Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsugi kamery internetowej HP"

Transkrypt

1 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number:

2 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia. Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firm HP na jej produkty i usugi s gwarancje jawne doczone do takich produktów i usug. adna z treci tu zawartych nie moe by uznawana jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie jest odpowiedzialna za bdy techniczne lub edytorskie, bd pominicia znajdujce si w tym dokumencie. Rejestracja produktu Rejestracja jest atwa i szybka oraz daje nastpujce korzyci: powiadomienia dotyczce ulepsze produktu, aktualnoci dotyczce pomocy technicznej, aktualizacje sterowników dla posiadanego produktu. Aby uzyska szybsz pomoc, naley pamita o zarejestrowaniu nabytego produktu na stronie https://register.hp.com

3 Spis rzeczy Witamy... 1 Przegld... 1 Obsuga kamery internetowej HP... 3 Nagrywanie filmu... 3 Uruchamianie wideo-czatu... 4 Uywanie kamery internetowej jako monitorujcego urzdzenia wideo... 5 Edytowanie pliku wideo... 6 Edytowanie pliku wideo w aplikacji ArcSoft WebCam Companion... 6 Edytowanie pliku wideo w aplikacji ArcSoft VideoImpression... 6 Robienie zdj... 7 Edytowanie zdjcia... 7 Konfiguracja ustawie... 9 Regulacja jasnoci i kontrastu... 9 Tworzenie wasnego profilu Dostosowywanie ustawie rejestrowania obrazu Dostosowywanie ustawie kamery internetowej Rozwizywanie problemów Instrukcja obsugi kamery internetowej HP iii

4 iv Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

5 Witamy Gratulujemy zakupu jednego z poniszych produktów: Kamera internetowa HP Deluxe Kamera internetowa do notebooków HP Premium Autofocus Niniejsza instrukcja opisuje, w jaki sposób nagrywa filmy, uruchamia wideoczaty, uywa kamery jako urzdzenia monitoringu, robi zdjcia i regulowa ustawienia kamery. Przegld Przycisk nagrywania wideo 2 Przycisk czatu HP 3 Przycisk robienia zdj 4 Wbudowany mikrofon 5 Zcze USB 6 Regulowany zacisk 7 Dioda LED stanu 8 Obiektyw kamery Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 1

6 2 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

7 Obsuga kamery internetowej HP Nagrywanie filmu 1 Nacinij przycisk nagrywania wideo na kamerze internetowej, aby otworzy aplikacj ArcSoft WebCam Companion. 2 Jeli wywietlona zostanie proba, wybierz folder, w którym chcesz zapisa pliki wideo. 3 Nacinij przycisk nagrywania wideo lub kliknij opcj Record Video (Nagraj wideo), aby rozpocz nagrywanie. 4 Aby zatrzyma nagrywanie, nacinij ponownie przycisk nagrywania wideo lub kliknij opcj Stop Recording (Zatrzymaj nagrywanie). 5 Wybierz jeden z nastpujcych przycisków: Send by (Wylij ): Umoliwia wysanie pliku wideo jako zacznika wiadomoci . Save to disk (Zapisz na dysku): Umoliwia zapisanie pliku wideo na komputerze. VideoImpression: Otwiera plik wideo w celu jego edycji w programie ArcSoft VideoImpression. Aby dowiedzie si wicej o oprogramowaniu ArcSoft WebCam Companion, kliknij menu Help (Pomoc). Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 3

8 Uruchamianie wideo-czatu Moesz doda wideo na ywo do wikszoci najpopularniejszych komunikatorów (typu instant messagers ) (wymagane jest poczenie ISP): AOL Instant Messenger (AIM ) Windows Live Messenger Yahoo! Messenger Skype 1 Wcinij przycisk czatu HP na kamerze internetowej. 2 Wybierz komunikator, którego chcesz uy. 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlonymi na ekranie, aby zainstalowa i skonfigurowa komunikator. 4 Skonfiguruj krok po kroku video-czat zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dokumentacji komunikatora. UWAGA: Opcje konfiguracji przycisku czatu HP pojawiaj si tylko podczas konfiguracji pocztkowej. Nastpnym razem, gdy naciniesz przycisk czatu HP, wybrany komunikator otworzy si automatycznie. Aby wybrać inny komunikator po zakończeniu konfiguracji początkowej, otwórz menu Start i kliknij Wszystkie programy > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup (Przycisk do konfiguracji HP Instant Chat). Teraz moesz wzbogaci swoje wideo-czaty o efekty specjalne i przesya dane wideo bezporednio z dysku twardego swojego komputera. Aby dowiedzie si wicej o oprogramowaniu ArcSoft Magic-i 3, kliknij ikon Help? (Pomoc) w prawym górnym rogu okna Magic-i 3. 4 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

9 Uywanie kamery internetowej jako monitorujcego urzdzenia wideo 1 Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij opcj Monitor (Monitoruj). 3 Kliknij opcj Start Monitor (Rozpocznij monitorowanie), aby rozpocz monitorowanie. 4 Kliknij opcj Stop Monitor (Zakocz monitorowanie), aby zakoczy monitorowanie i zapisa plik wideo na komputerze. Jeli chcesz wysa migawk z pliku wideo w wiadomoci , zaadowa plik wideo na serwer FTP lub zmieni lokalizacj folderu z multimediami, moesz to wszystko, i wiele wicej, zrobi przy uyciu aplikacji ArcSoft WebCam Companion. Aby dowiedzie si wicej o oprogramowaniu ArcSoft WebCam Companion, kliknij menu Help (Pomoc). Wskazówka: Jeżeli kamera nagrywa mimo braku aktywności, kliknąć Ustawienia monitora i przeciągnąć suwak czułości na niższe ustawienie. Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 5

10 Edytowanie pliku wideo Pliki wideo mona edytowa w aplikacji ArcSoft WebCam Companion lub ArcSoft VideoImpression. Aplikacja ArcSoft WebCam Companion zawiera podstawowe funkcje edycji, natomiast aplikacja ArcSoft VideoImpression umoliwia zaawansowan edycj. Edytowanie pliku wideo w aplikacji ArcSoft WebCam Companion 1 Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij pozycj Edit (Edytuj). 3 Zaznacz plik wideo, który chcesz edytowa, a nastpnie kliknij opcj Edit Video (Edytuj wideo). Aby uzyska informacje na temat konkretnych funkcji edycji, kliknij menu Help (Pomoc). Edytowanie pliku wideo w aplikacji ArcSoft VideoImpression 1 Kliknij dwukrotnie ikon ArcSoft VideoImpression na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij opcj Open an Existing Project (Otwórz istniejcy projekt). 3 Wybierz pliki wideo, które chcesz edytowa. Aby dowiedzie si wicej o oprogramowaniu ArcSoft VideoImpression, kliknij menu Help (Pomoc). 6 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

11 Robienie zdj 1 Nacinij przycisk Snapshot (Zdjcie) na kamerze internetowej, aby otworzy aplikacj ArcSoft WebCam Companion. 2 Nacinij ponownie przycisk Snapshot (Zdjcie) lub kliknij opcj Capture (Przechwy), aby zrobi zdjcie. Aby dowiedzie si wicej o wykonywaniu zdj przy uyciu aplikacji ArcSoft WebCam Companion, kliknij menu Help (Pomoc). Edytowanie zdjcia 1 Kliknij dwukrotnie ikon HP Photosmart Essential na pulpicie Windows. 2 Aby dowiedzie si wicej o edytowaniu, drukowaniu i wspódzieleniu obrazów przy uyciu oprogramowania HP Photosmart Essential, kliknij ikon Help? (Pomoc) w prawym górnym rogu okna Photosmart Essential. Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 7

12 8 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

13 Konfiguracja ustawie W tym rozdziale omówiono sposób konfigurowania ustawie w programie ArcSoft Magic-i 3 i ArcSoft WebCam Companion. Regulacja jasnoci i kontrastu 1 Kliknij dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie Windows. 2 Kliknij ikon Ustawienia ogólne. 3 Usu zaznaczenie z pola Auto Enhance (Automatyczna korekta). 4 Przecignij suwaki, aby wyregulowa nastpujce ustawienia: Jasno Kontrast 5 Kliknij przycisk OK. UWAGA: Aby przywróci wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcj Default (Domylne). Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 9

14 Tworzenie wasnego profilu 1 Kliknij dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij zakadk Profiles (Profile). (Jeeli zakadka ta jest niewidoczna, kliknij zakadk Expand (Rozwi), aby rozwin ekran.) 3 Przecignij suwaki, aby wyregulowa nastpujce ustawienia: Jasno Kontrast Gamma Nasycenie Ostro 4 Kliknij opcj Save Profile (Zapisz profil). 5 Wpisz nazw profilu. 6 Kliknij przycisk OK. UWAGA: Aby przywróci wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcj Default (Domylne). Aby ustawi poprzednio zapisany profil, wybierz nazw profilu z listy biecych profilów. Aby usun profil, wybierz nazw profilu z listy biecych profilów, a nastpnie kliknij ikon Usu. 10 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

15 Dostosowywanie ustawie rejestrowania obrazu 1 Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion Windows. na pulpicie systemu 2 Kliknij opcj Capture (Przechwy). 3 Kliknij ikon Ustawienia. 4 Dostosuj dane ustawienia: Image Format (Format obrazu) ustawienie domylnego formatu pliku dla zdj. Image Quality (Jako obrazu) ustawienie domylnej rozdzielczoci dla zdj. Video Format (Format wideo) ustawienie domylnego formatu pliku dla nagrywanych filmów. Video Quality (Jako wideo) ustawienie domylnej rozdzielczoci dla nagrywanych filmów. Number of photos in burst (Liczba zdj w serii) ustawienie liczby zdj wykonywanych w trybie serii. With Audio (Z dwikiem) wczenie/wyczenie mikrofonu kamery internetowej. 5 Kliknij przycisk OK. UWAGA: Aby przywróci wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcj Refresh device (Odwie urzdzenie). Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 11

16 Dostosowywanie ustawie kamery internetowej 1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion na pulpicie systemu Windows, kliknij opcj Capture (Przechwy), a nastpnie kliknij ikon Ustawienia kamery internetowej. Kliknij dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows, a nastpnie kliknij ikon Ustawienia. 2 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Przecignij suwaki, aby wyregulowa poszczególne ustawienia. (Tylko kamera internetowa HP Premium Autofocus) Dostosuj ostro rcznie, usuwajc zaznaczenie pola wyboru Auto Focus (Automatyczna regulacja ostroci), a nastpnie przesuwajc suwak Focus (Ostro). 3 (Tylko Magic-i 3) Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Dostosuj rcznie ekspozycj, usuwajc zaznaczenie pola wyboru Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja), a nastpnie przesuwajc suwak Exposure (Ekspozycja). Wycz diod LED poprzez usunicie zaznaczenia pola wyboru LED On (Dioda LED w.). Wycz wejcie wideo, zaznaczajc pole wyboru Video Off (Wideo wy.). Po wyczeniu sygnau wideo uytkownik nie jest widoczny, ale nadal jest syszany. 4 Kliknij przycisk OK. UWAGA: Aby przywróci wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcj Default (Domylne). 12 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

17 Rozwizywanie problemów Problem Obraz jest rozmyty Linie nachodzące na obraz Nie chc uywa oprogramowania Magic-i 3 z moim komunikatorem Podczas korzystania z czatu zamknem oprogramowanie Magic-i 3 i teraz moja kamera nie jest podczona do komunikatora Chce wyczy funkcj automatycznej regulacji ostroci (tylko kamera internetowa HP Premium Autofocus) Rozwizanie Upewnij si, e z soczewki kamery zostaa usunita folia ochronna. (Tylko kamera internetowa HP Premium Autofocus) Wycz funkcj automatycznej regulacji ostroci i uyj ustawie oprogramowania, aby rcznie wyregulowa ostro. Aby uzyska szczegóowe informacje, patrz Dostosowywanie ustawie kamery internetowej. Kliknąć ikonę Managera Przycisków w zasobniku systemowym Windows i wybrać ustawienie właściwe dla miejsca zamieszkania: 60Hz lub 50Hz. Linie nachodzące na obraz powinny wtedy zniknąć. Otwórz komunikator i uyj ustawie preferencji, aby wybra inne urzdzenie wideo. Szczegóowe informacje znajdziesz w dokumentacji danego komunikatora. Otwórz ponownie oprogramowanie Magic-i 3, klikajc dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie lub wybierz w menu komunikatora inne urzdzenie wideo. Szczegóowe informacje znajdziesz w dokumentacji komunikatora. 1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion na pulpicie systemu Windows, a nastpnie kliknij ikon Ustawienia kamery internetowej. Kliknij dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows, a nastpnie kliknij ikon Ustawienia. 2 Usu zaznaczenie z pola Auto Focus (Automatyczna regulacja ostroci). 3 Przecignij suwak Focus (Ostro), aby rcznie wyregulowa ustawienie ostroci. 4 Kliknij przycisk OK lub Apply (Zastosuj). Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 13

18 Problem Aplikacja Magic-i 3 zamyka si, gdy przyciskam przycisk Snapshot (Zdjcie) Aplikacja ArcSoft WebCam Companion zamyka si, gdy naciskam przycisk czatu HP Rozwizanie Z kamery internetowej moe korzysta równoczenie tylko jedna aplikacja. Jeeli strumie wideo znikn z komunikatora, zamknij komunikator i nacinij ponownie przycisk czatu HP, aby otworzy zarówno aplikacj Magic-i 3, jak i komunikator. Z kamery internetowej moe korzysta równoczenie tylko jedna aplikacja. Aby ponownie otworzy aplikacj ArcSoft WebCam Companion, nacinij przycisk Snapshot (Zdjcie). Przyciski kamery internetowej nie dziaaj prawidowo Znajd na pasku zada systemu Windows ikon menedera przycisków HP. Jeśli nie widzisz ikony HP Button Manager, otwórz Mój komputer (Windows XP) lub Komputer (Windows Vista lub Windows 7), przejdź do folderu Pliki programu\hp\button Manager i kliknij dwukrotnie na BM.EXE w celu ponownego uruchomienia. Na komputerach z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP należy sprawdzić, czy uruchomiona została zarówno aplikacja urządzenia video USB, jak i oprogramowanie ArcSoft dołączone do kamery internetowej. Jeżeli tak jest, zamknąć obie te aplikacje, po czym wcisnąć przycisk Zdjęcie. Aby uniknąć problemów w przyszłości, nie klikać ikony urządzenia video USB w menu Mój komputer. Zamiast tego należy używać aplikacji oprogramowania ArcSoft dołączonego do kamery internetowej. 14 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

19 Problem Sysz pogos lub sprenie zwrotne w gonikach Rozwizanie Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows XP (klasyczne wywietlanie): 1 Kliknij Start > Panel sterowania > Dwik i urzdzenia audio. 2 Kliknij kart Dwik. 3 W opcji odtwarzania dwiku kliknij opcj Gono i przecignij suwak Gono gówna, aby wyregulowa poziom gonoci na goniku. 4 W opcji odtwarzania dwiku kliknij opcj Gono i przecignij suwak Mikrofon, aby wyregulowa poziom gonoci na mikrofonie. W komputerach z Windows Vista (widok klasyczny) lub Windows 7 (widok z dużymi lub z małymi ikonami): 1 Otwórz menu Start i kliknij Panel sterowania > Dźwięk. 2 Kliknij zakadk Odtwarzanie. 3 Wybierz gonik, którego uywasz i kliknij opcj Waciwoci. 4 Kliknij zakadk Poziomy i przecignij suwaki, aby wyregulowa poziom wyjcia. 5 Kliknij kart Nagrywanie. 6 Wybierz gonik, którego uywasz i kliknij Waciwoci. 7 Kliknij zakadk Poziomy i przecignij suwaki, aby wyregulowa poziom wyjcia. Dwik kamery internetowej nie jest zsynchronizowany z jej obrazem Na ekranie Video Capture (Przechwy wideo) wybierz list Resolution (Rozdzielczo) i ustaw rozdzielczo wideo na 640x480, aby zsynchronizowa obraz wideo z dwikiem. Po zsynchronizowaniu dwiku i obrazu spróbuj ustawi rozdzielczo na wyszym poziomie. Jeeli problem powtórzy si, wró do poprzedniego ustawienia rozdzielczoci. Nadal potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do gwarancji dostarczonej wraz z kamer internetow, aby znale numery telefonu serwisu pomocy technicznej i adres strony internetowej. Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 15

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki

HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki HP Pocket Media Drive Instrukcja użytkownika tytuł książki Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firmę Hewlett-Packard na jej produkty i usługi są gwarancje jawne dołączone do takich produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ WSTĘP Gratulujemy zakupu! Nowa kamera internetowa Hercules otworzy przed Tobą wspaniały świat komunikacji multimedialnej. Nowoczesne funkcje kamery pozwalają uwolnić wyobraźnię oraz odkryć nowe sposoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Komputer typu notebook

Komputer typu notebook PL7495 Komputer typu notebook Instrukcja użytkownika dla systemu Windows 8 PL7495_Win 8_User Guide.indd 1 8/16/12 9:22:22 AM Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z

Bardziej szczegółowo

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch

Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Lenovo Y70-70 Touch/ Y70-80 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach.

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-03-02 SWD-20150302144616871 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací

Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací 3-087-936-82(1) Przewodnik po aplikacjach komputerowych Příručka počítačových aplikací PL CZ Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Prosimy przeczytać w pierwszej kolejności Informacje na

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo