Instrukcja konfiguracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja konfiguracji"

Transkrypt

1 Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, Zielona Góra ,

2 Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO DANE WŁAŚCICIELA KONFIGURACJA MODUŁU FAKTUR KONFIGURACJA TRANSPORTU I SPEDYCJI PARAMETRY WYDRUKU RELACJI KONFIGURACJA WSPÓLNYCH SŁOWNIKÓW UŻYTKOWNICY DODAWANIE PRACOWNIKA GRUPY SPEDYTORÓW CIĘŻARÓWKI

3 Spis ilustracji Rys. 1 Strona główna programu icargo Rys. 2 Konfiguracja elementu "Właściciel" Rys. 3 Dodawanie użytkownika Rys. 4 Użytkownik Rys. 5 Uprawnienia Użytkownika Rys. 6 Dodawanie pracowników Rys. 7 Dane pracownika Rys. 8 Tworzenie grup spedytorów Rys. 9 Dane grupy spedytorów Rys. 10 Dodawanie ciężarówki

4 1 Pierwsze uruchomienie icargo. Po instalacji icargo częśd rzeczy tworzona jest automatycznie przez system: np. login i hasło administratora, dla którego tworzone są uprawnienia i przypisywane do jego konta. Dodatkowo tworzone są dane dla słowników ogólnych programu, czyli niezwiązanych z firmą w sposób bezpośredni. Po zalogowaniu się na konto administratora uruchamia się aplikacja bez możliwości wyboru modułów. Pojawia się komunikat o braku wymaganych ustawieo i konfiguracji widoczny na głównej części ekranu (Rys. 1). Rys. 1 Strona główna programu icargo Dopóki nie wypełnimy wszystkich z wymienionych konfiguracji, nie będzie można rozpocząd pracy w systemie

5 2 Dane właściciela Dane właściciela to pierwsze podstawowe dane, jakie należy uzupełnid rozpoczynając pracę z programem. System podpowiada w formie ścieżki, w którym miejscu można te dane odnaleźd (Zarządzanie -> Konfiguracja -> Właściciel) (Rys. 2). Rys. 2 Konfiguracja elementu "Właściciel" Zarządzanie jest to menu znajdujące się na górnym pasku strony. Następnie z rozwijanej listy Konfiguracja, należy wybrad znajdującą się na samym jej dole pozycje Właściciel. Prościej jednak jest użyd opcji, która pojawia się domyślnie w głównym oknie programu Brakuje danych właściciela [Edytuj]. Poprzez kliknięcie odnośnika [Edytuj]. Po wykonaniu tych czynności pokazuje się okno do ustawiania lub edytowania danych naszej firmy. W oknie tym należy uzupełnid wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Program daje możliwośd dostosowania graficznej zgodności dokumentów do wizualizacji firmy. W tym celu należy wgrad logotyp firmy poprzez znajdujący się po prawej stronie formularz. Po uzupełnieniu niezbędnych danych, żądanie uzupełnienia tej pozycji zniknie z głównej strony programu

6 3 Konfiguracja modułu faktur. Konfiguracji modułu faktur dokonad możemy poprzez główne menu programu, wybierając opcję Konfiguracja, za pomocą ścieżki Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur. Lub też wybierając odnośnik [Edytuj] na głównej stronie programu przy komunikacie Brakuje konfiguracji modułu faktur. W konfiguracji modułu faktur zalecanym ustawieniem stawki VAT jest ustawienie wdt Wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów. Nazewnictwo stawek VAT jak i innych elementów, oraz przycisków w programie może zostad zmienione w słownikach programu i dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Proces ten zostanie opisany w dalszej części tej instrukcji. W podobny sposób dokonujemy konfiguracji modułu transportowego

7 4 Konfiguracja transportu i spedycji. Konfiguracji modułu transportu i spedycji możemy dokonad poprzez główne menu programu, wybierając z menu Konfiguracja, za pomocą ścieżki Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja grafiku spedycyjnego. Lub też wybierając odnośnik [Edytuj] na głównej stronie programu przy komunikacie: Brakuje konfiguracji modułu transportu i spedycji. Zalecane ustawienia w tym module: W pozycji Typ dokumentów zlecenia ustawienie elementu ZT- Zamówienie transportowe. W pozycji Typ dokumentu relacji w samochodzie własnym ustawienie elementu RT- Relacja transportowa. W pozycji Typ dokumentu relacji na samochodzie obcym ustawienie elementu RT relacja transportowa. W pozycji Domyślna usługa transportowa przypisana do faktur ustawienie elementu Trans. Usługa transportowa jest to domyślna nazwa usługi, która będzie wpisywana na fakturze sprzedaży. Oczywiście nazwy te można dowolnie modyfikowad w słonikach programu. Po ustawieniu wszystkich wymaganych elementów należy kliknąd przycisk [Zapisz] w celu powrócenia do głównej strony programy icargo

8 5 Parametry wydruku relacji Konfiguracji parametru modułu relacji dokonad możemy poprzez główne menu programu w menu Konfiguracja, za pomocą ścieżki Zarządzanie -> Konfiguracja -> Informacje na wydruku relacji. Lub też wybierając odnośnik [Edytuj] na głównej stronie programy przy komunikacie Brakuje parametrów wydruku relacji. Pojawiające się po wykonaniu tych czynności pola nie są obowiązkowe do wypełnienia, aczkolwiek przy wydruku relacji, dane z tych okien będą wkopiowywane na wydruk relacji, co z pewnością usprawnia pracę spedycji. Po kliknięciu przycisku [ Zapisz] program odblokowuje się i możliwa jest już praca z modułami programu, nie kooczy to jednak pracy z ustawieniami programu

9 6 Konfiguracja wspólnych słowników. Aby dostosowad dane we wspólnych słownikach programu, do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, należy skorzystad ze ścieżki Zarządzanie -> Wspólne słowniki a następnie wybrad odpowiedni moduł, w którym chcemy dokonad zmian. Znajdujące się tam dane możemy edytowad, dodawad lub usuwad wg. potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa. Jak już wcześniej wspomniano program wypełniony jest podstawowymi danymi, takimi jak Kraje, Waluty czy Typy Firm. Słowniki, które należy samodzielnie uzupełnid w elemencie Wspólne słowniki to: Pracownicy Grupy spedytorów Ciężarówki Są to słowniki bezpośrednio związane z działalnością firmy i należy je uzupełnid bezpośrednio po pierwszej instalacji programu. W elemencie Słowniki do fakturowania wypełnione są niemalże wszystkie wymagane dane ( dane te oczywiście można zmieniad). Konfiguracji wymaga jedynie element Ewidencja VAT jest to konfiguracja do programu Lider- nie zawsze jest ona potrzebna, dlatego domyślnie element ten jest pusty. W każdym momencie działania programu możemy zmienid obowiązujące stawki VAT czy też dodad nową stawkę, ( jeśli jakiejś brakuje), która pojawi się na pasku wyboru stawek VAT

10 7 Użytkownicy. Aby móc modyfikowad użytkowników systemu należy skorzystad ze ścieżki Zarządzanie-> Konfiguracja ->Użytkownicy. Rys. 3 Dodawanie użytkownika W programie po pierwszej instalacji, domyślnie dodany jest jeden użytkownik. Jest to użytkownik na prawach administratora systemu. By dodad kolejnych użytkowników i przypisad im uprawnienia należy użyd przycisku [Dodaj] znajdującego się po lewej stronie okna. Pojawi nam się okno uzupełnienia danych o użytkowniku

11 Rys. 4 Użytkownik Uzupełnimy wszystkie wymagane dane, pamiętając o tym, iż brak uzupełnienia pól oznaczonych czerwona gwiazdka skutkuje brakiem możliwości zapisania danych. Po wypełnieniu danych osobowych użytkownika, należy przypisad mu odpowiednie do funkcji uprawnienia. Bez usprawnieo tych użytkownik będzie mógł jedynie podejrzed, ale nie edytowad dane w systemie. Opis uprawnieo sporządzony został w języku angielskim. Poniżej przykładowe uprawnienia dla funkcji spedytora ( kierownika spedycji). Rys. 5 Uprawnienia Użytkownika

12 Przy dodawaniu nowego użytkownika należy ustalid dla niego hasło, jakim będzie logował się do systemu. Dobrze jest by administrator ustalił różne hasła dla wszystkich użytkowników w celu zachowania bezpieczeostwa korzystania z aplikacji

13 8 Dodawanie pracownika. Uzupełnienie powyższych danych powoduje dodanie konta z możliwością zalogowania się do systemu. W celu uzupełnienia większej ilości danych o pracownikach należy skorzystad ze ścieżki Zarządzanie -> Wspólne słowniki -> Pracownicy -> Dodaj Rys. 6 Dodawanie pracowników W formularzu tym należy uzupełnid wszystkie oznaczone czerwoną gwiazdka pola. W polu Symbol należy wpisad tę samą nazwę, jaką ma Nazwa użytkownika danego pracownika. Oczywiście nie każdy pracownik firmy musi mied dostęp do systemu. W takim wypadku należy po prostu pominąd to pole i przejśd do uzupełniania pozostałych danych. W przypadku spedytora dodane w tym formularzu dane pojawią się na wydruku relacji

14 Rys. 7 Dane pracownika

15 9 Grupy spedytorów. Aby dodad grupę spedytorów należy skorzystad ze ścieżki: Zarządzanie -> Wspólne Słowniki -> Grupy spedytorów, a następnie klikając przycisk [Dodaj], znajdujący się po lewej stronie ekranu. Rys. 8 Tworzenie grup spedytorów Nie jest to konfiguracja obowiązkowa aczkolwiek, znacznie ułatwia pracę. W miejscu tym można również odwzorowad zależności kierownik zespół. Rys. 9 Dane grupy spedytorów

16 Należy uzupełnid wszystkie oznaczone czerwoną gwiazdką pola, a następni kliknąd przycisk [Zapisz], w celu zapisania wyników, bądź [Anuluj] by powrócid do poprzedniego menu

17 10 Ciężarówki. Kolejną rzeczą, jaką należy wykonad przed rozpoczęciem pracy z programem jest dodanie ciężarówek. Jest to czynnośd niezbędna w przypadku relacji własnych przedsiębiorstwa. Proces dodawania wygląda podobnie jak w przypadku poprzednich danych. Należy pamiętad o uzupełnieniu oznaczonych czerwoną gwiazdką pól. Rys. 10 Dodawanie ciężarówki

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i Comarch ERP e-sklep Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 ZAMÓWIENIE E-SKLEPU... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO E-SKLEPU... 5 3.1.1 GRUPY... 5 3.1.2 USTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej Instrukcja użytkowania stron domowych pracowników Politechniki Rzeszowskiej 1. 2. 3. 4. 5. 6. Podstawowe informacje Wymagania systemowe Zakładanie konta strony domowej Panel administratora Przykłady modyfikacji

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl

Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Instrukcja korzystania z wniosku elektronicznego workflow.wum.edu.pl Systemy informatyczne WUM... 2 Rozpoczęcie pracy... 3 Strona główna aplikacji... 4 Sekcja nawigacji... 4 Sekcja wniosków... 5 Składanie

Bardziej szczegółowo