Uaktywnij menedżerów! W jaki sposób lepsze relacje między działem HR a menedżerami mogą wpłynąć na wydajność organizacji?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uaktywnij menedżerów! W jaki sposób lepsze relacje między działem HR a menedżerami mogą wpłynąć na wydajność organizacji?"

Transkrypt

1 Uaktywnij menedżerów! W jaki sposób lepsze relacje między działem HR a menedżerami mogą wpłynąć na wydajność organizacji? Bliższa współpraca działu HR z menedżerami liniowymi choć nie jest łatwa przynosi wymierne korzyści. Z pomocą przychodzi technologia, będąca jednocześnie jednym z głównych czynników potęgujących potrzebę zmian. >>

2 2 Uaktywnij menedżerów! 2014 Hay Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Spis treści Wprowadzenie 2 Dział HR i menedżerowie: nowa formuła relacji 3 Megatrendy, szanse i zagrożenia 5 Uprawnienia tam, gdzie mają największe znaczenie 7

4 2 Uaktywnij menedżerów! Wprowadzenie Strategia biznesowa, choćby nie wiadomo jak dobrze przemyślana, gwarantuje sukces jedynie pod warunkiem skutecznej implementacji. Krytyczne znaczenie ma w tym miejscu dział HR. Pracownicy działu HR przekładają strategiczne decyzje podejmowane na górze na procedury i zasady, które wskazują drogę pracownikom wszystkich szczebli i wspomagają ich w podejmowaniu działań zgodnych z polityką firmy. Zadbanie o dokładny przekład może mieć dalekosiężne konsekwencje dla wyników biznesowych i rentowności firmy. Nie jest to łatwe zadanie. Sprzeczne priorytety, przestarzałe procedury i obopólna frustracja, utrudniają stosunki między działem HR i menedżerami liniowymi, przynosząc szkody obu stronom. Nowym, bardzo dobrym wyjściem z tej niekorzystnej sytuacji, jest wzmocnienie relacji między HR i menedżerami liniowymi, aby mogli oni działać niezależnie, ale w ramach polityki korporacyjnej. W niniejszym raporcie przyjrzymy się, jak można poprawić relacje między działem HR i menedżerami liniowymi. Wykorzystamy przy tym wyniki badania przeprowadzonego wśród reprezentantów obu grup. Wskazują one zarówno na gotowość, jak i konieczność wdrożenia nowego podejścia we wzajemnych relacjach oraz nowe metody współpracy. Jeżeli strategia ma zostać przekształcona z papierowego dokumentu zawieszonego na ścianie w coś, co ludzie realizują i zgodnie z czym działają w całej organizacji, konieczne jest wzmocnienie relacji między działem HR a menedżerami. Philip Spriet globalny dyrektor zarządzający Productized Services Hay Group 2014 Hay Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Dział HR i menedżerowie: nowa formuła relacji Problem jest prosty tak jak jego rozwiązanie W relacjach działu HR i menedżerów nie wszystko jest proste. Komunikacja często zawodzi, inicjatywy są blokowane, napięcie narasta. Zbyt łatwo pojawia się frustracja. Istnieje jednak ogólna zgoda, co do kierunku działań. Firma Hay Group, świadoma niekorzystnych tendencji, przeprowadziła ostatnio badanie wśród reprezentantów działów HR i menedżerów liniowych, próbując przedstawić ich opinie w postaci danych. Choć może to stanowić trudną lekturę, to uzyskane wyniki zawierają wyraźne wskazówki na temat tego, jak powinna wyglądać bardziej konstruktywna przyszła współpraca. Jednym z najbardziej oczywistych czynników, na które wskazuje badanie, jest silna presja, pod jaką znajdują się zespoły HR. W miarę wprowadzania oszczędności, wiele działów HR zostało zredukowanych, podobnie jak środki przeznaczone na realizowane przez nie działania. Stosunek liczby pracowników działu HR do ogółu pracowników stale się obniża. Pracownicy działu HR są przytłoczeni codziennymi zadaniami i zapytaniami kierowanymi przez menedżerów. Jedna trzecia dyrektorów HR ocenia, że na załatwianiu takich spraw ich zespoły spędzają nawet jedną trzecią swojego czasu pracy. Prawie połowa dyrektorów HR (43%) zgadza się, że to zbyt dużo, ponieważ w tej sytuacji niemożliwe jest podejmowanie przez nich bardziej strategicznych działań. Jakby tego nie było dosyć, zdaniem aż 71% dyrektorów HR, menedżerowie oczekują natychmiastowych odpowiedzi i źle reagują na dłuższy czas oczekiwania. O badaniu Badanie opiera się na opiniach 150 dyrektorów HR oraz 600 menedżerów z Wielkiej Brytanii, USA i Chin.

6 4 Uaktywnij menedżerów! Wzajemność Na rzecz nowej współpracy Badanie wykazało, że menedżerowie mają nieco inny pogląd na sytuację. Prawie połowa z nich (42%) twierdzi, że zespoły HR odpowiadają zbyt wolno. Ponad jedna trzecia (39%) uważa, że nawet Google jest lepszym źródłem informacji i wsparcia. Biorąc pod uwagę problemy zidentyfikowane przez tak wielu dyrektorów HR, nie ma się co dziwić, iż zdecydowana większość z nich (88%) zgadza się ze stwierdzeniem, że stanowczo należy dążyć do umożliwienia kierownikom liniowym podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jeszcze więcej menedżerów (76%) uważa, że dział HR woli zachowywać informacje i dane dla siebie. Wielu menedżerów (58%) jest zdania, że procedury zatrudniania, promowania i planowania zasobów są zawiłe i nieefektywne. Aż 30% uważa, że HR utrudnia im podejmowanie samodzielnych decyzji. Niestety jednocześnie 34% menedżerów uważa, że nie posiada do tego odpowiednich uprawnień. Uwzględniając uwagi na temat funkcjonowania działów HR, nie mieliby nic przeciwko zmianie i ich zwiększeniu. Wyniki badania wskazują istotę problemu, ale także możliwe rozwiązanie. Przeformułowanie relacji między działem HR a menedżerami czyli coś, czego domagają się zarówno jedni, jak i drudzy może otworzyć drogę do lepszej i bardziej produktywnej współpracy w przyszłości. Prawie połowa menedżerów liniowych twierdzi, że zespoły HR odpowiadają zbyt wolno na ich potrzeby. Wielu uważa, że nawet Google jest lepszym źródłem informacji i wsparcia Hay Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

7 Megatrendy, szanse i zagrożenia W obliczu istniejących szans i zagrożeń należy uznać, że nadszedł czas na zmiany. Globalizacja, ograniczenia budżetu i niedobór wykwalifikowanych pracowników to tylko niektóre z istotnych zagrożeń. Na dodatek wyśrubowane wymagania nowego pokolenia menedżerów. Połączenie tych trendów* stanowi jednak wspaniałą okazję dla działów HR i menedżerów, aby wspólnie zapewnić firmie strategiczną przewagę i poprawić jej wyniki biznesowe. Galopująca globalizacja i coraz bardziej międzynarodowy charakter firm sprawiają, że warunki, w jakich działają organizacje, ich liderzy i pracownicy, szybko się zmieniają. Tradycyjne hierarchie i struktury zależności stają się zbędne. Stary, odgórny sposób przekazywania uprawnień ustępuje pola nowemu podejściu opartemu na współpracy. Dyrektorzy HR i menedżerowie muszą być przygotowani na ścisłą współpracę w ramach zespołów zróżnicowanych kulturowo, wiekowo i geograficznie. Istotną rolę odgrywa zaufanie. Kiedy informacje i uprawnienia przepływają w różnych kierunkach w ramach płaskiej struktury organizacyjnej, poszczególne osoby bardziej niż kiedykolwiek potrzebują narzędzi umożliwiających podejmowanie działań z własnej inicjatywy. Zespoły HR nie mogą ciągle zajmować się zapytaniami i wnioskami napływającymi z różnych stref czasowych. Nie jest to najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Oczywiste jest również, że dyrektorzy HR preferują działania pro-aktywne i wolą być partnerami strategicznymi, a nie tylko wykonawcami procesów. * Aby uzyskać więcej informacji na temat megatrendów przekształcających organizacje i ich liderów, zobacz: Vielmetter G. i Sell Y. (2014) Leadership 2030: The six megatrends you need to understand to lead your company in the future. AMACOM.

8 6 Uaktywnij menedżerów! Decyzje potrzebne tu i teraz Trzecim, lecz równie ważnym czynnikiem, jest tocząca się i zyskująca na sile wojna o talenty. W miarę jak kraje uprzemysłowione doświadczają coraz większego niedoboru specjalistów, przyciągnięcie, wykształcenie i zatrzymanie dobrych pracowników staje się coraz większym wyzwaniem. Liderzy muszą się nauczyć nowego podejścia, pozwalającego zrozumieć i zmotywować zespoły. Potencjalne opóźnienia związane z koniecznością czekania na odpowiedź działu HR oznaczają ryzyko utraty szansy na rekrutację lub utrzymanie wartościowych pracowników. W nowych warunkach ogromne znaczenie ma wypracowanie przez działy HR i menedżerów nowych metod efektywnej współpracy. Działy HR muszą nauczyć się ufać menedżerom i powierzać im właściwe zasoby i uprawnienia, umożliwiające utrzymanie pracowników o odpowiednich umiejętnościach i postawie, których potrzebują do osiągnięcia założonych celów. Menedżerowie znajdują się natomiast bliżej pracowników niż dział HR i mają większe możliwości ich wynagradzania i wspierania rozwoju. Muszą tylko mieć możliwość podejmowania decyzji tu i teraz. Nowe pokolenie, nowe potrzeby Bardziej elastyczna współpraca między działem HR i menedżerami pozwala w dużym stopniu spełnić oczekiwania nowego pokolenia pracowników. Dla nich, żyjących w dostępnym całą dobę cyfrowym świecie, zacierają się granice między domem a biurem. Stały i natychmiastowy dostęp oraz nastawienie konsumenckie, są obecnie istotnymi elementami zarówno pracy, jak i zabawy, niezależnie od miejsca i czasu. Nowe pokolenie pracowników oczekuje szybkości i funkcjonalności zarówno przy biurku, jak i na kanapie. Stały dostęp nie jest zbytkiem, lecz podstawowym prawem. Młodsze pokolenie menedżerów obiera bardziej indywidualistyczne, niezależne i skoncentrowane na sobie podejście do życia zawodowego. Szczególnie ważna jest dla nich swoboda działania z większą autonomią i elastycznością niż ta, którą kiedykolwiek cieszyli się ich poprzednicy, co z kolei wymaga od działów HR zapewnienia im szybkiego i łatwego dostępu do niezbędnych narzędzi i informacji. Organizacje stają jednocześnie w obliczu zagrożenia i szansy. Mają do wyboru albo dostosować się do wymagań nowego pokolenia, albo stracić utalentowanych pracowników, którzy są kluczem do sukcesu. Równocześnie nikt nie może sobie pozwolić na utrzymywanie najlepszych i najbardziej utalentowanych pracowników kosztem całkowitej anarchii wśród pracowników. Dział HR wciąż ma istotny wpływ na organizację całości firmy. Przeformułowanie relacji pomiędzy menedżerami a działem HR jest kluczem do wykorzystania energii i umiejętności nowego pokolenia bez utraty kontroli. Miejsce pracy szybko podlega konsumeryzacji, rośnie też, o 50% rocznie, liczba firmowych tabletów. Vertic Hay Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

9 Uprawnienia tam, gdzie mają największe znaczenie Niezależność, uprawnienia i odpowiedzialność za wyniki dla kierowników niższego szczebla Działy HR i menedżerowie są zgodni: uprawnienia do podejmowania wiążących decyzji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi muszą zostać rozszerzone z funkcji działów HR na menedżerów liniowych. Aby rozszerzyć uprawnienia, działy HR muszą obniżyć poziom kontroli i powierzyć menedżerom narzędzia pozwalające na lepsze zarządzanie podległymi zespołami, jednocześnie zachowując swoją rolę jedynych powierników danych o pracownikach. Menedżerowie z kolei muszą (jeżeli jeszcze tego nie zrobili) przyjąć nowy poziom odpowiedzialności za codzienne zarządzanie pracownikami w ramach polityki określonej przez dział HR, a w ostatecznym rozrachunku przez strategię korporacyjną jako całość. Na tym polega uaktywnienie menedżerów. W ten sposób procedury HR mogą być wykorzystywane do wpływania na zachowanie pracowników oraz na ich opinie, a przez to pobudzić całą organizację. Obopólne korzyści Ściślejsza współpraca z działem HR zapewnia menedżerom możliwość działania i pomaga w osiąganiu celów. Kiedy menedżerowie działają bardziej wydajnie, ich zespoły osiągają lepsze wyniki. Korzysta na tym zarówno dział HR, jak i cała organizacja. Wyniki udanego zwiększenia aktywności menedżerów są istotne i mierzalne! Menedżerowie mają możliwość podejmowania szybkich i wiążących decyzji. Większe umiejętności przywódcze przekładają się na motywujący klimat organizacyjny, a co za tym idzie większy zwrot z inwestycji. Polityka HR jest stosowana konsekwentnie i efektywnie w całej organizacji. Szkolenia oraz zdobyte umiejętności są wykorzystywane w firmie i mają rzeczywisty, długotrwały wpływ na wydajność poszczególnych pracowników. Informacje o zmianach w zakresie polityki wynagrodzeń są odpowiednio przekazywane na niższe szczeble w organizacji. Dyrektorzy HR utrzymują nadzór i kontrolę, jednocześnie ciesząc się większą swobodą i czasem na realizowanie strategicznych działań.

10 8 Uaktywnij menedżerów! To, co najlepsze dla obu światów Trudności w relacjach między działami HR i menedżerami nie są czymś nowym. Aż do chwili obecnej ich rozwiązanie nie było łatwe. Uważamy jednak, że technologia, która jak na ironię jest jednym z głównych czynników potęgujących potrzebę zmian, oferuje niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o przeformułowanie relacji HR menedżerowie. Postęp technologiczny może dostarczyć działom HR rozwiązania, które pomogą organizacjom osiągnąć cele i pozostać liderami zmian. Taka wizja stoi za nowym zestawem aplikacji biznesowych firmy Hay Group. Stanowią one brakujące ogniwo, dzięki któremu menedżerowie liniowi otrzymają odpowiednie narzędzia i uprawnienia do działania zgodnie ze strategią i w ramach polityki ustanowionej a także monitorowanej przez dział HR. Więcej informacji na temat pierwszych trzech aplikacji z pakietu Hay Group Activate można uzyskać na stronie: Zapraszamy do kontaktu: e: t: Hay Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

11

12 Afryka Cape Town Johannesburg Pretoria Azja Bangkok Delhi Dżakarta Ho Chi Minh Hong Kong Kuala Lumpur Mumbai Pekin Seul Shenzhen Singapur Szanghaj Tokio Europa Amsterdam Ateny Barcelona Berlin Bilbao Birmingham Bratysława Bruksela Bukareszt Budapeszt Dublin Edynburg Enschede Frankfurt Helsinki Istambuł Kijów Lille Lizbona Londyn Madryt Manchester Milan Moskwa Oslo Paryż Praga Rzym Sztokholm Strasburg Wiedeń Wilno Warszawa Zeist Zurych Ameryka Południowa Bogota Buenos Aires Caracas Lima Meksyk Rio de Janeiro San Jose Santiago Sao Paulo Bliski Wschód Dubaj Katar Riyadh Ameryka Północna Atlanta Boston Calgary Chicago Dallas Edmonton Filadelfia Halifax Kansas City Los Angeles Montreal Nowy Jork Ottawa Regina San Francisco Toronto Vancouver Waszyngton Australia i Oceania Auckland Brisbane Melbourne Perth Sydney Wellington Hay Group to globalna firma doradcza, wspierająca firmy w przekształcaniu strategii biznesowych w rzeczywistość. Skutecznie wprowadzamy zmiany, pomagamy ludziom i organizacjom realizować ich potencjał. Mamy siedziby w 87 biurach zlokalizowanych w 49 krajach, współpracujemy z ponad firm na całym świecie. Nasi klienci należą zarówno do sektora prywatnego, jak i państwowego, reprezentują wszystkie branże i gałęzie przemysłu oraz różnorodne problemy, z jakimi mierzą się firmy na całym świecie. Więcej informacji:

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga Wprowadzenie 5 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 7 Co oznacza empowerment?... 7 Dlaczego empowerment jest konieczny?...10 Korzyści wynikające z przekazywania władzy pracownikom...13 Bariery

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

30 propozycji Energy Cities

30 propozycji Energy Cities Europejskie stowarzyszenie władz lokalnych zainteresowanych swoją energetyczną przyszłością 30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich W nawiązaniu do: Projekt

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak 10 x zwiększyć moc Twojego wpływu

Jak 10 x zwiększyć moc Twojego wpływu Jak 10 x zwiększyć moc Twojego wpływu Joseph Grenny, David Maxfield, Andrew Shimberg Podejście Roku do Zarządzania Zmianą (The Change Management Approach of the Year), według Sloan Management Review, wydawanego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ

Sprawozdawca: Joost VAN IERSEL. Współsprawozdawczyni: Monika HRUŠECKÁ 4.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 299/17 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Potrzeba istnienia europejskiego przemysłu obronnego aspekty przemysłowe, innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zakupy w biznesie potrzeba strategicznej reorientacji

Zakupy w biznesie potrzeba strategicznej reorientacji Warsztaty menedżerskie Krzysztof Rutkowski Zakupy w biznesie potrzeba strategicznej reorientacji 35 W jednym ze swych opowiadań Bruno Ferrero przytacza historię pielgrzyma, który w swej drodze do odległego

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo