Wycena metodą porównawczą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena metodą porównawczą"

Transkrypt

1 Wycena metodą porównawczą Patrycja Bracisiewicz

2 Na początek trochę teorii.. Wycena metodą porównawczą jak sama nazwa wskazuje polega na porównaniu odpowiednich wskaźników rynku kapitałowego wybranej przez nas spółki, którą chcemy wycenid z porównywalnymi spółkami danej branży. Jest to najprostsza z metod wyceny, może byd stosowana do określania wartości praktycznie każdej spółki. Celem jest ustalenie czy akcje danej spółki notowane są z dyskontem czy z premią, która oznacza że akcje są relatywnie drogie. Porządek czynności przy wycenie metodą porównao: -wyselekcjonowanie spółek, -wybór wskaźników oraz okresów z których pochodzą dane finansowe, -ustalenie wag dla poszczególnych wskaźników, -określenie premii lub dyskonta wybranej spółki względem wybranej grupy spółek, -wycena akcji. Aby odpowiednio wybrad spółki do grupy porównawczej należy zwrócid uwagę, aby reprezentowały one jednakową branżę oraz charakteryzowały się podobną skalą działalności(tj. podobny poziom przychodów, kosztów, aktywów).wartości poszczególnych wskaźników nie mogą mied wartości ujemnych. Liczba spółek do porównania powinna wynosid co najmniej 3, lecz im większa grupa tym spółki są mniej podobne do wycenianej. Wskaźniki używane przy wycenie metodą porównawczą: P/E- cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję; EV/EBITDA- EV- wartośd przedsiębiorstwa= kapitalizacja rynkowa +dług odsetkowy gotówka; EBITDA- zysk przed odliczeniem odsetek od podatku, zaciągniętych kredytów i amortyzacji = zysk operacyjny +amortyzacja; P/BV wartośd kapitału własnego przypadająca na jedną akcje; EV/sales wartośd przedsiębiorstwa/ przychody ze sprzedaży; EV/EBIT wartośd przedsiębiorstwa/ zysk operacyjny; P/CF cena akcji/ przepływ pieniężny przypadający na jedną akcję. *Należy pamiętad aby licznik zawierał dane na moment bieżący. Liczba wskaźników wykorzystywanych w tej metodzie to minimum 2.Na rynku nie ma wzorcowego modelu wskaźników branych pod uwagę. Najczęściej stosowane to P/E oraz EV/EBITDA.

3 Największą zaletą wyceny metodą porównawczą jest jej prostota oraz uniwersalnośd. Nie wymaga skomplikowanych obliczeo i skomplikowanych prognoz danych finansowych. Wadą jest możliwośd dokonania znacznych niedoszacowao lub przeszacowao wynikających z oparcia wyceny na wskaźnikach spółek notowanych na rynku publicznym. Taka sytuacja może wynikad z wahao przypadkowych tych wskaźników nierzadko nie mającą nic wspólnego z sytuacją ekonomiczną notowanych przedsiębiorstw, ale na przykład z koniunkturą giełdową lub też okresową "modą" na niektóre branże. Trudnośd nierzadko sprawia dobór odpowiednich spółek do porównania. Czas na praktyczne zastosowanie wyceny porównawczej. Spółka, która została wybrana do wyceny to DomDevelopment SA. DomDevelopment S.A- od 1996 roku funkcjonuje na rynku deweloperskim. Od października 2006 roku akcje Dom Development S.A. są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Głównym obszarem inwestycji spółki jest stołeczny rynek nieruchomości praktycznie we wszystkich jego segmentach. Oferta spółki zawiera propozycje dla klientów poszukujących mieszkao o najwyższym standardzie i atrakcyjnej lokalizacji oraz dla klientów pragnących nabyd mieszkanie wysokiej klasy za rozsądną cenę. Ważną częśd oferty stanowią osiedla mieszkaniowe łączące wysoką jakośd, atrakcyjnośd lokalizacji oraz niską cenę. Liczba akcji wynosi , kurs =33,5. '000PLN Przychód EBIT Zysk netto Amortyzacja Kapitał własny Dług Gotówka Charakterystyka spółek wybranych do porównania: Echo Investment S.A. powstała w 1992 roku. Dwa lata później przekształciła się w spółkę o charakterze publicznym. Obecnie jest jedną z największych polskich firm deweloperskich. Na GPW spółka zadebiutowała w roku Działalnośd deweloperską rozpoczęła od inwestycji mieszkaniowych poszerzając ją w następnych latach o kolejne segmenty rynku (hotele, biurowce, centra handlowo-rozrywkowe).swoje inwestycje realizuje w największych miastach Polski: Krakowie, Kielcach, Poznaniu oraz Warszawie. Echo Investment zamierza realizowad inwestycje pozwalające systematycznie rozwijad działalnośd spółki oraz

4 umacniad swoją pozycję w branży. Kurs akcji na zamknięcie wyniósł 3,01 zł, liczba wyemitowanych akcji równa się 420 mln. Polnord S.A Firma rozpoczęła działalnośd w roku 1977 i jest jedną z najstarszych działających w branży deweloperskiej. Spółka zajmuje się także sprzedażą gruntów oraz budownictwem przemysłowym. Na GPW notowana jest od 1999 roku i należy do mwig40. Polnord posiada największy wśród deweloperów bank gruntów pozwalający obecnie zrealizowad ok. 1.0 mln m2 powierzchni mieszkalnej i użytkowej. Głównym obszarem działalnośd jest i będzie terytorium kraju, jednak spółka nawiązuje współprace z inwestorami zagranicznymi. Misją spółki jest budowa firmy o silnych podstawach i międzynarodowym zasięgu i odpornej na wahania koniunktury. Liczba akcji wynosi tys., cena 30,00 zł. J.W.Construction S.A. Spółka jest liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalnośd deweloperską od 1994 roku, lecz zasięg działalności obejmuje główne miasta w kraju ( Łódź, Gdynia, Katowice, itp.).zajmuje się także działalnością budowlaną jako generalny wykonawca większości inwestycji. J.W. Construction jest właścicielem i operatorem sieci Hoteli 500, na którą składa się 5 hoteli: w Zegrzu, Strykowie, Tarnowie Podgórnym, Cieszynie oraz Św. Lipce. 4 czerwca 2007r. firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta spółki obejmuje mieszkania popularne oraz mieszkania o podwyższonym standardzie, a także apartamenty. 4 czerwca 2007r. firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualna cena akcji JWC wynosi 11,51, ilośd akcji to 54,7 mln. GANT Development S.A. Holding spółek prowadzących działalnośd deweloperska od 1998 oraz finansowa (wymiana i skup walut)od roku Aktywnośd deweloperska koncentruje się wyłącznie na budowie lokali mieszkalnych i usługowych, a także sprzedaży i zarządzaniu wybudowanymi nieruchomościami. Celem jest zostad liderem na wrocławskim rynku deweloperskim i pomnażad zyski inwestorów giełdowych. Liczba akcji w obrocie to 15,329 tys., kurs akcji 24,20 zł. Wskaźniki wybrane do wyceny metodą porównawczą: P/EPS oraz EV/EBITDA. P/EPS

5 2008 Cena Akcji Zysk Na Akcje P/EPS Echo Investment 3,01 0,1 30,1 Polnord SA 30 2,17 13,81 JWConstruction 11,51 1,87 6,16 GantDevelopment 24,2 6,13 3,95 Średnia 13, (prognoza) Cena Akcji Zysk Na Akcje P/Eps Echo Investment 3,01 0,42 7,17 Polnord SA 30 4,23 7,09 JWConstruction 11,51 2,7 4,26 GantDevelopment 24,2 8,45 2,86 Średnia 5, (prognoza) Cena Akcji Zysk Na Akcję P/EPS Echo Investment 3,01 0,31 9,71 Polnord SA 30 4,77 6,29 JWConstruction 11,51 2,2 5,23 GantDevelopment 24,2 10,13 2,39 Średnia 5,90 DomDevelopment Cena Akcji Zysk Na AkcjęE P/EPS ,5 5,79 5, E 33,5 3,6 9, E 33,5 3,6 9,31 Teraz należy porównad średnie wskaźników z poszczególnych lat z wskaźnikami wybranej spółki.

6 P/EPS(średnia) E 2010E Spółki 13,50 5,35 5,9 DomDevelopment 5,79 9,31 9,31 Dyskonto/Premia -0,57 0,74 0,58 EV/EBITDA 2008 EV EBITDA EV/EBITDA Echo Investment ,97 Polnord SA ,00 23,06 JWConstruction ,51 GantDevelopment ,43 Średnia 13, E EV EBITDA EV/EBITDA Echo Investment ,56 Polnord SA ,82 JWConstruction ,37 GantDevelopment ,83 Średnia 12, E EV EBITDA EV/EBITDA Echo Investment ,74 Polnord SA ,72 JWConstruction ,31 GantDevelopment ,89 Średnia 11,66

7 DomDevelopment EV EBITDA EV/EBITDA , E , E ,88 Porównanie wskaźnika EV/EBITDA poszczególnych spółek z wskaźnikami DomDevelopment E 2010E Spółki 13,24 12,65 11,66 DomDev 4,5 3,89 3,88 Premia/Dyskonto -0,66-0,69-0,67 Dane na podstawie prognoz wykonanych przez instytucje: IDM SA, DM BGŻ, KBC Securities. Wycena cząstkowa akcji DomDevelopment

8 P/E EV/EBITDA Premia/Dyskonto ,57-0, E 0,74-0, E 0,58-0,67 Cena akcji 33,5 Wycena cząstkowa 78,1 98,56 19,25 108,9 21,22 100,67 Wycena 2008(waga20%) 88, (waga50%) 64, (waga30%) 60,95 Wycena Końcowa 67,99 Ideą metody porównawczej jest założenie, iż aktywa podobnych spółek mają podobną wartośd. Wycena poprzez porównywalnośd, co w przypadku większości rynków dobrze spełnia swoją rolę, lecz od każdej reguły są odstępstwa. Dlatego też wycena metodą porównawczą powinna spełniad rolę uzupełniającą w stosunku do metody DCF(dochodowej) może też spełniad funkcję informacyjną oraz argumentacyjną w trakcie negocjacji.

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A.

Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Poznaj spółkę: J.W. Construction Holding S.A. Pierwsza połowa 2014 roku, a sytuacja w branży. Analiza Spółki J.W. Construction Holding S.A. przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu analitycznego

Aktualizacja raportu analitycznego EQUITY RESEARCH PARTNER Vantage Development Deweloperzy Cena docelowa: PLN 3.61 Aktualizacja raportu analitycznego Oczekujemy wzrostu przychodów w 2015-17P, odpowiednio o 34%, 50% oraz 29%. Podwyższamy

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

GK Immobile. Sukces deweloperski oparty o przemysł. Raport inicjujący. Cena docelowa: PLN 2.7 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER

GK Immobile. Sukces deweloperski oparty o przemysł. Raport inicjujący. Cena docelowa: PLN 2.7 (+32%) EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER GK Immobile Przemysł, Hotele, Deweloperzy Polska Cena docelowa: PLN 2.7 (+32%) Raport inicjujący Prognozujemy CAGR znorm. EBITDA na poziomie 55% w latach 2014-2016p. Oczekujemy

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach

PROSPEKT EMISYJNY. J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach PROSPEKT EMISYJNY J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z: publiczną ofertą 40.554.960 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości

Bardziej szczegółowo

Wycena spółki. Miłosz Papst. jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy. Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych. Analityk finansowy

Wycena spółki. Miłosz Papst. jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy. Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych. Analityk finansowy Wycena spółki jedynym źródłem wiedzy o realnej wartości firmy Praktyczne zasady wyceny spółek giełdowych Miłosz Papst Analityk finansowy Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna to wieloetapowy proces

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 10-07-08 10-10-08 11-01-08 11-04-08 11-07-08 11-10-08 12-01-08 12-04-08 12-07-08 12-10-08 13-01-08 13-04-08 13-07-08 13-10-08 14-01-08 KUPUJ (WZNOWIENIE) WYCENA 20,88 PLN 09 MAJA 2014 Spodziewamy się,

Bardziej szczegółowo

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja

Marvipol Deweloperzy Motoryzacja EQUITY RESEACH PARTNER Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Cena docelowa: PLN 10.5 Aktualizacja raportu analitycznego Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 34.9m w 2015P oraz PLN 40.4m w 2016P P/E na poziomie

Bardziej szczegółowo

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Robyg Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 2.29 Cena docelowa (PLN) 2.30 Min 52 tyg (PLN) 1.24 Max 52 tyg (PLN) 2.56 Kapitalizacja (mln PLN) 600.19 EV (mln PLN) 755.08

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Echo Investment. Premia uzasadniona. 20 czerwca 2013. Polska, Deweloperzy

Echo Investment. Premia uzasadniona. 20 czerwca 2013. Polska, Deweloperzy Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A Echo Investment Polska, Deweloperzy 20 czerwca 2013 Premia uzasadniona Echo to deweloper

Bardziej szczegółowo

ECHO. Kupuj. Sektor deweloperski RAPORT

ECHO. Kupuj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT ECHO Sektor deweloperski Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 6,22 Cena docelowa (PLN) 7,3 Min 52 tyg (PLN) 5,51 Max 52 tyg (PLN) 7,60 Kapitalizacja (mln PLN) 2 566,94 EV (mln PLN) 4 887,51

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA HYPERION S.A. Raport analityczny Kraków, 24 lipca 2006 Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Hyperion S.A występują następujące umowy i powiązania: - Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

Pierwszy raport analityczny

Pierwszy raport analityczny gru 13 mar 14 cze 14 wrz 14 MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI Marvipol Deweloperzy Motoryzacja Polska Kupuj PLN 1.5 (+48%) Pierwszy raport analityczny Prognozujemy zysk netto na poziomie PLN 49.7m w 214P oraz PLN

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZAWIERAJĄCY ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 30.09.2013 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

Oczyszczenie. Kupuj (podtrzymana) Rekomendacja. 29 października 2014. Portfolio weighting

Oczyszczenie. Kupuj (podtrzymana) Rekomendacja. 29 października 2014. Portfolio weighting Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim Open Finance Polska, Usługi Finansowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław

PROSPEKT EMISYJNY. Inwestycja o silnych fundamentach. www.atal.pl. ATAL Towers, Wrocław ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Inwestycja o silnych fundamentach PROSPEKT EMISYJNY www.atal.pl ATAL S.A. PROSPEKT EMISYJNY (spółka

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży.

Studenckie Koło Naukowe Finansów Wydział Zarządzania UW. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży. Poznaj spółkę: Netia S.A. Strategia 2020 sposób na uzyskanie pozycji lidera w branży. Analiza Spółki Netia przygotowana przez członków Studenckiego Koła Naukowego Finansów, w ramach grupy analityczno-inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0

2006 24 71 97 46 53 0.2 0.0 1.2 40.4 8.6 58.8 10.8 21.4. 2007p 18 134 170 95 92 0.4 0.0 2.3 23.3 4.4 48.7 10.9 25.0 Banki maj 2007 Noble Bank oferta publiczna Nowa jakość na rynku bankowym Wycena dochodowa Wycena porównawcza 11.2 9.5 to nowa instytucja na polskim rynku finansowym. Składa się ona z Noble Banku, oferującego

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. ISSN 1508-308X Warszawa, 26.02.03

Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY. ISSN 1508-308X Warszawa, 26.02.03 Dom Inwestycyjny BRE Banku SA RAPORT ANALITYCZNY Emax informatyka ISSN 1508-308X Warszawa, 26.02.03 Inność popłaca * Emax jest tańszy pod względem wskaźników od innych dużych polskich firm informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo