Dokumentacja użytkownika Aplikacja do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy dla TUnŻ Warta SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja użytkownika Aplikacja do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy dla TUnŻ Warta SA"

Transkrypt

1 Dokumentacja użytkownika Aplikacja do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy dla TUnŻ Warta SA dla roli Firma.Obsługa

2 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu Ekran startowy Nawigacja po aplikacji Wybór kontekstu pracy Pomoc Wyszukiwanie danych Czyszczenie pól filtra Nawigacja na listach Wydruk i eksport list Pola wymagane Operacje w aplikacji Moje listy Lista wniosków i polis Podgląd szczegółów wniosku/polisy Historia salda polisy Lista ubezpieczonych Szczegóły ubezpieczonego Listy przystąpień Szczegóły Listy przystąpień Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy przystąpień Szczegóły osoby przystępującej Usuń osobę przystępującą Edycja osoby przystępującej Edytuj Listę przystąpień Usuń Listę przystąpień Wyślij Listę przystąpień Listy wystąpień Szczegóły Listy wystąpień Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy wystąpień Szczegóły osoby występującej Usuń osobę występującą Edytuj osobę występującą Strona 2 z 78

3 4.22 Edytuj Listę wystąpień Usuń Listę wystąpień Wyślij Listę wystąpień Lista braków deklaracji Lista odrzuceń Kartoteka osób Szczegóły osoby Lista firm Szczegóły firmy Lista firm podubezpieczających Szczegóły firmy podubezpieczającej Lista wniosków o zmianę Wniosek o zmianę danych osobowych/adresowych Wniosek o zmianę danych uposażonych Wniosek o zmianę danych firmy Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Szczegóły wniosku o zmianę uposażonych Szczegóły wniosku o zmianę danych firmy Uwagi Przystąpienie Wystąpienie Import przystępujących z pliku csv Strona 3 z 78

4 1. Cel i zakres dokumentu Niniejszy dokument powstał z myślą o obecnych i przyszłych użytkownikach systemu AZP - Aplikacji do obsługi ubezpieczeń na życie w zakładach pracy, w roli Firma.Obsługa. Znajdują się tu informacje o tym, w jaki sposób skorzystać z dostępnej w systemie funkcjonalności, oraz do czego służą poszczególne funkcje systemu. Opisane zostały też elementy ekranów i sposób wyszukiwania i nawigacji na listach. Dokument zawiera funkcje przewidziane na III podetap etapu I ( r.) oraz z wcześniejszych podetapów. Strona 4 z 78

5 2. Ekran startowy Aplikacja AZP po poprawnym zalogowaniu się użytkownika do aplikacji wyświetla listę wniosków i polis: Rysunek 1 Ekran startowy W prawym górnym rogu wyświetlane są dane osoby zalogowanej: Kontekst firmy: Rola jaką posiada Rysunek 2 Dane osoby zalogowanej Użytkownik nawiguje aplikacją przy użyciu menu, w którym ma dostęp do następujących operacji: Przystąpienie Wystąpienie Moje listy Kartoteka osób Mój profil Strona 5 z 78

6 Rysunek 3 Menu główne Użytkownik ma możliwość przejścia na menu drugiego rzędu zawierające listy dostępne w systemie AZP naciskając przycisk Moje listy : Rysunek 4 Menu - Moje Listy Dostępne funkcje w menu po wybraniu opcji Mój profil : Rysunek 5 Menu - Mój profil Strona 6 z 78

7 3. Nawigacja po aplikacji 3.1 Wybór kontekstu pracy Jeżeli użytkownik ma przypisanych więcej niż jedną firmę (podmiot ubezpieczający), po zalogowaniu się do aplikacji prezentowana jest informacja jaki kontekst firmy jest domyślnie ustawiony: Rysunek 6 Wybór kontekstu pracy firmy Aby w trakcie pracy w aplikacji AZP zmienić kontekst firmy, jeżeli użytkownik ma przypisanych wiele firm, w prawym górnym rogu należy z listy wybrać firmę, w kontekście której użytkownik zamierza pracować. Aby dokonać wyboru należy nacisnąć na Nazwę kontekstu firmy i z wybrać odpowiedni z rozwijanej listy: Rysunek 7 Zmiana kontekstu pracy 3.2 Pomoc Jeżeli z ekranem aplikacji stowarzyszona jest pomoc kontekstowa, w prawym górnym rogu, na wysokości menu głównego wyświetlany jest przycisk pomocy. Wciśnięcie przycisku pomocy uruchamia okienko z dodatkowymi informacjami. Rysunek 8 Pomoc 3.3 Wyszukiwanie danych Po wejściu na ekran Aplikacja wyświetla domyślnie dane przeznaczone dla użytkownika. Aby zmienić lub zawęzić wyszukiwanie danych należy użyć filtra znajdującego się nad tabelą danych. Strona 7 z 78

8 Użytkownik aby wyszukać wniosek/polisę: 1. Wypełnia pola filtra wpisując pełną frazę np. Firma (małymi lub dużymi literami). Możliwe jest użycie znaku * (gwiazdka) zastępującego dowolny ciąg znaków. Filtrowanie z użyciem gwiazdki wymaga wprowadzenia minimum jednego znaku np.: *F, F*, *F* 2. Naciska przycisk Filtruj : Rysunek 9 Filtr listy ubezpieczonych Aplikacja wyświetla wyniki wyszukania zgodne z danymi wprowadzonymi do filtra: Rysunek 10 Lista ubezpieczonych 3.4 Czyszczenie pól filtra Aby usunąć dane wprowadzone do pól filtra lub przywrócić ich domyślne wartości użytkownik naciska przycisk Wyczyść znajdujący się w każdej sekcji filtra obok przycisku Filtruj, a następnie Filtruj aby pobrać dane dla domyślnych ustawień Filtra. Strona 8 z 78

9 Rysunek 11 Wyczyść 3.5 Nawigacja na listach Użytkownik aby wykonać poszczególne akcje na liście wyników wyszukiwania naciska przycisk przy wierszu, na którym chce wykonać operację: Na listach jest możliwość: Rysunek 12 Lista ubezpieczonych sortowania danych na listach względem poszczególnych kolumn naciskając na wybraną kolumnę oznaczoną 2 strzałkami: Wybrana kolumna jest podświetlana i wyniki wyszukiwania są sortowane malejąco, w etykiecie kolumny strzałka jest ustawiona w dół": Strona 9 z 78

10 Rysunek 13 Sortowanie malejąco Ponowne naciśnięcie kolumny spowoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania rosnąco wyświetlając w etykiecie kolumny strzałkę w górę : Rysunek 14 Sortowanie rosnąco ustawienia ilości pozycji wyświetlanych na stronie wybierając z pola typu selectbox odpowiednią wartość: 5, 10, 15: Rysunek 15 Ilość pozycji na liście stronicowania stron na liście naciskając na: o przycisk z numerem strony: Strona 10 z 78

11 Rysunek 16 Stronicowanie listy - numer strony o strzałkę przenoszącą użytkownika na następną/poprzednią stronę listy: Rysunek 17 Stronicowanie listy - następna/poprzednia strona o strzałkę przenoszącą użytkownika na ostatnią/pierwszą stronę listy: Rysunek 18 Stronicowanie listy - ostatnia/pierwsza strona 3.6 Wydruk i eksport list W aplikacji istniej możliwość wygenerowania wydruku całej listy lub zapisania listy do pliku. W tym celu należy wybrać przycisk Drukuj listę aby wygenerować zawartość listy do wydrukowania lub Zapisz listę do pliku aby wygenerować plik tekstowy zawierający dane listy. Strona 11 z 78

12 Rysunek 19 Drukuj i zapisz listę 3.7 Pola wymagane W Aplikacji pola obligatoryjnie wymagane do wypełnienia oznaczane są znakiem gwiazdki * : Rysunek 20 Oznaczenie wymagalnych pól Strona 12 z 78

13 4. Operacje w aplikacji 4.1 Moje listy Aby wyświetlić do jakich list ma dostęp użytkownik o roli Firma.Obsługa z menu należy wybrać opcję Moje listy : Po wybraniu z menu opcji Moje listy dostępne są następujące funkcje: Lista wniosków/polis Lista przystąpień Lista wystąpień Lista ubezpieczonych Lista braków deklaracji Lista odrzuceń Lista firm Lista wniosków o zmianę Rysunek 21 Moje Listy 4.2 Lista wniosków i polis Aby wyświetlić ekran listy wniosków i polis obsługiwanych w Aplikacji należy: 1. Z menu należy wybrać przycisk Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista wniosków i polis Strona 13 z 78

14 Rysunek 22 Listy wniosków i polis Poprzez wybranie odpowiednich przycisków na liście możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły wniosku/polisy - podgląd szczegółów wniosku/polisy, Lista ubezpieczonych wyświetlenie listy ubezpieczonych Historia salda polisy - funkcja na kolejne etapy/podetapy Rysunek 23 Dostępne akcje dla wniosku/polisy 4.3 Podgląd szczegółów wniosku/polisy Aby wyświetlić szczegóły wniosku/polisy: 1. Przejść na listę wniosków i polis (patrz pkt. 4.2 Lista wniosków i polis) 2. Wybrać akcję Szczegóły wniosku/polisy przy wybranej polisie. Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku/polisy: Strona 14 z 78

15 Rysunek 24 Szczegóły wniosku/polisy Sekcja "Dane wniosku / polisy": Makroregion - makroregion do którego przypisany jest wniosek/polisa Produkt - kod i nazwa produktu Seria i numer wniosku seria i numer wniosku Seria i numer polisy - seria i numer polisy Data początku polisy - pierwszy dzień miesiąca, miesiąc i rok początku polisy Data końca polisy - data końca polisy w formacie RRRR-MM-DD Lista podgrup tabela zawierająca informacje: o Numer podgrupy, Suma ubezpieczenia zależna od zarobków, Suma Ubezpieczenia zależna od zarobków Konto składki ochronnej - numer rachunku składki ochronnej Konto składki funduszowej - numer rachunku składki funduszowej Konto składki funduszowej dodatkowej - numer rachunku składki funduszowej dodatkowej Saldo [PLN] - saldo polisy Status polisy - status polisy: Aktywna, Rozwiązana Sekcja "Ubezpieczający": Nazwa firmy - nazwa firmy (ubezpieczającego) NIP - numer NIP firmy (ubezpieczającego) Regon - numer Regon firmy (ubezpieczającego) Tabela Podubezpieczający" - sekcja prezentowana jest dla każdej firmy podubezpieczającej przypisanej wniosku/polisy: Nazwa firmy - nazwa firmy (podubezpieczającego) NIP - numer NIP firmy (podubezpieczającego) Regon - numer Regon firmy (podubezpieczającego) Strona 15 z 78

16 4.4 Historia salda polisy Aby wyświetlić historię salda polisy: 1. Przejść na listę wniosków i polis (patrz pkt. 4.2 Lista wniosków i polis) 2. Wybrać akcję Historia salda polisy przy wybranej polisie. Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku/polisy: Rysunek 25 Historia salda polisy Po wybraniu akcji lista wniosków i polis staje się nieaktywna, a nowo otwarte, aktywne okno prezentuje historię salda polisy. Na ekranie oprócz historii, pod wykazem znajduje się podsumowanie zawierające Składni należne Razem, Składki wpłacone Razem oraz łączną Nadpłatę końcową. Dostępne są akcję Generuj XLS oraz Generuj PDF. 4.5 Lista ubezpieczonych Lista ubezpieczonych prezentuje osoby ubezpieczone. Listę można wyświetlić z dwóch miejsc w systemie: 1. Z menu wybrać opcję Moje listy, 2. Następnie z menu kontekstowego wybrać Lista ubezpieczonych. Strona 16 z 78

17 Rysunek 26 Listy ubezpieczonych z poziomu Moje listy Z poziomu Listy wniosków i polis aby wyświetlić ubezpieczonych dla wniosku lub polisy: 1. Przejść na Listę wniosków i polis (patrz pkt. 4.2 Lista wniosków i polis), 2. Wybrać akcję Lista ubezpieczonych dla interesującego nas wniosku/polisy. System wyświetla ekran Lista ubezpieczonych, dla wybranej polisy: Strona 17 z 78

18 Rysunek 27 Ekran listy ubezpieczonych Dla danej pozycji na liście, jest możliwość wykonania następujących operacji: Szczegóły - podglądu szczegółów ubezpieczonego, Wystąpienie zarejestrowanie wystąpienia, Świadczenie przycisk umożliwia wygenerowanie wniosku świadczeniowego. 4.6 Szczegóły ubezpieczonego Aby wyświetlić szczegóły ubezpieczonego: Nacisnąć przycisk Szczegóły ubezpieczonego przy wybranej pozycji na liście ubezpieczonych (4.5 Lista ubezpieczonych) System wyświetla ekran szczegółów ubezpieczonego, zawierający 2 zakładki. Dane ubezpieczonego/osoby: Strona 18 z 78

19 Rysunek 28 Szczegóły ubezpieczonego Dane ubezpieczonego/osoby Oraz Dane uposażonych: Rysunek 29 Szczegoly ubezpieczonego - Dane uposażonych Strona 19 z 78

20 Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Generuj deklarację powoduje pobranie deklaracji uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym w formacie PDF Wniosek o zmianę (patrz pkt Wniosek o zmianę danych osobowych/adresowych) Strona 20 z 78

21 4.7 Listy przystąpień Aby wyświetlić ekran list przystąpień: 1. Z menu głównego należy wybrać Moje listy 2. Następnie z menu kontekstowego Listy przystąpień System wyświetla ekran list przystąpień: Rysunek 30 Lista przystąpień Ekran prezentuje listy przystąpień. W przypadku zawężenia lub wyszukiwania list przystąpień można skorzystać z Filtra: 1. Wypełnić danymi pola filtra 2. Nacisnąć Filtruj Rysunek 31 Filtr listy przystąpień Poprzez wybranie odpowiednich przycisków na liście możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły listy przystąpień - podgląd szczegółów listy przystąpień, Edytuj listę edycja parametrów listy, dostępne jeżeli lista w statusie Wprowadzana, Usuń listę usunięcie listy, dostępne jeżeli lista w statusie Wprowadzona i Wprowadzana, Dodaj do listy osoby z pliku import osób przystępujących z pliku.csv, Wyślij listę wysłanie listy do TUnŻ Warta, dostępne jeżeli lista w statusie Wprowadzona. Strona 21 z 78

22 Rysunek 32 Operacje na liście przystąpień 4.8 Szczegóły Listy przystąpień Aby wyświetlić szczegóły listy przystąpień: 1. Wybrać akcję Szczegóły listy przystąpień, przy wybranej pozycji na Liście przystąpień (patrz pkt. 4.7 Listy przystąpień) Rysunek 33 Pokaż szczegóły listy przystąpień Aplikacja wyświetla ekran szczegółów listy przystąpień: Strona 22 z 78

23 Rysunek 34 Szczegóły listy przystąpień 4.9 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 35 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy przystąpień Strona 23 z 78

24 Z poziomu szczegółów Listy przystąpień dostępne są operacje: Dodaj osobę - dodanie osoby do listy przystąpień, dostępne tylko dla list w statusie Wprowadzana, Wyślij listę wysyła listę przystąpień, dostępne tylko dla list w statusie Wprowadzana, Generuj zbiorczo funkcja na dalsze etapy/podetapy, Dodaj do listy osoby z pliku import osób przystępujących z pliku.csv, Szczegóły przystępującego pracownika - wyświetlenia szczegółów osoby przystępującej, Edytuj osobę modyfikacja danych osoby, dostępne tylko dla list w statusie Wprowadzana, Usuń osobę - usunięcie osoby z listy przystąpień, dostępne tylko dla list w statusie Wprowadzana i Wprowadzona, Generuj deklarację umożliwia wygenerowanie deklaracji przystąpienia dla wybranej osoby Szczegóły osoby przystępującej Aby wyświetlić szczegóły osoby przystępującej: 1. Wybrać akcję Szczegóły przystępującego pracownika, przy wybranej pozycji na liście osób przystępujących w Szczegółach listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień) Rysunek 36 Pokaż szczegóły osoby przystępującej Aplikacja wyświetla ekran szczegółów osoby przystępującej: Strona 24 z 78

25 Rysunek 37 Szczegóły osoby przystępującej 4.11 Usuń osobę przystępującą Aby usunąć osobę z listy przystępujących: 1. Wybrać akcję Usuń osobę, przy wybranej pozycji na liście przystąpień w Szczegółach listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień) Strona 25 z 78

26 Aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy: Rysunek 38 Usuń osobę z listy przystępujących Rysunek 39 Ostrzeżenie Usuwanie osoby z listy przystępujących Tak - potwierdza operację usunięcia osoby z listy przystąpień. Nie - rezygnacja z usuwania osoby 4.12 Edycja osoby przystępującej Aby zmodyfikować dane osoby z listy przystępujących: 1. Wybrać akcję Edytuj przystępującego pracownika, przy wybranej pozycji na liście przystąpień w Szczegółach listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień) Rysunek 40 Edytuj osobę przystępującą Aplikacja wyświetla ekran edycji osoby przystępującej, umożliwiający modyfikację danych: Strona 26 z 78

27 Rysunek 41 Edycja osoby przystępującej Dostępne operacje: modyfikacja wartości w dostępnych do edycji polach Zapisz - aby zapisać wprowadzone zmiany, Anuluj - w przypadku rezygnacji z modyfikacji danych. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian: jeżeli zmianie uległa data przystąpienia - system sprawdza czy na podaną datę istnieje lista w statusie Wprowadzana, dla podanej firmy, serii i nr wniosku i/lub serii i nr polisy, do której należy dopisać przystępującego. Jeżeli lista przystąpień istnieje, to dopisuje osobę do listy. Jeżeli nie tworzona jest lista przystąpień zgodną z datą podaną na formularzu, z polisą i firmą przypisaną do przystąpienia Edytuj Listę przystąpień Aby zmodyfikować parametry listy przystąpień, w zakresie daty przystąpienia: 1. Z poziomu List przystąpień wyszukać listę i wybrać akcję Edytuj listę 2. Wybrać akcję Edytuj listę, przy wybranej pozycji na liście przystąpień (patrz pkt. 4.7 Strona 27 z 78

28 Listy przystąpień) Aplikacja wyświetla ekran edycji listy przystąpień: Rysunek 42 Edytuj listę przystąpień Rysunek 43 Edycja listy przystąpień Na ekranie jest możliwość modyfikacji daty przystąpienia oraz dostępne są akcje: Zapisz by wprowadzić zmiany, lub Anuluj w przypadku rezygnacji z modyfikacji danych. Akcja powoduje powrót do ekranu Listy przystąpień Po zapisaniu zmian, parametry listy są modyfikowane: Strona 28 z 78

29 1. Jeżeli istnieje lista dla podanej firmy, serii i numeru wniosku i/lub serii i numeru polisy i podgrupy na podaną datę przystąpienia w stanie Wprowadzana system przepisuje wszystkich przystępujących z listy do istniejącej listy przystąpień i prezentuje komunikat Dane listy o numerze numer listy zostały zaktualizowane 2. Jeżeli nie istnieje lista system tworzy nową listę przystąpień zgodną z datą podaną na formularzu, z polisą, firmą i podgrupą edytowanej listy przystąpień Usuń Listę przystąpień Usunięcie Listy przystąpień możliwe jest tylko dla list w statusie Wprowadzana. Aby usunąć listę przystąpień należy: 1. Wyszukać listę w statusie Wprowadzana i wybrać akcje Usuń listę Aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy: Rysunek 44 Usuń listę przystąpień Rysunek 45 Usuwanie listy przystąpień Strona 29 z 78

30 Tak - potwierdza operację usunięcia listy, lista zostanie oznaczona jako Usunięta, Nie - rezygnacja z usuwania listy. Strona 30 z 78

31 4.15 Wyślij Listę przystąpień Wysłanie Listy przystąpień powoduje przekazanie danych do TUnŻ Warta do dalszego przetwarzania. Wysłanie Listy możliwe jest tylko dla list w statusie Wprowadzana. Aby wysłać listę przystąpień należy: 1. Wyszukać listę w statusie Wprowadzana i wybrać akcję Wyślij listę Aplikacja wyświetla komunikat: Rysunek 46 Wyślij listy przystąpień Rysunek 47 Wysyłanie listy przystąpień Tak - potwierdza operację wysłania listy Nie - rezygnacja z operacji wysłania listy Wysłana lista zmienia status na Wprowadzona i jest dalej przetwarzana przez TUnŻ Warta. Strona 31 z 78

32 4.16 Listy wystąpień Aplikacja umożliwia wyświetlenie zarejestrowanych List wystąpień. Aby wyświetlić ekran List wystąpień należy: Z menu głównego wybrać przycisk Moje listy Z rozwijanego menu wybrać Listy wystąpień Rysunek 48 Lista wystąpień Domyślnie prezentowane są Listy wystąpień, do których dostęp ma użytkownik. W przypadku potrzeby wyszukania konkretnej listy lub zawężenia wyników wyszukiwania należy skorzystać z Filtra listy: Rysunek 49 Filtr listy wystąpień Strona 32 z 78

33 Aplikacja wyświetla wyniki wyszukiwania zgodne z parametrami wprowadzonym do Filtra. W każdym wierszu znajdują się przyciski akcji, dostępne w zależności od statusu listy Szczegóły listy - podgląd szczegółów listy przystąpień, Edytuj listę edycja parametrów listy, dostępne jeżeli lista w statusie Utworzona, Usuń listę usunięcie listy, dostępne jeżeli lista w statusie Utworzona, Dodaj do listy osoby z pliku dodanie osób do listy wystąpień z pliku Wyślij listę wysłanie listy do TUnŻ Warta, dostępne jeżeli lista w statusie Utworzona, Rysunek 50 Operacje na liście wystąpień 4.17 Szczegóły Listy wystąpień Aby wyświetlić szczegóły Listy wystąpień: 1. Wybrać przycisk Szczegóły listy wystąpień, przy wybranej pozycji na ekranie Listy wystąpień (patrz pkt Listy wystąpień) Strona 33 z 78

34 Rysunek 51 Wybór akcji "Szczegóły listy wystąpień" Aplikacja wyświetla ekran szczegółów listy wystąpień: Rysunek 52 Szczegóły listy wystąpień Strona 34 z 78

35 4.18 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy wystąpień Rysunek 53 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy wystąpień Dodaj osobę umożliwia przejście do rejestracji wystąpienia, Wyślij listę powoduje wysłanie listy, dostępne tylko dla listy w statusie Utworzona, Szczegóły osoby przejście do podglądu szczegółów osoby występującej, Edytuj osobę przejście do edycji danych osoby występującej, dostępne tylko dla listy w statusie Utworzona, Usuń osobę powoduje usunięcie osoby z listy, dostępne tylko dla listy w statusie Utworzona, Uwagi opisane w pkt Uwagi powoduje otworzenie okna, gdzie można napisać uwagi Szczegóły osoby występującej Aby wyświetlić szczegóły osoby występującej: 1. Wybrać przycisk Szczegóły osoby występującej, przy wybranej pozycji na ekranie Szczegółów listy wystąpień (patrz pkt Szczegóły Listy wystąpień) Strona 35 z 78

36 Rysunek 54 Pokaż szczegóły osoby wystepującej Aplikacja wyświetla ekran szczegółów osoby występującej: Rysunek 55 Szczegóły osoby występującej Na ekranie prezentowane są dane w trybie podglądu, niedostępne do edycji. Niedostępne są też żadne akcje Usuń osobę występującą Aby usunąć wystąpienie osoby: 1. Wybrać przycisk Usuń wystąpienie osoby, przy wybranej pozycji na ekranie Szczegółów listy wystąpień (patrz pkt Szczegóły Listy wystąpień) Aby usunąć osobę z listy występujących należy: Strona 36 z 78

37 1. Z poziomu Szczegółów Listy wystąpień dla odpowiedniej osoby wybrać akcję Usuń wystąpienie osoby Rysunek 56 Usuń wystąpienie osoby z listy występujących Aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy: Rysunek 57 Usuwanie osoby z listy występujących Tak - potwierdza operację usunięcia wystąpienia osoby Nie - rezygnacja z operacji 4.21 Edytuj osobę występującą Aby edytować dane wystąpienia osoby: 1. Wybrać przycisk Edytuj wystąpienie osoby, przy wybranej pozycji na ekranie Szczegółów listy wystąpień (patrz pkt Szczegóły Listy wystąpień) Strona 37 z 78

38 Rysunek 58 Edytuj wystąpienie osoby Aplikacja wyświetla ekran edycji osoby: Dostępne operacje: Rysunek 59 Edycja występującego pracownika modyfikacja wartości w dostępnych do edycji polach Zapisz by wprowadzić zmiany lub Anuluj w przypadku rezygnacji z modyfikacji danych Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu zmian: Jeżeli zmianie uległa data wystąpienia - system sprawdza czy na podaną datę istnieje lista w statusie Wprowadzana, dla podanej firmy, serii i numeru wniosku i/lub serii i numeru polisy, do której należy dopisać przystępującego jeżeli istnieje, to dopisuje osobę do listy. W przeciwnym wypadku Strona 38 z 78

39 utworzona zostanie nowa lista wystąpień zgodną z datą podaną na formularzu, z polisą i firmą przypisaną do wystąpienia, występujący zostanie dopisany do nowej listy Edytuj Listę wystąpień Aby zmodyfikować parametry listy wystąpień, w zakresie daty przystąpienia: 1. Wybrać przycisk Edytuj listę, przy wybranej pozycji na ekranie Listy wystąpień (patrz pkt Listy wystąpień) Aplikacja wyświetla ekran edycji listy przystąpień: Rysunek 60 Edytuj listę wystąpień Dostępne operacje: Rysunek 61 Edycja listy wystąpień modyfikuje wartości w dostępnych do edycji polach Strona 39 z 78

40 Zapisz by wprowadzić zmiany lub Anuluj w przypadku rezygnacji z modyfikacji danych Po zapisaniu zmian wyświetla ekran list wystąpień ze zmienionymi danymi listy jeżeli a) istnieje lista dla podanej firmy, serii i nr wniosku i /lub serii i nr polisy na podaną datę wystąpienia o statusie Lista wprowadzana system przepisuje wszystkich występujących z listy do istniejącej listy wystąpień i prezentuje komunikat Dane listy o numerze "numer listy" zostały zaktualizowane b) jeżeli nie istnieje utworzona zostanie lista wystąpień zgodną z datą podaną na formularzu, z polisą i firmą edytowanej listy wystąpień Usuń Listę wystąpień Aby usunąć listę wystąpień należy: 1. Wybrać przycisk Usuń listę, przy wybranej pozycji na ekranie Listy wystąpień (patrz pkt Listy wystąpień) Aplikacja wyświetla komunikat ostrzegawczy: Rysunek 62 Usuń listę wystąpień Strona 40 z 78

41 Rysunek 63 Usuwanie listy wystąpień Tak potwierdza operację usunięcia listy Nie rezygnacja z usuwania listy 4.24 Wyślij Listę wystąpień Wysłanie Listy wystąpień powoduje przekazanie danych do TUnŻ Warta do dalszego przetwarzania. Wysłanie Listy możliwe jest tylko dla list w statusie Wprowadzana. Aby wysłać listę przystąpień należy: 1. Wybrać przycisk Wyślij listę, przy wybranej pozycji na ekranie Listy wystąpień (patrz pkt Listy wystąpień). Można wysłać listę tylko, gdy jest w statusie Wprowadzana Rysunek 64 Wysyłanie listy wystąpień Aplikacja wyświetla komunikat: Strona 41 z 78

42 Rysunek 65 Potwierdzenie wysyłania listy wystąpień Tak potwierdza operację wysłania listy Nie rezygnacja z operacji wysłania listy Wysłana lista zmienia status na Lista wprowadzona i jest dalej przetwarzana przez TUnŻ Warta. Wysłanie listy możliwe jest również bezpośrednio z poziomu podglądu szczegółów listy: 4.25 Lista braków deklaracji Aplikacja AZP umożliwia wyświetlenie listy braków deklaracji tj. listy osób, dla których odnotowano brak deklaracji. Aby wyświetlić listę braków deklaracji: Z menu głównego wybrać przycisk Moje listy Z rozwijanego menu wybrać Lista braków i deklaracji Prezentowany jest ekran Listy braków deklaracji: Strona 42 z 78

43 Rysunek 66 Lista braków deklaracji Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Filtr braków deklaracji kryteria: Nazwa Ubezpieczającego REGON (Ubezpieczającego) Nazwa Podubezpieczającego REGON (Podubezpieczającego) Seria wniosku i numer wniosku Seria polisy i numer polisy Status (polisy) Nazwisko Imię PESEL Data listy przystąpienia od i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść. Jeżeli znalezione zostały rekordy braków deklaracji, prezentowane są w tabeli Lista podmiotów z brakami. Rekord tabeli zawiera dane osoby, dla której występuje brak deklaracji: Nazwisko Imię Data urodzenia PESEL Data przystąpienia Strona 43 z 78

44 Data wystąpienia Typ. ub. typ ubezpieczonego np. Pracownik Rodzaj podmiotu Ubezpieczony, Przystępujący, Wystąpiony Nazwa firmy - nazwa firma ubezpieczającej albo podubezpieczającej Seria i numer wniosku Seria i numer polisy Uwagi W każdym wierszu znajduje się przycisk akcji Generuj deklarację umożliwia wygenerowanie deklaracji uczestnictwa Lista odrzuceń Aplikacja AZP umożliwia wyświetlenie listy odrzuceń tj. listy osób, dla których odrzucono operację przystąpienia. Aby wyświetlić listę odrzuceń: Z menu głównego wybrać przycisk Moje listy Z rozwijanego menu wybrać Lista odrzuceń Prezentowany jest ekran Listy odrzuceń: Rysunek 67 Lista odrzuceń Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Filtr odrzuceń kryteria: Nazwa Ubezpieczającego REGON (Ubezpieczającego) Nazwa Podubezpieczającego REGON (Podubezpieczającego) Seria i numer wniosku Strona 44 z 78

45 Seria i numer polisy Status (polisy) Nazwisko Imię PESEL Data listy przystąpienia od i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść. Jeżeli znalezione zostały rekordy odrzuceń, prezentowane są w tabeli Lista odrzuceń. Rekord tabeli zawiera dane osoby: Nazwisko Imię Data urodzenia PESEL Data przyst. data przystąpienia Typ. ub. typ ubezpieczonego np. Pracownik Nazwa firmy - nazwa firma ubezpieczającej albo podubezpieczającej Seria i numer polisy Powód odrzucenia Uwagi 4.27 Kartoteka osób Aplikacja AZP umożliwia wyświetlenie kartoteki osób tj. listy osób zarejestrowanych w AZP (ubezpieczonych, przystępujących, występujących) wraz z informacjami dot. stanu i historii danej osoby. Aby wyświetlić kartotekę osób, należy z Menu głównego wybrać przycisk Kartoteka osób. Prezentowany jest ekran Kartoteki osób: Strona 45 z 78

46 Rysunek 68 Kartoteka osób Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Wyszukiwanie osób kryteria: PESEL Imię Nazwisko i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść. Jeżeli znalezione zostały osoby, prezentowane są w tabeli Lista osób. Rekord tabeli zawiera dane osoby: Imię Nazwisko Data urodzenia PESEL Aktualny status osoby Uwagi oraz w kolumnie akcje przycisk Szczegóły osoby, który przenosi dodanych szczegółowych osoby (ekran zawiera Dane osobowe oraz Dane adresowe) Po zaznaczeniu osoby na liście osób pojawiają się sekcje Lista polis oraz Lista operacji. Jeśli z daną osobą powiązanych jest więcej niż 1 polisa należy zaznaczyć ją na Liście polis, wówczas wyświetlone zostaną operacje z nią powiązane. W przypadku kiedy osoba jest powiązana z 1 polisą lista operacji z nią związanych wyświetlana jest automatycznie. Strona 46 z 78

47 Rysunek 69 Kartoteka osób po zaznaczeniu osoby na Liście osób 4.28 Szczegóły osoby Aby wyświetlić szczegóły osoby: Nacisnąć przycisk Szczegóły osoby przy wybranej pozycji na liście ubezpieczonych (patrz pkt Kartoteka osób) System wyświetla ekran szczegółów ubezpieczonego, zawierający 2 zakładki. Dane ubezpieczonego/osoby: Strona 47 z 78

48 Rysunek 70 Szczegóły ubezpieczonego Dane ubezpieczonego/osoby Oraz Dane uposażonych: Rysunek 71 Szczegoly ubezpieczonego - Dane uposażonych Jeśli dane firmy uległy zmianie użytkownik może złożyć wniosek o zmianę wybierając przycisk Wniosek o zmianę (funkcja na kolejne etapy/podetapy) Lista firm Aby wyświetlić ekran listy firm należy: 1. Z menu należy wybrać przycisk Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista firm Strona 48 z 78

49 Rysunek 72 Lista firm Poprzez wybranie odpowiednich przycisków na liście możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły firmy - podgląd szczegółów firmy, Lista wniosków i polis lista wniosków i polis w kontekście firmy, Lista firm podubezpieczających lista firm podubezpieczających danej firmy. Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Filtr firm kryteria: Nazwa firmy NIP REGON i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść Szczegóły firmy Aby wyświetlić szczegóły firmy: Nacisnąć przycisk Szczegóły firmy przy wybranej pozycji na liście firm (patrz pkt Lista firm) System wyświetla ekran szczegółów firmy: Strona 49 z 78

50 Rysunek 73 Szczegóły firmy Jeśli dane firmy uległy zmianie użytkownik może złożyć wniosek o zmianę wybierając przycisk Wniosek o zmianę (patrz pkt Wniosek o zmianę danych firmy) 4.31 Lista firm podubezpieczających Aby wyświetlić ekran listy firm należy: 1. Z menu należy wybrać przycisk Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista firm 3. Dla odpowiedniej firmy wybrać akcję Lista firm podubezpieczających Rysunek 74 Wybór Listy podubezpieczających Strona 50 z 78

51 Rysunek 75 Lista firm podubezpieczających Poprzez wybranie odpowiednich przycisków na liście możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły firmy - podgląd szczegółów firmy. W sekcji Firma ubezpieczająca wyświetlane są dane firmy, w kontekście której wyświetlona jest Lista firm podubezpieczających Szczegóły firmy podubezpieczającej Aby wyświetlić szczegóły firmy: Nacisnąć przycisk Szczegóły firmy przy wybranej pozycji na liście firm podubezpieczających (patrz pkt Lista firm podubezpieczających) System wyświetla ekran szczegółów firmy: Rysunek 76 Szczegóły firmy podubezpieczającej Jeśli dane firmy uległy zmianie użytkownik może złożyć wniosek o zmianę wybierając przycisk Wniosek o zmianę (funkcja na kolejne etapy/podetapy). Strona 51 z 78

52 4.33 Lista wniosków o zmianę Aplikacja AZP umożliwia wyświetlenie listy wniosków o zmianę tj. wniosków wysłanych przez użytkowników w roli Firma.Obsługa w celu zmiany danych np. firmy lub danych osobowych/adresowych osób. Z menu głównego wybrać przycisk Moje listy Z rozwijanego menu wybrać Lista wniosków o zmianę Prezentowany jest ekran Listy wniosków: Rysunek 77 Lista wniosków o zmianę Za pomocą filtra można zawęzić wyszukiwanie wprowadzając w filtrze Filtr braków deklaracji kryteria: Nazwa wniosku Status (wniosku) Seria i numer wniosku Data zlecenia i wybierając przycisk Filtruj. Aby przywrócić domyślne wyszukiwanie należy wybrać przycisk Wyczyść. Jeżeli znalezione zostały rekordy wniosków o zmianę, prezentowane są w tabeli Lista wniosków. Rekord tabeli zawiera takie same dane, jakie można ustawić w filtrze. Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Szczegóły wniosku wyświetlenie szczegółów wniosku o zmianę, Usuń wniosek umożliwia usunięcie wniosku o zmianie. Wybranie akcji Usuń wniosek powoduje wyświetlenie monitu o usunięcie: Rysunek 78 Monit o usunięcie wniosku z listy wniosków o zmianę Strona 52 z 78

53 4.34 Wniosek o zmianę danych osobowych/adresowych Aby złożyć wniosek o zmianę danych: 1. Przejść na listę ubezpieczonych (patrz pkt. 4.5 Lista ubezpieczonych) 2. Nacisnąć przycisk Szczegóły ubezpieczonego przy wybranej pozycji na liście ubezpieczonych 3. Wybrać akcję Wniosek o zmianę na zakładce Dane ubezpieczonego/osoby Aplikacja wyświetla ekran z wnioskiem: Rysunek 79 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Do edycji dostępne są wszystkie pola poza numerem PESEL. Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Dodaj załącznik aby załączyć pliki do wniosku o zmianę, Dalej przejście do ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę. Strona 53 z 78

54 Ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę: Rysunek 80 Ekran z potwierdzeniem zmiany danych wniosku Stosowny komunikat informuje, że zmienione dane zaznaczone są kolorem niebieskim. Aby móc zatwierdzić wniosek należy pobrać deklarację (przycisk Deklaracja zmiany ) po pobraniu wniosku zaznaczany jest checkbox Czy wniosek wydrukowany?, a przycisk Zatwierdź staje się aktywny. Strona 54 z 78

55 Rysunek 81 Zatwierdzenie wniosku aktywne po wydrukowaniu deklaracji zmiany 4.35 Wniosek o zmianę danych uposażonych Aby złożyć wniosek o zmianę danych: 1. Przejść na listę ubezpieczonych (patrz pkt. 4.5 Lista ubezpieczonych) 2. Nacisnąć przycisk Szczegóły ubezpieczonego przy wybranej pozycji na liście ubezpieczonych 3. Wybrać akcję Wniosek o zmianę na zakładce Dane uposażonych Aplikacja wyświetla ekran z wnioskiem: Rysunek 82 Szczegóły wniosku o zmianę uposażonych Strona 55 z 78

56 W sekcjach Ubezpieczony oraz Polisa wyświetlone są dane ubezpieczonego oraz polisy niedostępne do edycji. Edytować można Do edycji dostępne są dane w sekcji Definiowanie uposażonego. Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Dodaj załącznik aby załączyć pliki do wniosku o zmianę, Dalej przejście do ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę. Ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę: Rysunek 83 Ekran zatwierdzania wniosku o zmianę uposażonych Na ekranie prezentowane są pierwotne dane ubezpieczonego (sekcja Uposażeni) oraz dane wprowadzone we wniosku (sekcja Zmiana uposażonych). Aby złożyć wniosek należy wybrać przycisk Zatwierdź Wniosek o zmianę danych firmy Aby złożyć wniosek o zmianę danych: Strona 56 z 78

57 1. Przejść na listę ubezpieczonych (patrz pkt Lista firm) 2. Nacisnąć przycisk Szczegóły firmy przy wybranej pozycji na liście firm 3. Wybrać akcję Wniosek o zmianę Aplikacja wyświetla ekran z wnioskiem: Rysunek 84 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Do edycji dostępne są wszystkie pola poza Makroregionem, numerem REGON oraz numerem NIP. Poprzez wybranie odpowiednich przycisków możemy wywołać następujące akcje: Dodaj załącznik aby załączyć pliki do wniosku o zmianę, Dalej przejście do ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę. Ekranu zatwierdzania wniosku o zmianę: Strona 57 z 78

58 Rysunek 85 Ekran z potwierdzeniem zmiany danych wniosku Stosowny komunikat informuje, że zmienione dane zaznaczone są kolorem niebieskim. Jeśli dane są poprawne należy zatwierdzić złożenie wniosku (przycisk Przycisk zatwierdź ), lub wrócić do ekranu składania wniosku (przycisk Wstecz ) Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Aby wyświetlić szczegóły wniosku o zmianę danych: 1. Przejść na listę wniosków o zmianę (patrz pkt Lista wniosków o zmianę) 2. Wybrać akcję Szczegóły wniosku przy wybranym wniosku o nazwie Zmiana danych osobowych/adresowych Strona 58 z 78

59 Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku: Rysunek 86 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Dane prezentowane są w trybie podglądu - niedostępne do edycji. Żadne akcje nie są dostępne Szczegóły wniosku o zmianę uposażonych Aby wyświetlić szczegóły wniosku o zmianę danych: 1. Przejść na listę wniosków o zmianę (patrz pkt Lista wniosków o zmianę) 2. Wybrać akcję Szczegóły wniosku przy wybranym wniosku o nazwie Zmiana uposażonych Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku: Strona 59 z 78

60 Rysunek 87 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Sekcja "Dane wniosku": Seria i numer seria i numer wniosku o zmianę danych Data złożenia data złożenia wniosku Status status wniosku Sekcja "Ubezpieczony": Imię imię ubezpieczonego Nazwisko nazwisko ubezpieczonego PESEL PESEL ubezpieczonego Data urodzenia data urodzenia ubezpieczonego Sekcja "Polisa: Seria i numer wniosku seria i numer wniosku Seria i numer polisy - seria i numer polisy Data początku polisy - pierwszy dzień miesiąca, miesiąc i rok początku polisy Data końca polisy - data końca polisy w formacie RRRR-MM-DD Sekcja "Uposażeni: Nazwisko i imiona/nazwa Nazwisko i imiona osoby lub Nazwa firmy Obywatelstwo obywatelstwo osoby, w przypadku firmy wartość pusta PESEL/REGON PESEL osoby, REGON firmy Data urodzenia - data urodzenia osoby w formacie RRRR-MM-DD, w przypadku firmy wartość pusta Świadczenia [%] wartość procentowa świadczenia Sekcja Załączniki : Akcja dostępne akcje na załącznika (jeśli zostały dodane) Nazwa pliku nazwa załącznika Data załączenia data dodana załącznika Strona 60 z 78

61 Dane prezentowane są w trybie podglądu - niedostępne do edycji. Żadne akcje nie są dostępne Szczegóły wniosku o zmianę danych firmy Aby wyświetlić szczegóły wniosku o zmianę danych: 1. Przejść na listę wniosków o zmianę (patrz pkt Lista wniosków o zmianę) 2. Wybrać akcję Szczegóły wniosku przy wybranym wniosku o nazwie Zmiana danych firmy Aplikacja wyświetla ekran szczegółów wniosku: Rysunek 88 Szczegóły wniosku o zmianę danych firmy Dane prezentowane są w trybie podglądu - niedostępne do edycji. Żadne akcje nie są dostępne Uwagi Aplikacja AZP umożliwia rejestrowanie uwag (komentarza) do osoby. Opcja komentarza jest dostępna na listach zawierających kolumnę Uwagi : Strona 61 z 78

62 Rysunek 89 Uwagi - prezentacja Aby wyświetlić komentarz należy najechać kursorem myszy na ikonę Aby zarejestrować lub zmodyfikować treść uwagi należy kliknąć na ikonę uwag wprowadzić treść i wybrać przycisk Zapisz., a następnie w oknie Rysunek 90 Uwagi - modyfikacja Aby usunąć komentarz należy kliknąć na ikonę przycisk Zapisz., a następnie w oknie uwag usunąć treść i wybrać Aby zrezygnować z operacji należy zamknąć okno krzyżykiem w prawym, górnym rogu Przystąpienie Przystąpienie możemy wykonać z dwóch miejsc w systemie: 1. Z menu wybrać opcję Przystąpienie Strona 62 z 78

63 Rysunek 91 Nowe przystąpienie z poziomu menu głównego Aplikacja wyświetla ekran Przystąpienie: Rysunek 92 Przystąpienie Krok 1. Dane przystępującego - wywołane z menu Pole Nazwy firmy uzupełnione zostaje automatycznie na podstawie kontekstu firmy, w jakim użytkownik pracuje. Strona 63 z 78

64 Jeśli na liście wniosków i polis znajduje się tylko jeden/jedna wniosek/polisa to pola Seria i numer wniosku oraz Seria i numer polisy zostaną automatycznie uzupełnione danymi. Ponadto na podstawie serii i numeru wniosku uzupełnione jest pole Podgrupa. Pola obowiązkowe na tym ekranie oznaczone są gwiazdką - *. Należy je wypełnić, aby móc przejść do następnego kroku przystąpienia. W przypadku niewypełnienia wyświetlony zostanie komunikat a pola zostaną specjalnie zaznaczone: Rysunek 93 Komunikat po niewypełnieniu obowiązkowych pól w Przystąpieniu Ponadto w przypadku pola PESEL wpisana wartość jest sprawdzana po kątem prawidłowości sumy kontrolnej: Rysunek 94 Nieprawidłowa suma kontrolna PESEL Przystąpienie można także wywołać z poziomu Szczegółów listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień), następnie należy: 1. Wybrać akcję Dodaj osobę dla interesującego nas wniosku/polisy. Strona 64 z 78

65 Rysunek 95 Nowe przystąpienie z poziomu szczegółów listy przystąpień System wyświetla ekran Przystąpienia automatycznie uzupełniony danymi wniosku/polisy. Strona 65 z 78

66 Rysunek 96 Przystąpienie wywołane z poziomu Szczegółów listy przystąpień 4.42 Wystąpienie Wystąpienie możemy wykonać z trzech miejsc w systemie: 1. Z poziomu menu startowego wybierając przycisk Wystąpienie Rysunek 97 Nowe wystąpienie z poziomu menu startowego Strona 66 z 78

67 2. Z poziomu szczegółów listy wystąpień jako dodanie osoby do Listy wystąpień: 1. Z poziomu menu wybrać Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista wystąpień 3. Dla wybranej listy o statusie Wprowadzana wybrać akcję Szczegóły listy wystąpień 4. Na ekranie szczegółów listy wystąpień wybrać akcję Dodaj osobę Rysunek 98 Nowe wystąpienie - z poziomu szczegółów listy wystąpień 3. Z poziomu Listy Ubezpieczonych: 1. Z poziomu menu głównego wybrać Moje listy 2. Z rozwijanego menu wybrać Lista ubezpieczonych 3. Na ekranie Lista ubezpieczonych wyszukać osobę i wybrać akcję Wystąpienie Strona 67 z 78

68 Rysunek 99 Nowe wystąpienie - z poziomu listy ubezpieczonych Po wybraniu odpowiedniej akcji Aplikacja wyświetla ekran rejestracji wystąpienia: Wystąpienie - z poziomu menu głównego oraz Szczegółów listy wystąpień Rysunek 100 Wystąpienie - z poziomu menu głównego Strona 68 z 78

69 Aby wykonać wystąpienie należy: 1. W Filtrze wyszukiwania wyszukać osobę do wystąpienia wprowadzając dane i wybierając Filtruj lub wyszukać i zaznaczyć osobę na liście ubezpieczonych: Po zaznaczeniu osoby na liście: Rysunek 101 Wyszukanie osoby do wystąpienia 1. Wyświetlona zostanie sekcja Dane ubezpieczonego zawierająca dane zaznaczonej osoby oraz sekcja Dane wystąpienia 2. W sekcji Dane wystąpienia pole Seria i numer polisy jest uzupełnione zgodnie z danymi wybranej osoby. Należy uzupełnić pozostałe pola. 3. W przypadku wystąpienia z poziomu Szczegółów listy wystąpień również pole Data wystąpienia jest uzupełniona datą listy wystąpień. 4. W przypadku wybrania Powodu wystąpienia Zgon ubezpieczonego lub Rozwiązanie umowy o pracę pojawi się dodatkowe pole, które należy uzupełnić Data powodu wystąpienia. Rysunek 102 Wprowadzanie parametrów wystąpienia Strona 69 z 78

70 Jeżeli wybrana polisa należy do produktu obsługującego związki i do wybranej osoby jest przypisana osoba powiązana (małżonek, partner, dziecko), Aplikacja wyświetla dane osoby powiązanej w sekcji Osoba powiązana. Po zakończeniu wprowadzania danych na formularzu należy wybrać przycisk: Zapisz i zamknij aby zapisać aktualne dane i zakończyć wprowadzanie osób występujących. Zapisz i dodaj kolejnego aby zapisać aktualne dane i kontynuować wprowadzanie osób występujących. Jeżeli istnieje już Lista Wystąpień na podaną podczas rejestracji datę wystąpienia osoba występująca zostanie dopisana do istniejące listy wystąpień. Jeżeli nie istnieje jeszcze Lista Wystąpień na podaną podczas rejestracji datę przystąpienia, utworzona zostanie nowa Lista Wystąpień zgodną z datą podaną na formularzu. Osoba występująca zostanie dopisana do nowo utworzonej listy wystąpień. Wystąpienie - z poziomu Listy Ubezpieczonych Rysunek 103 Wystąpienie - z poziomu Listy Ubezpieczonych Dokonujemy wystąpienia poszczególnej osoby, więc sekcja Dane ubezpieczonego oraz pole Seria i numer polisy zawiera jej dane Aby wykonać wystąpienia należy: 1. Uzupełnić dane w sekcji Dane wystąpienia 2. W przypadku wybrania Powodu wystąpienia Zgon ubezpieczonego lub Rozwiązanie umowy o pracę pojawi się dodatkowe pole, które należy uzupełnić Data powodu wystąpienia. Strona 70 z 78

71 Rysunek 104 Wprowadzanie parametrów wystąpienia Jeżeli wybrana polisa należy do produktu obsługującego związki i do wybranej osoby jest przypisana osoba powiązana (małżonek, partner, dziecko), Aplikacja wyświetla dane osoby powiązanej w sekcji Osoba powiązana. Po zakończeniu wprowadzania danych na formularzu należy wybrać przycisk: Zapisz i zamknij aby zapisać aktualne dane i zakończyć wprowadzanie osób występujących. Jeżeli istnieje już Lista Wystąpień na podaną podczas rejestracji datę wystąpienia osoba występująca zostanie dopisana do istniejącej listy wystąpień. Jeżeli nie istnieje jeszcze Lista Wystąpień na podaną podczas rejestracji datę przystąpienia, utworzona zostanie nowa Lista Wystąpień zgodną z datą podaną na formularzu. Osoba występująca zostanie dopisana do nowo utworzonej listy wystąpień Import przystępujących z pliku csv Importować osoby przystępujące z pliku csv można na dwa sposoby: 1. Wybrać akcję Dodaj do listy osoby z pliku, przy wybranej pozycji na liście osób przystępujących w Szczegółach listy przystąpień (patrz pkt. 4.8 Szczegóły Listy przystąpień) Strona 71 z 78

72 Rysunek 105 Importowanie osób z pliku z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 106 Importowanie osób przystępujących z poziomu Listy wystąpień Strona 72 z 78

73 Aplikacja wyświetla ekran Importu osób przystępujących z pliku:: Rysunek 107 Import przystąpień dla listy XXX W dolnej części otwartego okna importu widzimy dane szczegółowe listy przystąpień. Aby dodać osoby należy wybrać przycisk Przeglądaj, wskazać plik.csv z listą osób przystępujących, a następnie wczytać plik (przycisk Wczytaj ). Wczytać można tylko pliku o określonej strukturze listy przystąpień. Po wczytaniu pliku następuje walidacja wczytanego pliku. Wyliczona zostaje liczba pozycji w pliku oraz sprawdzony status walidacji. Jeśli nie wykryto błędów (status Brak błędów ) aktywuje się przycisk Zapisz. Strona 73 z 78

74 Rysunek 108 Brak błędów we wczytanym pliku.csv Jeśli błędy zostały wykryte status walidacji zostaje ustawiony na Wystąpiły błędy a w Liście błędów wypisane zostają szczegóły, w których wierszach i kolumnach wystąpiły błędy. Strona 74 z 78

75 Rysunek 109 Wykryto błędy we wczytanym pliku.csv Strona 75 z 78

76 Spis ilustracji Rysunek 1 Ekran startowy... 5 Rysunek 2 Dane osoby zalogowanej... 5 Rysunek 3 Menu główne... 6 Rysunek 4 Menu - Moje Listy... 6 Rysunek 5 Menu - Mój profil... 6 Rysunek 6 Wybór kontekstu pracy firmy... 7 Rysunek 7 Zmiana kontekstu pracy... 7 Rysunek 8 Pomoc... 7 Rysunek 9 Filtr listy ubezpieczonych... 8 Rysunek 10 Lista ubezpieczonych... 8 Rysunek 11 Wyczyść... 9 Rysunek 12 Lista ubezpieczonych... 9 Rysunek 13 Sortowanie malejąco Rysunek 14 Sortowanie rosnąco Rysunek 15 Ilość pozycji na liście Rysunek 16 Stronicowanie listy - numer strony Rysunek 17 Stronicowanie listy - następna/poprzednia strona Rysunek 18 Stronicowanie listy - ostatnia/pierwsza strona Rysunek 19 Drukuj i zapisz listę Rysunek 20 Oznaczenie wymagalnych pól Rysunek 21 Moje Listy Rysunek 22 Listy wniosków i polis Rysunek 23 Dostępne akcje dla wniosku/polisy Rysunek 24 Szczegóły wniosku/polisy Rysunek 25 Historia salda polisy Rysunek 26 Listy ubezpieczonych z poziomu Moje listy Rysunek 27 Ekran listy ubezpieczonych Rysunek 28 Szczegóły ubezpieczonego Dane ubezpieczonego/osoby Rysunek 29 Szczegoly ubezpieczonego - Dane uposażonych Rysunek 30 Lista przystąpień Rysunek 31 Filtr listy przystąpień Rysunek 32 Operacje na liście przystąpień Rysunek 33 Pokaż szczegóły listy przystąpień Rysunek 34 Szczegóły listy przystąpień Rysunek 35 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 36 Pokaż szczegóły osoby przystępującej Rysunek 37 Szczegóły osoby przystępującej Rysunek 38 Usuń osobę z listy przystępujących Rysunek 39 Ostrzeżenie Usuwanie osoby z listy przystępujących Rysunek 40 Edytuj osobę przystępującą Rysunek 41 Edycja osoby przystępującej Rysunek 42 Edytuj listę przystąpień Rysunek 43 Edycja listy przystąpień Strona 76 z 78

77 Rysunek 44 Usuń listę przystąpień Rysunek 45 Usuwanie listy przystąpień Rysunek 46 Wyślij listy przystąpień Rysunek 47 Wysyłanie listy przystąpień Rysunek 48 Lista wystąpień Rysunek 49 Filtr listy wystąpień Rysunek 50 Operacje na liście wystąpień Rysunek 51 Wybór akcji "Szczegóły listy wystąpień" Rysunek 52 Szczegóły listy wystąpień Rysunek 53 Operacje dostępne z poziomu Szczegółów listy wystąpień Rysunek 54 Pokaż szczegóły osoby wystepującej Rysunek 55 Szczegóły osoby występującej Rysunek 56 Usuń wystąpienie osoby z listy występujących Rysunek 57 Usuwanie osoby z listy występujących Rysunek 58 Edytuj wystąpienie osoby Rysunek 59 Edycja występującego pracownika Rysunek 60 Edytuj listę wystąpień Rysunek 61 Edycja listy wystąpień Rysunek 62 Usuń listę wystąpień Rysunek 63 Usuwanie listy wystąpień Rysunek 64 Wysyłanie listy wystąpień Rysunek 65 Potwierdzenie wysyłania listy wystąpień Rysunek 66 Lista braków deklaracji Rysunek 67 Lista odrzuceń Rysunek 68 Kartoteka osób Rysunek 69 Kartoteka osób po zaznaczeniu osoby na Liście osób Rysunek 70 Szczegóły ubezpieczonego Dane ubezpieczonego/osoby Rysunek 71 Szczegoly ubezpieczonego - Dane uposażonych Rysunek 72 Lista firm Rysunek 73 Szczegóły firmy Rysunek 74 Wybór Listy podubezpieczających Rysunek 75 Lista firm podubezpieczających Rysunek 76 Szczegóły firmy podubezpieczającej Rysunek 77 Lista wniosków o zmianę Rysunek 78 Monit o usunięcie wniosku z listy wniosków o zmianę Rysunek 79 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Rysunek 80 Ekran z potwierdzeniem zmiany danych wniosku Rysunek 81 Zatwierdzenie wniosku aktywne po wydrukowaniu deklaracji zmiany Rysunek 82 Szczegóły wniosku o zmianę uposażonych Rysunek 83 Ekran zatwierdzania wniosku o zmianę uposażonych Rysunek 84 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Rysunek 85 Ekran z potwierdzeniem zmiany danych wniosku Rysunek 86 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Rysunek 87 Szczegóły wniosku o zmianę danych osobowych/adresowych Ubezpieczonego Strona 77 z 78

78 Rysunek 88 Szczegóły wniosku o zmianę danych firmy Rysunek 89 Uwagi - prezentacja Rysunek 90 Uwagi - modyfikacja Rysunek 91 Nowe przystąpienie z poziomu menu głównego Rysunek 92 Przystąpienie Krok 1. Dane przystępującego - wywołane z menu Rysunek 93 Komunikat po niewypełnieniu obowiązkowych pól w Przystąpieniu Rysunek 94 Nieprawidłowa suma kontrolna PESEL Rysunek 95 Nowe przystąpienie z poziomu szczegółów listy przystąpień Rysunek 96 Przystąpienie wywołane z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 97 Nowe wystąpienie z poziomu menu startowego Rysunek 98 Nowe wystąpienie - z poziomu szczegółów listy wystąpień Rysunek 99 Nowe wystąpienie - z poziomu listy ubezpieczonych Rysunek 100 Wystąpienie - z poziomu menu głównego Rysunek 101 Wyszukanie osoby do wystąpienia Rysunek 102 Wprowadzanie parametrów wystąpienia Rysunek 103 Wystąpienie - z poziomu Listy Ubezpieczonych Rysunek 104 Wprowadzanie parametrów wystąpienia Rysunek 105 Importowanie osób z pliku z poziomu Szczegółów listy przystąpień Rysunek 106 Importowanie osób przystępujących z poziomu Listy wystąpień Rysunek 107 Import przystąpień dla listy XXX Rysunek 108 Brak błędów we wczytanym pliku.csv Rysunek 109 Wykryto błędy we wczytanym pliku.csv Strona 78 z 78

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Allianz Rodzina w CZAK i Allianz Opieka Zdrowotna w CZAK

Allianz Rodzina w CZAK i Allianz Opieka Zdrowotna w CZAK Instrukcja Allianz Rodzina w CZAK i Allianz Opieka Zdrowotna w CZAK 1. LOGOWANIE 1. Wejdź na https://chuck.allianz.pl. 2. Podaj login Twój 6-cyfrowy numer. 3. Podaj hasło Twoje hasło nadane podczas pierwszego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Instrukcja

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Instrukcja System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Instrukcja Spis treści 1. O programie... 4 2. Konfiguracja programu... 5 3. Logowanie... 6 3.1. Logowanie do programu... 6 3.2. Wylogowanie z programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Nabór Przedszkola Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przedszkola, to rodzic może zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.4) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku Nabór Przedszkola Jak wprowadzić dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola? W aplikacji Nabór Przedszkola listę dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola można utworzyć poprzez: 1. wybranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych

Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Instrukcja do aplikacji Trezor BUZA Moduł Wykonanie Planów Finansowych Aplikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wymogi techniczne...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH MODUŁ USŁUGI ROZWOJOWE Spis treści 1 Rejestracja i logowanie... 2 2 Publikowanie karty usługi... 8 3 Zatwierdzanie formularza Karty usługi... 21 4 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. Maj 2017

APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM. Maj 2017 APLIKACJA E-IMPULS DO OBSŁUGI PRACOWNICZEGO PROGRAMU EMERYTALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Maj 2017 E - IMPULS 1) Aplikacja E-Impuls służy do obsługi Pracowniczych Programów Emerytalnych przez Zakłady Pracy;

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS?

Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Jak uzupełnić sylabus przedmiotu w systemie USOS? Instrukcja dla nauczycieli akademickich Wersja skrócona Dostęp W celu uzupełnienia swoich sylabusów należy zalogować się do systemu USOSweb, na stronie

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe informacje o programie

1 Podstawowe informacje o programie 1 Podstawowe informacje o programie 1.1 Przeznaczenie programu Program Folder został napisany w celu usprawnienia procesu rozpatrywania i archiwizowania dokumentacji technicznej, a także umożliwienia łatwego

Bardziej szczegółowo

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja

Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI. Instrukcja Kalkulator kalorii i wartości odżywczych by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych...

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Remigiusz Ciemiński, CI UAM Procedura przygotowania pracy do obrony 1 w Archiwum Prac Dyplomowych Krok w APD Kto Zadanie Student

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych.

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Subskrypcje PESEL Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Główne funkcje Subskrypcji PESEL Wyróżniono następujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O SERWISIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH... 3 3. ZASADY

Bardziej szczegółowo