VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla"

Transkrypt

1 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia dotyczce bezpieczestwa) przed rozpoczciem uytkowania produktu i dokadnie przestrzega podanych w niej wskazówek. Parametry produktu mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 1. Ostrzeenia i przestrogi o Naley postpowa zgodnie z instrukcj, aby zapobiec zagroeniom i utracie mienia. 1. Ostrzeenie Moe nastpi mier lub powane obraenia ciaa. 2. Przestroga Moe wystpi obraenie ciaa lub zniszczenie mienia. Zakaz Zakaz demontau Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wycignicia wtyczki z gniazdka OSTRZEE Nie wolno wkada kilku wtyczek do gniazdka jednoczenie. Moe to spowodowa przegrzanie lub poar. Nie wolno podcza wczonego urzdzenia do innych produktów. Moe to spowodowa usterk. Nie zgina si kabla zasilajcego, ani nie ka cikich przedmiotów na produkcie. Moe to spowodowa poar. Nie wyjmowa wtyczki z gniazdka mokr rk. Moe to spowodowa poraenie prdem elektrycznym. Czyszczc urzdzenie z zewntrz nie uywa wody, rozpuszczalnika, detergentów. Do czyszczenia naley uywa suchej ciereczki, aby nie spowodowa uszkodzenia bd poraenia prdem elektrycznym. Urzdzenia nie naley instalowa w wilgotnym miejscu. To moe spowodowa poraenia prdem elektrycznym lub poar. Nie wolno cign za kabel przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka. Uszkodzenie kabla moe spowodowa poar lub poraenie prdem. Nie rozbiera, nie naprawia ani nie modyfikowa produktu. Moe to spowodowa poar, poraenie prdem lub obraenia ciaa w wyniku nieprawidowego dziaania produktu. Nie uywa wycznika prdu zmiennego. Grozi to poraeniem prdem elektrycznym. *Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 1

2 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM PRZESTROGA Otwory w gniazdku s wiksze ni zwykle. Jeli otwory w gniazdku gniazdowe s wiksze ni normalnie, nie naley wkada wtyczki. Moe to spowodowa poraenie prdem elektrycznym lub poar. Naley zadba, aby na produkcie nie zbiera si kurz, ani inne substancje obce. Naley chroni produkt, przed przedostawaniem si obcych przedmiotów do wntrza. Moe to spowodowa usterk. Nie ka Nie cikich wolno przedmiotów rozbiera, na produkcie. naprawia ani Moe to modyfikowa spowodowa usterk. produktu. Nie wolno rozbiera produktu, ani w niego uderza. Produkt naley ustawi w paskim Jeli produkt wydaje dziwny i stabilnym miejscu. dwik, naley natychmiast wyj W przeciwnym razie moe nie wtyczk z gniazdka i skontaktowa dziaa prawidowo. si z centrum serwisowym. Produkt naley umieci poza bezporednim zasigiem promieni sonecznych i z dala od urzdze grzewczych. Jeli produkt nie bdzie duej uywany naley wyj wtyczk z gniazdka. 2. Funkcja i nazwa kadej czci 1). Przycisk monitorowania: monitorowanie 2). Przycisk powrotu: Powrót/zakoczenie poczenia 7). Wskanik wietlny: Wskanik zasilania 8). LCD 3). Gonik 9). Mikrofon 4). Przycisk odbioru: odbieranie wywoania / przekierowanie wywoania 10). Przycisk ustawie: Wprowadzanie ustawie systemu / potwierdzanie 5). Przycisk otwierania: otwieranie 11). Przycisk nawigacji: Ustawianie - 6). Przycisk nawigacji: Ustawianie + 12). Wczanie i wyczanie zasilania w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 2

3 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione 3. Gówne cechy i funkcje Gonomówicy interkom Sterowanie zamkiem VDM Obsuga 2 moduów drzwiowych + podporzdkowanych monitorów (do 3), lub 1 jednostki drzwiowej + 2 urzdze CCTV Regulacja koloru, jasnoci, kontrastu, gonoci i trybu wywietlania Monitorowanie w czasie rzeczywistym moduu drzwiowego lub kamery CCTV Funkcja Nie przeszkadza Poczenia wewntrzne z innymi monitorami Funkcja transmisji rozgoszeniowej Monitorowanie nasuchu za pomoc innego monitora Przyciski dotykowe Moliwo swobodnego wyboru sporód 25 dzwonków polifonicznych 4. Zawarto opakowania Monitor Instrukcja obsugi Uchwyt do mocowania na cianie 2 koki rozporowe rodek osuszajcy 2 ruby mocujce M3.5* 30 Zcze 5-stykowe (czerwony/niebieski/ óty/biay/brzowy) 2 zcza 4-stykowe (czerwony/niebieski/ óty/biay) Zasilacz Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych Zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz Ustaw o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym sprzt ten, po okresie jego uytkowania nie moe by umieszczany cznie z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. Uytkownik jest zobowizany do oddania go w punkcie odbioru zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 3

4 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione 5. Schemat elektryczny przyczy MONITOR PODPORZ. DRZWI2 DRZWI1 Audio Masa Dane Wideo Audio 2 Masa Nap. zas. 2 Wideo 2 Audio 1 Masa Nap. zas. 1 Wideo 1 Wolne PORT 3 PORT 2 PORT 1 GND = masa ukadu (-) VCC = napicie zasilajce (+) DC IN = podczenie zasilania prdem staym DATA = dane w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 4

5 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione 6. Schemat elektryczny systemu Slave monitor = monitor podporzdkowany Master monitor = monitor gówny Room = pomieszczenie Door station = modu drzwiowy CCTV = kamera przemysowa 7. Podrcznik instalacji 1) Naley uywa schematu pocze waciwego dla wybranego systemu i odpowiedniego kabla; 2) Naley okreli pooenie i wysoko instalacji monitora wewntrznego; zaleca si monta na wysokoci 1,5~1,6 metra; 3) Przed zakoczeniem instalacji nie podcza zasilania; 4) Podczy kable zgodnie z zaczonym schematem pocze; 5) Zainstalowa uchwyt na cianie, uywajc koków rozporowych i rub; 6) Przymocowa monitor do uchwytu; 7) Podczy zasilanie po zainstalowaniu monitora wewntrznego. 8. Specyfikacja kabla Nasz system ma 1 rozwizanie do otwierania drzwi sygna otwarcia z moduu drzwiowego. Specyfikacja kabla jest nastpujca: (1) Gdy sygna otwarcia pochodzi z moduu drzwiowego (potrzebne dodatkowe zasilanie prdem staym 12V), specyfikacja kabla to: gdy odlego midzy monitorem i moduem drzwiowym jest mniejsza ni 30 metrów, naley uy kabla RVV 4x0,5 mm 2 (LINKA) w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 5

6 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione monitor modu drzwiowy zamek elektroniczny Gdy odlego przekracza 30 metrów, naley uy kabla SYV-75-3 (koncentryczny 75 Ohm) + RVV 2*0,5 mm 2 (LINKA) monitor modu drzwiowy zamek elektroniczny 9. Czsto uywane funkcje 1) Odbieranie wywoania i przekazywanie wywoania do innych monitorów Aby odebra wywoanie z moduu drzwiowego lub innego monitora wewntrznego, gdy monitor wewntrzny odtwarza sygna dzwonka, naley krótko nacisn [przycisk odbioru] lub podnie suchawk. Jeli nikt nie odbierze, monitor(y) powróci (powróc) do trybu gotowoci po zakoczeniu dzwonienia. Gdy monitor odtwarza sygna dzwonka oraz podczas rozmowy z gociem, krótkie nacinicie [przycisku otwierania] spowoduje otwarcie drzwi. Jeli podczas poczenia z moduem drzwiowym kto zadzwoni z innego moduu drzwiowego, na ekranie zostanie wywietlona odpowiednia informacja. Krótkie nacinicie [przycisku odbioru] spowoduje przeczenie na rozmow z innym gociem. W trybie rozmowy krótkie nacinicie [przycisku odbioru] powoduje przekazanie poczenia do innych monitorów wewntrznych. W trybie rozmowy krótkie nacinicie [przycisku monitorowania] powoduje przeczenie ekranu na inny kana wideo i utrzymanie trybu monitorowania; powrót do poprzedniego kanau wideo spowoduje powrót urzdzenia do trybu rozmowy. W trybie rozmowy dugie nacinicie [przycisku odbioru] powoduje wyczenie mikrofonu, ponowne dugie nacinicie [przycisku odbioru] wcza mikrofon, podczas wykonywania tych czynnoci na ekranie bd wywietlane odpowiednie informacje. Powysze zmiany dotycz tylko aktualnego poczenia. Po zakoczeniu rozmowy mikrofon zostanie wczony automatycznie. 2) Funkcja monitorowania W trybie gotowoci krótkie nacinicie [przycisku monitorowania] powoduje rozpoczcie monitorowania Drzwi 1, ponowne krótkie nacinicie [przycisku monitorowania] powoduje przeczenie na inny kana wideo. Podczas monitorowania kanau moduu drzwiowego krótkie nacinicie [przycisku odbioru] wcza moliwo rozmowy z tym moduem. Podczas rozmowy z moduem drzwiowym krótkie nacinicie [przycisku otwierania] otwiera drzwi. Po wczeniu funkcji MONITOR UNLOCK (otwieranie podczas monitorowania) w ustawieniach zaawansowanych uytkownik moe krótko nacisn [przycisk otwierania], aby otworzy drzwi podczas monitorowania moduu drzwiowego. W trybie CCTV najduszy czas monitorowania to 4 godziny. w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 6

7 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione 3) Wykonywanie pocze wewntrznych W trybie gotowoci krótkie nacinicie [przycisku odpowiedzi] powoduje przejcie do interfejsu pocze interkomowych, nastpnie naley krótko nacisn [przycisk nawigacji], aby wybra monitor docelowy i nacisn [przycisk ustawie], aby potwierdzi poczenie. W przypadku monitorów wewntrznych, zainstalowanych w systemie obsugujcym wiele mieszka, uytkownik moe wprowadzi numer docelowego pomieszczenia, a nastpnie nawiza poczenie. 0 to adres centrum zarzdzania. 4) Transmisja rozgoszeniowa (model suchawkowy nie posiada tej funkcji) W trybie gotowoci uytkownik moe nacisn dugo [przycisk odbioru], aby przej bezporednio do trybu transmisji rozgoszeniowej. W tym trybie transmisja dociera do wszystkich wewntrznych monitorów w systemie i nie mona wybra odbiorcy transmisji; 5) Funkcja nasuchu monitora W trybie gotowoci nacinij dugo [przycisk monitorowania], aby przej do interfejsu nasuchu monitora, a nastpnie nacinij [przycisk nawigacji], aby wybra docelowy nasuchiwany monitor, nacinij [przycisk ustawie], aby potwierdzi nasuch monitora. Maksymalny czas nasuchu to 8 godzin. Uwaga: a. W trybie nasuchu monitora uytkownik syszy gos z innego monitora, ale uytkownicy przy tamtym monitorze nie sysz jego gosu. b. W trybie transmisji rozgoszeniowej gos uytkownika jest syszany po drugiej stronie, ale uytkownik nie syszy uytkowników przy drugim monitorze. c. Korzystanie z funkcji 3), 4) i 5) jest moliwe, jeli w systemie s przynajmniej 2 monitory. 6) Regulacja gonoci, jasnoci, kolorowoci, kontrastu i skali wywietlania Podczas korzystania z interfejsu wywietlania wideo lub odtwarzania audio uytkownik moe krótko nacisn [przycisk nawigacji], aby zmieni gono lub jasno. W trybie wywietlania wideo, podczas uywania interfejsu regulacji gonoci/jasnoci, krótkie nacinicie [przycisku ustawie] umoliwia przeczenie do interfejsu regulacji innych parametrów: gonoci, jasnoci, kolorowoci, kontrastu i skali wywietlania. 7) Ustawianie adresu monitora wewntrznego Adres domylny to Room1 (Pomieszczenie 1). Adresy opcjonalne to Room1~Room4. Monitor gówny, który jest bezporednio poczony z moduem drzwiowym, naley ustawi jako Room1. Jeli system ma 2 lub wicej ni 2 monitory wewntrzne nie mona ustawi tego samego adresu dla 2 monitorów, poniewa system nie bdzie wówczas dziaa normalnie i ta opcja bdzie wywietlana w kolorze czerwonym dla ostrzeenia. 8) Ustawienia systemowe W trybie gotowoci uytkownicy mog nacisn dugo [przycisk ustawie], aby przej do trybu ustawie systemowych. 9) Ustawienia zaawansowane W przypadku modeli, które nie s zainstalowane w systemie obsugujcym wiele mieszka, uytkownicy mog przej do ustawie zaawansowanych w nastpujcy sposób: wycz i wcz ponownie monitor, naciskajc dugo [przycisk otwierania] na ekranie powitalnym. W przypadku modeli, które s podczone do systemu obsugujcego wiele mieszka, po wyczeniu i ponownym wczeniu monitora nie jest wywietlany ekran powitalny. Wskanik bdzie miga kilkakrotnie po wyczeniu i ponownym wczeniu monitora, nacinij wówczas w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 7

8 Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione dugo [przycisk otwierania], a monitor wywietli menu ustawie zaawansowanych. 10. Ustawienia systemowe Nr Ustawienie Opcje 1 LANGUAGE (JZYK) Domylny angielski (rosyjski jako opcja) 2 CHIME TIME (CZAS ODTWARZANIA DZWONKA) 3 CHIME VOLUME (GONO DZWONKA) Domylny 30 s, opcja s 4 RING TYPE (TYP DZWONKA) Domylnie 01, opcja 01 ~25 5 DO NOT DISTURB ( PRZESZKADZA) 6 CAN BE MONITORED (MONITOR MOE BY MONITOROWANY) 7 DEVICE ADDRESS (ADRES URZDZENIA) Domylnie gono HIGH (WYSOKA), opcjonalnie high, middle, low (wysoka, rednia, niska) Funkcja domylnie ustawiona jako DISABLE (WYCZONA); jeli funkcja jest wczona, dioda LED bdzie miga podczas dzwonienia, poczenia interkomowego midzy monitorami, podczas transmisji rozgoszeniowej. Funkcja domylnie ustawiona jako DISABLE (WYCZONA); po jej wczeniu monitor moe by monitorowany przez inne monitory. Domylnie ROOM1. Adresy opcjonalne to ROOM1~ROOM4. Monitor gówny musi mie ustawiony adres ROOM1. Ta opcja bdzie miaa kolor óty, jeli dwa monitory bd miay ustawiony ten sam adres. 8 PORT2 STATE (STAN PORTU 2) DOOR2 domylnie, DOOR2, CCTV1, CCTV2 opcja 9 PORT2 STATE (STAN PORTU 2) MONITOR domylnie, CCTV 1, CCTV 2 opcja 10 Przywracanie ustawie domylnych Przywracanie systemu 11. Dane techniczne Nr Pozycje Zawarto 1 Zasilanie Prd stay 14,5 V, 0,8A 2 Zuycie energii 5 W (maks.) 0,3 W (w trybie gotowoci) 3 Temperatura robocza monitora 0 C do +40 C 4 Wilgotno robocza 0%-95% 5 Wywietlacz 4,3 cala 6 Funkcja interkomu Tryb gonomówicy 7 Poczenie 4 przewody 8 Wymiary 180 x 112 x 17 mm 9 Waga 260 g *Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie w w w. s t e r r. p l i n f s t e r r. p l Str. 8

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji. Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

KARTA GWARANCYJNA. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji. Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży KARTA GWARANCYJNA Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży 1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary. 2. Gwarancją ZAMEL

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

1. Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi.

1. Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. UWAGI! 1. Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. 2. Zalecamy wykonanie montażu wideodomofonu przez wykwalifikowanego montera. 3. Importer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Analogowy aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MODEL KXT 801 INSTRUKCJA OBS UGI

Analogowy aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MODEL KXT 801 INSTRUKCJA OBS UGI Analogowy aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MODEL KXT 801 INSTRUKCJA OBSUGI 1 OPIS APARATU Rys. 1 1. IN USE] Wskanik linia zajta 2. [NEW] Wskanik nieodebrane poczenie 3. Wywietlacz LCD 4. [UP/+]

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

STYLE. Instrukcja użytkownika STYLE. Благодаримзавыбор. Importer: Eltcrac System Sp. z o.o. www.gards.pl

STYLE. Instrukcja użytkownika STYLE. Благодаримзавыбор. Importer: Eltcrac System Sp. z o.o. www.gards.pl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Tachograf Cyfrowy EFAS. Polski. Prawa autorskie. Wa na uwaga: Producent:

Instrukcja obs ugi. Tachograf Cyfrowy EFAS. Polski. Prawa autorskie. Wa na uwaga: Producent: Instrukcja obsugi Tachograf Cyfrowy EFAS Prawa autorskie adna cz niniejszej instrukcji nie moe by zmieniona bez pisemnej zgody firmy intellic GmbH. Firma intellic GmbH nie ponosi odpowiedzialnoci za niniejsz

Bardziej szczegółowo

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III

Instalacja i u ytkowanie. Bastion Apus III Bastion Apus III SPIS TREŒCI 1. Bezpieczeñstwo monta u i eksploatacji wideodomofonu 3 2. Przeznaczenie i cechy wideodomofonu 3 3. Elementy wideodomofonu APUS III 3 - Monitor MVC-7102 4 - Panel zewnêtrzny

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin

Widok z tyłu. Obsługa Seria T-808: zamek elektryczny pin 5 i 6. gniazdo 4 pin VIDEO-DOMOFON T-908, T-808 URZ0160, URZ0161, URZ0162, URZ0163 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Dziękujemy za wybranie naszego systemu. Jest to system do montaŝu na ścianie, składa się z zewnętrznej kamery, wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

WIDEOUNIFON CYFROWY COMPACT

WIDEOUNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ WIDEOUNIFON CYFROWY COMPACT www.auta-systemy.plstemy.pl www.auta-systemy.pl 1 Opis urzdzenia Wideounifon COMPACT jest aparatem wideodomofonowym z paskim ekranem

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

STERR WST PNE INFORMACJE

STERR WST PNE INFORMACJE Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WST PNE INFORMACJE Produkt to bezprzewodowy, pasywny detektor podczerwieni o wysokiej stabilno ci. Dzi ki zastosowaniu zaawansowanej technologii

Bardziej szczegółowo

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV

Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Instrukcja obsługi i montażu OR-VID-VT-1027KV Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Samodzielny montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

DOMOFON CYFROWY CD-2500

DOMOFON CYFROWY CD-2500 DOMOFON CYFROWY CD-2500 WIDEOMONITOR MV-6350 MV-6450 INSTRUKCJA MONTA U I U YTKOWANIA Spis treœci 1. Zalety... 2 2. Warunki instalacji i eksploatacji... 2 3. Opis ogólny... 3 4. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

1. Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi.

1. Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. UWAGI! 1. Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. 2. Zalecamy wykonanie montażu wideodomofonu przez wykwalifikowanego montera. 3. Importer

Bardziej szczegółowo

PL INSTRUKCJA TECHNICZNA. Instrukcja obsługi domofonu z interkomem Art

PL INSTRUKCJA TECHNICZNA. Instrukcja obsługi domofonu z interkomem Art INSTRUKCJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi domofonu z interkomem Art. 6501 www.comelitgroup.com OSTRZEŻENIA Comelit Group S.pA. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe użycie urządzeń,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI Monitor wideodomofonu PRO-4719 Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie w celu ulepszenia produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

PJD5353 DLP Projektor

PJD5353 DLP Projektor PJD5353 DLP Projektor - - - - - i ii - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - PJD5353 ViewSonic DLP Projector VS14116 PJD5353_UG_POL Rev. 1A 05-23-11 - - 2 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

PHANTOM !"#$%&'()*+,**-*"#.-*"*+ Spis tre!ci. V 1.1 Zaktualizowana 2013.01.15

PHANTOM !#$%&'()*+,**-*#.-**+ Spis tre!ci. V 1.1 Zaktualizowana 2013.01.15 PHANTOM!"#$%&'()*+,**-*"#.-*"*+ V 1.1 Zaktualizowana 2013.01.15 Spis tre!ci!"#!$%&'()#*******************************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ź Ż ć ć Ż ć Ż ć ć Ż Ć Ź ć Ę ć Ć ć Ę ć 7. Przed wczeniem urzdzenia upewni si, czy tamanie dotyka obrabianego elementu. 8. Trzymać rce z dala od czci obrotowych. 9. Nie pozostawiać zaczonego elektronarzdzia.

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wideodomofonu - NXW305 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wideodomofonu - NXW305 Instrukcja System automatyki domowej Karta wideodomofonu - NXW305 Instrukcja Nexwell Engineering 11/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne

Bardziej szczegółowo

WAGA NAJAZDOWA. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja u ytkownika. Uwaga! Prosz przestrzega wskaza podanych na nast pnej stronie!

WAGA NAJAZDOWA. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja u ytkownika. Uwaga! Prosz przestrzega wskaza podanych na nast pnej stronie! WAGA NAJAZDOWA NUMER PRODUKTU KPZ 2D wagi magazynowe Instrukcja uytkownika Uwaga! Prosz przestrzega wskaza podanych na nastpnej stronie! Wskazówki dotyczce montau Waga dostarczona jest na palecie. Zaadunek

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD

NV-DVR1108(S)/CD. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1108(S)/CD. Utworzono : 23 luty Model : - NV-DVR1108(S)/CD CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika 369300/369310/369305/369315 7" VIDEO KIT TOUCH SCREEN Instrukcja użytkownika 07/12-01 CN 2 Spis Treści 1. Wywołanie 2. Aktywacja panelu zewnętrznego 3. Wywołanie przez interkom 6 6 6 7" VIDEO KIT TOUCH

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB211 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB211 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB211 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika

Podr cznik u ytkownika Podrcznik uytkownika EP801 Cyfrowy bezprzewodowy telefon dugiego zasigu Usuga klienta EnGenius Singapur: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/ Spis treci Instrukcje bezpieczestwa...4 Ogólne instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze.

Wiadomoci ogólne. 1.2 Schemateka Schemateka jest rozdziaem zawierajcym zbiór wszystkich Schematów Zastosowanych Pocze. Noty Techniczne ze Schematami Elektrycznymi pozwalaj na wybranie Schematu Zastosowanych Pocze oznaczonego za pomoc symbolu: odpowiadajcemu nieprawidowo dziaajcej funkcji. Kady schemat jest oznaczony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

SERIA ROCKY ASH-09AIR, ASH-12AIR

SERIA ROCKY ASH-09AIR, ASH-12AIR SERIA ROCKY ASH-09AIR, ASH-12AIR Nazwy i funkcje elementów pilota Naley zwraca uwag, by midzy pilotem a urzdzeniem gównym nie byo adnych przeszkód. Pilota naley chroni przed wstrzsami i wilgoci. Pilota

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi i instalacji

Instrukcja obs ugi i instalacji Instrukcja obsugi i instalacji Okap kuchenny FTC 622 FTC 922 Franke. Do kuchni bez kompromisu. Instrukcja obsugi SPIS TRECI UWAGI I SUGESTIE...4 WACIWOCI TECHNICZNE...5 MONTA...6 UYTKOWANIE...8 KONSERWACJA...9

Bardziej szczegółowo

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Instrukcja Obsáugi. Wersja 1.0 PRESENTATION VIEWER Instrukcja Obsáugi Wersja 1.0 Prawo autorskie )adnej czci niniejszej instrukcji nie mo*na reprodukowaü lub przekazywaü *adnymi rodkami elektrycznymi lub mechanicznymi, takimi jak kserokopiowaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uytkownika. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Instrukcja uytkownika. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Instrukcja uytkownika 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Jedynymi gwarancjami udzielanymi przez firm HP na jej produkty i usugi s gwarancje jawne doczone do takich produktów i usug. adna z treci tu zawartych

Bardziej szczegółowo

MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254

MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254 INSTRUKCJA OBSUGI MIERNIKA PROMIENIOWANIA UV typu: UVC-254 Przechowywanie czujnika UV Czujnik promieniowania ultrafioletowego jest wyjtkowo precyzyjnym i delikatnym przyrzdem. Gdy nie jest ywany, powinien

Bardziej szczegółowo

24CH DMX DIMMER CONSOLE

24CH DMX DIMMER CONSOLE 24CH DMX DIMMER CONSOLE WPROWADZENIE: Gratulujemy nabycia nowej konsoli DMX. Konsola posiada system sterowany mikroprocesorami i jest w pełni kompatybilna ze standardami: DMX-512 i MIDI. Konsola wyposaona

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON

OP-VM7 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON OP-VM7 Wideomonitor Instrukcja instalacji i użytkowania Rev 12 2015 ELFON 2 Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

STERR VDM500 WIDEODOMOFON. *Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie

STERR VDM500 WIDEODOMOFON. *Najnowsza wersja instrukcji, do pobrania na stronie Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM500 WIDEODOMOFON INSTRUKCJA OBS UGI Dzi kujemy za zakup naszych produktów Produkty mog ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Prosz uwa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Echosonda Humminbird 678cx HD DI w zestawie kod produktu: kategoria: Sklep wędkarski > echosondy i GPS-y > echosondy > Humminbird

Echosonda Humminbird 678cx HD DI w zestawie kod produktu: kategoria: Sklep wędkarski > echosondy i GPS-y > echosondy > Humminbird Echosonda Humminbird 678cx HD DI w zestawie kod produktu: 9223334 kategoria: Sklep wędkarski > echosondy i GPS-y > echosondy > Humminbird Producent: Humminbird 2 540,00 zł Kod QR: Echosonda Humminbird

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny z kamerą HD

Zegar ścienny z kamerą HD Zegar ścienny z kamerą HD Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zegara ściennego z kamerą HD. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji Monitor IP seria BCS-MON7XXX V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporzdzona wyłcznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

OP-VM3 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON

OP-VM3 Wideomonitor. Instrukcja instalacji i użytkowania Rev ELFON OP-VM3 Wideomonitor Instrukcja instalacji i użytkowania Rev 4 2015 ELFON 1 Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę posiadającą "świadectwo kwalifikacyjne SEP" oraz przygotowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP 29LF-92EC http://pl.yourpdfguides.com/dref/3874383

Twoja instrukcja użytkownika SHARP 29LF-92EC http://pl.yourpdfguides.com/dref/3874383 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo