HRM. w dziale. Baza wiedzy Warto przeczytać! Rekrutacja po polsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HRM. w dziale. Baza wiedzy Warto przeczytać! Rekrutacja po polsku"

Transkrypt

1 HRM w dziale Baza wiedzy Warto przeczytać! Rekrutacja po polsku Pełna partycypacja w zarządzaniu Piotr Prokopowicz, Ryszard Stocki, Grzegorz Żmuda, Wolters Kluwer Polska Oficyna 2012 W strategii zatrudniania DCT mniej ważne są kwalifikacje. Najważniejsza jest wiedza i postawa kandydata, jego osobowość i to, co reprezentuje sobą jako człowiek. W procesie rekrutacyjnym sprawdzane jest nastawienie kandydata do pracy, motywacja i naturalne predyspozycje. s. 94 Anomia pracownicza a po HR już tylko prokurator Obserwujemy ostatnio znaczące zainteresowanie zjawiskiem anomii pracowniczej. Kontrolowanie jej poziomu w czasach kryzysu jest z jednej strony doskonałym polem do poszukiwania oszczędności, a z drugiej budowania przewagi konkurencyjnej dla organizacji. 82 Personelplus grudzień2012

2 Pracownicy wielokrotnie stawiani w powtarzającej się sytuacji pokusy w grupie szybko i łatwo uzgadniają usprawiedliwienia i sięgają po motyw korzyści. W gronie pracowników buduje się doskonała więź do wypracowywania usprawiedliwień. W ten sposób tworzy się tzw. podkultura usprawiedliwień. Dariusz Ambroziak, Mieszko Maj, czytaj w tekście poniżej. Dariusz Ambroziak, Mieszko Maj AAnomia pracownicza to sytuacja, w której wartości, choć istnieją, nie są przestrzegane, a pracownicy mają poczucie, że istnieją wiarygodne usprawiedliwienia, które pozwalają oszukiwać pracodawcę. Istotą zjawiska jest to, iż pracownik oszukujący pracodawcę z czasu pracy (np. przedłużanie przerw), pieniędzy (np. naciągane rozliczanie delegacji) i towarów (np. wynoszenie sprzętu biurowego) jest przekonany, że nie robi nic złego. Z jednej strony mamy prezesów i działy finansowe, które dostrzegają głównie straty finansowe (2011 r. sprawił, że w samej branży detalicznej polscy pracownicy okradli swoich pracodawców na kwotę 1,7 mld zł 1 ), z drugiej zaś działy HR, które doświadczają zjawiska anomii, ale nie mają spójnej metody jej kontrolowania. Jak powstaje anomia pracownicza? Źródłem powstawania anomii są dwa główne motywy pracownicze: godność własna i korzyść własna 2, które czasem wchodzą w konflikt. Taki konflikt nazywamy sytuacją pokusy. Ma ona miejsce wówczas, gdy do wyboru jest albo motyw godności, albo korzyść, a ich pogodzenie nie jest możliwe 3. Sytuacja pokusy jest zatem pewnego rodzaju pułapką społeczną, gdyż nie ma możliwości wyboru trzeciej drogi albo wybieramy godność, albo korzyść. Wybierając korzyść, tracimy godność w danej sytuacji, natomiast wybierając godność, tracimy pewne korzyści. Istotę konfliktu motywacyjnego w sytuacji pokusy przedstawiono na rysunku Sytuacja pokusy. grudzień2012 Personelplus 83

3 HRM Zarządzanie godnościowe Sytuacja pokusy Konsonans JA Zachowania anomijne a prawo pracy Dysonans Źródło przedruk z M. Kosewski, Wartości, godność i władza, Warszawa Polskie prawo pracy w sposób bezwzględny traktuje wszelkie przejawy zachowań anomijnych jako niedopuszczalne i surowo karane. Niezwykle wyrazistym przykładem jest traktowanie drobnych kradzieży. Przykładowo w kodeksie karnym drobna kradzież stanowi małą szkodliwość społeczną czynu. Jeśli dana osoba np. za pierwszym razem ukradnie 20 zł, za drugim razem 10 zł, a za trzecim razem 15 zł, to taka sekwencja zdarzeń tak będzie traktowana. Natomiast w ustawie z 6 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) dalej k.p., wychodzi się z innego założenia. Gdy drobne kradzieże pojawiały się wcześniej i pracownik był za nie karany np. upomnieniem, to trzecie takie zdarzenie, nawet jeśli wartość szkody wyniesie zaledwie 1 zł, może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Kiedy pracownik okrada firmę? Zgodnie z przysłowiem okazja czyni złodzieja można sformułować tezę, iż regularne wystawianie pracowników na sytuację pokusy przyczynia się do powstania anomii pracowniczej. Pracownik musi dokonać wyboru: wybór, który niesie ze sobą korzyść, ale jest moralnie naganny (np. kradzież czasu pracy), oraz wybór, który niesie korzyść stricte godnościową (np. mimo że szefa nie ma, pracuję tak jak zwykle), a nie materialną, i jest moralnie poprawny. Aby wybrać korzyść, pracownik potrzebuje wiarygodnych usprawiedliwień dla swojego Przykłady anomii pracowniczej 1 Raport Anomia Pracownicza 2012, pl/aktualnosci/art,980,anomia- -pracownicza-to-problem-spoleczny.html, dostęp: 12 listopada 2012 r. 2 Motyw godności i korzyści został omówiony w artykule Dariusza Ambroziaka, Marka Kosewskiego Kierowanie zespołami za pomocą motywu godności własnej, Personel Plus 2012/10, s M. Kosewski, Wartości, godność i władza, Warszawa Jest to trzeci z cyklu artykułów wprowadzających do praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania godnościowego w organizacjach. 1. Firma w firmie Prezes firmy produkującej meble odwiedził niezapowiedzianie zakład produkcyjny, gdzie od trzech miesięcy był nowy kierownik produkcji. Na miejscu okazało się, że przed zakładem stoją stare furgonetki marki Żuk, zapakowane meblami, których firma nie produkuje. Prezes na własne oczy zobaczył parafirmę prowadzoną przez pracowników i kierownika produkcji. Działała ona w czasie godzin pracy, za które płacił prezes, oraz na sprzęcie, za który raty leasingowe również on płacił. 2. Dwa remonty jeden budżet W małym mieście oddział dużego banku przechodził remont budynku. Została wynajęta mała firma budowlana, która wygrała przetarg, chociaż stawki, jakie zaproponowała, były relatywnie wysokie jak na dany region. Dyrektor był osobiście zaangażowany w wybór kafelków, okien itd. W tym samym czasie dyrektor banku przeprowadzał remont własnego domu. Jak się okazało, w wyremontowanym domu dyrektora zamontowane zostały takie same kaloryfery, drzwi, okna jak w banku. 3. Prowizję dam do ręki W firmie z zakresu pośrednictwa finansowego znaleziono dużo nieprawidłowości w systemie CRM pod względem tego, kto zajmuje się konkretnym klientem. W firmie został ustanowiony próg 120 proc. wykonania planu sprzedaży, powyżej którego sprzedawca kwalifikował się na wyższy próg prowizji i zamiast 1,1 proc. z kredytu mieszkaniowego otrzymywał 1,3 proc. W każdym kwartale próg był przekraczany, za każdym razem przez innego sprzedawcę. W rzeczywistości inni sprzedawcy obsługiwali klienta, a inni podpisywali się pod wnioskiem, dzięki czemu któryś z nich zawsze przekraczał próg. Najprawdopodobniej ktoś inny dostawał różnicę prowizji do ręki. 84 Personelplus grudzień2012

4 Przykładowe wyroki Sądu Najwyższego w sytuacji wystąpienia anomii pracowniczej Pozorowanie pracy Wyrok SN z 5 czerwca 2007 r., I PK 5/07 Pracownik narusza podstawowe obowiązki pracownicze, gdy bez zgody pracodawcy w godzinach przeznaczonych na pracę wykonuje inne czynności. Jeżeli działanie takie nie jest sporadyczne, może stanowić to ciężkie naruszenie tych obowiązków w rozumieniu art pkt 1 k.p. Korzyści finansowe Wyrok SN z 19 listopada 1997 r., I PKN 378/97 Kradzież przez kierowcę-biletera kwoty 1 zł, w sytuacji gdy był on uprzednio dwukrotnie karany za podobne wykroczenia, uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art pkt 1 k.p. Zabór mienia pracodawcy Wyrok SN z 10 listopada 1999 r. I PKN 361/99 Przywłaszczenie mienia pracodawcy jest zawsze ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, niezależnie od tego, czy ze względu na jego wartość stanowi przestępstwo, czy wykroczenie. Czasowe pożyczanie pieniędzy Wyrok SN z 26 czerwca 1998 r., I PKN 214/98 Postępowanie pracownicy polegające na pożyczaniu sobie pieniędzy z kasy sklepu w celu zaspokojenia bieżących potrzeb, bez wiedzy i zgody pracodawcy, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art pkt 1 k.p.). Na ocenę takiego zachowania nie ma wpływu okoliczność, że pracownica pieniądze następnie zwracała oraz że taką praktykę stosowały inne pracownice zatrudnione w sklepie. Ja nic nie widzę i nie chcę widzieć Wyrok SN z 1 października 1998 r., I PKN 351/98 Pracownik, który ma wiedzę o działaniu na szkodę swojego pracodawcy, jest obowiązany go o tym zawiadomić. Niewykonanie tego obowiązku może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Źródło Przykłady zamieszczone przez dr mec. Monikę Gładoch w raporcie Anomia Pracownicza w Polsce zachowania. Pozwala to utrzymać mu przekonanie, że nie kradnie, a jedynie korzysta z okazji. Pracownik może usprawiedliwić swoje naganne zachowanie poprzez: tzw. racjonalizację, tzn. uwiarygodnienie przez wytłumaczenie sobie, iż pracodawca i tak na tym nie ucierpi i że każdy na moim miejscu skorzystałby z okazji ; proces społecznego uzgadniania usprawiedliwień, kiedy to treść usprawiedliwienia jest uzgadniana z innymi pracownikami. Pracownicy wielokrotnie stawiani w powtarzającej się sytuacji pokusy w grupie szybko i łatwo uzgadniają usprawiedliwienia i sięgają po motyw korzyści. W gronie pracowników buduje się doskonała więź do wypracowywania usprawiedliwień. W ten sposób tworzy się tzw. podkultura usprawiedliwień. Kto jest odpowiedzialny za rozmiar anomii pracowniczej? Intuicyjnie można odpowiedzieć, że odpowiedzialność za rozmiar anomii pracowniczej ponoszą pracownicy. Natomiast nasze analizy i badania wykazują, iż występują trzy kluczowe aspekty analizowane w zarządzaniu godnościowym 5, które mają istotny wpływ na poziom anomii pracowniczej. Po pierwsze, struktura organizacyjna (systemy, procesy, procedury itp.), po drugie, metody zarządzania (np. style kierowania) oraz świadomość pracownicza (np. wiedza, co mi wolno, a czego nie). Na bazie koncepcji zarządzania godnościowego został opracowany model 3A (trójczynnikowy model anomii pracowniczej). Dokonując diagnozy każdego z powyższych obszarów, jesteśmy w stanie określić zakres 4 Raport przygotowany przez Pracodawców RP można pobrać na stronie: -spoleczny.html, dostęp: 12 listopada 2012 r. 5 Termin zarządzanie godnościowe został omówiony w artykule D. Ambroziaka i M. Kosewskiego: Kierowanie zespołami za pomocą motywu godności własnej, Personel Plus 2012/10, s. 86. grudzień2012 Personelplus 85

5 HRM Zarządzanie godnościowe Trójczynnikowy model anomii Organizacja Pracowanik Obszar anomii Kierownik Trójkąt symbolizuje rozmiar anomii w danej organizacji. Źródło opracowanie własne Mieszko Maj. Wpływ poszczególnych elementów na wielkość anomii w organizacji Pracownik: Wchodzi do organizacji ze swoją hierarchią wartości, a także poziomem anomii osobistej (liczbą subiektywnie odczuwanych sytuacji pokusy). Kierownik: Wpływa na wielkość anomii poprzez swój indywidualny styl zarządzania. Jeśli tworzy warunki, w których to, co wartościowe, jest również korzystne zmniejsza anomię, jeśli nie zwiększa. Organizacja: Poprzez komunikację formalną i nieformalną, procedury, system premiowania, wartości, misję, wizję, kodeks etyki oddziałuje na wielkość anomii. Przykład anomii pracowniczej firmy X Po przeprowadzeniu diagnozy dowiedzieliśmy się, że to styl zarządzania kierowników w głównej mierze wpływał na to, że pracownicy w sytuacji pokusy chętniej sięgali po korzyści. Po prostu łatwiej jest okradać firmę, w której szef traktuje pracowników w sposób przedmiotowy. Niektórzy pracownicy podczas wywiadów dawali do zrozumienia, że ten. aż się prosi, żeby go wykiwać. W takiej sytuacji należy skupić się na stylu zarządzania kierowników i wyposażyć ich w inne narzędzia, które będą uwzględniały godność każdego pracownika. anomii pracowniczej oraz oszacować w wartości pieniężnej jej obecny poziom. Na tej podstawie organizacja podejmuje decyzję o zakresie przeciwdziałania anomii oraz oczekiwanych rezultatach wyrażonych w wartości pieniężnej. 3A model kontroli poziomu anomii pracowniczej W każdej organizacji można znaleźć przejawy zachowań anomijnych. W praktyce oznacza to, iż zawsze występuje pewien bazowy poziom anomii pracowniczej, wynikający z bezwładu danej organizacji. Dopóki organizacja nie zdiagnozuje własnego bazowego poziomu anomii, tak naprawdę nie będzie w stanie w istotny sposób zwiększyć swojej efektywności. Działania doraźne w postaci różnych interwencji typu: szkolenia, coaching, konsultacje, zmiana procedur bez odpowiedniej harmonizacji są skazane na niepowodzenie. Dlaczego tak się dzieje (patrz rysunek: Trójczynnikowy model anomii )? Przedstawiony na rysunku trójczynnikowy model anomii 3A obrazuje, od czego zależy faktyczny rozmiar anomii w konkretnej organizacji. Każdy z trzech elementów (kierownik, organizacja, pracownik) oddziałuje na jeden wierzchołek trójkąta (patrz ramka: Wpływ poszczególnych elementów na wielkość anomii w organizacji ). Jeśli jeden element będzie oddziaływał z większą siłą, automatycznie trójkąt będzie zajmował większą przestrzeń (policzalną w pieniądzach) dlatego kiedy pracujemy nad ograniczaniem anomii, potrzebujemy najpierw zmierzyć każdy z wierzchołków, a potem wdrożyć konkretne działania dla każdego z nich. Przepis na przeciwdziałanie anomii na poziomie kierownika (patrz rysunek: Diagnoza anomii ) jest znany już od dłuższego czasu. Wielokrotnie widzieliśmy sytuacje: kierownik Jan Kowalski odchodzi z firmy X do firmy Y, jego zespół zostaje w firmie X, dostaje nowego kierownika, mija miesiąc, dwa i zespół rozpada się, ludzie zmieniają organizację. Dzieje się tak najprawdopodobniej dlatego, że nowy kierownik nie posiada odpowiednich kompetencji z zakresu zarządzania 86 Personelplus grudzień2012

6 Diagnoza anomii Organizacja Pracowanik Obszar anomii Kierownik to odpowiednie zdiagnozowanie anomii, precyzyjne określenie jej skali i umiejętne przeciwdziałanie. Działom personalnym i zarządom wolno popełniać błędy przy takich projektach, natomiast nie ma usprawiedliwienia dla bezradności czy zamiatania problemu pod dywan. Nikogo z nas na to finalnie nie stać. Więcej informacji na temat zjawiska anomii pracowniczej można znaleźć na stronie: Trójkąt symbolizuje rozmiar anomii w danej organizacji. Źródło opracowanie własne Mieszko Maj. godnościowego. Już w teorii R.P. Frencha i B. Ravena 6 mówiono o pięciu rodzajach władzy kierowniczej formalnej (tej nadanej przez organizację), karania, nagradzania (narzędzia władzy), eksperckiej (ja mam doświadczenie i większą wiedzę) oraz władzy charyzmy. W praktyce to kierownicy, którzy korzystają z władzy charyzmy, sami odczuwają, że godność pracownika jest ważnym elementem, który należy uwzględnić. W związku z tym ważne są kompetencje, takie jak asertywność menedżerska, budowanie profesjonalnej relacji oraz dbanie o swój autorytet. Nie stać nas na bezradność Kwestią poza dyskusją jest to, iż zjawisko anomii pracowniczej jest wpisane w naturę prawie każdego biznesu. To, co jest ważne, Dariusz Ambroziak partner zarządzający w Instytucie Analiz im. Karola Gaussa sp. z o.o. Konsultant organizacyjny praktykujący Evidence Based Management, czyli zarządzanie oparte na dowodach. Doktorant w Instytucie Zarządzania Godnościowego w WSFiZ w Warszawie. W pracy doktorskiej analizuje zachowania ludzi w sytuacji pokusy na poziomie badań zarówno stosowanych, jak i podstawowych. Mieszko Maj współwłaściciel firmy Adeptia Centrum Rozwoju Biznesu. Zarządza projektami szkoleniowymi, jest również aktywnym trenerem. Doktorant w Instytucie Zarządzania Godnościowego w WSFiZ w Warszawie. W pracy doktorskiej zajmuje się tematyką praktycznego przywództwa godnościowego w warunkach polskiej gospodarki. Elżbieta Pawluczuk dyrektor personalny OBI. Etyczne działanie ogranicza anomię Wiemy, że wartości w firmie są ważne. W pewnym momencie zorientowaliśmy się, iż pracownicy np. nie wiedzieli, czy i na jakich zasadach mogą współpracować z kontrahentami naszej firmy, aby nie narazić się na zarzut naruszenia dobra swojego macierzystego zakładu pracy. Brak jasnych zasad stwarzał pracownikom tzw. sytuacje pokusy, którym mogli zwyczajne ulegać. W celu zwiększenia świadomości pracowniczej opracowaliśmy, uchwaliliśmy i wdrożyliśmy kodeks etyki OBI. Rezultatem tej inicjatywy jest większa świadomość wśród pracowników odnośnie do wartości przestrzeganych w organizacji. Teraz nasi pracownicy mają jasne wytyczne, w którą stronę należy się kierować, jeśli pojawi się dylemat decyzyjny, co zdecydowanie podniosło nam efektywność pracowników. 6 J.R.P. French, B. Raven, The bases of social power, w: D. Cartwright, A. Zander, Group dynamics, New York grudzień2012 Personelplus 87

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

METODYKA INTERIM MANAGEMENT

METODYKA INTERIM MANAGEMENT METODYKA INTERIM MANAGEMENT Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Interim Management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą POKL.08.01.01-14-029/12 Beneficjent: Stowarzyszenie Interim Managers Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000

Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 3/2014 ISSN 2299-6249 Zarządzanie kompetencjami w firmie eksperckiej Technologie Alcatel-Lucent Polska z SA 8000 Wiedza Projekt - jak to łatwo powiedzieć Jakosc Słowo

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU UCZELNIA ŁAZARSKIEGO Wydział Ekonomii i Zarządzania MOTYWOWANIE I JEGO ROLA W MULTI LEWEL MARKETINGU Joanna Górska Nr albumu 32888 Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty Gałązki -Sobotki

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL

Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT. Prezes Zarządu TVP S.A. Pan Juliusz Braun Prezes Zarządu TVP S.A. Pani Ewa Ger Dyrektor BZZL Warszawa, dn. 29.05.2014 r. L.dz. Wizja/59/2014 Nie możemy być krajem konkurującym wyłącznie albo przeważnie niskimi płacami. Pewne instrumenty polityki gospodarczej funkcjonujące w Polsce mają charakter

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyczna firma. Rozwiązania praktyczne

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Pracownicy 45+ w naszej firmie

Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Pracownicy 45+ w naszej firmie Wydawca: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa www.undp.org.pl Publikacja została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś.

Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa. Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. Rozdział 2. Zwykli ludzie i wspaniałe przedsiębiorstwa Nikt nie może zrobić wszystkiego, ale każdy może zrobić coś. autor nieznany Wspaniałe przedsiębiorstwa to te, które przynoszą satysfakcję swoim pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Potrzebny kryzys. Kontekst personelu i zarządzania czas zmian. W kontekście HR. Zapraszamy na cykl HR Lunch Meetingów: newsletter 1 (4) 2009

Potrzebny kryzys. Kontekst personelu i zarządzania czas zmian. W kontekście HR. Zapraszamy na cykl HR Lunch Meetingów: newsletter 1 (4) 2009 newsletter 1 (4) 2009 Potrzebny kryzys Trudno się z tym pogodzić, ale kryzysy też są potrzebne. Do czego? Do tego, żeby wprowadzać zmiany. W obszarze Human Resources Management trudno o lepszy powód czy

Bardziej szczegółowo

_ 1 XXXXX REPRINT. kazimierz Żurek: Jak stworzyć warunki pracy, które rozbudzą pasję i zaangażowanie

_ 1 XXXXX REPRINT. kazimierz Żurek: Jak stworzyć warunki pracy, które rozbudzą pasję i zaangażowanie _ 1 XXXXX REPRINT Robert Bębenek, Andrzej Borczyk, Ewa Jarczewska-Gerc, Monika Jasłowska, Tomasz Ludwicki, Robert Reinfuss, kazimierz Żurek: PRAcowNIK DOBRZE MOTywujE SIĘ SAM Jak stworzyć warunki pracy,

Bardziej szczegółowo

PARADYGMAT EFEKTYWNOŚCI

PARADYGMAT EFEKTYWNOŚCI HUMAN PERFORMANCE IMPROVEMENT Materiał wprowadzający PARADYGMAT EFEKTYWNOŚCI Niezależnie od tego co sami myślimy o roli i funkcjonowaniu organizacji musimy liczyć się z tym że w gospodarkach opartych o

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014 Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2014 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników badania Najlepsi Pracodawcy 2014. Program Najlepsi Pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo