Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml"

Transkrypt

1 Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu Saldeo 1.3. Eksport dokumentów z listy dokumentów w programie Saldeo/SaldeoSMART 2. Ustawienia integracji dla Comarch Optima 3. Parametry importu dokumentów z Saldeo/ SaldeoSMART do Comarch Optima (xml) 3.1. Podział kwoty na różne kategorie (rozbicie podsumowania faktury na pozycje) 4. Ustawienia po stronie Comarch Optima Krok 1. Konfiguracja pracy rozproszonej Krok 2. Ustawienie Atrybutów 5. Jak importować dokumenty w programie Comarch Optima (xml) 6. Eksport dokumentów z wykorzystaniem dodatku do AUTOMATYCZNEJ INTEGRACJI Krok 1. Ustawienia konfiguracji Krok 2. Przesyłanie dokumentów do programu Comarch Optima 6.1. Rozliczanie faktur gotówkowych Dla profilu Comarch OPTIMA XML Dla profilu Comarch OPTIMA XML 2016

2 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo Aby móc zaimportować faktury lub dokumenty z Saldeo/SaldeoSMART do programu Comarch Optima należy w pierwszej kolejności wyeksportować dokumenty sprzedaży (faktury lub rachunki) lub dokumenty (sprzedaży faktury lub rachunki, kosztowe lub towar/materiał) Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo Aby wyeksportować faktury Klienta należy wybrać w menu głównym : Faktury sprzedaży Lista faktur a następnie wybrać z listy Klienta i określić miesiąc z którego będą eksportowane faktury. Faktury można eksportować: wszystkie wyświetlone na liście (1) przycisk eksportuj do [nazwa programu księgowego] nad listą faktur, pojedynczo (2) przycisk eksportuj na liście faktur. W Saldeo można zdefiniować jaka kategoria ma być wybrana dla faktur sprzedażowych wystawianych przez Klienta w Saldeo po ich imporcie w programie Comarch Optima. Aby ją zapisać trzeba utworzyć kategorię o nazwie: FAKTURA, natomiast w polu opis należy wpisać kategorię, którą chcemy otrzymać po imporcie tych faktur w programie Optima (tworzenie kategorii w Saldeo jest opisane w części 2). Podczas importu zostanie wybrana odpowiednia kategoria a program księgowy zachowa się zgodnie z tym, jak jest skonfigurowany. 2 z 30

3 1.2. Eksport rachunków z programu Saldeo Aby wyeksportować rachunki Klienta/Firmy należy wybrać w menu głównym: Rachunki Lista rachunków a następnie wybrać z listy Klienta i określić miesiąc z którego będą eksportowane rachunki. Rachunki można eksportować podobnie jak faktury sprzedażowe: pojedynczo (przycisk eksportuj na liście rachunków), wszystkie z listy (przycisk eksportuj do [nazwa programu księgowego] nad listą rachunków. Można zdefiniować jaka kategoria ma zostać wybrana dla rachunków wystawianych przez Klienta w Saldeo po ich zaimportowaniu w programie Comarch Optima. Aby ją zapisać trzeba utworzyć w Saldeo kategorię o nazwie: RACHUNEK, natomiast w polu opis należy wpisać kategorię, którą chcemy otrzymać po imporcie tego rachunku w programie Optima (tworzenie kategorii w Saldeo jest opisane w części 2). Podczas importu zostanie wybrana odpowiednia kategoria a program księgowy zachowa się zgodnie z tym, jak został skonfigurowany Eksport dokumentów z listy dokumentów w programie Saldeo/SaldeoSMART Aby wyeksportować dokumenty Klienta z archiwum dokumentów należy wybrać w menu głównym 3 z 30

4 Dokumenty Lista dokumentów a następnie wybrać z listy Klienta i określić miesiąc z którego będą eksportowane dokumenty. Dokumenty można eksportować: wszystkie zaznaczone na liście dokumentów (1) przycisk eksportuj do [nazwa programu księgowego] nad listą dokumentów, pojedynczo (2) przycisk eksportuj na liście dokumentów. 2. Ustawienia integracji dla Comarch Optima Ustawienia integracji dostępne są w zakładce Dokumenty Parametry : link do Ustawienia integracji. 4 z 30

5 Dostępne ustawienia: 1 czy podczas eksportu dokumentów ma być zawsze ustawiana waluta dla dokumentów w PLN. Domyślna wartość tego parametru to zawsze nie. Uwaga! Wybór parametru Tak może spowodować, że dla importowanych dokumentów nie będę automatycznie tworzone rozrachunki. Niektóre konfiguracje programu Comarch Optima wymagają, żeby podczas importu była ustawiana waluta PLN (wartość Tak ). 2 identyfikator księgowości : jego domyślna wartość to K1, ale jeśli firma ma inny identyfikator księgowości to można go zmienić po stronie Saldeo Zapisz. 3 Dokumenty bez VAT: importuj do rejestru VAT lub do ewidencji dodatkowej. Jeśli jest zaznaczona opcja ewidencja dodatkowa to dokumenty na stawce bez VAT (rachunki) podczas importu będę przenoszone właśnie do ewidencji dodatkowej a nie do rejestru VAT. 5 z 30

6 4 Uwzględniaj w proporcji: dotyczy parametru w rejestrze VAT w Optima, uwzględniaj w proporcji Tak/ Nie. 5 Kategoria 2: odpowiada 'kategorii 2' po stronie Optimy. Z listy wybiera się, który wymiar i jego wartości mają być przenoszone podczas eksportu jako kategoria druga. 6 Płatnik : wymiar wskazany w ustawieniach integracji jako "Płatnik" pozwala na wybór dla dokumentu płatnika (np. pracownik lub kontrahent) i taka informacja jest przenoszona do Optimy. Ważne! W związku z tym informacja o płatniku jest zawsze przesyłana w pliku wymiany (węzeł <PLATNOSCI>), nie można powiązać w Optimie płatnika z formą płatności. Płatnik jest ustawiany zarówno w rejestrze VAT, jak i w preliminarzu płatności. 7 - Data obowiązku podatkowego: dzięki temu parametrowi mamy wpływ na datę obowiązku podatkowego dla wybranego dokumentu. Aby móc ustawić tę datę należy stworzyć wymiar typu data i podłączyć go w tym polu. wskazana w tym wymiarze data zostanie ustawiona w programie OPTIMA jako data obowiązku podatkowego. 8 - Oznaczenie kraju (PL) ustawiaj tylko dla kontrahentów aktywnych w VIES: wybierając opcję Tak przedrostek PL przy nipie kontrahenta będzie dodawany tylko dla kontrahentów, których sprawdziliśmy czy są aktywni w VIES; opcja Nie oznacza iż przedrostek PL jest dodawany do NIP każdego kontrahenta. 9 - Rejestr dla rozliczeń gotówkowych: w polu tym należy wpisać nazwę rejestru dla raportów kasowych w których są zapisywane operacje dotyczące rozliczania faktur gotówkowych. Brak tego wpisu uniemożliwi wygenerowanie zapisu kasowego i rozliczenie dokumentów. Opcja ta występuje tylko dla nowego profilu programu Optima XML Konto dla kwot dodatkowych: opcja ta umożliwia wskazanie wymiaru zawierającego listę kont księgowych, które wskazujemy do opisu kwoty pozycji księgowanej przez funkcję kwot dodatkowych Optimy Rozbicie kwoty dokumentu traktuj jako kwoty dodatkowe: wybranie opcji Tak dla tego parametru powoduje, że rozbicie kwoty dokumentu na pozycje jest umieszczane w oknie Kwoty dodatkowe w programie Optima. 12 Wymiary eksportowane jako atrybuty: wymiary, których wartości odpowiadają Atrybutom dokumentów w Comarch Optima, 6 z 30

7 13 - Nie eksportuj, gdy ustawiono wartość wymiaru: jeżeli w tej opcji wskażemy wymiar i na dokumencie zostanie wpisana wartość dla tego wymiaru, to SaldeoSMART zablokuje możliwość wysłania tego dokumentu do programu księgowego, 14 ustawianie daty wpływu: ma być ustawiana dla danej firmy wg daty wystawienia czy daty dostawy. 3. Parametry importu dokumentów z Saldeo/ SaldeoSMART do Comarch Optima (xml) Faktury zaliczkowe nie są eksportowane z Saldeo. Przy imporcie dokumentów do programu księgowego, brane są pod uwagę 5 parametrów: Typ, Kategoria, Opis zdarzenia, Rejestr i Forma płatności. Parametry ustawień importu są dostępne: Dokumenty Parametry Przejdź do ustawień 1. Typ w Saldeo mamy 3 typy dokumentów, które są importowane: - DS (dokument sprzedaży) sprzedaż towarów i usług, - FK (faktura kosztowa) pozostałe wydatki, - T/M (towar / materiał) zakup towarów handlowych. 2. Kategoria (Dokumenty Parametry Przejdź do ustawień ) odpowiada kategorii w programie księgowym, jeśli dla danego dokumentu zostanie wybrana odpowiednia kategoria, to podczas importu dokument zostanie zaksięgowany zgodnie z tą kategorią. Listę kategorii można zaimportować z pliku wyeksportowanego z programu Comarch Optima ( Importuj z Optima XML) lub z pliku Excel ( Import z Excel), a następnie postępować wg wskazówek. 7 z 30

8 Po wyborze odpowiedniego sposobu importu pojawią się informacje, jak należy poprawnie wyeksportować plik z kategoriami Klienta z programu księgowego lub jak przygotować plik Excel. Jest możliwość eksportu listy faktur do pliku Excel i np. zaimportowania ich w innej firmie. Dla kategorii ustala się (Dokumenty Parametry Lista kategorii edytuj kategorię): domyślny opis zdarzenia domyślny rejestr, termin odliczenia VAT do wyboru wg daty wpływu, wystawienia lub terminu płatności, datę ksiegowania do wyboru wg daty wystawienia, płatności, wpływu, dostawy lub nieznana, odliczenie VAT do wyboru pełne odliczenie, brak odliczenia, warunkowo i częściowe 50%, datę odliczenia do wyboru wg daty dostawy, wpływu, wystawienia lub płatności, Typ do wyboru towary, usługi, inne, środki trwałe, środki transportu, nieruchomości i paliwo. Data księgowania i data odliczenia odpowiadają analogicznym polom po stronie programu Optima. 3. Opis zdarzenia (Dokumenty Parametry Przejdź do ustawień ) opis zdarzenia gospodarczego, który jest przenoszony podczas importu. 4. Rejestr (Dokumenty Parametry Przejdź do ustawień ) rejestry są wykorzystywane np. gdy Klient posiada kilka sklepów i każdy sklep ma osobny rejestr w księdze. 8 z 30

9 5. Forma płatności (Dokumenty Parametry Przejdź do ustawień ) listę form platności można zaimportowac z programu Comarch Optima lub wpisać ręcznie. Aby forma płatności była przeniesiona poprawnie musi dokladnie zgadzać się z formą płatnosci po stroni Optimy, dlatego tez zalecany jest ich import. 6. Wymiary (Dokumenty Parametry Przejdź do ustawień ) Szczegółowe informacje na temat obsługi wymiarów dostępne są w instrukcji, która jest do pobrania na liście wymiarów ikona? obok przycisku Dodaj. Wymiary po stronie SaldeoSMART pozwalają na obsługę dla Comarch Optima: drugiej kategorii należy utowrzyć wymiar, dla którego importuje się listę kategorii jako listę wartości do wyboru. W ustawieniach integracji wskazuje się jaki wymiar odpowiada drugiej kategorii. Podczas edycji dokumentów należy dla tego wymiaru wybrać wartość podczas importu do Optimy będzie ona ujęta jako druga kategoria. Płatnika należy utowrzyć wymiar, który odpowiada Płatnikowi dokumentu. Dla tego wymiaru można zaimportować listę pracowników jako listę wartości do wyboru. W ustawieniach integracji wskazuje się jaki wymiar odpowiada płatnikowi. Podczas edycji dokumentów należy dla tego wymiaru wybrać wartość podczas importu do Optimy będzie on przenoszony jako płatnik dokumentu. dodatkowych Atrybutów można stworzyć dowolną ilość wymiarów, których wartości są przenoszone później do Optimy jako Atrybuty. Po utworzeniu należy wybrać te wymiary w ustawieniach integracji jako dodatkowe atrybuty (Przycisk +/- ). Podczas edycji dokumentów należy dla odpowiednich wymiarów wybrać wartości podczas importu do Optimy będą przenoszone jako atrybuty. Faktury są eksportowane do formatu xml. Aby móc wyeksportować fakturę, musi posiadać ona poszczególne pozycje: dostawca (dla zakupowych - NIP kontrahenta wg wzoru 0-2 litery cyfr i myślników, nie jest liczona suma kontrolna, NIP nie jest niezbędny aby móc zaimportować plik w programie) numer dokumentu data wystawienia 9 z 30

10 data sprzedaży, termin płatności waluta PLN przynajmniej 1 pozycja VAT 10 z 30

11 3.1. Podział kwoty na różne kategorie (rozbicie podsumowania faktury na pozycje) Dla programu Comarch Optima (format xml) jest możliwość rozbicia podsumowania faktury na kategorie (np. w sytuacji gdy na fakturze jest towar handlowy i transport). Podziału dokonuje się na podglądzie dokumentu, w części Podsumowanie. Aby podzielić kwotę na różne kategorie, należy kliknąć ikonę, a wtedy: pojawi się pole, w którym należy wpisać kwotę, która będzie miała nową kategorię (2), inną niż ta ustawiona dla całego dokumentu (1), kwota domyślnej kategorii (1) obliczy się automatycznie Każdą kwotę w podsumowaniu faktury można rozbić na kilka pozycji. Zapisaną wcześniej pozycję można usunąć po najechaniu na nią kursorem myszki pojawi się czerwony krzyży usuń. 11 z 30

12 4. Ustawienia po stronie Comarch Optima Krok 1. Konfiguracja pracy rozproszonej System Konfiguracja Stanowisko Parametry utwórz katalog przechowywania plików wymiany XML (jak na przykładzie poniżej) Następnie przejdź do skonfigurowania identyfikatora księgowości w pracy rozproszonej (bez tego parametru import dokumentów będzie niemożliwy) Firma Ogólne Praca rozproszona Identyfikator księgowości - wpisać K1 Zapisz wprowadzone zmiany 12 z 30

13 Ważne! Jeśli w programie księgowym Comarch Optima jest już ustawiony identyfikator księgowości inny niż K1 i nie można go zmienić, to należy go wpisać w polu: Identyfikator księgowy dla Optima XML 2016 (praca rozproszona), które znajdziemy w menu Ustawienia integracji dokumentów w programie SaldeoSMART. 13 z 30

14 Krok 2. Ustawienie Atrybutów Ustawienie atrybutów umożliwia wystawianie dokumentów wewnętrznych np. dla faktur z odwrotnym obciążeniem. Aby ustawić atrybuty należy wybrać: Ogólne Atrybuty Otworzy się okno Lista atrybutów. W zakładce 4 Dokumentu należy kliknąć przycisk Dodaj W nowym oknie Atrybut dokumentu zostanie dodany należy: wybrać format tekst, w polu Kod wpisać: SALDEO (drukowanymi literami!), Zapisz 14 z 30

15 Można także zaznaczyć paramter przenoś do anali BI, co pozwala na dokładniejszą analizę danych w module Business Intelligence. Utworzony atrybut SALDEO pojawi się na liście atrybutów w zakładce: 4 Dokumentu. Utworzenie atrybutów umożliwia filtrowanie dokumentów w rejestrze VAT zakupu/ sprzedaży wg atrybutów. Atrybut SALDEO dotyczy wszystkich dokumentów pochodzących z importu z aplikacji Saldeo i SaldeoSMART. 15 z 30

16 5. Jak importować dokumenty w programie Comarch Optima (xml) Aby je zaimportować należy wybrać: Narzędzia Praca rozproszona BR/ Dział sprzedaży Import Rejestr sprzedaży/ Rejestr zakupów wybierz plik xml Uruchom import (błyskawica). Lista dokumentów w pliku zostaje zaimportowana do rejestru VAT (sprzedaż lub zakup) oraz później do książki/ księgi z 30

17 6. Eksport dokumentów z wykorzystaniem dodatku do AUTOMATYCZNEJ INTEGRACJI Wykorzystanie dodatku do integracji z Comarch Optima pozwala na automatyczne zakładanie firm, połączone z synchronizowaniem jej bazy kontrahentów, kategorii, form płatności i rejestrów. Krok 1. Ustawienia konfiguracji Po zainstalowaniu dodatku do Optimy Użytkownik administracyjny loguje się do SaldeoPULPIT. W Ustawieniach aplikacji SaldeoPULPIT należy wskazać ścieżkę monitorowanego folderu (1) oraz folder, w którym będą zapisywane eksportowane z SaldeoSMART dokumenty (2) i zapisać ustawienia. 17 z 30

18 Po zapisaniu prawidłowych ustawień będzie możliwe Zarządzanie synchronizacją Wybór odpowiedniego programu księgowego (jeśli konto ma kilka) Pokaż Aplikacja SaldeoPULPIT pokaże listę firmy w Optimie: przy firmie, którą chcemy dodać do aplikacji, należy kliknąć przycisk Konfiguruj a następnie wskazać jakie dane chcemy zsynchronizować (kontrahenci, kategorie, metody płatności, rejestry, przekazywanie numeru zwrotnego, listy wymiarów) Zapisz 18 z 30

19 po skonfigurowaniu firmy i zapisaniu ustawień jest aktywny przycisk Dodaj firmę pojawi się funkcja dodania nowej firmy na podstawie danych z Optimy lub opcjonalnie możliwość połączenia jej z firmą, która już istnieje w Saldeo 19 z 30

20 należy wpisać nazwę skróconą oraz login Dodaj po dodaniu firmy do SaldeoSMART/ Saldeo pojawi się okno z komunikatem informującym o dodaniu firmy wraz z liczba skonfigurowanych kontrahentów, kategorii, rejestrów i form płatności dla firm już dodanych możliwa jest aktualizacja jej danych przez Aktualizuj firmę po dodaniu firmy jest ona dostępna na liście firm w SaldeoSMART Krok 2. Przesyłanie dokumentów do programu Comarch Optima Aby przesłać dokumenty z SaldeoSMART do Comarch Optima należy wybrać Dokumenty Lista dokumentów Wskazać firmę, miesiąc i rok Na liście dokumentów należy zaznaczyć wszystkie dokumenty, które mają być przeniesione do Optimy 20 z 30

21 Wyślij (przyciski wyślij Wyślij poprawne na liście dokumentów zmieniają się na zielono po ich wysłaniu) Wysłane dokumenty są pobierane poprzez funkcję w SaldeoPULPIT Pobieranie Ważne! SaldeoPULPIT pobiera tylko ostatnie wysłane dokumenty, Po kliknięciu Wyślij należy od razu pobrać dokumenty przez SaldeoPULPIT. 21 z 30

22 W oknie Lista Firm przy firmie, dla której zostały wysłane dokumenty należy kliknąć Pobierz dokumenty Pojawi się informacja ile dokumentów zawiera pobrany plik i w jakim folderze został zapisany (folder wskazywany w ustawieniach SaldeoPULPIT) Po zapisaniu dokumentów w Optimie wybiera się: Narzędzia Praca rozproszona BR/ dział sprzedaży Import W oknie importu należy zaznaczyć, że importowane mają być zarówno słowniki jak i dokumenty, a następnie: wybrać plik do importu (1) uruchomić import (2) 22 z 30

23 Lista dokumentów z pliku zostaje zaimportowana do rejestru VAT (sprzedaż lub zakup) oraz później do książki/ księgi Rozliczanie faktur gotówkowych Dla profilu Comarch OPTIMA XML Jeśli wśród dokumentów, które były przesłane do Optimy są także faktury gotówkowe najpierw należy wczytać rozliczenia kasa/bank. Z poziomu SaldeoPULPIT Pobieranie należy pobrać raporty kasa/ bank Pobierz KB 23 z 30

24 Zostaną one zapisane w folderze, który na etapie tworzenia ustawień SaldeoPULPIT został wskazany jako miejsce eksportu dokumentów. W pierwszej kolejności należy wczytać plik z kontrahentami, który znajduje się w folderze końcowym firmy, wskazanym w komunikacie powyżej. Narzędzia Praca rozproszona BR Import (ważne żeby byli zaznaczeni kontrahenci) 24 z 30

25 Drugim etapem jest import rozliczeń : Kasa/Bank Raporty kasowe/ bankowe W oknie 'Lista raportów kasowych/ bankowych rejestru [KASA]' należy kliknąć dwukrotnie w otwarty raport. Ważne! Daty graniczne raportu muszą zgadzać się z datami z dokumentów, w przeciwnym razie takie rozliczenie nie zostanie zaimportowane. 25 z 30

26 Po otwarciu okna 'Lista zapisów kasowych/ bankowych' należy wybrać opcję Importuj polecenia przelewu W oknie Import przelewów należy wybrać: W polu ' Format wymiany': KASABUF.TXT i BANKBUF.TXT (import) W polu 'plik źródłowy' należy wskazać pobrany z SaldeoSMART plik z raportem kasowym Definicja KP: KP, Definicja KW: KW Wczytaj plik Po zaimportowaniu raportu pozycje z dokumentami gotówkowymi pojawią się na liście Uruchom import 26 z 30

27 Rozliczenia pojawią się na liście zapisów kasowych/ bankowych Ostatnim etapem jest pobranie dokumentów z SaldeoPULPIT: Pobieranie Pobierz dokumenty oraz ich import przez Pracę rozproszoną: 27 z 30

28 Import dokumentów jest opisany we wcześniejszym rozdziale. Po imporcie dokumenty znajdą się odpowiednio w rejestrze VAT zakupów lub sprzedaży. Dokumenty gotówkowe w rejestrze VAT będą miały formę płatności gotówka i odpowiednie rozliczenie. Dla profilu Comarch OPTIMA XML 2016 Od wersji Comarch OPTIMA jest możliwy import zapisów kasowych do otwartego raportu poprzez plik XML. Aby to zrealizować utworzono w programie SaldeoSMART nowy profil programu księgowego o nazwie Comarch OPTIMA XML Aby zapisy kasowe były generowane i przesyłane prze plik xml należy: - ustawić dla firmy w SaldeoSMART profil programu Comarch OPTIMA XML W ustawieniach integracji dokumentów w programie SaldeoSAMRT podać nazwę rejestru dla zapisów kasowych (Ustawienia integracji dla Comarch OPTIMA) - na komputerze mieć zainstalowany SaldeoPULPIT w wersji lub nowszej - program Comarch Optima ERP w wersji lub nowszej Aby zapisy kasowe zostały utworzone konieczne jest aby w programie Optima był otwarty raport kasowy do którego będą one dodawane. 28 z 30

29 Ponadto operator programu musi mieć w konfiguracji użytkownika zaznaczona opcję zezwalającą na import zapisów kasowych do otwartych raportów. znajdziesz to ustawienie w Konfiguracja -> Program -> Operatorzy -> Wybór odpowiedniego operatora -> Parametry -> Prawo importu zapisów k/b do otwartych raportów 29 z 30

30 Powyższe ustawienia powodują, iż zmianie ulega menu pobierania dokumentów i ma postać: W celu pobrania zarówno dokumentów jak i zapisów kasowych dla tych dokumentów należy wcisnąć przycisk Pobierz dokumenty. SaldeoPULPIT pobierze zapisy dokumentów wraz z dokumentami kasowymi. Pozostaje już tylko zaimportować dane do programu księgowego, korzystając w tym celu z modułu Praca rozproszona. Przycisk pobierz wyciągi powoduje zapisanie pliku xml zawierającego dane o transakcjach z wyciągów bankowych. 30 z 30

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1. INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż Pro (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Streamsoft Prestiż \ Pro przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do LeftHand Pełna Księgowość przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima przeznaczone jest dla użytkowników programu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Humansoft Corax (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Humansoft Corax przeznaczone jest dla użytkowników programu Corax

Bardziej szczegółowo

ShopGold Integrator by CTI. Instrukcja

ShopGold Integrator by CTI. Instrukcja ShopGold Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 3. Eksport grup towarowych... 6 4. Eksport towarów... 7 5. Eksport zdjęć... 9 6. Pobieranie zamówień...

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP XL (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP XL przeznaczone jest dla użytkowników sytemu ERP XL stworzonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Comarch Optima Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do ILUO Biznes (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do ILUO Biznes (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do ILUO Biznes (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do ILUO Biznes przeznaczone jest dla użytkowników programu ILUO Biznes stworzonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO ARKUSZA KSIĄŻKA FINANSOWA

INFORMACJA DO ARKUSZA KSIĄŻKA FINANSOWA INFORMACJA DO ARKUSZA KSIĄŻKA FINANSOWA Arkusz książka finansowa działa na bazie programu Microsoft Excel 2007 i wyższym. Umożliwia prowadzenie dokumentacji finansowej obozu, biwaku, imprezy harcerskiej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo

Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Comarch ERP Optima przeznaczone jest dla użytkowników programu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Soneta Enova365 (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Enova365 przeznaczone jest dla użytkowników programu Enova365 stworzonego

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w IFK

Jednolity Plik Kontrolny w IFK Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Reset2 R2fk SQL (4.xx) (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do R2fk SQL przeznaczone jest dla użytkowników programu R2fk stworzonego

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach.

W oknie konfiguratora Importu/Exportu należy wprowadzić odpowiednie ustawienia poprzez zaznaczenie pól kursorem myszki przy poszczególnych opcjach. Instrukcja korzystania z modułu Export/Import z poziomu programu Carwert Zawartość dokumentu: Dokument zawiera skróconą instrukcje obsługi modułu EXPORT/IMPORT w programie Carwert. Pierwsza część tego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany

Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Internetowa Wymiana Dokumentów - aktywacja wymiany Copyright @ 2013 icomarch24 S.A. Spis treści 1. Aktywacja konta IWD w biurze rachunkowym... 3 2. Aktywacja konta IWD u klienta Comarch ERP Optima... 12

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do DGCS System (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do DGCS System (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do DGCS System (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do DGCS System przeznaczone jest dla użytkowników programu DGCS System stworzonego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-Mag (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-Mag przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-Mag dla Windows,

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015)

System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015) System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015) MPH to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN

Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN Jak wyeksportować rejestr VAT z programu Rejestr VAT Optivum do programu Centralny VAT VULCAN, a następnie przygotować plik z danymi w wybranym formacie? W poradzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika KONWERTER 2012.1. marzec 2012

Instrukcja użytkownika KONWERTER 2012.1. marzec 2012 Instrukcja użytkownika KONWERTER 2012.1 marzec 2012 Skrócone warunki licencji 1. Licencja upoważnia Nabywcę do zainstalowania i użytkowania Programu na pojedynczej stacji roboczej (komputerze). 2. Licencja

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Ra\Gr) GT homebanking przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu KURIER BY CTI Instrukcja do programu 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja w programie Comarch Optima... 4 3. Zamawianie kuriera... 6 3.1. GLS... 7 3.2. Siódemka... 9 3.3. K-EX... 11 3.4. UPS... 12 1. Wstęp Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Opcje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Insert (Su\Re\Gr) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Opis Programu KAMSOFT GT

Opis Programu KAMSOFT GT Opis Programu KAMSOFT GT Program służy do przenoszenia danych z programu Kamsoft Apteka (KS-Apteka) do programów Insert GT (Rewizor/Rachmistrz). Program konwertujący (Kamsoft GT) może być zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. MULTI INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Multi Integrator to uniwersalne oprogramowanie opracowane przez firmę KiD, za pomocą którego można połączyć program do gospodarki magazynowej i sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn

Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

[SoftSolid] - Integracja z serwisem Allegro

[SoftSolid] - Integracja z serwisem Allegro [SoftSolid] - Integracja z serwisem Allegro Właściwości modułu Allegro Obsługa wielu kont Allegro.pl Obsługa serwisu StrefaMarek Allegro Możliwość wystawiania produktów wielowariantowych ( rozdzielanie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2012 Forte Handel 1 / 13 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2012 Zmiany w kartotece Ustawienia 2 Zmiany związane z nową filozofią zarządzania danymi wspólnymi - przeniesienie pewnych ustawień do modułu Administracja.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny. Kogo i od kiedy obowiązują przepisy o JPK

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny. Kogo i od kiedy obowiązują przepisy o JPK JPK MIKROSUBIEKT 3 Czym jest Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 r. firmy stopniowo są obejmowane obowiązkiem udostępniania organom podatkowym informacji gospodarczych w postaci Jednolitego Pliku

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Kadry VULCAN?

Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Kadry VULCAN? Kadry VULCAN Jak wykonać eksport danych do SIO z aplikacji Kadry VULCAN? Aby wyeksportować dane z programu Kadry VULCAN do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo