Ministerstwo Finansów Departament Informatyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Finansów Departament Informatyki"

Transkrypt

1 Załącznik nr 14 Do Umowy Nr.z dnia. r. Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Projekt techniczny systemu nazwa_systemu Do użytku służbowego Miejscowość, data DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 1 z 28 Wersja: 1.0

2 Metryka Nazwa projektu Właściciel projektu Wykonawca Produkt Projekt techniczny Opis Dokument opisujący projekt techniczny systemu nazwa_systemu Autor Plik Załącznik Nr 14 Standard Help Desk Projekt Techniczny.doc Liczba stron 28 Użyty szablon Szablon KiC / ZK Wersja szablonu 1.0 Historia dokumentu Edycja i Rewizja Data wydania OPIS Akcja (*) Rozdziały(**) Autorzy (*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamień, We = Weryfikuj, N = Nowy (**) Rozdziały: W = Wszystkie Akceptacja Akceptacja (Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki ds. Rozwoju i Utrzymania Środowiska Teleinformatycznego) (data i podpis) (data i podpis) Zatwierdził (Dyrektor Departamentu Informatyki) (data i podpis) DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 2 z 28 Wersja: 1.0

3 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp Cel dokumentu Odbiorcy dokumentu Słownik przyjętych skrótów i terminów Streszczenie dla kierownictwa Zastrzeżenie poufności Po stronie Wykonawcy Po stronie Zamawiającego Dokumenty referencyjne Rodzaje środowisk systemu Architektura logiczna systemu Projekty poszczególnych środowisk Projekt środowiska Środowisko_ Wymagania niefunkcjonalne: Architektura systemu Architektura sieciowa systemu Schemat fizyczny połączeń sieciowych pomiędzy elementami systemu DMZ Połączenia wymagane podczas eksploatacji systemu Projekt techniczny podsystemu zabezpieczeń Bezpieczeństwo transmisji Systemy IPS Systemy separacji Uwierzytelnianie użytkowników i administratorów Obciążenia połączeń sieciowych Infrastruktura serwerowa Komponenty sprzętowe Serwery Macierze Biblioteki Inne urządzenia Możliwości współpracy systemu z platformami sprzętowymi i systemowymi Komponenty oprogramowania Rozmieszczenie komponentów na sprzęcie Architektura sieci SAN Infrastruktura sprzętowa wymagana do uruchomienia SAN Schemat połączeń SAN pomiędzy elementami systemu Systemy baz danych Parametry bazy nazwa_ DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 3 z 28 Wersja: 1.0

4 Możliwości współpracy systemu z różnymi bazami danych Opis środowiska bazy danych Komponenty bazy danych Klastry bazy danych Fizyczna struktura bazy danych Struktura bazy danych Opis powiązań bazy danych Komunikacja aplikacji z bazą danych Lista użytkowników bazy Zadania automatyczne Integracja z innymi systemami Koncepcja rozwiązania Architektura integracyjna Wykaz integrowanych systemów Urządzenia klienckie i peryferyjne Rodzaje użytkowników systemu Stacje klienckie Oprogramowanie Urządzenia peryferyjne System backup u Koncepcja rozwiązania Architektura systemu backup u i archiwizacji Oprogramowanie do backup u i archiwizacji Polityki backup u Backup owane elementy Disaster Recovery Koncepcja odtworzenia systemu po awarii Architektura rozwiązania Disaster Recovery Wymagane licencje Wymagania dla infrastruktury ośrodków przetwarzania danych Warunki zasilania i chłodzenia urządzeń Wymagania dla wtyków i kabli Rozwiązanie dla urządzeń posiadających nieparzystą liczbę zasilaczy Urządzenia ATS Urządzenia PDU Urządzenia zasilane z listew ATS Szczegółowy sposób rozmieszczenia urządzeń w szafach Wymiary i wagi poszczególnych szaf Wykazy Tabele Rysunki DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 4 z 28 Wersja: 1.0

5 1. Wstęp 1.1 Cel dokumentu Niniejszy dokument opisuje projekt techniczny systemu nazwa_systemu. Dokument przedstawia składniki systemu oraz sposób umieszczenia komponentów systemu w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego. 1.2 Odbiorcy dokumentu Niniejszy dokument jest dokumentem technicznym dedykowanym osobom biorącym udział w realizacji zadań związanych z dostarczeniem systemu nazwa_systemu zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy. 1.3 Słownik przyjętych skrótów i terminów Skrót/Termin Wyjaśnienie ATS ang. Automatic Transfer Switching DB DEP DMZ DR ESB-MF FC Firewall urządzenie automatycznie przełączające zasilanie z głównego na zapasowe. ang. Database baza danych Departament MF ang. Demilitarized Zone strefa sieci z ograniczonym dostępem ang. Disaster Recovery - możliwość przywrócenia działalności firmy po całkowitej utracie danych, spowodowanej naturalnym kataklizmem, takim jak powódź czy pożar albo innymi czynnikami awariami sprzętu lub celowymi działaniami. ang. Enterprise Service Bus Ministerstwa Finansów Szyna Integracyjna MF ang. Fiber Chanel optyczny blokowy kanał transmisji danych wykorzystywany w sieci SAN Zapora sieciowa śluza bezpieczeństwa DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 5 z 28 Wersja: 1.0

6 HIPS ang. Host Intrusion Prevention System oprogramowanie do detekcji i blokowania prób włamań IC Izba Celna IPS IS LUN Masking MF Okno serwisowe PDU Peak projekt systemu RDBMS Region RPO RTO SAN ang. Intrusion Prevention System sieciowy system detekcji i blokowania prób włamań Izba Skarbowa ang. Logical Unit Number numer nadawany zasobowi logicznemu z urządzeń pamięci masowych Proces autoryzacji powodujący dostępność lub niedostępność LUN a dla urządzeń Ministerstwo Finansów Przedział czasu dostępny do prac serwisowych ang. Power Distribution Unit moduł dystrybucji zasilania Zwiększone wykorzystanie zasobu systemu. Dokument szczegółowo opisujący projektowany system. ang. Relational Database Management System system zarządzania relacyjną bazą danych Obszar nadzorowany przez Izby Celne, Skarbowe, UKS lub inne jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Finansów ang. Recovery Point Objective - określa moment w przeszłości, w którym po raz ostatni została wykonana kopia danych i do którego momentu działalności będzie można wrócić. ang. Recovery Time Objective - określa maksymalny czas po awarii potrzebny do przywrócenia działania aplikacji, systemów i procesów biznesowych. ang. Storage Area Network sieć pamięci masowej DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 6 z 28 Wersja: 1.0

7 Sieć dual fabric Środowisko U UC UKS US Zone Tabela 1 Słownik skrótów i terminów Sieć SAN działająca w dwóch równoległych konfiguracjach redundancja sieci SAN Instancja systemu wraz z infrastrukturą teleinformatyczną o określonym przeznaczeniu np. testy, produkcja, development. Jednostka wysokości wynosząca 1.75 cala (44.45 mm) Urząd Celny Urząd Kontroli Skarbowej Urząd Skarbowy Obszar sieci SAN w ramach którego jest możliwa komunikacja FC. 1.4 Streszczenie dla kierownictwa 1.5 Zastrzeżenie poufności Po stronie Wykonawcy Po stronie Zamawiającego Niniejszy dokument stanowi własność Ministerstwa Finansów, zawiera informacje stanowiące tajemnice Ministerstwa Finansów i jest przeznaczony wyłącznie do użytku służbowego. Ministerstwo Finansów może udostępnić niniejszy dokument w celach niekomercyjnych innym podmiotom prawnym i osobom fizycznym. 1.6 Dokumenty referencyjne Lp Dokument Autor Data wydania/wersja 1. Projekt Systemu DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 7 z 28 Wersja: 1.0

8 Tabela 2 Lista dokumentów obowiązujących i pomocniczych 2. Rodzaje środowisk systemu Lp. Rodzaj środowiska Użytkownicy środowiska (Resort finansów, IS, IC, US, UC, UKS, DEP, podatnicy itp.) Cel istnienia Lokalizacja środowiska (wskazanie ośrodka przetwarzania danych) 1. Środowisko_ Środowisko_n Tabela 3 Rodzaje środowisk systemu 3. Architektura logiczna systemu Charakterystyka komponentów Lp. Nazwa komponentu Opis funkcji realizowanej przez komponent Tabela 4 Charakterystyka komponentów Rysunek 1 Schemat blokowy z projektu systemu 4. Projekty poszczególnych środowisk 4.1 Projekt środowiska Środowisko_ Wymagania niefunkcjonalne: Zasięg systemu [opis] Liczba obsługiwanych regionów [szt.] Liczba użytkowników w poszczególnych regionach [szt.] Liczba użytkowników w całym systemie [szt.] Godziny pracy systemu [zakres godzin] DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 8 z 28 Wersja: 1.0

9 Dni pracy systemu [zakres dni] RPO [minuty] RTO [minuty] Szacowany początkowy rozmiar danych w systemie [GB] Maksymalny dopuszczalny czas niedostępności systemu w ciągu roku [godziny] Relacje z innymi systemami: zasila systemy [opis] Relacje z innymi systemami: jest zasilany z systemów [opis] Liczba serwerów w systemie [szt.] o x86 - o IA - o RISC - Liczba macierzy w systemie [szt.] Opis skutków niedostępności systemu [opis] Planowany przyrost danych w ciągu roku [GB] Okna serwisowe [zakres dni / godzin] Okno przetwarzania wsadowego [zakres dni / godzin] Wymagania systemu na platformę sprzętowo-systemową Lp. Urządzenie (np. serwer macierz) Rola w systemie 1 2 Tabela 5 Wymagania na platformę sprzętową Wymagania podstawowe parametry (np. CPU, RAM, zasoby dyskowe) Uwagi DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 9 z 28 Wersja: 1.0

10 Lp. Platforma systemowa (oprogramowanie OS) Dotyczy urządzenia z tabeli wyżej 1 2 Tabela 6 Wymagania na platformę systemową Wymagania podstawowe parametry (np. nazwa, wersja, dystrybucja) Uwagi Wymagania systemu na platformę bazodanową Lp. Producent, rodzaj i wersja RDBMS Wymagane patch e Wymagany OS 1 2 Tabela 7 Wymagania systemu na platformę bazodanową Przewidywane Peak i Wymagane opcje RDBMS Przewidziana liczba baz danych dla danej instalacji RDBMS Inne Architektura systemu DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 10 z 28 Wersja: 1.0

11 Rysunek 2 Przykładowa architektura systemu Architektura sieciowa systemu Schemat fizyczny połączeń sieciowych pomiędzy elementami systemu DMZ DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 11 z 28 Wersja: 1.0

12 Rysunek 3 Przykładowy schemat strefy DMZ bez redundancji Połączenia wymagane podczas eksploatacji systemu Lp. Źródł o Źródłow Segmen e t sieci IP/mask [VLAN] a Port źródłow y TCP/IP Tabela 8 szczegółowy wykaz połączeń sieciowych Przeznaczeni e Segmen t sieci [VLAN] Docelow e IP/mask a Projekt techniczny podsystemu zabezpieczeń Bezpieczeństwo transmisji Systemy IPS Systemy separacji Uwierzytelnianie użytkowników i administratorów. Port docelow y TCP/IP Protokó ł DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 12 z 28 Wersja: 1.0

13 Obciążenia połączeń sieciowych Lp.. Źródło Obciążenia jednej sesji [Kb/s] Ilość użytkowników 1 Internet 2 WAN 3 LAN Tabela 9 Tabela przewidywanych obciążeń z podziałem na źródło ruchu Jednoczesnych sesji/sekundę Ilość sesji/ całkowite obciążenie [szt./mb/s] Warstwa: Prezentacja Aplikacja Baza Danych Prezentacja x Aplikacyjna x Bazodanowa x Tabela 10 Tabela przewidywanych obciążeń pomiędzy warstwami systemu Infrastruktura serwerowa Komponenty sprzętowe Serwery Lp. Architektu ra serwera (np. X86) Nazw a Produce nt Mode l Zainstalowa ny komponent [Tabela 4] Rola (np. serwer aplikacyjny, bazodanow y, backupowy, itp.) Specyfikac ja techniczna Uwag i Tabela 11 Zestawienie serwerów Macierze Lp. Macierz Producent Model Specyfikacja Uwagi DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 13 z 28 Wersja: 1.0

14 techniczna Tabela 12 Zestawienie macierzy Biblioteki Lp. Biblioteka Producent Model Specyfikacja techniczna Uwagi Tabela 13 Zestawienie bibliotek Inne urządzenia Lp. Urządzenie Producent Model Specyfikacja techniczna Uwagi Tabela 14 Zestawienie innych urządzeń Możliwości współpracy systemu z platformami sprzętowymi i systemowymi System można uruchomić na następujących platformach sprzętowych. Lp. Platforma sprzętowa System działa na platformie (Tak/Nie) Uwagi 1. x86 2. x IA64 4 RISC - Power5/6 5 RISC - UltraSparcIII/IV 6. Inna (wpisać jaka) Tabela 15 Zestawienie platform sprzętowych System można uruchomić na następujących systemach operacyjnych: Lp. Platforma systemowa System działa na platformie (Tak/Nie) Uwagi (nazwa, wersja, dystrybucja, itp.) 1. Microsoft Windows DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 14 z 28 Wersja: 1.0

15 2. Linux 3. Mac OS 4. UNIX 5. Inna (wpisać jaka) Tabela 16 Zestawienie platform systemowych Komponenty oprogramowania. Lp. Nazwa oprogramowania Nazwa serwera [Tabela 11 ] Ilość Charakterystyka (np. sposób licencjonowania, wersja, ) Wsparcie producenta oprogramowania (tak/nie)- okres (miesiące) Tabela 17 Wykaz oprogramowania DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 15 z 28 Wersja: 1.0

16 Rozmieszczenie komponentów na sprzęcie. Lp. Nazwa komponentu (Tabela 4) Nazwa serwera (Tabela 12) Uwagi Tabela 18 Wykaz komponentów Architektura sieci SAN Infrastruktura sprzętowa wymagana do uruchomienia SAN. Lp. Nazwa urządzenia Pozycja z tabeli 12 Tabela 19 Wykaz elementów potrzebnych do uruchomienia sieci SAN Schemat połączeń SAN pomiędzy elementami systemu DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 16 z 28 Wersja: 1.0

17 Serwer... Serwer... Serwer... Serwer... Serwer... Switch Fabric w MF SW FC SW FC Switch Fabric w MF Biblioteka Macierz... Rysunek 4 Przykładowy schemat ogólny sieci SAN Systemy baz danych Nazwa bazy danych Nazwa_ 1 Funkcj a bazy danych Producen t, rodzaj i wersja RDBMS Wersj a patch y Serwer fizyczn y bazy danych (Tabel a nr 11) Konfiguracj a (klaster liczba nodów / standalone) Rozmiar bazy danych (etap uruchomienia produkcyjneg o) Tryb pracy bazy danyc h Szacowan y przyrost danych (w ciągu roku) Nazwa_ n DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 17 z 28 Wersja: 1.0

18 Tabela 20 Zestawienie baz danych wykorzystywanych w systemie w opisywanym środowisku Parametry bazy nazwa_ Możliwości współpracy systemu z różnymi bazami danych OS / RDBMS Oracle (wersja) SyBASE (wersja) MSSQL (wersja) PostgreSQL (wersja) MySQL (wersja) Inny (wersja) Solaris (wersja) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) AIX (wersja) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) Linux (dystrybucja, wersja) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) Windows (wersja) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) Inny (dystrybucja, wersja) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) (tak / nie) wersja - wersja OS / RDBMS i platformy (32/64 bit.) Tabela 21 Zestawienie możliwości migracyjnych Opis środowiska bazy danych Komponenty bazy danych Klastry bazy danych Fizyczna struktura bazy danych Struktura bazy danych Opis powiązań bazy danych Komunikacja aplikacji z bazą danych Lista użytkowników bazy Zadania automatyczne DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 18 z 28 Wersja: 1.0

19 4.1.6 Integracja z innymi systemami Koncepcja rozwiązania Architektura integracyjna Rysunek 5 Architektura integracji Wykaz integrowanych systemów Lp. System źródłowy System docelowy Sposób integracji (komunikaty przez ESB- MF, DBLink, pliki płaski, inne) Nazwa (pliku, DBLink a, komunikatu) Opis wymienianych danych Referencja do dokumentu Projekt systemu Tabela 22 Wykaz integrowanych systemów Urządzenia klienckie i peryferyjne Rodzaje użytkowników systemu Lp. Rodzaj użytkownika Liczba użytkowników 1 2 Tabela 23 Wykaz rodzajów użytkowników systemu Stacje klienckie Lp. Rodzaj użytkownika Wymagany hardware Parametry minimalne 1 2 Tabela 24 Wykaz parametrów stacji klienckich Oprogramowanie Lp. Rodzaj użytkownika Wymagany software Opis software u (OS, typ, wersja, itp.) 1 2 Tabela 25 Wykaz oprogramowania na stacjach klienckich DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 19 z 28 Wersja: 1.0

20 Urządzenia peryferyjne Lp. Rodzaj użytkownika Rodzaje urządzeń peryferyjnych 1 2 Tabela 26 Wykaz urządzeń peryferyjnych Wymagania techniczne System backup u Koncepcja rozwiązania Architektura systemu backup u i archiwizacji DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 20 z 28 Wersja: 1.0

21 Rysunek 6 Przykładowy schemat architektury systemu backup u i archiwizacji Oprogramowanie do backup u i archiwizacji. DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 21 z 28 Wersja: 1.0

22 Lp. Warstwa backup u [IS / TT / DB / APL / INT] Rodzaj zastosowanego agenta (np. solaris, win., win. open file, win. exchange, linux standard, unix enterprise) Backup owany zasób Archiwizowany zasób Backup sieciowy (T/N) Backup lokalny (T/N) Backup automatyczny (T/N) Przewidywany czas odtwarzania [m] Nr polityki z Nr polityki Nazwa Typ polityki (OS SERVER/ OS CLIENT / FILE / RDBMS / APL / CONFIG / INNE) Okno backup owe Retencja Lokalizacja backup u Rodzaj kopii (full, inc., inc-cumul.) Archiwizacja (T/N) Mult. Plex. (T/N) Mult. Stream. (T/N) Deduplika (T/N) Szyfrowanie transferu (T/N) Szyfrowanie kopii (T/N) Liczba kopii Inne parametry Projekt techniczny: Lp. Nazwa oprogramowania do backup u Ilość Charakterystyka (np. sposób licencjonowania, wersja) Tabela 27 Zestawienie licencji oprogramowania dla systemu backup owego Polityki backup u Tabela 28 Wykaz polityk backup u i archiwizacji Backup owane elementy Tabela 29 Wykaz backup owanych i archiwizowanych elementów DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 22 z 28 Wersja: 1.0

23 5. Disaster Recovery 5.1 Koncepcja odtworzenia systemu po awarii. 5.2 Architektura rozwiązania Disaster Recovery Rysunek 7 Przykładowy schemat architektury rozwiązania DR 6. Wymagane licencje Lp. Środowisko/DR Rodzaj licencji Nazwa licencji Sposób licencjonowania Liczba Okres wsparcia Tabela 30 Wykaz zbiorczy licencji DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 23 z 28 Wersja: 1.0

24 Ilość Wysokość Ciężar jednostki (w dostarczanej konfiguracji) Bilans wydz. ciepła (w dostarczanej konfiguracji) Pobór mocy (w dostarczanej konfiguracji) Pobór prądu - peak (w dostarczanej konfiguracji) Typ zasilania [1 / 2 stronne] [1 / 3 fazowe] Projekt techniczny: 7. Wymagania dla infrastruktury ośrodków przetwarzania danych 7.1 Warunki zasilania i chłodzenia urządzeń Lp Urządzenie (typ, model) [szt] [U] [kg] [BTU/h] [kva] [A] 1 2 Tabela 31 Zestawienie urządzeń w ośrodku przetwarzania danych 7.2 Wymagania dla wtyków i kabli 7.3 Rozwiązanie dla urządzeń posiadających nieparzystą liczbę zasilaczy 7.4 Urządzenia ATS 7.5 Urządzenia PDU 7.6 Urządzenia zasilane z listew ATS Nr szafy 1 Urządzenie (typ, model) Ilość ATS (typ, model) Pobór prądu [A] DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 24 z 28 Wersja: 1.0

25 2 Tabela 32 Lista urządzeń zasilanych z ATS w ośrodku przetwarzania danych 7.7 Szczegółowy sposób rozmieszczenia urządzeń w szafach DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 25 z 28 Wersja: 1.0

26 [kg] [BTU/h] [kva] [kva] [A] [A] [szt] [A] [A] [A] Ciężar Bilans wydz. ciepła Pobór mocy (wg. tabl. znamionowej) Pobór mocy (w dost. konfiguracji) Pobór prądu (wg. tabl. znamionowej) Pobór prądu (w dost. konfiguracji) zasilacze Pobór prądu - peak Obwód 1 Obwód 2 Projekt techniczny: Nr U Urządzenie (typ, model) SUMA Tabela 33 Rozmieszczenie urządzeń w szafie nr 7.8 Wymiary i wagi poszczególnych szaf 1 2 Nr szafy Szerokość x głębokość x wysokość [cm] Tabela 34 Wymiary i wagi poszczególnych szaf Wysokość użytkowa szafy [U] Waga [kg] DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 26 z 28 Wersja: 1.0

27 8. Wykazy 8.1 Tabele Tabela 1 Słownik skrótów i terminów... 7 Tabela 2 Lista dokumentów obowiązujących i pomocniczych... 8 Tabela 3 Rodzaje środowisk systemu... 8 Tabela 4 Charakterystyka komponentów... 8 Tabela 5 Wymagania na platformę sprzętową... 9 Tabela 6 Wymagania na platformę systemową Tabela 7 Wymagania systemu na platformę bazodanową Tabela 8 szczegółowy wykaz połączeń sieciowych Tabela 9 Tabela przewidywanych obciążeń z podziałem na źródło ruchu Tabela 10 Tabela przewidywanych obciążeń pomiędzy warstwami systemu Tabela 11 Zestawienie serwerów Tabela 12 Zestawienie macierzy Tabela 13 Zestawienie bibliotek Tabela 14 Zestawienie innych urządzeń Tabela 15 Zestawienie platform sprzętowych Tabela 16 Zestawienie platform systemowych Tabela 17 Wykaz oprogramowania Tabela 18 Wykaz komponentów Tabela 19 Wykaz elementów potrzebnych do uruchomienia sieci SAN Tabela 20 Zestawienie baz danych wykorzystywanych w systemie w opisywanym środowisku Tabela 21 Zestawienie możliwości migracyjnych Tabela 22 Wykaz integrowanych systemów Tabela 23 Wykaz rodzajów użytkowników systemu Tabela 24 Wykaz parametrów stacji klienckich Tabela 25 Wykaz oprogramowania na stacjach klienckich Tabela 26 Wykaz urządzeń peryferyjnych Tabela 27 Zestawienie licencji oprogramowania dla systemu backup owego Tabela 28 Wykaz polityk backup u i archiwizacji Tabela 29 Wykaz backup owanych i archiwizowanych elementów Tabela 30 Wykaz zbiorczy licencji Tabela 31 Zestawienie urządzeń w ośrodku przetwarzania danych Tabela 32 Lista urządzeń zasilanych z ATS w ośrodku przetwarzania danych Tabela 33 Rozmieszczenie urządzeń w szafie nr Tabela 34 Wymiary i wagi poszczególnych szaf DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 27 z 28 Wersja: 1.0

28 8.2 Rysunki Rysunek 1 Schemat blokowy z projektu systemu... 8 Rysunek 2 Przykładowa architektura systemu Rysunek 3 Przykładowy schemat strefy DMZ bez redundancji Rysunek 4 Przykładowy schemat ogólny sieci SAN Rysunek 5 Architektura integracji Rysunek 6 Przykładowy schemat architektury systemu backup u i archiwizacji Rysunek 7 Przykładowy schemat architektury rozwiązania DR DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 28 z 28 Wersja: 1.0

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Załącznik nr 14 do Umowy nr... z dnia... Projekt techniczny systemu nazwa_systemu DEPARTAMENT INFORMATYKI Strona 1 z 29 Wersja: 1.0 Miejscowość, data DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 21 do Umowy nr... z dnia... SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU

Załącznik nr 21 do Umowy nr... z dnia... SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU Załącznik nr do Umowy nr... z dnia... SZABLON DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU SPIS TREŚCI. Wstęp... 4. Cel dokumentu... 4. Słowniki... 5. Terminy i skróty specyficzne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik IX do SOPZ. Usługi i bloki architektoniczne wspierające budowę systemów biznesowych w CPD MF

Załącznik IX do SOPZ. Usługi i bloki architektoniczne wspierające budowę systemów biznesowych w CPD MF Dane dokumentu Nazwa Projektu: Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Numer wersji Kontrakt Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP)

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć.

Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć. Załącznik nr 2 do OPZ Wymagania dotyczące dokumentacji powdrożeniowej I. Słownik pojęć. 1. System IT aplikacja i infrastruktura IT wraz z interfejsami. 2. Aplikacja informatyczna oprogramowanie wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestaw serwerów 1 kpl. L.p. Treść wymagania Spełnione [/NIE] 1. Zestaw serwerów w postaci obudowy montowany w szafie RACK ma umożliwić zamontowanie co najmniej 6 modułów zespołów obliczeniowych. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Budowa zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 1. Wprowadzenie Prawidłowe funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa producenta:... Typ produktu, model: Lp. Komponent Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) Parametry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy

Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do umowy nr 18/DI/PN/2015 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Przedmiot umowy 1.1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług administrowania i utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza. W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza W zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących dla: dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych Załącznik 1. Opis parametrów technicznych 1. Serwer RISC 1 1 sztuka L.p. Parametr Wymagania Zamawiającego 1. Produkcja Fabrycznie nowe 2. Chipset Rekomendowany przez producenta procesora 3. Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty?

Co należy rozumieć przez niezwłoczną odpowiedź na pytania odnośnie treści SIWZ oraz sposobu wykonania oferty? Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup Usług informatycznych w zakresie zarządzania, administrowania i monitorowania oraz bieżącej obsługi utrzymania systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia...4 II. Wstęp...4 III. Architektura docelowa SYSTEMU...5 1. Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych i Zapasowe Centrum Przetwarzania Danych...5 2. Warstwa techniczna...6

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR)

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 1 Załącznik nr 2 do OPZ Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 2 Spis treści 1. SŁOWNIK TERMINÓW i SKRÓTÓW... 4 2. Lokalizacje... 7 3. OGRANICZENIA ROZWIĄZANIA,

Bardziej szczegółowo

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ

1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ 1. Specyfikacja techniczna serwerów dla systemu wirtualizacji - 3 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa producenta:... Typ produktu, model: Lp. Komponent Wymagania funkcjonalno-techniczne (minimalne) Parametry

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo