PJD5353 DLP Projektor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PJD5353 DLP Projektor"

Transkrypt

1 PJD5353 DLP Projektor

2 i

3 ii

4 - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1

5 - PJD5353 ViewSonic DLP Projector VS14116 PJD5353_UG_POL Rev. 1A

6 Uwagi dotyczce przewodu zasilania prdem zmiennym Przewód zasilajacy musi spenia wymagania krajów, gdzie bdzie uywany projektor. Naley sprawdzi na pokazanych poniej rysunkach zgodno typu wtyczki prdu zmiennego i upewni si, e uywany jest prawidowy przewód zasilajcy prdu zmiennego. Jeli dostarczony przewód prdu zmiennego nie pasuje do gniazdka prdu zmiennego naley skontaktowa si ze sprzedawc. Ten projektor jest wyposaony we wtyczk zasilania prdu zmiennego z uziemieniem. Naley sprawdzi, czy gniazdko pasuje do wtyczki. Nie naley demontowa koka uziemienia wtyczki. Aby zapobiega zakóceniom sygnau spowodowanym wahaniami napicia zaleca si uywanie róda video, take wyposaonego we wtyczk sieci zasilania prdem zmiennym z uziemieniem. Uziemienie Uziemienie Australia i Chiny kontynentalne USA i Kanada Uziemienie Uziemienie Europa kontynentalna Wielka Brytania PL-3 3

7 SPIS TRECI Wprowadzenie... 5 Funkcje projektora...5 Zawarto opakowania...6 Przegld projektora...7 Uywanie produktu... 9 Panel sterowania...9 Porty pocze...10 Pilot...11 Instalacja baterii...13 Dziaanie pilota zdalnego sterowania...14 Podczenie Podczanie komputera lub monitora...16 Podczanie urzdze róda wideo...17 Operacje Wczanie/wyczanie projektora...20 Regulacja wysokoci projektora...21 Regulacja ostroci projektora...21 Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu...22 Blokada przycisków sterowania...23 Ustawianie timera prezentacji...24 Dziaanie menu...25 Konserwacja urzdzenia Czyszczenie obiektywu...32 Czyszczenie obudowy projektora...32 Wymiana lampy...33 Specyfikacje Wymiary...36 Instalacja przy montau sufitowym...36 Dodatek Komunikaty wskaników LED...37 Tryby zgodnoci...38 Rozwizywanie problemów...40 Kod sterowania podczerwieni...45 PL-4 4

8 Wprowadzenie Funkcje projektora Projektor posiada wysokiej jakoci system optyczny i przyjazn dla uytkownika konstrukcj, co zapewnia niezawodno i atwo uytkowania. Projektor oferuje nastpujce funkcje: Technologia DLP single chip 0,55" Texas Instruments XGA (1024 x 768 pikseli) Zgodno z komputerami Macintosh Zgodno z NTSC, PAL, SECAM i HDTV 15-pinowe zcze D-Sub do analogowych pocze wideo Przyjazne dla uytkownika, wielojzyczne menu ekranowe Zaawansowana elektroniczna korekcja keystone Zcze RS-232 do sterowania szeregowego Zuycie energii w trybie oczekiwania mneijsze ni 1 W Zgodno z HDMI Informacje w tym podrczniku mog zosta zmienione bez powiadomienia. Zabrania si powielania, transferu lub kopiowania wszystkich lub dowolnej czci tego dokumentu bez wyranego, pisemnego pozwolenia. 5 PL-5

9 Zawarto opakowania Po rozpakowaniu projektora naley sprawdzi, czy dostpne s wszystkie te komponenty: Projektor Przewód zasilajcy prdu zmiennego Pilot zdalnego sterowania (podczerwie) i baterie (AAA *2 PCS) Kabel VGA (D-SUB do D-SUB) Kreator ViewSonic CD Skrócona instrukcja obsugi Jeli któregokolwiek elementu brakuje, jest uszkodzony lub, gdy urzdzenie nie dziaa naley jak najszybciej skontaktowa si z dostawc. Naley zachowa oryginalne pudeko opakowania i materiay pakujce; powinny one by dostpne na wypadek potrzeby przewiezienia urzdzenia. Dla maksymalnego zabezpieczenia, urzdzenie naley zapakowa, tak jak byo zapakowane fabrycznie. PL-6 6

10 Przegld projektora Widok z przodu Przedni sensor podczerwieni pilota zdalnego sterownia 1 6 Nóka podnoszenia 2 7 Obiektyw projektora Gonik Otwory wentylacyjne Panel sterowania Pokrto ostroci Osona lampy PL-7 7

11 Widok z tyu Porty pocze Gniazdo zasilania prdem zmiennym Blokada Kensington Widok z dou Listwa zabezpieczenia Otwory montau sufitowego Otwory wentylacyjne Ten projektor moe by uywany z zestawem do montau sufitowego. Zestaw do montau sufitowego nie znajduje si w opakowaniu. Skontaktuj si z dostawc w celu uzyskania informacji o montau sufitowym projektora. PL-8 8

12 Uywanie produktu Panel sterowania SOURCE MENU/ EXIT MODE POWER TEMP/LAMP Zasilanie Wczenie lub wyczenie projektora. RÓDO Wywietlanie paska wyboru róda. MENU/ZAKOCZ Wywietlanie lub zakoczenie wywietlania menu ekranowych. Przyciski Keystone/strzaek ( /W gór, /W dó) Rczna korekcja znieksztaconych obrazów z powodu projekcji pod ktem. Cztery przyciski kierunkowe Uyj czterech przycisków kierunkowych do wyboru elementów lub do wykonania regulacji wybranego elementu. TRYB Zmiana ustawienia kolorów wedug kolejnoci. Zasilanie (Wskanik LED zasilania) Sprawd komunikaty wskanika LED. TEMPERATURA/LAMPA (Wskanik LED Temperatura/Lampa) Sprawd komunikaty wskanika LED. PL-9 9

13 Porty pocze AUDIO IN Do tego gniazda podcza si wyjcie audio z urzdzenia wideo lub z komputera. HDMI Do tego gniazda podcza si wyjcie HDMI z urzdzenia wideo. S-VIDEO Do tego gniazda podcza si wyjcie S-Video z urzdzenia wideo. COMPUTER IN 1 Do tego gniazda mona podczy sygna wejcia obrazu (analogowy RGB lub component). RS-232 Podczas obsugi projektora przez komputer naley wykon podczenie przez port sterowania komputera RS-232C. MINI USB To zcze suy do aktualizacji firmware i do obsugi funkcji myszy. COMPUTER OUT Do podczenia wywietlacza komputera, itd. COMPUTER IN 2 Do tego gniazda mona podczy sygna wejcia obrazu (analogowy RGB lub component). VIDEO Do tego gniazda podcza si wyjcie composite video z urzdzenia video. AUDIO OUT Podczenie do gonika lub innego urzdzenia audio. PL-10 10

14 Pilot Zasilanie Wczenie lub wyczenie projektora. VGA1 Wywietlanie sygnau COMPUTER IN 1. Menu/ Lewy przycisk myszy Wywietlanie menu ekranowych. Po uaktywnieniu myszy, wykonywanie dziaania lewego przycisku myszy. Mysz/ Prawy przycisk mysz Przeczenie pomidzy trybem normalnego dziaania i trybem myszy. Po uaktywnieniu myszy, wykonywanie Przyciski Keystone/strzaek ( / W gór, /W dó) Rczna korekcja znieksztaconych obrazów z powodu projekcji pod ktem. W lewo Po uaktywnieniu menu ekranowego (OSD), przyciski #5, #6 i #19 su jako strzaki kierunkowe, do wyboru wymaganych elementów menu i wykonania regulacji. Licznik Uaktywnienie menu OSD Licznik prezentacji. Mój przycisk Zdefiniowany przez uytkownika przycisk dostosowanej funkcji. Wzorzec Wywietlanie wbudowanego wzorca testowego. Zamroenie Zatrzymanie projektowanego obrazu Tryb kolorów Wybór trybu ustawieñ obrazu. Pusty Ukrywanie obrazu ekranowego róda Wywietlanie paska wyboru róda Auto Automatycznie okrela najlepsze ustawienia czasu dla wywietlanego obrazu. PL-11 11

15 Wideo/Strona w gór Przecz ródo wejcia kolejno na Composite/S-Video/HDMI. Wykonywanie funkcji strona w gór, po uaktywnieniu myszy. VGA2 Wywietlanie sygnau COMPUTER IN 2. ESC/Strona w dó Przejcie z powrotem do poprzedniego menu OSD. Wykonywanie funkcji strona w dó, po uaktywnieniu myszy. Enter Potwierdzone wybory. W prawo/ Blokada Aktywacja blokady przycisków. panela. Powiksz Powikszenie lub zmniejszenie rozmiaru projektowanego obrazu. Gono Regulacja poziomu gonoci. Wycisz Tymczasowe odcicie dwiku. Proporcje Wybór wspóczynnika proporcji ekranu. Uywanie pilota zdalnego sterowania zamiast myszy Moliwo zdalnego sterowania komputerem daje wiksz elastyczno, podczas udostpniania prezentacji. 1. Przed uyciem pilota zdlanego sterowania zamiast myszy komputera, podcz projektor kablem USB do komputera PC lub do komputera notebook. Szczegóowe informacje znajduj si w czci Podczenie komputera na stronie Ustaw sygna wejcia na COMPUTER IN 1 lub COMPUTER IN Nacinij Mysz na pilocie zdalnego sterowania, aby przeczy z trybu normalnego na tryb myszy. Na ekranie pojawi si ikona, wskazujc uaktywnienie trybu myszy. 4. Wykonaj przez pilota zdalnego sterowania wymagane od myszy operacje. W celu przesunicia kursora na ekranie, nacinij / / /. W celu kliknicia lewym przyciskiem, nacinij. W celu kliknicia prawym przyciskiem, nacinij. W celu przecignicia i upuszczenia, nacinij i przytrzymaj Enter, nacinij / / /, aby przecign. Po osigniciu wymaganego miejsca, ponownie nacinij Enter. Aby uywa programu obsugi wywietlacza (w podczonym komputerze PC), który reaguje na polecenia strona w gór/w dó (taki jak Microsoft PowerPoint), nacinij Strona w gór/strona w dó. Aby powróci do normalnego trybu, nacinij ponownie Mysz lub inne przyciski, poza przyciskami wielofunkcyjnymi powizanymi z mysz. PL-12 12

16 Instalacja baterii 1. Otwórz pokryw baterii w pokazanym kierunku. 2. Zainstaluj baterie zgodnie z oznaczeniem wewntrz wnki. 3. Zamknij pokryw baterii. Przestroga Wymiana baterii na bateri innego typu, moe spowodowa jej eksplozj. Zuyte baterie naley usuwa zgodnie z instrukcjami. Podczas wkadania baterii naley sprawdzi, czy zcza plus i minus s skierowane we waciwym kierunku. Baterie naley trzyma poza zasigiem dzieci. Przypadkowe poknicie baterii, moe spowodowa mier. Baterie naley wyj z pilota, jeli nie bdzie on uywany przez duszy czas. Nie naley wyrzuca zuytych baterii ze mieciami domowymi. Zuyte baterie naley usuwa w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nieprawidowa wymiana baterii moe spowodowa ich wybuch. Podczas wymiany, wszystkie baterie naley wymieni na nowe. Baterii nie wolno wrzuca lub umieszcza blisko ognia lub wody, naley je trzyma w ciemym, chodnym i suchym miejscu. Jeli podejrzewa si przeciek baterii naley wytrze wyciek, a nastpnie woy now bateri. Jeli miejsce wycieku dotknie ciaa lub ubrania miejsce to naley jak najszybciej wytrze. PL-13 13

17 Dziaanie pilota zdalnego sterowania Skieruj pilota zdalnego sterowania w sensor podczerwieni i nacinij przycisk. Obsuga projektora z przodu m 8m 7m Pilot zdalnego sterowania moe nie dziaa w silnym wietle sonecznym lub w innym silnym wietle, takim jak lampa jarzeniowa wiecca w sensor podczerwieni. Pilot zdalnego sterowania naley uywa z takiego miejsca, gdzie jest widoczny sensor pilota zdalnego sterowania. Nie naley upuszcza lub potrzsa pilotem zdalnego sterowania. Nie naley trzyma pilota zdalnego sterowania w miejscach o nadmiernej temperaturze lub wilgotnoci. Nie naley dopuszcza do przedostania si do pilota zdalnego sterowania wody lub do ustawiania na nim mokrych obiektów. Nie naley demontowa pilota zdalnego sterowania. PL-14 14

18 Podczenie Podczas podczania róda sygnau do projektora naley sprawdzi, czy: 1. Wszystkie podczane urzdzenia s wyczone. 2. Uyte s prawidowe kable sygnaowe dla danego róda. 3. Kable s pewnie podczone Kabel audio Kabel HDMI Kabel Composite Video Kabel S-Video Kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) Kabel VGA (D-Sub do D-Sub) Kabel USB Kabel VGA do DVI-A Wane Niektóre pokazane powyej poczenia wykorzystuj kable, które nie s doczone do zestawu projektora (patrz Zawarto opakowania na stronie 6). S one ogólnie dostpne w sklepach z elektronik. Pokazane powyej ilustracje pocze su wycznie jako odniesienie. Tylne gniazda pocze projektora zale od modelu projektora. Szczegóowe informacje o metodach pocze, znajduj si na stronach PL-15 15

19 Podczanie komputera lub monitora Podczenie komputera Projektor zosta wyposaony w gniazdo wejcia VGA, które umoliwia podczenie go zarówno do komputerów kompatybilnych z IBM, jak i komputerów Macintosh. Zcze do komputerów Mac jest wymagane, jeli urzdzenie jest podczane do starszej wersji komputera Macintosh. Aby podczy projektor do komputera przenonego lub stacjonarnego: 1. Podcz jeden koniec doczonego kabla VGA do gniazda wyjcia D-Sub komputera. 2. Podcz drugi koniec kabla VGA do gniazda wejcia COMPUTER IN 1 lub COMPUTER IN 2 projektora. Wane Wiele komputerów notebook, po podczeniu do projektora nie wcza zewntrznych portów wideo. Zazwyczaj zewntrzny ekran mona wczy i wyczy kombinacj klawiszy, tak jak FN + F3 lub CRT/LCD. Znajd na komputerze notebook przycisk funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub przycisk z symbolem monitora. Nacinij jednoczenie przycisk FN i odpowiednio oznaczony klawisz funkcyjny. Sprawd dokumentacj komputera notebook, aby odszuka informacj o kombinacji przycisków. Podczanie monitora Jeli niezalenie od wywietlania prezentacji na duym ekranie istnieje potrzeba jej podgldu na osobnym monitorze, mona podczy gniazdo sygnau wyjcia COMPUTER OUT projektora do zewntrznego monitora za pomoc kabla VGA, zgodnie z instrukcjami poniej: Aby podczy projektor do monitora: 1. Podcz projektor do komputera zgodnie z instrukcj w czci Podczenie komputera na stronie Podcz odpowiedni kabel VGA (doczony do zestawu) do gniazda wejciowego D-Sub monitora wideo. Lub, jeli monitor wyposaony jest w gniazdo DVI, podcz koniec DVI kabla VGA do DVI-A do gniazda DVI monitora wideo. 3. Podcz drugi koniec kabla do gniazda COMPUTER OUT projektora. Wane COMPUTER OUT dziaa wycznie wtedy, gdy podczone zostao do projektora wejcie COMPUTER IN 1 lub COMPUTER IN 2. PL-16 16

20 Podczanie urzdze róda wideo Projektor mona podczy do rónych róde wideo wyposaonych w jedno z poniszych gniazd wyjcia: HDMI Component Video S-Video Video (composite) Naley podczy projektor do róda wideo wykorzystujc jedn z powyszych metod, z których kada oferuje inn jako obrazu. Wybrana metoda zalee bdzie od dostpnoci odpowiednich gniazd w projektorze i urzdzeniu wideo, zgodnie z opisem poniej: Nazwa zcza Wygld zcza Odniesienie Jako obrazu HDMI Podczanie HDMI urzdzenia róda HDMI na stronie 17 Najlepsza Component Video S-Video COMPUTER S-VIDEO Podczanie do urzdzenia róda Component Video na stronie 18 Podczanie urzdzenia róda S- Video na stronie 18 Lepsza Dobra Video VIDEO Podczanie do róda composite Video na stronie 19 Normalny Podczanie urzdzenia róda HDMI Sprawd, czy urzdzenie wideo posiada wolne gniazdo wyjciowe HDMI: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podczenia urzdzenia. Aby podczy projektor do róda HDMI: 1. Podcz jeden koniec kabla HDMI do wyjcia HDMI urzdzenia HDMI. 2. Podcz drugi koniec kabla HDMI do gniazda wejcia sygnau HDMI projektora. 17 PL-17

21 Podczanie do urzdzenia róda Component Video Sprawd ródo sygnau wideo, aby upewni si, e jest wyposaone w wolne gniazda wyjcia Component Video: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podczenia urzdzenia. Aby podczy projektor do róda Component Video: 1. We kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) i podcz koniec z 3 zczami RCA do gniazd wyjcia Component Video urzdzenia róda Video. Dopasuj kolory wtyczek gniazd: zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego i czerwony do czerwonego. 2. Podcz drugi koniec kabla (ze zczem D-Sub) do gniazda COMPUTER IN 1 lub COMPUTER IN 2 projektora. Wane Jeli wybrany obraz wideo nie jest wywietlany po wczeniu projektora, a zostao wybrane prawidowe ródo wideo, upewnij si, czy urzdzenie wideo jest wczone i dziaa prawidowo. Upewnij si take, czy s prawidowo podczone kable sygnaowe. Podczanie urzdzenia róda S-Video Sprawd, czy urzdzenie wideo posiada wolne gniazdo wyjciowe S-Video: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podczenia urzdzenia. Aby podczy projektor do róda S-Video: 1. Podcz jeden koniec kabla S-Video do wyjcia S-Video urzdzenia wideo. 2. Podcz drugi koniec kabla S-Video do gniazda wejcia sygnau S-VIDEO projektora. PL-18 18

22 Wane Jeli wybrany obraz wideo nie jest wywietlany po wczeniu projektora, a zostao wybrane prawidowe ródo wideo, upewnij si, czy urzdzenie wideo jest wczone i dziaa prawidowo. Upewnij si take, czy s prawidowo podczone kable sygnaowe. Jeli ju wykonano poczenie Component Video pomidzy projektorem a tym ródem sygnau S-Video przy pomocy pocze Component Video, naley podczy to urzdzenie poprzez S-Video, poniewa pierwsze poczenie jest niepotrzebne i daje gorsz jako obrazu. Szczegóowe informacje znajduj si w czci Podczanie urzdze róda wideo na stronie 17. Podczanie do róda composite Video Sprawd urzdzenie róda wideo i okrel, czy posiada ono wolne gniazda wyjcia composite Video: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podczenia urzdzenia. Aby podczy projektor do urzdzenia róda composite Video: 1. Podcz kabel wideo do gniazda wyjcia composite Video urzdzenia róda wideo. 2. Podcz drugi koniec kabla wideo do gniazda wejcia sygnau VIDEO projektora. Wane Jeli wybrany obraz wideo nie jest wywietlany po wczeniu projektora, a zostao wybrane prawidowe ródo wideo, upewnij si, czy urzdzenie wideo jest wczone i dziaa prawidowo. Upewnij si take, czy s prawidowo podczone kable sygnaowe. Z poczenia composite Video mona korzysta tylko wtedy, jeli nie s dostpne wejcia Component Video i S-Video. Szczegóowe informacje znajduj si w czci Podczanie urzdze róda wideo na stronie PL-19

23 Operacje Wczanie/wyczanie projektora Wczanie projektora: 1. Wykonaj podczenie przewodu zasilajcego prdu zmiennego i kablowe poczenia sygnaowe urzdze peryferyjnych. 2. Nacinij w celu wczenia projektora. Przez okoo minut projektor bdzie si rozgrzewa. 3. Wcz ródo (komputer, notebook, DVD, itd.). Projektor automatycznie wykryje ródo. Przy jednoczesnym podczeniu do projektora wielu róde, nacinij RÓDO na projektorze lub ródo na pilocie zdalnego sterowania, aby wybra wymagany sygna lub nacinij wymagany przycisk sygnau na pilocie zdalnego sterowania. Ostrzeenie Nigdy nie naley zaglda w obiektyw, gdy jest wczona lampa. Moe to spowodowa obraenia oczu. W punkcie ogniskowej koncentruje si wysoka temperatura. Nie naley umieszcza w pobliu adnego obiektu, aby unikn niebezpieczestwa poaru. Wyczanie projektora: 1. Nacinij w celu wyczenia lampy projektora. Na ekranie pojawi si komunikat "Wyczenie? Naci. pon. zas.". 2. Nacinij ponownie w celu potwierdzenia. Wentylator bdzie kontynuowa dziaanie w celu wykonania cyklu chodzenia. Przy wyczonym trybie ekologicznym, zaczyna miga dioda LED zasilania, a projektor znajduje si w trybie oczekiwania. Przy wczonym trybie ekologicznym, dioda LED zasilania wieci staym wiatem, a projektor znajduje si w trybie oczekiwania. Aby z powrotem wczy projektor naley zaczeka na zakoczenie przez projektor cyklu chodzenia i przejcie do trybu wstrzymania. Po przejciu do trybu wstrzymania, wystarczy nacisn, aby ponownie uruchomi projektor. 3. Odcz przewód zasilajcy prdu zmiennego od gniazdka elektrycznego i od projektora. 4. Nie naley wcza projektora zaraz po wyczeniu zasilania. PL-20 20

24 Regulacja wysokoci projektora Nóka podnoszenia Projektor jest wyposaony w nók podnoszenia do regulacji wysokoci obrazu. Aby podnie lub obniy obraz, obró nók podnonika w celu dokadnego dopasowania wysokoci. Aby unikn uszkodzenia projektora, przed umieszczeniem projektora w torbie do przenoszenia naley sprawdzi, czy nóka podnoszenia jest w peni wsunita. Regulacja ostroci projektora Pokrto ostroci Ustaw ostro obrazu za pomoc piercienia ostroci. Do ustawienia ostroci zaleca si uycie nieruchomego obrazu. 21 PL-21

25 Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu Sprawd wykres i tabel poniej, aby okreli rozmiar ekranu i odlego projekcji. Ekran rodek obiektywu Przesunicie pionowe Odlego projekcji Rozmiar ekranu Przektna [cale (cm)] Odlego projekcji [cale (m)] 16 : 10 Ekran Wysoko obrazu [cale (cm)] Szeroko obrazu [cale (cm)] Przesunicie pionowe [cale (cm)] 40 (102) 22 (0.5) 24 (61) 32 (81) 3.6 (9) 60 (152) 33 (0.8) 36 (91) 48 (122) 5.4 (14) 80 (203) 44 (1.1) 48 (122) 64 (163) 7.2 (18) 100 (254) 55 (1.4) 60 (152) 80 (203) 9.0 (23) 150 (381) 83 (2.1) 90 (229) 120 (305) 13.4 (34) 200 (508) 111 (2.8) 120 (305) 160 (406) 17.9 (45) 250 (635) 139 (3.5) 150 (381) 200 (508) 22.4 (57) 300 (762) 167 (4.3) 180 (457) 240 (610) 26.9 (68) Ustaw projektor w pozycji poziomej; inne pozycje mog powodowa gromadzenie si ciepa i uszkodzenie projektora. Zachowaj odlego 30 cm lub wicej pomidzy bokami projektora. Nie naley uywa projektora w zadymionych miejscach. Na krytycznych czciach moe osadza si dym i spowodowa uszkodzenie lub pogorszenie dziaania projektora. Naley skonsultowa z dostawc specjalne instalacje, takie jak zawieszenie pod sufitem. PL-22 22

26 Blokada przycisków sterowania Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze, mona zapobiec przypadkowym zmianom ustawie projektora, np. przez dzieci. Przy wczeniu funkcji Blokada klawiszy panelu, nie bdzie dziaa aden przycisk na projektorze, za wyjtkiem przycisku Zasilanie. 1. Nacinij przycisk na pilocie. 2. Pojawi si komunikat potwierdzenia. Wybierz Tak, aby potwierdzi. Aby zwolni blokad przycisków panela: 1. Nacinij przycisk na pilocie. 2. Pojawi si komunikat potwierdzenia. Wybierz Tak, aby potwierdzi. Wane Nacinicie Zasilanie w celu wyczenia projektora bez wyczenia blokady przycisków panela powoduje, e po nastpnym wczeniu projektora blokada pozostanie wczona. 23 PL-23

27 Ustawianie timera prezentacji Timer prezentacji moe pokazywa pozostay czas prezentacji na ekranie, aby pomóc w zarzdzaniu czasem podczas prezentacji. Aby skorzysta z tej funkcji, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Przejd do menu Opcja > Licznik prezentacji i nacinij na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania w celu wywietlenia strony Licznik prezentacji. 2. Podwietl Okres licznika, aby ustawi czas timera, naciskajc przycisk /. Wane Jeli timer jest ju wczony, po kadym wyzerowaniu ustawienia Czas timera zacznie odlicza czas od pocztku. 3. Nacinij, aby podwietli Poka licznik i okreli, czy timer ma by wywietlany na ekranie, naciskajc przycisk /. Wybór Opis Zawsze Wywietla timer na ekranie przez ca prezentacj. 1 min/2 min/3 min Wywietla timer na ekranie przez ostatnie 1/2/3 minuty. Nigdy Ukrywa timer podczas prezentacji. 4. Nacinij, aby podwietli Pooenie licznika, a nastpnie ustaw pozycj timera, naciskajc przycisk /. Lewy górny Lewy dolny Prawy górny Prawy dolny 5. Nacinij, aby podwietli Metoda odliczania licznika i wybierz wymagany kierunek obliczania, naciskajc /. Wybór Opis W przód Odliczanie od 0 do ustawionego czasu. Wstecz Odliczanie od ustawionego czasu do Aby uaktywni timer prezentacji, nacinij w celu podwietlenia Rozpocznij odliczanie i nacinij na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania. 7. Pojawi si komunikat potwierdzenia. Podwietl Tak i nacinij na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania w celu potwierdzenia. PL-24 24

28 Dziaanie menu Projektor posiada wielojzyczne menu ekranowe, które umoliwia wykonanie regulacji i zmian rónych ustawie. 25 PL-25

29 PL-26 26

30 Jak uywa 1. Nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby wywietli menu OSD. 2. Po wywietleniu OSD, uyj / do wyboru dowolnej funkcji w menu gównym. 3. Po wybraniu wymaganego elementu menu gównego, nacinij, aby przej do podmenu w celu ustawienia funkcji. 4. Uyj /, aby wybra wymagany element i wyregulwoa ustawienia przez /. 5. Nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby powróci do menu gównego. 6. Aby opuci OSD, ponownie nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania. Nastpi zamknicie menu OSD, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia. Obraz Tryb kolorów Dostpnych jest wiele fabrycznych ustawie wstpnych, zoptymalizowanych dla rónych typów obrazów. Jasno : Dla najbardziej jasnego rodowiska. PC : Dla komputera lub notebooka. Film : Do kina domowego. ViewMatch : Dla uzyskania dokadnych kolorów. Uytkownik 1 : Zapamitanie zdefiniowanych ustawie uytkownika 1. Uytkownik 2 : Zapamitanie zdefiniowanych ustawie uytkownika 2. Biaa tabl. : Dla projekcji z biaym ekranem. Czar. tabl. : Dla projekcji z czarnym ekranem. Ziel. tabl. : Dla projekcji z zielonym ekranem. Tryb odniesienia Wybierz tryb obrazu, który najlepiej pasuje do potrzeb w zakresie jakoci obrazu i dalszego dokadnego dostrajania obrazu. Ta funkcja jest dostpna wycznie po wybraniu Uytkownik 1 lub Uytkownik 2. PC : Dla komputera lub notebooka. Film : Do kina domowego. ViewMatch : Dla uzyskania dokadnych kolorów. Jasno : Dla najbardziej jasnego rodowiska. Jasno Rozjanienie lub przyciemnienie obrazu. Kontrast Ustawienie rónicy pomidzy jasnymi i ciemnymi miejscami. Ustaw. kolor. Regulacja temperatury barwowej Przy wyszej temperaturze ekran wyglda chodniej; przy niszej temperaturze ekran wyglda cieplej. Po wybraniu Uytkownik, mona 27 PL-27

31 zmieni intensywno kadego z 3 kolorów (Czerwony, Zielony, Niebieski) w celu dostosowania temperatury barwowej. Kolor uytkownika Opcja Kolor uytkownika pozwala na regulacj szeciu kolorów (RGBCMY). Po wybraniu kadego koloru, mona niezalenie regulowa jego zakres, barw, nasycenie i wzmocnienie, zgodnie z preferencjami. Nat. bieli Zwikszenie jasnoci biaych miejsc. Gamma Efekt reprezentacji ciemnej scenerii. Przy wyszej wartoci gamma, ciemna sceneria wyglda janiej. Format obrazu Wybór dopasowania obrazu do ekranu: Autom. : Proporcjonalne skalowanie obrazu w celu dopasowania wysokoci i szerokoci do oryginalnej rozdzielczoci projektora. 4:3 : Skalowanie obrazu w celu wywietlenia na rodku ekranu o wspóczynniku proporcji 4:3. 16:9 : Skalowanie obrazu w celu wywietlenia na rodku ekranu o wspóczynniku proporcji 16:9. Korekcja trapezowa Rczna korekcja znieksztaconych obrazów z powodu projekcji pod ktem. Synchronizacja 3D W.: Wczenie funkcji 3D. Wy.: Wyczenie funkcji 3D Odwr. synchr. 3D (wycznie dla TI 3D DLP-LINK) W.: Odwrócenie zawartoci lewej i prawej ramki. Wy.: Domylna zawarto ramki Wideo/Audio Czstotl. Regulacja taktowania projektora w stosunku do komputera. ledzen. Regulacja fazy projektora w stosunku do komputera. Poo. poz. (Pozycja pozioma) Regulacja obrazu w lewo lub w prawo w obrbie obszaru projekcji. Po. pion. (Pozycja pionowa) Regulacja obrazu w gór lub w dó w obrbie obszaru projekcji. Powikszenie Powikszanie i zmniejszanie obrazów. Ustawienie wideo PL-28 28

32 Umoliwia przejcie do menu Ustawienie wideo. Ostro: Wyostrzenie lub zmikczenie obrazu. Odcie: Przeczenie kolorów w kierunku czerwonego lub zielonego. Barwa: Zwikszenie zakresu powoduje objcie kolorów skadajcych si w wikszych proporcjach z dwóch ssiednich kolorów. Ustaw. dwiku Umoliwia przejcie do menu Ustaw. dwiku. Gono: Regulacja poziomu gonoci mikrofonu. Wycisz: Tymczasowe odcicie dwiku. Ustaw. Projekcja Regulacja obrazu w celu dopasowania orientacji projektora: prosto lub doem w gór, z przodu lub z tyu ekranu. Odpowiednio zamiana lub odwrócenie obrazu. Menu Ustaw. Umoliwia przejcie do menu Menu Ustaw.. Pooenie menu: Wybór lokalizacji menu na wywietlonym ekranie. Menu Czas wyw.: Czas wywietlania menu OSD (przy czasie bezczynnoci liczonym w sekundach). Przezroczysto OSD: Wybierz, aby zmieni poziom przezroczystoci ta OSD. Typ sygnau Wskazanie róda na zcze COMPUTER IN 1/COMPUTER IN 2 (Wejcie 1 komputera/wejcie 2 komputera), które ma by wykorzystane do projekcji. Autom.: Automatyczne wykrywanie typu róda sygnau sporód zczy Wejcie 1 komputera i Wejcie 2 komputera. RGB: Dla sygnau VGA YCbCr/YPbPr: Dla sygnau component Pusty ekran Tymczasowy pusty ekran i wybór koloru ekranu, po uaktywnieniu tej funkcji. Komunikat Wczenie lub wyczenie pokazywania komunikatów w prawym, dolnym rogu ekranu. Auto ródo Automatyczne wyszukanie wszystkich róde wejcia. Oszcz. ener. Jeli w okrelonym czasie nie zostanie wykonana adna operacja, projektor wyczy si automatycznie. Tryb ekologiczny 29 PL-29

33 Funkcj t naley wczy, aby uzyska zuycie energii poniej 1W. Opcja Ukryte napisy Wczenie lub wyczenie ukrytych napisów poprzez wybór CC1 (closed caption1 [ukryte napisy 1], najbardziej popularny kana), CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3, lub Wy.. DCR (Dynamic Contrast Ratio [Wspóczynnik dynamicznego kontrastu]) Wczenie DCR spowoduje dalsze zwikszenie wspóczynnika kontrastu poprzez przyciemnienie scen z czarnym tem. Wyczenie DCR spowoduje przywrócenie normalnego dziaania kontrastu. DCR wpywa na ywotno lampy i zakócenia systemu. Haso Ustawienie, zmiana lub usunicie hasa. Po dodaniu funkcji hasa, projekcja obrazu po wczeniu projektora bdzie wymagaa wprowadzenia wstpnie ustawionego hasa. Licznik prezentacji Przypomnienie dla wykonujcego prezentacj o zakoczeniu prezentacji w okrelonych ramach czasowych. Dua wysoko Funkcji tej naley uywa do umoliwienia staego dziaania wentylatora z pen szybkoci, aby uzyska prawidowe chodzenie wentylatora na duej wysokoci. Ustaw. lampy Umoliwia przejcie do menu Ustaw. lampy. Godz. lamp: Wywietlenie pozostaego czasu dziaania filtra (w godzinach). Wyz. godz. lamp: Wyzerowanie godzin lampy na 0 godzin. Tryb EKO: Funkcji tej naley uywa do przyciemnienia wyjcia wiata lampy projektora, co obnia zuycie energii i wydua ywotno lampy. Ta funkcja jest niedostpna, po wczeniu funkcji DCR. Mój przycisk Umoliwia uytkownikom zdefiniowanie przycisku skrótu pilota zdalnego sterowania, a element funkcji jest wybierany w menu OSD. Wzorzec testowy Wywietlanie wbudowanego wzorca testowego. Domylne fabrycz. Przywrócenie domylnych ustawie fabrycznych. Jzyk Wybór jzyka uywanego przez menu ekranowe. Informacje ródo wejcia PL-30 30

34 Wywietlanie informacji o biecym ródle wejcia. Rozdzielczo Wywietlanie informacji o biecej rozdzielczoci róda wejcia. Czstotliwo pozioma Wywietlanie informacji o biecej czstotliwoci poziomej obrazu. Czstotliwo pionowa Wywietlanie informacji o biecej czstotliwoci pionowej obrazu. PL-31 31

35 Konserwacja urzdzenia Projektor wymaga prawidowej konserwacji. Obiektyw naley czyci z kurzu, brudu lub plam, które s wywietlane na ekranie i pogarszaj jako obrazu. Jeli jakiekolwiek inne czci wymagaj wymiany naley skonatktowa si z dostawc lub wykwalifikowanym personelem serwisu. Podczas czyszczenia jakichkolwiek czci projektora naley go zawsze wyczy i odczy od zasilania. Ostrzeenie Nigdy nie naley otwiera adnych pokryw projektora. Niebezpieczne napicie prdu elektrycznego wewntrz projektora moe spowodowa powane obraenia. Nie naley próbowa naprawia tego produktu samodzielnie. Tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu upowanieni s do wykonywania wszelkich napraw. Czyszczenie obiektywu Delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywów. Nie naley dotyka obiektywu rkami. Czyszczenie obudowy projektora Delikatnie wytrzyj mikk szmatk. Jeli nie mona atwo usun brudu i plam naley uy mikkiej szmatki zwilonej w wodzie lub wody i neutralnego detergentu oraz wytrze mikk, such szmatk. Przed rozpoczciem prac konserwacyjnych wycz projektor i odcz przewód prdu zmiennego od gniazda zasilania. Przed czyszczeniem upewnij si, e obiektyw nie jest gorcy. Nie naley uywa detergentów lub rodków chemicznych innych ni wskazane powyej. Nie naley uywa benzenu lub rozpuszczalników. Nie naley uywa rodków chemicznych w aerozolu. Naley uywa wycznie mikkiej szmatki lub papieru do czyszczenia obiektywu. PL-32 32

36 Wymiana lampy Poniewa projektor dugo pracuje, jego jasno stopniowo si zmniejsza, a lampa staje si bardziej podatna na pknicie. Zalecamy wymian lampy, jeli pojawi si komunikat z ostrzeeniem. Nie naley próbowa wymienia lampy samodzielnie. W celu wymiany naley skontaktowa si z wykwalifikowanym personelem serwisu. Zaraz po wyczeniu projektora lampa jest bardzo gorca. Jej dotknicie moe spowodowa poparzenie palców. Podczas wymiany lampy naley zaczeka co najmniej 45 minut na jej ostygnicie. Nigdy nie naley doytka szka lampy. Nieprawidowa obsuga lampy, wcznie z dotykaniem szka, moe spowodowa jej eksplozj. ywotno lampy zaley od konkretnej lampy i od miejsca jej uywania. Nie gwarantuje si takiej samej ywotnoci kadej lampy. Niektóre lampy mog ulec awarii lub zakoczy swoj przydatno wczeniej ni inne, podobne lampy. Lampa moe eksplodowa w wyniku wibracji, drga lub zuycia wynikajcego z dugotrwaego uywania przy zblianiu si lampy do koca przydatnoci. Niebezpieczestwo eksplozji zaley od rodowiska lub warunków uywania projektora i lampy. Podczas mocowania lub odczania lampy naley zakada rkawice ochronne i okulary. Czste cykle wczania - wyczania, mog uszkodzi lamp i skróci czas jej przydatnoci. Naley zaczeka okoo 5 minut na wyczenie projektora po wczeniu zasilania. Nie naley uywa lampy w pobliu papieru, szmat lub innego palnego materiau, ani przykrywa jej takimi materiaami. Nie naley uywa lampy w atmosferze z palnymi substancjami, takimi jak rozpuszczalnik. Podczas uywania lampy w atmosferze zawierajcej tlen (w powietrzu) naley dokadnie wywietrzy miejsce lub pomieszczenie. Wdychanie ozonu moe spowodowa bóle gowy, mdoci, omdlenia i inne symptomy. W lampie znajduje si nieorganiczna rt. Jeli lampa pknie, rt z lampy moe wydosta si na zewntrz. Aby unikn wdychania oparów rtci, jeli lampa stucze si naley bezzwocznie opuci to miejsce i wentylowa je przez co najmniej 30 minut. W przeciwnym razie wdychanie moe by szkodliwe dla zdrowia uytkownika. PL-33 33

37 1. Wyczenie projektora. 2. Po zainstalowaniu projektora pod sufitem, zdejmij go. 3. Odcz przewód zasilajcy. 4. Poluzuj rub z boku pokrywy lampy i zdejmij pokryw. 5. Odkr ruby z moduu lampy, podnie uchwyt i wycignij modu. 6. Wó do projektora nowy modu lampy i dokr ruby. 7. Zaó ponownie pokryw lampy i dokr rub. 8. Wcz projektor. Jeli po rozgrzaniu lampa nie uruchamia si, spróbuj przeinstalowa lamp. 9. Wyzeruj godziny lampy. Sprawd menu Opcja > Ustaw. lampy. Zuyt lamp naley usun w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Upewnij si, e ruby s dokrcone prawidowo. Niedokrcenie rub do koca moe spowodowa obraenia lub wypadki. Poniewa lampa jest wykonana ze szka naley uwaa, aby nie upuci urzdzenia i nie zarysowa szka. Nie naley uywa ponownie starej lampy. Moe to spowodowa jej eksplozj. Przed wymian lampy naley upewni si, e projektor jest wyczony i odczy przewód zasilajcy prdu zmiennego. Nie naley uywa projektora ze zdjt pokryw lampy. PL-34 34

38 Specyfikacje System wywietlania Panel DLP Single 0,55" Rozdzielczo XGA (1024 x 768 pikseli) Powikszenie Poprawiono F/Nr 0,68 Dugo ogniskowej 7,73 mm Rozmiar ekranu Lampa 180W Zcze wejcia D-Sub 15-pinowe x 2, S-Video x 1, Video x 1, sygnal wejcia audio (zcze mini jack 3,5 mm stereo) x 1, HDMI x 1 Zcze wyjcia 15 pinowe D-Sub x 1, wyjcie sygnau audio (gniazdo mini jack 3,5 mm stereo) x 1 Zcze sterowania RS-232 x 1, Mini USB typ x 1 (obsuga aktualizacji firmware i zdalnego sterowania mysz) Gonik 2 wat x 1 Zgodno wideo NTSC, NTSC 4.43 PAL, PAL-N, PAL M SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), Composite video Czstotliwo skanowania Czstotliwo pozioma Czstotliwo pionowa rodowisko Wymagania dotyczce zasilania Zuycie energii KHz Hz Dziaanie: Temperatura: 0 C do 40 C Wilgotno: 10%-80% Przechowywanie: Temperatura: -20 C do 60 C Wilgotno: 30%-85% Prd zmienny V, Hz, 2,6A 245 W (maks.) Wymiary (S x G x W) 284,0 x 234,3 x 81,5 mm Waga 2,6 kg (5,7 funtów) Uwaga: Konstrukcje i specyfikacje mog ulec zmianie bez wczeniejszego powiadomienia. 35 PL-35

39 Wymiary 284,0 mm (S) x 234,3 mm (G) x 81,5 mm (W) 234,3 284,0 76,4 81,5 50,9 Instalacja przy montau sufitowym 193,6 139,0 ruby do montau sufitowego: M4 x 8 (Maks. L = 8 mm) 210,6 Jednostka: mm PL-36 36

40 Dodatek Komunikaty wskaników LED Typ LED Kolor Status Znaczenie Dioda LED zasilania Niebieski Stae Tryb wstrzymania, po wczeniu trybu Dioda LED Temperatura/ Niebieski/ Wy. oszczdzania energii. Lampa Czerwony Dioda LED zasilania Niebieski Migajce Tryb wstrzymania, po wyczeniu trybu Dioda LED Temperatura/ Lampa Niebieski/ Czerwony Wy. oszczdzania energii. Dioda LED zasilania Niebieski Stae Uruchamianie Dioda LED Temperatura/ Lampa Niebieski/ Czerwony Wy. Dioda LED zasilania Niebieski Stae Normalna praca Dioda LED Temperatura/ Lampa Niebieski/ Czerwony Wy. Dioda LED zasilania Niebieski Migajce Wyczenie zasilania Dioda LED Temperatura/ Lampa Niebieski/ Czerwony Wy. (Projektor po wyczeniu powinien chodzi si przez 35 sekund). Dioda LED zasilania Niebieski Migajce System projektora napotka problemy z Dioda LED Temperatura/ Fuksyna Migajce wentylatorami, dlatego projektor nie Lampa moe si uruchomi. Dioda LED zasilania Niebieski Stae Lampa osigna koniec okresu Dioda LED Temperatura/ Lampa Migajce przydatnoci i wkrótce naley j Lampa (Czerwony) wymieni. Lampa bdzie kontynuowaa dziaanie, a do awarii. Zmie lamp. Jeli lampa jest wyczona, moe le dziaa balast. Dioda LED zasilania Niebieski Stae 1. Za wysoka temperatura. Lampa Dioda LED Temperatura/ Temperatur Migajce wyczy si. Silnik wentylatora chodzi Lampa a lamp. (Niebieski) Lub 2. Proces chodzenia po wyczeniu projektora nie zosta zakoczony i nastpi jego ponowne uruchomienie. Dioda LED zasilania Niebieski Stae Nie powiodo si uruchomienie lampy. Dioda LED Temperatura/ Fuksyna Migajce Jeli temperatura jest za wysoka, Lampa wentylatory wykonaj chodzenie lampy. 37 PL-37

41 Tryby zgodnoci Komputer: Rozdzielczo Synchronizacja pozioma [khz] Synchronizacja pionowa [Hz] 640 x ,9 85,0 640 x ,6 50,0 31,5 59,9 37,9 72,8 37,5 75,0 43,3 85,0 61,9 120,0 720 x ,5 70,0 37,9 85,0 800 x ,0 50,0 35,2 56,0 37,9 60,3 48,1 72,0 46,9 75,0 53,7 85,1 76,3 120, x ,4 60,0 56,5 70,1 60,0 75,0 68,7 85,0 97,6 120, x ,5 75, x ,8 60, x ,0 60,0 85,9 85, x ,0 60, x ,3 60, x ,0 60, x ,3 60,0 PL-38 38

42 Wideo: Zgodno Rozdzielczo Synchronizacja pozioma [khz] Synchronizacja pionowa [Hz] 480i 720 x , p 720 x , i 720 x , p 720 x , p 1280 x , p 1280 x i 1920 x , i 1920 x , p 1920 x , p 1920 x ,3 50 PL-39 39

43 Rozwizywanie problemów Przed wysaniem projektora do naprawy naley sprawdzi symptomy i przedstawione poniej rozwizania. Jeli problem utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym sprzedawc lub punktem serwisowym. Sprawd take cz "Komunikaty wskaników LED". Problemy ze startem Jeli nie wieci si adne wiato: Sprawd, czy przewód zasilajcy jest pewnie podczony do projektora oraz, e drugi koniec jest podczony do gniazdka zasilania. Ponownie nacinij przycisk zasilania. Odcz przewód zasilajcy i zaczekaj chwil, a nastpnie podcz go i ponownie nacinij przycisk zasilania. Problemy z obrazem Jesli wywietla si ródo wyszukiwania: Nacinij RÓDO na projektorze lub ródo na pilocie zdalnego sterowania, aby wybra aktywne ródo wejcia. Upewnij si, e jest wczone i podczone zewntrzne ródo. W celu poczenia z komputerem, upewnij si, e jest wczony zewntrzny port wideo komputera notebook. Sprawd informacje w podrczniku komputera. Brak ostroci obrazu: Podczas wywietlania menu ekranowego, wyreguluj pokrto ostroci. (Rozmiar obrazu nie powinien si zmienia; jeli si zmienia, regulowane jest powikszenie, a nie ostro). Sprawd, czy obiektyw projektora nie wymaga czyszczenia. Jeli obraz miga lub jest niestabilny, przy poczeniu z komputerem: Nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, Przejd do Wideo/Audio i wyreguluj Czstotl. lub ledzen.. Problemy z pilotem zdalnego sterowania Jeli pilot zdalnego sterowania nie dziaa: Sprawd, czy nic nie blokuje pola widzenia odbiornika pilota zdalnego sterowania z przodu projektora. Uyj pilota zdalnego sterowania z odlegoci efektywnego poczenia. Skieruj pilota zdalnego sterowania w ekran lub przód projektora. Przesu pilota zdalnego sterowania, aby znajdowa si bardziej bezporednio z przodu projektora i nie za daleko w bok. PL-40 40

44 Komendy i konfiguracja RS-232 Funkcja Akcja Kod sterowania Kod powrotu Zasilanie Wczone BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00 6 zasilanie Wyczone zasilanie BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,00,00,00,00,00 6 ródo wejcia Komputer1 BE,EF,03,19,00,19,29,01,47,02,CC,CC,00 6 Komputer2 BE,EF,03,19,1E,90,72,01,47,02,CC,CC,00 6 S-Video BE,EF,03,19,00,E8,69,01,47,02,CC,CC,00 6 Video BE,EF,03,19,00,78,A8,01,47,02,CC,CC,00 6 HDMI BE,EF,03,19,00,DA,2B,01,47,02,CC,CC,00 6 Pozycja Przód stó BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,00,00,00,00 6 projektora Ty stó BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,01,00,00,01 6 Przód sufit BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,02,00,00,02 6 Ty sufit BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,03,00,00,03 6 OSD Menu BE,EF,02,06,00,E9,D3,30,00,00,00,00,00 6 Gór BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00 6 Dó BE,EF,02,06,00,0B,D2,32,00,00,00,00,00 6 Lewo BE,EF,02,06,00,DA,D3,33,00,00,00,00,00 6 Prawo BE,EF,02,06,00,38,D2,31,00,00,00,00,00 6 Lampa W. ECO BE,EF,03,06,00,EF,DB,6A,00,00,00,00,00 6 Wy. ECO BE,EF,03,06,00,3E,DA,6B,00,00,00,00,00 6 Godziny uywania BE,EF,03,06,00,BA,DB,6F,00,00,00,00,00 xxxx Wentylator W. tryb duej BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,01 6 wysokoci Wy. tryb duej BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,00 6 wysokoci Keystone Keystone w gór BE,EF,03,06,00,10,DB,65,00,00,00,00,00 6 Keystone w dó BE,EF,03,06,00,23,DB,66,00,00,00,00,00 6 Wspóczynni 4:3 BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,01,00,00,01 6 k proporcji 16:9 BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,02 6 Pusty Pusty w. BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,01,00,00,01 6 Pusty wy. BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,02,00,00,02 6 Zamroenie Zamroenie w. BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,01,00,00,01 6 Zamroenie wy. BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,02,00,00,02 6 Gono Gono + BE,EF,02,06,00,F1,DE,68,00,00,00,00,00 6 Gono - BE,EF,02,06,00,20,DF,69,00,00,00,00,00 6 Wyciszenie w. BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,01,00,00,01 6 Wycisz wy. BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,02,00,00,02 6 PL-41 41

45 Auto ródo Auto ródo w. BE,EF,03,06,00,89,DB,6C,00,00,00,00,00 6 Auto ródo wy. BE,EF,03,06,00,58,DA,6D,00,00,00,00,00 6 Automatyczn BE,EF,02,06,00,86,D1,2F,00,00,00,00,00 6 a synchronizac ja Domylne fabrycz. BE,EF,03,06,00,6B,DA,6E,00,00,00,00,00 6 Wersja firmware Stan systemu Synchroniza cja 3D W. synchronizacja 3D Wy. synchronizacja 3D BE,EF,03,06,00,D5,D9,70,00,00,00,00,00 PXX BE,EF,03,06,00,04,D8,71,00,00,00,00,00 03=W. zasilanie 00=Wy. BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,01 6 BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,00,00,00,00 6 Tryb kolorów Najjaniejszy BE,EF,03,06,00,38,5A,88,12,08,08,12,08 6 PC BE,EF,03,06,00,38,5A,88,10,00,00,10,00 6 Film BE,EF,03,06,00,38,5A,88,13,01,01,13,01 6 ViewMatch BE,EF,03,06,00,38,5A,88,14,02,02,14,02 6 Biaa tablica BE,EF,03,06,00,38,5A,88,15,05,05,15,05 6 Czar. tabl. BE,EF,03,06,00,38,5A,88,16,06,06,16,06 6 Zielona tablica BE,EF,03,06,00,38,5A,88,17,07,07,17,07 6 Uytkownik 1 BE,EF,03,06,00,38,5A,88,18,03,03,18,03 6 Uytkownik 2 BE,EF,03,06,00,38,5A,88,19,04,04,19,04 6 PL-42 42

46 Jzyk English BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,01,00,00,01 6 Nederlands BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,02,00,00,02 6 Français BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,03,00,00,03 6 Español BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,04,00,00,04 6 Italiano BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,05,00,00,05 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,06,00,00,06 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,07,00,00,07 6 Português BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,08,00,00,08 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,09,00,00,09 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0A,00,00,0A 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0B,00,00,0B 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0C,00,00,0C 6 Deutsch BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0D,00,00,0D 6 Svenska BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0E,00,00,0E 6 Türkçe BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0F,00,00,0F 6 Suomi BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,10,00,00,10 6 Polski BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,11,00,00,11 6 Powiksz Zwiksz. BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,01 6 powikszenia Zmniejsz. powikszenia BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,00 6 Tryb ekologiczny Tryb ekologiczny w. Tryb ekologiczny wy. BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,01 6 BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,00 6 DCR DCR w. BE,EF,02,06,00,D3,D1,2A,00,00,00,00,00 6 DCR wy. BE,EF,03,06,00,EE,DA,6B,00,00,00,00,00 6 PL-43 43

47 9 pinowy D-Sub 1 1 CD 2 RXD 3 TXD 4 DTR 5 GND (MASA) 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI Lista przewodów C1 KOLOR C2 1 Czarny 1 2 Brzowy 2 3 Czerwony 3 4 Pomaraczowa 4 5 óty 5 6 Zielona 6 7 Niebieski 7 8 Purpurowy 8 9 Biae 9 POWOKA DW POWOKA PL-44 44

48 Kod sterowania podczerwieni Kod systemu: 83F4 Format: NEC B 8D C A 0F A F 8E 8B PL-45 45

49 UWAGA: Kraj/ Region Witryna internetowa Telefon 46

50 47

51 48

52

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

Pro6200 DLP Projektor

Pro6200 DLP Projektor Pro6200 DLP Projektor Model No. VS13870 - - - - - - - - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja - - - Pro6200 ViewSonic DLP Projector VS13870 Pro6200_UG_POL Rev. 1A

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Epson EB-1775W. Cena: 5 953,00 zł. Producent: Epson

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Epson EB-1775W. Cena: 5 953,00 zł. Producent: Epson Salon Bemowo Powstańców Śląskich 87 lok. U10 B 01-466 Warszawa Tel. (22)427-89-95, (22)398-73-32 Salon Białołęka Kabrioletu 4 03-117 Warszawa Tel. (22)490-31-43, (22)243-36-05 Nazwa: Projektor Epson EB-1775W

Bardziej szczegółowo

PJD5232/PJD5234/PJD7223 DLP Projektor

PJD5232/PJD5234/PJD7223 DLP Projektor PJD5232/PJD5234/PJD7223 DLP Projektor Model nr VS14968/VS14969/VS15115 - - - - - - - - i - - - - - - - - ii - 6+ - iii - - - VS14968/VS14969/VS15115 i - - Uwagi dotycz ce przewodu zasilania pr dem zmiennym

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Projekt Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PJD7583W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3760230

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PJD7583W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3760230 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gdańsk, 12.08.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 66/D/ApBad/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem postępowania dostawa sprzętu RTV do CB PAN w Jabłonnie: Stół multimedialny

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

ENIE KLAS DLA 6 LATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. BOHATERÓW WARSZAWY I UL. KOPERNIKA W MR

ENIE KLAS DLA 6 LATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. BOHATERÓW WARSZAWY I UL. KOPERNIKA W MR ZAŁĄCZNIK NR 1 WYPOSAŻENIE SPRZĘT WYPOSAŻENIE KLAS DLA 6 LATKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 UL. BOHATERÓW WARSZAWY I UL. KOPERNIKA W MRĄGOWIE Kompletny zestaw składa się z: projektora, ekranu, stolika 1 System

Bardziej szczegółowo

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start

ASUS PW201 Monitor LCD. Przewodnik Szybki Start ASUS PW201 Monitor LCD Przewodnik Szybki Start Informacje o bezpieczeństwie Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu. Aby zapobiec zagrożeniu pożarem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy.

Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Monitor dotykowy Fitouch serii P FIT-TCI42P-E FIT-TCI55P-E FIT-TCI55P-C FIT-TCI60P-C FIT-TCI65P-E FIT-TCI65P-C Instrukcja obsługi Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SANYO PLC-XU41 http://pl.yourpdfguides.com/dref/601933

Twoja instrukcja użytkownika SANYO PLC-XU41 http://pl.yourpdfguides.com/dref/601933 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SANYO PLC-XU41. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SANYO PLC-XU41 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem. Mocowanie monitora do podstawy. Demontaż monitora od postawy. Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem Mocowanie monitora do podstawy. KROK1 KROK2 Demontaż monitora od postawy. KROK1 KROK2 Przed uruchomieniem Spis treści Spis treści...1 Polski...2 Uwaga...2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa...2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik

PS400. Cyfrowy Wizualizator. Krótki przewodnik PS400 Cyfrowy Wizualizator Krótki przewodnik Polski - 1 1. Zawartość zestawu Jednostka główna Krótki przewodnik Podręcznik użytkownika Karta Kabel zasilania Kabel USB Kabel C-Video Kabel VGA 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Klienta: ul. Sowińskiego 37, 40-018 Katowice tel.: 032 440 30 00 bok@stream.pl, www.stream.pl CV-7000 HD

Biuro Obsługi Klienta: ul. Sowińskiego 37, 40-018 Katowice tel.: 032 440 30 00 bok@stream.pl, www.stream.pl CV-7000 HD CV-7000 HD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA rodki bezpiecze stwa... 1 Wygl d... 2 Pilot... 5 Podł czenie odbiornika... 7 Wkładanie karty elektronicznej... 9 Wprowadzenie... 10 Schemat Menu... 14 Opis Menu... 16

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 03.09.2014r. Do: wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy usługi dostawy sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

PHANTOM !"#$%&'()*+,**-*"#.-*"*+ Spis tre!ci. V 1.1 Zaktualizowana 2013.01.15

PHANTOM !#$%&'()*+,**-*#.-**+ Spis tre!ci. V 1.1 Zaktualizowana 2013.01.15 PHANTOM!"#$%&'()*+,**-*"#.-*"*+ V 1.1 Zaktualizowana 2013.01.15 Spis tre!ci!"#!$%&'()#*******************************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do konwertera USB-RS232

Instrukcja do konwertera USB-RS232 1. Przeznaczenie Instrukcja do konwertera USB-RS232 Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. Konwerter USB-RS232 to urządzenie rozwiązujące problem

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Tachograf Cyfrowy EFAS. Polski. Prawa autorskie. Wa na uwaga: Producent:

Instrukcja obs ugi. Tachograf Cyfrowy EFAS. Polski. Prawa autorskie. Wa na uwaga: Producent: Instrukcja obsugi Tachograf Cyfrowy EFAS Prawa autorskie adna cz niniejszej instrukcji nie moe by zmieniona bez pisemnej zgody firmy intellic GmbH. Firma intellic GmbH nie ponosi odpowiedzialnoci za niniejsz

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311[37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[37]-02-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł.

1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. 1. Projektor multimedialny NEC V260X Cena netto: 1 770,00 zł. Cena brutto: 2 177,10 zł. Jasność 2600 Ansi lm Żywotność lampy: 3000h/5000h w trybie eco Głośnik 7W Waga 2,5 kg Poziom szumu: 34dB/31dB w trybie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1638/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 Parametry techniczne Wymagane parametry Katedra Dendrometrii Rozdzielczość XGA 1024x768 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LG AH115 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1214778

Twoja instrukcja użytkownika LG AH115 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1214778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/032/2010 Zadanie nr Nazwa zadania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis zadania 1 Dostawa projektorów multimedialnych i przenośnych tablic interaktywnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Model TC-20P

INSTRUKCJA Model TC-20P INSTRUKCJA Model TC-20P 1 Spis treści Zasady bezpieczeństwa... 3 Podzespoły wizualizera (budowa wizualizera)... 4 Pilot zdalnego sterowania... 5 Panel sterowania... 6 Ekran LCD... 7 Przygotowywanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

HA-870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Panel sterujcy 2 Przyciski sensorowe 3 Uszczelka 4 Opuszczany grill 5 Uchwyt do blach 6 Ruszt* 7 Prowadnice teleskopowe* 8 Blacha to ciast* 9

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORINGU BCS- DVR0401QE-II HDMI 4xKAMERA TUBOWA BCS- T170IR25 DYSK 1TB

ZESTAW MONITORINGU BCS- DVR0401QE-II HDMI 4xKAMERA TUBOWA BCS- T170IR25 DYSK 1TB Dane aktualne na dzień: 29-12-2016 10:24 Link do produktu: http://www.itchome.pl/zestaw-monitoringu-bcs-dvr0401qe-ii-hdmi-4xkamera-tubowa-bcs-t170ir25-dysk-1tbp-2252.html ZESTAW MONITORINGU BCS- DVR0401QE-II

Bardziej szczegółowo

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze.

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze. Noty Techniczne ze Schematami Elektrycznymi pozwalaj na wybranie Schematu Zastosowanych Pocze oznaczonego za pomoc symbolu: odpowiadajcemu nieprawidowo dziaajcej funkcji. Kady schemat jest oznaczony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Instrukcja uytkownika. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Instrukcja uytkownika 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firm HP na jej produkty i usugi s gwarancje jawne doczone do takich produktów i usug. adna z treci tu zawartych

Bardziej szczegółowo

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -.'/012(345)6' 17%5

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -.'/012(345)6' 17%5 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -.'/012(345)6' 17%5 Spis tre!ci 7.5 7.6 7.7 7.8 )rodki na koncie Skype 59 Ustawienia Skype 60 Wylogowanie 60 Zasady korzystania 60 1 1.1

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA

Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Huawei E173 Bezprzewodowy modem USB INSTRUKCJA Dziękujemy za wybranie mobilnego modemu szerokopasmowego USB. Za pomocą modemu USB można uzyskać szybki dostęp do sieci bezprzewodowej. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

P1 Przenośny projektor LED Instrukcja użytkownika

P1 Przenośny projektor LED Instrukcja użytkownika Październik 2011 P1 Przenośny projektor LED Instrukcja użytkownika Informacje o zgodności Uwaga FCC To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono ograniczenia dla urządzeń cyfrowych

Bardziej szczegółowo

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX

PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX PORCZNIK UYTKOWNIKA SMARTACH D-BOX Strona 1 1. Prezentacja 1.1. Zasadnicze funkcje Odczyt i pobór danych z tachografu Patrz sekcja 5. Pobieranie danych z tachografu (pami i karta inteligentna wprowadzona

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo