PROGRAM PROFILAKTYKI VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. J. SŁOWACKIEGO W WARSZAWIE POZIOM ZADANIA METODY WYKONAWCY TERMINY EWALUACJA (proponowane metody) KLASA I Integracja zespołów klasowych. Integracja ze środowiskiem m. Zajęcia integracyjne. Wyjazdy integracyjne, obozy naukowe. Uroczystości klasowe. Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły i regulaminami. Ustalenie kontraktów klasowych. Zapoznanie uczniów z pracownikami i agendami szkoły. Ślubowanie klas pierwszych, wręczenie koszulek licealisty., nauczyciele. Internatu. Dyrekcja liceum. zajęciach, obserwacja Rozmowy indywidualne z uczniami, monitoring przestrzegania prawa szkolnego Rozpoznanie potencjału Rozpoznanie uczniów, sytuacji osobistej. Analiza świadectw i dyplomów uczniów klas I-ych. rozmowy z uczniami. rozmowy z uczniami. rozmowy z rodzicami. j.w. Cały I semestr Cały I semestr i na Wypełnienie bazy danych o uzdolnieniach uczniów, Księga osiągnięć uczniów Lista uczniów objętych pomocą materialną. interpersonalnych. Warsztaty komunikacji interpersonalnej. Zajęcia nt. asertywności. Zajęcia z metod rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W II semestrze lub wg Ankieta oceniająca zajęcia. zespołów klasowych. Warsztaty- spotkania z konfliktem rozwiązywania Realizator zewnętrzny Listopad/ styczeń Ankieta/obser wacja 1

2 konfliktów wiązanie współpracy z rodzicami. Zorganizowanie zebrań z rodzicami. Włączanie rodziców w realizację godzin wychowawczych i wycieczek. Bieżący kontakt z rodzicami. internatu., na Dokumentacja pracy wychowawczej zapisy w Dzienniku elektron. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień Kierowanie uczniów na zajęcia dodatkowe. Organizacja kół naukowych, zainteresowań. Zachęcanie do działalności w samorządzie m. Wicedyrektor szkoły. Opiekun samorządu, klas, na wg przez cały rok Listy uczestników zajęć i kół. Dokumentacja działań Samorządu. Promowanie zdrowego stylu życia. Udział w imprezach sportowych. Zajęcia z dietetykiem nt. zdrowego żywienia. Wspólne wyjazdy i wycieczki. Przygotowanie oferty dodatkowych zajęć sportowych. uczyciele wf. Opiekunowie wolontariatu, nauczyciele wf. zajęciach, wyjazdach. Karty wyjazdów i wycieczek. Pobudzanie aktywności na rzecz innych. Zachęcanie uczniów do działalności w wolontariacie. Realizacja wspólnych projektów z pozarządowymi. Wspieranie działań Samorządu uczniowskiego. klas i Internatu, opiekunowie wolontariatu, Księga osiągnięć. współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym. Zwiększanie świadomości zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych. Warsztaty i programy profilaktyczne m.in. warsztaty dot. dopalaczy, zajęcia w ramach godzin wychowawczych. Spotkania dla rodziców. Realizacja zajęć WdŻwR. Dzień Bezpiecznego m.in. przedstawicie Polskiego Towarzystwa Przeciwdziałan ia rkomanii, nauczyciel WdŻwR, nauczyciel Między październikiem a majem Ankiety ewaluacyjne po zajęciach. 2

3 komputera. informatyki., psycholog. Stworzenie Szkolnego Centrum Mediacji Szkolenie dla grupy nauczycieli, uczniów z mediacji Realizator zewnętrzny Listopad/ styczeń szkolenie styczeń/ marzec utworzeni e Superwizja mediatorów. środowiska uczniowskiego KLASA II Preorientacja zawodowa ukierunkowana na wybór ścieżki dalszego kształcenia. konsultacje dla uczniów, możliwość przeprowadzenia testów predyspozycji zawodowych. Organizacja Dnia Preorientacji Zawodowej. Warsztaty i zajęcia z doradcą zawodowym. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Doradca zawodowy,, rodzice, nauczyciel PP, zewnętrzni. Listopad cały rok Ankiety dot. Dniu Preorientacji. technik uczenia się i planowania, organizacji czasu. Warsztaty, zajęcia nt. technik uczenia się i pamięci oraz organizacji czasu. porady w w/w zakresie. Doradca zawodowy,. Wg w ciągu roku szkolnego Monitoring osiągnięć ch Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień Kierowanie uczniów na zajęcia dodatkowe. Organizacja kół naukowych, zainteresowań. Zachęcanie do działalności w samorządzie m., wicedyrektor, nauczyciele przedmiotów., kontynua cja w roku m Monitoring osiągnięć Ocena zajęć. Kształtowanie postaw tolerancji. Realizacja programu WOS-u. Sesje poświęcone innym kulturom. Dzień z Charakterami. Godziny wychowawcze. Działalność wolontariatu. uczyciele WOS, historii, WOK,, opiekunowie wolontariatu, wicedyrektor. Ankiety po zajęciach, sesjach. postaw 3

4 Wzmacnianie aktywności na rzecz innych. Wspieranie działalności Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego. Realizacja wspólnych projektów z pozarządowymi., dyrekcja szkoły, postaw współpracy szkoły z ze środowiska lokalnego. Promowanie zdrowego stylu życia. Kształtowanie radzenia sobie ze stresem. Zajęcia poświęcone zaburzeniom odżywiania, chorobom cywilizacyjnym. Wycieczki, wyjazdy. Przygotowanie oferty dodatkowych zajęć sportowych. Zajęcia, warsztaty radzenia sobie ze stresem, organizacji i planowania pracy. nauczyciele biologii, przyrody i wf,, doradca zawodowy. II semestr W I semestrze Ankieta oceniająca zajęcia. Karty wycieczek. Oferta zajęć sportowych i listy uczestników. Analiza opinii Pomoc wychowawcza dla rodziców. Konsultacje indywidulane, dla chętnych wykłady, zajęcia dotyczące problemów okresu dorastania., zewnętrzni. wg Ankiety dla rodziców. współpracy z rodzicami. Stworzenie Szkolnego Centrum Mediacji Szkolenie dla grupy nauczycieli, uczniów z mediacji Realizator zewnętrzny. Listopad/ styczeń szkolenie styczeń/ marzec utworzeni e Superwizja mediatorów. środowiska uczniowskiego. Zwiększanie świadomości zagrożeń wynikających z zachowań ryzykownych. Warsztaty i programy profilaktyczne m.in. warsztaty dot. dopalaczy, zajęcia w ramach godzin wychowawczych. Spotkania dla rodziców. m.in. przedstawicie Polskiego Towarzystwa Przeciwdziałan ia rkomanii Między październikiem a majem Ankiety ewaluacyjne po zajęciach. 4

5 KLASA III Promowanie postaw prospołecznych planowania pracy Kontynuacja wspierania działalności Wolontariatu Współpraca z instytucjami zewnętrznymi Dzień Ratownictwa Medycznego Wskazówki i konsultacje dla klas i indywidualnych Zapoznanie z harmonogramem i procedurami egzaminów maturalnych. Systematyczne przygotowania do matury na zajęciach fakultatywnych. dyrekcja Pedagog, dyrektor i wicedyrektor szkoły, Od września do kwietnia postaw współpracy szkoły z ze środowiska lokalnego. Dokumentacja egzaminów maturalnych. Wpisy w dzienniku elektron. Zapoznanie uczniów z procesem rekrutacji na uczelnie wyższe. Pogłębienie przez uczniów wiedzy o szkołach wyższych i zawodach. Szkolenia z zasad rekrutacji. Przygotowanie przez uczniów godzin wychowawczych z zakresu zawodoznawstwa. Udział chętnych uczniów w Dniu preorientacji zawodowej. Udział uczniów w Targach Szkół Wyższych., wicedyrektor szkoły, doradca zawodowy doradca zawodowy (jako osoby monitorujące) 2X w roku m (listopad, luty) Listopad, marzec Analiza dokumentacji pracy wychowawczej wpisy w dzienniku elektron. Badanie opinii zajęciach Analiza dokumentacji pracy wychowawczej autoprezentacji. Zajęcia praktyczne na j. polskim, PP Warsztaty autoprezentacji. uczyciele j. polskiego, PP Doradca zawodowy, zewnętrzni W I semestrze zajęciach. radzenia sobie ze stresem Zajęcia, warsztaty radzenia sobie ze stresem, organizacji i, Początek II semestru Ankieta oceniająca zajęcia. 5

6 planowania pracy. doradca Opracowano dnia: r 6

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku. na rok szkolny 2015/2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016 Cel główny: Tworzenie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów, rodziców/prawnych

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI PRORAM WYCHOWAWCZY Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 240 IMNAZJUM Nr 100 w WARSZAWIE 1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 2. Uczenie postaw proekologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GÓRZE PUŁAWSKIEJ NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Przyjęty do realizacji na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Wychowawczy 246 Wizja szkoły: Przygotowanie każdego ucznia do życia zawodowego i społecznego oraz odpowiedzialnego korzystania z wolności. Misja szkoły: 247 1. zapewnienie zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno- Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie ul. Krasnołęcka 3 2012-2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkół Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Jarocinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 Spis treści: 1. Podstawy prawne tworzenia szkolnego programu profilaktyki. 2. Założenia programu. 3. Cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13 MISJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Chruślinie na rok szk. 2015/2016 Zatwierdzono do realizacji dnia 15 września 2015 r. Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada Rodziców 1. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: program ma być spójny z programem wychowawczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo