KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2012 r."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 lipca 2012 r. Na podstawie 81 90, w związku z 2 ust. 1 pkt 9 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna (dalej Dom Maklerski), wprowadza zmiany do Instrukcji korzystania z Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. (dalej Instrukcja). Jednocześnie uchyla się Komunikat Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 16 marca 2012r. Instrukcja korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. Tekst jednolity ww. Instrukcji jest dostępny w POK-ach Domu Maklerskiego, Serwisie informacyjnym Domu Maklerskiego pod adresem internetowym oraz udostępniany w momencie zawarcia Umowy umożliwiającej składanie dyspozycji z wykorzystaniem sieci Internet. 1

2 Instrukcja korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. Instrukcja obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2012 r. I. Definicje Na potrzeby niniejszej Instrukcji definiuje się następujące pojęcia: 1) Millennium DM - Millennium Dom Maklerski S.A., 2) POK - Punkt Obsługi Klienta Millennium DM, 3) KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 4) GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5) BondSpot - BondSpot S.A., 6) Umowa - Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków zawierana pomiędzy klientem a Millennium DM, 7) Regulamin - Regulamin świadczenia usług maklerskich obowiązujący w Millennium DM, 8) Regulamin GPW - Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9) Komunikat - Komunikat Zarządu Millennium DM regulujący zasady obsługi Inwestorów, 10) Inwestor - klient Millennium DM, który zawarł z Millennium DM Umowę, 11) Pełnomocnik - ustanowiony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pełnomocnik Inwestora, 12) Aneks internetowy - Aneks do umów o świadczenie usług brokerskich w zakresie składania dyspozycji z wykorzystaniem sieci INTERNET oraz udostępniania informacji zawarty pomiędzy klientem a Millennium DM, 13) Umowa abonencka - umowa zawierana pomiędzy Millennium DM a Pełnomocnikiem, który uzyskał zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji dostęp do korzystania z Serwisu informacyjnego, określająca tryb i zasady korzystania z Serwisu informacyjnego, 14) Użytkownik - Inwestor, który zawarł z Millennium DM Aneks internetowy lub Umowę w wersji umożliwiającej składanie Dyspozycji lub jego Pełnomocnik, który uzyskał zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji dostęp do korzystania z Serwisu maklerskiego i/lub Serwisu informacyjnego, 15) Rachunek - rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Inwestora prowadzone przez Millennium DM, 16) Serwis maklerski - program epromak lub inny służący do składania Dyspozycji z wykorzystaniem Internetu, 17) Serwis informacyjny - zbiór informacji udostępniany za pośrednictwem elektronicznych nośników informacji w szczególności za pośrednictwem Internetu, na zasadach określonych w rozdz. XXIV Regulaminu, 18) Dane czasu rzeczywistego informacje wymienione w rozdz. VII pkt 1 ppkt 1), pkt 2 ppkt1), pkt 3 ppkt 1) udostępniane za pośrednictwem Serwisu maklerskiego lub Serwisu informacyjnego niezwłocznie po ich otrzymaniu od uprawnionych podmiotów (w tym GPW) i przetworzeniu przez Millennium DM, 19) Dane opóźnione - informacje wymienione w rozdz. VII pkt 1 ppkt 2), udostępniane za pośrednictwem Serwisu informacyjnego z opóźnieniem, po ich otrzymaniu od uprawnionych podmiotów (w tym GPW) i przetworzeniu przez Millennium DM, 20) Usługi dodatkowe - Informacje własne, powiadomienia przygotowywane przez Millennium DM o zawarciu transakcji, powiadomienia o wskazanych przez Użytkownika określonych zdarzeniach dotyczących rynku kapitałowego, przekazywane w formie SMS lub w formie , 21) Dyspozycja - oświadczenie woli Użytkownika dotyczące Rachunku lub aktywów na nim zgromadzonych, złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu maklerskiego, 22) Dyspozycja DDM - oświadczenie woli Użytkownika dotyczące Rachunku lub aktywów na nim zgromadzonych realizowane zgodnie z rozdz. VIII Regulaminu, 23) SMS - wiadomość tekstowa przesłana z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowej, 24) - wiadomość tekstowa przesłana z wykorzystaniem sieci Internet, 25) Informacja własna - informacja przygotowana przez Millennium DM, dotycząca usług świadczonych przez Millennium DM lub rynku kapitałowego, 26) Przeglądarka - programy Internet Explorer, FireFox, Chrom, Opera, Safari służące między innymi do przeglądania stron internetowych, 27) epromak - program służący do uzyskania dostępu do Serwisu maklerskiego w zakresie składania Dyspozycji, uzyskiwania informacji o Rachunku i operacjach na nim dokonywanych oraz umożliwiający dostęp do Danych czasu rzeczywistego w zakresie notowań GPW, opisany w załączniku nr 1 do Instrukcji, 2

3 28) epromakplus - wersja Beta programu służącego do uzyskania dostępu do Serwisu maklerskiego w zakresie składania Dyspozycji, uzyskiwania informacji o Rachunku i operacjach na nim dokonywanych oraz umożliwiającego dostęp do Danych czasu rzeczywistego w zakresie notowań GPW, opisanego w załączniku nr 3 do Instrukcji, 29) WEB INWESTOR - program służący do uzyskania dostępu do Serwisu maklerskiego w zakresie składania Dyspozycji, uzyskiwania informacji o Rachunku i operacjach na nim dokonywanych, opisany w załączniku nr 2 do Instrukcji, 30) Karta mikroprocesorowa i Czytnik - urządzenia techniczne używane do szyfrowania Dyspozycji, wykorzystywane przez program WEB INWESTOR, zwiększające bezpieczeństwo logowania oraz składania Dyspozycji przez Użytkownika, 31) Token - urządzenie techniczne zwiększające bezpieczeństwo logowania do programu epromak lub epromakplus, 32) PIN - indywidualny dla każdego Tokena cztero cyfrowy (minimum) kod konieczny do uruchomienia Tokena, 33) KOD - kod podawany przez Token służący do zalogowania do programu epromak lub epromakplus, 34) Klucz prywatny - klucz szyfrujący generowany i zapisywany na karcie mikroprocesorowej Użytkownika, 35) Transakcja OTP - transakcja z odroczonym terminem płatności, 36) Kurs odniesienia - kurs odniesienia służący do określania widełek notowań ustalany zgodnie z zasadami określonymi przez GPW lub BondSpot, 37) Skrót - tekst z przypisanym adresem strony internetowej, 38) Portfel - pozycje otwarte w różnych seriach derywatów oznaczone, zgodnie z przepisami KDPW tym samym identyfikatorem, 39) NIK - Numer Identyfikacyjny Inwestora w KDPW, 40) Parser - moduł Przeglądarki służący do obsługi strony internetowej napisanej w języku XML, 41) Pomoc - moduł pomocy technicznej zawierający opis programu epromak lub epromakplus, 42) Walor - papier wartościowy lub derywat, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, 43) Transakcja pakietowa - transakcja zawierana zgodnie z rozdz. XIII Regulaminu GPW, 44) SSL - technologia zabezpieczająca logowanie oraz transmisję danych wykorzystująca tzw. klucze sesyjne (jednorazowe dla danej sesji), 45) Pracownik - pracownik POK, 46) Aplikacja mobilna - program umożliwiający odbiór notowań giełdowych (on-line) na przenośnych urządzeniach małoekranowych (palmtopy, smartfony, telefony komórkowe), 47) Aplikacja notowań - program Notowania 3 Max instalowany na komputerze Użytkownika umożliwiający odbiór notowań giełdowych (on-line) oraz wykonanie analizy technicznej, 48) Serwer danych giełdowych program będący integralną częścią programu Notowania 3 Max umożliwiający pobieranie notowań GPW w formacie umożliwiającym zasilenie programów do analizy technicznej, 49) Prawo Poboru - prawo do objęcia akcji nowej emisji. II. Adres strony internetowej Serwis maklerski i Serwis informacyjny Millennium DM znajdują się pod następującym adresami: III. Help Desk Użytkownik może zwrócić się do punktu pomocy i informacji (Help Desk) z wszelkimi pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego. Numer telefonu Help Desk: (22) zespół telefoniczny Help Desk pracuje w godzinach, w których odbywa się sesja giełdowa. Millennium DM zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z Help Desk. 3

4 Adres Help Desk: IV. Wymagania w stosunku do używanego przez Użytkownika sprzętu i oprogramowania 1. C Serwisu maklerskiego (nie dotyczy epromakplus) lub z Serwisu informacyjnego: minimalne - komputer klasy PC z procesorem 1,0 GHz, RAM 256 MB zalecane - komputer klasy PC z procesorem 2,0 GHz, RAM 512 MB, 2. Program epromakplus wymaga komputera o parametrach wymaganych dla następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Linux, OS 4, OS Wymagania dotyczące wykorzystywanego przez Użytkownika oprogramowania dla Serwisu maklerskiego: epromak - system operacyjny Windows 2000 lub nowszy, przeglądarka Internet Explorer w wersji określonej w module Pomocy programu Epromak, epromakplus - system operacyjny Windows 7 lub nowszy, przeglądarka Internet Explorer od wersji 9, FireFoxod wersji 8, Chrome od wersji 15, Safari od wersji 5,1, lub Opera od wersji 11,50, WEB INWESTOR - systemy operacyjne: Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows Serwer, Windows XP, przeglądarka Internet Explorer od wersji 5.5 do wersji 7, siła szyfrowania bitów, 4. Minimalne wymagania dotyczące urządzeń umożliwiających instalację Aplikacji mobilnej - dowolne urządzenie pracujące pod kontrolą jednego z następujących systemów operacyjnych: Microsoft Pocket PC 2002 lub nowszy, Microsoft Windows Mobile 2003 lub nowszy, Symbian OS S60 1 i 2 Edycja, Symbian OS S80, Symbian OS UIQ 1 Edycja, BlackBerry, Android oraz telefony komórkowe pozwalające na uruchamianie aplikacji napisanych w języku Java oraz wersja Java dotykowa. 5. Dodatkowe wymagania dotyczące korzystania z poszczególnych programów w Serwisie maklerskim zawarte są w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej Instrukcji. 6. Dom Maklerski zaleca stosowanie ogólnie przyjętych i uznanych standardów zachowania bezpieczeństwa komputera używanego do komunikowania się z Serwisem maklerskim, a w szczególności konieczność: 1) stosowania sprzętowych lub programowych zabezpieczeń przed włamaniami, wirusami lub programami szpiegującymi, 2) bezpiecznego przechowywania i nieujawniania osobom trzecim loginów i haseł, 3) regularnej zmiany haseł. Z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa można zapoznać się na stronie internetowej Domu Maklerskiego (w Serwisie informacyjnym w zakładce Kącik maklera oraz na stronie do logowania się do systemu epromak i epromakplus). Inwestor powinien śledzić przekazywane przez stronę internetową informacje Domu Maklerskiego w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. 7. Dodatkowe wymagania dotyczące oprogramowania w przypadku korzystania z notowań w czasie rzeczywistym w Serwisie maklerskim lub Serwisie informacyjnym (nie dotyczy Aplikacji notowań i Aplikacji mobilnej): przeglądarka wyposażona w obsługę apletów Java w wersji 1,5 lub wyższej. Uwaga: często producenci Przeglądarek nie instalują standardowo obsługi oprogramowania Java - Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego jej zainstalowania. V. Postanowienia ogólne 1. Serwis maklerski i Serwis informacyjny są udostępniane przez całą dobę, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzania przerw technicznych. 2. Każdy Użytkownik otrzymuje jednoczesny dostęp do programu epromak oraz programu epromakplus. 3. Program epromak udostępniany jest w wersji stabilnej. Millennium DM gwarantuje poprawność działania wersji stabilnej. 4. Program epromakplus udostępniany jest w wersji Beta (przedprodukcyjnej). Program epromakplus w wersji Beta udostępniany jest jedynie w celu zapoznania się z jego funkcjonalnością. Użytkownik nie powinien wykorzystywać wersji Beta programu epromakplus do składania zleceń oraz innych dyspozycji, gdyż Millennium DM nie gwarantuje jego stabilnego działania. Wersja Beta programu epromakplus udostępniania jest na okres od 25 czerwca 2012 r. do 9 sierpnia 2012 r. Po tym okresie Millennium DM udostępni wersję stabilną programu. Millennium DM zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu testowego oraz udostępnienia wersji stabilnej programu epromakplus. Uwaga: Ponieważ nie jest możliwe wyłączenie z wersji Beta funkcjonalności składania zleceń i dyspozycji zlecenia i dyspozycje złożone w programie epromakplus będą podlegały realizacji. 5. Program epromak zostanie w przyszłości zastąpiony programem epromakplus. O terminie zastąpienia Millennium DM poinformuje Użytkowników poprzez wydanie nowej Instrukcji. Zmiana wersji programu nie będzie wymagała od Użytkownika podejmowania żadnych działań. 4

5 6. Millennium DM ma prawo zawiesić przyjmowanie lub realizację Dyspozycji na czas zawieszenia dostępu do Serwisu maklerskiego. 7. Millennium DM nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zamieszczanych w Serwisie informacyjnym, jeżeli źródłem tych informacji nie jest Millennium DM (w szczególności serwisów PAP i REUTERS). 8. Okresem rozliczeniowym korzystania z notowań udostępnianych w Serwisie informacyjnym w czasie rzeczywistym (notowania on-line) w Millennium DM są miesiące kalendarzowe. Pierwsze zalogowanie się Inwestora w danym miesiącu do Serwisu informacyjnego lub Serwisu maklerskiego powoduje uaktywnienie okresu korzystania z notowań on-line w danym miesiącu kalendarzowym oraz obowiązek poniesienia opłaty za korzystanie z notowań on-line w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. Opłata ta zostanie pobrana w wysokości odpowiadającej najwyższej opłacie za notowania on-line (najdroższa wersja notowań on-line), z których Inwestor korzystał w danym miesiącu kalendarzowym i w pełnej miesięcznej stawce - niezależnie od okresu korzystania z notowań on-line w danym miesiącu. W przypadku niezalogowania się Inwestora w danym miesiącu kalendarzowym do Serwisu maklerskiego lub Serwisu informacyjnego, Millennium DM uznaje, że Użytkownik zawiesił w danym miesiącu korzystanie z Serwisu oraz nie pobiera opłat za korzystanie przez Inwestora z notowań on-line w danym miesiącu kalendarzowym. VI. Warunki uzyskania dostępu do korzystania z Serwisu maklerskiego i Serwisu informacyjnego 1. Inwestor w celu uzyskania dostępu do korzystania z Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego powinien: - zawrzeć z Millennium DM Umowę w wersji umożliwiającej składanie Dyspozycji oraz - złożyć w POK wniosek o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego oraz - udzielić Millennium DM pełnomocnictwa do wykonywania czynności na podstawie Dyspozycji składanych za pośrednictwem Serwisu maklerskiego (o ile nie zostało dotychczas udzielone). przy czym: 1) warunkiem uzyskania przez Inwestora dostępu do korzystania z Serwisu maklerskiego za pośrednictwem programu epromak i epromakplus jest: - wydanie Inwestorowi przez Millennium DM loginu/identyfikatora, hasła, ewentualnie Tokena oraz - aktywowanie przez Inwestora otrzymanego hasła lub hasła i Tokena (w przypadku, gdy Inwestor otrzyma hasło lub hasło i Token drogą korespondencyjną) lub - aktywowanie przez Dom Maklerski otrzymanego hasła lub hasła i Tokena (w przypadku, gdy Inwestor otrzymał hasło lub hasło i Token w POK), 2) warunkiem uzyskania przez Inwestora dostępu do korzystania z Serwisu informacyjnego jest wydanie Inwestorowi przez Millennium DM loginu/identyfikatora i hasła (Millennium DM zastrzega możliwość przedłużenia terminu uzyskania przez Inwestora dostępu do Serwisu informacyjnego mimo otrzymania przez Inwestora loginu/identyfikatora i hasła, ale nie dłużej niż do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego). 2. Dostęp do korzystania z Serwisu informacyjnego za pośrednictwem Aplikacji notowań i/lub Aplikacji mobilnej jest możliwy na podstawie loginu/identyfikatora i hasła lub loginów/identyfikatorów i haseł oraz po wykonaniu instalacji odpowiedniego oprogramowania. Pliki instalacyjne wraz z opisem procesu instalacji są dostępne na stronach Serwisu informacyjnego. Opis funkcjonalności Aplikacji notowań (w tym Serwera danych giełdowych) jest dostępny w module pomocy dostępnym w Aplikacji notowań. Opis funkcjonalności Aplikacji mobilnej jest dostępny na stronach internetowych pod następującymi adresami: VII. Zakres informacji dostępnych w Serwisie informacyjnym 1. Informacje udostępniane w Serwisie informacyjnym (z wyłączeniem Aplikacji notowań i Aplikacji mobilnej): 1) Dane czasu rzeczywistego - serwis PAP (zakres podstawowy), 5

6 - serwis PAP (zakres rozszerzony), - serwis REUTERS INWESTOR, - notowania giełdowe (1 oferta dostępna jedynie dla osób fizycznych, lub 5 ofert) - pliki do analizy technicznej dla programów Omega i MetaStock, 2) Dane opóźnione - notowania GPW - opóźnione o 15 minut, - notowania BondSpot - aktualizowane po zakończeniu dnia notowańbondspot, - notowania walut do dolara aktualizowane z różną częstotliwością, - notowania walut NBP aktualizowane po zakończeniu notowań w NBP, - notowania indeksów zagranicznych aktualizowane z różną częstotliwością, - pliki do analizy technicznej dla programów Omega i MetaStock, 3) Informacje przygotowane przez Millennium DM dotyczące rynku kapitałowego oraz związane z usługami świadczonymi przez Millennium DM - Instrukcja, - analizy dotyczące rynku kapitałowego, - komentarze dotyczące rynku kapitałowego, - informacje o spółkach, - raporty dotyczące rynku kapitałowego i finansowego, - wysokości depozytów KDPW dotyczących instrumentów pochodnych, - komunikaty, - kalendarium wydarzeń na rynku kapitałowym, - lista restrykcyjna Walorów, - lista pracowników Help Desk, 2. Informacje udostępniane w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem Aplikacji notowań: Dane czasu rzeczywistego - notowania giełdowe (1 oferta dostępne jedynie dla osób fizycznych, lub 5 ofert), - karnet zleceń, - Serwer danych giełdowych (tylko przy użyciu programu Notowania 3). 3. Informacje udostępniane w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem Aplikacji mobilnej: Dane czasu rzeczywistego - notowania giełdowe (1 oferta dostępne jedynie dla osób fizycznych, lub 5 ofert), 4. Na podstawie wniosku o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego Użytkownik uzyskuje dostęp do danych i informacji, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1), pkt 2 i 3. Inwestor powinien dokonać na wniosku wyboru zakresu danych. Dane i informacje, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) i 3) są udostępniane wszystkim Użytkownikom w Serwisie informacyjnym (bez konieczności składania wniosku). 1) Inwestor może dokonać aktywacji, zmiany zakresu lub cofnięcia udostępnionych Użytkownikowi w Serwisie maklerskim, Serwisie informacyjnym: Danych czasu rzeczywistego, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w POK. Wniosek może zostać złożony również telefonicznie, lub za pośrednictwem faksu (o ile Inwestor zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem faksu) albo w trybie i na zasadach określonych w Komunikacie określającym rodzaje dokumentów i oświadczeń, woli, które mogą zostać przekazane do Millennium DM drogą korespondencyjną. 2) Millennium DM dokona aktywacji lub zmiany zakresu udostępnionych Użytkownikowi w Serwisie maklerskim, Serwisie informacyjnym: Danych czasu rzeczywistego od dnia wskazanego we wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu dokonania aktywacji lub zmiany, ale nie dłużej niż do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Millennium DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania zmiany zakresu udostępnionych Danych czasu rzeczywistego na podstawie prawidłowo złożonego wniosku zawierającego poprawne dane. 5. Wymogi dotyczące udostępniania informacji w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem Aplikacji notowań i Aplikacji mobilnej: 1) Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt 2), może odbierać jednocześnie strumień informacji w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem tylko jednej z aplikacji: Aplikacji mobilnej, Aplikacji notowań - Notowania 3 Max, 6

7 Serwer danych giełdowych. Korzystanie z jednej aplikacji, a następnie uruchomienie kolejnej aplikacji, skutkuje wylogowaniem z dotychczas używanej aplikacji. 2) Jednoczesny (w tym samym czasie) odbiór strumieni informacji w Serwisie informacyjnym za pośrednictwem następujących aplikacji: Aplikacji notowań - Notowania 3 Max, Serwer danych giełdowych. wiąże się z koniecznością nadania Użytkownikowi następnego loginu i hasła oraz poniesienia przez Inwestora dodatkowej opłaty za korzystanie z notowań, o której mowa w Tabeli Opłat i Prowizji. VIII. Składanie przez Użytkownika Dyspozycji Millennium DM stosownie do postanowień 76 ust. 3 Regulaminu, informuje, że Użytkownik w Serwisie maklerskim może składać Dyspozycje wymienione: w załączniku nr 1 - za pośrednictwem programu epromak, w załączniku nr 2 - za pośrednictwem programu WEB-Inwestor, w załączniku nr 3 - za pośrednictwem programu epromakplus. IX. Usługi dodatkowe 1. Zakres Usług dodatkowych: 1) Informacje własne, 2) powiadomienia na wskazany przez Inwestora aktualny numer telefonu komórkowego (SMS) lub na aktualny adres poczty elektronicznej ( ) - o zawarciu transakcji oraz opóźnieniu opłacenia Zlecenia OTP, 2. Inwestor może dokonać aktywacji lub zmiany zakresu udostępnionych Użytkownikowi Usług dodatkowych, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w POK (również telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o ile zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem faksu). 3. Millennium DM dokona aktywacji lub zmiany zakresu udostępnionych Użytkownikowi Usług dodatkowych od dnia wskazanego we wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu dokonania aktywacji lub zmiany, ale nie dłużej niż do 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. X. Sposób przekazania loginu, hasła i Tokena 1. Millennium DM przekaże hasła, loginy i Token Użytkownikowi w sposób określony przez Inwestora we wniosku o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego, tj.: 1) osobisty odbiór przez Użytkownika loginu, hasła i Tokena w POK wskazanym we wniosku lub 2) odbiór drogą korespondencyjną loginy, hasła i Token zostaną przesłane listem poleconym. 2. W przypadku odbioru hasła, loginu, Tokena drogą korespondencyjną Użytkownik, po otrzymaniu koperty z hasłem, loginem, Tokenem do programu epromak lub epromakplus powinien upewnić się, że koperty są w stanie nienaruszonym, a następnie zadzwonić pod numer Help Desk celem aktywowania hasła i Tokena. 3. Inwestor zobowiązany jest utrzymywać na swoim Rachunku środki pieniężne niezbędne do pobrania przez Millennium DM należnych opłat z tytułu wysłania korespondencji listem poleconym w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji. W przypadku braku środków pieniężnych, Millennium DM może wstrzymać wysłanie korespondencji (loginu, hasła i Tokena). XI. Utrata i wydanie nowych: Karty mikroprocesorowej, Klucza prywatnego lub hasła 1. Utrata Karty mikroprocesorowej, Klucza prywatnego powinna zostać zgłoszona niezwłocznie do Millennium DM: - osobiście w POK lub - telefonicznie lub za pośrednictwem faksu (o ile Inwestor zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem faksu) 7

8 Użytkownik powinien wskazać dane, o których mowa w rozdz. XIII pkt 2 ppkt 1)-4) i 6). Zgłoszenie utraty Karty mikroprocesorowej lub Klucza prywatnego skutkuje zablokowaniem dostępu do programu WEB INWESTOR, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. XIII pkt Użytkownik może zgłosić do Millennium DM utratę hasła w trybie, o którym mowa w pkt 1. Zgłoszenie utraty hasła skutkuje zablokowaniem dostępu do Serwisu maklerskiego i/lub Serwisu informacyjnego zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. XIII pkt Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany hasła (z wyłączeniem Aplikacji notowań i Aplikacji mobilnej), jeżeli zaistnieje podejrzenie jego ujawnienia jakimkolwiek osobom niepowołanym. Użytkownik może dokonać samodzielnej zmiany hasła: - hasło do Serwisu informacyjnego zakładka Narzędzia opcja menu Zmiana hasła, - hasło do Serwisu maklerskiego - wg zasad podanych w załącznikach do Instrukcji. 4. Wydanie nowej Karty mikroprocesorowej i Czytnika dla Użytkownika może nastąpić jedynie na wniosek Inwestora złożony w POK. Sposób odbioru Karty mikroprocesorowej i Czytnika Inwestor określa we wniosku. W przypadku wybrania przez Inwestora wariantu odesłania Karty mikroprocesorowej i Czytnika pocztą, Millennium DM wysyła Kartę mikroprocesorową i Czytnik oraz kartę informacyjną (z loginem i hasłem) w dwóch oddzielnych listach poleconych na adres korespondencyjny określony we wniosku. 5. Wydanie nowego hasła dla Użytkownika może nastąpić na jego wniosek złożony w POK (również telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o ile Inwestor zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem faksu). Sposób odbioru hasła Użytkownik określa we wniosku. W przypadku wybrania przez Użytkownika wariantu odesłania nowego hasła pocztą, Millennium DM wysyła nowe hasło listem poleconym na adres korespondencyjny określony we wniosku. XII. Utrata i wydanie nowego Tokena XIII. 1. Utrata Tokena powinna zostać zgłoszona niezwłocznie do Millennium DM: - osobiście w POK lub - telefonicznie lub za pośrednictwem faksu (o ile Inwestor zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie). Użytkownik powinien wskazać dane, o których mowa w rozdz. XIII pkt 2 ppkt 1)-4) i 6). Zgłoszenie utraty Tokena skutkuje jego dezaktywacją oraz zablokowaniem dostępu do programu epromak/epromakplus, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdz. XIII pkt 3. UWAGA: Dezaktywacja Tokena oznacza, że Token nie będzie mógł być już używany i dojdzie do konieczności udostępnienia Użytkownikowi nowego Tokena, za co zostanie pobrana opłata za udostępnienie Tokena, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. 2. Wydanie nowego Tokena dla Użytkownika może nastąpić jedynie na wniosek Inwestora złożony w POK. Sposób odbioru Tokena Inwestor określa we wniosku. W przypadku wybrania przez Inwestora wariantu odesłania Tokena pocztą, Millennium DM wysyła Token i hasło listem poleconym na adres korespondencyjny określony we wniosku. 3. W przypadku takiego uszkodzenia Tokena, że dalsze korzystanie z tego urządzenia jest niemożliwe, Millennium DM dopuszcza możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia logowania na zabezpieczenie za pośrednictwem hasła. Millennium DM po złożeniu stosownego wniosku przez Inwestora, przydzieli Użytkownikowi hasło a uszkodzony Token zostanie Deaktywowany Ponowna Aktywacja takiego Urządzenia jest niemożliwa. Blokada dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego 1. Inwestor może złożyć wniosek o zablokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego (z wyłączeniem dostępu do Serwisu informacyjnego za pośrednictwem Aplikacji notowań i Aplikacji mobilnej) dla każdego Użytkownika. Użytkownik będący Pełnomocnikiem Inwestora może złożyć wniosek jedynie o zablokowanie przyznanego mu dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego. Wniosek może zostać złożony w POK (również telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o ile Inwestor zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem faksu). 2. Wniosek o zablokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego powinien zawierać następujące dane: 1) imię i nazwisko składającego Dyspozycję, 2) imię i nazwisko Użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o dokonanie blokady, 3) numer Rachunku, 4) imię i nazwisko posiadacza Rachunku lub nazwa firmy, 8

9 5) wskazanie, do którego serwisu (Serwis maklerski/serwis informacyjny) ma zostać odblokowany dostęp, 6) powód wykonania blokady. 3. Na podstawie wniosku o zablokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego, Millennium DM dokona zablokowania dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku. Millennium DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zablokowania dostępu do ww. programów na podstawie prawidłowo złożonego wniosku zawierającego poprawne dane wymienione w pkt Inwestor może samodzielnie zablokować dostęp do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego wprowadzając błędnie hasło lub błędny KOD. Zablokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego nastąpi po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego hasła lub KODu (w przypadku korzystania z Tokena), Zablokowanie dostępu do Serwisu informacyjnego nastąpi po pięciokrotnym wprowadzeniu błędnego hasła. XIV. Odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego XV. 1. Inwestor może złożyć wniosek o odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego dla każdego Użytkownika. Użytkownik będący Pełnomocnikiem Inwestora może złożyć wniosek o odblokowanie przyznanego mu dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego jedynie w przypadku złożenia przez niego uprzednio wniosku o zablokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego. Wniosek może zostać złożony w POK (również telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o ile Inwestor zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem faksu). 2. Wniosek o odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego powinien zawierać następujące dane: 1) imię i nazwisko składającego Dyspozycję, 2) imię i nazwisko Użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o dokonanie odblokowania dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego, 3) numer Rachunku, 4) imię i nazwisko posiadacza Rachunku (nazwa firmy), 5) wskazanie, do którego Serwisu (Serwis maklerski/serwis informacyjny) ma zostać odblokowany dostęp, 6) przyczynę zablokowania. 3. Wniosek o odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego może zawierać również wniosek o nadanie nowego hasła oraz określenie sposobu jego odbioru. Odblokowanie hasła w programie epromak lub epromakplus wiąże się z koniecznością wydania przez Millennium DM nowej koperty z hasłem. 4. Na podstawie wniosku o odblokowanie dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego, Millennium DM dokona odblokowania dostępu do Serwisu maklerskiego/serwisu informacyjnego najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku. Millennium DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z odblokowania dostępu na podstawie prawidłowo złożonego wniosku zawierającego poprawne dane wymienione w pkt 2. Obsługa Tokena 1. Użytkownik może złożyć wniosek o odblokowanie PIN lub o synchronizację Tokena. Wniosek może zostać złożony w POK (również telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o ile Inwestor zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem faksu). 2. W przypadku zablokowania PIN Tokena, po jego włączeniu, wyświetla się napis BLOKADA ; w celu odblokowania PIN Użytkownik powinien: a) podać Pracownikowi hasło do epromak lub epromakplus, b) przycisnąć przycisk ON - wyświetli się wówczas kod, który należy podać Pracownikowi, c) przycisnąć przycisk ON i wprowadzić kod, który poda Pracownik, przycisnąć przycisk ON, Token powinien wyświetlić napis SUKCES i po chwili NOWY PIN, d) podać nowy PIN Token wyświetli napis POTWIERDZ, e) ponownie wpisać nowy PIN, f) potwierdzić przyciskiem ON - jeżeli Token wyświetli napis SUKCES operacja powiodła się, jeżeli zostanie wyświetlony napis BLAD powyższą procedurę należy powtórzyć, UWAGA: Sześciokrotnie nieudana próba odblokowania PINu spowoduje deaktywację Tokena, co oznacza, że Token nie będzie mógł już być używany, dojdzie do konieczności udostępnienia Użytkownikowi nowego Tokena, co wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za udostępnienie Tokena, zgodnie z Tabela Opłat i Prowizji. 9

10 3. Synchronizacja Tokena: W przypadku wygenerowania dziesięciokrotnie KODu bez żadnej próby zalogowania, Token ulegnie rozsynchronizowaniu, aby go zsynchronizować należy: a) podać Pracownikowi hasło do programu epromak lub epromakplus, otrzymane od Millennium DM (w Kopercie z hasłem), b) włączyć Token przyciskiem ON, c) Podać PIN, d) przyciskać przycisk MENU do momentu pojawienia się napisu ZEGAR e) przycisnąć przycisk ON, f) podać Pracownikowi kod wyświetlony przez Token, g) naciskać przycisk MENU aż do momentu wyświetlenia napisu LICZNIK, h) nacisnąć przycisk ON, i) podać Pracownikowi kod wyświetlony przez Token. 4. Na podstawie wniosku o odblokowanie PIN lub wniosku o synchronizację Tokena, Millennium DM dokona odblokowania PIN lub synchronizacji Tokena. Millennium DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z odblokowania PIN lub/i synchronizacji Tokena na podstawie prawidłowo złożonego wniosku zawierającego poprawne dane wymienione w pkt 2 i/lub Zmiana numeru PIN Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany numeru PIN, jeżeli zaistnieje podejrzenie jego ujawnienia jakimkolwiek osobom niepowołanym. Użytkownik może dokonać samodzielnej zmiany numeru PIN, w tym celu należy: - uruchomić Token przyciskiem ON, - podać dotychczasowy PIN - zostanie wyświetlony KOD, - przyciskać przycisk MENU do momentu pojawienia się napisu ZMIEN PIN, - przycisnąć przycisk ON - wyświetli się napis NOWY PIN, - podać nowy numer PIN, - przycisnąć przycisk ON pojawi się napis POTWIERDZ, - wprowadzić ponownie nowy PIN, - przycisnąć przycisk ON. Jeżeli, po wykonaniu powyższych czynności, pojawi się napis SUKCES, oznacza to, że PIN został zmieniony. Jeżeli natomiast pojawi się napis BLAD należy powtórzyć cały proces zmiany PIN. XVI. Odwołanie dostępu do Serwisu informacyjnego lub Usług dodatkowych 1. Inwestor może złożyć wniosek o odwołanie dostępu do Serwisu informacyjnego lub Usług dodatkowych dla wszystkich Użytkowników będących jego Pełnomocnikami. Wniosek może zostać złożony w POK (również telefonicznie lub za pośrednictwem faksu o ile Inwestor zawarł stosowną umowę lub aneks umożliwiający składanie dyspozycji telefonicznie lub za pośrednictwem faksu albo w trybie i na zasadach określonych w Komunikacie określającym rodzaje dokumentów i oświadczeń woli, które mogą zostać przekazane do Millennium DM drogą korespondencyjną). 2. Wniosek o odwołanie dostępu do Serwisu informacyjnego powinien zawierać następujące dane: 1) imię i nazwisko Inwestora, 2) imię i nazwisko Użytkownika, w odniesieniu do którego wnioskuje się o odwołanie dostępu, 3) numer Rachunku, 4) oświadczenie o odwołaniu dostępu do Serwisu informacyjnego/usług dodatkowych oraz wskazanie zakresu odwołania dostępu, 3. Na podstawie wniosku o odwołanie dostępu do Serwisu informacyjnego/usług dodatkowych, Millennium DM dokona cofnięcia dostępu, najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku. Millennium DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z odwołania dostępu na podstawie prawidłowo złożonego wniosku zawierającego poprawne dane wymienione w pkt 2. XVII. UWAGI Wszelkie wyliczenia wykonywane w Serwisie maklerskim/serwisie informacyjnym mają charakter informacyjny i nie są zobowiązaniem dla żadnej ze stron. Użytkownik nie może na ich podstawie wysuwać żadnych roszczeń pod adresem Millennium DM lub innych podmiotów grupy kapitałowej Banku Millennium S.A. 10

11 Załącznik nr 1 do Instrukcji korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. Wymagania, rodzaj obsługiwanych dyspozycji oraz opis działania programu epromak 1. Dodatkowe wymagania, oprócz wskazanych w rozdziale IV Instrukcji dotyczące oprogramowania w przypadku korzystania z programu epromak: Przeglądarka wyposażona w Parser języka XML wersji 3.0 lub wyższej. Z uwagi na fakt, iż producent Przeglądarki Internet Explorer instaluje w przeglądarkach 5.x różne wersje Parserów wcześniejszych edycji, podczas pierwszej próby złożenia Dyspozycji, program epromak dokonuje automatycznej aktualizacji Parsera języka XML. Aktualizacja wiąże się z pobraniem z serwera pliku wielkości około 600KB wyposażonego w certyfikat producenta Przeglądarki. Konieczność wymiany Parsera dotyczy jedynie Przeglądarek w wersji 5.x. Po zaktualizowaniu oprogramowania należy zamknąć Przeglądarkę internetową i uruchomić ją ponownie. Uwaga: Dla poprawnego funkcjonowania programu epromak, aktualizacja Parsera MUSI zostać wykonana. W przypadku używania Przeglądarki Internet Explorer wersja 5.x, po instalacji Parsera należy Przeglądarkę zamknąć i następnie ponownie otworzyć. Jeżeli po instalacji nowego Parsera nie wyświetli się okienko logowania, należy skontaktować się z Help Desk. Przeglądarka zawierająca klucz o sile szyfrowania 128 bitów może wymagać aktualizacji stosowanego oprogramowania. Aktualizacja tego oprogramowania nie jest udostępniana na stronach Millennium DM. Należy wykonać ją we własnym zakresie. Dostęp do Serwisu maklerskiego z zabezpieczeniem w postaci Tokena jest możliwy wyłącznie przy użyciu Tokenów udostępnianych przez Millennium DM. Jeżeli na Tokenie pojawi się kontrolka niskiego stanu baterii (kontrolka w kształcie baterii umieszczona w prawym górnym rogu wyświetlacza Tokena), Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie niezwłocznie wymienić baterię na nową. Millennium DM nie odpowiada za skutki zbyt późnej wymiany baterii lub wymiany, która spowodowała uszkodzenia Tokena. 2. Na podstawie Umowy umożliwiającej składanie Dyspozycji lub Aneksu internetowego oraz zgodnie z zawartymi przez Inwestora umowami lub aneksami o świadczenie usług przez Millennium DM, Użytkownik w Serwisie maklerskim za pośrednictwem programu epromak może składać następujące Dyspozycje: a) dyspozycję wystawienia zlecenia kupna/sprzedaży Walorów notowanych na GPW i BondSpot, b) dyspozycję modyfikacji zlecenia kupna/sprzedaży Walorów, c) dyspozycję zapisu z tytułu realizacji Prawa Poboru (tylko o ile dany prospekt emisyjny będzie umożliwiał złożenie zapisu z tytułu realizacji danego Prawa Poboru za pośrednictwem Internetu; w przypadku braku takiej możliwości Millennium DM wyda Informację wyłączającą możliwość złożenia zapisu za pośrednictwem Internetu), d) dyspozycję wystawienia anulacji zlecenia kupna/sprzedaży Walorów, e) dyspozycję wystawienia zapisu w obrocie pierwotnym (z wyłączeniem wykonania dyspozycji zapisu z tytułu realizacji Prawa Poboru) Dyspozycja może zostać złożona o ile prospekt emisyjny określający zasady składania zapisów dopuszcza możliwość składania zapisów za pośrednictwem Internetu. oraz - Millennium DM poinformuje poprzez wywieszenie stosownej informacji w POK i na stronie internetowej Millennium DM w terminie minimum 1 dnia roboczego przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów o dopuszczalności złożenia Dyspozycji za pośrednictwem programu epromak Dyspozycją wystawienia zapisu w obrocie pierwotnym może zawierać również: dyspozycję uruchomienia środków pieniężnych z kredytu w celu opłacenia zapisu, dyspozycję deponowania nabytych papierów wartościowych na Rachunku, dyspozycję przelewu środków pieniężnych z nadpłaty lub ich zwrotu na Rachunek. Dom Maklerski może w drodze Informacji dla klientów określić dodatkowe warunki przyjęcia dyspozycji wystawienia zapisu nabycia papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, gdy taka potrzeba wynika z postanowień prospektu emisyjnego, f) dyspozycję opłacenia transakcji OTP, 11

12 g) dyspozycję wystawienia przelewu środków finansowych w PLN na wskazane rachunki bankowe należące do Inwestora oraz dyspozycję uzupełnienie depozytu (zabezpieczenia derywatów), h) dyspozycję wykonania jednostek indeksowych, i) wnioski: o korzystanie z planu podstawowego(liniowego) lub dodatkowego (progresywnego), o przyznanie negocjowanej prowizji liniowej, o zmianę sposobu naliczania prowizji, o przystąpienie do promocji dotyczącej opłat i prowizji za usługi świadczone na rzecz Użytkownika, o aktywację/rezygnację z notowań on-line, o zmianę ilości ofert notowań on-line, o aktywację/rezygnację z serwisu REUTERS, o aktywację/rezygnację z dostępu do indywidualnej aplikacji prezentującej notowania on-line, o aktywację/rezygnację z dostępu do indywidualnej aplikacji na urządzenia małoekranowe, o aktywację/rezygnację z drugiego loginu do korzystania z aplikacji prezentującej notowania on-line lub aplikacji na urządzenia małoekranowe, o aktywację/rezygnację z serwisu Polskiej Agencji Prasowej, o aktywację/rezygnację z powiadomień o zawartych transakcjach za pośrednictwem SMS i/lub , o aktywację/rezygnację z powiadomień o konieczności opłacenia Odroczonego Terminu Płatności za pośrednictwem SMS i/lub , zmianę numeru telefonu komórkowego służącego do wysyłania powiadomień o zawartych transakcjach oraz o konieczności opłacenia Odroczonego Terminu Płatności za pośrednictwem SMS, zmianę adresu służącego do wysyłania powiadomień o zawartych transakcjach oraz o konieczności opłacenia Odroczonego Terminu Płatności, aktualizacje danych Inwestora w zakresie adresu korespondencyjnego - dyspozycja ta nie dotyczy przypadków, kiedy Dom Maklerski jest zobowiązany dostarczyć Klientowi korespondencję w określonym prawem trybie, odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem, o zmianę sposobu autoryzacji dostępu do programu epromak. UWAGA: w programie epromak nie można składać: Dyspozycji DDM, Dyspozycji, na podstawie których miałoby dojść do zawarcia Transakcji pakietowych, Transakcji Cross oraz dyspozycji dotyczących znacznych pakietów akcji (np. Dyspozycji na akcje będące przedmiotem wezwania) w rozumieniu Rozdziału XIII oddziału 3 Regulaminu GPW. UWAGA: Komunikat może określić godziny przyjmowania Dyspozycji wystawienia zapisu w obrocie pierwotnym. Dyspozycja złożona przez Użytkownika w ostatnim dniu przyjmowania zapisów ale po upływie terminu przyjmowania zapisów wskazanego w Komunikacie, zostanie odrzucona przez Millennium DM (zwraca się uwagę, że w przypadku złożenia Dyspozycji po terminie, potwierdzenie otrzymania przez Dom Maklerski Dyspozycji, nie jest równoznaczne z potwierdzeniem możliwości jej realizacji. Przyczynę odrzucenia Dyspozycji przez Millennium DM w takim przypadku, można sprawdzić następnego dnia roboczego pod numerem telefonu Help Desk). Uwaga: złożenie dyspozycji o zmianę sposobu autoryzacji dostępu do programu epromakplus może spowodować zablokowanie możliwości korzystania z programu od momentu zmiany sposobu autoryzacji przez Dom Maklerski do momentu otrzymania przez Uzytkownika informacji pozwalających na skorzystanie z nowego sposobu autoryzacji oraz jego aktywowania. 3. Za pośrednictwem programu epromak Użytkownik ma dostęp do danych historycznych z roku ubiegłego oraz bieżącego. 4. Logowanie Zalogowanie do programu epromak poprzedza: otwarcie ikony epromak" dostępnej z internetowej strony wejściowej, z internetowych stron informacyjnych (ogólnodostępnych) i stron po zalogowaniu do Serwisu informacyjnego oraz ze strony zapasowej, a następnie po wyświetleniu formatki Logowanie do systemu, poprawne podanie i zatwierdzenie loginu w polu Identyfikator oraz podanie hasła lub KODu. 1) W celu wygenerowania KODu służącego do zalogowania przy użyciu Tokena należy: a) uruchomić Token przyciskiem ON, b) podać PIN, Token wyświetli KOD, który należy wprowadzić w polu Hasło 12

13 Uwaga: Wprowadzenie trzykrotnie błędnego PIN do Tokena powoduje jego zablokowanie (odblokowanie PIN - patrz rozdział XV). Uwaga: Wprowadzenie trzykrotnie błędnego hasła lub KODu podanego przez Token powoduje zablokowanie dostępu do programu epromak (odblokowanie dostępu - patrz rozdział XIV). Uwaga: Dziesięciokrotne wygenerowanie KODu bez wykonanej żadnej próby zalogowania powoduje rozsynchronizowanie Tokena (Synchronizacja Tokena - patrz rozdział XV). Uwaga: Użytkownicy logujący się przy pomocy hasła powinni zmieniać hasło dostępu do programu epromak raz na dwa tygodnie (zmiana hasła Użytkownika jest dostępna po kliknięciu na ikonę ), sposób zmiany hasła opisany jest w opcji Dodatkowe funkcje administracyjne w module Pomocy, dostępnej w programie epromak po kliknięciu na ikonę ). Hasło musi mieć osiem znaków w tym dwie cyfry. System epromak nie przyjmuje haseł które są uważane za zbyt proste i tym samy niebezpieczna np.: qwerty, , abcdefg, Kasia, Adam itp. Uwaga: Użytkownicy korzystający z Tokenów podczas pierwszego uruchomienia Tokena powinni posłużyć się PIN w postaci Token wymusza zmianę PIN (Zmiana PIN - patrz rozdział XV). PIN może składać się maksymalnie z 8 cyfr (Token posiada wbudowany mechanizm odrzucania zbyt prostych kombinacji cyfr). Uwaga: Użytkownicy powinni zmieniać PIN raz na dwa tygodnie (Zmiana PIN - patrz rozdział XV). Uwaga: Logowanie do Serwisu informacyjnego jest niezależne w stosunku do logowania do programu epromak. Millennium DM zastrzega możliwość wprowadzenia wymogu jednego logowania do programu epromak oraz do Serwisu informacyjnego. 5. Wymagane elementy oraz tryb składania Dyspozycji w programie epromak. Wymagane elementy Dyspozycji w zakresie danych identyfikujących Użytkownika, nadawane są przez program epromak na podstawie danych uzyskanych podczas logowania. 13

14 1) W celu złożenia Dyspozycji na GPW w oknie służącym do składania Dyspozycji, Użytkownik powinien: a) wybrać zakładkę Dyspozycje, b) wybrać opcję Zlecenia, c) wybrać opcję GPW, d) w nowo otwartym oknie Zlecenia GPW : - wybrać ofertę Dyspozycji ( Kupno lub Sprzedaż ), - wybrać z rozwijalnej listy Walor (jeżeli ofertą Dyspozycji jest Sprzedaż to lista Walorów ograniczona jest do listy Walorów dostępnych do sprzedaży na Rachunku. Lista wyboru Walorów oparta jest na mechanizmie podpowiadania nazwy zgodnej z wartościami wprowadzanymi przez Użytkownika, tzn. po wprowadzeniu każdego znaku nazwy, podpowiadana jest nazwa Waloru najlepiej dopasowanego do wprowadzonych znaków), Uwaga: rozwijana lista papierów wartościowych zawiera tylko Walory, na które można składać Dyspozycje w przypadku braku na liście waloru który jest notowany na GPW Użytkownik powinien zgłosić do Help Desk brak ww. Waloru. - wskazać ilość Walorów, na jaką ma opiewać Dyspozycja, - wprowadzić limit ceny (w polu Limit wyświetlana jest wartość domyślna równa wartości ostatniego notowania Waloru), Użytkownik ma możliwość wprowadzenia zlecenia bez wprowadzania limitu ceny wybierając opcję PKC, PCR lub PCRO, - określić datę sesji (wartością domyślną pola Na sesję jest data najbliższej nie zakończonej sesji giełdowej), - określić datę ważności (data ważności musi być równa lub większa od daty sesji), Użytkownik ma również możliwość złożenia Dyspozycji bez określania terminu ważności; w takim przypadku konieczne jest przyjęcie jednego z poniższych oznaczeń ważności: DOM - ważność domyślna (do Anulowania), Jednodniowe - do końca sesji giełdowej, - opcjonalnie wskazać dodatkowe opcje realizacji, które mają wpływ na termin ważności Dyspozycji tzn. mogą wpłynąć na wcześniejsze zamknięcie zlecenia wystawionego na podstawie Dyspozycji: WiN - ważne do pierwszego wykonania, WuA - wykonaj lub anuluj,, - opcjonalnie określić dodatkowe warunki wykonania: Limit aktywacji, Ilość odkryta, Ilość minimalna, - w przypadku posiadania uprawnień do wystawiania zleceń z odroczoną płatnością, należy dodatkowo określić, czy Dyspozycja wystawienia zlecenia będzie korzystała z odroczonej płatności, e) następnie Użytkownik może zażądać (wybierając przycisk z trzema kropkami Przelicz ) obliczenia: - wartości netto zlecenia - stanowiącej iloczyn ilości Walorów i limitu ceny, - wartości prowizji - potencjalnej prowizji, która będzie pobrana po realizacji Dyspozycji, - wartości blokady netto pod Dyspozycję - wymagana kwota blokady pod Dyspozycję Kupna na pokrycie wartości netto Dyspozycji, - wartości blokady pod prowizję dla Dyspozycji - wymagana kwota prowizji podlegająca blokadzie, - kwota netto OTP - dla Dyspozycji Kupna składanych z wykorzystaniem OTP jest to kwota będąca różnicą między wartością netto zlecenia a wartością blokady netto pod zlecenie, - kwota prowizji OTP - dla Dyspozycji Kupna składanych z wykorzystaniem OTP jest to kwota będąca różnicą między wartością prowizji a wartością blokady prowizji, 14

15 f) następnie Użytkownik może przy pomocy przycisku Wyślij wysłać Dyspozycję, Uwaga: Potwierdzenie otrzymania przez Dom Maklerski Dyspozycji złożonej przez Użytkownika nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania weryfikacji Dyspozycji w zakresie możliwości jej realizacji (w tym pod względem pokrycia) przez Dom Maklerski oraz przez GPW. Po każdym złożeniu Dyspozycji, należy sprawdzić w zakładce Stan bieżący w opcji menu Zlecenia, czy Dyspozycja została poprawnie zaksięgowana (wykonana), czy odrzucona. Dyspozycja składana w momencie, gdy GPW nie przyjmuje dyspozycji może zostać odrzucona dopiero w momencie przekazania jej przez Dom Maklerski na GPW. W przypadku odrzucenia Dyspozycji przez Millennium DM przyczynę odrzucenia można sprawdzić w opcji Dyspozycje odrzucone w zakładce Stan bieżący w przypadku odrzucenia Dyspozycji przez GPW powód odrzucenia można ustalić w Help Desk. Uwaga: Millennium DM przyjmuje tylko dyspozycje mające pokrycie zgodnie z 53 Regulaminu, dlatego w przypadku, gdy Dyspozycja zostaje odrzucona lub anulowana Użytkownik chcąc ponownie złożyć Dyspozycję z wykorzystaniem środków finansowych lub papierów wartościowych, których dotyczyła odrzucona lub anulowana Dyspozycja, powinien w Serwisie maklerskim odświeżyć stan Rachunku. Uwaga: Podczas składania Dyspozycji w programie epromak, w przypadku, gdy limit Dyspozycji (określenie ceny, po jakiej Użytkownik zamierza zawrzeć transakcję) wpisany przez Użytkownika przekroczy granicę widełek (górne i dolne ograniczenie limitu ceny, zgodnie z którym może dojść do zawarcia transakcji na sesji GPW) program wyświetli komunikat o przekroczeniu górnej lub dolnej granicy widełek - Użytkownik powinien potwierdzić komunikat przyciskiem OK i jeżeli pomimo to zamierza wysłać Dyspozycję zawierającą limit nie mieszczący się w widełkach, powinien kliknąć na przycisk OK. 2) W celu złożenia Dyspozycji anulowania Użytkownik powinien a) wybrać zakładkę Stan bieżący, b) wybrać opcję Zlecenia, c) kliknąć na wiersz z Dyspozycją, która ma zostać anulowana w taki sposób aby wiersz uległ podświetleniu, d) kliknąć na przycisk Anuluj Uwaga: Potwierdzenie złożenia Dyspozycji anulacji nie jest potwierdzeniem anulowania Dyspozycji. Po każdym złożeniu Dyspozycji anulacji należy sprawdzić w zakładce Stan bieżący w opcji menu Zlecenia, czy zlecenie zostało anulowane w całości, czy częściowo, czy też anulacja została odrzucona. Przyczynę odrzucenia anulacji należy sprawdzić w zakładce Stan bieżący w opcji Dyspozycje odrzucone. 3) W celu złożenia Dyspozycji modyfikacji zlecenia kupna/sprzedaży Walorów, Użytkownik powinien: a) wybrać zakładkę Stan bieżący, b) wybrać opcję Zlecenia, c) kliknąć na wiersz z Dyspozycją, która ma zostać zmodyfikowana w taki sposób aby wiersz uległ podświetleniu, d) kliknąć na przycisk Modyfikuj, e) zmodyfikować Dyspozycję, f) wysłać modyfikację klikając na przycisk Wyślij. Uwaga: Potwierdzenie otrzymania przez Dom Maklerski modyfikacji złożonej przez Użytkownika nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania weryfikacji modyfikacji w zakresie możliwości jej realizacji (w tym pod względem pokrycia) przez Dom Maklerski oraz przez GPW. Po każdym złożeniu modyfikacji, należy sprawdzić w zakładce Stan bieżący w opcji menu Zlecenia, czy Dyspozycja została poprawnie zaksięgowana (wykonana), czy odrzucona. Modyfikacja składana w momencie, gdy GPW nie przyjmuje dyspozycji może zostać odrzucona dopiero w momencie przekazania jej przez Dom Maklerski na GPW. W przypadku odrzucenia modyfikacji przez Millennium DM przyczynę odrzucenia można sprawdzić w opcji Dyspozycje odrzucone w zakładce Stan bieżący w przypadku odrzucenia Dyspozycji przez GPW powód odrzucenia można ustalić w Help Desk. Monitor powiadomień może poinformować o odrzuceniu modyfikacji przez GPW odpowiedni komunikat pojawi się z zielonym znacznikiem i z opisem mdzlc.odrz. Uwaga: Dyspozycje złożone w czasie gdy GPW nie przyjmuje zleceń są weryfikowane przez Millennium DM (w tym pod względem pokrycia) dopiero po w momencie jak GPW ponownie zacznie przyjmować dyspozycje. 15

16 4) W celu złożenia Dyspozycji na BondSpot Użytkownik powinien: a) wybrać zakładkę Dyspozycje, b) wybrać opcję Zlecenia, c) wybrać opcję BondSpot, d) w oknie Zlecenia na CTO : - wybrać ofertę zlecenia ( Kupno lub Sprzedaż ), - wybrać z listy Walor (w przypadku Dyspozycji sprzedaży Walorów, lista Walorów ograniczona jest do listy Walorów dostępnych do sprzedaży na Rachunku. Lista wyboru Walorów oparta jest na mechanizmie podpowiadania nazwy zgodnej z wartościami wprowadzanymi przez Użytkownika tzn. po wprowadzeniu każdego znaku nazwy, podpowiadana jest nazwa Waloru najlepiej dopasowanego do wprowadzonych znaków), - wskazać ilość Walorów, na jaką ma opiewać Dyspozycja, - wskazać ilość Walorów, na jaką ma opiewać Dyspozycja, - wprowadzić limit ceny (w polu Limit wyświetlana jest wartość domyślna równa wartości ostatniego notowania Waloru), - określić datę sesji (wartością domyślną pola Na sesję jest data najbliższego nie zakończonego dnia notowań na Rynku CTO), - określić datę ważności (data ważności musi być równa lub większa od daty sesji ), e) po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości Użytkownik może, przy pomocy przycisku Wyślij wysłać Dyspozycję, f) przycisk Wyczyść powoduje usunięcie danych z formularza Dyspozycji. Uwaga: Na BondSpot nie funkcjonują następujące opcje realizacji Dyspozycji (Dyspozycje zawierające wymienione poniżej opcje nie będą przyjęte lub będą realizowane bez warunków dodatkowych wymienionych poniżej): - transakcja wewnętrzna, - wysłać na CTO, - łączenie zleceń, - wszystkie opcje z grupy Ważne do dnia - zawierające limit Po Każdej Cenie PKC, - zawierające jakiekolwiek opcje wykonania, 16

17 5) W celu złożenia dyspozycji wystawienia zapisu na zakup Walorów w obrocie pierwotnym, Użytkownik powinien (nie dotyczy zapisów z tytułu wykonania Prawa Poboru): - wybrać zakładkę Dyspozycje, - wybrać opcję Zlecenia, - w nowo otwartym oknie wypełnić edytowalne pola formularza, - po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości Użytkownik może, przy pomocy przycisku Wyślij wysłać Dyspozycję, Uwaga: klikniecie na przycisk wyślij i wysłanie Dyspozycji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisy prospektu emisyjnego oraz zapisy umieszczone w oknie za pośrednictwem, którego zostaje złożona Dyspozycja zapisu na rynku pierwotnym Uwaga: Potwierdzenie otrzymania przez Dom Maklerski Dyspozycji złożonej przez Użytkownika nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania weryfikacji Dyspozycji w zakresie możliwości jej realizacji (w tym pod względem pokrycia) przez Dom Maklerski oraz przez GPW. W przypadku odrzucenia dyspozycji wystawienia zapisu na zakup Walorów w obrocie pierwotnym przez Millennium DM przyczynę odrzucenia można ustalić w Help Desk. 6) W celu złożenia dyspozycji wystawienia zapisu na zakup Walorów w obrocie pierwotnym z tytułu wykonania Prawa Poboru, Użytkownik powinien: - wybrać zakładkę Dyspozycje, - wybrać opcję Prawa poboru, 17

18 - wybrać opcje Podstawowe, - w nowo otwartym oknie wybrać w pozycji Walor PNE Prawa na jakie ma zostać złożony zapis, - w pozycji Ilość podać ilość na jaką ma opiewać zapis. - kliknąć na przycisk Wyślij. Uwaga: Ze względu na procedury zaokrągleń stosowane przez KDPW zalecane jest złożenie jednego zapisu na Prawa Poboru. Złożenie więcej niż jednego zapisu może skutkować brakiem możliwości wykorzystania wszystkich przysługujących Praw Poboru. 7) W celu złożenia dyspozycji wystawienia zapisu na zakup Walorów w obrocie pierwotnym z tytułu wykonania Prawa Poboru w terminie dodatkowym, Użytkownik powinien: a) wybrać zakładkę Dyspozycje, b) wybrać opcję Prawa poboru, c) wybrać opcje Dodatkowe, d) w nowo otwartym oknie wybrać w pozycji Walor PNE Prawa na jakie ma zostać złożony zapis, e) w pozycji Ilość podać ilość na jaką ma opiewać zapis. f) w pozycji Forma zwrotu nadpłaty należy wybrać zwrot na rachunek podstawowy prowadzony w Millennium DM Uwaga: Zapis będzie nieważny w przypadku określenia innego sposobu zwrot nadpłaty. g) kliknąć na przycisk Wyślij. 8) W celu złożenia Dyspozycji opłacenia Transakcji OTP, Użytkownik powinien: a) wybrać zakładkę Dyspozycje, b) wybrać opcję Opłacenie OTP, c) w oknie zawierającym transakcje nie opłacone wybrać wiersz (wiersz powinien zostać podświetlony) z transakcją, która ma zostać opłacona, d) nacisnąć przycisk Opłać. 9) W celu złożenia Dyspozycji wykonania przelewu środków finansowych, Użytkownik powinien: 18

19 a) wybrać zakładkę Dyspozycje, b) wybrać opcję Przelewy, c) oknie Przelewy finansowe zaznaczyć rodzaj przelewu: Rachunek bankowy w celu wykonania przelewu na zdefiniowane rachunki bankowe, Rachunek maklerski w celu wykonania przelewu na zdefiniowany rachunek maklerski prowadzony przez Millennium DM Uzupełnienie depozytu w celu wykonania przelewu na konto braku depozytu d) w oknie Rachunek wybrać z listy rachunek, na który ma zostać wykonany przelew (rachunek będzie widoczny jeżeli został podany w Umowie umożliwiającej składanie Dyspozycji lub Aneksie internetowym, rachunek powinien pojawić się w ww. pozycji); w przypadku uzupełniania depozytu należy wybrać numer portfela, UWAGA: Przelew na rachunek bankowy lub maklerski można wykonać tylko na rachunek Inwestora określony w załączniku do Umowy umożliwiającej składanie Dyspozycji. Przelew może być wystawiony tylko w PLN. e) W przypadku wybrania pozycji Rachunek bankowy wypełnić pozycję Tytułem (własny komentarz do operacji), f) wypełnić pozycję Kwota przelewu (maksymalna kwota przelewu nie może przekroczyć salda konta podstawowego pomniejszonego o zabezpieczenia wynikające z zaangażowania kredytu i zobowiązania z tytułu OTP), g) wybranie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie danych ze wszystkich pól edycyjnych, h) po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości Użytkownik wysyła Dyspozycję przez wybranie przycisku Wyślij i potwierdzenie Dyspozycji. Uwaga: Potwierdzenie otrzymania przez Dom Maklerski Dyspozycji przelewu złożonej przez Użytkownika nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania weryfikacji Dyspozycji w zakresie możliwości jej realizacji (w tym pod względem pokrycia) przez Dom Maklerski. Po każdym złożeniu Dyspozycji, należy sprawdzić w zakładce Stan bieżący w opcji menu Przelewy, czy Dyspozycja została poprawnie zaksięgowana (wykonana), czy odrzucona. 10) W celu złożenia Dyspozycji wykonania jednostek Indeksowych, Użytkownik powinien: a) wybrać zakładkę Dyspozycje, b) wybrać opcję Instrumenty Pochodne, c) wybrać opcję Wykonanie JI, d) w oknie Wykonanie jednostek Indeksowych : 19

20 - w pozycji Portfel wybrać numer portfela (na podstawie wskazanego portfela ustalane są dostępne do wykonania jednostki indeksowe zarejestrowane na Rachunku klienta w pozycji długiej ), - w pozycji Walor wybrać nazwę jednostki Indeksowej, - w pozycji Ilość wybrać ilość jednostek indeksowych, - po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości Użytkownik może, przy pomocy przycisku Wyślij wysłać Dyspozycję, e) przycisk Wyczyść usuwa wprowadzone dane, f) przycisk Wróć zamyka formularz. 6. Składanie Dyspozycji wystawienia zleceń z poziomu notowań. W celu złożenia Dyspozycji podczas obserwacji notowań w programie epromak, należy dwukrotnie kliknąć na komórkę Limit lub Ilość w ofercie znajdującej się przy wybranej spółce. W efekcie nastąpi przejście do okna służącego do składania Dyspozycji i automatyczne uzupełnienie okna o parametry, które zawierała oferta. Użytkownik może dokonać korekty warunków Dyspozycji i następnie wysłać ją ( klikając na przycisk Wyślij ). Użytkownik może zachować okno do składania Dyspozycji jako oddzielne okno Przeglądarki. Należy w takim przypadku kliknąć na ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu okna służącego do składania Dyspozycji. Kliknięcie na ofertę Sprzedaży oznacza, że Użytkownik chce złożyć Dyspozycję Kupna (otwiera się okno zlecenia z zaznaczoną opcją Kup); kliknięcie na ofertę Kupna oznacza, że Użytkownik chce złożyć Dyspozycję Sprzedaży (otwiera się okno zlecenia z zaznaczoną opcją Sprzedaj). Uwaga: Otwarcie okna służącego do składania Dyspozycji wystawienia zlecenia może zająć kilka sekund, dlatego nie zaleca się zamykania okna po wprowadzeniu pierwszej Dyspozycji. Okno służące do składania Dyspozycji należy schować, klikając w prawym górnym rogu tego okna na przycisk ze znakiem _. Po dwukrotnym kliknięciu na następną ofertę okno zostanie automatycznie uaktywnione i wyświetlone na oknie zawierającym notowania czynność ta znacznie przyśpieszy złożenie Dyspozycji.. 7. Funkcjonalność programu epromak. UWAGA: Powyższa funkcjonalność programu epromak jest opisana w module Pomocy, dostępnej w programie epromak. W celu otwarcia modułu Pomocy należy po zalogowaniu do programu epromak kliknąć na ikonę. Użytkownik zobowiązany jest składać wszystkie Dyspozycje zgodnie z trybem opisanym w funkcji Pomoc. 20

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 stycznia 2007 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 stycznia 2007 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 stycznia 2007 r. Na podstawie 75 77, 125-126 w związku z 3 ust. 1 pkt 7 Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Instrukcja korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. Załącznik nr 4 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych. Instrukcja korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. Instrukcja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 lipca 2006 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 10 lipca 2006 r. Na podstawie 75 80 oraz 140-144 w związku z 3 ust. 1 pkt 35 Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 20 września 2012 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A.

Instrukcja korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. Załącznik nr 4 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych. Instrukcja korzystania z Serwisu maklerskiego oraz Serwisu Informacyjnego Millennium Domu Maklerskiego S.A. Instrukcja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2013 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 27 marca 2013 r. Na podstawie 81 90, 114-117 w związku z 2 ust. 1 pkt 9 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, Millennium Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 5 września 2008 r. Na podstawie 4, 37 ust. 3, 73 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 01 lipca 2013 r. Na podstawie 3 ust. 1, 41 ust. 3, 80 ust. 3, 165 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (Regulamin), 42 ust. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 17 stycznia 2006 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 17 stycznia 2006 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 17 stycznia 2006 r. Na podstawie 90 ust. 2 w związku z 3 ust. 1 pkt 30 Regulaminu świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 08 września 2003 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 08 września 2003 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 08 września 2003 r. Zarząd Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna na podstawie 90 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 Spis treści PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 MobiBReBrokers mobilna wersja serwisu BReBrokers 1. Informacja o aplikacji MobiBReBrokers 2. Instalacja 3. Korzystanie z systemu MobiBReBrokers

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych

Wymagane elementy dyspozycji zdalnych Załącznik nr 2 do komunikatu określającego zasady obsługi dyspozycji zdalnych. obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 r. Wymagane elementy dyspozycji zdalnych I. Obowiązkowe elementy wszystkich dyspozycji:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne ipko biznes

Usługi mobilne ipko biznes Usługi mobilne ipko biznes Spis treści TOKEN MOBILNY... 3 Korzystanie z aplikacji Token ipko biznes... 4 LISTA OBSŁUGIWANYCH TELEFONÓW... 5 IPKO BIZNES NA BLACKBERRY... 5 Wymagania i pobranie aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 01 lipca 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 01 lipca 2013 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z dnia 01 lipca 2013 r. Na podstawie 81 90, 114-117 w związku z 2 ust. 1 pkt 9 Regulaminu świadczenia usług maklerskich, Millennium Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 654/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine

Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Instrukcja korzystania z platformy transakcyjnej ING Securities S.A. SidomaOnLine Słownik Platforma transakcyjna udostępniony przez ING Securities S.A. system internetowy służący do odbioru notowań, handlu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 1 Szanowny Inwestorze! dziękujemy za zainteresowanie Serwisem BRe Brokers - nowoczesnym i funkcjonalnym systemem transakcyjnym Domu Inwestycyjnego BRE Banku

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP

Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Instrukcja aktywacji tokena w usłudze BPTP Użytkownicy usługi BPTP, którzy otrzymali przesyłki pocztowe zawierające token USB wraz z listem informującym o potrzebie aktywacji urządzenia powinni wykonać

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony https://bsozarow.cui.pl

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta 1 Zasady ogólne 1. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta określa warunki i zasady korzystania z usług oferowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisz Blokady. Klawisz Enter. Wyświetlacz. Klucz cyfrowy FAQ

Klawiatura. Klawisz Blokady. Klawisz Enter. Wyświetlacz. Klucz cyfrowy FAQ Klucz cyfrowy FAQ Wyświetlacz Klawiatura Klawisz Blokady Klawisz Enter 1. Co to jest klucz cyfrowy? Klucz cyfrowy daje dostęp do platformy inwestycyjnej KBCmakler lub KBCtrader - posiada dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA WIELOFUNKCYJNEGO Spis treści 1. Pierwsze użycie tokena nadanie numeru PIN... 3 2. Przygotowanie tokena do pracy... 4 3. Logowanie do serwisu KB24... 4 4. Autoryzacja przelewów....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

Plan Inwestycyjny AXA

Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Plan Inwestycyjny AXA Zasady korzystania z serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE 1 SPIS TREŚCI I. Aktywacja serwisu transakcyjnego AXA ON-LINE 2 1.1. AXAKOD 2 1.2. HASŁO1 2 1.3. HASŁO2 2 1.4. Aktywacja

Bardziej szczegółowo

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW E-PODPIS INSTRUKCJA AKTYWACJI PODPISU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI Podpis elektroniczny wprowadzenie... 4 Elementy pakietu e-podpis... 5 Instalacja pakietu do podpisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Logowanie do rachunku

Logowanie do rachunku Jesteś tu: Bossa.pl Logowanie do rachunku Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji. Aby zalogować się do rachunku należy ze

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji 1 Wybrać INSTALUJ Program domyślnie podpowiada, które programy należy zainstalować. Uruchom program Sterowniki do czytnika kart wybrać jeżeli czytnik został

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość ekonto24

Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczna bankowość ekonto24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 3 3. Uruchomienie notowań... 5 4. Dodatkowe funkcjonalności... 7 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PORTALU KARTOWEGO KARTOSFERA 19.06.2017 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 ZANIM ZACZNIESZ KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 3 2. REJESTRACJA I LOGOWANIE W PORTALU KARTOWYM...

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA Co to jest KB token i token sprzętowy? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

FAQ. Dotyczące nowej bankowości mobilnej. https://bsbelskduzy24.pl

FAQ. Dotyczące nowej bankowości mobilnej. https://bsbelskduzy24.pl FAQ Dotyczące nowej bankowości mobilnej https://bsbelskduzy24.pl 1 1. Jak uzyskać dostęp do bankowości internetowej? Jeśli posiadasz już dostęp do bankowości internetowej w naszym banku, to wystarczy,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel Pulpit Inwestora Profesjonalne narzędzia Biuro Maklerskie 1. Komponenty prezentujące stan rachunku 1.1. Portfel W komponencie Portfel prezentowany jest stan papierów wartościowych na rachunku klienta.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA

INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA INSTRUKCJA LOGOWANIA DLA UZYTKOWNIKÓW TOKENA 1. Uruchamiamy przeglądarkę internetową (zalecamy Internet Explorer 5.5 lub wyŝszą wersję albo Firefox Mozilla 2.0 / 3.0 lub wyŝszą), sprawdzamy połączenie

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo