I. METAPROGRAMY JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI I WSTĘP DO SKUTECZNEJ PERSWAZJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. METAPROGRAMY JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI I WSTĘP DO SKUTECZNEJ PERSWAZJI"

Transkrypt

1 I. METAPROGRAMY JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI I WSTĘP DO SKUTECZNEJ PERSWAZJI Szkolenie ma na celu uświadomienie korzyści płynących ze znajomości metaprogramów. : poznają pojęcie metaprogramów; nauczą się rozpoznawać kilka z nich; korzystając z metaprogramów, poznają zasady skuteczniejszej komunikacji oraz kilka prostych zastosowań będących pierwszym krokiem do efektywnej perswazji. Szkolenie, mimo Ŝe bazowało będzie na przekazaniu w formie krótkich, interaktywnych miniwykładów - niezbędnej wiedzy merytorycznej, w duŝej mierze równieŝ opierało się będzie na dyskusji i praktycznym wykorzystaniu zdobytych w czasie zajęć wiadomości. Szkolenie będzie przydatne, zwłaszcza dla osób wiąŝących swą przyszłość ze sprzedaŝą czy handlem w ogóle, ale i dla tych, którzy podnoszenie swych umiejętności komunikacyjnych (takŝe w Ŝyciu prywatnym) uwaŝają za bardzo istotne. W czasie spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia: metaprogram od/do jako najczęściej występujący filtr rzeczywistości. Jak go rozpoznawać i jak korzystać z tej wiedzy; metaprogram wewnętrzny i zewnętrzny - czyja opinia jest dla klienta najwaŝniejsza i co dla nas z tego wynika; podobieństwa i róŝnice - innowacje czy sprawdzone rozwiązania; metaprogramy ja/inni czy ogólny/szczegółowy. Termin ; 13:00-16:15 Liczba uczestników 8-14 Rafał Kempski Absolwent wydziału zarządzania GWSH w Katowicach oraz Turystyki na AWF w Krakowie. Od 15 lat związany z transportem lotniczym, a w głównej mierze z jego handlowymi aspektami. Obecnie zajmuje stanowisko Szefa SłuŜby SprzedaŜy w PLL LOT. Kieruje zespołem 50 pracowników, jest odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji handlowych, zarządzanie kierownikami sprzedaŝy oraz pracą zespołu handlowego (wyznaczanie celów, motywowanie, współpraca zespołowa). Posiada takŝe kilkunastoletnie doświadczenia menedŝerskie i handlowe nabyte w czasie pracy w liniach lotniczych i biurach podróŝy.

2 II. ZDOBYCIE ZAUFANIA JAKO KLUCZ DO SUKCESU W KOMUNIKACJI szkolenia: dowiedzą się, co wpływa na wiarygodność przekazu; - poznają czynniki, które odgrywają duŝą rolę w zdobyciu zaufania widowni; - dowiedzą się, dlaczego pozyskanie zaufania widowni/ odbiorców jest takie waŝne. Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem następujących metod: miniwykłady; dyskusje; praca w grupach. Szkolenie skierowane jest do osób, którym zaleŝy na poznaniu elementów efektywnej komunikacji w biznesie i w Ŝyciu codziennym, komunikacji opartej na zaufaniu i wiarygodności. W trakcie szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: kto budzi nasze zaufanie i dlaczego; przemówienie (kontakt wzrokowy, gestykulacja...); co wpływa na wiarygodność przekazu; spójność komunikatu jego komponenty i kluczowe czynniki. Termin ; 17:00-20:15 Liczba uczestników Olimpia Ajakaiye-Dębiec Urodziła się w Krakowie, gdzie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, Wydział Projektowania Wnętrz i Mebli. Obecnie współpracuje z telewizją TVN. Jest takŝe zatrudniona w firmie Artefe, w której zajmuje się projektowaniem form uŝytkowych, nadzorem nad pracą młodych projektantów i promocją. Więcej informacji na stronie internetowej:

3 III. MARKETING ZAANGAśOWANY SPOŁECZNIE CZYLI STRATEGIA INTELIGENTNEJ KONSUMPCJI Uczestnik szkolenia: dowie się, czym jest marketing zaangaŝowany społecznie i jakie są podstawowe rodzaje tego narzędzia; będzie potrafił projektować programy marketingu zaangaŝowanego społecznie; pozna kluczowe czynniki sukcesu programów marketingu zaangaŝowanego społecznie; dowie się, jakich błędów naleŝy unikać oraz na jakie aspekty trzeba zwrócić uwagę na etapie komunikacji. Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej z wykorzystaniem takich metod jak: miniwykład; ćwiczenia indywidualne i grupowe; dyskusje moderowane; materiały filmowe; analiza case study. Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli firm, którzy planują lub są w trakcie wdraŝania programów marketingu zaangaŝowanego społecznie; przedstawicieli organizacji non-profit, które chcą wykorzystać to narzędzie do pozyskiwania środków finansowych i zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie wybranych problemów społecznych i ekologicznych; konsumentów, którzy chcą dokonywać świadomych i optymalnych wyborów. W czasie spotkania zostaną poruszone następujące zagadnienia: ogólne załoŝenia marketingu zaangaŝowanego społecznie; podstawowe rodzaje programów marketingu zaangaŝowanego społecznie; marketing zaangaŝowany społecznie a społeczna odpowiedzialność biznesu; marketing zaangaŝowany społecznie jako narzędzie budowy wizerunku firmy; scenariusz tworzenia programów marketingu zaangaŝowanego społecznie; scenariusz wdraŝania marketingu zaangaŝowanego społecznie; ewaluacja programów marketingu zaangaŝowanego społecznie. Termin ; 9:00-12:15 Liczba uczestników 12-15

4 Justyna Berniak-Woźny Absolwentka studiów MBA w WyŜszej Szkole Zarządzania/Polish Open University, wykładowca w Instytucie Reklamy i Marketingu POU. Obecnie doktorantka Leeds Metropolitan University w Wielkiej Brytanii. Posiada doświadczenie w budowaniu i wdraŝaniu strategii marketingowych polskich i międzynarodowych firm. Specjalizuje się w obszarze CSR. IV. PRACOWNIK WIZYTÓWKĄ INSTYTUCJI, CZYLI ETYKIETA BIZNESU W SKRÓCIE Uczestnik szkolenia będzie potrafił swym zachowaniem budować wiarygodny wizerunek instytucji; pozna zasady postępowania i reguły właściwego zachowania, przez co nabierze pewności siebie; uzyska informacje na temat zasad dobrej komunikacji, w tym aktywnego słuchanie, kontaktu wzrokowego, komunikacji pozawerbalnej; zapozna się z podstawowymi zasadami budowy wizerunku własnego i jego spójności z wizerunkiem instytucji; dowie się, jakich błędów nie popełniać i na co zwracać uwagę, organizując spotkania, konferencje czy prowadząc prezentacje; zapozna się z technikami zachowania w trudnych sytuacjach; będzie znał sposoby radzenia sobie z popełnionym faux-pax. Szkolenie będzie realizowane metodami aktywizującymi, zamkniętymi w cyklu Kolba. Na zajęciach zostaną wykorzystane: praca w dwójkach, scenki, prezentacja, film video, quizy wiedzy i umiejętności, case study. Szkolenie skierowane jest do: pracowników instytucji ze średniego i wyŝszego stopnia kadry menedŝerskiej; pracowników reprezentujących firmę, utrzymujących kontakty z klientami - zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Szkolenie będzie obejmować m.in. takie problemy, jak: przedstawianie się, wymiana wizytówek, uściski dłoni, tytułowanie; korespondencja urzędowa, zasady korespondencji elektronicznej, zaproszenia, prowadzenie rozmów telefonicznych; ubiór słuŝbowy, ubiór odpowiedni do okazji; zachowanie przy stole, przyjęcia na stojąco, zaproszenia do restauracji; seminaria, konferencje, miejsce przy stole; radzenie sobie z nieuprzejmością, obrona przed brudnymi chwytami w negocjacjach. Termin ; 13:00-16:15

5 Liczba uczestników 12 Marta Murzańska-Potasińska Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wykształcenia pedagog kulturalno-oświatowy, animator kultury oraz specjalista ds. Public Relations. Właścicielka firmy Laboratorium Dobrych Manier. Autorka szkoleń z zakresu etykiety w biznesie, trener i konsultant w dziedzinie Public Relations, przez lata pracująca jako specjalista ds. marketingu i PR, obecnie jest ekspertem od savoir-vivre u na portalu Organizatorka międzynarodowych spotkań biznesowych i wyjazdów integracyjnych, dziś ich uczestniczka i bywalczyni. W teatrach, na balach czy wernisaŝach, premierach lub koktajlach czująca się jak ryba w wodzie. Prywatnie Ŝona generała. Autorka wesołych opowiadań i dowcipnych felietonów przedstawiających rzeczywistość z kobiecego punktu widzenia. Kolekcjonerka rzeczy ładnych, wielbicielka kapeluszy, oryginalnej biŝuterii, starych mebli i butów na wysokim obcasie. Miłośniczka aktywnego trybu Ŝycia, jeŝdŝąca z komputerem w koszyku, na białym rowerze, w szpilkach. Z dobrych manier egzamin zdaje codziennie, wiedzę z tego zakresu zdobywa całe Ŝycie, dobry ton, smak i wyczucie posiada i chętnie się tą wiedzą dzieli. V. DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA JAKO GŁÓWNY ELEMENT UDANEJ TRANSAKCJI HANDLOWEJ dowiedzą się: czym jest proces sprzedaŝy; na czym polega właściwa diagnoza potrzeb klienta. Szkolenie będzie miało głównie formę ćwiczeń, prac w podgrupach, oraz kilku elementów miniwykładu. Głównie dzięki ćwiczeniom kaŝdy z uczestników będzie mógł w praktyce zastosować nabytą wiedzę. Szkolenie jest skierowane do wszystkich, którzy chcą rozpocząć lub juŝ rozpoczęli swoją przygodę z handlem. Zajęcia przeznaczone są dla tych, dla których waŝne jest nabywanie nowych umiejętności handlowych, jak i równieŝ podnoszenie swoich kwalifikacji. By wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba mieć doświadczenia w handlu. Zasady właściwej diagnozy potrzeb klienta; Rodzaje pytań i kolejność ich zadawania; Obszary przyciągania; Zasady właściwej diagnozy potrzeb klienta.

6 Termin ; 17:00-20:15 Liczba uczestników 12 Janusz Mikołajski Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1996 roku związany ze sprzedaŝą nowych samochodów (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Hyundai). Kilkakrotnie nagradzany tytułem najlepszego sprzedawcy samochodów w Viamot S.A. Od 2001 roku pracuje nadal blisko sprzedaŝy, ale juŝ na stanowiskach menedŝerskich. Obecnie pełni rolę Szefa SprzedaŜy Samochodów Osobowych w firmie VIAMOT S.A. Jest odpowiedzialny za pracę zespołów handlowych (realizację celów handlowych oraz standardów obsługi). VI. 5 MINUT KLUCZEM DO KARIERY, CZYLI SIŁA PIERWSZEGO WRAśENIA PODCZAS ROZMOWY REKRUTACYJNEJ Uświadomienie uczestnikom siły pierwszego wraŝenia podczas rozmowy rekrutacyjnej oraz poznanie i nazwanie czynników mających wpływ na pierwsze wraŝenie. Przygotowanie uczestników do rozmów kwalifikacyjnych. Szkolenie będzie miało formę warsztatu w postaci ćwiczeń w małych grupach i scenek z rozpisanymi rolami. Studenci i osoby planujące aktywne poszukiwanie pracy Pierwsze wraŝenie podczas rozmowy rekrutacyjnej; Czynniki mające wpływ na pierwsze wraŝenie; Błędy popełnianie przez kandydatów na początku rozmowy; Zweryfikowanie własnego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Termin ; 09:00-12:15 Liczba uczestników 10-15

7 Małgorzata Gabriel Absolwentka AE w Krakowie i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na AGH oraz Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ. MenedŜer, którego doświadczenie zawodowe związane jest z dwoma obszarami - sprzedaŝą i rekrutacją. Jako Kierownik Zespołu Personalnego odpowiedzialna była za politykę personalną firmy, w tym m.in. za selekcję i rekrutację pracowników, tworzenie profili kompetencyjnych oraz opisów stanowisk. VII. ELEMENTY PLANOWANIA BIZNESU Uczestnik szkolenia: pozna elementy planowania biznesu; nabędzie umiejętności przewidywania niepowodzeń w nowo powstałej firmie; dowie się, kiedy naleŝy rozpocząć działalność gospodarczą; zdobedzie przekonanie o konieczności planowaniu działań przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Metody Szkolenie będzie realizowane przy aktywnym udziale uczestników m.in. poprzez burzę mózgów oraz pracę w grupach. Grupą docelową szkolenia są osoby, które planują otworzyć własną działalność gospodarczą. Powody zamknięcia działalności gospodarczej w pierwszym roku działalności; Sposoby na uniknięcie zamknięcia firmy; Planowanie swojego biznesu. Termin ; 13:00-16:15 Liczba uczestników Piotr Kłusek Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej europim.pl. Od 2006 roku zajmuje się zawodowo dotacjami unijnymi w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje dla nowo powstających oraz juŝ istniejących firm. Realizuje projekt szkoleniowy dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą. Prowadzi szkolenia w dziedzinie planowania i rozwoju biznesu. Doradza w zakresie konstrukcji biznesplanu i realności przedsięwzięć.

8 VIII. PALCEM PO KLAWIATURZE, czyli język mówiony i pisany w ach i sms-ach, brakujących ogniwach pomiędzy tradycyjnym listem i rozmową telefoniczną Podczas szkolenia uczestnik: dowie się, jaka jest róŝnica pomiędzy językiem mówionym i pisanym oraz pozna obowiązujące kryteria poprawności językowej; przećwiczy uŝywanie obu form języka adekwatnie do sytuacji; uświadomi sobie praktyczne korzyści wynikające dla niego z dobierania odpowiednich form języka do róŝnych form porozumiewania się. burza mózgów; dyskusja; praca w grupach; miniwykład; ćwiczenia w pisaniu. Szkolenie skierowane jest do osób studiujących lub pracujących, zainteresowanych poprawnym i skutecznym stosowaniem nietradycyjnych środków komunikacji, jakimi są i sms, szczególnie w kontaktach formalnych słuŝbowych, urzędowych, administracyjnych. W trakcie szkolenia: zebrane zostaną i podsumowane dotychczasowe wieloletnie doświadczenia uczestników w posługiwaniu się ami i sms-ami; uczestnicy będą mieli moŝliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności pisania i oraz sms-ów (uŝywanie telefonów komórkowych podczas szkolenia wyjątkowo mile widziane!!!); uczestnikom przedstawione zostaną obowiązujące kryteria poprawności w komunikacji owej i sms-owej, zarówno od strony językowej, jak i zwyczajowej, w tym tzw. netykiety; uczestnicy spróbują ocenić przykładowe e i sms-y pod kątem poprawności, adekwatności do sytuacji oraz wygody i skuteczności; uczestnicy sformułują zestaw zasad, które uznają za warte przestrzegania w komunikacji owej i sms-owej Termin ; 17:00-20:15 (po 45 minut) Liczba uczestników Piotr Słomian Od kilkunastu lat pracuje w branŝy wydawniczej (od tłumaczeń i składu po korektę i redakcję tekstu). Posiada równolegle

9 kilkunastoletnie doświadczenie w uczeniu języka polskiego jako obcego (zarówno studentów, jak i osób pracujących w Polsce). IX. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŹRÓDŁEM WIEDZY O KONTRAHENCIE Uczestnik szkolenia: dowie się, co to jest sprawozdanie finansowe, kto jest zobowiązany do jego sporządzania, jak je pozyskać i jakie informacje moŝna z niego czerpać; nabędzie praktycznych umiejętności wyszukiwania konkretnych informacji w sprawozdaniu finansowym oraz dokonywania na ich podstawie wstępnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa; uświadomi sobie znaczenie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym dla oceny potencjału kontrahenta. Szkolenie będzie realizowane w formie ćwiczeń, wspieranych miniwykładami uzupełniającymi wiedzę teoretyczną niezbędną dla ich realizacji. Ponadto przewidziane są dyskusje i praca w grupach w oparciu o rzeczywiste dokumenty finansowe Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, dla których jest lub moŝe być przydatna wiedza na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa kontrahenta i źródła jej pochodzenia (sprawozdanie finansowe). Dla chcących nabyć umiejętności wyszukiwania, czytania i interpretowania podstawowych danych w nim zawartych. NaleŜą do nich obecni i przyszli menadŝerowie róŝnych szczebli i obszarów zarządzania nawiązujący w ramach swoich obowiązków relacje z innymi podmiotami, ceniący sobie pewność, solidność i stabilność relacji biznesowych. : Podstawowe pojęcia związane z finansami, które pomogą zrozumieć istotę informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym: przychody wpływy, koszty wydatki, aktywa pasywa; Budowa i struktura sprawozdania finansowego i jego głównych pozycji; Istotne elementy sprawozdania finansowego pozwalające na dokonanie wstępnej oceny pozycji kontrahenta. Termin , 09:00 12:15 Liczba uczestników 12

10 Wojciech Gawroński Biegły rewident, menedŝer finansowy, doradca i konsultant. Od blisko piętnastu lat zajmuje się finansami przedsiębiorstw. Pracował jako oficer kredytowy, dyrektor finansowy i audytor. Praktyk, potrafiący dzięki swoim doświadczeniom spoglądać na finanse z punktu widzenia róŝnych interesariuszy. Absolwent WyŜszej Szkoły Morskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w obszarze doradztwa finansowego i audytu. X. MOTYWOWANIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW ROLA ROZMOWY OCENIAJĄCEJ. JAK CHWALIĆ I UDZIELAĆ KRYTYKI PODWŁADNYM? Uczestnik tego szkolenia: udoskonali swoje zdolności komunikacyjne; wypracuje umiejętności konstruktywnego formułowania celów, krytyki i pochwały; wykształci umiejętności budowania konstruktywnych relacji z pracownikiem ocenianym w kontekście informacji zwrotnej; uświadomi sobie własny wpływ w interakcji personalnej; wypracuje umiejętności aktywnego słuchania i zadawania pytań. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów z zastosowaniem m.in. dyskusji, pracy w grupach, prezentacji, scenek. Szkolenie jest adresowane do pracowników, kadry kierowniczej, studentów, osób zainteresowanych tematyką motywowania i prowadzenia rozmów z pracownikami. Znaczenie rozmowy oceniającej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi; Przygotowanie do rozmowy oceniającej; Struktura rozmowy; Efektywna komunikacja w trakcie rozmowy oceniającej; Udzielanie informacji zwrotnej pochwała, nagana; Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie rozmowy; Błędy występujące podczas rozmowy oceniającej. Termin ; 13:00-16:15 (po 45 minut) Liczba uczestników 12

11 Alicja Mrówczyńska Z wykształcenia ekonomista, ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Zarządzanie. Absolwentka podyplomowych studiów Zarządzanie Zasobami Społecznymi na WyŜszej Szkole Prawa i Handlu w Warszawie oraz uczestniczka Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. MenedŜer działów HR w koncernach międzynarodowych, z duŝym doświadczeniem zawodowym w zakresie rozwoju i motywowania pracowników. XI. PRZEKAZYWANIE TRUDNYCH DECYZJI Uczestnik: uświadomi sobie, jak waŝny jest sam proces przekazywania decyzji; pozna asetywne techniki ( zdarta płyta ; jiu-jitsu ); pozna algorytm przekazywania trudnych decyzji; dowie się, jak panować nad emocjami w kontekście trudnych decyzji; dowie się, jak rozmawiać w oparciu o interesy a nie stanowiska. Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową z niewielkim udziałem miniwykładu, w trakcie przewidziana jest dyskusja problemowa a takŝe scenka w grupach. Daje to moŝliwość wyciągania wniosków oraz dzielenia się spostrzeŝeniami i doświadczeniami pomiędzy sobą. Przyszli lub obecni kierownicy, osoby chcące realizować się w handlu, a takŝe osoby chcące nauczyć się komunikować trudne decyzje w Ŝyciu codziennym. Program szczegółowy Na szkoleniu poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: jak zwiększyć pracownikowi zakres obowiązków bez podnoszenia pensji?; jak zwolnić w sposób ludzki pracownika? jak koncentrować się na interesach a nie na stanowiskach? Termin ; 09:00-12:15 Liczba uczestników 8-14 Tomasz Psonka Obecnie Dyrektor ds. Kluczowych Klientów i SprzedaŜy Centralnej, menedŝer z ponad 6-letnim doświadczeniem w międzynarodowej korporacji. Obszary, za które jest odpowiedzialny, to: rekrutacja, prowadzenie negocjacji, zarządzanie kierownikami sprzedaŝy oraz

12 pracą zespołów handlowych (wyznaczanie celów, motywowanie, coaching, współpraca zespołowa, rozwój indywidualny), zarządzanie projektami. Zainteresowania: zarządzanie ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa, psychologia, film, taniec towarzyski. XII. SWOT W ANALIZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat zjawisk i procesów, które wpływają na powodzenie określonych przedsięwzięć; Zdobycie umiejętności sporządzania analizy SWOT jako metody rozróŝniania zasobów przyszłej firmy, poszukiwania moŝliwości sprzyjających jej rozwojowi, dostrzegania zagroŝenia dla rozwoju, określanie aktualnej sytuacji firmy na rynku; Opracowanie strategii działania na podstawie analizy SWOT planowanej działalności gospodarczej; Właściwe zastosowanie analizy SWOT w rozwiązywaniu problemów w róŝnych dziedzinach. Metody W trakcie szkolenia dominujące będą metody interaktywne i aktywizujące, pozwalające uczestnikom ćwiczenie nowych umiejętności oraz umoŝliwiające wykorzystanie własnych doświadczeń w procesie uczenia się. Szkolenie jest skierowane do młodych ludzi planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Program szczegółowy Analiza SWOT definicja; Identyfikacja i analiza rynkowych atutów i słabości przedsiębiorstwa; Identyfikacja i analiza szans i zagroŝeń; Wykorzystania analizy SWOT; Uzasadnienie potrzeby stosowania analizy SWOT. Termin ; 13:00-16:15 Liczba uczestników Justyna Barska Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Posiada doświadczenie zawodowe, zarówno jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, jak i pracownik Publicznych SłuŜb Zatrudnienia. Pracując na stanowisku specjalisty ds. aktywizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy, zajmowała się kompleksową obsługą klientów osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta Warsztaty DORADCA KLIENTA Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdańsku. Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych?

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? 1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? Akademia Terra Arcanorum przeprowadza projekty edukacyjne w postaci warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do studentów szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie PROFESJONALNY REKRUTER Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie Termin: 22 września 2017r. Miejsce szkolenia: Kraków, Best Western Efekt Express Kraków Hotel

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe szkolenie dla naukowców:

Kompleksowe szkolenie dla naukowców: Kompleksowe szkolenie dla naukowców: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ TRANSFER, KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI MARKETING INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH Jak zabezpieczyć swoje prawa do wynalazku?

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji!

Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! Zapraszamy do udziału w Projekcie - Rozpoczynamy nabór kandydatów do V (ostatniej) edycji! INTEGRALIA jako Partner Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie: Kształcimy profesjonalistów kompleksowy program kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji

Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Oferta dotycząca projektu: Ekspert przekazywania oraz dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w organizacji Poznań, 2016 Moje motto zawodowe to: Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry)

Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem (3 semestry) WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe i psychospołeczne z e-doradztwem studia podyplomowe w WSB w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER Warsztaty dla menedżerów, przyszłych menedżerów oraz osób na co dzień pracujących w zespołach i napotykających na szereg związanych z tym wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery.

Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Akademia Kariery - 27 edycja cyklu szkoleniowego (8-12.04.2013) Akademickie Centrum Kariery zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach prowadzonych w ramach 27 edycji Akademii Kariery. Szkolenia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center

Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center 6-7, 27-28 lutego, Golden Floor, Warszawa Certyfikowany kurs asesora metody Assessment Center /Development Center Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi lub rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe)

Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University (studia modułowe) WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z certyfikatem Franklin University- studia

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Pełnomocnik i Audytor SZJ w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009 Przedmiot szkolenia: Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych Audytorów i Pełnomocników z metodami audytowania, wdrażania,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Akademia Rozwoju Kariery 2014 Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 02.07.2014, godz. 10.00-15.00 s. 415, AIP ul. Bankowa 14, Lipiec 2014 r. Zasady pracy zespołowej Capgemini, p. Anna Pałka

Bardziej szczegółowo

COACHING DLA MENEDŻERÓW

COACHING DLA MENEDŻERÓW COACHING DLA MENEDŻERÓW Rozwijaj się, wspierając innych w rozwoju TERMIN od: 16.10.2017 TERMIN do: 17.10.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200 zł + 23% VAT Coaching to obecnie jedna z najpopularniejszych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń

Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Analiza finansowa dla zakładów ubezpieczeń Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: 5-6.07; 4-5.09; 26-27.10; 30.11-01.12.2017 r. Wykładowca: Trener biznesu, posiadający międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel:

Serdecznie zapraszamy! BMS Group Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 50/ Warszawa, tel: Assessment Center /Development Center Centrum oceny i rozwoju - certyfikowany kurs na asesora 7-8, 28-29 listopada, Warszawa, Centrum Konferencyjne Sale Hrubieszowska. Szkolenie skierowane jest do specjalistów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizuje projekty: KLEKSS - Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna

II stopień SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna 1. Studenci zdobywają wiedzę z teoretycznych podstaw w zakresie pedagogiki penitencjarnej, pedagogiki czasu wolnego, gerontopedagogiki. Posiadają uporządkowaną wiedzę

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM

PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE ZESPOŁEM Praktyczny warsztat dla liderów TERMIN od: 26.10.2017 TERMIN do: 28.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500zł+23%VAT Często ludzie stają się menedżerami

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA

PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA PERFEKCYJNA ASYSTENTKA OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia korzyści, jakie mają przynieść

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym

Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym Prowadzenie miękkich negocjacji windykacyjnych w środowisku międzynarodowym LondonSAM Polska, Kraków 2013 Opis szkolenia Windykacja należności jest istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania firmy.

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

STUDIA PODYPLOMOWE. Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. STUDIA PODYPLOMOWE Pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie projektów Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 265 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Anna Nowacka Koszt studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami. Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami.

Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami. Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami. Odkryj tajemniczy ogród zarządzania organizacją i projektami to CYKL SZKOLEŃ kierowanych do członków organizacji pozarządowych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w obszarze zarządzania i pracy

Bardziej szczegółowo

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/

Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Train The Trainer - szkolenie dla trenerów z Arturem Sokołowskim /Warszawa/ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/06/8786/7514 Cena netto 1 950,00 zł Cena brutto 2 398,50 zł Cena netto za godzinę 121,88

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Zarządzanie podległym zespołem motywowanie i ocenianie pracowników, zarządzanie talentami, czasem w pracy skutecznego kierownika

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.

Zaproszenie. Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży. Cele szkolenia. Termin. Miejsce szkolenia. Język. 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17. Zaproszenie Szkolenie: Kreatorzy Mistrzowskiej Sprzedaży Termin Cele szkolenia 26-27 lutego 2015 r. godz. 9.00 17.00 Miejsce szkolenia Biuro Regionalne AHK Polska /Rynek 6/Gliwice Język Polski Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU. www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 ROZWIĄZANIE KONFLIKTU JEST W ZASIĘGU www.strefadialogu.com kontakt@strefadialogu.com tel. 535 353 354 Badania dowodzą, że średnio: pracowników zmieniających pracę wskazuje na konflikty personalne jako

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Zielona odpowiedzialna firma: budowanie ekologicznej marki firmy oraz skuteczna sprzedaŝ eko-produktów i eko-usług

Zielona odpowiedzialna firma: budowanie ekologicznej marki firmy oraz skuteczna sprzedaŝ eko-produktów i eko-usług Zielona odpowiedzialna firma: budowanie ekologicznej marki firmy oraz skuteczna sprzedaŝ eko-produktów i eko-usług (Budowanie długotrwałych relacji z klientem +SprzedaŜ i obsługa klienta+ Eko-marketing-w

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO LIDER, MENEDŻER - INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO CELE SZKOLENIA Rozwój umiejętności kreowania własnej osoby na inspirującego i kompetentnego lidera; Podniesienie poziomu automotywacji oraz umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Nazwa szkolenia Certyfikat Do kogo jest skierowane szkolenie Cele szkolenia Animacji 2D - wprowadzenie Szkolenie przeznaczone dla osób chcących uzyskać teoretyczną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku

HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku Akademia Rozwoju Kariery 2015 HARMONOGRAM AKADEMII ROZWOJU KARIERY w 2015 roku 01.07.2015 Lider doskonały czyli jak przewodzić zespołom... 3 08.07.2015- Sztuka tworzenia wizerunku. Czyli jak pewnością

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie,

Oferta programu warsztatów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych: psychologowie, Pracownia Narzędzi dla Oświaty Agnieszka Grzymkowska & Izabela Kazimierska Tel: 601 273 927 / 793 991 308 Oferta programu warsztatów ADRESAT: GRUPA DOCELOWA: PRZEDMIOT OFERTY: LICZBA GODZIN: TERMINY ZJAZDÓW:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Skuteczny telemarketing"

Szkolenie Skuteczny telemarketing Szkolenie "Skuteczny telemarketing" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/05/8320/5521 Cena netto 750,00 zł Cena brutto 922,50 zł Cena netto za godzinę 107,14 zł Cena brutto za godzinę 131,79 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR Piła - Studia podyplomowe Opis kierunku Organizacja i zarządzanie oświatą (studia modułowe) studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo