Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp...5. Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa. Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit..."

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp...5 Część I Wizerunek firmy i działalność przedsiębiorstwa Monika Kościów Potrzeba badania marki przez organizacje non-profit...9 Anna Surdyka Górniak Etyka w działalności gospodarczej na przykładzie firm deweloperskich...20 Grzegorz Walenciak Ocena pracownicza procesu restrukturyzacji Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Sp. z o.o...28 Część II Wspólna waluta i polityka regionalna jako przykłady integracji europejskiej Andrzej Majka Potencjalne korzyści i koszty przystąpienia Polski do strefy euro...39 Tomasz Stefanowicz Racjonalność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na GPW w Warszawie w okresach stabilizacji i kryzysu...48 Anna Drzewiecka Program operacyjny współpracy transgranicznej Lubuskie Brandenburgia Monika Kaliszczuk Rozwój regionów w Europie a polityka regionalna Unii Europejskiej...72 Część III Wybrane aspekty zarządzania personelem Magdalena Bobowiec Komunikacja wewnętrzna a funkcjonowanie organizacji...87 Kamila Szkwarek Aspekty normatywne zarządzania personelem w grupach kapitałowych...97 Agnieszka Bera Wprowadzenie systemu ocen kompetencyjnych

3 Wstęp Współistnienie na ogromnym rynku Unii Europejskiej wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji non-profit. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej przyjmują europejskie rozwiązania w zakresie prowadzenia biznesu. Kontakty z zagranicznymi partnerami, a także unijne regulacje zmieniają obraz polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Polska w coraz większym stopniu korzysta z członkostwa w strukturach europejskich. Niniejsza publikacja składa się z trzech rozdziałów, w których doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozważają powyższe kwestie. W pierwszym rozdziale przedstawiono wagę, jaką obecnie przywiązuje się do relacji między klientami a organizacjami. Kwestia ta dotyczy nie tylko przedsiębiorstw z natury nastawionych na zysk oraz zdobycie możliwie najlepszej pozycji rynkowej. Również organizacje typu non-profit zwracają w coraz większym stopniu uwagę na rolę relacji z partnerami lub innymi organizacjami. Wzajemne zaufanie zyskuje na znaczeniu i staje się fundamentem inicjatyw społecznych, czego rezultatem jest powstawanie i aktywna działalność organizacji pozarządowych. W przeszłości wielokrotnie byliśmy świadkami nieetycznych działań w biznesie. Managerowie skupieni tylko na procesach biznesowych swoich firm pomijali kwestie etyczne w procesie podejmowania decyzji. W dobie postępu, jaki dokonał się w technikach informacyjnych, takie zachowanie nie mogło ujść uwadze społeczeństwa. Wiele firm wprowadza obecnie tzw. kodeks dobrych praktyk. Brak zachowań etycznych stał się poważnym problemem w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność deweloperską. Obecnie ważnym aspektem jest ochrona konsumentów przed niesolidnością, stosowaniem w umowach klauzul niedozwolonych, a nawet niebezpieczeństwem upadku dewelopera. Znacząca jest tutaj rola państwa, a zwłaszcza jego odpowiedzialność za właściwe regulacje na rynku deweloperskim. Dobre prawo powinno chronić inwestorów, podwykonawców i pracowników. Stabilna działalność przedsiębiorstw jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i zatrudnionych pracowników. Restrukturyzacja jest jednym z czynników mogących zakłócić tę stabilizację. Jak dowodzą badania pracownicy starsi wiekiem czują się mniej komfortowo w sytuacji niepewności i braku stabilizacji. W takich sytuacjach niezwykle istotny jest prawidłowy przepływ informacji od osób zarządzających w stronę pracowników. Tylko uczciwa i kompleksowa informacja może przedstawić faktyczną sytuację i uniknąć plotek i niepewności. W drugim rozdziale przedstawione są ekonomiczne aspekty funkcjonowania w Unii Europejskiej. Wspólna waluta miała niewątpliwie znaczący wpływ na wzmocnienie integracji europejskiej. Pozwoliła zredukować koszty transakcyjne w wymianie handlowej wewnątrz Unii i przyczyniła się do pobudzenia współpracy transgranicznej. Wspólna waluta wpływa stabilizująco na działalność gospodarczą poprzez redukcję ryzyka kursowego i obniżenie kosztu kapitału. Pozwala na podniesienie konkurencyjności w stosunku do USA i Japonii. Rządzący Europą pragną by przestrzeń Unii Europejskiej 5

4 stała się najbardziej nowoczesną i prężną gospodarczo. Temu celowi ma służyć przyjęta w Lizbonie tzw. Strategia Lizbońska. W ramach tej strategii nakreślono cele na lata , do których należą konwergencja, konkurencyjność regionalna i zatrudnienie oraz europejska współpraca terytorialna. Unia przywiązuje szczególną wagę do spójności ekonomicznej i społecznej, a także do niwelowania różnic pomiędzy regionami. Duży nacisk kładzie się na współpracę transgraniczną. Obszarem szczególnej troski Unii są regiony uważane za ubogie i opóźnione w rozwoju gospodarczym, a także te, które zostały dotknięte problemem bezrobocia strukturalnego. Ważną poruszaną kwestią jest niebezpieczeństwo pogłębiania się nierównowagi regionalnej, powstałej w wyniku liberalizacji rynku europejskiego w trakcie procesu integracji. Trzeci rozdział porusza tematykę związaną z problemami, jakie pojawiają się w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Problemy te często wpływają na kondycję przedsiębiorstw i osiągane wyniki finansowe. Są przyczyną konfliktów i niskiego morale pracowników. Dobry klimat w pracy zależy od jakości komunikacji. Dobra atmosfera ułatwia wyrażanie swoich opinii przez pracowników. Brak komunikacji jest przyczyną braku poczucia pewności i bezpieczeństwa, a także powstawania nieprawdziwych informacji i frustracji pracowników. Prawidłowa komunikacja nie tylko wspiera firmę w realizacji jej celów ekonomicznych, ale pełni również funkcję stabilizującą zarówno w sferze wewnętrznej jak i na zewnątrz firmy, zwłaszcza w dobie kryzysu. Dlatego bardzo istotną kwestią jest umiejętne zarządzanie personelem, zwłaszcza w dużych grupach kapitałowych. Modny w ostatnich latach stał się outsourcing usług personalnych w celu redukcji kosztów kadrowych. Obecnie duże organizacje gospodarcze planują swoje strategie kadrowe zgodnie z przyszłymi działaniami przedsiębiorstwa. Dział personalny odgrywa coraz większą rolę w przygotowaniu kompetencyjnego systemu ocen. Zatrudnianie zewnętrznych doradców pozwala bardziej obiektywnie dokonać oceny kompetencyjnej. Coraz częściej tworzy się programy oceny pracowników, plany rozwoju zawodowego, wynagradzania i awansów. W dużych firmach coraz poważniej traktuje się kwestie związane z procedurą zwalniania pracowników w sposób satysfakcjonujący obie strony. Oferuje się pomoc w znalezieniu nowej pracy lub przekwalifikowaniu się. Polska i działające w Polsce podmioty w coraz większym stopniu przyjmują rozwiązania i standardy typowe dla krajów starej Unii. Zmiany te mogą świadczyć o coraz głębszej integracji Polski z krajami Unii Europejskiej. Piotr Kowalski 6

5

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Fundacja BFKK Raport Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Białystok 2010 Recenzent Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński) Redakcja naukowa Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWE TRENDY GLOBALNY BAROMETR DYREKTORÓW FINANSOWYCH

ŚWIATOWE TRENDY GLOBALNY BAROMETR DYREKTORÓW FINANSOWYCH Od zarządzającego finansami do lidera zmian Ewolucja roli i kompetencji współczesnych dyrektorów finansowych 2 SPIS TREŚCI Podsumowanie... 4 Redefinicja pojęcia kierownictwa finansowego. Co naprawdę wiemy?...

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Konsultant merytoryczny: dr Piotr Szymański Konsultant merytoryczny w zakresie modelu fińskiego: dr Jarosław Oczki

Konsultant merytoryczny: dr Piotr Szymański Konsultant merytoryczny w zakresie modelu fińskiego: dr Jarosław Oczki Konsultant merytoryczny: dr Piotr Szymański Konsultant merytoryczny w zakresie modelu fińskiego: dr Jarosław Oczki Autorzy projektu inlab innowacyjne laboratorium współpracy nauki i biznesu, pomysłodawcy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników

Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników KPMG W POLSCE Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe kpmg.pl 2 Section or Brochure name Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie menadżerskie 5 3. Reakcje

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Mirosława Klamut Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Mirosława Klamut Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Cele i narzędzia polityki regionalnej Unii Europejskiej prof. dr hab. Mirosława Klamut Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Mirosława Klamut Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Polityka Spójności Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Użyteczność usług firm audytorskich

Użyteczność usług firm audytorskich Accountants & business advisers Użyteczność usług firm audytorskich Wyniki badań ankietowych 2013 r. Accountants & business advisers Spis treści 1. Wstęp. 2. Charakterystyka grupy badawczej i obszary zagadnień

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY UE NOWE POLE DZIAŁANIA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY UE NOWE POLE DZIAŁANIA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Anna Blajer Małgorzata Zielenkiewicz Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Gdański JEDNOLITY RYNEK WEWNĘTRZNY UE NOWE POLE DZIAŁANIA POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Sektor małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Firlej Faculty of Economics and International Relations WPŁYW GLOBALIZACJI NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Z INDEKSU WIG - SPOŻYWCZY

Krzysztof Firlej Faculty of Economics and International Relations WPŁYW GLOBALIZACJI NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Z INDEKSU WIG - SPOŻYWCZY Krzysztof Firlej Faculty of Economics and International Relations WPŁYW GLOBALIZACJI NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Z INDEKSU WIG - SPOŻYWCZY Key words: globalizacja, przedsiębiorstwo, przemysł spożywczy

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Bolesław Rok PARTNERSTWO SPOŁECZNE JAKO STRATEGICZNY WYMIAR DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Przestrzeganie zasad partnerstwa społecznego staje się w ostatnich latach integralną częścią działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU

GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Szczecin 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI GOSPODAROWANIE, FINANSOWANIE I ZARZĄDZANIE W XXI WIEKU Redakcja naukowa Barbara Czerniachowicz Barbara Kryk

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki

Odpowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki Odpowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki 1 RECENZENT: dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK REDAKCJA NAUKOWA: Robert Geisler REDAKCJA E-BOOK: Michał Wanke SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? 15.1.2008 C 10/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? (2008/C 10/17) Dnia 16 lutego 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

1. Charakter i istota funkcji personalnej

1. Charakter i istota funkcji personalnej 1. Charakter i istota funkcji personalnej 1 3 1. Charakter i istota funkcji personalnej Postęp gospodarczy dostrzegalny był dawniej po upływie stuleci lub dekad. Obecnie wyznaczają go lata. Dokonuje się

Bardziej szczegółowo