Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati Część I. Funkcjonowanie strefy euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp Dariusz Rosati... 11. Część I. Funkcjonowanie strefy euro"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp Dariusz Rosati Część I. Funkcjonowanie strefy euro Rozdział 1. dziesięć lat strefy euro: sukces czy niespełnione nadzieje? Dariusz Rosati Wstęp Najkrótsza historia integracji walutowej Cele i oczekiwania Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty na zmienne nominalne: ceny, kurs walutowy i stopy procentowe Ceny i inflacja Kursy walutowe Stopy procentowe Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty na zmienne realne: wzrost gospodarczy, zatrudnienie, wydajność pracy, synchronizacja cyklu koniunkturalnego Spadek nominalnych stóp procentowych a tempo wzrostu. gospodarczego Wpływ wspólnej waluty na zatrudnienie i wydajność pracy Wspólna waluta a synchronizacja cyklu koniunkturalnego Polityka makroekonomiczna w strefie euro Polityka pieniężna Polityka fiskalna Podsumowanie Rozdział 2. finanse publiczne w krajach strefy euro: skuteczność mechanizmów dyscyplinujących politykę budżetową Leokadia Oręziak Zdecentralizowany charakter polityki budżetowej w strefie euro Zasady i praktyka stosowania Paktu Stabilności i Wzrostu Stan finansów publicznych w strefie euro Wnioski ze stosowania Paktu Stabilności i Wzrostu Wyzwania dla finansów publicznych w związku z kryzysem w gospodarce światowej Uwagi końcowe

2 Rozdział 3. polityka konsolidacji budżetów państw UE w świetle wymogów Unii Gospodarczej i Walutowej Katarzyna Żukrowska Pojęcie konsolidacji budżetu Różne metody konsolidacji budżetów Zastosowanie polityki konsolidacji budżetu w praktyce Trwałość stosowanych polityk konsolidacji Wnioski Rozdział 4. powstawanie jednolitego rynku finansowego krajów UE w latach Grzegorz Nosiadek Wstęp Kraje UE a globalizacja finansowa Etapy i korzyści z globalizacji finansowej Efekty globalizacji finansowej Integracja finansowa krajów UE Pojęcie i formy (etapy) integracji finansowej Rynki aktywów finansowych krajów UE Rynki pieniężne i walutowe Rynki kapitałowe krajów UE Rynki usług finansowych krajów UE Rynek bankowy (instytucje kredytowe) Rynek ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Rynek usług kapitałowych (pośrednictwa w zakresie. papierów wartościowych) Rynek usług zarządzania aktywami finansowymi (fundusze. inwestycyjne i firmy inwestycyjne) Polityka integracyjna w dziedzinie usług finansowych Podstawy instytucjonalne utworzenia jednolitego rynku finansowego Plan Działań w dziedzinie Usług Finansowych (FSAP) Proces Lamfalussy ego Infrastruktura rynku finansowego krajów UE Perspektywy utworzenia w pełni jednolitego europejskiego rynku. finansowego Rozdział 5. Akcesja Słowenii do strefy euro Piotr Stolarczyk Wstęp Droga Słowenii do euro Aspekty polityczne Aspekty ekonomiczne. Kryteria konwergencji Gospodarka Słowenii w świetle teorii OCA

3 Teoria OCA. Podstawowe elementy Słowenia a OCA Otwartość gospodarki i powiązania handlowe Dywersyfikacja produkcji i eksportu Rynek pracy Podsumowanie Część II. Wejście Polski do strefy euro Rozdział 6. Podstawy skutecznej strategii integracji walutowej Cezary Wójcik i Kamil Kryński Wstęp Atrybuty skutecznej strategii integracji walutowej Polityka gospodarcza a wpływ euro na wzrost: ujęcie teoretyczne Implikacje dla Polski Zakończenie Rozdział 7. Strategia wejścia Polski do strefy euro: kluczowe decyzje i ocena ryzyka Stanisław Gomułka Wprowadzenie Zmiana Konstytucji RP i ryzyko polityczne Wybór daty wejścia do ERM Wybór kursu referencyjnego (parytetu centralnego) przy wejściu. do ERM Wpływ kryzysu na tempo wzrostu gospodarczego a spełnienie kryterium fiskalnego i kryterium inflacyjnego Uwagi końcowe Rozdział 8. Warunki uczestnictwa Polski w strefie euro Jerzy Osiatyński Uwagi wstępne Termin akcesji a faza cyklu koniunkturalnego Termin akcesji a nierozwiązane dotąd problemy strukturalne Sztywność wydatków publicznych Jak finansować dokończenie restrukturyzacji? Inflacja strukturalna i rygory wspólnego obszaru walutowego Wnioski Rozdział 9. polska w strefie euro: Jak zapewnić długookresową konkurencyjność gospodarki? Andrzej Sławiński Wprowadzenie

4 9.2. Przyczyny różnicowania się konkurencyjności gospodarek wewnątrz. strefy euro Czynniki ryzyka wystąpienia niestabilnego boomu kredytowego Pożądane kierunki zmian instytucjonalnych Rozdział 10. akcesja Polski do strefy euro w świetle potencjalnych zmian na światowym rynku walutowym Marian Guzek Wstęp Pozycja dolara i euro w gospodarce światowej Zmiany światowego systemu walutowego i ich wpływ na akcesję Polski. do strefy euro Kwestia przygotowania Polski do wprowadzenia euro w warunkach. światowego kryzysu finansowego Rozdział 11. doświadczenia Słowacji na drodze do strefy euro. Wnioski dla Polski Jakub Borowski Wstęp Zmienność kursu walutowego w systemie ERM Skuteczność interwencji walutowych w ERM Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich Spełnienie kryterium inflacyjnego Spełnienie kryterium fiskalnego Wnioski Rozdział 12. Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych Rafał Jarosz Wstęp Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego Unia monetarna jako jeden z determinantów napływu bezpośrednich. inwestycji zagranicznych Podsumowanie Rozdział 13. Wejście Polski do strefy euro. Perspektywa politologa Józef Fiszer Wstęp Integracja europejska a suwerenność państw członkowskich Polska strategia europejska Integracja jako czynnik stabilności i rozwoju Wprowadzenie euro aspekty polityczne Uwagi końcowe

5 Rozdział 14. konstytucja RP a wejście Polski do strefy euro Artur Nowak-Far Aktualny status Polski w kontekście członkostwa w Unii Gospodarczej. i Walutowej w UE Uchylenie derogacji Wyzwania pełnego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej. a Konstytucja RP Traktatowy obowiązek dążenia do uchylenia derogacji art Przepisy Konstytucji RP wymagające zmian Scenariusz zmiany Konstytucji Kwestia referendum w sprawie przyjęcia euro Wnioski

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO

BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI BILANS KORZYŚCI I KOSZTÓW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY EURO Arkadiusz Skowron O P O L E 2 0 0 7 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. Zagrożenia i koszty

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Joanna Beksiak nr albumu: 9355008 Proces dochodzenia do wspólnej waluty przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

KRYZYS FINANSOWY STREFY EURO

KRYZYS FINANSOWY STREFY EURO OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 4 (64) 2013 Jakub KRACIUK 1 KRYZYS FINANSOWY STREFY EURO Streszczenie Kryzys finansowy strefy euro ujawnił niedoskonałości unii gospodarczo-walutowej, budowanej w Europie.

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński

Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Tomasz Kaczor Konrad Soszyński Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji Raport opracowano w: PREVISION

Bardziej szczegółowo

Uroczyście zakończono studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

Uroczyście zakończono studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro czasopismo studiów podyplomowych «Mechanizmy funkcjonowania strefy euro» Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego zrealizowany przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego NR 2

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor

Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Makroekonomia Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor Popularny w USA i Europie Zachodniej podręcznik przeznaczony do studiowania makroekonomii na pierwszych latach studiów. Obejmuje takie zagadnienia, jak rachunek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Monitor Polski Nr 72 4017 Poz. 915 915 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych

Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych Grzegorz Nosiadek Instytut CMiędzynarodowych Stosunków (gospodarczych POLSKA A EURO W PERSPEKTYWIE CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Wstęp U progu transformacji polskiej gospodarki na początku lat 90. pojawił

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego

Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego Autorzy: Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski (red.) Główną myślą książki jest przedstawienie tradycyjnych, jak i nowych kierunków rozwoju handlu

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych Warszawa, dn. 29 grudnia 2008 roku Mgr Rafał Jarosz Wpływ akcesji Polski do strefy euro na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych 1. Geneza wspólnej waluty w ramach funkcjonowania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 14 Unia monetarna: teoria optymalnych obszarów walutowych

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 14 Unia monetarna: teoria optymalnych obszarów walutowych Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 14 Unia monetarna: teoria optymalnych obszarów walutowych Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/36 Plan wykładu: Teoria optymalnych obszarów walutowych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Strefa euro konwergencja nominalna vs realna

Strefa euro konwergencja nominalna vs realna Strefa euro konwergencja nominalna vs realna Głównym celem pracy jest dowiedzenie, że w strefie euro nie nastąpiła wystarczająca konwergencja nominalna, rozumiana jako spełnienie kryteriów określonych

Bardziej szczegółowo