INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0

2 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

3 Strona2 Wprowadź stare hasło oraz nowe przez siebie wybrane. 3. Strona główna programu. 4. W tym okienku można wyszukiwad swoich klientów, wpisując nazwę firmy lub NIP.

4 Strona3 5. Klientów można dodad poprzez naciśnięcie zielonego plusa. 6. Po naciśnięciu plusa pojawi się formularz, który należy wypełnid danymi klienta. Po wpisaniu numeru NIP klienta, możesz pobrad dane firmy. Po kliknięciu Pobierz z GUS pojawi się obraz z kodem, który należy przepisad. Wypełniając pola Login i Adres zostaje automatycznie utworzone konto dla naszego klienta. Po zalogowaniu będzie on miał dostęp do przeglądania oraz dodawania dokumentów. Jeżeli podczas dodawania nowego klienta nie chcemy skorzystad z tej opcji, należy zaznaczyd Nie chcę tworzyd konta dla klienta. Konto dla klienta można utworzyd w dowolnym momencie.

5 Strona4 7. W zakładce Klienci widzimy listę wszystkich dodanych klientów, których można sortowad według nazwy firmy lub akronimu. Jeżeli nie zdecydowaliśmy się na utworzenie konta dla klienta wcześniej, to po prawej stronie okna Akcje będzie widoczny zielony plus, który umożliwia utworzenie konta dla klienta. Po naciśnięciu plusa pojawi się okno z loginem i mailem. Wybierając Wyślij zostanie automatycznie wygenerowane konto naszego klienta, a on otrzyma maila z danymi do zalogowania. 8. W dowolnym momencie można dokonad edycji danych klienta lub usunąd jego konto. W przypadku wybrania opcji Usuo program poprosi o potwierdzenie decyzji. 9. W zakładce Dokumenty dokonujemy operacji na fakturach. Przedstawiony poniżej fragment strony, służy do filtrowania faktur. Fakturę można odnaleźd poprzez wybranie firmy, kontrahenta, typu dokumentu, daty albo konkretnego numeru czy nazwy. Im więcej wypełnionych pól, tym węższe poszukiwania faktury.

6 Strona5 10. Poniżej znajduje się, który służy do dodawania nowych dokumentów. Po naciśnięciu ukaże się nowe okno, w którym można dokonad wyboru, do którego klienta mają byd przyporządkowane wprowadzane faktury. Należy wybrad także odpowiednie rejestry i kategorie. Następnie określid rodzaj wprowadzanych dokumentów: faktury kosztowe lub faktury sprzedażowe. Naciskając Select File ( Wybierz Plik ), dodajemy przygotowane dokumenty. Wyświetli się okno,za pomocą którego dodamy wybrane dokumenty. Możemy wybrad jednocześnie dowolną ilośd dokumentów. Po wybraniu dokumentów ukaże się poniższe okno: Naciskamy Załaduj ( Upload ) i nie zamykamy okna dopóki wszystkie dokumenty nie zostaną dodane.

7 Strona6 Tak wyglądają załadowane pliki. Można je od razu odnaleźd w zakładce Dokumenty. 11. Ukazane poniżej kontrolki umożliwiają zaznaczenie wybranych faktur. Możliwośd edycji pojawi się po wybraniu faktury do eksportu. Opcja Edytuj zaznaczone spowoduje ukazanie się poniższego okna: 12. Legenda ikon: Dokument został już wyeksportowany. Dokument zduplikowany. / NIP na dokumencie różni się od NIP klienta. Przekroczony termin płatności. Dokument zatwierdzony. Pobierz dokument. Edytuj dokument. Usuo. Eksportuj plik. Legenda ikony jest dostępna po najechaniu na nią kursorem. UWAGA! Eksportowad do programu księgowego można tylko zatwierdzone dokumenty.

8 Strona7 Na zielono podświetlona jest ostatnio otwarta faktura. 13. Edycja dokumentu. Naciśnij. Otwarte zostanie okno edycji dokumentu. W głównym oknie znajduje się podgląd faktury, a po lewej stronie dane, które możemy edytowad.

9 Strona8 14. Poniżej przedstawiony panel odpowiada za (od lewej): 1. Powrót do listy dokumentów (niebieska strzałka) 2. Zapisz/zatwierdź dokument (zielony haczyk) skrót Ctrl + s 3. Anuluj (czerwony x) 4. Usuo dokument (kosz) 5. Pobierz dokument możesz zapisad dokument w dowolnej lokalizacji (folder z zieloną strzałką) 7. Poprzedni możesz przejśd do wcześniejszego dokumentu skrótctrl + 8. Następny możesz przejśd do kolejnego dokumentu skrót Ctrl + 9. Dokument został już wyeksportowany 15. Okno OCR informuje, jaki procent dokumentu został sczytany: Komentarz tutaj można zamieścid opis dokumentu. Po wyeksportowaniu dokumentu, opis będzie widoczny w programie księgowym. Raz wpisany komentarz zostanie zapamiętany i będzie go można wybrad ponownie. Typ dokumentu jeśli jest niepoprawny tutaj można go zmienid. Rejestr rejestr, do którego chcesz przyporządkowad swój dokument (rejestry dodajemy w zakładce Parametry ). Kategoria podobnie jak w przypadku rejestru. Forma płatności przelew lub gotówka (jeśli termin zapłaty został przekroczony, na fakturze pojawi się czerwony wykrzyknik - patrz legenda ikon). Formy płatności możemy dodawad w zakładce Parametry Formy płatności. Pojazd numer rejestracyjny pojazdu. Numer dokumentu numer faktury. Korekta jeżeli zaznaczymy to pole, pojawi się okno, w którym można wpisad numer korekty faktury. Dokument zapłacony jeśli dokument jest zapłacony ta opcja będzie zaznaczona. Metoda kasowa w razie potrzeby zaznacz tę opcję. Konto MA, Konto WN, Konto podatek wybierz odpowiednią opcję.

10 Strona1 16. Daty: Data wpływu data dodania dokumentu, nie można jej zmienid. Pozostałe daty można edytowad. 17. Okno klient kontrahent: Program sczyta dane klienta i kontrahenta. Można je także wybrad z listy już wprowadzonych. Jeżeli program nie wykryje jakiś danych, można je dodad. Pojawi się wówczas poniższe okno: Wpisz NIP kontrahenta i Pobierz z GUS. Pobrane dane wypełnią pozostałe pola. UWAGA! Po uzupełnieniu pól wciśnij Dodaj (przycisk ten powoduje dodanie kontrahenta do Listy kontrahentów ).

11 Strona Okienko z kwotami: Tutaj wyświetlą się kwoty sczytane z dokumentu (można je edytowad w razie potrzeby). Nożyczki służą do rozdzielania kwot i przypisywania ich do wybranej kategorii. 19. Podczas edycji dokumentu można kopiowad dane bezpośrednio z obrazka:

12 Strona Zakładka Parametry. Na początku wybieramy firmę, dla której będziemy dodawad kategorie, rejestry, plan kont i formy płatności. 21. Rejestry - możemy je importowad lub dodad ręcznie za pomocą zielonego plusa. Import: naciśnij i wczytaj wcześniej przygotowany plik. Aby przygotowad rejestry do eksportu z programu Symfonia wykonaj następujące kroki: rejestry -> definiowanie -> zaznacz wszystkie (crtl+a) -> zakładka Firma -> eksport danych (odznaczamy konwersje) i ok.

13 Strona Plan kont pobieramy z programu Symfonia, podobnie jak w przypadku rejestrów, bądź wpisujemy ręcznie poprzez zielony plus. Pobieranie z Symfonii planu kont: raporty -> własne -> DTVkonta (w parametrach uwzględnij bufor)-> ok. 23. Formy płatności. Tutaj można wprowadzid dowolną formę płatności.

14 Strona Zakładka Listy płac i faktury. Za pomocą Dodaj plik można umieścid fakturę lub listę płac, która będzie widoczna na koncie klienta. 25. W zakładce Podatki można dodad podatki za dany okres czasu. 26. Zakładka Kontrahenci. W tej zakładce odnajdziemy wszystkich dodanych/importowanych kontrahentów.

15 Strona14 Za pomocą zielonego plusa dodajemy nowych kontrahentów ręcznie: Za pomocą folderu z zieloną strzałką importujemy kontrahentów danej firmy z programu księgowego. Otworzy się okno z dokładną instrukcją kolejnych kroków niezbędnych do importu kontrahentów z programu Symfonia. Aby dokonad importu kontrahentów z programu Symfonia wykonaj następujące kroki: -przejdź do: Kartoteki >> Kontrahenci >>Stali -zaznacz wszystkich kontrahentów (Ctrl+A lub prawy przycisk myszy i "Zaznacz wszystkie") -kliknij Operacje >> Eksport danych -upewnij się, że wybrany jest "format 3" i kliknij Wykonaj -wybierz plik do którego zapiszą się kontrahenci i kliknij OK -dodaj plik do pola powyżej i kliknij przycisk importu

16 Strona15

17 Strona16 Zaimportowane pliki: Warto poniżej sprawdzid, czy wszyscy kontrahenci zostali pobrani. Kontrahenci, którzy już znajdują się w programie IRF, nie zostaną powtórnie dodani. Dodani kontrahenci widoczni są w zakładce Kontrahenci.

18 Strona Eksport dokumentów do programu księgowego. Zaznacz wszystkie zatwierdzone dokumenty. Wybierz Eksportuj zaznaczone i Zapisz. 28. Otwórz program księgowy i wykonaj następujące kroki: Dokumenty Import Specjalny Nadawca: Symfonia handel stanowisko 1 Wczytaj Aby odnaleźd zaimportowane pliki przejdź: Dokumenty Przeglądanie Bufor

19 Strona Opcja dostępna tylko dla Administratora. W celu utworzenia konta dla księgowych, przejdź do Użytkownicy Wypełnij formularz: W polu Firmy wybierz i Dodaj klientów, których obsługuje dana księgowa. Wybór zatwierdź zielonym haczykiem. Księgowa otrzyma maila zawierającego login i hasło do swojego konta. W razie pytao prosimy o kontakt. Michał Mrozek Tel Opracowanie: Barbara Koc-Gajos Ilona Gwizd Michał Mrozek

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Instrukcja użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. (wersja 1.14)

Podręcznik użytkownika. (wersja 1.14) Podręcznik użytkownika (wersja 1.14) Spis treści Podstawowa obsługa systemu...4 Logowanie do systemu...4 Interfejs graficzny...4 Strona główna...6 Zmiana hasła...6 Zgłaszanie uwag...7 Zakładki użytkownika...7

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK Spis treści: WSTĘP... 3 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU... 4 II. SŁOWNIKI... 7 1. Analityka zapisów księgowych... 7 2. Automatyczne księgowania... 7 3. Banki... 7 4. Dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych.

Baza danych zintegrowany z programem EXR system służący do przechowywania danych. Spis treści Spis treści... 1 1. Słownik pojęd... 2 2. Automatyczne aktualizacje... 2 3. Baza danych... 3 3.1. Konfiguracja bazy danych przy pierwszym uruchomieniu programu... 3 3.2. Zarządzanie bazami

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 42 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy 3.2. dane firmy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona

Spis treści. 2 / 37 www.belisama4crm.pl. Strona Spis treści. Strona www.belisama4crm.pl Spis treści. Strona Strona Spis treści 1. Instalacja 1.1 Wersja serwerowa 1.2. Wersja sieciowa 2. Informacje dodatkowe 3. Panel administracyjny 3.1. użytkownicy, grupy uprawnień, działy

Bardziej szczegółowo

AproSoft. Auto-Market 3.0 Lite. Instrukcja Użytkownika v. 1.0

AproSoft. Auto-Market 3.0 Lite. Instrukcja Użytkownika v. 1.0 AproSoft Auto-Market 3.0 Lite Instrukcja Użytkownika v. 1.0 Spis treści 1. MENU GŁÓWNE... 3 2. ZAKŁADKI... 4 2.1. Samochody (ikonka Przeglądanie samochodów)... 4 2.2. Kartka za szybę... 7 2.3. Eksport

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping

Instrukcja obsługi aplikacji. FedEx Domestic Shipping Instrukcja obsługi aplikacji FedEx Domestic Shipping Uwagi Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i może zostać zmieniony przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. w każdym czasie bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż Instrukcja obsługi programu 2.16. Rozrachunki, sprzedaż Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Rozrachunki, sprzedaż Spis treści 1. Rozrachunki, sprzedaż...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do.link. eentry - Moduł CRM 1.0

Instrukcja do.link. eentry - Moduł CRM 1.0 Instrukcja do.link. eentry - Moduł CRM 1.0 Spis treści Strona startowa... 2 Leady własne dealera (tworzenie)... 6 Leady od FAP (przypisywanie)... 10 Ręczne przypisywanie leadów... 10 Automatyczne przypisywanie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 1. ehurtownia Online... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Nawigacja... 5 1.2.1 Informacje... 6 1.2.1.1 Informacje... 6 1.2.1.2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo