PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata )

2 Problem: Palenie papierosów przez młodzież Cel: Zapobieganie paleniu papierosów wśród młodzieży Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Wdrożenie programu antynikotynowego Szkoła wolna od dymu tytoniowego. Uświadomienie zagrożeń wynikających z palenia papierosów (prawnych, zdrowotnych i społecznych) Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach presji rówieśniczej oraz postawy asertywnej Promowanie zdrowego stylu życia - opracowanie programu antynikotynowego - wdrożenie procedury postępowania szkoły w sprawie palenia papierosów przez uczniów - lekcje przedmiotowe: biologia, chemii - spotkania indywidualne z palącymi uczniami - zajęcia pozalekcyjne - indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem - realizacja programu antynikotynowego Znajdź właściwe rozwiązanie - wycieczki, rajdy, zajęcia sportowe - Dzień Sportu Szkolnego, Dzień Profilaktyki Dzień Życzliwości, Dzień Szalonego Ogórka, Program Trzymaj Formę itp. - imprezy ujęte w kalendarzu imprez szkolnych - lekcje biologii, wychowania fizycznego - udział uczniów w konkursach organizowanych przez PCK, Sanepid itp. kl. I a,b,c - zespół ds. wychowania i profilaktyki - zespół ds. sportu i bezpieczeństwa Termin realizacji w miarę potrzeb, I półrocze Klasa Ewaluacja / dokumentowanie I - III - program/procedura - teczka wychowawcy - plakaty, ulotki, filmy edukacyjne - ankiety wewnątrzklasowe psychologa, pedagoga - kontrakty z uczniami I III - ulotki i filmy edukacyjne - zajęcia pozalekcyjne Ia, Ib, Ic pedagoga, psychologa - program - wyniki konkursu I - III - materiały edukacyjne (ulotki, scenariusze, zdjęcia itp.) - audycje, filmy edukacyjne 2

3 Problem: Agresja i przemoc Cel: Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocowych na terenie szkoły Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Uświadamianie konsekwencji stosowania agresji i przemocy. Rozmowy ze sprawcami przemocy i agresji. Wsparcie dla ofiar i sprawców przemocy Edukacja społecznoprawna. Kontynuowanie założeń programu rządowego Bezpieczna i Przyjazna Szkoła poprzez realizację różnorodnych programów profilaktycznych. Edukacja uczniów finansowana z projektu: Stowarzyszenie Inicjatywa Polesie przechodzi do działań. Integracja zespołu klasowego i całej szkoły poprzez udział w imprezach klasowych i ogólnoszkolnych. Rozwijanie umiejętności nawiązywania konstruktywnych kontaktów Rozwijanie świadomości własnych emocji i uczuć - procedura dot. postępowania w sytuacji przemocy i agresji - spektakle profilaktyczne - komunikaty nt. bezpieczeństwa - apele porządkowe - programy i kampanie profilaktyczne - kontynuacja idei mediacji rówieśniczych - kontynuacja założeń programu Profilaktyka a Ty PaT - współpraca z policją, sądem, prokuraturą, strażą miejską i graniczną - - spotkania z psychologiem i pedagogiem - lekcje przedmiotowe - zajęcia pozalekcyjne - Piknik Integracyjny Dzień Gimnazjalisty - indywidualny /grupowy trening umiejętności interpersonalnych na terenie szkoły - dyrekcja szkoły Termin realizacji w miarę potrzeb wrzesień 2014 Klasa Ewaluacja / dokumentowanie I III - protokół z rozpoznania aktu agresji czy przemocy, - teczka wychowawcy, - materiały edukacyjne: ulotki, scenariusze lekcji, filmy itp. - komunikaty, - program mediacji rówieśniczych, - dokumentacja mediacyjna - program PaT - harmonogram y zajęć edukacyjnych I III pedagoga, psychologa - scenariusze imprez i godzin wychowawczych - ankiety wewnątrzklasowe - programy 3

4 Problem: Picie alkoholu przez młodzież. Sięganie młodzieży po narkotyki i dopalacze Uzależnienie od Internetu i nadużywanie komputera Cel: Zapobieganie i opóźnianie inicjacji alkoholowej Zapobieganie sięganiu przez młodzież po środki odurzające Zapobieganie uzależnieniu od Internetu i nadużywania komputera Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Poznanie konsekwencji społeczno- prawnych i zdrowotnych sięgania przez nieletnich po alkohol, narkotyki i dopalacze. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji presji rówieśniczej. Ukazanie powstawania mechanizmu uzależnienia od alkoholu, narkotyków i Internetu. Opieka nad uczniami zagrożonymi kontaktem ze środkami odurzającymi. Współpraca z poradnią psychologicznopedagogiczną i innymi instytucjami w zakresie uzależnienia od środków odurzających i Internetu - procedura postępowania szkoły w sprawie używania substancji uzależniajacych - spotkania z psychologiem i pedagogiem - program Profilaktyczna Jesień w Gimnazjum Jedynka (ze środków MKPiRPA) - kontynuacja założeń programu Profilaktyka a Ty PaT, - program Szkoła Bezpiecznego Internetu - elementy programu Trzeci Elementarz - program profilaktyczny Domówka - spotkania z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej - procedura postępowania szkoły w sprawie używania substancji uzależniających - spotkania interwencyjne - poradnictwo i kierowanie do placówek specjalistycznych - rozmowy wspierająco-motywujące z pedagogiem, psychologiem - dyrekcja Termin Ewaluacja / Klasa realizacji dokumentowanie I III pedagoga, psychologa - programy - sprawozdania - materiały edukacyjne - spektakle w miarę potrzeb I III pedagoga, psychologa, - teczka wychowawcy 4

5 Ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego - zajęcia pozalekcyjne - program Profilaktyczna Jesień - Dzień Życzliwości - Dzień Sportu - kalendarz wydarzeń szkolnych - Dzień Gimnazjalisty - zespół ds. wychowania i profilaktyki - zespół ds. sportu i bezpieczeństwa I - III - plany pracy wychowawczej klas - programy - zdjęcia, prezentacje z imprez 5

6 Problem: Wagary Cel: Zapobieganie absencji uczniów Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Uświadamianie młodzieży konsekwencji dydaktycznych, wychowawczych i prawnych, wynikających z nie realizowania obowiązku szkolnego. - postepowanie zgodne z procedurą kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego, Statut Szkoły - rozmowy indywidualne z uczniami - kontrakty - spotkania z funkcjonariuszami straży miejskiej i policji - dyrekcja Termin realizacji Klasa Ewaluacja / dokumentowanie I III - procedura psychologa, pedagoga - dokumentacja szkolna - plany pracy wychowawczej klas - kontrakty Pomoc uczniom mającym trudności w nauce - przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych - pomoc psychologiczno-pedagogiczna - realizowanie zaleceń opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz objęcie pomocą, również uczniów nieposiadających opinii, orzeczeń - rozmowy motywująco-wspierające do poprawy stanu dydaktycznowychowawczego uczniów - pomoc koleżeńska - zajęcia świetlicowe - dyrekcja I - III - oferta zajęć pozalekcyjnych - plan pracy i zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych psychologa, pedagoga - dokumentacja dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 6

7 Problem: Zapobieganie zagrożeniom życia rodzinnego Cel: Wychowanie do życia Zadania do realizacji Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Klasa Ewaluacja / dokumentowanie Kształtowanie postawy - lekcje WOS - nauczyciel WOS, wg programu nauczania I III krytycznej wobec reklamy, manipulacji i - lekcje, religii - plany pracy wychowawczej klas uproszczonej wizji świata. Rola autorytetów w życiu człowieka i ich wpływ na planowanie rodziny - lekcje religii Presja seksualna rozróżnianie sytuacji i oczekiwań Ukazanie zagrożeń zdrowotnych będących konsekwencją wczesnego rozpoczynania współżycia seksualnego choroby przenoszone drogą płciową. - lekcje - spotkania z psychologiem, pedagogiem - lekcje - lekcje biologii - spotkanie z pedagogiem, psychologiem (w razie potrzeby) - nauczyciel - nauczyciel - nauczyciel biologii wg programu nauczania wg potrzeb I - III pedagoga, psychologa wg programu nauczania II - III pedagoga, psychologa Zapoznanie uczniów z zagrożeniami, które niesie pornografia. - lekcje i WOS - spotkanie z pedagogiem, psychologiem (w razie potrzeby) - nauczyciel i WOS wg programu nauczania wg potrzeb II III pedagoga, psychologa 7

8 Dostarczenie wiedzy dotyczącej HIV / AIDS. - lekcje - lekcje biologii - nauczyciel i biologii wg programu nauczania II - III - ulotki, konkursy, plakaty Przewodniczący zespołu ds. wychowania i profilaktyki 8

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny

Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole. Program profilaktyczny Publiczne Gimnazjum im. majora Armii Krajowej Mariana Bąka w Sydole Program profilaktyczny Spis treści WSTĘP... 3 I. Podstawa prawna... 4 II. Diagnoza problemów... 5 III. Profilaktyka w szkole... 14 IV.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Celestynowie Opracowała: Pedagog szkolny Teresa Sitek-Zdziarska 1 Analiza sytuacji wychowawczej szkoły wskazuje na realne problemy i zagrożenia:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO:

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: ZAKRES PROFILAKTYKI: Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GÓRZE PUŁAWSKIEJ NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Przyjęty do realizacji na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2002/2003 z dnia 27.11.2002r. Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2006/2007

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Program Profilaktyki. Warszawa 7 września 2010r.

Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Program Profilaktyki. Warszawa 7 września 2010r. Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Program Profilaktyki Warszawa 7 września 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Chruślinie. na rok szk. 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Chruślinie na rok szk. 2015/2016 Zatwierdzono do realizacji dnia 15 września 2015 r. Rada pedagogiczna Dyrektor szkoły Rada Rodziców 1. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Rok szkolny 2012/ 2013 Spis treści 1. Podstawy prawne programu str. 3 2. Charakterystyka i cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo