Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje"

Transkrypt

1 Spis treści Przedmowa Część I Przedsiębiorczość i innowacje Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta Wstęp Przyczyny zmian w podejściu do innowacji Współczesne podejście do innowacji Ewolucja w podejściu do innowacji Tworzenie innowacji w łańcuchu wartości Strategia tworzenia nowego rynku Współczesne podejście do innowacji a międzynarodowe regulacje Podsumowanie Bibliografia Rozdział 2. Rafał Marcin Borkowski Innowacje w rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw - siły motoryczne i bariery Wstęp Innowacje w teorii a działania MSP Poziom innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw w świetle danych statystycznych Siły motoryczne i bariery działań innowacyjnych MSP - prezentacja wyników badań Podsumowanie Bibliografia Rozdział 3. Alicja Krzepicka, Jolanta Tarapata Uwarunkowania procesów innowacyjnych w organizacji Wstęp Innowacja a procesy innowacyjne Otoczenie rynkowe organizacji Czynniki wpływające na procesy innowacyjne w organizacji Strategie innowacji Podsumowanie Bibliografia Rozdział 4. Maria Kocot, Damian Kocot Outsourcing w aspekcie zmian organizacyjnych Wstęp Definicja outsourcingu Ewolucja outsourcingu Przesłanki zastosowania outsourcingu Korzyści z zastosowania outsourcingu Outsourcing na tle zmian organizacyjnych Podsumowanie Bibliografia Rozdział 5. Danuta Janczewska Rola kanałów dystrybucji w rozwoju przedsiębiorstwa z sektora MŚP Wstęp Dystrybucja w ujęciu marketingowym jako element konkurencyjności MŚP Logistyczny aspekt dystrybucji w przedsiębiorstwie MŚP Przepływ informacji w działaniach dystrybucyjnych przedsiębiorstw MŚP Dobór kanałów dystrybucji w sektorze MŚP... 97

2 Podsumowanie Bibliografia Rozdział 6. Piotr Barczak Budowa wartości dla klienta w kanałach dystrybucji Budowanie wartości dla klienta Stadia rozwoju czynników poznawczych w kanale dystrybucji Model emocjonalny klienta Fazy rozwoju współpracy w kanałach dystrybucji Powiązania wartości, emocji, lojalności, satysfakcji Elementy zwiększania wartości dla klienta Dążenie do wyższego etapu rozwoju Bibliografia Rozdział 7. Ewa Wierzbicka Współpraca MŚP z instytucjami pośrednictwa finansowego warunkiem efektywnego zarządzania strategicznego Wstęp Znaczenie zarządzania strategicznego dla MŚP MŚP w Polsce w warunkach kryzysu Banki jako ważny podmiot otoczenia MŚP Ubezpieczyciel jako pośrednik finansowy wspomagający proces zarządzania firmą Niewykorzystany potencjał factoringu Posumowanie Bibliografia Rozdział 8. Olimpia Grabiec Efekty finansowe działania grup kapitałowych w Polsce Wstęp Powiązania w grupach kapitałowych Powiązania majątkowo-finansowe w grupach kapitałowych Formy oddziaływania na podmioty zależne Analiza efektów finansowych grup kapitałowych polskiego sektora energetycznego Podsumowanie Bibliografia Rozdział 9. Paweł Nowak Pozycja innowacyjna UE na tle jej głównych rywali Wstęp Wskaźniki innowacyjności gospodarki Wyniki Unii Europejskiej w dziedzinie innowacji w porównaniu z głównymi konkurentami Pozycja innowacyjna krajów członkowskich UE Polska na tle innych krajów Podsumowanie Bibliografia Część II Społeczna odpowiedzialność biznesu Rozdział 10. Jan Klimek Społeczna odpowiedzialność biznesu w wymiarze lokalnym i międzynarodowym Wstęp Architektura wewnętrzna i zewnętrzna Narzędzia realizacji Wyzwaniem przemiany gospodarcze i polityczne Międzynarodowe otoczenie i jego przemiany Przyszłość Ziemi w naszych rękach

3 Podsumowanie Bibliografia Rozdział 11. Oksana Seroka-Stolka Świadomość ekologiczna w realizacji koncepcji Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wstęp Koncepcja ECSR Pojęcie świadomości ekologicznej i jej elementy składowe Wpływ interesariuszy zewnętrznych i świadomości ekologicznej na implementację praktyk środowiskowych Rola edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości ekologicznej w realizacji idei ECSR Poziom świadomości ekologicznej - wyniki badania własnego Przykłady proekologicznych zachowań przedsiębiorstw Podsumowanie Bibliografia Rozdział 12. Marek Bączkiewicz SOB: fanaberia czy biznesowa konieczność Nieporozumienia dotyczące zagadnień SOB Kontrowersje wokół SOB Ekonomiczny aspekt SOB Pojęcie SOB SOB w Sydkraft EC Słupsk Marketing wewnętrzny Marketing zewnętrzny Podsumowanie Bibliografia Rozdział 13. Jerzy Janczewski Recykling produktowy w procesie zarządzania przedsiębiorstwem usługowym Wstęp Sektor motoryzacyjny w Polsce Podstawy prawne recyklingu Sektor napraw samochodowych w Polsce Procesy recyklingu w sektorze napraw samochodowych w Polsce Perspektywy rozwoju procesów recyklingu w sektorze napraw samochodowych Podsumowanie Bibliografia Rozdział 14. Katarzyna Majchrzak Wyzwania etyczne współczesnych przedsiębiorstw Wstęp Globalizacja jako kontekst etyki biznesowej Programy etyczne Wartości jako fundament strategii Kodeksy postępowania jako element programu etycznego Program etyczny PKN ORLEN Podsumowanie Bibliografia Część III Przedsiębiorstwa i organizacje w środowisku lokalnym Rozdział 15. Katarzyna Kładź-Postolska Klastry jako forma kształtowania konkurencyjności regionu Wstęp Klastry - informacje podstawowe

4 2. Klastry a konkurencyjność regionu Polityka rozwoju klastrów w Polsce Klaster Dolina Lotnicza w województwie podkarpackim Podsumowanie Bibliografia Rozdział 16. Ewa Kowalska-Napora Wpływ infrastruktury logistycznej na rozwiązania zarządcze w klastrach przemysłowych Kooperacja - struktura - walka Trochę historii, czyli geneza rozwoju Kształtowanie wartości w sieci Kooperacja w sieci Interpretacja struktur klastrowych - studium przypadku Topologia przestrzeni, geometria pola, czyli to, co jest tłem Struktura klastrowa Infrastruktura transportu, morał dla Polski Podsumowanie Bibliografia Rozdział 17. Zbigniew Wierzbicki Wpływ zarządzania projektami na efektywność jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych Wstęp Negatywne uwarunkowania systemowe i makroekonomiczne Konsekwencje zmian regulacji w odniesieniu do budżetów JST Negatywne uwarunkowania działalności JST Przełom w zakresie nowych wyzwań projektowych JST Co wynika z dwóch podstawowych wyzwań dla sposobu podejścia w JST do zarządzania projektami? Determinanty i warunki przejścia na procesowe projektowe zarządzanie działalnością JST i przedsiębiorstw komunalnych Podsumowanie Bibliografia Rozdział 18. Jadwiga Bakonyi Technologie mobilne w funkcjonowaniu szkoły wyższej Wstęp Technologie mobilne Podstawowe rodzaje urządzeń mobilnych Mobilny pracownik Mobilny dostęp do Internetu Technologie mobilne w szkole wyższej Badanie mobilności i potrzeb informacyjnych studentów System mobilny dla uczelni Podsumowanie Bibliografia Rozdział 19. Magdalena Petelska Młodzi ludzie na rynku pracy województwa lubelskiego Konsekwencje i uwarunkowania problemów ludzi młodych na rynku pracy Statystyczny obraz bezrobocia ludzi młodych w Polsce oraz na lubelskim rynku pracy Formy i metody przeciwdziałania bezrobociu młodzieży Ograniczenia stosowanych programów Podsumowanie Bibliografia

5 Część IV Uwarunkowania zarządzania organizacjami Rozdział 20. Marcin Motnyk Istota decyzji i jej znaczenie w procesie zarządzania organizacjami Wstęp Racjonalność a intuicja w procesie decyzyjnym Kluczowa składowa decyzji - menedżer Podsumowanie Bibliografia Rozdział 21. Agnieszka Stolarska Zmiany w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych na przykładzie banków Wstęp Rynek usług finansowych i instytucje finansowe Istota, pojęcie i funkcje wizerunku Czynniki kształtujące wizerunek instytucji finansowych Zmiany w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych na przykładzie banków..403 Podsumowanie Bibliografia Rozdział 22. Monika Klimczok, Anna Tomczyk Rola menedżera w procesie zmiany kultury organizacyjnej na przykładzie banku X Wstęp Typologia kultur organizacji Rola menedżera w procesie zmiany kultury organizacyjnej Kadra menedżerska jako główny czynnik kształtujący kulturę organizacyjną w ujęciu badań Metodologia badań Wyniki badań Podsumowanie Bibliografia Rozdział 23. Cezary Marcinkiewicz, Patrycja Smul Rola pracowników w obsłudze klienta biura podróży Wstęp Rola personelu w marketingu turystycznym Proces obsługi klienta biura podróży Koncepcje działalności przedsiębiorstw turystycznych w kontekście obsługi klienta Pracownicy odpowiedzialni za cele marketingowe w turystyce Podsumowanie Bibliografia Rozdział 24. Bogusława Ziółkowska, Anna Matyl Oczekiwania wobec jakości usług świadczonych w sektorze publicznym - wyniki badań Wstęp Sektor publiczny jako obszar świadczenia usług publicznych Jakość usług administracji publicznej Wpływ elektroniki na jakość świadczenia usług publicznych Omówienie organizacji i wyników badań Podsumowanie Bibliografia Noty o Autorach