LEGO SERIOUS PLAY - ciekawa alternatywa prowadzenia warsztatów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEGO SERIOUS PLAY - ciekawa alternatywa prowadzenia warsztatów"

Transkrypt

1 LEGO SERIOUS PLAY - ciekawa alternatywa prowadzenia warsztatów Celem artykułu jest prezentacja metodologii prowadzenia warsztatów - LEGO SERIOUS PLAY (LSP). Omówiona została jej podstawowe założenia i zasady prowadzenia warsztatów LSP. Autorzy prezentują przykładowe zastosowania metodologii dla dużych przedsiębiorstw oraz rozwiązania dedykowane małym i średnim firmom oraz innym grupom odbiorców dzieciom, studentom, nauczycielom itp. Dodatkowo, przedstawione zostały również doświadczenia z prowadzenia szkoleń LSP w 5 krajach w ramach międzynarodowego projektu LEGO Serious Play Learning for SMEs zrealizowanego w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Słowa kluczowe: innowacyjne metody szkoleniowe, kreatywność, LEGO SERIOUS PLAY, warsztaty

2 Istota metodologii LSP LSP to specjalne warsztaty podczas, których uczestnicy wyrażają za pomocą klocków Lego swoje myśli, refleksje i pomysły poprzez budowanie symbolicznych i metaforycznych modeli (Frick, Tardini i Cantoni, 2014). Specyfika warsztatów LSP opiera się na kilku podstawowych założeniach: 1. Każdy ma głos wszyscy uczestnicy biorą udział w dyskusji i pomagają znaleźć odpowiednie rozwiązanie poprzez wyrażanie swoich refleksji i przemyśleń. 2. Myślenie rękami praca połączona z wizualizacją a nie tylko samo myślenie może zwiększyć rozumienie, twórczość oraz kreatywność. 3. Odpowiedź jest w systemie nikt w grupie nie zna odpowiedzi na postawione wyzwanie (ani prowadzący ani członkowie grupy). Dlatego też w LSP chodzi przede wszystkim o umożliwienie uczestnikom wyrażenia swoich myśli oraz wysłuchania siebie nawzajem. 4. Nie ma jednej poprawnej odpowiedzi odmienne (różne) poglądy oraz spojrzenia na daną sytuacje są korzystne i należy zwrócić na nie uwagę podczas warsztatów. Zajęcia prowadzone są przez facylitatora, czyli osobę, która uaktywnia procesy myślowe, katalizuje proces komunikacji, służy wsparciem i motywuje uczestników do działania. Rolę facylitatora można porównać do przewodnika, który prowadzi zespół do wspólnego celu, jednak nie podaje gotowych rozwiązań, ani też nie podpowiada, którą drogą należy pójść. Skupia się na procesie grupowym, a nie na przekazywaniu wiedzy merytorycznej. Jest to rola zasadniczo różniąca się od roli trenera, wykładowcy czy też nauczyciela. Każde z ćwiczeń realizowanych podczas warsztatów LSP opiera się na podstawowym procesie składającym się z czterech fundamentalnych kroków: 1. Pytanie/zadanie - facylitator przydziela określone zadanie, wyzwanie dla wszystkich uczestników. Zadanie powinno być sformułowane w ten sposób, by nie posiadało oczywistej lub jedynej prawidłowej odpowiedzi. 2. Budowanie metaforycznych modeli uczestnicy budują swoją odpowiedź na zadanie za pomocą klocków LEGO. Budując swoje modele, przypisują oni znaczenie do nich oraz tworzą historię opisującą znaczenie tego modelu. 3. Dzielenie się wszyscy uczestnicy po kolei prezentują swoje historie całej grupie. 4. Refleksja facylitator zachęca uczestników do refleksji odnoszących się do tego co widzieli i usłyszeli na temat zaprezentowanych modeli. (Frick i in.,2014) Warsztaty prowadzone są dla grup składających się z ok uczestników. Taka liczba uczestników sprawia, że w ramach warsztatów jest dużo czasu na omówienie pomysłów i zapewnienie pełnego udziału wszystkich uczestników. Natomiast czas całego warsztatu, w zależności od określonych założeń i struktury, może wahać się od kilku godzin do kilkunastu dni. Uzasadnienie potrzeby nowej metodyki W dynamicznie zmieniającym się świecie, nie ma miejsca dla uniwersalnych metod. Każda musi być elastyczna i dostosowana do kontekstu kulturowego, organizacyjnego czy wreszcie sytuacyjnego. Na rynku szkoleniowym potrzebne są więc metody, które będą elastyczne, a przy tym nieszablonowe. Metodologia LSP jest odpowiedzią na takie potrzeby, gdyż nie daje gotowych rozwiązań, tylko zachęca do samodzielnego myślenia, poszukiwania rozwiązań i osadzenia ich we wspomnianych kontekstach. Podawanie gotowych metod, usprawnień, rozwiązań jest szybsze, ale niestety nie zawsze skuteczne. Mamy bowiem 2

3 wówczas często do czynienia ze zjawiskiem reaktancji czyli potrzeby swobody działania, której niezaspokojenie wiąże się z oporem psychologicznym np. przed narzuconymi rozwiązaniami (Zimbardo, 1997). Samodzielne zaś wypracowywanie rozwiązań wiąże się z tym, iż opór ten znika, pojawia się identyfikacja z rozwiązaniem i większa motywacja do wdrożenia go. Metodologa LSP zabezpiecza te zjawiska umożliwiając uczestnikom warsztatów samodzielne doświadczanie i wypracowywanie rozwiązań. Innym przykładem zapotrzebowania na metodologię LSP jest dynamicznie rozwijający się rynek coachingu w Polsce. Firmy są coraz bardziej świadome korzyści płynących z tej formy rozwoju, dlatego proponują swoim pracownikom coaching indywidualny jak i zespołowy Autorki tekstu odnajdują tutaj analogię, gdyż zarówno w coachingu zespołu (tzw. Team Coaching) jak i w metodologii LSP prowadzący pełni podobną funkcję, która pozwala na wydobywanie z uczestników ich prawdziwego potencjału. O ile w coachingu zespołowym funkcję tę realizuje coach, o tyle w LSP facylitator. Pomimo odmiennej terminologii facylitator i coach znajdują się na tym samym biegunie ról rozwojowych, które opierają się na dwóch wymiarach: uczestnik jest ekspertem i zna odpowiedzi, rolą prowadzącego zaś jest zadawanie pytań. Na przeciwległym biegunie opartym o wymiary: prowadzący jest ekspertem i zna odpowiedzi, a rolą uczestnika jest pozyskanie nowej wiedzy, znajdują się takie role jak trener, mentor czy konsultant. Reasumując, metodologia LSP jest znakomitym dopełnieniem coraz popularniejszej formy coachingu jaką jest coaching zespołu. Metodologia LSP ma jeszcze jedną zaletę, a jednocześnie uzasadnia to potrzebę jej istnienia na rynku szkoleniowym. Otóż oprócz wypracowanych rozwiązań podczas warsztatów LSP, obserwuje się wartości dodane tj. zwiększenie odwagi i poczucia własnej wartości uczestników szkoleń, integracja i zrozumienie wzajemnych potrzeb w zespole oraz różnic w postrzeganiu rzeczywistości. Tradycyjne formy szkoleń, w których trener prezentuje wiedzę, a uczestnicy z niej korzystają bądź nie, zwalniają uczestników z odpowiedzialności za końcowy rezultat, a także z zaangażowania w przebieg szkolenia. Może pojawić się więc zjawisko próżniactwa społecznego, czyli poczucia, iż przebywanie w grupie utrudnia ocenę indywidualnego działania, przez co obniża się motywacja do zaangażowania w działanie (Aronson, 1997). Częstym zjawiskiem jest też zjawisko straty ponoszonej w toku procesu, polegające na tym, iż czasami najbardziej kompetentny członek grupy zna rozwiązanie problemu, jednak może mieć niski status w zespole, przez co jego pomysły zostaną odrzucone lub też nie zostaną nawet wypowiedziane (Aronson, 1997). Metodologia LSP zapobiega tym kosztom związanym z procesem grupowym, gdyż każdy członek zespołu jest tutaj angażowany w przedstawianie swojego punktu widzenia i każdy jest wysłuchany. To wzmacnia jego poczucie przynależności do grupy, lojalności, ale i poczucia własnej wartości. Ponadto, każdy dzięki temu czuje się odpowiedzialny za rezultat końcowy, a także rozumie i docenia wkład jednostki w pracę zespołową. Jest to znakomita metoda przy partycypacyjnym stylu zarządzania w organizacji. Warto podkreślić, iż metodologia LSP uwzględnia także etapy i specyfikę uczenia się osób dorosłych. Znakomicie opisuje to koncepcja uczenia się przez doświadczenie D. Kolba (Łaguna, 2008), która podkreśla kluczową rolę doświadczenia i jego analizę. Według tej koncepcji proces uczenia się składa się z 4 etapów: 1. Konkretne doświadczenie - Proces uczenia się rozpoczyna się od doświadczenia (w tym wypadku etap budowania LEGO); 2. Refleksyjna obserwacja - Następnie jest ono analizowane (w tym wypadku praca na metaforze, dokonywanie wglądów w wybudowane z LEGO modele, interpretacja znaczeń, spojrzenie z różnych perspektyw); 3. Abstrakcyjna konceptualizacja - Na kolejnym etapie uczący się wyciąga wnioski z doświadczenia (w tym wypadku znajdywanie własnych rozwiązań, które powstają w wyniku refleksyjnych obserwacji modeli LEGO); 3

4 4. Aktywne eksperymentowanie - Ostatni etap ma miejsce, gdy uczący się zmienia swoje zachowanie i podejmuje działania weryfikujące nową wiedzę w praktyce (a więc co i jak na podstawie refleksji może usprawnić, poprawić, stworzyć w swojej pracy). Według koncepcji D. Kolba, popularnie zwanej Cyklem Kolba, opracowywanych jest większość programów szkoleniowych, bez względu na stosowaną metodologię. Wydaje się jednak, że tak samo jak warsztaty w oparciu o gry szkoleniowe, tak i warsztaty LSP, w sposób wyjątkowy uwzględniają te poszczególne etapy. W tradycyjnych formach szkoleń (nie wykorzystujących metod interaktywnych) trudno o tak mocny akcent doświadczeń i refleksji. Jaką lukę chce wypełnić LSP Na rynku szkoleniowym mamy do czynienia z wieloma formami warsztatowymi. Coraz popularniejsze są gry szkoleniowe, warsztaty think tank, szkolenia indywidualne. Każda z tych form jest najlepsza w zależności od stawianych celów. Trudno oszacować czy któraś z tych metod jest lepsza od innej i czy istnieje jakaś znacząca luka wśród dostępnych obecnie metod. Na LSP należy patrzeć raczej jak na pewną alternatywę, a nie jedyną słuszną formę warsztatową. Według autorek, najlepsze zastosowanie metodologii LSP jest w przypadku takich zagadnień jak: 1. Współpraca zespołów projektowych; 2. Kreowanie misji, wizji i strategii; 3. Rozwiązywanie konfliktów (w sytuacjach konfliktowych, ciężko o rzeczową komunikację, gdyż emocje biorą górę, metaforyczne podejście metodologii LSP jest często pomostem pomiędzy stronami konfliktu); 4. Identyfikowanie problemów (poprzez spojrzenie na nie z różnych perspektyw); 5. Przyjrzenie się procesom, w tym HR-owym, pod kątem identyfikacji słabych ogniw w tym procesie; 6. Kreowanie wizerunku organizacji w otoczeniu biznesowym (również Employer Branding). Metodologia jest na tyle uniwersalna i plastyczna, że znajduje zastosowanie w większości obszarów tematycznych ZZL (zarówno miękkich jak i twardych). Pierwsze zastosowania LSP Przykłady zastosowań metodologii LSP W ramach metodologii LSP powstały trzy standardowe zastosowania, skierowane głównie do dużych przedsiębiorstw: 1. Real Time Identity for You którego celem jest umożliwienie uczestnikom lepszego poznanie siebie oraz swoich współpracowników; 2. Real Time Strategy for Team który ma na celu uwolnienie pełnego potencjału zespołu; 3. Real Time Strategy for the Enterprise którego celem jest rozwijanie strategii w nieprzewidywanym otoczeniu. Do 2009 roku, były to jedyne możliwe zastosowania LSP, jednakże po wprowadzeniu modelu biznesowego opartego na społeczności, podstawowe zasady oraz filozofia LSP stały się open source umożliwiając wykorzystywanie metodologii w sposób bardziej elastyczny. Oznacza to, że każdy facylitator ma możliwość wykorzystania standardowych zastosowań, jak również ich dostosowania, modyfikacji czy też zaprojektowania nowych wedle własnych potrzeb (Frick i in., 2014). 4

5 Nowe zastosowania LSP Od momentu rozpowszechnienia metodologii LSP w formule open source, wiele instytucji opracowało własne programy warsztatów opartych na LSP. Dotyczą one różnych aspektów działalności biznesowej ale również edukacji URL User Requirements with LEGO Od 2006 roku na uniwersytecie Università della Svizzera Italiano w Szwajcarii (USI) prowadzone są prace nad opracowaniem nowych zastosowań metodologii LSP. Jednym z nich jest URL czyli User Requirements with LEGO, który wspiera definiowanie strategii w komunikacji on-line poprzez pomoc w ujawnieniu wymagań użytkowników w stosunku do aplikacji internetowych (Cantoni, Fare i Frick, 2011). Tworzenie aplikacji służących do komunikacji internetowej (np. stworzenie nowej strony internetowej dla firmy, aplikacji mobilnej ) wymaga od samego początku współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami, aby już na wczesnym etapie ustalić wymagania, uzgodnić wspólną wizję, strategię oraz kierunek operacyjny. Już na tym początkowym etapie zainteresowane strony powinny zacząć myśleć o aspektach takich jak: podstawowy projekt aplikacji, odbiorcy i użytkownicy, treści itp. W końcowej fazie tego etapu wszyscy interesariusze powinni podzielać wspólne zrozumienie oraz poglądy dotyczące wymagań danej aplikacji internetowej. Często dochodzi do sytuacji, w której zaangażowane strony są profesjonalistami pochodzącymi z kilku jednostek firmy (np. kadra, zarząd, dział marketingu, komunikacji, sprzedaży, IT itd.), czyniąc ustalenie wspólnych wymagań trudnym zadaniem. W celu przezwyciężenia ewentualnych problemów wynikających z nieporozumień między interesariuszami został zaprojektowany URL. Metoda ta opiera się na Modelu Komunikacji Internetowej, która opisuje elementy komunikacyjne internetowych aplikacji komunikacyjnych (Cantoni i Tardini, 2006, str ). URL pomaga w odkryciu potrzeb i wymagań zainteresowanych stron, które trudno jest wychwycić stosując inne metody np. wywiady. Warsztaty URL wymagają od uczestników zbudowania modeli przy użyciu klocków LEGO, które przedstawiać będą: Ich rolę (jak oni myślą, w jaki sposób mogą przyczynić się do realizacji projektu); Typowego użytkownika aplikacji internetowych, zawartość aplikacji internetowych; Funkcjonalność aplikacji internetowej. Następnie tworzą oni połączenia, relacje pomiędzy modelami, wspólny krajobraz z użyciem wszystkim modeli oraz analizują stworzony model. URL jest innowacyjną metodą, która pozwala na wygenerowanie wspólnych i uzgodnionych poglądów dotyczących docelowej aplikacji internetowej, które mogą być szybko przekształcone w projekt wstępny (Cantoni i in., 2011). LEGO Learning Experience Design (LLED) Kolejnym zastosowaniem LSP, które jest obecnie w fazie opracowywania przez USI jest LLED. Celem warsztatów LLED jest przede wszystkim wspieranie osób opracowujących szkolenia w planowaniu tzw. doświadczenia w procesie uczenia się (learning experience) w czasie kursu, programu, e-learningu etc. Podstawowym założeniem LLED jest to, że learning experience może być zaprojektowany w kreatywny sposób, jednocześnie angażując wszystkie strony zainteresowane projektem: nauczycieli, menedżerów, byłych lub przyszłych studentów/uczestników, opiekunów, czy też specjalistów od e-learning u. Podczas tych warsztatów uczestnicy tworzą następujące modele: charakterystyki potencjalnego uczestnika; celu lub zawartości szkolenia/kursu (wiedza, umiejętności, postawy); strategii nauczania lub innego aspektu organizacyjnego istotnego dla szkolenia. Warsztaty dla MŚP w ramach projektu S-PLAY. Dzięki projektowi S-Play Lego Serious Play Learning for SMEs (S-Play) sfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji stworzone zostały kolejne zastosowania metodologii LSP. 5

6 Projekt S-Play zrealizowany został przez sześć instytucji z pięciu krajów UE reprezentujących sektor R&D, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), edukację oraz branżę IT. Organizacje zaangażowane w realizację tego projektu to: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (Polska), Università della Svizzera Italiana (Szwajcaria), Foundation for Research and Technology Hellas (Grecja), IHK-Projektgesellschaft mbh (Niemcy), Uniwersytet w Durham (Wielka Brytania) oraz Wirtualis Sp. z o. o. (Polska). Celem projektu S-Play było dostosowanie metodologii LSP do wymagań małych i średnich przedsiębiorstw. Zostało to zrealizowane poprzez zaprojektowanie innowacyjnych programów szkoleniowych dedykowanych właśnie małym i średnim firmom, przeprowadzenie pilotażowych warsztatów oraz popularyzację metody LSP wśród trenerów, organizacji szkoleniowych, zrzeszeń przedsiębiorców. W ramach projektu zaprojektowane zostały cztery warsztaty LSP przeznaczone dla MŚP, które dotyczą różnych dziedzin działalności przedsiębiorstw i każdy realizuje konkretny cel: Określenie potrzeb szkoleniowych. Głównym celem warsztatów jest pomoc w identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Warsztaty skierowane są do pracowników jednej organizacji, najlepiej jednego szczebla. Opracowanie programu szkoleniowego. Celem tego warsztatu jest pomoc organizacjom w ukierunkowaniu ich strategii na tworzenie rozwojowych programów szkoleniowych dla pracowników. Warsztaty skierowane są do pracowników jednej organizacji odpowiedzialnych za tworzenie strategii w firmie, zarządzanie i szkolenia. Tworzenie strategii marketingowej. Celem warsztatów jest pomoc MŚP w skupieniu swojej strategii na ekspansji na nowe rynki. Wspieranie innowacji. Celem warsztatów jest uświadamianie MŚP korzyści płynących z ukierunkowania strategii na tworzeniu warunków sprzyjających wdrażaniu innowacji. Wszystkie cztery warsztaty zostały przetestowane we wszystkich krajach partnerskich projektu. Inne zastosowania. Uniwersalność metody LSP pozwala na jej adaptację do potrzeb różnych grup docelowych. Warsztaty LSP mogą być prowadzone również na poziomie akademickim, w szkołach średnich, podstawowych, a także dla konkretnych grup np. dla rodziców. Przykładowe zastosowania metodologii LSP dla grup innych niż przedsiębiorstwa: Studenci kierunków pedagogicznych, przyszli nauczyciele, obecni nauczyciele warsztaty z zakresu tożsamości nauczyciela. Pierwszym przykład, to warsztat, w którym uczestnicy budują model siebie jako nauczyciela zwracając uwagę na swoje silne strony, które pomogą dobrze wykonywać ten zawód w przyszłości. Drugie zastosowanie to warsztat, podczas którego uczestnicy budują model idealnego nauczyciela oraz narzędzi, które mogą pomóc osiągnąć ten stan pożądany (McCusker, 2014); Dzieci warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności wystąpień publicznych i tworzenia opowieści (storytelling), kreatywności; Dzieci-rodzice warsztaty mające na celu tworzenie więzi pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. W ramach warsztatów wszyscy uczestnicy budują modele różnych sytuacji np. model tego, co oznacza dla nich dobrze spędzony czas z rodziną. Dzięki temu rodzice otrzymują cenne informacje na temat opinii swoich dzieci, które trudno byłoby wydobyć w innych warunkach (Parent-child Bonding using Lego Serious Play, bwd); Zespoły warsztaty skierowane do dowolnych grup osób, które współpracują ze sobą, pracują nad wspólnym zadaniem, projektem. Celem takich warsztatów jest 6

7 uświadomienie uczestnikom wspólnego celu, potrzeb zespołu i możliwości przyczynienia się do osiągnięcia sukcesu przez każdego z członków grupy. Przemyślenia i analiza doświadczeń Na podstawie przeprowadzonych warsztatów LSP w 5 krajach dla takich grup odbiorców jak: menedżerowie wyższego szczebla, menedżerowie niższego szczebla, pracownicy produkcji, pracownicy biurowi, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, studenci można wyciągnąć kilka obszarów, które w większym stopniu pozwalają zaadoptować tę metodologię w Polsce. 1. Wykorzystanie klocków LEGO przywodzi pozytywne skojarzenia z dzieciństwem i sprawia, że uczestnicy chętniej otwierają się i opowiadają o swoich pomysłach, wzrasta zaangażowanie, kreatywność i motywacja do aktywnego uczestnictwa w warsztatach. 2. Warsztaty LSP są dla uczestników mniej stresujące niż warsztaty prowadzone innymi metodami w czasie budowania modeli jest czas na przemyślenie i przygotowanie swojej odpowiedzi i przez to, że omawiane są konkretne modele łatwo jest trzymać się tematu. 3. Warsztaty LSP warto poprzedzić szkoleniem merytorycznym. Zaobserwowano, że LSP lepiej sprawdza się, kiedy wprowadzi się uczestników w pewne pojęcia niezbędne na warsztatach tj. np. kultura organizacyjna, kreowanie misji i wizji, teorie osobowości etc. Ponadto, u większości pracodawców pokutuje przeświadczenie, że szkolenie ma dostarczać wiedzy i umiejętności, zapominając przy tym o ważnym elemencie jakim jest kształtowanie postaw. Wiedza i umiejętności bez odpowiedniej postawy nie wystarczają jednak do tego, aby efektywnie pracować. Niemniej jednak takie są oczekiwania, aby pracownik miał dostarczoną przede wszystkim wiedzę. 4. Facylitator nie może robić założeń, gdyż każda grupa wypracowuje inne rozwiązania, nawet na te same bądź podobne problemy. 5. Bardzo ważny jest etap przygotowania uczestników do pracy właściwej na klockach LEGO (rozgrzewka), którego celem jest wybicie ze schematów myślenia i wprowadzenie na abstrakcyjny poziom myślenia, posługiwanie się metaforą. Nie należy rezygnować z tego etapu, ani też celowo go skracać, gdyż jest on bardzo ważny dla końcowego rezultatu warsztatu. 6. Należy zadbać o warunki lokalowe tj. duże stoły i przestrzeń, a także swobodny ubiór uczestników czy też muzykę klasyczną w tle, podczas układania klocków. 7. Warto udokumentować budowle zdjęciami. Doświadczenie pokazało, iż uczestnicy mają bardzo sentymentalny stosunek do swoich budowli, daje się zauważyć żal, niedowierzanie a nawet frustrację z powodu konieczności zburzenia budowli. 8. Zanim nie wyjaśni się uczestnikom na czym polega LSP, jak będzie przebiegała praca, na co należy zwrócić uwagę, proponuje się nie wystawiać klocków, gdyż uczestnicy z wielkim entuzjazmem zaczynają układać klocki, przestając słuchać tego co ma do powiedzenia facylitator. Podsumowanie Metodologia LSP jest niezwykle skutecznym narzędziem, które pozwala na uwolnienie potencjału drzemiącego w jednostkach oraz zespołach poprzez rozwój kreatywności i innowacyjności. Jej atrakcyjność wynika również z faktu, iż jest bardzo elastyczna i może być dostosowana do konkretnego przypadku, problemu, firmy, grupy osób, przedmiotu itp. Pierwotnie zaprojektowana z myślą o dużych firmach i korporacjach, obecnie z powodzeniem stosowana jest również w małych i średnich przedsiębiorstwach, instytucjach rządowych i 7

8 pozarządowych, na uczelniach, w szkołach. Jeśli uda się pokonać uprzedzenia uczestników dot. wykorzystywania klocków LEGO do prowadzenia poważnych warsztatów i osiągania realnych korzyści, jej popularność może nadal wzrastać. 8

9 Spis literatury Aronson E., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997, s , Cantoni, L., Faré, M., & Frick, E. (2011). URL: User Requirements with Lego., dostęp 8 grudnia 2014, Cantoni, L.,Taradini, S. (2006). Internet [Routledge Introductions to Media and Communications, Routledge. Frick, E., Tardini, S., Cantoni, L. (2013). White Paper on Lego Serious Play A state of the art of its applications in Europe., dostęp 1 grudnia 2014, splay-white-paper-published Frick, E., Tardini, S., Cantoni, L. (2014). Lego Serious Play Application to Enhance Creativity In Participatory Design. W: F.K. Reisman (red.), Creativity In Business. Research Papers on Knowledge, Innovation and Enterprise Volume II (str ). KIE Conference Book Series Łaguna M., Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008 McCusker, S., Lego, Seriously: Thinking through building, International Journal of Knowledge, Innovation and Entrepreneurship, Volume 2 No. 1, 2014, pp , dostęp 29 listopada 2014, Parent-child Bonding using Lego Serious Play, dostęp 1 grudnia 2014, Zimbardo P., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1997, s. 545 LEGO SERIOUS PLAY - interesting workshops alternative The aim of the article is to discuss LEGO SERIOUS PLAY (LSP) workshops methodology. The article presents the basic assumptions and rules guiding running LSP workshops. Authors provide examples of LSP applications for big companies as well as small and medium ones and for other groups such as children, students, teacher etc. Additionally, the text presents experience from running LSP workshops in 5 countries within international project LEGO Serious Play Learning for SMEs carried out within EU Leonardo da Vinci programme. Key words: creativity, innovative training tools, LEGO SERIOUS PLAY, workshops 9

10 Imię i nazwisko: Elżbieta Szczepaniak Informacja o autorach Afiliacja: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą Rzeszowie Kierownik Centrum Studiów Międzynarodowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Pracuje jako trener i wykładowca w zakresie tematyki przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szeroko rozumianej ekonomii w języku polskim i angielskim. W swoich szkoleniach wykorzystuje m.in. gry planszowe, symulacje biznesowe, metodologię LEGO SERIOUS PLAY. Autorka integracyjnych i tematycznych warsztatów prowadzonych w formie fabularnych gier terenowych. Autorka i koordynatorka krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu przedsiębiorczości skierowanych do przedsiębiorców, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Imię i nazwisko: Marta Pękala Afiliacja: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą Rzeszowie Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na kierunku Ekonomia (specjalność: Aviation Management). Aktualnie kontynuuje studia magisterskie również na Wydziale Ekonomicznym WSIiZ i pracuje w Dziale Współpracy z Zagranicą. Obecne zainteresowanie naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z przedsiębiorczością, zarządzaniem sektorem lotniczym, innowacyjnością oraz nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi. Imię i nazwisko: Anna Baran Afiliacja: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą Rzeszowie Psycholog, certyfikowany trener i konsultant zarządzania, coach ACC ICF, facylitator LSP. Współautorka monografii Wykładowca doskonały oraz planszowej gry strategicznej Zarządzanie kompetencjami pracowników. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu ZZL oraz kompetencji miękkich dla korporacji, MŚP, uczelni, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Prowadzi coaching dla kadry menedżerskiej oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Posiada doświadczenie menedżerskie (Kierownik Działu HR oraz Dyrektor Instytutu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania), aktualnie prowadzi własną firmę Pracownię Psychologii Biznesu MASSIMO. Oświadczenie Artykuł powstał w ramach projektu S-Play Lego Serious Play Learning for SMEs ( PL1- LEO ), prowadzonego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Artykuł nie był dotąd nigdzie publikowany. 10

11 Dane kontaktowe Imię i nazwisko: Elżbieta Szczepaniak Adres do korespondencji: ul. Sucharskiego 2, Rzeszów, Imię i nazwisko: Marta Pękala Adres do korespondencji: Zagorzyce 27, Zagorzyce, woj. podkarpackie, Imię i nazwisko: Anna Baran Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 7; Sędziszów Małopolski, Publication order reference: University of Information Technology and Management in Rzeszów 11

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO- SZKOLENIOWEGO Organizatorzy i Współorganizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem

Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem PROGRAM DLA BASENÓW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH Szkolenie Jak sobie radzić z trudnym Klientem dla kasjerów, działów obsługi Klienta, służby ratowniczej itp. Obiekty sportowe kierujące swoją ofertę do ogółu społeczności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL Opis szkolenia Warsztat szkoleniowy Sytuacyjne przywództwo zespołowe STL opracowany został przez Kenetha Blancharda -

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNY WARSZTAT DYDAKTYCZNO-METODYCZNY NOWOCZESNE NAUCZANIE

WAKACYJNY WARSZTAT DYDAKTYCZNO-METODYCZNY NOWOCZESNE NAUCZANIE INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI WAKACYJNY WARSZTAT DYDAKTYCZNO-METODYCZNY NOWOCZESNE NAUCZANIE SOPOT, LEGIONOWO CO PROPONUJEMY? Warsztat dydaktyczno-metodyczny to innowacyjny kurs rozwojowy dla nauczycieli na

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły

Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły Design thinking zaprojektuj, zbuduj i przetestuj swoje pomysły Cel szkolenia: Termin: 26.11.2016 r. Design thinking jest metodą, która pozwala na bardzo szybkie tworzenie innowacyjnych produktów lub usług,

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Tak naprawdę geniusz oznacza mniej więcej zdolność do postrzegania w niewyuczony sposób Założenia i cele Akademii:

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

YOUTH BUSINESS POLAND

YOUTH BUSINESS POLAND YOUTH BUSINESS POLAND OPIS IV EDYCJI PROGRAMU MENTORINGOWO-SZKOLENIOWEGO Organizatorzy: Patroni honorowi: PROGRAM YOUTH BUSINESS POLAND Youth Business Poland jest częścią The Prince s Youth Business International,

Bardziej szczegółowo

dotyczące opracowania dla

dotyczące opracowania dla dotyczące opracowania dla Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise

Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise Gotowi na przyszłość Program rozwoju placówki oświatowej opracowany i prowadzony przez Akademię Szkoleń Adeptus, na licencji CoachWise www.adeptus.com.pl Pilotażowy Projekt,,Gotowi na przyszłość Projekt

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE STUDIA PODYPLOMOWE DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO TERMIN od: 01.04.2017 TERMIN do: 11.06.2017 CZAS TRWANIA:10 dni MIEJSCE: Warszawa CENA: 9900 zł netto Środowisko VUCA

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań

Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań Design Thinking - myślenie projektowe usystematyzowanie procesu kreatywnego rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań O SZKOLENU Design Thinking (popularnie tłumaczone jako myślenie projektowe ), zgodnie

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów.

WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. Projekt Bo chcę! WIĘCEJ. MOCNIEJ. BARDZIEJ. Unikatowy warsztat dla trenerów i coachów. AUTORSKI PROJEKT stworzony i prowadzony z pasją przez: Katarzyna DUJANOWICZ Gabriela BOROWCZYK WARSZAWA, 21-22.02.2015

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie?

HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? HR Biznes Partner jak umacniać pozycję HR-owca w firmie? Kim jest HR Biznes Partner? Czy jest to tylko modne określenie pracownika HR-u, czy może kryje się za nim ktoś więcej? Z założenia HR Biznes Partner

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

Od różnorodności do efektywnej współpracy

Od różnorodności do efektywnej współpracy Od różnorodności do efektywnej współpracy Opis Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji (obok rozwijania kreatywności i innowacyjności) jest

Bardziej szczegółowo

Akademia Coachingu Petrichor

Akademia Coachingu Petrichor Akademia Coachingu Petrichor Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/29/7117/4938 Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 6 200,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej PODSTAWY WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO nowy przedmiot na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej Marek Adamczewski, ASP Gdańsk Paweł Romanowski Michał Wasilczuk Podstawy wzornictwa. Geneza pomysł Program

Bardziej szczegółowo

3-dniowe warsztaty dla kadry menedżerskiej

3-dniowe warsztaty dla kadry menedżerskiej Innowacje w zarządzaniu strategicznym 3-dniowe warsztaty dla kadry menedżerskiej JAK PRAKTYCZNIE WYKORZYSTAĆ NARZĘDZIA TEORII OGRANICZEŃ DO BUDOWANIA STRATEGII FIRMY I PRZEŁAMYWANIA BARIER W JEJ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne CEL GŁÓWNY PROJEKTU CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia:

Program. Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu Cel szkolenia: Program Coaching menedżerski Techniki i narzędzia w zarządzaniu. 14.12.2015 godz. 09:00 17.00 Sala konferencyjna AHK Polska ul. Miodowa 14, Warszawa Cel szkolenia: Szkolenie przybliża istotę, założenia

Bardziej szczegółowo

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017

MindSonar. Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 MindSonar Zostań certyfikowanym konsultantem VII edycja polskiej certyfikacji Luty, 2017 Zrozumienie i wiedza Wyobraź sobie, że w pracy z twoim klientem, pracownikiem lub współpracownikiem dokładnie rozumiesz

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI

CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI CROSS-COACHING NOWOCZESNE NARZĘDZIE ROZWOJU W ORGANIZACJI BARBARA KUBICKA - KLUCZNY Cross-coaching nowoczesne narzędzie rozwoju w organizacji Zarówno o coachingu indywidualnym jak i zespołowym powiedziano

Bardziej szczegółowo

Strategiczne gry zarządcze jako innowacyjne narzędzie w edukacji przedsiębiorczej

Strategiczne gry zarządcze jako innowacyjne narzędzie w edukacji przedsiębiorczej Strategiczne gry zarządcze jako innowacyjne narzędzie w edukacji przedsiębiorczej Aleksandra Gaweł Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21/11/2013 Zawartość prezentacji Istota i cechy gier strategicznych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia

Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Doświadczenie, które zmienia Szkolenie otwarte Przywództwo sytuacyjne SLII Opis szkolenia Model Situational LeadershipII został opracowany przez Kenneth a Blancharda, niekwestionowany autorytet w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy SORE Przemysław Żarnecki Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Pożądanym obszarem

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU

Biuletyn Nr 1. Sierpień 2011 PREZENTACJA BIULETYNU Biuletyn 01 Projekt finansowany przez hiszpańską Narodową Agencję dla Europejskich Programów Edukacyjnych (OAPEE) przy wsparciu programu Unii Europejskiej Lifelong Learning Biuletyn Nr 1 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Trener na fali cykl warsztatów doskonalących. www.aer.arp.gda.pl. Gdańsk 2013

Oferta szkoleniowa. Trener na fali cykl warsztatów doskonalących. www.aer.arp.gda.pl. Gdańsk 2013 Oferta szkoleniowa Trener na fali cykl warsztatów doskonalących Gdańsk 2013 www.aer.arp.gda.pl AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) powstała w 1992 r.. Jest instytucją wyznaczającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE PROCESY: Budowa koncepcji pracy szkoły () 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU CENTERKO PROGRAM SZKOLENIOWY WOLONTARIUSZ JAKO LOKALNY ANIMATOR ŁÓDŹ, 20.08.-23.09.2016 Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach Programu Współtworzenia Wydarzeń PGNiG Transatlantyk, a jego celem jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

TRIZ na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

TRIZ na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej TRIZ na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej Dr inż. Anna Boratyńska-Sala Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday

Mayday Mayday. Najlepsze szkolenie na świecie wg PMI w 2009 roku. Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Informacje o grze szkoleniowej z zarządzania ryzykiem w projektach Mayday Mayday Na dzisiejszym rynku szkoleń jest wiele ofert proponujących rozwój kompetencji merytorycznych z zarządzani projektami. Rozwój

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa.

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. workshops. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. Cel warsztatu: Przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wypracowywania optymalnego sposobu pomiaru efektywności kampanii

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Jubileuszu X-lecia Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

Program Jubileuszu X-lecia Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK Małopolski Klub Trenerów Zarządzania MATRIK styczeń, 2015 S t o w a r z y s z e n i e K o n s u l t a n t ó w i T r e n e r ó w Z a r ządzania MATRIK Miejsce startu: Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38,

Bardziej szczegółowo

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb stacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo