TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego"

Transkrypt

1 produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013

2 Idea produktu Propozycja współpracy

3 Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie różnych technologii produkcji energii elektrycznej wśród Klientów, uświadomienie im, że nie tylko energia elektryczna produkowana w odnawialnych źródłach energii jest przyjazna dla środowiska. Klient kupując TAURON EKO Biznes ma realny wpływ na środowisko w postaci tzw. unikniętej emisji CO2.

4 Opis TAURON Sprzedaż* we współpracy z Polskim Towarzystwem Certyfikacji Energii (PTCE), na bazie sukcesu sprzedażowego produktu TAURON EKO Premium, przedstawia nowy produkt: TAURON EKO Biznes. TAURON EKO Biznes jest produktem stworzonym na wyłączność TAURON Sprzedaż. Produkt przeznaczony jest dla Klientów biznesowych o zużyciu energii elektrycznej powyżej 250 MWh/rok. *TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE na potrzeby prezentacji określane są jako TAURON Sprzedaż

5 Uniknięta emisja ilość substancji, jaka byłaby wprowadzona do powietrza w danym roku z instalacji stosowanych powszechnie do wytwarzania określonego produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przez zastosowanie nowej instalacji, lub innego rozwiązania technologicznego oraz innych surowców i paliw, nie została wprowadzona do powietrza. W produkcie TAURON EKO Biznes oznacza informację o ile mniej dwutlenku węgla zostało wyemitowane przy produkcji energii elektrycznej zakupionej przez Klienta, w odniesieniu średniej emisyjności produkcji energii sprzedawanej przez TAURON Sprzedaż w poprzednim roku kalendarzowym. TAURON EKO Biznes Ważne pojęcia używane w TAURON EKO Biznes Kogeneracja Jest to proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, zastosowania kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym. Migracja emisji dwutlenku węgla Migracja emisji CO2, dotyczy zmian poziomu obciążenia emisją porcji energii elektrycznej sprzedawanej różnym klientom. Jeśli jeden klient kupi produkt w ramach oferty TEB, o określonej zmniejszonej emisji CO2, to ta ilość dwutlenku węgla, która nie została wyemitowana w przypadku wyprodukowania takiej porcji energii, zostanie dodana do pozostałego wolumenu emisji TAURON Sprzedaż, zwiększając średnią emisję CO2 na jednostkę pozostałej ilości energii. W efekcie, zjawisko migracji emisji CO2, zmniejsza wielkość emisji przypisanej porcji energii elektrycznej kupowanej przez danego klienta. O ile ta przypisana emisja jest mniejsza, klient dowiaduje się w chwili projektowania struktury produktu TEB za pomocą kalkulatora strukturalnego.

6 Cechy Przedmiotem obrotu, w przepływie handlowym, jest energia elektryczna fizycznie wyprodukowana w źródłach kogeneracyjnych, w których w przypadku wysokosprawnej kogeneracji oszczędność paliwa może sięgać nawet 30% w stosunku do źródeł konwencjonalnych. Zakup i sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w źródłach kogeneracyjnych nie sprzedajemy opłaty zastępczej ani gwarancji pochodzenia. Proponowana idea nie zastępuje systemu związanego ze wsparciem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) ani dotychczasowego systemu wsparcia kogeneracji w postaci świadectw pochodzenia i planowanych gwarancji pochodzenia. Ograniczony wolumen energii elektrycznej przeznaczony do sprzedaży.

7 Korzyści 1. Możliwość indywidualnego ustalenia struktury wolumenu o zmniejszonej emisji CO2. 2. Możliwość korzystania z logotypu produktu w materiałach marketingowych i promocyjnych. 3. Przez cały okres obowiązywania Umowy Gwarancja ceny energii elektrycznej w ramach produktu. 4. Każdy z Klientów otrzymuje Certyfikat Akcesyjny oraz po zakończeniu Umowy Certyfikat poświadczający unikniętą emisję CO2 przez Klienta.

8 Co stanowi o unikalności produktu? 1. Oferta sprzedaży energii elektrycznej ze zmniejszonym wpływem na środowisko i klimat, mierzonym tak zwaną unikniętą emisją dwutlenku węgla (CO2). 2. Dbanie przez wytwórcę o inne aspekty ochrony środowiska, takie jak np. gospodarka odpadami komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi, olejami itp., co stwierdzone jest poprzez przeprowadzenie stosownego audytu instalacji wytwórczych. 3. Pewność, że energia została wyprodukowana w określonym czasie, w określonej ilości wprowadzona do sieci, nabyta przez TAURON Sprzedaż oraz, że ilość sprzedanej energii elektrycznej wszystkim Klientom z danego źródła nie jest większa niż ilość nabyta przez TS w danym okresie czasu. TAURON Sprzedaż zapewnia swoich Klientów, że powyższe elementy są gwarantowane w produkcie TAURON EKO Biznes. W tym celu nadzór nad produktem zleca niezależnej organizacji, Polskiemu Towarzystwu Certyfikacji Energii.

9 Warunki kwalifikacji energii Podstawowe warunki jakie musi spełniać energia elektryczna, aby kwalifikowała się do oferowania i sprzedaży w ramach TAURON EKO Biznes. Energia musi być: 1. Wyprodukowana w źródle wytwórczym posiadającym koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej. 2. Wytworzona w instalacji, gdzie zastosowana technologia zapewnia zmniejszoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery w stosunku do źródeł konwencjonalnych, produkujących wyłącznie energię elektryczną z węgla, w takiej samej ilości jak ta instalacja. 3. Wyprodukowana w źródle wytwórczym, które poddało się audytowi PTCE, między innymi pod kątem produkcji energii elektrycznej o zmniejszonej emisji CO2, gospodarki paliwem, także magazynowej, gospodarki odpadami, komunalnymi i niebezpiecznymi, gospodarki olejowej itp. 4. Energia elektryczna została wprowadzona do sieci elektroenergetycznej i została zakupiona przez TAURON Sprzedaż ze źródeł będących własnością Grupy TAURON.

10 Schemat procesu certyfikacji TAURON Sprzedaż Wytypowanie elektrowni do Programu PTCE Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji PTCE Weryfikacja elektrowni (warunek konieczny - pozytywna) TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż PTCE TAURON EKO Biznes oferta dla Klienta Przyjęcie elektrowni do programu Wydanie certyfikatu dla elektrowni Klient Przyjęcie oferty Podpisanie umowy TAURON Sprzedaż Wydanie certyfikatu akcesyjnego uczestnictwa w Programie Klientowi PTCE Weryfikacja pochodzenia sprzedanej energii w ramach TAURON EKO Biznes

11 Struktura paliw a Kalkulator Strukturalny Struktura paliw TAURON Sprzedaż za poprzedni rok kalendarzowy. Bazą odniesienia dla wyliczenia unikniętej emisji CO2 jest uśredniona emisja tego gazu wynikająca ze struktury paliw jw. (tzw. energia mix w Kalkulatorze Strukturalnym) Klient kupując TAURON EKO Biznes ma realny wpływ na środowisko w postaci tzw. unikniętej emisji CO2. Poziom wpływu wynika z różnicy emisji CO2 energii elektrycznej zakupionej wg struktury paliw TS (taryfa/cennik) a struktury określonej przez Klienta za pomocą Kalkulatora (TAURON EKO Biznes).

12 Struktura i emisyjność paliw za rok 2012 TAURON Sprzedaż Wykres obrazujący strukturę paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o. w 2012 roku 31,73% Obowiązek publikacji Struktury paliw do 30 marca roku następnego za rok poprzedni 53,05% 10,87% 3,15% 1,20% Odnawialne źródła energii * Węgiel kamienny Węgiel brunatny Gaz ziemny Inne Wpływ wytworzenia (emisyjność) energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TAURON Sprzedaż w 2012 r. CO2 SO2 NOx Pyły [Mg/MWh] [Mg/MWh] [Mg/MWh] [Mg/MWh] 0, , , ,00019

13 Certyfikat, jaki Klient otrzymuje po zawarciu Umowy (przykładowy wolumen i okres umowny). Po zakończeniu umowy Klient otrzyma certyfikat z unikatowym numerem z rzeczywistym efektem unikniętej emisji.

14 Konstrukcja oznaczenia Certyfikatów Symbol jednostki certyfikującej wraz z kolejnym numerem certyfikatu Symbol okresu transakcji Okres transakcji Wolumen energii TEB Zmniejszona emisja CO2 (%) PTCE005/TEB/1/0014/080/015000/004212/033 Identyfikacja produktu TAURON EKO Biznes Udział energii TEB (%) Zmniejszona emisja CO2 (w tonach)

15 Logotyp Po zawarciu Umowy Klient otrzyma prawo do umieszczania na swoich produktach logotypu TAURON EKO Biznes oraz prawo do wykorzystywania ww. logotypu we wszystkich działaniach marketingowych i informacyjnych.

16 Uwagi Dla wyjaśnienia mogących się pojawiać wątpliwości interpretacyjnych, jednoznacznie należy stwierdzić, że produkt TAURON EKO Biznes jest produktem przygotowanym na potrzeby TAURON Sprzedaż i będzie przez tę firmę wykorzystywany tylko na potrzeby relacji dwustronnych tego przedsiębiorstwa z klientami. Nie jest to produkt uniwersalny o zasięgu centralnym, nie jest to także system w rozumieniu systemu, którym administrować mogą podmioty wyznaczone przez Państwo polskie i w związku z tym nie jest systemem, o którym mowa w artykule 15 Dyrektywy 2009/28/WE. Znamiona systemu, o którym mowa w tej Dyrektywie, spełnia system Świadectw Pochodzenia Energii, którym operacyjnie zarządza Towarowa Giełda Energii S.A., a nadzór państwowy nad nim sprawuje Urząd Regulacji Energetyki. Po wejściu w życie ustawy o OZE lub noweli Prawa energetycznego, wprowadzających na polski rynek Gwarancje Pochodzenia energii, te gwarancje będą przedmiotem systemu o którym mowa w przytoczonym powyżej artykule 15 Dyrektywy.

17 Dziękuję za uwagę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r.

Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2011 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2011 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki

Raport Roczny. Prezesa. Urzędu Regulacji Energetyki Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2008 Lipiec 2008 Spis treści Wykaz skrótów używanych w tekście raportu. 2 1. Nota wprowadzająca. 3 2. Podsumowanie, główne osiągnięcia ostatniego roku.

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r.

USTAWA. z dnia. 2015 r. Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. SYSTEM ZINTEGROWANYCH ROZLICZEŃ OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ MODEL OPRACOWANY PRZEZ: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. AGENCJĘ RYNKU ENERGII S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ProPB.pl

Spis treści. ProPB.pl Lato 2013 PROGNOZOWANIE CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Dr Robert ZAJDLER Celem raportu jest ukazanie tych zmiennych rynkowych, które mają największy wpływ na cenę energii elektrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.

Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r. Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.) Perspektywa zgłaszającego uwagi Poniższe uwagi do projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo