PJD5353 DLP Projektor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PJD5353 DLP Projektor"

Transkrypt

1 PJD5353 DLP Projektor

2 i

3 ii

4 - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1

5 - PJD5353 ViewSonic DLP Projector VS14116 PJD5353_UG_POL Rev. 1A

6 Uwagi dotyczce przewodu zasilania prdem zmiennym Przewód zasilajacy musi spenia wymagania krajów, gdzie bdzie uywany projektor. Naley sprawdzi na pokazanych poniej rysunkach zgodno typu wtyczki prdu zmiennego i upewni si, e uywany jest prawidowy przewód zasilajcy prdu zmiennego. Jeli dostarczony przewód prdu zmiennego nie pasuje do gniazdka prdu zmiennego naley skontaktowa si ze sprzedawc. Ten projektor jest wyposaony we wtyczk zasilania prdu zmiennego z uziemieniem. Naley sprawdzi, czy gniazdko pasuje do wtyczki. Nie naley demontowa koka uziemienia wtyczki. Aby zapobiega zakóceniom sygnau spowodowanym wahaniami napicia zaleca si uywanie róda video, take wyposaonego we wtyczk sieci zasilania prdem zmiennym z uziemieniem. Uziemienie Uziemienie Australia i Chiny kontynentalne USA i Kanada Uziemienie Uziemienie Europa kontynentalna Wielka Brytania PL-3 3

7 SPIS TRECI Wprowadzenie... 5 Funkcje projektora...5 Zawarto opakowania...6 Przegld projektora...7 Uywanie produktu... 9 Panel sterowania...9 Porty pocze...10 Pilot...11 Instalacja baterii...13 Dziaanie pilota zdalnego sterowania...14 Podczenie Podczanie komputera lub monitora...16 Podczanie urzdze róda wideo...17 Operacje Wczanie/wyczanie projektora...20 Regulacja wysokoci projektora...21 Regulacja ostroci projektora...21 Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu...22 Blokada przycisków sterowania...23 Ustawianie timera prezentacji...24 Dziaanie menu...25 Konserwacja urzdzenia Czyszczenie obiektywu...32 Czyszczenie obudowy projektora...32 Wymiana lampy...33 Specyfikacje Wymiary...36 Instalacja przy montau sufitowym...36 Dodatek Komunikaty wskaników LED...37 Tryby zgodnoci...38 Rozwizywanie problemów...40 Kod sterowania podczerwieni...45 PL-4 4

8 Wprowadzenie Funkcje projektora Projektor posiada wysokiej jakoci system optyczny i przyjazn dla uytkownika konstrukcj, co zapewnia niezawodno i atwo uytkowania. Projektor oferuje nastpujce funkcje: Technologia DLP single chip 0,55" Texas Instruments XGA (1024 x 768 pikseli) Zgodno z komputerami Macintosh Zgodno z NTSC, PAL, SECAM i HDTV 15-pinowe zcze D-Sub do analogowych pocze wideo Przyjazne dla uytkownika, wielojzyczne menu ekranowe Zaawansowana elektroniczna korekcja keystone Zcze RS-232 do sterowania szeregowego Zuycie energii w trybie oczekiwania mneijsze ni 1 W Zgodno z HDMI Informacje w tym podrczniku mog zosta zmienione bez powiadomienia. Zabrania si powielania, transferu lub kopiowania wszystkich lub dowolnej czci tego dokumentu bez wyranego, pisemnego pozwolenia. 5 PL-5

9 Zawarto opakowania Po rozpakowaniu projektora naley sprawdzi, czy dostpne s wszystkie te komponenty: Projektor Przewód zasilajcy prdu zmiennego Pilot zdalnego sterowania (podczerwie) i baterie (AAA *2 PCS) Kabel VGA (D-SUB do D-SUB) Kreator ViewSonic CD Skrócona instrukcja obsugi Jeli któregokolwiek elementu brakuje, jest uszkodzony lub, gdy urzdzenie nie dziaa naley jak najszybciej skontaktowa si z dostawc. Naley zachowa oryginalne pudeko opakowania i materiay pakujce; powinny one by dostpne na wypadek potrzeby przewiezienia urzdzenia. Dla maksymalnego zabezpieczenia, urzdzenie naley zapakowa, tak jak byo zapakowane fabrycznie. PL-6 6

10 Przegld projektora Widok z przodu Przedni sensor podczerwieni pilota zdalnego sterownia 1 6 Nóka podnoszenia 2 7 Obiektyw projektora Gonik Otwory wentylacyjne Panel sterowania Pokrto ostroci Osona lampy PL-7 7

11 Widok z tyu Porty pocze Gniazdo zasilania prdem zmiennym Blokada Kensington Widok z dou Listwa zabezpieczenia Otwory montau sufitowego Otwory wentylacyjne Ten projektor moe by uywany z zestawem do montau sufitowego. Zestaw do montau sufitowego nie znajduje si w opakowaniu. Skontaktuj si z dostawc w celu uzyskania informacji o montau sufitowym projektora. PL-8 8

12 Uywanie produktu Panel sterowania SOURCE MENU/ EXIT MODE POWER TEMP/LAMP Zasilanie Wczenie lub wyczenie projektora. RÓDO Wywietlanie paska wyboru róda. MENU/ZAKOCZ Wywietlanie lub zakoczenie wywietlania menu ekranowych. Przyciski Keystone/strzaek ( /W gór, /W dó) Rczna korekcja znieksztaconych obrazów z powodu projekcji pod ktem. Cztery przyciski kierunkowe Uyj czterech przycisków kierunkowych do wyboru elementów lub do wykonania regulacji wybranego elementu. TRYB Zmiana ustawienia kolorów wedug kolejnoci. Zasilanie (Wskanik LED zasilania) Sprawd komunikaty wskanika LED. TEMPERATURA/LAMPA (Wskanik LED Temperatura/Lampa) Sprawd komunikaty wskanika LED. PL-9 9

13 Porty pocze AUDIO IN Do tego gniazda podcza si wyjcie audio z urzdzenia wideo lub z komputera. HDMI Do tego gniazda podcza si wyjcie HDMI z urzdzenia wideo. S-VIDEO Do tego gniazda podcza si wyjcie S-Video z urzdzenia wideo. COMPUTER IN 1 Do tego gniazda mona podczy sygna wejcia obrazu (analogowy RGB lub component). RS-232 Podczas obsugi projektora przez komputer naley wykon podczenie przez port sterowania komputera RS-232C. MINI USB To zcze suy do aktualizacji firmware i do obsugi funkcji myszy. COMPUTER OUT Do podczenia wywietlacza komputera, itd. COMPUTER IN 2 Do tego gniazda mona podczy sygna wejcia obrazu (analogowy RGB lub component). VIDEO Do tego gniazda podcza si wyjcie composite video z urzdzenia video. AUDIO OUT Podczenie do gonika lub innego urzdzenia audio. PL-10 10

14 Pilot Zasilanie Wczenie lub wyczenie projektora. VGA1 Wywietlanie sygnau COMPUTER IN 1. Menu/ Lewy przycisk myszy Wywietlanie menu ekranowych. Po uaktywnieniu myszy, wykonywanie dziaania lewego przycisku myszy. Mysz/ Prawy przycisk mysz Przeczenie pomidzy trybem normalnego dziaania i trybem myszy. Po uaktywnieniu myszy, wykonywanie Przyciski Keystone/strzaek ( / W gór, /W dó) Rczna korekcja znieksztaconych obrazów z powodu projekcji pod ktem. W lewo Po uaktywnieniu menu ekranowego (OSD), przyciski #5, #6 i #19 su jako strzaki kierunkowe, do wyboru wymaganych elementów menu i wykonania regulacji. Licznik Uaktywnienie menu OSD Licznik prezentacji. Mój przycisk Zdefiniowany przez uytkownika przycisk dostosowanej funkcji. Wzorzec Wywietlanie wbudowanego wzorca testowego. Zamroenie Zatrzymanie projektowanego obrazu Tryb kolorów Wybór trybu ustawieñ obrazu. Pusty Ukrywanie obrazu ekranowego róda Wywietlanie paska wyboru róda Auto Automatycznie okrela najlepsze ustawienia czasu dla wywietlanego obrazu. PL-11 11

15 Wideo/Strona w gór Przecz ródo wejcia kolejno na Composite/S-Video/HDMI. Wykonywanie funkcji strona w gór, po uaktywnieniu myszy. VGA2 Wywietlanie sygnau COMPUTER IN 2. ESC/Strona w dó Przejcie z powrotem do poprzedniego menu OSD. Wykonywanie funkcji strona w dó, po uaktywnieniu myszy. Enter Potwierdzone wybory. W prawo/ Blokada Aktywacja blokady przycisków. panela. Powiksz Powikszenie lub zmniejszenie rozmiaru projektowanego obrazu. Gono Regulacja poziomu gonoci. Wycisz Tymczasowe odcicie dwiku. Proporcje Wybór wspóczynnika proporcji ekranu. Uywanie pilota zdalnego sterowania zamiast myszy Moliwo zdalnego sterowania komputerem daje wiksz elastyczno, podczas udostpniania prezentacji. 1. Przed uyciem pilota zdlanego sterowania zamiast myszy komputera, podcz projektor kablem USB do komputera PC lub do komputera notebook. Szczegóowe informacje znajduj si w czci Podczenie komputera na stronie Ustaw sygna wejcia na COMPUTER IN 1 lub COMPUTER IN Nacinij Mysz na pilocie zdalnego sterowania, aby przeczy z trybu normalnego na tryb myszy. Na ekranie pojawi si ikona, wskazujc uaktywnienie trybu myszy. 4. Wykonaj przez pilota zdalnego sterowania wymagane od myszy operacje. W celu przesunicia kursora na ekranie, nacinij / / /. W celu kliknicia lewym przyciskiem, nacinij. W celu kliknicia prawym przyciskiem, nacinij. W celu przecignicia i upuszczenia, nacinij i przytrzymaj Enter, nacinij / / /, aby przecign. Po osigniciu wymaganego miejsca, ponownie nacinij Enter. Aby uywa programu obsugi wywietlacza (w podczonym komputerze PC), który reaguje na polecenia strona w gór/w dó (taki jak Microsoft PowerPoint), nacinij Strona w gór/strona w dó. Aby powróci do normalnego trybu, nacinij ponownie Mysz lub inne przyciski, poza przyciskami wielofunkcyjnymi powizanymi z mysz. PL-12 12

16 Instalacja baterii 1. Otwórz pokryw baterii w pokazanym kierunku. 2. Zainstaluj baterie zgodnie z oznaczeniem wewntrz wnki. 3. Zamknij pokryw baterii. Przestroga Wymiana baterii na bateri innego typu, moe spowodowa jej eksplozj. Zuyte baterie naley usuwa zgodnie z instrukcjami. Podczas wkadania baterii naley sprawdzi, czy zcza plus i minus s skierowane we waciwym kierunku. Baterie naley trzyma poza zasigiem dzieci. Przypadkowe poknicie baterii, moe spowodowa mier. Baterie naley wyj z pilota, jeli nie bdzie on uywany przez duszy czas. Nie naley wyrzuca zuytych baterii ze mieciami domowymi. Zuyte baterie naley usuwa w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Nieprawidowa wymiana baterii moe spowodowa ich wybuch. Podczas wymiany, wszystkie baterie naley wymieni na nowe. Baterii nie wolno wrzuca lub umieszcza blisko ognia lub wody, naley je trzyma w ciemym, chodnym i suchym miejscu. Jeli podejrzewa si przeciek baterii naley wytrze wyciek, a nastpnie woy now bateri. Jeli miejsce wycieku dotknie ciaa lub ubrania miejsce to naley jak najszybciej wytrze. PL-13 13

17 Dziaanie pilota zdalnego sterowania Skieruj pilota zdalnego sterowania w sensor podczerwieni i nacinij przycisk. Obsuga projektora z przodu m 8m 7m Pilot zdalnego sterowania moe nie dziaa w silnym wietle sonecznym lub w innym silnym wietle, takim jak lampa jarzeniowa wiecca w sensor podczerwieni. Pilot zdalnego sterowania naley uywa z takiego miejsca, gdzie jest widoczny sensor pilota zdalnego sterowania. Nie naley upuszcza lub potrzsa pilotem zdalnego sterowania. Nie naley trzyma pilota zdalnego sterowania w miejscach o nadmiernej temperaturze lub wilgotnoci. Nie naley dopuszcza do przedostania si do pilota zdalnego sterowania wody lub do ustawiania na nim mokrych obiektów. Nie naley demontowa pilota zdalnego sterowania. PL-14 14

18 Podczenie Podczas podczania róda sygnau do projektora naley sprawdzi, czy: 1. Wszystkie podczane urzdzenia s wyczone. 2. Uyte s prawidowe kable sygnaowe dla danego róda. 3. Kable s pewnie podczone Kabel audio Kabel HDMI Kabel Composite Video Kabel S-Video Kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) Kabel VGA (D-Sub do D-Sub) Kabel USB Kabel VGA do DVI-A Wane Niektóre pokazane powyej poczenia wykorzystuj kable, które nie s doczone do zestawu projektora (patrz Zawarto opakowania na stronie 6). S one ogólnie dostpne w sklepach z elektronik. Pokazane powyej ilustracje pocze su wycznie jako odniesienie. Tylne gniazda pocze projektora zale od modelu projektora. Szczegóowe informacje o metodach pocze, znajduj si na stronach PL-15 15

19 Podczanie komputera lub monitora Podczenie komputera Projektor zosta wyposaony w gniazdo wejcia VGA, które umoliwia podczenie go zarówno do komputerów kompatybilnych z IBM, jak i komputerów Macintosh. Zcze do komputerów Mac jest wymagane, jeli urzdzenie jest podczane do starszej wersji komputera Macintosh. Aby podczy projektor do komputera przenonego lub stacjonarnego: 1. Podcz jeden koniec doczonego kabla VGA do gniazda wyjcia D-Sub komputera. 2. Podcz drugi koniec kabla VGA do gniazda wejcia COMPUTER IN 1 lub COMPUTER IN 2 projektora. Wane Wiele komputerów notebook, po podczeniu do projektora nie wcza zewntrznych portów wideo. Zazwyczaj zewntrzny ekran mona wczy i wyczy kombinacj klawiszy, tak jak FN + F3 lub CRT/LCD. Znajd na komputerze notebook przycisk funkcyjny, oznaczony CRT/LCD lub przycisk z symbolem monitora. Nacinij jednoczenie przycisk FN i odpowiednio oznaczony klawisz funkcyjny. Sprawd dokumentacj komputera notebook, aby odszuka informacj o kombinacji przycisków. Podczanie monitora Jeli niezalenie od wywietlania prezentacji na duym ekranie istnieje potrzeba jej podgldu na osobnym monitorze, mona podczy gniazdo sygnau wyjcia COMPUTER OUT projektora do zewntrznego monitora za pomoc kabla VGA, zgodnie z instrukcjami poniej: Aby podczy projektor do monitora: 1. Podcz projektor do komputera zgodnie z instrukcj w czci Podczenie komputera na stronie Podcz odpowiedni kabel VGA (doczony do zestawu) do gniazda wejciowego D-Sub monitora wideo. Lub, jeli monitor wyposaony jest w gniazdo DVI, podcz koniec DVI kabla VGA do DVI-A do gniazda DVI monitora wideo. 3. Podcz drugi koniec kabla do gniazda COMPUTER OUT projektora. Wane COMPUTER OUT dziaa wycznie wtedy, gdy podczone zostao do projektora wejcie COMPUTER IN 1 lub COMPUTER IN 2. PL-16 16

20 Podczanie urzdze róda wideo Projektor mona podczy do rónych róde wideo wyposaonych w jedno z poniszych gniazd wyjcia: HDMI Component Video S-Video Video (composite) Naley podczy projektor do róda wideo wykorzystujc jedn z powyszych metod, z których kada oferuje inn jako obrazu. Wybrana metoda zalee bdzie od dostpnoci odpowiednich gniazd w projektorze i urzdzeniu wideo, zgodnie z opisem poniej: Nazwa zcza Wygld zcza Odniesienie Jako obrazu HDMI Podczanie HDMI urzdzenia róda HDMI na stronie 17 Najlepsza Component Video S-Video COMPUTER S-VIDEO Podczanie do urzdzenia róda Component Video na stronie 18 Podczanie urzdzenia róda S- Video na stronie 18 Lepsza Dobra Video VIDEO Podczanie do róda composite Video na stronie 19 Normalny Podczanie urzdzenia róda HDMI Sprawd, czy urzdzenie wideo posiada wolne gniazdo wyjciowe HDMI: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podczenia urzdzenia. Aby podczy projektor do róda HDMI: 1. Podcz jeden koniec kabla HDMI do wyjcia HDMI urzdzenia HDMI. 2. Podcz drugi koniec kabla HDMI do gniazda wejcia sygnau HDMI projektora. 17 PL-17

21 Podczanie do urzdzenia róda Component Video Sprawd ródo sygnau wideo, aby upewni si, e jest wyposaone w wolne gniazda wyjcia Component Video: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podczenia urzdzenia. Aby podczy projektor do róda Component Video: 1. We kabel VGA (D-Sub) do HDTV (RCA) i podcz koniec z 3 zczami RCA do gniazd wyjcia Component Video urzdzenia róda Video. Dopasuj kolory wtyczek gniazd: zielony do zielonego, niebieski do niebieskiego i czerwony do czerwonego. 2. Podcz drugi koniec kabla (ze zczem D-Sub) do gniazda COMPUTER IN 1 lub COMPUTER IN 2 projektora. Wane Jeli wybrany obraz wideo nie jest wywietlany po wczeniu projektora, a zostao wybrane prawidowe ródo wideo, upewnij si, czy urzdzenie wideo jest wczone i dziaa prawidowo. Upewnij si take, czy s prawidowo podczone kable sygnaowe. Podczanie urzdzenia róda S-Video Sprawd, czy urzdzenie wideo posiada wolne gniazdo wyjciowe S-Video: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podczenia urzdzenia. Aby podczy projektor do róda S-Video: 1. Podcz jeden koniec kabla S-Video do wyjcia S-Video urzdzenia wideo. 2. Podcz drugi koniec kabla S-Video do gniazda wejcia sygnau S-VIDEO projektora. PL-18 18

22 Wane Jeli wybrany obraz wideo nie jest wywietlany po wczeniu projektora, a zostao wybrane prawidowe ródo wideo, upewnij si, czy urzdzenie wideo jest wczone i dziaa prawidowo. Upewnij si take, czy s prawidowo podczone kable sygnaowe. Jeli ju wykonano poczenie Component Video pomidzy projektorem a tym ródem sygnau S-Video przy pomocy pocze Component Video, naley podczy to urzdzenie poprzez S-Video, poniewa pierwsze poczenie jest niepotrzebne i daje gorsz jako obrazu. Szczegóowe informacje znajduj si w czci Podczanie urzdze róda wideo na stronie 17. Podczanie do róda composite Video Sprawd urzdzenie róda wideo i okrel, czy posiada ono wolne gniazda wyjcia composite Video: Jeli tak, kontynuuj wykonywanie procedury. Jeli nie, ponownie wybierz metod podczenia urzdzenia. Aby podczy projektor do urzdzenia róda composite Video: 1. Podcz kabel wideo do gniazda wyjcia composite Video urzdzenia róda wideo. 2. Podcz drugi koniec kabla wideo do gniazda wejcia sygnau VIDEO projektora. Wane Jeli wybrany obraz wideo nie jest wywietlany po wczeniu projektora, a zostao wybrane prawidowe ródo wideo, upewnij si, czy urzdzenie wideo jest wczone i dziaa prawidowo. Upewnij si take, czy s prawidowo podczone kable sygnaowe. Z poczenia composite Video mona korzysta tylko wtedy, jeli nie s dostpne wejcia Component Video i S-Video. Szczegóowe informacje znajduj si w czci Podczanie urzdze róda wideo na stronie PL-19

23 Operacje Wczanie/wyczanie projektora Wczanie projektora: 1. Wykonaj podczenie przewodu zasilajcego prdu zmiennego i kablowe poczenia sygnaowe urzdze peryferyjnych. 2. Nacinij w celu wczenia projektora. Przez okoo minut projektor bdzie si rozgrzewa. 3. Wcz ródo (komputer, notebook, DVD, itd.). Projektor automatycznie wykryje ródo. Przy jednoczesnym podczeniu do projektora wielu róde, nacinij RÓDO na projektorze lub ródo na pilocie zdalnego sterowania, aby wybra wymagany sygna lub nacinij wymagany przycisk sygnau na pilocie zdalnego sterowania. Ostrzeenie Nigdy nie naley zaglda w obiektyw, gdy jest wczona lampa. Moe to spowodowa obraenia oczu. W punkcie ogniskowej koncentruje si wysoka temperatura. Nie naley umieszcza w pobliu adnego obiektu, aby unikn niebezpieczestwa poaru. Wyczanie projektora: 1. Nacinij w celu wyczenia lampy projektora. Na ekranie pojawi si komunikat "Wyczenie? Naci. pon. zas.". 2. Nacinij ponownie w celu potwierdzenia. Wentylator bdzie kontynuowa dziaanie w celu wykonania cyklu chodzenia. Przy wyczonym trybie ekologicznym, zaczyna miga dioda LED zasilania, a projektor znajduje si w trybie oczekiwania. Przy wczonym trybie ekologicznym, dioda LED zasilania wieci staym wiatem, a projektor znajduje si w trybie oczekiwania. Aby z powrotem wczy projektor naley zaczeka na zakoczenie przez projektor cyklu chodzenia i przejcie do trybu wstrzymania. Po przejciu do trybu wstrzymania, wystarczy nacisn, aby ponownie uruchomi projektor. 3. Odcz przewód zasilajcy prdu zmiennego od gniazdka elektrycznego i od projektora. 4. Nie naley wcza projektora zaraz po wyczeniu zasilania. PL-20 20

24 Regulacja wysokoci projektora Nóka podnoszenia Projektor jest wyposaony w nók podnoszenia do regulacji wysokoci obrazu. Aby podnie lub obniy obraz, obró nók podnonika w celu dokadnego dopasowania wysokoci. Aby unikn uszkodzenia projektora, przed umieszczeniem projektora w torbie do przenoszenia naley sprawdzi, czy nóka podnoszenia jest w peni wsunita. Regulacja ostroci projektora Pokrto ostroci Ustaw ostro obrazu za pomoc piercienia ostroci. Do ustawienia ostroci zaleca si uycie nieruchomego obrazu. 21 PL-21

25 Regulacja rozmiaru projektowanego obrazu Sprawd wykres i tabel poniej, aby okreli rozmiar ekranu i odlego projekcji. Ekran rodek obiektywu Przesunicie pionowe Odlego projekcji Rozmiar ekranu Przektna [cale (cm)] Odlego projekcji [cale (m)] 16 : 10 Ekran Wysoko obrazu [cale (cm)] Szeroko obrazu [cale (cm)] Przesunicie pionowe [cale (cm)] 40 (102) 22 (0.5) 24 (61) 32 (81) 3.6 (9) 60 (152) 33 (0.8) 36 (91) 48 (122) 5.4 (14) 80 (203) 44 (1.1) 48 (122) 64 (163) 7.2 (18) 100 (254) 55 (1.4) 60 (152) 80 (203) 9.0 (23) 150 (381) 83 (2.1) 90 (229) 120 (305) 13.4 (34) 200 (508) 111 (2.8) 120 (305) 160 (406) 17.9 (45) 250 (635) 139 (3.5) 150 (381) 200 (508) 22.4 (57) 300 (762) 167 (4.3) 180 (457) 240 (610) 26.9 (68) Ustaw projektor w pozycji poziomej; inne pozycje mog powodowa gromadzenie si ciepa i uszkodzenie projektora. Zachowaj odlego 30 cm lub wicej pomidzy bokami projektora. Nie naley uywa projektora w zadymionych miejscach. Na krytycznych czciach moe osadza si dym i spowodowa uszkodzenie lub pogorszenie dziaania projektora. Naley skonsultowa z dostawc specjalne instalacje, takie jak zawieszenie pod sufitem. PL-22 22

26 Blokada przycisków sterowania Po zablokowaniu przycisków sterowania na projektorze, mona zapobiec przypadkowym zmianom ustawie projektora, np. przez dzieci. Przy wczeniu funkcji Blokada klawiszy panelu, nie bdzie dziaa aden przycisk na projektorze, za wyjtkiem przycisku Zasilanie. 1. Nacinij przycisk na pilocie. 2. Pojawi si komunikat potwierdzenia. Wybierz Tak, aby potwierdzi. Aby zwolni blokad przycisków panela: 1. Nacinij przycisk na pilocie. 2. Pojawi si komunikat potwierdzenia. Wybierz Tak, aby potwierdzi. Wane Nacinicie Zasilanie w celu wyczenia projektora bez wyczenia blokady przycisków panela powoduje, e po nastpnym wczeniu projektora blokada pozostanie wczona. 23 PL-23

27 Ustawianie timera prezentacji Timer prezentacji moe pokazywa pozostay czas prezentacji na ekranie, aby pomóc w zarzdzaniu czasem podczas prezentacji. Aby skorzysta z tej funkcji, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Przejd do menu Opcja > Licznik prezentacji i nacinij na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania w celu wywietlenia strony Licznik prezentacji. 2. Podwietl Okres licznika, aby ustawi czas timera, naciskajc przycisk /. Wane Jeli timer jest ju wczony, po kadym wyzerowaniu ustawienia Czas timera zacznie odlicza czas od pocztku. 3. Nacinij, aby podwietli Poka licznik i okreli, czy timer ma by wywietlany na ekranie, naciskajc przycisk /. Wybór Opis Zawsze Wywietla timer na ekranie przez ca prezentacj. 1 min/2 min/3 min Wywietla timer na ekranie przez ostatnie 1/2/3 minuty. Nigdy Ukrywa timer podczas prezentacji. 4. Nacinij, aby podwietli Pooenie licznika, a nastpnie ustaw pozycj timera, naciskajc przycisk /. Lewy górny Lewy dolny Prawy górny Prawy dolny 5. Nacinij, aby podwietli Metoda odliczania licznika i wybierz wymagany kierunek obliczania, naciskajc /. Wybór Opis W przód Odliczanie od 0 do ustawionego czasu. Wstecz Odliczanie od ustawionego czasu do Aby uaktywni timer prezentacji, nacinij w celu podwietlenia Rozpocznij odliczanie i nacinij na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania. 7. Pojawi si komunikat potwierdzenia. Podwietl Tak i nacinij na projektorze lub Enter na pilocie zdalnego sterowania w celu potwierdzenia. PL-24 24

28 Dziaanie menu Projektor posiada wielojzyczne menu ekranowe, które umoliwia wykonanie regulacji i zmian rónych ustawie. 25 PL-25

29 PL-26 26

30 Jak uywa 1. Nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby wywietli menu OSD. 2. Po wywietleniu OSD, uyj / do wyboru dowolnej funkcji w menu gównym. 3. Po wybraniu wymaganego elementu menu gównego, nacinij, aby przej do podmenu w celu ustawienia funkcji. 4. Uyj /, aby wybra wymagany element i wyregulwoa ustawienia przez /. 5. Nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby powróci do menu gównego. 6. Aby opuci OSD, ponownie nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania. Nastpi zamknicie menu OSD, a projektor automatycznie zapisze nowe ustawienia. Obraz Tryb kolorów Dostpnych jest wiele fabrycznych ustawie wstpnych, zoptymalizowanych dla rónych typów obrazów. Jasno : Dla najbardziej jasnego rodowiska. PC : Dla komputera lub notebooka. Film : Do kina domowego. ViewMatch : Dla uzyskania dokadnych kolorów. Uytkownik 1 : Zapamitanie zdefiniowanych ustawie uytkownika 1. Uytkownik 2 : Zapamitanie zdefiniowanych ustawie uytkownika 2. Biaa tabl. : Dla projekcji z biaym ekranem. Czar. tabl. : Dla projekcji z czarnym ekranem. Ziel. tabl. : Dla projekcji z zielonym ekranem. Tryb odniesienia Wybierz tryb obrazu, który najlepiej pasuje do potrzeb w zakresie jakoci obrazu i dalszego dokadnego dostrajania obrazu. Ta funkcja jest dostpna wycznie po wybraniu Uytkownik 1 lub Uytkownik 2. PC : Dla komputera lub notebooka. Film : Do kina domowego. ViewMatch : Dla uzyskania dokadnych kolorów. Jasno : Dla najbardziej jasnego rodowiska. Jasno Rozjanienie lub przyciemnienie obrazu. Kontrast Ustawienie rónicy pomidzy jasnymi i ciemnymi miejscami. Ustaw. kolor. Regulacja temperatury barwowej Przy wyszej temperaturze ekran wyglda chodniej; przy niszej temperaturze ekran wyglda cieplej. Po wybraniu Uytkownik, mona 27 PL-27

31 zmieni intensywno kadego z 3 kolorów (Czerwony, Zielony, Niebieski) w celu dostosowania temperatury barwowej. Kolor uytkownika Opcja Kolor uytkownika pozwala na regulacj szeciu kolorów (RGBCMY). Po wybraniu kadego koloru, mona niezalenie regulowa jego zakres, barw, nasycenie i wzmocnienie, zgodnie z preferencjami. Nat. bieli Zwikszenie jasnoci biaych miejsc. Gamma Efekt reprezentacji ciemnej scenerii. Przy wyszej wartoci gamma, ciemna sceneria wyglda janiej. Format obrazu Wybór dopasowania obrazu do ekranu: Autom. : Proporcjonalne skalowanie obrazu w celu dopasowania wysokoci i szerokoci do oryginalnej rozdzielczoci projektora. 4:3 : Skalowanie obrazu w celu wywietlenia na rodku ekranu o wspóczynniku proporcji 4:3. 16:9 : Skalowanie obrazu w celu wywietlenia na rodku ekranu o wspóczynniku proporcji 16:9. Korekcja trapezowa Rczna korekcja znieksztaconych obrazów z powodu projekcji pod ktem. Synchronizacja 3D W.: Wczenie funkcji 3D. Wy.: Wyczenie funkcji 3D Odwr. synchr. 3D (wycznie dla TI 3D DLP-LINK) W.: Odwrócenie zawartoci lewej i prawej ramki. Wy.: Domylna zawarto ramki Wideo/Audio Czstotl. Regulacja taktowania projektora w stosunku do komputera. ledzen. Regulacja fazy projektora w stosunku do komputera. Poo. poz. (Pozycja pozioma) Regulacja obrazu w lewo lub w prawo w obrbie obszaru projekcji. Po. pion. (Pozycja pionowa) Regulacja obrazu w gór lub w dó w obrbie obszaru projekcji. Powikszenie Powikszanie i zmniejszanie obrazów. Ustawienie wideo PL-28 28

32 Umoliwia przejcie do menu Ustawienie wideo. Ostro: Wyostrzenie lub zmikczenie obrazu. Odcie: Przeczenie kolorów w kierunku czerwonego lub zielonego. Barwa: Zwikszenie zakresu powoduje objcie kolorów skadajcych si w wikszych proporcjach z dwóch ssiednich kolorów. Ustaw. dwiku Umoliwia przejcie do menu Ustaw. dwiku. Gono: Regulacja poziomu gonoci mikrofonu. Wycisz: Tymczasowe odcicie dwiku. Ustaw. Projekcja Regulacja obrazu w celu dopasowania orientacji projektora: prosto lub doem w gór, z przodu lub z tyu ekranu. Odpowiednio zamiana lub odwrócenie obrazu. Menu Ustaw. Umoliwia przejcie do menu Menu Ustaw.. Pooenie menu: Wybór lokalizacji menu na wywietlonym ekranie. Menu Czas wyw.: Czas wywietlania menu OSD (przy czasie bezczynnoci liczonym w sekundach). Przezroczysto OSD: Wybierz, aby zmieni poziom przezroczystoci ta OSD. Typ sygnau Wskazanie róda na zcze COMPUTER IN 1/COMPUTER IN 2 (Wejcie 1 komputera/wejcie 2 komputera), które ma by wykorzystane do projekcji. Autom.: Automatyczne wykrywanie typu róda sygnau sporód zczy Wejcie 1 komputera i Wejcie 2 komputera. RGB: Dla sygnau VGA YCbCr/YPbPr: Dla sygnau component Pusty ekran Tymczasowy pusty ekran i wybór koloru ekranu, po uaktywnieniu tej funkcji. Komunikat Wczenie lub wyczenie pokazywania komunikatów w prawym, dolnym rogu ekranu. Auto ródo Automatyczne wyszukanie wszystkich róde wejcia. Oszcz. ener. Jeli w okrelonym czasie nie zostanie wykonana adna operacja, projektor wyczy si automatycznie. Tryb ekologiczny 29 PL-29

33 Funkcj t naley wczy, aby uzyska zuycie energii poniej 1W. Opcja Ukryte napisy Wczenie lub wyczenie ukrytych napisów poprzez wybór CC1 (closed caption1 [ukryte napisy 1], najbardziej popularny kana), CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3, lub Wy.. DCR (Dynamic Contrast Ratio [Wspóczynnik dynamicznego kontrastu]) Wczenie DCR spowoduje dalsze zwikszenie wspóczynnika kontrastu poprzez przyciemnienie scen z czarnym tem. Wyczenie DCR spowoduje przywrócenie normalnego dziaania kontrastu. DCR wpywa na ywotno lampy i zakócenia systemu. Haso Ustawienie, zmiana lub usunicie hasa. Po dodaniu funkcji hasa, projekcja obrazu po wczeniu projektora bdzie wymagaa wprowadzenia wstpnie ustawionego hasa. Licznik prezentacji Przypomnienie dla wykonujcego prezentacj o zakoczeniu prezentacji w okrelonych ramach czasowych. Dua wysoko Funkcji tej naley uywa do umoliwienia staego dziaania wentylatora z pen szybkoci, aby uzyska prawidowe chodzenie wentylatora na duej wysokoci. Ustaw. lampy Umoliwia przejcie do menu Ustaw. lampy. Godz. lamp: Wywietlenie pozostaego czasu dziaania filtra (w godzinach). Wyz. godz. lamp: Wyzerowanie godzin lampy na 0 godzin. Tryb EKO: Funkcji tej naley uywa do przyciemnienia wyjcia wiata lampy projektora, co obnia zuycie energii i wydua ywotno lampy. Ta funkcja jest niedostpna, po wczeniu funkcji DCR. Mój przycisk Umoliwia uytkownikom zdefiniowanie przycisku skrótu pilota zdalnego sterowania, a element funkcji jest wybierany w menu OSD. Wzorzec testowy Wywietlanie wbudowanego wzorca testowego. Domylne fabrycz. Przywrócenie domylnych ustawie fabrycznych. Jzyk Wybór jzyka uywanego przez menu ekranowe. Informacje ródo wejcia PL-30 30

34 Wywietlanie informacji o biecym ródle wejcia. Rozdzielczo Wywietlanie informacji o biecej rozdzielczoci róda wejcia. Czstotliwo pozioma Wywietlanie informacji o biecej czstotliwoci poziomej obrazu. Czstotliwo pionowa Wywietlanie informacji o biecej czstotliwoci pionowej obrazu. PL-31 31

35 Konserwacja urzdzenia Projektor wymaga prawidowej konserwacji. Obiektyw naley czyci z kurzu, brudu lub plam, które s wywietlane na ekranie i pogarszaj jako obrazu. Jeli jakiekolwiek inne czci wymagaj wymiany naley skonatktowa si z dostawc lub wykwalifikowanym personelem serwisu. Podczas czyszczenia jakichkolwiek czci projektora naley go zawsze wyczy i odczy od zasilania. Ostrzeenie Nigdy nie naley otwiera adnych pokryw projektora. Niebezpieczne napicie prdu elektrycznego wewntrz projektora moe spowodowa powane obraenia. Nie naley próbowa naprawia tego produktu samodzielnie. Tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu upowanieni s do wykonywania wszelkich napraw. Czyszczenie obiektywu Delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywów. Nie naley dotyka obiektywu rkami. Czyszczenie obudowy projektora Delikatnie wytrzyj mikk szmatk. Jeli nie mona atwo usun brudu i plam naley uy mikkiej szmatki zwilonej w wodzie lub wody i neutralnego detergentu oraz wytrze mikk, such szmatk. Przed rozpoczciem prac konserwacyjnych wycz projektor i odcz przewód prdu zmiennego od gniazda zasilania. Przed czyszczeniem upewnij si, e obiektyw nie jest gorcy. Nie naley uywa detergentów lub rodków chemicznych innych ni wskazane powyej. Nie naley uywa benzenu lub rozpuszczalników. Nie naley uywa rodków chemicznych w aerozolu. Naley uywa wycznie mikkiej szmatki lub papieru do czyszczenia obiektywu. PL-32 32

36 Wymiana lampy Poniewa projektor dugo pracuje, jego jasno stopniowo si zmniejsza, a lampa staje si bardziej podatna na pknicie. Zalecamy wymian lampy, jeli pojawi si komunikat z ostrzeeniem. Nie naley próbowa wymienia lampy samodzielnie. W celu wymiany naley skontaktowa si z wykwalifikowanym personelem serwisu. Zaraz po wyczeniu projektora lampa jest bardzo gorca. Jej dotknicie moe spowodowa poparzenie palców. Podczas wymiany lampy naley zaczeka co najmniej 45 minut na jej ostygnicie. Nigdy nie naley doytka szka lampy. Nieprawidowa obsuga lampy, wcznie z dotykaniem szka, moe spowodowa jej eksplozj. ywotno lampy zaley od konkretnej lampy i od miejsca jej uywania. Nie gwarantuje si takiej samej ywotnoci kadej lampy. Niektóre lampy mog ulec awarii lub zakoczy swoj przydatno wczeniej ni inne, podobne lampy. Lampa moe eksplodowa w wyniku wibracji, drga lub zuycia wynikajcego z dugotrwaego uywania przy zblianiu si lampy do koca przydatnoci. Niebezpieczestwo eksplozji zaley od rodowiska lub warunków uywania projektora i lampy. Podczas mocowania lub odczania lampy naley zakada rkawice ochronne i okulary. Czste cykle wczania - wyczania, mog uszkodzi lamp i skróci czas jej przydatnoci. Naley zaczeka okoo 5 minut na wyczenie projektora po wczeniu zasilania. Nie naley uywa lampy w pobliu papieru, szmat lub innego palnego materiau, ani przykrywa jej takimi materiaami. Nie naley uywa lampy w atmosferze z palnymi substancjami, takimi jak rozpuszczalnik. Podczas uywania lampy w atmosferze zawierajcej tlen (w powietrzu) naley dokadnie wywietrzy miejsce lub pomieszczenie. Wdychanie ozonu moe spowodowa bóle gowy, mdoci, omdlenia i inne symptomy. W lampie znajduje si nieorganiczna rt. Jeli lampa pknie, rt z lampy moe wydosta si na zewntrz. Aby unikn wdychania oparów rtci, jeli lampa stucze si naley bezzwocznie opuci to miejsce i wentylowa je przez co najmniej 30 minut. W przeciwnym razie wdychanie moe by szkodliwe dla zdrowia uytkownika. PL-33 33

37 1. Wyczenie projektora. 2. Po zainstalowaniu projektora pod sufitem, zdejmij go. 3. Odcz przewód zasilajcy. 4. Poluzuj rub z boku pokrywy lampy i zdejmij pokryw. 5. Odkr ruby z moduu lampy, podnie uchwyt i wycignij modu. 6. Wó do projektora nowy modu lampy i dokr ruby. 7. Zaó ponownie pokryw lampy i dokr rub. 8. Wcz projektor. Jeli po rozgrzaniu lampa nie uruchamia si, spróbuj przeinstalowa lamp. 9. Wyzeruj godziny lampy. Sprawd menu Opcja > Ustaw. lampy. Zuyt lamp naley usun w sposób zgodny z lokalnymi przepisami. Upewnij si, e ruby s dokrcone prawidowo. Niedokrcenie rub do koca moe spowodowa obraenia lub wypadki. Poniewa lampa jest wykonana ze szka naley uwaa, aby nie upuci urzdzenia i nie zarysowa szka. Nie naley uywa ponownie starej lampy. Moe to spowodowa jej eksplozj. Przed wymian lampy naley upewni si, e projektor jest wyczony i odczy przewód zasilajcy prdu zmiennego. Nie naley uywa projektora ze zdjt pokryw lampy. PL-34 34

38 Specyfikacje System wywietlania Panel DLP Single 0,55" Rozdzielczo XGA (1024 x 768 pikseli) Powikszenie Poprawiono F/Nr 0,68 Dugo ogniskowej 7,73 mm Rozmiar ekranu Lampa 180W Zcze wejcia D-Sub 15-pinowe x 2, S-Video x 1, Video x 1, sygnal wejcia audio (zcze mini jack 3,5 mm stereo) x 1, HDMI x 1 Zcze wyjcia 15 pinowe D-Sub x 1, wyjcie sygnau audio (gniazdo mini jack 3,5 mm stereo) x 1 Zcze sterowania RS-232 x 1, Mini USB typ x 1 (obsuga aktualizacji firmware i zdalnego sterowania mysz) Gonik 2 wat x 1 Zgodno wideo NTSC, NTSC 4.43 PAL, PAL-N, PAL M SECAM, HDTV (480i/p, 576p, 720p, 1080i/p), Composite video Czstotliwo skanowania Czstotliwo pozioma Czstotliwo pionowa rodowisko Wymagania dotyczce zasilania Zuycie energii KHz Hz Dziaanie: Temperatura: 0 C do 40 C Wilgotno: 10%-80% Przechowywanie: Temperatura: -20 C do 60 C Wilgotno: 30%-85% Prd zmienny V, Hz, 2,6A 245 W (maks.) Wymiary (S x G x W) 284,0 x 234,3 x 81,5 mm Waga 2,6 kg (5,7 funtów) Uwaga: Konstrukcje i specyfikacje mog ulec zmianie bez wczeniejszego powiadomienia. 35 PL-35

39 Wymiary 284,0 mm (S) x 234,3 mm (G) x 81,5 mm (W) 234,3 284,0 76,4 81,5 50,9 Instalacja przy montau sufitowym 193,6 139,0 ruby do montau sufitowego: M4 x 8 (Maks. L = 8 mm) 210,6 Jednostka: mm PL-36 36

40 Dodatek Komunikaty wskaników LED Typ LED Kolor Status Znaczenie Dioda LED zasilania Niebieski Stae Tryb wstrzymania, po wczeniu trybu Dioda LED Temperatura/ Niebieski/ Wy. oszczdzania energii. Lampa Czerwony Dioda LED zasilania Niebieski Migajce Tryb wstrzymania, po wyczeniu trybu Dioda LED Temperatura/ Lampa Niebieski/ Czerwony Wy. oszczdzania energii. Dioda LED zasilania Niebieski Stae Uruchamianie Dioda LED Temperatura/ Lampa Niebieski/ Czerwony Wy. Dioda LED zasilania Niebieski Stae Normalna praca Dioda LED Temperatura/ Lampa Niebieski/ Czerwony Wy. Dioda LED zasilania Niebieski Migajce Wyczenie zasilania Dioda LED Temperatura/ Lampa Niebieski/ Czerwony Wy. (Projektor po wyczeniu powinien chodzi si przez 35 sekund). Dioda LED zasilania Niebieski Migajce System projektora napotka problemy z Dioda LED Temperatura/ Fuksyna Migajce wentylatorami, dlatego projektor nie Lampa moe si uruchomi. Dioda LED zasilania Niebieski Stae Lampa osigna koniec okresu Dioda LED Temperatura/ Lampa Migajce przydatnoci i wkrótce naley j Lampa (Czerwony) wymieni. Lampa bdzie kontynuowaa dziaanie, a do awarii. Zmie lamp. Jeli lampa jest wyczona, moe le dziaa balast. Dioda LED zasilania Niebieski Stae 1. Za wysoka temperatura. Lampa Dioda LED Temperatura/ Temperatur Migajce wyczy si. Silnik wentylatora chodzi Lampa a lamp. (Niebieski) Lub 2. Proces chodzenia po wyczeniu projektora nie zosta zakoczony i nastpi jego ponowne uruchomienie. Dioda LED zasilania Niebieski Stae Nie powiodo si uruchomienie lampy. Dioda LED Temperatura/ Fuksyna Migajce Jeli temperatura jest za wysoka, Lampa wentylatory wykonaj chodzenie lampy. 37 PL-37

41 Tryby zgodnoci Komputer: Rozdzielczo Synchronizacja pozioma [khz] Synchronizacja pionowa [Hz] 640 x ,9 85,0 640 x ,6 50,0 31,5 59,9 37,9 72,8 37,5 75,0 43,3 85,0 61,9 120,0 720 x ,5 70,0 37,9 85,0 800 x ,0 50,0 35,2 56,0 37,9 60,3 48,1 72,0 46,9 75,0 53,7 85,1 76,3 120, x ,4 60,0 56,5 70,1 60,0 75,0 68,7 85,0 97,6 120, x ,5 75, x ,8 60, x ,0 60,0 85,9 85, x ,0 60, x ,3 60, x ,0 60, x ,3 60,0 PL-38 38

42 Wideo: Zgodno Rozdzielczo Synchronizacja pozioma [khz] Synchronizacja pionowa [Hz] 480i 720 x , p 720 x , i 720 x , p 720 x , p 1280 x , p 1280 x i 1920 x , i 1920 x , p 1920 x , p 1920 x ,3 50 PL-39 39

43 Rozwizywanie problemów Przed wysaniem projektora do naprawy naley sprawdzi symptomy i przedstawione poniej rozwizania. Jeli problem utrzymuje si, skontaktuj si z lokalnym sprzedawc lub punktem serwisowym. Sprawd take cz "Komunikaty wskaników LED". Problemy ze startem Jeli nie wieci si adne wiato: Sprawd, czy przewód zasilajcy jest pewnie podczony do projektora oraz, e drugi koniec jest podczony do gniazdka zasilania. Ponownie nacinij przycisk zasilania. Odcz przewód zasilajcy i zaczekaj chwil, a nastpnie podcz go i ponownie nacinij przycisk zasilania. Problemy z obrazem Jesli wywietla si ródo wyszukiwania: Nacinij RÓDO na projektorze lub ródo na pilocie zdalnego sterowania, aby wybra aktywne ródo wejcia. Upewnij si, e jest wczone i podczone zewntrzne ródo. W celu poczenia z komputerem, upewnij si, e jest wczony zewntrzny port wideo komputera notebook. Sprawd informacje w podrczniku komputera. Brak ostroci obrazu: Podczas wywietlania menu ekranowego, wyreguluj pokrto ostroci. (Rozmiar obrazu nie powinien si zmienia; jeli si zmienia, regulowane jest powikszenie, a nie ostro). Sprawd, czy obiektyw projektora nie wymaga czyszczenia. Jeli obraz miga lub jest niestabilny, przy poczeniu z komputerem: Nacinij MENU na projektorze lub Menu na pilocie zdalnego sterowania, Przejd do Wideo/Audio i wyreguluj Czstotl. lub ledzen.. Problemy z pilotem zdalnego sterowania Jeli pilot zdalnego sterowania nie dziaa: Sprawd, czy nic nie blokuje pola widzenia odbiornika pilota zdalnego sterowania z przodu projektora. Uyj pilota zdalnego sterowania z odlegoci efektywnego poczenia. Skieruj pilota zdalnego sterowania w ekran lub przód projektora. Przesu pilota zdalnego sterowania, aby znajdowa si bardziej bezporednio z przodu projektora i nie za daleko w bok. PL-40 40

44 Komendy i konfiguracja RS-232 Funkcja Akcja Kod sterowania Kod powrotu Zasilanie Wczone BE,EF,10,05,00,C6,FF,11,11,01,00,01,00 6 zasilanie Wyczone zasilanie BE,EF,03,06,00,DC,DB,69,00,00,00,00,00 6 ródo wejcia Komputer1 BE,EF,03,19,00,19,29,01,47,02,CC,CC,00 6 Komputer2 BE,EF,03,19,1E,90,72,01,47,02,CC,CC,00 6 S-Video BE,EF,03,19,00,E8,69,01,47,02,CC,CC,00 6 Video BE,EF,03,19,00,78,A8,01,47,02,CC,CC,00 6 HDMI BE,EF,03,19,00,DA,2B,01,47,02,CC,CC,00 6 Pozycja Przód stó BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,00,00,00,00 6 projektora Ty stó BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,01,00,00,01 6 Przód sufit BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,02,00,00,02 6 Ty sufit BE,EF,10,07,9F,9D,0E,0A,EF,03,00,00,03 6 OSD Menu BE,EF,02,06,00,E9,D3,30,00,00,00,00,00 6 Gór BE,EF,02,06,00,6D,D2,34,00,00,00,00,00 6 Dó BE,EF,02,06,00,0B,D2,32,00,00,00,00,00 6 Lewo BE,EF,02,06,00,DA,D3,33,00,00,00,00,00 6 Prawo BE,EF,02,06,00,38,D2,31,00,00,00,00,00 6 Lampa W. ECO BE,EF,03,06,00,EF,DB,6A,00,00,00,00,00 6 Wy. ECO BE,EF,03,06,00,3E,DA,6B,00,00,00,00,00 6 Godziny uywania BE,EF,03,06,00,BA,DB,6F,00,00,00,00,00 xxxx Wentylator W. tryb duej BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,01 6 wysokoci Wy. tryb duej BE,EF,02,06,00,40,D3,80,00,00,00,00,00 6 wysokoci Keystone Keystone w gór BE,EF,03,06,00,10,DB,65,00,00,00,00,00 6 Keystone w dó BE,EF,03,06,00,23,DB,66,00,00,00,00,00 6 Wspóczynni 4:3 BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,01,00,00,01 6 k proporcji 16:9 BE,EF,03,06,00,0D,DA,68,00,02,00,00,02 6 Pusty Pusty w. BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,01,00,00,01 6 Pusty wy. BE,EF,02,06,00,DF,DF,66,00,02,00,00,02 6 Zamroenie Zamroenie w. BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,01,00,00,01 6 Zamroenie wy. BE,EF,02,06,00,02,D0,2B,00,02,00,00,02 6 Gono Gono + BE,EF,02,06,00,F1,DE,68,00,00,00,00,00 6 Gono - BE,EF,02,06,00,20,DF,69,00,00,00,00,00 6 Wyciszenie w. BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,01,00,00,01 6 Wycisz wy. BE,EF,02,06,00,0E,DE,67,00,02,00,00,02 6 PL-41 41

45 Auto ródo Auto ródo w. BE,EF,03,06,00,89,DB,6C,00,00,00,00,00 6 Auto ródo wy. BE,EF,03,06,00,58,DA,6D,00,00,00,00,00 6 Automatyczn BE,EF,02,06,00,86,D1,2F,00,00,00,00,00 6 a synchronizac ja Domylne fabrycz. BE,EF,03,06,00,6B,DA,6E,00,00,00,00,00 6 Wersja firmware Stan systemu Synchroniza cja 3D W. synchronizacja 3D Wy. synchronizacja 3D BE,EF,03,06,00,D5,D9,70,00,00,00,00,00 PXX BE,EF,03,06,00,04,D8,71,00,00,00,00,00 03=W. zasilanie 00=Wy. BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,01,00,00,01 6 BE,EF,02,06,00,54,EF,7C,00,00,00,00,00 6 Tryb kolorów Najjaniejszy BE,EF,03,06,00,38,5A,88,12,08,08,12,08 6 PC BE,EF,03,06,00,38,5A,88,10,00,00,10,00 6 Film BE,EF,03,06,00,38,5A,88,13,01,01,13,01 6 ViewMatch BE,EF,03,06,00,38,5A,88,14,02,02,14,02 6 Biaa tablica BE,EF,03,06,00,38,5A,88,15,05,05,15,05 6 Czar. tabl. BE,EF,03,06,00,38,5A,88,16,06,06,16,06 6 Zielona tablica BE,EF,03,06,00,38,5A,88,17,07,07,17,07 6 Uytkownik 1 BE,EF,03,06,00,38,5A,88,18,03,03,18,03 6 Uytkownik 2 BE,EF,03,06,00,38,5A,88,19,04,04,19,04 6 PL-42 42

46 Jzyk English BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,01,00,00,01 6 Nederlands BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,02,00,00,02 6 Français BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,03,00,00,03 6 Español BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,04,00,00,04 6 Italiano BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,05,00,00,05 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,06,00,00,06 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,07,00,00,07 6 Português BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,08,00,00,08 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,09,00,00,09 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0A,00,00,0A 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0B,00,00,0B 6 BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0C,00,00,0C 6 Deutsch BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0D,00,00,0D 6 Svenska BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0E,00,00,0E 6 Türkçe BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,0F,00,00,0F 6 Suomi BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,10,00,00,10 6 Polski BE,EF,1A,0C,00,09,0B,3A,00,11,00,00,11 6 Powiksz Zwiksz. BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,01 6 powikszenia Zmniejsz. powikszenia BE,EF,02,06,00,22,55,76,00,00,00,00,00 6 Tryb ekologiczny Tryb ekologiczny w. Tryb ekologiczny wy. BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,01 6 BE,EF,02,06,00,40,B5,86,00,00,00,00,00 6 DCR DCR w. BE,EF,02,06,00,D3,D1,2A,00,00,00,00,00 6 DCR wy. BE,EF,03,06,00,EE,DA,6B,00,00,00,00,00 6 PL-43 43

47 9 pinowy D-Sub 1 1 CD 2 RXD 3 TXD 4 DTR 5 GND (MASA) 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI Lista przewodów C1 KOLOR C2 1 Czarny 1 2 Brzowy 2 3 Czerwony 3 4 Pomaraczowa 4 5 óty 5 6 Zielona 6 7 Niebieski 7 8 Purpurowy 8 9 Biae 9 POWOKA DW POWOKA PL-44 44

48 Kod sterowania podczerwieni Kod systemu: 83F4 Format: NEC B 8D C A 0F A F 8E 8B PL-45 45

49 UWAGA: Kraj/ Region Witryna internetowa Telefon 46

50 47

51 48

52

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5453s/PJD5483s DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS15084/VS15083 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności Niniejsze urządzenie pozostaje w zgodności z częścią

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Руководство пользователя

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5

Uwaga dotycząca użytkowania...2. Instrukcje bezpieczeństwa... 2. Wprowadzenie...5 SPIS TREŚCI Uwaga dotycząca użytkowania...2 Instrukcje bezpieczeństwa... 2 Wprowadzenie...5 Funkcje projektora... 5 Zawartość opakowania... 6 Przegląd projektora... 7 Używanie produktu...9 Panel sterowania...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 740NW http://pl.yourpdfguides.com/dref/790399 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 740NW. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl

Aper CMS DVRPlayer. Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer INSTRUKCJA OBS UGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ. www.aper.com.pl Aper CMS DVRPlayer SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA Oprogramowanie Aper CMS DVRPlayer OBSŁUGI zarzdzajce INSTRUKCJA Oprogramowanie OBSUGI zarzdzajce INSTRUKCJA OBSUGI Oprogramowanie zarządzające CMS - DVRPlayer

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578

Twoja instrukcja użytkownika SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER http://pl.yourpdfguides.com/dref/3035578 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SILVERCREST KH 6517 HDMI DVD-PLAYER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SILVERCREST

Bardziej szczegółowo

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika

Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Projektor CP-DX250/CP-DX300 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z projektora zapoznaj się z tym podręcznikiem. Zachowaj podręcznik. Spis treści Ważne

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora...

Bardziej szczegółowo

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA

rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA rok założenia: 1969 INSTRUKCJA OBSŁUGI PARTNER I DORADCA Spis treci Redakcja: 1.2 Charakterystyka kasy ELZAB Alfa Max E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A

Panasonic. Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym. Instrukcja obs ugi WJ-ND300A Panasonic Sieciowy rejestrator wizyjny z dyskiem twardym Instrukcja obsugi WJ-ND300A Spis treci CECHY UYTKOWE... 3 Informacja o niniejszej instrukcji... 4 Wymagania systemowe komputera PC... 4 Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD7383/ PJD7383i PJD7583w/PJD7583wi DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Bardziej szczegółowo

Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika

Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Projektor cyfrowy MP610 Seria przenośna Podręcznik użytkownika Prawa autorskie Copyright 2005 BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie niniejszej publikacji, jej przekazywanie, przepisywanie,

Bardziej szczegółowo