Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsugi kamery internetowej HP"

Transkrypt

1 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number:

2 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia. Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firm HP na jej produkty i usugi s gwarancje jawne doczone do takich produktów i usug. adna z treci tu zawartych nie moe by uznawana jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie jest odpowiedzialna za bdy techniczne lub edytorskie, bd pominicia znajdujce si w tym dokumencie. Rejestracja produktu Rejestracja jest atwa i szybka oraz daje nastpujce korzyci: powiadomienia dotyczce ulepsze produktu, aktualnoci dotyczce pomocy technicznej, aktualizacje sterowników dla posiadanego produktu. Aby uzyska szybsz pomoc, naley pamita o zarejestrowaniu nabytego produktu na stronie https://register.hp.com

3 Spis rzeczy Witamy... 1 Przegld... 1 Obsuga kamery internetowej HP... 3 Nagrywanie filmu... 3 Uruchamianie wideo-czatu... 4 Uywanie kamery internetowej jako monitorujcego urzdzenia wideo... 5 Edytowanie pliku wideo... 6 Edytowanie pliku wideo w aplikacji ArcSoft WebCam Companion... 6 Edytowanie pliku wideo w aplikacji ArcSoft VideoImpression... 6 Robienie zdj... 7 Edytowanie zdjcia... 7 Konfiguracja ustawie... 9 Regulacja jasnoci i kontrastu... 9 Tworzenie wasnego profilu Dostosowywanie ustawie rejestrowania obrazu Dostosowywanie ustawie kamery internetowej Rozwizywanie problemów Instrukcja obsugi kamery internetowej HP iii

4 iv Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

5 Witamy Gratulujemy zakupu jednego z poniszych produktów: Kamera internetowa HP Deluxe Kamera internetowa do notebooków HP Premium Autofocus Niniejsza instrukcja opisuje, w jaki sposób nagrywa filmy, uruchamia wideoczaty, uywa kamery jako urzdzenia monitoringu, robi zdjcia i regulowa ustawienia kamery. Przegld Przycisk nagrywania wideo 2 Przycisk czatu HP 3 Przycisk robienia zdj 4 Wbudowany mikrofon 5 Zcze USB 6 Regulowany zacisk 7 Dioda LED stanu 8 Obiektyw kamery Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 1

6 2 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

7 Obsuga kamery internetowej HP Nagrywanie filmu 1 Nacinij przycisk nagrywania wideo na kamerze internetowej, aby otworzy aplikacj ArcSoft WebCam Companion. 2 Jeli wywietlona zostanie proba, wybierz folder, w którym chcesz zapisa pliki wideo. 3 Nacinij przycisk nagrywania wideo lub kliknij opcj Record Video (Nagraj wideo), aby rozpocz nagrywanie. 4 Aby zatrzyma nagrywanie, nacinij ponownie przycisk nagrywania wideo lub kliknij opcj Stop Recording (Zatrzymaj nagrywanie). 5 Wybierz jeden z nastpujcych przycisków: Send by (Wylij ): Umoliwia wysanie pliku wideo jako zacznika wiadomoci . Save to disk (Zapisz na dysku): Umoliwia zapisanie pliku wideo na komputerze. VideoImpression: Otwiera plik wideo w celu jego edycji w programie ArcSoft VideoImpression. Aby dowiedzie si wicej o oprogramowaniu ArcSoft WebCam Companion, kliknij menu Help (Pomoc). Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 3

8 Uruchamianie wideo-czatu Moesz doda wideo na ywo do wikszoci najpopularniejszych komunikatorów (typu instant messagers ) (wymagane jest poczenie ISP): AOL Instant Messenger (AIM ) Windows Live Messenger Yahoo! Messenger Skype 1 Wcinij przycisk czatu HP na kamerze internetowej. 2 Wybierz komunikator, którego chcesz uy. 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlonymi na ekranie, aby zainstalowa i skonfigurowa komunikator. 4 Skonfiguruj krok po kroku video-czat zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dokumentacji komunikatora. UWAGA: Opcje konfiguracji przycisku czatu HP pojawiaj si tylko podczas konfiguracji pocztkowej. Nastpnym razem, gdy naciniesz przycisk czatu HP, wybrany komunikator otworzy si automatycznie. Aby wybrać inny komunikator po zakończeniu konfiguracji początkowej, otwórz menu Start i kliknij Wszystkie programy > ArcSoft Magic-i 3 > HP Instant Chat Button Setup (Przycisk do konfiguracji HP Instant Chat). Teraz moesz wzbogaci swoje wideo-czaty o efekty specjalne i przesya dane wideo bezporednio z dysku twardego swojego komputera. Aby dowiedzie si wicej o oprogramowaniu ArcSoft Magic-i 3, kliknij ikon Help? (Pomoc) w prawym górnym rogu okna Magic-i 3. 4 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

9 Uywanie kamery internetowej jako monitorujcego urzdzenia wideo 1 Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij opcj Monitor (Monitoruj). 3 Kliknij opcj Start Monitor (Rozpocznij monitorowanie), aby rozpocz monitorowanie. 4 Kliknij opcj Stop Monitor (Zakocz monitorowanie), aby zakoczy monitorowanie i zapisa plik wideo na komputerze. Jeli chcesz wysa migawk z pliku wideo w wiadomoci , zaadowa plik wideo na serwer FTP lub zmieni lokalizacj folderu z multimediami, moesz to wszystko, i wiele wicej, zrobi przy uyciu aplikacji ArcSoft WebCam Companion. Aby dowiedzie si wicej o oprogramowaniu ArcSoft WebCam Companion, kliknij menu Help (Pomoc). Wskazówka: Jeżeli kamera nagrywa mimo braku aktywności, kliknąć Ustawienia monitora i przeciągnąć suwak czułości na niższe ustawienie. Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 5

10 Edytowanie pliku wideo Pliki wideo mona edytowa w aplikacji ArcSoft WebCam Companion lub ArcSoft VideoImpression. Aplikacja ArcSoft WebCam Companion zawiera podstawowe funkcje edycji, natomiast aplikacja ArcSoft VideoImpression umoliwia zaawansowan edycj. Edytowanie pliku wideo w aplikacji ArcSoft WebCam Companion 1 Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij pozycj Edit (Edytuj). 3 Zaznacz plik wideo, który chcesz edytowa, a nastpnie kliknij opcj Edit Video (Edytuj wideo). Aby uzyska informacje na temat konkretnych funkcji edycji, kliknij menu Help (Pomoc). Edytowanie pliku wideo w aplikacji ArcSoft VideoImpression 1 Kliknij dwukrotnie ikon ArcSoft VideoImpression na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij opcj Open an Existing Project (Otwórz istniejcy projekt). 3 Wybierz pliki wideo, które chcesz edytowa. Aby dowiedzie si wicej o oprogramowaniu ArcSoft VideoImpression, kliknij menu Help (Pomoc). 6 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

11 Robienie zdj 1 Nacinij przycisk Snapshot (Zdjcie) na kamerze internetowej, aby otworzy aplikacj ArcSoft WebCam Companion. 2 Nacinij ponownie przycisk Snapshot (Zdjcie) lub kliknij opcj Capture (Przechwy), aby zrobi zdjcie. Aby dowiedzie si wicej o wykonywaniu zdj przy uyciu aplikacji ArcSoft WebCam Companion, kliknij menu Help (Pomoc). Edytowanie zdjcia 1 Kliknij dwukrotnie ikon HP Photosmart Essential na pulpicie Windows. 2 Aby dowiedzie si wicej o edytowaniu, drukowaniu i wspódzieleniu obrazów przy uyciu oprogramowania HP Photosmart Essential, kliknij ikon Help? (Pomoc) w prawym górnym rogu okna Photosmart Essential. Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 7

12 8 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

13 Konfiguracja ustawie W tym rozdziale omówiono sposób konfigurowania ustawie w programie ArcSoft Magic-i 3 i ArcSoft WebCam Companion. Regulacja jasnoci i kontrastu 1 Kliknij dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie Windows. 2 Kliknij ikon Ustawienia ogólne. 3 Usu zaznaczenie z pola Auto Enhance (Automatyczna korekta). 4 Przecignij suwaki, aby wyregulowa nastpujce ustawienia: Jasno Kontrast 5 Kliknij przycisk OK. UWAGA: Aby przywróci wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcj Default (Domylne). Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 9

14 Tworzenie wasnego profilu 1 Kliknij dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows. 2 Kliknij zakadk Profiles (Profile). (Jeeli zakadka ta jest niewidoczna, kliknij zakadk Expand (Rozwi), aby rozwin ekran.) 3 Przecignij suwaki, aby wyregulowa nastpujce ustawienia: Jasno Kontrast Gamma Nasycenie Ostro 4 Kliknij opcj Save Profile (Zapisz profil). 5 Wpisz nazw profilu. 6 Kliknij przycisk OK. UWAGA: Aby przywróci wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcj Default (Domylne). Aby ustawi poprzednio zapisany profil, wybierz nazw profilu z listy biecych profilów. Aby usun profil, wybierz nazw profilu z listy biecych profilów, a nastpnie kliknij ikon Usu. 10 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

15 Dostosowywanie ustawie rejestrowania obrazu 1 Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion Windows. na pulpicie systemu 2 Kliknij opcj Capture (Przechwy). 3 Kliknij ikon Ustawienia. 4 Dostosuj dane ustawienia: Image Format (Format obrazu) ustawienie domylnego formatu pliku dla zdj. Image Quality (Jako obrazu) ustawienie domylnej rozdzielczoci dla zdj. Video Format (Format wideo) ustawienie domylnego formatu pliku dla nagrywanych filmów. Video Quality (Jako wideo) ustawienie domylnej rozdzielczoci dla nagrywanych filmów. Number of photos in burst (Liczba zdj w serii) ustawienie liczby zdj wykonywanych w trybie serii. With Audio (Z dwikiem) wczenie/wyczenie mikrofonu kamery internetowej. 5 Kliknij przycisk OK. UWAGA: Aby przywróci wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcj Refresh device (Odwie urzdzenie). Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 11

16 Dostosowywanie ustawie kamery internetowej 1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion na pulpicie systemu Windows, kliknij opcj Capture (Przechwy), a nastpnie kliknij ikon Ustawienia kamery internetowej. Kliknij dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows, a nastpnie kliknij ikon Ustawienia. 2 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Przecignij suwaki, aby wyregulowa poszczególne ustawienia. (Tylko kamera internetowa HP Premium Autofocus) Dostosuj ostro rcznie, usuwajc zaznaczenie pola wyboru Auto Focus (Automatyczna regulacja ostroci), a nastpnie przesuwajc suwak Focus (Ostro). 3 (Tylko Magic-i 3) Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Dostosuj rcznie ekspozycj, usuwajc zaznaczenie pola wyboru Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja), a nastpnie przesuwajc suwak Exposure (Ekspozycja). Wycz diod LED poprzez usunicie zaznaczenia pola wyboru LED On (Dioda LED w.). Wycz wejcie wideo, zaznaczajc pole wyboru Video Off (Wideo wy.). Po wyczeniu sygnau wideo uytkownik nie jest widoczny, ale nadal jest syszany. 4 Kliknij przycisk OK. UWAGA: Aby przywróci wszystkie ustawienia fabryczne, kliknij opcj Default (Domylne). 12 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

17 Rozwizywanie problemów Problem Obraz jest rozmyty Linie nachodzące na obraz Nie chc uywa oprogramowania Magic-i 3 z moim komunikatorem Podczas korzystania z czatu zamknem oprogramowanie Magic-i 3 i teraz moja kamera nie jest podczona do komunikatora Chce wyczy funkcj automatycznej regulacji ostroci (tylko kamera internetowa HP Premium Autofocus) Rozwizanie Upewnij si, e z soczewki kamery zostaa usunita folia ochronna. (Tylko kamera internetowa HP Premium Autofocus) Wycz funkcj automatycznej regulacji ostroci i uyj ustawie oprogramowania, aby rcznie wyregulowa ostro. Aby uzyska szczegóowe informacje, patrz Dostosowywanie ustawie kamery internetowej. Kliknąć ikonę Managera Przycisków w zasobniku systemowym Windows i wybrać ustawienie właściwe dla miejsca zamieszkania: 60Hz lub 50Hz. Linie nachodzące na obraz powinny wtedy zniknąć. Otwórz komunikator i uyj ustawie preferencji, aby wybra inne urzdzenie wideo. Szczegóowe informacje znajdziesz w dokumentacji danego komunikatora. Otwórz ponownie oprogramowanie Magic-i 3, klikajc dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie lub wybierz w menu komunikatora inne urzdzenie wideo. Szczegóowe informacje znajdziesz w dokumentacji komunikatora. 1 Wykonaj jedn z poniszych czynnoci: Kliknij dwukrotnie ikon WebCam Companion na pulpicie systemu Windows, a nastpnie kliknij ikon Ustawienia kamery internetowej. Kliknij dwukrotnie ikon Magic-i 3 na pulpicie systemu Windows, a nastpnie kliknij ikon Ustawienia. 2 Usu zaznaczenie z pola Auto Focus (Automatyczna regulacja ostroci). 3 Przecignij suwak Focus (Ostro), aby rcznie wyregulowa ustawienie ostroci. 4 Kliknij przycisk OK lub Apply (Zastosuj). Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 13

18 Problem Aplikacja Magic-i 3 zamyka si, gdy przyciskam przycisk Snapshot (Zdjcie) Aplikacja ArcSoft WebCam Companion zamyka si, gdy naciskam przycisk czatu HP Rozwizanie Z kamery internetowej moe korzysta równoczenie tylko jedna aplikacja. Jeeli strumie wideo znikn z komunikatora, zamknij komunikator i nacinij ponownie przycisk czatu HP, aby otworzy zarówno aplikacj Magic-i 3, jak i komunikator. Z kamery internetowej moe korzysta równoczenie tylko jedna aplikacja. Aby ponownie otworzy aplikacj ArcSoft WebCam Companion, nacinij przycisk Snapshot (Zdjcie). Przyciski kamery internetowej nie dziaaj prawidowo Znajd na pasku zada systemu Windows ikon menedera przycisków HP. Jeśli nie widzisz ikony HP Button Manager, otwórz Mój komputer (Windows XP) lub Komputer (Windows Vista lub Windows 7), przejdź do folderu Pliki programu\hp\button Manager i kliknij dwukrotnie na BM.EXE w celu ponownego uruchomienia. Na komputerach z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP należy sprawdzić, czy uruchomiona została zarówno aplikacja urządzenia video USB, jak i oprogramowanie ArcSoft dołączone do kamery internetowej. Jeżeli tak jest, zamknąć obie te aplikacje, po czym wcisnąć przycisk Zdjęcie. Aby uniknąć problemów w przyszłości, nie klikać ikony urządzenia video USB w menu Mój komputer. Zamiast tego należy używać aplikacji oprogramowania ArcSoft dołączonego do kamery internetowej. 14 Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

19 Problem Sysz pogos lub sprenie zwrotne w gonikach Rozwizanie Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows XP (klasyczne wywietlanie): 1 Kliknij Start > Panel sterowania > Dwik i urzdzenia audio. 2 Kliknij kart Dwik. 3 W opcji odtwarzania dwiku kliknij opcj Gono i przecignij suwak Gono gówna, aby wyregulowa poziom gonoci na goniku. 4 W opcji odtwarzania dwiku kliknij opcj Gono i przecignij suwak Mikrofon, aby wyregulowa poziom gonoci na mikrofonie. W komputerach z Windows Vista (widok klasyczny) lub Windows 7 (widok z dużymi lub z małymi ikonami): 1 Otwórz menu Start i kliknij Panel sterowania > Dźwięk. 2 Kliknij zakadk Odtwarzanie. 3 Wybierz gonik, którego uywasz i kliknij opcj Waciwoci. 4 Kliknij zakadk Poziomy i przecignij suwaki, aby wyregulowa poziom wyjcia. 5 Kliknij kart Nagrywanie. 6 Wybierz gonik, którego uywasz i kliknij Waciwoci. 7 Kliknij zakadk Poziomy i przecignij suwaki, aby wyregulowa poziom wyjcia. Dwik kamery internetowej nie jest zsynchronizowany z jej obrazem Na ekranie Video Capture (Przechwy wideo) wybierz list Resolution (Rozdzielczo) i ustaw rozdzielczo wideo na 640x480, aby zsynchronizowa obraz wideo z dwikiem. Po zsynchronizowaniu dwiku i obrazu spróbuj ustawi rozdzielczo na wyszym poziomie. Jeeli problem powtórzy si, wró do poprzedniego ustawienia rozdzielczoci. Nadal potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do gwarancji dostarczonej wraz z kamer internetow, aby znale numery telefonu serwisu pomocy technicznej i adres strony internetowej. Instrukcja obsugi kamery internetowej HP 15

Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus

Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus Instrukcja obsługi kamery internetowej do notebooków HP Elite Autofocus v4.2.pl Part number: 5992-2507 Copyright 2007 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100

Twoja instrukcja użytkownika HP 2100 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OB S Ł UGI KAMERY INTERNETOWEJ HP

INSTRUKCJA OB S Ł UGI KAMERY INTERNETOWEJ HP INSTRUKCJA OB S Ł UGI KAMERY INTERNETOWEJ HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej HP 2100

Instrukcja obsługi kamery internetowej HP 2100 Instrukcja obsługi kamery internetowej HP 2100 Version 1.0.PL Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY INTERNETOWEJ HP HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices, Inc. 2012 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google jest znakiem towarowym firmy

Bardziej szczegółowo

Kamera internetowa HP 3100 Kamera internetowa HP 3110 Instrukcja użytkownika

Kamera internetowa HP 3100 Kamera internetowa HP 3110 Instrukcja użytkownika Kamera internetowa HP 3100 Kamera internetowa HP 3110 Instrukcja użytkownika Version 1.0.PL Part number: 603528-001 Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

polski Budowa VideoCAM GE111 Instalacja VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw

polski Budowa VideoCAM GE111 Instalacja VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw Budowa VideoCAM GE111 1 Przycisk migawki 2 Wskaźnik LED 3 Obiektyw Instalacja VideoCAM GE111 1. Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM GE111 do portu USB. 2. Instalacja sterownika

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View

Instrukcja obsługi aparatu Easi-View Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Aparat Easi-View należy trzymać z dala od wody i innych płynów. W przypadku wystąpienia wyładowania elektrostatycznego

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników

EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START. Instalacja sterowników EASY CAP VIDEO GRABBER SZYBKI START Instalacja sterowników Włóż do napędu CD-ROM dołączoną do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program z opcjami instalacyjnymi to uruchom

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Polski. Ważna uwaga:

Polski. Ważna uwaga: Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM Messenger do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM Messenger A. Włóż

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ PRZEWODNIK PO PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ I Logowanie i korzystanie z platformy Aby zalogować się do platformy należy: 1. Wejść na stronę internetową: http://elearning.profesja.bialystok.pl/ - adres pełnej

Bardziej szczegółowo

Ważna uwaga: Polski. Port USB

Ważna uwaga: Polski. Port USB Ważna uwaga: Najpierw zainstaluj sterownik a dopiero potem podłącz VideoCAM SlimClip do portu USB. Przeczytaj tę ważną uwagę przed instalacją 1. Instalowanie oprogramowania VideoCAM SlimClip A. Włóż dysk

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum

Problemy techniczne. Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Problemy techniczne Zdejmowanie kontroli konta administratora systemu Windows na czas instalowania programów Optivum Instalację oprogramowania na komputerze może wykonać użytkownik, który jest administratorem

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA Ten przewodnik pomoże ci krok po kroku skonfigurować komputer na Sali Królestwa w celu odtwarzania multimediów. Ten dokument został opracowany z myślą o komputerach

Bardziej szczegółowo

RADIOMETR RUM-2 Nota Aplikacyjna

RADIOMETR RUM-2 Nota Aplikacyjna RADIOMETR RUM-2 Nota Aplikacyjna AN-R117-003 RUM-2 w Windows 7 Edycja II Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny. Wszelkie nieścisłości należy rozstrzygać na korzyść instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA 1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA Instalacja oprogramowania do szkoleń przez Internet odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

KAMERA INTERNETOWA HP HD 5210 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

KAMERA INTERNETOWA HP HD 5210 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA KAMERA INTERNETOWA HP HD 5210 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Version 1.0.PL Part number: 652060-001 Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Computer Setup Instrukcja obsługi

Computer Setup Instrukcja obsługi Computer Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Temat: Windows 7 Panel sterowania - Ekran

Temat: Windows 7 Panel sterowania - Ekran Instrukcja krok po kroku Panel sterowania Ekran. Strona 1 z 16 Temat: Windows 7 Panel sterowania - Ekran Logowanie do konta lokalnego Administrator Ustawienia ekranu Windows W Panelu sterowania ustaw a

Bardziej szczegółowo

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI

ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI ADAPTER WIDEO USB 2.0 DO HDMI Podręcznik szybkiej instalacji DA-70851 1. Instalacja sterownika Przestroga: NIE PODŁĄCZAĆ adaptera do komputera przed zainstalowaniem dostarczonego sterownika. Włożyć dostarczony

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel videodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące produktu

Uwagi dotyczące produktu Początek Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem towarowym Microsoft Corporation. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania

5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania 5.6.2 Laboratorium: Punkty przywracania Wprowadzenie Wydrukuj i uzupełnij to laboratorium. W tym ćwiczeniu stworzysz punkt przywracania i przywrócisz swój komputer do tego punktu. Zalecany sprzęt Do tego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Sterowniki i oprogramowanie. Instalacja. BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB

Wersja polska. Wstęp. Sterowniki i oprogramowanie. Instalacja. BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 GRABBER 1. Opis produktu Zawiera on najnowszy multimedialny cyfrowy chipset audio-wideo obsługujący kodowanie wideo oraz audio. Wbudowana ulepszająca technologia wielomianowa audio-wideo z wysoką zdolnością anty-interferencyjną.

Bardziej szczegółowo

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji

PVR-TV 713X Instrukcja instalacji PVR-TV 713X Instrukcja instalacji Spis treści V1.1 Rozdział 1: Instalacja karty telewizyjnej PVR-TV 713X...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager

Tablet bezprzewodowy QIT30. Oprogramowanie Macro Key Manager Tablet bezprzewodowy QIT30 Oprogramowanie Macro Key Manager Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Panel Sterowania - wprowadzenie... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Jak stworzyć nowy profil... 5 3.2 Jak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 9.01.001b wersja 1.7 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATU W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 2.1. WCZYTANIE DANYCH Z

Bardziej szczegółowo

EW3705R2 USB 2.0 Video Grabber

EW3705R2 USB 2.0 Video Grabber EW3705R2 USB 2.0 Video Grabber EW3705R2 - USB 2.0 Video Grabber 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje I cechy... 2 1.2 Zawartość opakowania... 3 2.0 Procedura instalacji... 3 2.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo