E-SAF: e-fin. Elektroniczny System Analizy Fundamentalnej : e-analiza Finansowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-SAF: e-fin. Elektroniczny System Analizy Fundamentalnej : e-analiza Finansowa. www.analizyontime.pl kontakt@analizyontime.pl"

Transkrypt

1 E-SAF: Elektroniczny System Analizy Fundamentalnej : e-analiza Finansowa Copyright 2010 Analizy Ontime

2 e-wiz pozwala Inwestorom na zapoznanie się z sytuacją finansową spółek notowanych na GPW oraz Rynku NewConnect, program zbudowany jest na bazie szeregu zakładek reprezentujących różne płaszczyzny Analizy Finansowej aktualnie jest ich 9, dane prezentowane są z uwzględnieniem rodzaju sprawozdania finansowego z którego pochodzą, i są to: kwartalne, śródroczne oraz roczne

3 program pozwala na segregowanie Spółek po branży w której działają, program pozwala na sortowanie Spółek po rynku notowao do którego zostały przypisane, zarówno branże, jak i rynki notowao zgodne są z przyjętymi przez GPW, inteligentna wyszukiwarka pozwala na znalezienie Spółki nawet za pomocą tylko kilku znaków z których składa się jej nazwa bądź skrót

4 Analiza Zysku pozwala na ocenę danych zawartych w rachunkach zysków i strat publikowanych przez Spółki, analiza zysku sprowadza się do rozpatrzenia kształtowania się wielkości przychodów i zysków w badanym okresie oraz ich zmian w porównaniu z przeszłością,

5 Analiza Bilansu pozwala na ocenę podstawowych danych zawartych w bilansach sprawozdao finansowych publikowanych przez Spółki, forma wykresu pozwala nie tylko na analizę stosunku wielkości w ramach Aktywów lub Pasywów, ale także umożliwia ocenę proporcji pomiędzy tymi kategoriami,

6 Analiza Rachunku Cash Flow pozwala na zapoznanie z podstawowymi kategoriami zawartymi w rachunku przepływów pieniężnych, analiza rachunku Cash Flow sprowadza się do oceny trzech podstawowych przepływów gotówkowych z poszczególnych rodzajów działalności (operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej),

7 Analiza Struktury kapitałowej analiza ta zwana jest również Analizą, kategoria ta pozwala dzięki szeregowi wskaźników na ustalenie struktury i źródeł finansowania Spółki, Do każdego wskaźnika przygotowane są jego definicje dzięki czemu w razie wątpliwości bardzo szybko można uzyskad podstawowe informacje o wskaźnikach.

8 Analiza Płynności kategoria ta pozwala na ocenę płynności finansowej Spółki zarówno w aspekcie krótko, jak i długoterminowym za pomocą wskaźników płynności oraz wskaźników pokrycia, dodatkowym elementem oceniającym płynnośd jest wyliczona wartośd kapitału obrotowego netto oraz jego udział w całości Aktywów,

9 Analiza Wykorzystania majątku kategoria ta pozwala na ocenę efektywności wykorzystania majątku posiadanego przez badaną Spółkę, zawiera wskaźniki efektywności wyrażane zarówno w dniach, jak i w "razach", a także dodatkowo wskaźnik cyklu operacyjnego oraz cyklu konwersji gotówki,

10 Analiza Rentowności kategoria ta pozwala na ocenę opłacalności zaangażowania kapitałów (rentownośd finansowa) oraz efektywnośd zużycia czynników produkcji (rentownośd handlowa), brak niektórych danych w pierwszym badanym okresie związany jest z odnoszeniem kategorii Zysku netto do przeciętnych stanów Aktynów i kapitałów własnych w badanym okresie,

11 Analiza Wskaźników giełdowych (rynkowych) kategoria ta pozwala na ocenę kategorii bilansowych oraz rachunku wyników w stosunku do ceny rynkowej akcji Spółek, oprócz tak popularnych wskaźników jak Cena/Zysk, czy Cena/Wartośd księgowa zawiera także wskaźniki oparte na wartości Przychodów ze sprzedaży, również istnieje możliwośd oceny spółek wskaźnikami opartymi o wartośd przedsiębiorstwa (Enterprise Value)

12 Analiza Innych wskaźników kategoria ta zawiera nie mniej przydatne wskaźniki niż wymienione powyżej, jednakże nie klasyfikujące się w innych grupach, są tu opisane takie wskaźniki jak dźwignia operacyjna, finansowa oraz łączna, a także dwa bardzo popularne modele stworzone przez E. Altmana służące do oceny prawdopodobieostwa upadłości Spółek,

13 Podsumowanie jest interaktywną aplikacją pozwalającą Inwestorom na zapoznanie, analizę i ocenę informacji finansowych prezentowanych przez Spółki notowane zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Daje możliwości : oceny podstawowych danych Bilansu, Rachunku zysków i strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych, wglądu w kilkadziesiąt wskaźników podzielonych na odpowiadające im kategorie, dane podzielone zgodnie z odpowiadającymi im rodzajami sprawozdao finansowych na kwartalne, śródroczne oraz roczne, uwzględnianie (w przypadku ich istnienia) danych skonsolidowanych zapewniających pełny i kompletny wgląd w sytuację finansową Spółek, prezentowanie danych zarówno w formie tabeli danych, jak i wykresów dając możliwośd wizualnej oceny trendów w Spółkach.

14 Dziękujemy za uwagę Pytania prosimy kierowad na adres: Zespół Analizy OnTime Zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną dostępną na stronie:

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK

STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK STRATEGIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NA 2014 ROK W związku z rozszerzeniem działalności Spółki przygotowana została nowa strategia polegająca na wykorzystaniu instrumentów rynku kapitałowego. Działalność związana

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE

PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ I WYCENIAĆ SPÓŁKI GIEŁDOWE ISBN 978-83-65215-02-4 PORADNIK ŚWIADOMEGO INWESTORA CZYLI JAK SKUTECZNIE ANALIZOWAĆ

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

Mediana obrotu [tyś. PLN]

Mediana obrotu [tyś. PLN] % % TELESKOP GIEŁDOWY - Budownictwo 22 lipiec 213 r. -Podsumowanie: Ostatnie półtora roku stało pod znakiem osłabienia koniunktury w budownictwie, a co za tym idzie pogorszenia sytuacji finansowej podmiotów

Bardziej szczegółowo

LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze

LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290756)

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013 Poznań, 27 marca 2014 roku Wstęp Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 27 marca 2014 roku celem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31.12.2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2013 Roczne Jednostkowe 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za 2013 rok.... 4 1.1 Charakterystyka sprzedaży i źródeł zaopatrzenia...

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DOM DEVELOPMENT S.A. W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU Dom Development S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Warszawie jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z WYSTĄPIENIA

RELACJA Z WYSTĄPIENIA RELACJA Z WYSTĄPIENIA Cel i oczekiwania Rankingu Najpopularniejszych Narzędzi Analizy Fundamentalnej Ranking zostanie zbudowany przy pomocy ankiety, która zawiera zestaw ponad stu wskaźników finansowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU

RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2004 ROK RELPOL S.A. POZNAŃ, 11 MAJA 2005 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA... 5 DANE IDENTYFIKUJĄCE GRUPĘ

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż.

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż. Studium Podyplomowe Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010 Analiza ekonomiczna dr inż. Piotr Kosowski Materiały dla uczestników studium 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

SKUTKI ZASTOSOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ W SKONSOLIDOWANYM BILANSIE GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ

SKUTKI ZASTOSOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ W SKONSOLIDOWANYM BILANSIE GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ Katarzyna Segeth-Boniecka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Rachunkowości SKUTKI ZASTOSOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ W SKONSOLIDOWANYM BILANSIE GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ Wprowadzenie Ważnym

Bardziej szczegółowo

Czułe punkty sprawozdania finansowego - czyli o co inwestor dopytać powinien?

Czułe punkty sprawozdania finansowego - czyli o co inwestor dopytać powinien? Czułe punkty sprawozdania finansowego - czyli o co inwestor dopytać powinien? Katarzyna Drobiszewska PKF Audyt Sp. z o.o. 1. A G E N D A 1. Cele sporządzania sprawozdań finansowych 2. Cechy jakościowe

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013. Poznań, 27 marca 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013. Poznań, 27 marca 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Aztec International S.A. w roku obrotowym 2013 Poznań, 27 marca 2014 roku Wstęp Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 27 marca 2014 roku celem przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo