacji technicznej dotyczącej projektu Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa STARCO poprzez stworzenie Internetowego Centrum Obsługi Poligraficzno-Reklamowego

Bardziej szczegółowo

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle.

O Instytucie. Legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz licznymi rozwiązaniami wdrożonymi w przemyśle. O Instytucie Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką badawczą pracującą na potrzeby przemysłu naftowego, gazowniczego, energetycznego oraz organów administracji państwowej. Instytut

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

EA-2/15. Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych. Numer publikacji CEL

EA-2/15. Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych. Numer publikacji CEL Numer publikacji EA-2/15 Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie w ramach EA ogólnych wymagań umożliwiających akredytowanym CAB przyjęcie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy DB AG oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw dot. zapewnienia jakości przy dostawach (Zapewnienie jakości Dostawa) -

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów?

Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Nowe przepisy o podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla dostawy towarów? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt, wyróżniona w 2014 r. przez

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo